စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

က န ဦး လက် ရေး မူ

ကျမ်း ပိုဒ် ပြောင်း ဖတ် ခြင်း

ကျမ်း ပိုဒ် တစ် ပိုဒ် ကြည့် နေ ရာ မှ နောက် ကျမ်း ပိုဒ် တစ် ပိုဒ် သို့ ပြောင်း ဖတ် လို ပါ က menu သို့ ပြန် သွား စ ရာ မ လို ပါ။ မိ မိ လက် ရှိ ဖတ် နေ သည့် ကျမ်း ပိုဒ် စာ မျက် နှာ ထိပ် ရှိ ကျမ်း အ မည် အ ကွက် ကို တို့ လိုက် ပါ က ကျမ်း စာ မာ တိ ကာ သို့ အ လို အ လျောက် ရောက် သွား မည် ဖြစ် ပါ သည်။ ထို မှ တစ် ဆင့် မိ မိ ဖတ် လို သည့် ကျမ်း ကို ဆက် လက် ရွေး ချယ် ရန် ဖြစ် ပါ သည်။

စ ကား လုံး ရှာ ဖွေ ခြင်း (search function)

ဤ သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ယူ နီ ကုဒ် စံ နစ် သုံး မြန် မာ ဖြင့် ရိုက် နှိပ် ထား သည် ဖြစ် ၍ Search function ကို အ သုံး ပြု ရန် အ တွက် ယူ နီ ကုဒ် စံ နစ် သုံး မြန် မာ လက် ကွက် ကို လက် ကိုင် ဖုံး တွင် တပ် ဆင် ထား ရန် လို ပါ သည်။

နေ့ စဉ် ကျမ်း စာ ဖတ် ဇ ယား ကို အ သုံး ပြု နည်း

တစ် နှစ် အ တွင်း ကျမ်း စာ တစ် အုပ် လုံး ကို အ ပြီး ဖတ် နိုင် ရန် အ တွက် နေ့ စဉ် ကျမ်း စာ ဖတ် ဇ ယား နှစ် မျိုး ကို စီ စဉ် ပေး ထား ပါ သည်။ မိ မိ နှစ် သက် ရာ ဇ ယား တစ် ခု ကို ရွေး ချယ် ဖတ် ရန် ဖြစ် ပါ သည်။

“အ စဉ် လိုက် ဖတ်” ဇ ယား သည် ကျမ်း တစ် အုပ် လုံး ကို အ စ မှ အ ဆုံး ထိ အ စဉ် လိုက် ဖတ် သွား ခြင်း ဖြစ် ပြီး၊ “ရော နှော ဖတ်” မှာ မြန် မာ နိုင် ငံ သ တင်း ကောင်း နှစ် ခြင်း အ သင်း တော် ၏ နေ့ စဉ် ကျမ်း စာ ဖတ် ဇ ယား အ တိုင်း စီ စဉ် ထား ခြင်း ဖြစ် ကာ၊ နေ့ စဉ် ဓမ္မ သစ် ဓမ္မ ဟောင်း ရော ၍ ဖတ် သွား ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

မိ မိ ရွေး ချယ် သည့် ဇ ယား ကို အ သုံး ပြု ရန် အ တွက် “စ ဖတ် မယ်” ကို နှိပ် ပါ။ ဇ ယား ၏ စက် ဝိုင်း ခ လုပ် သည် အ စိမ်း ရောင် သို့ ပြောင်း သွား လိမ့် မည်။ ထို နောက် “ဆက် ဖတ် မယ်” ကို နှိပ် ပြီး စ တင် ဖတ် ရှု နိုင် ပါ သည်။ Auto checking သည် ဖတ် ပြီး သည့် နေ့ ကို အ လို အ လျောက် မှတ် သား ပေး မည် ဖြစ် ပြီး၊ Notifications သည် ဇ ယား ကို မ ပျက် မ ကွက် ဖတ် ဖြစ် ရန် နေ့ စဉ် သ တိ ပေး မည် ဖြစ် သည်။

ဇ ယား အ သစ် ကို ပြောင်း ဖတ် လို လျှင် လက် ရှိ ဖတ် နေ သည့် ဇ ယား တွင် “အ ဆုံး သတ် မယ်” ကို နှိပ် ပြီး နောက် “OK” ကို နှိပ် ပါ။ ပြီး မှ ဇ ယား သစ် ၏ “စ ဖတ် မယ်” ကို နှိပ် ပါ။

အ ကြောင်း တစ် စုံ တစ် ရာ ကြောင့် ဤ App ကို အ သစ် ပြန် လည် install လုပ် ရ ပါ က၊ မိတ် ဆွေ ဖတ် ပြီး သည့် နေ့ များ အား မှတ် သား (checking) လုပ် ထား ခြင်း များ ပျောက် ပျက် သွား မည် ဖြစ် ပါ သည်။ သို့ သော် လည်း စိတ် ပူ ရန် မ ရှိ ပါ။ မိ မိ ဖတ် လက် စ ဇ ယား ကို ရွေး ချယ် ပြီး၊ ပေါ် လာ သည့် ကျမ်း စာ ဖတ် ဇ ယား တွင် မိ မိ ရောက် ရှိ နေ သည့် ကျမ်း ပိုဒ် ရှိ ရာ နေ့ ကို ရွေး ပြီး နောက်၊ “စ ဖတ် မယ်” ကို နှိပ် ပါ က၊ စဉ် ဆက် မ ပြတ် ဆက် လက် ဖတ် ရှု နိုင် မည် ဖြစ် ပါ သည်။

အ မှား ပြင် ဆင် ခြင်း များ

ပုံ နှိပ် မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် စာ လုံး ပေါင်း မှား ခြင်း၊ စာ လုံး ကျန် ခဲ့ ခြင်း၊ စာ ပိုဒ် များ ကျန် ခဲ့ ခြင်း စ သ ဖြင့် အ မှား အ ယွင်း များ ရှိ သည် ကို တတ် နိုင် သ ရွေ့ ပြု ပြင် ထား ပါ သည်။ သိ သာ ထင် ရှား သည့် ပြင် ဆင် မှု အ ချို့ ကို အောက် တွင် ဖော် ပြ ထား ပါ သည်။

 

(၅ ရာ၊ ၉:၃၅-၄၄) – ပုံ နှိပ် မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ပ ထ မ စောင် ၏ အ ခန်း ကြီး ၉ အား အ ခန်း ငယ် ၃၄ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် ထား သည် ကို၊ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၃၅-၄၄ ကို ဖြည့် စွက် ထား ပါ သည်။ ထို အ ခန်း ငယ် ၃၅-၄၄ သည် ၅ ရာ၊ ၈:၂၉-၃၆ နှင့် အ တူ တူ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

(၆ ရာ၊ ၃၆:၂၂-၂၃) – ပုံ နှိပ် မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် ရာ ဇ ဝင် ချုပ် ဒု တိ ယ စောင် ၏ နောက် ဆုံး အ ခန်း ကြီး ၃၆ အား အ ခန်း ငယ် ၂၁ ဖြင့် အ ဆုံး သတ် ထား သည် ကို၊ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၂၂ နှင့် ၂၃ ကို ဖြည့် စွက် ထား ပါ သည်။ ထို အ ခန်း ငယ် ၂၂ နှင့် ၂၃ တို့ သည် ဧ ဇ၊ ၁:၁-၂ နှင့် အ တူ တူ ပင် ဖြစ် ပါ သည်။

ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင်၊ ဤ ကဲ့ သို့ ကျမ်း ပိုဒ် များ ကျန် ခဲ့ ရ ခြင်း ၏ အ ကြောင်း ရင်း ကို မ သိ ရ ပါ။ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က သူ ဘာ သာ ပြန် ပြီး သည့် လက် ရေး စာ မူ များ ကို ပုံ နှိပ် ဆ ရာ ထံ သို့ အ သုတ် လိုက် လွှဲ ပေး လေ့  ရှိ ပါ သည်။ ဖြစ် နိုင် ခြေ မှာ၊ လက် ရေး စာ မူ များ ကို ပုံ နှိပ် ရန် ခဲ စာ လုံး တင် သော အ ခါ အ ကြောင်း ကြောင်း ကြောင့် ထို စာ မျက် နှာ များ ကျန် ရစ် ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် နိုင် ပါ သည်။

(ဧ လိ ဩ နဲ နှင့် ဧ လျော နဲ) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် אֶלְיוֹעֵינַי (Elioenai) အ မည် တစ် ခု တည်း ကို ၅ ရာ၊ ၃:၂၃၊ ၇:၈၊ ၂၆:၃။ ဧ ဇ၊ ၁၀:၂၂၊ ၁၀:၂၇။ နေ၊ ၁၂:၄၁ တို့ တွင် ဧ လိ ဩ နဲ ဟု ပြန် ထား ပြီး၊ ၅ ရာ၊ ၃:၂၄၊ ၄:၃၆ တို့ တွင် မူ ဧ လျော နဲ ဟု ပြန် ထား ကြောင်း တွေ့ ရ ပါ သည်။ אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י (Elihoenai) အ မည် ကို မူ ဧ ဇ၊ ၈:၄ တွင် ဧ လျော နဲ ဟု ပြန် ထား ပါ သည်။ ဤ ကဲ့ သို့ ရော ထွေး ပြန် ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း နှင့် ညီ ညွတ် ပြီး တ သ မတ် တည်း ဖြစ် ရန် အ တွက် אֶלְיוֹעֵינַי (Elioenai) ကို ဧ လျော နဲ နှင့် אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י (Elihoenai) ကို ဧ လိ ဩ နဲ ဟု ပြင် ဆင် ထား ပါ သည်။

(၄ ရာ၊ ၁၃:၇) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၇ ကို အ ခန်း ငယ် ၄ နောက် သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၆ နောက် သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(၆ ရာ၊ ၉:၁၂) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၁၂ ကို အ ခန်း ငယ် ၉ နောက် သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၁၁ နောက် သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(ယေ၊ ၂၉:၁၅) – ပုံ နှိပ် ကျမ်း စာ အုပ် ထဲ တွင် အ ခန်း ငယ် ၁၅ ကို အ ခန်း ငယ် ၂၁ ရှေ့ သို့ ရွှေ့ ထား သည် ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ အ ခန်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် များ နှင့် ကိုက် ညီ ရန် အ ခန်း ငယ် ၁၆ ရှေ့ သို့ ပြန် လည် ပြောင်း ရွှေ့  ထား ပါ သည်။

(သေ လ) – မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ နှင့် ကိုက် ညီ စေ ရန်၊ “သေ လ” ဟူ သည့် စ ကား လုံး ကို ဆာ လံ ကျမ်း တွင် ၇၁ ကြိမ် နှင့် ဟ ဗက္ကုတ် အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း တွင် ၃ ကြိမ်၊ စု စု ပေါင်း ၇၄ ကြိမ် ထည့် သွင်း ပေး ထား ပါ သည်။ “သေ လ” ကို မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ စ ကား ဖြင့် סֶלָה (အ သံ ထွက် Selah) ဟု ရေး ပြီး၊ အ ဓိပ္ပါယ် အ တိ အ ကျ ကို မ သိ ရ သော် လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဖြစ် သ ဖြင့် မူ ရင်း ကျမ်း စာ နှင့် အ တတ် နိုင် ဆုံး ကိုက် ညီ ရန် ထည့် သွင်း ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ အ ချို့ ကျမ်း တတ် ပုဂ္ဂိုလ် များ က ထို စာ လုံး သည် စာ ဖတ် သူ အား ခေတ္တ ရပ် နား ပြီး နှုတ် က ပတ် တော် ကို ဆင် ခြင် ရန် ထည့် သွင်း ရေး သား ထား ခြင်း ဟု ယူ ဆ ကြ ပါ သည်။ ဤ “သေ လ” သည် ၄ ရာ၊ ၁၄:၇ ပါ သေ လ (סֶלַע) မြို့ နှင့် အ သံ ထွက် တူ သော် လည်း စာ လုံး ပေါင်း မ တူ ညီ ပါ။

ဤ “အား လုံး အ တွက် သမ္မာ ကျမ်း စာ” ကို မူ ရင်း ပုံ နှိပ် သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် နှင့် စာ တစ် ကြောင်း ချင်း တိုက် ဆိုင် စစ် ဆေး ထား သ ဖြင့်၊ ပုံ နှိပ် သမ္မာ ကျမ်း စာ အုပ် ကို ဖတ် ရ သ ကဲ့ သို့ စိတ် ချ လက် ချ အ သုံး ပြု ဖတ် ရှု ကိုး ကား နိုင် ပါ သည်။ ထို့ အ ပြင်၊ မူ ရင်း မြန် မာ ကျမ်း စာ အုပ် ရှိ ပုံ နှိပ် စာ လုံး ပေါင်း မှား ယွင်း မှု၊ စာ လုံး ကျန် ခဲ့ မှု၊ စာ ပိုဒ် များ ကျန် ခဲ့ မှု နှင့် အ ခဏ်း ငယ် သတ် မှတ် ချက် ကွဲ လွဲ မှု များ ကို လည်း တတ် နိုင် သ ရွေ့ ပြု ပြင် ထား ပါ သည်။ ကျွန် တော် တတ် နိုင် သ မျှ အ မှား အ ယွင်း မ ရှိ စေ ရန် ကြိုး ပမ်း ထား ပါ သော် လည်း အ မှား အ ယွင်း ရှိ သည် ကို တွေ့ ရှိ ခဲ့ ပါ က admin@myanmarbibleforall.bible သို့ email ပေး ပို့ အ ကြောင်း ကြား ပေး ပါ ရန် မေတ္တာ ရပ် ခံ အပ် ပါ သည်။