စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၉

ကောင်း ကင် တ မန် နှစ် ပါး တို့ သည် ည ဦး အ ချိန် ၌ သော ဒုံ မြို့ သို့ ရောက် လာ ၏။ လော တ သည် မြို့ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် လျက် သူ တို့ ကို မြင် လျှင်၊ ခ ရီး ဦး ကြို ပြု ခြင်း ငှါ ထ ၍၊ မြေ ၌ ဦး ညွှတ် ချ လျက်၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင် တို့၊ ကိုယ် တော် တို့ ကျွန် ၏ အိမ် သို့ ဝင် ၍ တ ညဉ့် လုံး နေ ကြ ပါ။ ခြေ ကို ဆေး ကြ ပါ။ နံ နက် စော စော ထ ၍၊ ကြွ သွား ကြ ပါ လော့ ဟု ဆို လေ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ က၊ ငါ တို့ သည် မ ဝင်၊ တ ညဉ့် လုံး လမ်း ၌ နေ တော့ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ကျပ် ကျပ် သွေး ဆောင် သော ကြောင့်၊ တ ဖန် လော တ နေ ရာ သို့ လှည့် ၍၊ သူ ၏ အိမ် သို့ ဝင် ကြ ၏။ လော တ လည်း၊ သူ တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် ၍၊ တ ဆေး မ ပါ သော မုန့် ကို ပေါင်း ပြီး မှ၊ သူ တို့ သည် စား ကြ ၏။

ထို သူ တို့ သည် မ အိပ် မှီ၊ သော ဒုံ မြို့ သား ယောက်ျား အ ကြီး အ ငယ်၊ အ ရပ် ရပ် က လာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် အိမ် ကို ဝိုင်း ၍၊ လော တ ကို ဟစ် ခေါ် လျက်၊ ယ နေ့ ည မှာ သင့် အိမ် သို့ ဝင် သော လူ တို့ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ထို သူ တို့ နှင့် ငါ တို့ သည် ဆက် ဆံ လို သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ ထံ သို့ ထွက် စေ လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။

လော တ သည် လည်း၊ တံ ခါး ပြင် မှာ သူ တို့ ထံ သို့ ထွက် ၍၊ မိ မိ နောက် ၌ တံ ခါး ကို ပိတ် ပြီး လျှင်၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ဤ မျှ လောက် မ ပြု ကြ ပါ နှင့်။ အ ကျွန်ုပ် ၌ ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ သော သ မီး နှစ် ယောက် ရှိ ပါ ၏။ သူ တို့ ကို သင် တို့ ထံ သို့ ထုတ် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး ကြ ပါ လော့။ သူ တို့ ၌ ပြု ချင် သ မျှ ပြု ကြ ပါ လော့။ ဤ လူ တို့ ၌ အ လျှင်း မ ပြု ကြ ပါ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် အ ကျွန်ုပ် အိမ် မိုး အ ရိပ် ကို ခို နေ ပါ ၏ ဟု တောင်း ပန် သော် လည်း၊ သူ တို့ က၊ ဆုတ် လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။ တ ဖန် ကား၊ သင် သည် တည်း ခို ခြင်း ငှါ သာ ရောက် လာ သည် နှင့်၊ တ ရား သူ ကြီး လုပ် ရ မည် လော။ ယ ခု မှာ ထို သူ တို့ ၌ ပြု သည် ထက်၊ သင် ၌ သာ ၍ ဆိုး သော အ မှု ကို ပြု မည် ဟု ဆို လျက်၊ လော တ ကို ကျပ် ကျပ် ဖိ ၍ တံ ခါး ကို လည်း ပေါက် ခွဲ ချိုး ဖဲ့ ခြင်း ငှါ ချဉ်း လာ ကြ ၏။

၁၀ ထို အ ခါ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လက် ကို ဆန့် ၍၊ လော တ ကို မိ မိ တို့ နေ ရာ အိမ် အ တွင်း သို့ ဆွဲ သွင်း ပြီး လျှင်၊ တံ ခါး ကို ပိတ် ကြ ၏။ ၁၁ အိမ် တံ ခါး နား မှာ ရှိ သော သူ အ ကြီး အ ငယ် တို့ ကို၊ မျက် စိ ကန်း စေ ခြင်း ငှါ ဒဏ် ခတ် သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် တံ ခါး ကို ရှာ ၍ ပင် ပန်း ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၁၂ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ က လည်း၊ ဤ အ ရပ် ၌ သင် နှင့် ဆိုင် သော သူ ရှိ သေး သ လော။ သား သ မီး၊ သ မက်၊ မြို့ ထဲ မှာ သင် ၌ ရှိ သ မျှ ကို ဤ အ ရပ် က ထုတ် ဆောင် လော့။ ၁၃ ဤ အ ရပ် ကို ငါ တို့ သည် ဖျက် ဆီး ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ရပ် သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် မှာ အ လွန် ကြွေး ကြော် ခြင်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ဖျက် ဆီး စေ ခြင်း ငှါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ ဟု လော တ အား ပြော ဆို ကြ ၏။

၁၄ လော တ ထွက် ၍၊ သ မီး နှင့် စုံ ဘက် သော သူ၊ မိ မိ သ မက် တို့ အား၊ ထ ကြ။ ဤ အ ရပ် မှ ထွက် သွား ကြ။ ဤ မြို့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ကျီ စား ဟန် ရှိ သည် ဟု၊ သ မက် တို့ ထင် ကြ ၏။

၁၅ မိုဃ်း သောက် သော အ ခါ၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လော တ ကို ဆော် လျက်၊ သင် သည် ထ ၍၊ ဤ အ ရပ် ၌ ရှိ သော မ ယား နှင့် သ မီး နှစ် ယောက် တို့ ကို ယူ သွား လော့။ သို့ မ ဟုတ်၊ မြို့ ၏ အ ပြစ် ၌ ဆုံး ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၁၆ သူ သည် ဖင့် နွှဲ သော အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သ နား တော် မူ သော ကြောင့်၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည်၊ သူ နှင့် သူ ၏ မ ယား၊ သူ ၏ သ မီး နှစ် ယောက် တို့ ကို လက် ဆွဲ ၍၊ မြို့ ပြင် သို့ ထုတ် ဆောင် ကြ ၏။ ၁၇ ပြင် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ သင် သည် အ သက် ချမ်း သာ ရ ခြင်း ငှါ ပြေး လော့။ နောက် သို့ လှည့် ၍ မ ကြည့် နှင့်။ မြေ ညီ သော အ ရပ် ၌ အ လျှင်း မ နေ နှင့်။ တောင် ပေါ် သို့ ပြေး လော့။ သို့ မ ဟုတ် ဆုံး လိမ့် မည် ဟု ဆို လေ ၏။

၁၈ လော တ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင်၊ ထို သို့ မ ဆို ပါ နှင့်။ ၁၉ ယ ခု မှာ ကိုယ် တော် ကျွန် သည် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် အ သက် ချမ်း သာ စေ သ ဖြင့်၊ အ ကျွန်ုပ် ၌ ပြု တော် မူ သော က ရု ဏာ ကျေး ဇူး များ ပြား လှ ပါ ၏။ ဘေး လွတ် ၍ တောင် ပေါ် သို့ မ ပြေး နိုင် ပါ။ ဘေး တ စုံ တ ခု တွေ့ ၍ သေ မည် ကို စိုး ရိမ် ပါ ၏။ ၂၀ ကြည့် ပါ။ ထို မြို့ နီး ပါ ၏၊ ပြေး သာ ပါ ၏၊ ငယ် သော မြို့ လည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ဘေး လွတ် ၍ ထို အ ရပ် သို့ ပြေး ပါ ရ စေ။ ထို မြို့ သည် ငယ် သော မြို့ မ ဟုတ် လော။ သို့ ပြေး လျှင်၊ အ သက် ချမ်း သာ ရ ပါ မည် ဟု လျှောက် ဆို ၏။

၂၁ ထို သူ က လည်း၊ ကြည့် ပါ။ ဤ အ မှု အ ရာ ၌ လည်း သင် ၏ စ ကား ကို ငါ နား ထောင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို မြို့ အ တွက် တောင်း ပန် သော ကြောင့် ငါ မ ဖျက် ဆီး။ ၂၂ ဘေး လွတ် ခြင်း ငှါ ထို မြို့ သို့ အ လျင် အ မြန် ပြေး လော့။ ထို မြို့ သို့ မ ရောက် မှီ၊ ငါ သည် အ ဘယ် အ မှု ကို မျှ မ ပြု နိုင် ဟု ဆို လေ ၏။ ထို ကြောင့် ထို မြို့ ကို ဇော ရ မြို့ ဟု သ မုတ် ကြ ၏။ ၂၃ လော တ သည် ဇော ရ မြို့ သို့ ဝင် သော အ ခါ၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ နေ ထွက် ချိန် ဖြစ် သ တည်း။

၂၄ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း ကင် ထက်၊ အ ထံ တော် မှ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ အ ပေါ် သို့ ကန့် နှင့် မီး မိုဃ်း ကို ရွာ စေ တော် မူ ၏။ ၂၅ ထို မြို့ တို့ ကို ၎င်း၊ ချိုင့် အ ရပ် တ ရှောက် လုံး ကို ၎င်း၊ မြို့ သား အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ၌ ပေါက် သ မျှ ကို ၎င်း မှောက် လှဲ တော် မူ ၏။ ၂၆ လော တ ၏ မ ယား မူ ကား၊ နောက် သို့ လှည့် ကြည့် ၍ ဆား တိုင် ဖြစ် လေ ၏။

၂၇ နံ နက် စော စော အာ ဗြ ဟံ သည် ထ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ သော အ ရပ် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ ၂၈ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ မှ စ သော ချိုင့် အ ရပ် တ ရှောက် လုံး ကို ကြည့် ရှု ၍၊ မီး ဖို ၌ အ ခိုး ကဲ့ သို့၊ တ ပြည် လုံး အ ခိုး တက် သည် ကို မြင် လေ ၏။ ၂၉ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် ချိုင့် ထဲ မှာ ရှိ သော မြို့ တို့ ကို ဖျက် ဆီး သော အ ခါ၊ အာ ဗြ ဟံ ကို အောက် မေ့ တော် မူ ၏။ လော တ နေ သော မြို့ တို့ ကို မှောက် လှဲ သော အ ခါ၊ မှောက် လှဲ ရာ ထဲ က လော တ ကို လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏။

၃၀ လော တ သည် ဇော ရ မြို့ မှ ထွက် ၍၊ သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် တ ကွ တောင် ပေါ် မှာ နေ ၏။ ဇော ရ မြို့ ၌ မ နေ ဝံ့ ၍၊ သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် တ ကွ ဥ မှင် ၌ နေ ၏။ ၃၁ သ မီး အ ကြီး က၊ ငါ တို့ အ ဘ အို ပြီ။ မြေ ကြီး သား အ ပေါင်း တို့ ၏ ဘာ သာ အ တိုင်း၊ ငါ တို့ ထံ သို့ ဝင် ရ သော ယောက်ျား တ ယောက် မျှ မြေ ပေါ် မှာ မ ရှိ။ ၃၂ လာ ကြ။ ငါ တို့ အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ကြ စို့။ ငါ တို့ အ ဘ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို စောင့် မ ၍၊ သူ နှင့် အိပ် ကြ စို့ ဟု ညီ မ ကို ပြော ဆို ၏။

၃၃ ထို နေ့ ည မှာ သူ တို့ သည် အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ပြီး လျှင်၊ သ မီး အ ကြီး သည် ဝင် ၍ အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ၏။ သူ အိပ် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ထ ကြောင်း ကို ၎င်း အ ဘ မ သိ။ ၃၄ နက် ဖြန် နေ့ တွင် အ ကြီး က လည်း၊ မ နေ့ ည မှာ ငါ သည် အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ပြီ။ ယ နေ့ ည တ ဖန် သူ့ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ကြ စို့။ သင် သည် ဝင် ၍ အ ဘ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို စောင့် မ ခြင်း ငှါ၊ သူ နှင့် အိပ် လော့ ဟု ညီ မ ကို ပြော ဆို ၏။ ၃၅ ထို နေ့ ည ၌ လည်း သူ တို့ သည် အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ပြီး လျှင်၊ အ ငယ် သည် ဝင် ၍ အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ၏။ အိပ် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ထ ကြောင်း ကို ၎င်း အ ဘ မ သိ။

၃၆ ထို သို့ လော တ ၏ သ မီး နှစ် ယောက် တို့ သည်၊ မိ မိ အ ဘ အား ဖြင့် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ နေ ၏။  ၃၇ သ မီး အ ကြီး သည် သား ကို ဘွား ၍ မော ဘ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို သူ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ရှိ သော မော ဘ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။ ၃၈ သ မီး အ ငယ် သည် လည်း သား ကို ဘွား ၍၊ ဗေ နမ္မိ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို သူ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ရှိ သော အမ္မုန် အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၉

ကောင်း ကင် တ မန် နှစ် ပါး တို့ သည် ည ဦး အ ချိန် ၌ သော ဒုံ မြို့ သို့ ရောက် လာ ၏။ လော တ သည် မြို့ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် လျက် သူ တို့ ကို မြင် လျှင်၊ ခ ရီး ဦး ကြို ပြု ခြင်း ငှါ ထ ၍၊ မြေ ၌ ဦး ညွှတ် ချ လျက်၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင် တို့၊ ကိုယ် တော် တို့ ကျွန် ၏ အိမ် သို့ ဝင် ၍ တ ညဉ့် လုံး နေ ကြ ပါ။ ခြေ ကို ဆေး ကြ ပါ။ နံ နက် စော စော ထ ၍၊ ကြွ သွား ကြ ပါ လော့ ဟု ဆို လေ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ က၊ ငါ တို့ သည် မ ဝင်၊ တ ညဉ့် လုံး လမ်း ၌ နေ တော့ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ကျပ် ကျပ် သွေး ဆောင် သော ကြောင့်၊ တ ဖန် လော တ နေ ရာ သို့ လှည့် ၍၊ သူ ၏ အိမ် သို့ ဝင် ကြ ၏။ လော တ လည်း၊ သူ တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် ၍၊ တ ဆေး မ ပါ သော မုန့် ကို ပေါင်း ပြီး မှ၊ သူ တို့ သည် စား ကြ ၏။

ထို သူ တို့ သည် မ အိပ် မှီ၊ သော ဒုံ မြို့ သား ယောက်ျား အ ကြီး အ ငယ်၊ အ ရပ် ရပ် က လာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် အိမ် ကို ဝိုင်း ၍၊ လော တ ကို ဟစ် ခေါ် လျက်၊ ယ နေ့ ည မှာ သင့် အိမ် သို့ ဝင် သော လူ တို့ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ထို သူ တို့ နှင့် ငါ တို့ သည် ဆက် ဆံ လို သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ ထံ သို့ ထွက် စေ လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။

လော တ သည် လည်း၊ တံ ခါး ပြင် မှာ သူ တို့ ထံ သို့ ထွက် ၍၊ မိ မိ နောက် ၌ တံ ခါး ကို ပိတ် ပြီး လျှင်၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ဤ မျှ လောက် မ ပြု ကြ ပါ နှင့်။ အ ကျွန်ုပ် ၌ ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ သော သ မီး နှစ် ယောက် ရှိ ပါ ၏။ သူ တို့ ကို သင် တို့ ထံ သို့ ထုတ် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး ကြ ပါ လော့။ သူ တို့ ၌ ပြု ချင် သ မျှ ပြု ကြ ပါ လော့။ ဤ လူ တို့ ၌ အ လျှင်း မ ပြု ကြ ပါ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် အ ကျွန်ုပ် အိမ် မိုး အ ရိပ် ကို ခို နေ ပါ ၏ ဟု တောင်း ပန် သော် လည်း၊ သူ တို့ က၊ ဆုတ် လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။ တ ဖန် ကား၊ သင် သည် တည်း ခို ခြင်း ငှါ သာ ရောက် လာ သည် နှင့်၊ တ ရား သူ ကြီး လုပ် ရ မည် လော။ ယ ခု မှာ ထို သူ တို့ ၌ ပြု သည် ထက်၊ သင် ၌ သာ ၍ ဆိုး သော အ မှု ကို ပြု မည် ဟု ဆို လျက်၊ လော တ ကို ကျပ် ကျပ် ဖိ ၍ တံ ခါး ကို လည်း ပေါက် ခွဲ ချိုး ဖဲ့ ခြင်း ငှါ ချဉ်း လာ ကြ ၏။

၁၀ ထို အ ခါ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လက် ကို ဆန့် ၍၊ လော တ ကို မိ မိ တို့ နေ ရာ အိမ် အ တွင်း သို့ ဆွဲ သွင်း ပြီး လျှင်၊ တံ ခါး ကို ပိတ် ကြ ၏။ ၁၁ အိမ် တံ ခါး နား မှာ ရှိ သော သူ အ ကြီး အ ငယ် တို့ ကို၊ မျက် စိ ကန်း စေ ခြင်း ငှါ ဒဏ် ခတ် သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် တံ ခါး ကို ရှာ ၍ ပင် ပန်း ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၁၂ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ က လည်း၊ ဤ အ ရပ် ၌ သင် နှင့် ဆိုင် သော သူ ရှိ သေး သ လော။ သား သ မီး၊ သ မက်၊ မြို့ ထဲ မှာ သင် ၌ ရှိ သ မျှ ကို ဤ အ ရပ် က ထုတ် ဆောင် လော့။ ၁၃ ဤ အ ရပ် ကို ငါ တို့ သည် ဖျက် ဆီး ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ရပ် သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် မှာ အ လွန် ကြွေး ကြော် ခြင်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ဖျက် ဆီး စေ ခြင်း ငှါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ ဟု လော တ အား ပြော ဆို ကြ ၏။

၁၄ လော တ ထွက် ၍၊ သ မီး နှင့် စုံ ဘက် သော သူ၊ မိ မိ သ မက် တို့ အား၊ ထ ကြ။ ဤ အ ရပ် မှ ထွက် သွား ကြ။ ဤ မြို့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ကျီ စား ဟန် ရှိ သည် ဟု၊ သ မက် တို့ ထင် ကြ ၏။

၁၅ မိုဃ်း သောက် သော အ ခါ၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လော တ ကို ဆော် လျက်၊ သင် သည် ထ ၍၊ ဤ အ ရပ် ၌ ရှိ သော မ ယား နှင့် သ မီး နှစ် ယောက် တို့ ကို ယူ သွား လော့။ သို့ မ ဟုတ်၊ မြို့ ၏ အ ပြစ် ၌ ဆုံး ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၁၆ သူ သည် ဖင့် နွှဲ သော အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သ နား တော် မူ သော ကြောင့်၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည်၊ သူ နှင့် သူ ၏ မ ယား၊ သူ ၏ သ မီး နှစ် ယောက် တို့ ကို လက် ဆွဲ ၍၊ မြို့ ပြင် သို့ ထုတ် ဆောင် ကြ ၏။ ၁၇ ပြင် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ သင် သည် အ သက် ချမ်း သာ ရ ခြင်း ငှါ ပြေး လော့။ နောက် သို့ လှည့် ၍ မ ကြည့် နှင့်။ မြေ ညီ သော အ ရပ် ၌ အ လျှင်း မ နေ နှင့်။ တောင် ပေါ် သို့ ပြေး လော့။ သို့ မ ဟုတ် ဆုံး လိမ့် မည် ဟု ဆို လေ ၏။

၁၈ လော တ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင်၊ ထို သို့ မ ဆို ပါ နှင့်။ ၁၉ ယ ခု မှာ ကိုယ် တော် ကျွန် သည် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် အ သက် ချမ်း သာ စေ သ ဖြင့်၊ အ ကျွန်ုပ် ၌ ပြု တော် မူ သော က ရု ဏာ ကျေး ဇူး များ ပြား လှ ပါ ၏။ ဘေး လွတ် ၍ တောင် ပေါ် သို့ မ ပြေး နိုင် ပါ။ ဘေး တ စုံ တ ခု တွေ့ ၍ သေ မည် ကို စိုး ရိမ် ပါ ၏။ ၂၀ ကြည့် ပါ။ ထို မြို့ နီး ပါ ၏၊ ပြေး သာ ပါ ၏၊ ငယ် သော မြို့ လည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ဘေး လွတ် ၍ ထို အ ရပ် သို့ ပြေး ပါ ရ စေ။ ထို မြို့ သည် ငယ် သော မြို့ မ ဟုတ် လော။ သို့ ပြေး လျှင်၊ အ သက် ချမ်း သာ ရ ပါ မည် ဟု လျှောက် ဆို ၏။

၂၁ ထို သူ က လည်း၊ ကြည့် ပါ။ ဤ အ မှု အ ရာ ၌ လည်း သင် ၏ စ ကား ကို ငါ နား ထောင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို မြို့ အ တွက် တောင်း ပန် သော ကြောင့် ငါ မ ဖျက် ဆီး။ ၂၂ ဘေး လွတ် ခြင်း ငှါ ထို မြို့ သို့ အ လျင် အ မြန် ပြေး လော့။ ထို မြို့ သို့ မ ရောက် မှီ၊ ငါ သည် အ ဘယ် အ မှု ကို မျှ မ ပြု နိုင် ဟု ဆို လေ ၏။ ထို ကြောင့် ထို မြို့ ကို ဇော ရ မြို့ ဟု သ မုတ် ကြ ၏။ ၂၃ လော တ သည် ဇော ရ မြို့ သို့ ဝင် သော အ ခါ၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ နေ ထွက် ချိန် ဖြစ် သ တည်း။

၂၄ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း ကင် ထက်၊ အ ထံ တော် မှ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ အ ပေါ် သို့ ကန့် နှင့် မီး မိုဃ်း ကို ရွာ စေ တော် မူ ၏။ ၂၅ ထို မြို့ တို့ ကို ၎င်း၊ ချိုင့် အ ရပ် တ ရှောက် လုံး ကို ၎င်း၊ မြို့ သား အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ၌ ပေါက် သ မျှ ကို ၎င်း မှောက် လှဲ တော် မူ ၏။ ၂၆ လော တ ၏ မ ယား မူ ကား၊ နောက် သို့ လှည့် ကြည့် ၍ ဆား တိုင် ဖြစ် လေ ၏။

၂၇ နံ နက် စော စော အာ ဗြ ဟံ သည် ထ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ သော အ ရပ် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ ၂၈ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ မှ စ သော ချိုင့် အ ရပ် တ ရှောက် လုံး ကို ကြည့် ရှု ၍၊ မီး ဖို ၌ အ ခိုး ကဲ့ သို့၊ တ ပြည် လုံး အ ခိုး တက် သည် ကို မြင် လေ ၏။ ၂၉ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် ချိုင့် ထဲ မှာ ရှိ သော မြို့ တို့ ကို ဖျက် ဆီး သော အ ခါ၊ အာ ဗြ ဟံ ကို အောက် မေ့ တော် မူ ၏။ လော တ နေ သော မြို့ တို့ ကို မှောက် လှဲ သော အ ခါ၊ မှောက် လှဲ ရာ ထဲ က လော တ ကို လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏။

၃၀ လော တ သည် ဇော ရ မြို့ မှ ထွက် ၍၊ သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် တ ကွ တောင် ပေါ် မှာ နေ ၏။ ဇော ရ မြို့ ၌ မ နေ ဝံ့ ၍၊ သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် တ ကွ ဥ မှင် ၌ နေ ၏။ ၃၁ သ မီး အ ကြီး က၊ ငါ တို့ အ ဘ အို ပြီ။ မြေ ကြီး သား အ ပေါင်း တို့ ၏ ဘာ သာ အ တိုင်း၊ ငါ တို့ ထံ သို့ ဝင် ရ သော ယောက်ျား တ ယောက် မျှ မြေ ပေါ် မှာ မ ရှိ။ ၃၂ လာ ကြ။ ငါ တို့ အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ကြ စို့။ ငါ တို့ အ ဘ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို စောင့် မ ၍၊ သူ နှင့် အိပ် ကြ စို့ ဟု ညီ မ ကို ပြော ဆို ၏။

၃၃ ထို နေ့ ည မှာ သူ တို့ သည် အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ပြီး လျှင်၊ သ မီး အ ကြီး သည် ဝင် ၍ အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ၏။ သူ အိပ် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ထ ကြောင်း ကို ၎င်း အ ဘ မ သိ။ ၃၄ နက် ဖြန် နေ့ တွင် အ ကြီး က လည်း၊ မ နေ့ ည မှာ ငါ သည် အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ပြီ။ ယ နေ့ ည တ ဖန် သူ့ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ကြ စို့။ သင် သည် ဝင် ၍ အ ဘ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို စောင့် မ ခြင်း ငှါ၊ သူ နှင့် အိပ် လော့ ဟု ညီ မ ကို ပြော ဆို ၏။ ၃၅ ထို နေ့ ည ၌ လည်း သူ တို့ သည် အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ပြီး လျှင်၊ အ ငယ် သည် ဝင် ၍ အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ၏။ အိပ် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ထ ကြောင်း ကို ၎င်း အ ဘ မ သိ။

၃၆ ထို သို့ လော တ ၏ သ မီး နှစ် ယောက် တို့ သည်၊ မိ မိ အ ဘ အား ဖြင့် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ နေ ၏။  ၃၇ သ မီး အ ကြီး သည် သား ကို ဘွား ၍ မော ဘ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို သူ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ရှိ သော မော ဘ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။ ၃၈ သ မီး အ ငယ် သည် လည်း သား ကို ဘွား ၍၊ ဗေ နမ္မိ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို သူ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ရှိ သော အမ္မုန် အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၉

ကောင်း ကင် တ မန် နှစ် ပါး တို့ သည် ည ဦး အ ချိန် ၌ သော ဒုံ မြို့ သို့ ရောက် လာ ၏။ လော တ သည် မြို့ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် လျက် သူ တို့ ကို မြင် လျှင်၊ ခ ရီး ဦး ကြို ပြု ခြင်း ငှါ ထ ၍၊ မြေ ၌ ဦး ညွှတ် ချ လျက်၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင် တို့၊ ကိုယ် တော် တို့ ကျွန် ၏ အိမ် သို့ ဝင် ၍ တ ညဉ့် လုံး နေ ကြ ပါ။ ခြေ ကို ဆေး ကြ ပါ။ နံ နက် စော စော ထ ၍၊ ကြွ သွား ကြ ပါ လော့ ဟု ဆို လေ ၏။ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ က၊ ငါ တို့ သည် မ ဝင်၊ တ ညဉ့် လုံး လမ်း ၌ နေ တော့ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ကျပ် ကျပ် သွေး ဆောင် သော ကြောင့်၊ တ ဖန် လော တ နေ ရာ သို့ လှည့် ၍၊ သူ ၏ အိမ် သို့ ဝင် ကြ ၏။ လော တ လည်း၊ သူ တို့ အ ဘို့ ပွဲ လုပ် ၍၊ တ ဆေး မ ပါ သော မုန့် ကို ပေါင်း ပြီး မှ၊ သူ တို့ သည် စား ကြ ၏။

ထို သူ တို့ သည် မ အိပ် မှီ၊ သော ဒုံ မြို့ သား ယောက်ျား အ ကြီး အ ငယ်၊ အ ရပ် ရပ် က လာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် အိမ် ကို ဝိုင်း ၍၊ လော တ ကို ဟစ် ခေါ် လျက်၊ ယ နေ့ ည မှာ သင့် အိမ် သို့ ဝင် သော လူ တို့ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ထို သူ တို့ နှင့် ငါ တို့ သည် ဆက် ဆံ လို သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ တို့ ထံ သို့ ထွက် စေ လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။

လော တ သည် လည်း၊ တံ ခါး ပြင် မှာ သူ တို့ ထံ သို့ ထွက် ၍၊ မိ မိ နောက် ၌ တံ ခါး ကို ပိတ် ပြီး လျှင်၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ဤ မျှ လောက် မ ပြု ကြ ပါ နှင့်။ အ ကျွန်ုပ် ၌ ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ သော သ မီး နှစ် ယောက် ရှိ ပါ ၏။ သူ တို့ ကို သင် တို့ ထံ သို့ ထုတ် ရ သော အ ခွင့် ကို ပေး ကြ ပါ လော့။ သူ တို့ ၌ ပြု ချင် သ မျှ ပြု ကြ ပါ လော့။ ဤ လူ တို့ ၌ အ လျှင်း မ ပြု ကြ ပါ နှင့်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် အ ကျွန်ုပ် အိမ် မိုး အ ရိပ် ကို ခို နေ ပါ ၏ ဟု တောင်း ပန် သော် လည်း၊ သူ တို့ က၊ ဆုတ် လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။ တ ဖန် ကား၊ သင် သည် တည်း ခို ခြင်း ငှါ သာ ရောက် လာ သည် နှင့်၊ တ ရား သူ ကြီး လုပ် ရ မည် လော။ ယ ခု မှာ ထို သူ တို့ ၌ ပြု သည် ထက်၊ သင် ၌ သာ ၍ ဆိုး သော အ မှု ကို ပြု မည် ဟု ဆို လျက်၊ လော တ ကို ကျပ် ကျပ် ဖိ ၍ တံ ခါး ကို လည်း ပေါက် ခွဲ ချိုး ဖဲ့ ခြင်း ငှါ ချဉ်း လာ ကြ ၏။

၁၀ ထို အ ခါ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လက် ကို ဆန့် ၍၊ လော တ ကို မိ မိ တို့ နေ ရာ အိမ် အ တွင်း သို့ ဆွဲ သွင်း ပြီး လျှင်၊ တံ ခါး ကို ပိတ် ကြ ၏။ ၁၁ အိမ် တံ ခါး နား မှာ ရှိ သော သူ အ ကြီး အ ငယ် တို့ ကို၊ မျက် စိ ကန်း စေ ခြင်း ငှါ ဒဏ် ခတ် သ ဖြင့်၊ သူ တို့ သည် တံ ခါး ကို ရှာ ၍ ပင် ပန်း ခြင်း သို့ ရောက် ကြ ၏။

၁၂ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ က လည်း၊ ဤ အ ရပ် ၌ သင် နှင့် ဆိုင် သော သူ ရှိ သေး သ လော။ သား သ မီး၊ သ မက်၊ မြို့ ထဲ မှာ သင် ၌ ရှိ သ မျှ ကို ဤ အ ရပ် က ထုတ် ဆောင် လော့။ ၁၃ ဤ အ ရပ် ကို ငါ တို့ သည် ဖျက် ဆီး ရ မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ ရပ် သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် မှာ အ လွန် ကြွေး ကြော် ခြင်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ ဖျက် ဆီး စေ ခြင်း ငှါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပြီ ဟု လော တ အား ပြော ဆို ကြ ၏။

၁၄ လော တ ထွက် ၍၊ သ မီး နှင့် စုံ ဘက် သော သူ၊ မိ မိ သ မက် တို့ အား၊ ထ ကြ။ ဤ အ ရပ် မှ ထွက် သွား ကြ။ ဤ မြို့ ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ကျီ စား ဟန် ရှိ သည် ဟု၊ သ မက် တို့ ထင် ကြ ၏။

၁၅ မိုဃ်း သောက် သော အ ခါ၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည် လော တ ကို ဆော် လျက်၊ သင် သည် ထ ၍၊ ဤ အ ရပ် ၌ ရှိ သော မ ယား နှင့် သ မီး နှစ် ယောက် တို့ ကို ယူ သွား လော့။ သို့ မ ဟုတ်၊ မြို့ ၏ အ ပြစ် ၌ ဆုံး ခြင်း သို့ ရောက် လိမ့် မည် ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၁၆ သူ သည် ဖင့် နွှဲ သော အ ခါ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သ နား တော် မူ သော ကြောင့်၊ ကောင်း ကင် တ မန် တို့ သည်၊ သူ နှင့် သူ ၏ မ ယား၊ သူ ၏ သ မီး နှစ် ယောက် တို့ ကို လက် ဆွဲ ၍၊ မြို့ ပြင် သို့ ထုတ် ဆောင် ကြ ၏။ ၁၇ ပြင် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ သင် သည် အ သက် ချမ်း သာ ရ ခြင်း ငှါ ပြေး လော့။ နောက် သို့ လှည့် ၍ မ ကြည့် နှင့်။ မြေ ညီ သော အ ရပ် ၌ အ လျှင်း မ နေ နှင့်။ တောင် ပေါ် သို့ ပြေး လော့။ သို့ မ ဟုတ် ဆုံး လိမ့် မည် ဟု ဆို လေ ၏။

၁၈ လော တ က လည်း၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင်၊ ထို သို့ မ ဆို ပါ နှင့်။ ၁၉ ယ ခု မှာ ကိုယ် တော် ကျွန် သည် ရှေ့ တော် ၌ မျက် နှာ ရ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် အ သက် ချမ်း သာ စေ သ ဖြင့်၊ အ ကျွန်ုပ် ၌ ပြု တော် မူ သော က ရု ဏာ ကျေး ဇူး များ ပြား လှ ပါ ၏။ ဘေး လွတ် ၍ တောင် ပေါ် သို့ မ ပြေး နိုင် ပါ။ ဘေး တ စုံ တ ခု တွေ့ ၍ သေ မည် ကို စိုး ရိမ် ပါ ၏။ ၂၀ ကြည့် ပါ။ ထို မြို့ နီး ပါ ၏၊ ပြေး သာ ပါ ၏၊ ငယ် သော မြို့ လည်း ဖြစ် ပါ ၏။ ဘေး လွတ် ၍ ထို အ ရပ် သို့ ပြေး ပါ ရ စေ။ ထို မြို့ သည် ငယ် သော မြို့ မ ဟုတ် လော။ သို့ ပြေး လျှင်၊ အ သက် ချမ်း သာ ရ ပါ မည် ဟု လျှောက် ဆို ၏။

၂၁ ထို သူ က လည်း၊ ကြည့် ပါ။ ဤ အ မှု အ ရာ ၌ လည်း သင် ၏ စ ကား ကို ငါ နား ထောင် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို မြို့ အ တွက် တောင်း ပန် သော ကြောင့် ငါ မ ဖျက် ဆီး။ ၂၂ ဘေး လွတ် ခြင်း ငှါ ထို မြို့ သို့ အ လျင် အ မြန် ပြေး လော့။ ထို မြို့ သို့ မ ရောက် မှီ၊ ငါ သည် အ ဘယ် အ မှု ကို မျှ မ ပြု နိုင် ဟု ဆို လေ ၏။ ထို ကြောင့် ထို မြို့ ကို ဇော ရ မြို့ ဟု သ မုတ် ကြ ၏။ ၂၃ လော တ သည် ဇော ရ မြို့ သို့ ဝင် သော အ ခါ၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ နေ ထွက် ချိန် ဖြစ် သ တည်း။

၂၄ ထို အ ခါ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း ကင် ထက်၊ အ ထံ တော် မှ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ အ ပေါ် သို့ ကန့် နှင့် မီး မိုဃ်း ကို ရွာ စေ တော် မူ ၏။ ၂၅ ထို မြို့ တို့ ကို ၎င်း၊ ချိုင့် အ ရပ် တ ရှောက် လုံး ကို ၎င်း၊ မြို့ သား အ ပေါင်း တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ၌ ပေါက် သ မျှ ကို ၎င်း မှောက် လှဲ တော် မူ ၏။ ၂၆ လော တ ၏ မ ယား မူ ကား၊ နောက် သို့ လှည့် ကြည့် ၍ ဆား တိုင် ဖြစ် လေ ၏။

၂၇ နံ နက် စော စော အာ ဗြ ဟံ သည် ထ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ သော အ ရပ် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ ၂၈ သော ဒုံ မြို့ နှင့် ဂေါ မော ရ မြို့ မှ စ သော ချိုင့် အ ရပ် တ ရှောက် လုံး ကို ကြည့် ရှု ၍၊ မီး ဖို ၌ အ ခိုး ကဲ့ သို့၊ တ ပြည် လုံး အ ခိုး တက် သည် ကို မြင် လေ ၏။ ၂၉ ထို သို့ ဘု ရား သ ခင် သည် ချိုင့် ထဲ မှာ ရှိ သော မြို့ တို့ ကို ဖျက် ဆီး သော အ ခါ၊ အာ ဗြ ဟံ ကို အောက် မေ့ တော် မူ ၏။ လော တ နေ သော မြို့ တို့ ကို မှောက် လှဲ သော အ ခါ၊ မှောက် လှဲ ရာ ထဲ က လော တ ကို လွှတ် လိုက် တော် မူ ၏။

၃၀ လော တ သည် ဇော ရ မြို့ မှ ထွက် ၍၊ သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် တ ကွ တောင် ပေါ် မှာ နေ ၏။ ဇော ရ မြို့ ၌ မ နေ ဝံ့ ၍၊ သ မီး နှစ် ယောက် နှင့် တ ကွ ဥ မှင် ၌ နေ ၏။ ၃၁ သ မီး အ ကြီး က၊ ငါ တို့ အ ဘ အို ပြီ။ မြေ ကြီး သား အ ပေါင်း တို့ ၏ ဘာ သာ အ တိုင်း၊ ငါ တို့ ထံ သို့ ဝင် ရ သော ယောက်ျား တ ယောက် မျှ မြေ ပေါ် မှာ မ ရှိ။ ၃၂ လာ ကြ။ ငါ တို့ အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ကြ စို့။ ငါ တို့ အ ဘ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို စောင့် မ ၍၊ သူ နှင့် အိပ် ကြ စို့ ဟု ညီ မ ကို ပြော ဆို ၏။

၃၃ ထို နေ့ ည မှာ သူ တို့ သည် အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ပြီး လျှင်၊ သ မီး အ ကြီး သည် ဝင် ၍ အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ၏။ သူ အိပ် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ထ ကြောင်း ကို ၎င်း အ ဘ မ သိ။ ၃၄ နက် ဖြန် နေ့ တွင် အ ကြီး က လည်း၊ မ နေ့ ည မှာ ငါ သည် အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ပြီ။ ယ နေ့ ည တ ဖန် သူ့ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ကြ စို့။ သင် သည် ဝင် ၍ အ ဘ ၏ အ မျိုး အ နွှယ် ကို စောင့် မ ခြင်း ငှါ၊ သူ နှင့် အိပ် လော့ ဟု ညီ မ ကို ပြော ဆို ၏။ ၃၅ ထို နေ့ ည ၌ လည်း သူ တို့ သည် အ ဘ ကို စ ပျစ် ရည် တိုက် ပြီး လျှင်၊ အ ငယ် သည် ဝင် ၍ အ ဘ နှင့် အိပ် လေ ၏။ အိပ် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ထ ကြောင်း ကို ၎င်း အ ဘ မ သိ။

၃၆ ထို သို့ လော တ ၏ သ မီး နှစ် ယောက် တို့ သည်၊ မိ မိ အ ဘ အား ဖြင့် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ နေ ၏။  ၃၇ သ မီး အ ကြီး သည် သား ကို ဘွား ၍ မော ဘ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို သူ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ရှိ သော မော ဘ အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။ ၃၈ သ မီး အ ငယ် သည် လည်း သား ကို ဘွား ၍၊ ဗေ နမ္မိ အ မည် ဖြင့် မှည့် လေ ၏။ ထို သူ သည် ယ နေ့ တိုင် အောင် ရှိ သော အမ္မုန် အ မျိုး သား တို့ ၏ အ ဘ ဖြစ် သ တည်း။

<
>

Please view in landscape orientation