စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၈

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မံ ရေ သ ပိတ် တော နား မှာ၊ အာ ဗြ ဟံ အား ထင် ရှား တော် မူ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ နေ ပူ သော အ ချိန် တွင်၊ အာ ဗြ ဟံ သည် တဲ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် လျက်၊ မြော် ကြည့် ၍၊ မိ မိ ရှေ့ မှာ လူ သုံး ယောက် ရပ် နေ ကြ သည် ကို မြင် သော အ ခါ၊ ခ ရီး ဦး ကြို ပြု ခြင်း ငှါ တဲ တံ ခါး ဝ မှ ပြေး ၍ မြေ သို့ ဦး ညွှတ် ချ လျက်၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင်၊ ရှေ့ တော် ၌ အ ကျွန်ုပ် သည် မျက် နှာ ရ လျှင်၊ ကိုယ် တော် ကျွန် မှ လွန် ၍ မ သွား ပါ နှင့်။ ရေ အ နည်း ငယ် ကို ယူ ခဲ့ ပါ ရ စေ။ ခြေ ကို ဆေး ပြီး လျှင် သစ် ပင် အောက် ၌ လျောင်း နေ ကြ ပါ လော့။ မုန့် အ နည်း ငယ် ကို လည်း ယူ ခဲ့ ပါ မည်။ အ မော အ ပန်း ပြေ သော အ ခါ သွား ကြ ပါ လော့။ ထို သို့ သော ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှိ ရာ သို့ ရောက် ပါ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ထို သူ တို့ က လည်း၊ ပြော သည် အ တိုင်း ပြု ပါ လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။

အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း၊ တဲ အ တွင်း ၌ ရှိ သော စာ ရာ ဆီ သို့ အ လျင် အ မြန် ဝင် ပြီး လျှင်၊ ဂျုံ မုန့် ညက် သုံး စ လယ် ကို အ သော့ ပြင် ၍ နယ် ပါ။ ပေါင် မုန့် ကို လုပ် ပါ ဟု ဆို လေ ၏။ တ ဖန် နွား စု သို့ ပြေး ၍ နု ထွား ကောင်း မွန် သော နွား သ ငယ် ကို ယူ ခဲ့ ၍၊ လု လင် ၌ အပ် သ ဖြင့် မြန် မြန် ပြင် ဆင် စေ ၏။ ထို နောက်၊ နို့ နှင့် နို့ ဓမ်း ကို ၎င်း၊ ပြင် ဆင် သော နွား သ ငယ် ကို ၎င်း ယူ ၍၊ ထို သူ တို့ ရှေ့ ၌ ထည့် ပြီး လျှင်၊ သစ် ပင် အောက်၊ သူ တို့ အ နား မှာ ရပ် နေ ၍၊ သူ တို့ သည် စား ကြ ၏။

ပြီး သော အ ခါ၊ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု မေး ကြ လျှင်၊ တဲ အ တွင်း ၌ ရှိ ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၁၀ ထို သူ တို့ တွင် တ ပါး က လည်း၊ ဘွား ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ ငါ သည် သင့် ဆီ သို့ ဆက် ဆက် ပြန် လာ ဦး မည်။ ထို အ ခါ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ သည် သား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု ပြော ဆို ၏။ ထို သို့ ဆို သော သူ ၏ နောက် ၌ တံ ခါး ဝ အ နား မှာ၊ စာ ရာ ရှိ သော ကြောင့် ထို စ ကား ကို ကြား ၏။ ၁၁ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ နှင့် စာ ရာ သည် အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် လှ ပြီ။ စာ ရာ သည် မိန်း မ တို့ ၌ ဥ တု ရောက် မြဲ ရှိ သည် အ တိုင်း မ ရောက် ပြီ။ ၁၂ ထို ကြောင့် စာ ရာ က၊ ငါ လည်း အို ပြီ၊ ငါ့ သ ခင် လည်း အို ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ သည် ပျော် မွေ့ ခြင်း ရှိ လိမ့် မည် လော ဟု ဆို လျက်၊ တိတ် ဆိတ် စွာ ရယ် လေ ၏။

၁၃ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ က၊ အ ကယ် ၍ ငါ သည် အို ပြီး မှ၊ သား ကို ဘွား လိမ့် မည် လော ဟု ဆို လျက်၊ အ ဘယ် ကြောင့် ရယ် သ နည်း။ ၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မ တတ် နိုင် သော အ မှု တ စုံ တ ခု ရှိ သ လော။ ချိန်း ချက် သော ဘွား ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ သင့် ဆီ သို့ ငါ ပြန် လာ ၍၊ စာ ရာ သည် သား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြ ဟံ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၅ စာ ရာ က လည်း၊ ကျွန် မ မ ရယ် ပါ ဟု၊ ကြောက် ၍ ငြင်း လေ ၏။ မ ဟုတ် ဘူး။ သင် ရယ် ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၆ ထို လူ တို့ သည် ထို အ ရပ် က ထ ၍ သော ဒုံ မြို့ သို့ မျက် နှာ ပြု လျက် သွား ကြ ၏။ အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း သူ တို့ ကို ပို့ ခြင်း ငှါ လိုက် လေ ၏။ ၁၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ ပြု မည့် အ မှု ကို အာ ဗြ ဟံ အား မ ဘော် မ ပြ ဘဲ ဝှက် ထား ရ မည် လော။ ၁၈ အာ ဗြ ဟံ သည် ကြီး မြတ် ၍၊ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော လူ မျိုး ဖြစ် လိမ့် မည်။ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် သူ့ အား ဖြင့် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် မိ မိ နောက် ၌ ဖြစ် သော သား များ၊ အိမ် သူ များ တို့ အား ပ ညတ် မည့် အ ရာ ကို ငါ သိ ၏။ သူ တို့ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ၍၊ ဟုတ် မှန် ဖြောင့် မတ် စွာ ကျင့် ကြ လိမ့် မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ဂ တိ တော် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြ ဟံ ၌ ပြု ရ သော အ ခွင့် ရှိ လိမ့် မည် ဟု အ ကြံ တော် ရှိ ၏။

၂၀ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သော ဒုံ မြို့၊ ဂေါ မော ရ မြို့ ၌ ကြွေး ကြော် သော အ သံ သည် ကြီး ၍၊ အ လွန် အ ပြစ် လေး သော ကြောင့်၊ ၂၁ ယ ခု ငါ သွား ၍ ငါ့ ရှေ့ သို့ ရောက် ခဲ့ ပြီး သော ကြွေး ကြော် ခြင်း ရှိ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် အ မှန် ပြု သည် မ ပြု သည် ကို ငါ ကြည့် ရှု မည်။ မ ပြု လျှင် မ ပြု ကြောင်း ကို ငါ သိ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၂ ထို သူ တို့ သည် ထို အ ရပ် မှ မျက် နှာ လှည့် ၍ သော ဒုံ မြို့ သို့ သွား ကြ ၏။ အာ ဗြ ဟံ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ လျက် ရှိ သေး ၏။

၂၃ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ ချဉ်း ကပ် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို၊ မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် တ ကွ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ၂၄ ထို မြို့ တွင် ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ရှိ လျှင်၊ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ပါ သော မြို့ ကို သူ တို့ အ တွက် မ နှ မြော ဘဲ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ၂၅ ထို သို့ ပြု ၍ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် တ ကွ ကွပ် မျက် ခြင်း အ မှု သည် ကိုယ် တော် နှင့် ဝေး ပါ စေ သ တည်း။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို မ တ ရား သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ ခံ စေ သော အ မှု သည် ကိုယ် တော် နှင့် ဝေး ပါ စေ သ တည်း။ မြေ ကြီး လုံး ကို စီ ရင် တော် မူ သော သ ခင် သည်၊ တ ရား သ ဖြင့် ပြု တော် မူ မည် မ ဟုတ် လော ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၂၆ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သော ဒုံ မြို့ ၌ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ သူ တို့ အ တွက် ထို အ ရပ် လုံး ကို ငါ နှ မြော မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၂၇ တ ဖန် အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် မြေ မှုန့် နှင့် ပြာ သက် သက် ဖြစ် သော် လည်း၊ ဘု ရား ရှင် ကို ယ ခု လျှောက် မည် ဟု အား ထုတ် ပါ ၏။ ၂၈ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် တို့ တွင် ငါး ယောက် မ ပြည့် လျှင်၊ ထို ငါး ယောက် မ ပြည့် သော အ တွက် ကြောင့်၊ ထို မြို့ လုံး ကို ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော ဟု မေး လျှောက် ပြန် သော်၊ ထို မြို့ ၌ လေး ဆယ် ငါး ယောက် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ ငါ မ ဖျက် ဆီး ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၂၉ တ ဖန် တုံ၊ ထို မြို့ ၌ လေး ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ ထို လေး ဆယ် အ တွက် ငါ မ ပြု ဘဲ နေ မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

၃၀ တ ဖန် တုံ၊ အို ဘု ရား ရှင်၊ စိတ် ရှိ တော် မ မူ ပါ နှင့်၊ အ ကျွန်ုပ် လျှောက် ပါ ရ စေ။ ထို မြို့ ၌ သုံး ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ ထို မြို့ ၌ သုံး ဆယ် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ ငါ မ ပြု ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၁ တ ဖန် တုံ၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ယ ခု လျှောက် မည် ဟု အား ထုတ် ပါ ၏။ ထို မြို့ ၌ နှစ် ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ နှစ် ဆယ် အ တွက် ငါ မ ဖျက် ဆီး ဘဲ နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၂ အို ဘု ရား ရှင်၊ စိတ် ရှိ တော် မ မူ ပါ နှင့်။ သည် တ ကြိမ် အ ကျွန်ုပ် လျှောက် ပါ ရ စေ ဦး။ ထို မြို့ ၌ တ ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ တ ဆယ် အ တွက် ငါ မ ဖျက် ဆီး ဘဲ နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ အာ ဗြ ဟံ နှင့် နှုတ် ဆက် ခြင်း အ မှု ကုန် စင် ပြီး မှ၊ ကြွ သွား တော် မူ ၏။ အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း မိ မိ နေ ရာ အ ရပ် သို့ ပြန် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၈

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မံ ရေ သ ပိတ် တော နား မှာ၊ အာ ဗြ ဟံ အား ထင် ရှား တော် မူ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ နေ ပူ သော အ ချိန် တွင်၊ အာ ဗြ ဟံ သည် တဲ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် လျက်၊ မြော် ကြည့် ၍၊ မိ မိ ရှေ့ မှာ လူ သုံး ယောက် ရပ် နေ ကြ သည် ကို မြင် သော အ ခါ၊ ခ ရီး ဦး ကြို ပြု ခြင်း ငှါ တဲ တံ ခါး ဝ မှ ပြေး ၍ မြေ သို့ ဦး ညွှတ် ချ လျက်၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင်၊ ရှေ့ တော် ၌ အ ကျွန်ုပ် သည် မျက် နှာ ရ လျှင်၊ ကိုယ် တော် ကျွန် မှ လွန် ၍ မ သွား ပါ နှင့်။ ရေ အ နည်း ငယ် ကို ယူ ခဲ့ ပါ ရ စေ။ ခြေ ကို ဆေး ပြီး လျှင် သစ် ပင် အောက် ၌ လျောင်း နေ ကြ ပါ လော့။ မုန့် အ နည်း ငယ် ကို လည်း ယူ ခဲ့ ပါ မည်။ အ မော အ ပန်း ပြေ သော အ ခါ သွား ကြ ပါ လော့။ ထို သို့ သော ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှိ ရာ သို့ ရောက် ပါ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ထို သူ တို့ က လည်း၊ ပြော သည် အ တိုင်း ပြု ပါ လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။

အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း၊ တဲ အ တွင်း ၌ ရှိ သော စာ ရာ ဆီ သို့ အ လျင် အ မြန် ဝင် ပြီး လျှင်၊ ဂျုံ မုန့် ညက် သုံး စ လယ် ကို အ သော့ ပြင် ၍ နယ် ပါ။ ပေါင် မုန့် ကို လုပ် ပါ ဟု ဆို လေ ၏။ တ ဖန် နွား စု သို့ ပြေး ၍ နု ထွား ကောင်း မွန် သော နွား သ ငယ် ကို ယူ ခဲ့ ၍၊ လု လင် ၌ အပ် သ ဖြင့် မြန် မြန် ပြင် ဆင် စေ ၏။ ထို နောက်၊ နို့ နှင့် နို့ ဓမ်း ကို ၎င်း၊ ပြင် ဆင် သော နွား သ ငယ် ကို ၎င်း ယူ ၍၊ ထို သူ တို့ ရှေ့ ၌ ထည့် ပြီး လျှင်၊ သစ် ပင် အောက်၊ သူ တို့ အ နား မှာ ရပ် နေ ၍၊ သူ တို့ သည် စား ကြ ၏။

ပြီး သော အ ခါ၊ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု မေး ကြ လျှင်၊ တဲ အ တွင်း ၌ ရှိ ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၁၀ ထို သူ တို့ တွင် တ ပါး က လည်း၊ ဘွား ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ ငါ သည် သင့် ဆီ သို့ ဆက် ဆက် ပြန် လာ ဦး မည်။ ထို အ ခါ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ သည် သား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု ပြော ဆို ၏။ ထို သို့ ဆို သော သူ ၏ နောက် ၌ တံ ခါး ဝ အ နား မှာ၊ စာ ရာ ရှိ သော ကြောင့် ထို စ ကား ကို ကြား ၏။ ၁၁ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ နှင့် စာ ရာ သည် အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် လှ ပြီ။ စာ ရာ သည် မိန်း မ တို့ ၌ ဥ တု ရောက် မြဲ ရှိ သည် အ တိုင်း မ ရောက် ပြီ။ ၁၂ ထို ကြောင့် စာ ရာ က၊ ငါ လည်း အို ပြီ၊ ငါ့ သ ခင် လည်း အို ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ သည် ပျော် မွေ့ ခြင်း ရှိ လိမ့် မည် လော ဟု ဆို လျက်၊ တိတ် ဆိတ် စွာ ရယ် လေ ၏။

၁၃ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ က၊ အ ကယ် ၍ ငါ သည် အို ပြီး မှ၊ သား ကို ဘွား လိမ့် မည် လော ဟု ဆို လျက်၊ အ ဘယ် ကြောင့် ရယ် သ နည်း။ ၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မ တတ် နိုင် သော အ မှု တ စုံ တ ခု ရှိ သ လော။ ချိန်း ချက် သော ဘွား ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ သင့် ဆီ သို့ ငါ ပြန် လာ ၍၊ စာ ရာ သည် သား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြ ဟံ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၅ စာ ရာ က လည်း၊ ကျွန် မ မ ရယ် ပါ ဟု၊ ကြောက် ၍ ငြင်း လေ ၏။ မ ဟုတ် ဘူး။ သင် ရယ် ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၆ ထို လူ တို့ သည် ထို အ ရပ် က ထ ၍ သော ဒုံ မြို့ သို့ မျက် နှာ ပြု လျက် သွား ကြ ၏။ အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း သူ တို့ ကို ပို့ ခြင်း ငှါ လိုက် လေ ၏။ ၁၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ ပြု မည့် အ မှု ကို အာ ဗြ ဟံ အား မ ဘော် မ ပြ ဘဲ ဝှက် ထား ရ မည် လော။ ၁၈ အာ ဗြ ဟံ သည် ကြီး မြတ် ၍၊ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော လူ မျိုး ဖြစ် လိမ့် မည်။ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် သူ့ အား ဖြင့် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် မိ မိ နောက် ၌ ဖြစ် သော သား များ၊ အိမ် သူ များ တို့ အား ပ ညတ် မည့် အ ရာ ကို ငါ သိ ၏။ သူ တို့ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ၍၊ ဟုတ် မှန် ဖြောင့် မတ် စွာ ကျင့် ကြ လိမ့် မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ဂ တိ တော် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြ ဟံ ၌ ပြု ရ သော အ ခွင့် ရှိ လိမ့် မည် ဟု အ ကြံ တော် ရှိ ၏။

၂၀ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သော ဒုံ မြို့၊ ဂေါ မော ရ မြို့ ၌ ကြွေး ကြော် သော အ သံ သည် ကြီး ၍၊ အ လွန် အ ပြစ် လေး သော ကြောင့်၊ ၂၁ ယ ခု ငါ သွား ၍ ငါ့ ရှေ့ သို့ ရောက် ခဲ့ ပြီး သော ကြွေး ကြော် ခြင်း ရှိ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် အ မှန် ပြု သည် မ ပြု သည် ကို ငါ ကြည့် ရှု မည်။ မ ပြု လျှင် မ ပြု ကြောင်း ကို ငါ သိ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၂ ထို သူ တို့ သည် ထို အ ရပ် မှ မျက် နှာ လှည့် ၍ သော ဒုံ မြို့ သို့ သွား ကြ ၏။ အာ ဗြ ဟံ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ လျက် ရှိ သေး ၏။

၂၃ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ ချဉ်း ကပ် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို၊ မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် တ ကွ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ၂၄ ထို မြို့ တွင် ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ရှိ လျှင်၊ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ပါ သော မြို့ ကို သူ တို့ အ တွက် မ နှ မြော ဘဲ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ၂၅ ထို သို့ ပြု ၍ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် တ ကွ ကွပ် မျက် ခြင်း အ မှု သည် ကိုယ် တော် နှင့် ဝေး ပါ စေ သ တည်း။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို မ တ ရား သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ ခံ စေ သော အ မှု သည် ကိုယ် တော် နှင့် ဝေး ပါ စေ သ တည်း။ မြေ ကြီး လုံး ကို စီ ရင် တော် မူ သော သ ခင် သည်၊ တ ရား သ ဖြင့် ပြု တော် မူ မည် မ ဟုတ် လော ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၂၆ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သော ဒုံ မြို့ ၌ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ သူ တို့ အ တွက် ထို အ ရပ် လုံး ကို ငါ နှ မြော မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၂၇ တ ဖန် အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် မြေ မှုန့် နှင့် ပြာ သက် သက် ဖြစ် သော် လည်း၊ ဘု ရား ရှင် ကို ယ ခု လျှောက် မည် ဟု အား ထုတ် ပါ ၏။ ၂၈ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် တို့ တွင် ငါး ယောက် မ ပြည့် လျှင်၊ ထို ငါး ယောက် မ ပြည့် သော အ တွက် ကြောင့်၊ ထို မြို့ လုံး ကို ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော ဟု မေး လျှောက် ပြန် သော်၊ ထို မြို့ ၌ လေး ဆယ် ငါး ယောက် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ ငါ မ ဖျက် ဆီး ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၂၉ တ ဖန် တုံ၊ ထို မြို့ ၌ လေး ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ ထို လေး ဆယ် အ တွက် ငါ မ ပြု ဘဲ နေ မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

၃၀ တ ဖန် တုံ၊ အို ဘု ရား ရှင်၊ စိတ် ရှိ တော် မ မူ ပါ နှင့်၊ အ ကျွန်ုပ် လျှောက် ပါ ရ စေ။ ထို မြို့ ၌ သုံး ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ ထို မြို့ ၌ သုံး ဆယ် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ ငါ မ ပြု ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၁ တ ဖန် တုံ၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ယ ခု လျှောက် မည် ဟု အား ထုတ် ပါ ၏။ ထို မြို့ ၌ နှစ် ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ နှစ် ဆယ် အ တွက် ငါ မ ဖျက် ဆီး ဘဲ နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၂ အို ဘု ရား ရှင်၊ စိတ် ရှိ တော် မ မူ ပါ နှင့်။ သည် တ ကြိမ် အ ကျွန်ုပ် လျှောက် ပါ ရ စေ ဦး။ ထို မြို့ ၌ တ ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ တ ဆယ် အ တွက် ငါ မ ဖျက် ဆီး ဘဲ နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ အာ ဗြ ဟံ နှင့် နှုတ် ဆက် ခြင်း အ မှု ကုန် စင် ပြီး မှ၊ ကြွ သွား တော် မူ ၏။ အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း မိ မိ နေ ရာ အ ရပ် သို့ ပြန် လေ ၏။

<
>

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁၈

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မံ ရေ သ ပိတ် တော နား မှာ၊ အာ ဗြ ဟံ အား ထင် ရှား တော် မူ သည် အ ကြောင်း အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ နေ ပူ သော အ ချိန် တွင်၊ အာ ဗြ ဟံ သည် တဲ တံ ခါး ဝ ၌ ထိုင် လျက်၊ မြော် ကြည့် ၍၊ မိ မိ ရှေ့ မှာ လူ သုံး ယောက် ရပ် နေ ကြ သည် ကို မြင် သော အ ခါ၊ ခ ရီး ဦး ကြို ပြု ခြင်း ငှါ တဲ တံ ခါး ဝ မှ ပြေး ၍ မြေ သို့ ဦး ညွှတ် ချ လျက်၊ အ ကျွန်ုပ် သ ခင်၊ ရှေ့ တော် ၌ အ ကျွန်ုပ် သည် မျက် နှာ ရ လျှင်၊ ကိုယ် တော် ကျွန် မှ လွန် ၍ မ သွား ပါ နှင့်။ ရေ အ နည်း ငယ် ကို ယူ ခဲ့ ပါ ရ စေ။ ခြေ ကို ဆေး ပြီး လျှင် သစ် ပင် အောက် ၌ လျောင်း နေ ကြ ပါ လော့။ မုန့် အ နည်း ငယ် ကို လည်း ယူ ခဲ့ ပါ မည်။ အ မော အ ပန်း ပြေ သော အ ခါ သွား ကြ ပါ လော့။ ထို သို့ သော ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ရှိ ရာ သို့ ရောက် ပါ ပြီ ဟု ဆို ၏။ ထို သူ တို့ က လည်း၊ ပြော သည် အ တိုင်း ပြု ပါ လော့ ဟု ဆို ကြ ၏။

အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း၊ တဲ အ တွင်း ၌ ရှိ သော စာ ရာ ဆီ သို့ အ လျင် အ မြန် ဝင် ပြီး လျှင်၊ ဂျုံ မုန့် ညက် သုံး စ လယ် ကို အ သော့ ပြင် ၍ နယ် ပါ။ ပေါင် မုန့် ကို လုပ် ပါ ဟု ဆို လေ ၏။ တ ဖန် နွား စု သို့ ပြေး ၍ နု ထွား ကောင်း မွန် သော နွား သ ငယ် ကို ယူ ခဲ့ ၍၊ လု လင် ၌ အပ် သ ဖြင့် မြန် မြန် ပြင် ဆင် စေ ၏။ ထို နောက်၊ နို့ နှင့် နို့ ဓမ်း ကို ၎င်း၊ ပြင် ဆင် သော နွား သ ငယ် ကို ၎င်း ယူ ၍၊ ထို သူ တို့ ရှေ့ ၌ ထည့် ပြီး လျှင်၊ သစ် ပင် အောက်၊ သူ တို့ အ နား မှာ ရပ် နေ ၍၊ သူ တို့ သည် စား ကြ ၏။

ပြီး သော အ ခါ၊ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ သည် အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း ဟု မေး ကြ လျှင်၊ တဲ အ တွင်း ၌ ရှိ ပါ သည် ဟု ပြန် ပြော ၏။ ၁၀ ထို သူ တို့ တွင် တ ပါး က လည်း၊ ဘွား ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ ငါ သည် သင့် ဆီ သို့ ဆက် ဆက် ပြန် လာ ဦး မည်။ ထို အ ခါ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ သည် သား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု ပြော ဆို ၏။ ထို သို့ ဆို သော သူ ၏ နောက် ၌ တံ ခါး ဝ အ နား မှာ၊ စာ ရာ ရှိ သော ကြောင့် ထို စ ကား ကို ကြား ၏။ ၁၁ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ နှင့် စာ ရာ သည် အ သက် အ ရွယ် ကြီး ရင့် လှ ပြီ။ စာ ရာ သည် မိန်း မ တို့ ၌ ဥ တု ရောက် မြဲ ရှိ သည် အ တိုင်း မ ရောက် ပြီ။ ၁၂ ထို ကြောင့် စာ ရာ က၊ ငါ လည်း အို ပြီ၊ ငါ့ သ ခင် လည်း အို ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ သည် ပျော် မွေ့ ခြင်း ရှိ လိမ့် မည် လော ဟု ဆို လျက်၊ တိတ် ဆိတ် စွာ ရယ် လေ ၏။

၁၃ သင် ၏ မ ယား စာ ရာ က၊ အ ကယ် ၍ ငါ သည် အို ပြီး မှ၊ သား ကို ဘွား လိမ့် မည် လော ဟု ဆို လျက်၊ အ ဘယ် ကြောင့် ရယ် သ နည်း။ ၁၄ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မ တတ် နိုင် သော အ မှု တ စုံ တ ခု ရှိ သ လော။ ချိန်း ချက် သော ဘွား ချိန် စေ့ သော အ ခါ၊ သင့် ဆီ သို့ ငါ ပြန် လာ ၍၊ စာ ရာ သည် သား ကို ရ လိမ့် မည် ဟု၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြ ဟံ အား မိန့် တော် မူ ၏။ ၁၅ စာ ရာ က လည်း၊ ကျွန် မ မ ရယ် ပါ ဟု၊ ကြောက် ၍ ငြင်း လေ ၏။ မ ဟုတ် ဘူး။ သင် ရယ် ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၆ ထို လူ တို့ သည် ထို အ ရပ် က ထ ၍ သော ဒုံ မြို့ သို့ မျက် နှာ ပြု လျက် သွား ကြ ၏။ အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း သူ တို့ ကို ပို့ ခြင်း ငှါ လိုက် လေ ၏။ ၁၇ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ ပြု မည့် အ မှု ကို အာ ဗြ ဟံ အား မ ဘော် မ ပြ ဘဲ ဝှက် ထား ရ မည် လော။ ၁၈ အာ ဗြ ဟံ သည် ကြီး မြတ် ၍၊ တန် ခိုး နှင့် ပြည့် စုံ သော လူ မျိုး ဖြစ် လိမ့် မည်။ လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် သူ့ အား ဖြင့် ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် မိ မိ နောက် ၌ ဖြစ် သော သား များ၊ အိမ် သူ များ တို့ အား ပ ညတ် မည့် အ ရာ ကို ငါ သိ ၏။ သူ တို့ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တ ရား လမ်း သို့ လိုက် ၍၊ ဟုတ် မှန် ဖြောင့် မတ် စွာ ကျင့် ကြ လိမ့် မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ဂ တိ တော် ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အာ ဗြ ဟံ ၌ ပြု ရ သော အ ခွင့် ရှိ လိမ့် မည် ဟု အ ကြံ တော် ရှိ ၏။

၂၀ တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ သော ဒုံ မြို့၊ ဂေါ မော ရ မြို့ ၌ ကြွေး ကြော် သော အ သံ သည် ကြီး ၍၊ အ လွန် အ ပြစ် လေး သော ကြောင့်၊ ၂၁ ယ ခု ငါ သွား ၍ ငါ့ ရှေ့ သို့ ရောက် ခဲ့ ပြီး သော ကြွေး ကြော် ခြင်း ရှိ သည် အ တိုင်း၊ သူ တို့ သည် အ မှန် ပြု သည် မ ပြု သည် ကို ငါ ကြည့် ရှု မည်။ မ ပြု လျှင် မ ပြု ကြောင်း ကို ငါ သိ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၂ ထို သူ တို့ သည် ထို အ ရပ် မှ မျက် နှာ လှည့် ၍ သော ဒုံ မြို့ သို့ သွား ကြ ၏။ အာ ဗြ ဟံ မူ ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရပ် နေ လျက် ရှိ သေး ၏။

၂၃ ထို အ ခါ အာ ဗြ ဟံ ချဉ်း ကပ် ၍၊ ကိုယ် တော် သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို၊ မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် တ ကွ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ၂၄ ထို မြို့ တွင် ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ရှိ လျှင်၊ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ပါ သော မြို့ ကို သူ တို့ အ တွက် မ နှ မြော ဘဲ ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော။ ၂၅ ထို သို့ ပြု ၍ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို မ တ ရား သော သူ တို့ နှင့် တ ကွ ကွပ် မျက် ခြင်း အ မှု သည် ကိုယ် တော် နှင့် ဝေး ပါ စေ သ တည်း။ ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို မ တ ရား သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ ခံ စေ သော အ မှု သည် ကိုယ် တော် နှင့် ဝေး ပါ စေ သ တည်း။ မြေ ကြီး လုံး ကို စီ ရင် တော် မူ သော သ ခင် သည်၊ တ ရား သ ဖြင့် ပြု တော် မူ မည် မ ဟုတ် လော ဟု လျှောက် ဆို ၏။ ၂၆ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သော ဒုံ မြို့ ၌ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ သူ တို့ အ တွက် ထို အ ရပ် လုံး ကို ငါ နှ မြော မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၂၇ တ ဖန် အာ ဗြ ဟံ က၊ အ ကျွန်ုပ် သည် မြေ မှုန့် နှင့် ပြာ သက် သက် ဖြစ် သော် လည်း၊ ဘု ရား ရှင် ကို ယ ခု လျှောက် မည် ဟု အား ထုတ် ပါ ၏။ ၂၈ ဖြောင့် မတ် သော သူ ငါး ဆယ် တို့ တွင် ငါး ယောက် မ ပြည့် လျှင်၊ ထို ငါး ယောက် မ ပြည့် သော အ တွက် ကြောင့်၊ ထို မြို့ လုံး ကို ဖျက် ဆီး တော် မူ မည် လော ဟု မေး လျှောက် ပြန် သော်၊ ထို မြို့ ၌ လေး ဆယ် ငါး ယောက် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ ငါ မ ဖျက် ဆီး ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၂၉ တ ဖန် တုံ၊ ထို မြို့ ၌ လေး ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ ထို လေး ဆယ် အ တွက် ငါ မ ပြု ဘဲ နေ မည် ဟု အ မိန့် တော် ရှိ ၏။

၃၀ တ ဖန် တုံ၊ အို ဘု ရား ရှင်၊ စိတ် ရှိ တော် မ မူ ပါ နှင့်၊ အ ကျွန်ုပ် လျှောက် ပါ ရ စေ။ ထို မြို့ ၌ သုံး ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ ထို မြို့ ၌ သုံး ဆယ် ကို ငါ တွေ့ လျှင်၊ ငါ မ ပြု ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၁ တ ဖန် တုံ၊ အ ကျွန်ုပ် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ယ ခု လျှောက် မည် ဟု အား ထုတ် ပါ ၏။ ထို မြို့ ၌ နှစ် ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ နှစ် ဆယ် အ တွက် ငါ မ ဖျက် ဆီး ဘဲ နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၂ အို ဘု ရား ရှင်၊ စိတ် ရှိ တော် မ မူ ပါ နှင့်။ သည် တ ကြိမ် အ ကျွန်ုပ် လျှောက် ပါ ရ စေ ဦး။ ထို မြို့ ၌ တ ဆယ် ကို တွေ့ ကောင်း တွေ့ တော် မူ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် ဆို ပြန် လျှင်၊ တ ဆယ် အ တွက် ငါ မ ဖျက် ဆီး ဘဲ နေ မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၃၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ အာ ဗြ ဟံ နှင့် နှုတ် ဆက် ခြင်း အ မှု ကုန် စင် ပြီး မှ၊ ကြွ သွား တော် မူ ၏။ အာ ဗြ ဟံ သည် လည်း မိ မိ နေ ရာ အ ရပ် သို့ ပြန် လေ ၏။

<
>

Please view in landscape orientation