Disclaimer: ဤ ဆောင်း ပါး များ မှာ သမ္မာ ကျမ်း စာ နှင့် တ ကွ ကြား ဆ ရာ၊ မြင် ဆ ရာ၊ သင် ဆ ရာ များ အား ဖြင့် ကျွန် တော် ခံ ယူ နား လည် ခဲ့ သည့် သမ္မာ တ ရား အ ပေါ် အ ခြေ ခံ ထား သော ကျွန် တော် ၏ ထင် မြင် ယူ ဆ ချက် များ သာ လျှင် ဖြစ် ပါ သည်။ မည် သည့် ဂိုဏ်း ဂ ဏ၊ အ ဖွဲ့ အ စည်း၊ အ သင်း တော် တစ် ပါး ပါး မျှ ၏ ဩ ဝါ ဒ ကို တင် ပြ နေ ခြင်း မ ဟုတ် ကြောင်း အ သိ ပေး အပ် ပါ သည်။

Blog

ဆောင်း ပါး များ

မျှော် လင့် ခြင်း

ဒီ နှစ် ၂၀၂၂ ဖေ ဖော် ဝါ ရီ လ ၃ ရက် နေ့ မှာ ကျွန် တော့် ရဲ့ ဇ နီး သည် ဒေါ် ရွှေ ညှာရ်း ကွယ် လွန် သွား ခဲ့ ပါ တယ်။ အ ခု ကျွန် တော် ဒီ ဆောင်း ပါး ရေး နေ တဲ့ အ ချိန် က…

ဆက် ဖတ် ရန်

ဗတ္တိ ဇံ ဆ ရာ ယော ဟန် ၏ ဆု လာဘ် (သို့ မ ဟုတ်) ဘု ရား သ ခင် ၏ ဆု ချီး မြှင့် ခြင်း

လူ့ သ မိုင်း တစ် လျှောက် မိန်း မ က နေ ဖွား မြင် တဲ့ သူ တွေ အား လုံး ထဲ မှာ ဗတ္တိ ဇံ ဆ ရာ ယော ဟန် ဟာ အ ကြီး မြတ် ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ် တယ် လို့ အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော်…

ဆက် ဖတ် ရန်

နောင် တ ဆို သည် မှာ . . .

အဲ သ လို ဘဲ၊ သမ္မာ ကျမ်း စာ ရဲ့ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ စ ကား နဲ့  ဂ ရိ (ဟေ လ သ) စ ကား တွေ ကို ဆ ရာ ယု ဒ သန် က မြန် မာ ဘာ သာ ပြန် တဲ့ အ ခါ မှာ တစ်…

ဆက် ဖတ် ရန်

ပြင် ဆင် ၍ မ ကုန် နိုင် သော ဆွေ စဉ် မျိုး ဆက် စာ ရင်း များ

ကျမ်း စာ ကို အ စ အ ဆုံး ဖတ် ပြီး တဲ့ အ ခါ မှာ၊ ဒီ ဆွေ စဉ် မျိုး ဆက် စာ ရင်း ကို ကိုယ် တိုင် စံ နစ် တ ကျ ပြု စု ဖို့ ကြို စား ခဲ့ ဘူး တယ်။ ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း အာ ဒံ…

ဆက် ဖတ် ရန်

စိတ် နှ လုံး ဘဏ္ဍာ တိုက်

ကျွန် တော် တို့ ပါး စပ် ထဲ က နေ ပြီး မ ကောင်း တဲ့ စ ကား တွေ လုံး ဝ မ ပြော မိ ဖို့ ဟာ လည်း၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ မ ကောင်း တဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ထဲ က စာ ရင်း တွေ…

ဆက် ဖတ် ရန်

တူ ညီ သော ဆန့် ကျင် ဘက်

ဆန့် ကျင် ဘက် လုပ် ရပ် နှစ် ခု က နေ တူ ညီ တဲ့ ရ လဒ် ဖြစ် လာ ခဲ့ တယ်။ လူ သား တွေ ရဲ့ အ သက် တာ ထဲ မှာ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ ကြံ စည် လုပ် ဆောင် မှု တွေ အား လုံး…

ဆက် ဖတ် ရန်

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော်

. . . ယုံ ကြည် သူ များ အ သက် တာ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သက် ရောက် လှုပ် ရှား ခြင်း နှစ် မျိုး နှစ် စား ရှိ ကြောင်း တွေ့ ရ မည် ဖြစ် သည်။ ပ ထ မ တစ် မျိုး မှာ တန်…

ဆက် ဖတ် ရန်

အ သင်း တော် ၌ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း

ဒီ တော့ ကာ၊ က န ဦး အ သင်း တော် က ယုံ ကြည် သူ တွေ လို တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း စိတ် သ ဘော မျိုး မ ထား နိုင် ပေ မဲ့ လည်း အ နည်း ဆုံး ညီ ရင်း အစ် ကို စိတ် သ ဘော…

ဆက် ဖတ် ရန်

သင် ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ဆေး ပါ

ခ ရစ် တော် ကို မ ယုံ ကြည် တဲ့ သူ သေ တဲ့ အ ခါ င ရဲ ထဲ ကျ ရင် သူ့ အ ပြစ် နဲ့ သူ ကျ တာ ဖြစ် လို့ ဖြေ သာ သေး တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ ခ ရစ် ယာန် လုပ် နေ ပြီး…

ဆက် ဖတ် ရန်

တ မန် တော် ဝတ္ထု အ ခန်း ကြီး ၂

ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း တွေ နဲ့ တ မန် တော် ဝတ္ထု ဟာ သီး ခြား ဖြစ် ရပ် တွေ မ ဟုတ် ဘဲ၊ ထာ ဝ ရ င ရဲ ထဲ ကျ ရောက် မဲ့ လူ သား တွေ ကို ဘု ရား သ ခင် က အ သက် ပေး…

ဆက် ဖတ် ရန်

လမ်း ခ ရီး၊ သမ္မာ တ ရား၊ အ သက် ဖြစ် သော ခ ရစ် တော်

ခ ရစ် တော် က သူ ဟာ လမ်း ခ ရီး ဖြစ် တဲ့ အ ကြောင်း၊ သမ္မာ တ ရား ဖြစ် တဲ့ အ ကြောင်း နဲ့ အ သက် လည်း ဖြစ် တဲ့ အ ကြောင်း တွေ ကို ပြော ထား တယ်။ နား လည် လွယ် သ လို ဘဲ အ…

ဆက် ဖတ် ရန်

စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည်

ကျွန် တော် ဆွေး နွေး ချင် တာ က တော့ ဒီ နည်း ဗျူ ဟာ တွေ အ ပြင်၊ စ ကြာ ဝ ဠာ တစ် ခု လုံး နဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ စာ တန် ရဲ့ မ ဟာ ဗျူ ဟာ အ ကြံ အ စည် အ ကြောင်း ဖြစ်…

ဆက် ဖတ် ရန်

သမ္မာ တ ရား သည် သင် တို့ ကို လွှတ် လိမ့် မည်

အဲ သ လို အ တူ တ ကွ စု ဝေး ကိုး ကွယ် ရာ က နေ၊ လူ မျိုး ရေး ကြောင့် ခွဲ ထွက် တာ ဆို ရင် ကိုယ် စု ဝေး ကိုး ကွယ် တဲ့ အ ကြောင်း ရင်း ဗ ဟို ချက် ဟာ ခ ရစ် တော် မ…

ဆက် ဖတ် ရန်

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် စုံ ခြင်း

ဒီ တော့ ကာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကျိန်း ဝပ် တဲ့ ကျွန် တော် တို့ တစ် တွေ လည်း သ ခင် ခ ရစ် တော် လို ဘဲ လုပ် နိုင် ရ မှာ ပေါ့။ တန် ခိုး ပြ နိုင် ရ မှာ ပေါ့။ လက် တွေ့ မှာ…

ဆက် ဖတ် ရန်

အ တိတ် ရဲ့ အ ရိပ်

ဒါ ဟာ လော က သား တွေ ရဲ့ သီ ချင်း ဖြစ် ပေ မဲ့ ဒီ က နေ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ တော် တော် များ များ ဟာ အဲ ဒီ သီ ချင်း ထဲ က လို ဘဲ အ တိတ် လော က ထဲ မှာ အ သက်…

ဆက် ဖတ် ရန်

ကျွန် တော့ ဘ ဝ အ ကြောင်း သက် သေ ခံ ချက်

ကျွန် တော့် ကို ၁၉၅၄ ခု နှစ် ဒီ ဇင် ဘာ လ မှာ ချင်း ဝိ သေ သ တိုင်း (ယ ခု ချင်း ပြည် နယ်) ဖ လမ်း မြို့ မှာ ချင်း လူ မျိုး မိ ဘ နှစ် ပါး က နေ မွေး ဖွား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဆက် ဖတ် ရန်

Gap Theory

ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း ရဲ့ ဖန် ဆင်း ခြင်း အ ကြောင်း ဟာ က န ဦး ခ ရစ် ယာန် တွေ အ တွက် ပြဿ နာ မ ဟုတ် ခဲ့ သော် လည်း နောက် ပိုင်း သိပ္ပံ ပ ညာ တ ဖြည်း ဖြည်း တိုး တက် လာ တဲ့ အ ခါ…

ဆက် ဖတ် ရန်

အ စဉ် မ ပြတ် ဝမ်း မြောက် ကြ လော့

ဘာ ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် က ကျွန် တော် တို့ ကို အ မြဲ တမ်း ဝမ်း မြောက် နေ ဖို့ အ လို တော် ရှိ တာ လဲ။ လူ့ အ နေ နဲ့ မ ဖြစ် နိုင် တဲ့ အ ရာ ကို ဘာ ကြောင့် တောင်း ဆို ရ…

ဆက် ဖတ် ရန်

ဆယ် ဖို့ တစ် ဖို့ နဲ့ အ လှူ ပေး ခြင်း

ဆယ် ဖို့ တစ် ဖို့ ကို ပုံ မှန် ပေး လှူ ပြီး ရင် ကျန် တာ တွေ ကို ကိုယ့် စိတ် ကြိုက် သုံး စွဲ နိုင် တယ် လို့ ယူ ဆ တဲ့ သူ တွေ ဟာ ဘု ရား သ ခင် ဆီ က နေ ဆယ် ဖို့ ကိုး ဖို့…

ဆက် ဖတ် ရန်

အ ရာ ရာ တိုင်း ၌ ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ လော့

ကိုယ် ကောင်း ကျိုး ခံ စား ရ တဲ့ အ ချိန် မှာ ကျေး ဇူး တော် ချီး မွမ်း ဖို့ လွယ် ပေ မဲ့၊ ချီး မွမ်း နိုင် ပေ မဲ့၊ ဆိုး ကျိုး အ နိဋ္ဌ ရုံ ကျ ရောက် တဲ့ အ ခါ ကျေး ဇူး တော် ချီး မွမ်း ဖို့…

ဆက် ဖတ် ရန်

စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ

ဒါ ပေ မဲ့ သ တိ ထား ရ မှာ က အဲ ဒီ တ ရား ဟော ချက် တွေ ထဲ မှာ သမ္မာ တ ရား နဲ့ ညီ တဲ့ ဟော ချက် တွေ ရှိ သ လို လွဲ မှား တဲ့ သွန် သင် ချက် တွေ လည်း  ပါ နိုင်…

ဆက် ဖတ် ရန်