စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် သည်၊ နော ဧ မှ စ ၍ အ သက် ရှင် သ မျှ သော သတ္တ ဝါ၊ နော ဧ နှင့် အ တူ သင်္ဘော ထဲ ၌ ရှိ သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို အောက် မေ့ ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လေ လာ စေ တော် မူ သ ဖြင့် ရေ ငြိမ် လေ ၏။ နက် နဲ ရာ ရေ ပေါက် ရေ တွင်း များ၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ပြွန် ဝ များ ကို ဆို့ ပိတ် ၍၊ မိုဃ်း ကို စဲ စေ တော် မူ ၏။ ရေ သည် လည်း မြေ ပေါ် မှာ အ စဉ် အ တိုင်း စီး သွား ၍၊ အ ရက် တ ရာ ငါး ဆယ် စေ့ သော အ ခါ ယုတ် လျော့ လေ ၏။

သတ္တ မ လ၊ ဆယ် ခု နစ် ရက် နေ့ တွင် သင်္ဘော သည် အာ ရ ရတ် အ မည် ရှိ သော တောင် ပေါ် မှာ တင် လေ ၏။ ဒ သ မ လ တိုင် အောင် ရေ သည် အ စဉ် မ ပြတ် ယုတ် လျော့ ၍၊ ထို လ ဆန်း တ ရက် နေ့ တွင် တောင် ထိပ် တို့ သည် ပေါ် ကြ ၏။

ထို မှ အ ရက် လေး ဆယ် ကြာ လျှင်၊ နော ဧ သည် သင်္ဘော ထဲ ၌ လုပ် ခဲ့ သော ပြ တင်း ပေါက် ကို ဖွင့် ၍၊ ကျီး အ တ ကောင် ကို လွှတ် လေ ၏။ ထို ကျီး အ သည် မြေ ပေါ် မှာ ရေ မ ခန်း မ ခြောက် မှီ တိုင် အောင်၊ သွား လာ လျက် နေ လေ ၏။

တ ဖန် မြေ မျက် နှာ ပေါ် မှာ ရေ ကုန် သည် မ ကုန် သည် ကို သိ ခြင်း ငှါ၊ ချိုး တ ကောင် ကို လွှတ် ပြန် လေ ၏။ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ ရေ ရှိ သေး သော ကြောင့်၊ ချိုး သည် ခြေ ဖြင့် နင်း ၍ အ မော ဖြေ စ ရာ ကို မ တွေ့ သ ဖြင့်၊ နော ဧ ရှိ ရာ သင်္ဘော သို့ ပြန် လာ လေ ၏။ နော ဧ သည် လည်း လက် ကို ဆန့် ၍၊ ချိုး ကို ကိုင် ယူ ပြီး လျှင်၊ မိ မိ နေ ရာ သင်္ဘော ထဲ သို့ သွင်း လေ ၏။

၁၀ တ ဖန် ခု နစ် ရက် နေ ပြီး မှ ထို ချိုး ကို သင်္ဘော ထဲ က လွှတ် ပြန် ၏။ ၁၁ ည ဦး အ ချိန် ၌ ချိုး သည် နော ဧ ထံ သို့ ပြန် လာ ၍၊ မိ မိ ဆိတ် ယူ သော သံ လွင် ရွက် ကို မိ မိ နှုတ် သီး ဖြင့် ဆောင် ခဲ့ သော ကြောင့်၊ ၁၂ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရေ ကုန် ကြောင်း ကို နော ဧ သိ လေ ၏။ တ ဖန် ခု နစ် ရက် နေ ပြီး မှ ထို ချိုး ကို လွှတ် ပြန် ၏။ နောက် တ ဖန် ချိုး သည် မ ပြန် မ လာ နေ ၏။

၁၃ အ နှစ် ခြောက် ရာ တ ခု ပ ဌ မ လ ဆန်း တ ရက် နေ့ တွင်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရေ ခန်း ခြောက် သည် ရှိ သော်၊ နော ဧ သည် သင်္ဘော မိုး ကို ပယ် ဖျက် ၍ ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ မြေ မျက် နှာ သွေ့ ခြောက် စ ရှိ သည် ကို မြင် ၏။ ၁၄ ဒု တိ ယ လ၊ နှစ် ဆယ် ခု နစ် ရက် နေ့ တွင် မြေ ကြီး သွေ့ ခြောက် လေ ၏။

၁၅‑၁၆ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည်၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ တို့ နှင့် တ ကွ၊ သင်္ဘော ထဲ က ထွက် ဆင်း လော့။ ၁၇ သင့် ထံ မှာ အ သက် ရှင် သော တိ ရစ္ဆာန်၊ ငှက် များ၊ သား များ၊ မြေ ပေါ် ၌ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ တို့ သည်၊ မြေ ပေါ် မှာ သား ကို မွေး ၍ အ လွန် တိုး ပွါး များ ပြား မည် အ ကြောင်း၊ ထို တိ ရစ္ဆာန် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကိုယ် နှင့် အ တူ ထုတ် ဆောင် လော့ ဟု၊ နော ဧ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၈ ထို အ ခါ နော ဧ မှ စ ၍၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ တို့ သည် ထွက် ဆင်း ကြ ၏။ ၁၉ သား များ၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ ငှက် များ၊ မြေ ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တတ် သ မျှ သော အ မျိုး မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် လည်း၊ သင်္ဘော ထဲ က ထွက် ဆင်း ကြ ၏။

၂၀ နော ဧ သည် လည်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး မှ၊ စင် ကြယ် သော သား၊ စင် ကြယ် သော ငှက် အ မျိုး မျိုး ထဲ က ယူ ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် လေ ၏။ ၂၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း၊ မွှေး ကြိုင် သော အ နံ့ ကို ခံ ယူ ၍၊ ငါ သည် နောက် တ ဖန် လူ တို့ အ တွက် မြေ ကြီး ကို မ ကျိန်၊ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ တို့ သည် ငယ် သော အ ရွယ် မှ စ ၍၊ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် ဆိုး ကြ ၏။ ငါ သည် ယ ခု တ ခါ ပြု ပြီး သ ကဲ့ သို့၊ အ သက် ရှင် သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို နောက် တ ဖန် ဒဏ် မ ခတ်။ ၂၂ မြေ ကြီး မ ကုန် မှီ တိုင် အောင်၊ မျိုး စေ့ ကြဲ ရ သော ကာ လ၊ အ သီး အ နှံ ကို သိမ်း ရ သော ကာ လ၊ ချမ်း သော ကာ လ၊ ပူ သော ကာ လ၊ နွေ ကာ လ၊ ဆောင်း ကာ လ မ ပြတ် ရ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် သည်၊ နော ဧ မှ စ ၍ အ သက် ရှင် သ မျှ သော သတ္တ ဝါ၊ နော ဧ နှင့် အ တူ သင်္ဘော ထဲ ၌ ရှိ သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို အောက် မေ့ ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လေ လာ စေ တော် မူ သ ဖြင့် ရေ ငြိမ် လေ ၏။ နက် နဲ ရာ ရေ ပေါက် ရေ တွင်း များ၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ပြွန် ဝ များ ကို ဆို့ ပိတ် ၍၊ မိုဃ်း ကို စဲ စေ တော် မူ ၏။ ရေ သည် လည်း မြေ ပေါ် မှာ အ စဉ် အ တိုင်း စီး သွား ၍၊ အ ရက် တ ရာ ငါး ဆယ် စေ့ သော အ ခါ ယုတ် လျော့ လေ ၏။

သတ္တ မ လ၊ ဆယ် ခု နစ် ရက် နေ့ တွင် သင်္ဘော သည် အာ ရ ရတ် အ မည် ရှိ သော တောင် ပေါ် မှာ တင် လေ ၏။ ဒ သ မ လ တိုင် အောင် ရေ သည် အ စဉ် မ ပြတ် ယုတ် လျော့ ၍၊ ထို လ ဆန်း တ ရက် နေ့ တွင် တောင် ထိပ် တို့ သည် ပေါ် ကြ ၏။

ထို မှ အ ရက် လေး ဆယ် ကြာ လျှင်၊ နော ဧ သည် သင်္ဘော ထဲ ၌ လုပ် ခဲ့ သော ပြ တင်း ပေါက် ကို ဖွင့် ၍၊ ကျီး အ တ ကောင် ကို လွှတ် လေ ၏။ ထို ကျီး အ သည် မြေ ပေါ် မှာ ရေ မ ခန်း မ ခြောက် မှီ တိုင် အောင်၊ သွား လာ လျက် နေ လေ ၏။

တ ဖန် မြေ မျက် နှာ ပေါ် မှာ ရေ ကုန် သည် မ ကုန် သည် ကို သိ ခြင်း ငှါ၊ ချိုး တ ကောင် ကို လွှတ် ပြန် လေ ၏။ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ ရေ ရှိ သေး သော ကြောင့်၊ ချိုး သည် ခြေ ဖြင့် နင်း ၍ အ မော ဖြေ စ ရာ ကို မ တွေ့ သ ဖြင့်၊ နော ဧ ရှိ ရာ သင်္ဘော သို့ ပြန် လာ လေ ၏။ နော ဧ သည် လည်း လက် ကို ဆန့် ၍၊ ချိုး ကို ကိုင် ယူ ပြီး လျှင်၊ မိ မိ နေ ရာ သင်္ဘော ထဲ သို့ သွင်း လေ ၏။

၁၀ တ ဖန် ခု နစ် ရက် နေ ပြီး မှ ထို ချိုး ကို သင်္ဘော ထဲ က လွှတ် ပြန် ၏။ ၁၁ ည ဦး အ ချိန် ၌ ချိုး သည် နော ဧ ထံ သို့ ပြန် လာ ၍၊ မိ မိ ဆိတ် ယူ သော သံ လွင် ရွက် ကို မိ မိ နှုတ် သီး ဖြင့် ဆောင် ခဲ့ သော ကြောင့်၊ ၁၂ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရေ ကုန် ကြောင်း ကို နော ဧ သိ လေ ၏။ တ ဖန် ခု နစ် ရက် နေ ပြီး မှ ထို ချိုး ကို လွှတ် ပြန် ၏။ နောက် တ ဖန် ချိုး သည် မ ပြန် မ လာ နေ ၏။

၁၃ အ နှစ် ခြောက် ရာ တ ခု ပ ဌ မ လ ဆန်း တ ရက် နေ့ တွင်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရေ ခန်း ခြောက် သည် ရှိ သော်၊ နော ဧ သည် သင်္ဘော မိုး ကို ပယ် ဖျက် ၍ ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ မြေ မျက် နှာ သွေ့ ခြောက် စ ရှိ သည် ကို မြင် ၏။ ၁၄ ဒု တိ ယ လ၊ နှစ် ဆယ် ခု နစ် ရက် နေ့ တွင် မြေ ကြီး သွေ့ ခြောက် လေ ၏။

၁၅‑၁၆ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည်၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ တို့ နှင့် တ ကွ၊ သင်္ဘော ထဲ က ထွက် ဆင်း လော့။ ၁၇ သင့် ထံ မှာ အ သက် ရှင် သော တိ ရစ္ဆာန်၊ ငှက် များ၊ သား များ၊ မြေ ပေါ် ၌ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ တို့ သည်၊ မြေ ပေါ် မှာ သား ကို မွေး ၍ အ လွန် တိုး ပွါး များ ပြား မည် အ ကြောင်း၊ ထို တိ ရစ္ဆာန် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကိုယ် နှင့် အ တူ ထုတ် ဆောင် လော့ ဟု၊ နော ဧ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၈ ထို အ ခါ နော ဧ မှ စ ၍၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ တို့ သည် ထွက် ဆင်း ကြ ၏။ ၁၉ သား များ၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ ငှက် များ၊ မြေ ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တတ် သ မျှ သော အ မျိုး မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် လည်း၊ သင်္ဘော ထဲ က ထွက် ဆင်း ကြ ၏။

၂၀ နော ဧ သည် လည်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး မှ၊ စင် ကြယ် သော သား၊ စင် ကြယ် သော ငှက် အ မျိုး မျိုး ထဲ က ယူ ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် လေ ၏။ ၂၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း၊ မွှေး ကြိုင် သော အ နံ့ ကို ခံ ယူ ၍၊ ငါ သည် နောက် တ ဖန် လူ တို့ အ တွက် မြေ ကြီး ကို မ ကျိန်၊ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ တို့ သည် ငယ် သော အ ရွယ် မှ စ ၍၊ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် ဆိုး ကြ ၏။ ငါ သည် ယ ခု တ ခါ ပြု ပြီး သ ကဲ့ သို့၊ အ သက် ရှင် သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို နောက် တ ဖန် ဒဏ် မ ခတ်။ ၂၂ မြေ ကြီး မ ကုန် မှီ တိုင် အောင်၊ မျိုး စေ့ ကြဲ ရ သော ကာ လ၊ အ သီး အ နှံ ကို သိမ်း ရ သော ကာ လ၊ ချမ်း သော ကာ လ၊ ပူ သော ကာ လ၊ နွေ ကာ လ၊ ဆောင်း ကာ လ မ ပြတ် ရ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် သည်၊ နော ဧ မှ စ ၍ အ သက် ရှင် သ မျှ သော သတ္တ ဝါ၊ နော ဧ နှင့် အ တူ သင်္ဘော ထဲ ၌ ရှိ သော တိ ရစ္ဆာန် အ ပေါင်း တို့ ကို အောက် မေ့ ၍၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လေ လာ စေ တော် မူ သ ဖြင့် ရေ ငြိမ် လေ ၏။ နက် နဲ ရာ ရေ ပေါက် ရေ တွင်း များ၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ပြွန် ဝ များ ကို ဆို့ ပိတ် ၍၊ မိုဃ်း ကို စဲ စေ တော် မူ ၏။ ရေ သည် လည်း မြေ ပေါ် မှာ အ စဉ် အ တိုင်း စီး သွား ၍၊ အ ရက် တ ရာ ငါး ဆယ် စေ့ သော အ ခါ ယုတ် လျော့ လေ ၏။

သတ္တ မ လ၊ ဆယ် ခု နစ် ရက် နေ့ တွင် သင်္ဘော သည် အာ ရ ရတ် အ မည် ရှိ သော တောင် ပေါ် မှာ တင် လေ ၏။ ဒ သ မ လ တိုင် အောင် ရေ သည် အ စဉ် မ ပြတ် ယုတ် လျော့ ၍၊ ထို လ ဆန်း တ ရက် နေ့ တွင် တောင် ထိပ် တို့ သည် ပေါ် ကြ ၏။

ထို မှ အ ရက် လေး ဆယ် ကြာ လျှင်၊ နော ဧ သည် သင်္ဘော ထဲ ၌ လုပ် ခဲ့ သော ပြ တင်း ပေါက် ကို ဖွင့် ၍၊ ကျီး အ တ ကောင် ကို လွှတ် လေ ၏။ ထို ကျီး အ သည် မြေ ပေါ် မှာ ရေ မ ခန်း မ ခြောက် မှီ တိုင် အောင်၊ သွား လာ လျက် နေ လေ ၏။

တ ဖန် မြေ မျက် နှာ ပေါ် မှာ ရေ ကုန် သည် မ ကုန် သည် ကို သိ ခြင်း ငှါ၊ ချိုး တ ကောင် ကို လွှတ် ပြန် လေ ၏။ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ ရေ ရှိ သေး သော ကြောင့်၊ ချိုး သည် ခြေ ဖြင့် နင်း ၍ အ မော ဖြေ စ ရာ ကို မ တွေ့ သ ဖြင့်၊ နော ဧ ရှိ ရာ သင်္ဘော သို့ ပြန် လာ လေ ၏။ နော ဧ သည် လည်း လက် ကို ဆန့် ၍၊ ချိုး ကို ကိုင် ယူ ပြီး လျှင်၊ မိ မိ နေ ရာ သင်္ဘော ထဲ သို့ သွင်း လေ ၏။

၁၀ တ ဖန် ခု နစ် ရက် နေ ပြီး မှ ထို ချိုး ကို သင်္ဘော ထဲ က လွှတ် ပြန် ၏။ ၁၁ ည ဦး အ ချိန် ၌ ချိုး သည် နော ဧ ထံ သို့ ပြန် လာ ၍၊ မိ မိ ဆိတ် ယူ သော သံ လွင် ရွက် ကို မိ မိ နှုတ် သီး ဖြင့် ဆောင် ခဲ့ သော ကြောင့်၊ ၁၂ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရေ ကုန် ကြောင်း ကို နော ဧ သိ လေ ၏။ တ ဖန် ခု နစ် ရက် နေ ပြီး မှ ထို ချိုး ကို လွှတ် ပြန် ၏။ နောက် တ ဖန် ချိုး သည် မ ပြန် မ လာ နေ ၏။

၁၃ အ နှစ် ခြောက် ရာ တ ခု ပ ဌ မ လ ဆန်း တ ရက် နေ့ တွင်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရေ ခန်း ခြောက် သည် ရှိ သော်၊ နော ဧ သည် သင်္ဘော မိုး ကို ပယ် ဖျက် ၍ ကြည့် ရှု သော အ ခါ၊ မြေ မျက် နှာ သွေ့ ခြောက် စ ရှိ သည် ကို မြင် ၏။ ၁၄ ဒု တိ ယ လ၊ နှစ် ဆယ် ခု နစ် ရက် နေ့ တွင် မြေ ကြီး သွေ့ ခြောက် လေ ၏။

၁၅‑၁၆ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည်၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ တို့ နှင့် တ ကွ၊ သင်္ဘော ထဲ က ထွက် ဆင်း လော့။ ၁၇ သင့် ထံ မှာ အ သက် ရှင် သော တိ ရစ္ဆာန်၊ ငှက် များ၊ သား များ၊ မြေ ပေါ် ၌ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ တို့ သည်၊ မြေ ပေါ် မှာ သား ကို မွေး ၍ အ လွန် တိုး ပွါး များ ပြား မည် အ ကြောင်း၊ ထို တိ ရစ္ဆာန် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကိုယ် နှင့် အ တူ ထုတ် ဆောင် လော့ ဟု၊ နော ဧ ကို မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၈ ထို အ ခါ နော ဧ မှ စ ၍၊ သား၊ မ ယား၊ ချွေး မ တို့ သည် ထွက် ဆင်း ကြ ၏။ ၁၉ သား များ၊ တွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် များ၊ ငှက် များ၊ မြေ ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တတ် သ မျှ သော အ မျိုး မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် လည်း၊ သင်္ဘော ထဲ က ထွက် ဆင်း ကြ ၏။

၂၀ နော ဧ သည် လည်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ဘို့ ယဇ် ပလ္လင် ကို တည် ပြီး မှ၊ စင် ကြယ် သော သား၊ စင် ကြယ် သော ငှက် အ မျိုး မျိုး ထဲ က ယူ ၍၊ ယဇ် ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် လေ ၏။ ၂၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း၊ မွှေး ကြိုင် သော အ နံ့ ကို ခံ ယူ ၍၊ ငါ သည် နောက် တ ဖန် လူ တို့ အ တွက် မြေ ကြီး ကို မ ကျိန်၊ အ ကြောင်း မူ ကား၊ လူ တို့ သည် ငယ် သော အ ရွယ် မှ စ ၍၊ စိတ် နှ လုံး အ ကြံ အ စည် ဆိုး ကြ ၏။ ငါ သည် ယ ခု တ ခါ ပြု ပြီး သ ကဲ့ သို့၊ အ သက် ရှင် သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို နောက် တ ဖန် ဒဏ် မ ခတ်။ ၂၂ မြေ ကြီး မ ကုန် မှီ တိုင် အောင်၊ မျိုး စေ့ ကြဲ ရ သော ကာ လ၊ အ သီး အ နှံ ကို သိမ်း ရ သော ကာ လ၊ ချမ်း သော ကာ လ၊ ပူ သော ကာ လ၊ နွေ ကာ လ၊ ဆောင်း ကာ လ မ ပြတ် ရ ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation