စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော် ရှော လ မုန် သည်၊ မိ မိ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မ စ တော် မူ ခြင်း၊ အ လွန် ချီး မြှောက် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကြောင့်၊ မိ မိ အာ ဏာ တော် တည် ကြည် မြဲ မြံ သော အ ခါ၊

လူ တ ထောင် အုပ်၊ တ ရာ အုပ်၊ တ ရား သူ ကြီး၊ ဣ သ ရေ လ မင်း အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး အ စ ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ၍၊ တော ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ လုပ် ခဲ့ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် သည် ဂိ ဗောင် မြို့ တွင် မြင့် သော အ ရပ် ၌ ရှိ သည် ဖြစ် ၍ ထို အ ရပ် သို့ ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ တူ သွား တော် မူ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ၏ သေတ္တာ တော် ကို ကား ဒါ ဝိဒ် ပြင် ဆင် သော အ ရပ်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဆောက် နှင့် သော တဲ သို့ ကိ ရ ယတ် ယာ ရိမ် မြို့ မှ ဆောင် ခဲ့ သော် လည်း၊ ဟု ရ သား ဖြစ် သော ဥ ရိ ယ ၏ သား ဗေ ဇ လေ လ လုပ် ခဲ့ သော ကြေး ဝါ ယဇ် ပလ္လင် ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တဲ တော် ရှေ့ မှာ ထား သော ကြောင့်၊ ရှော လ မုန် နှင့် ပ ရိ သတ် တို့ သည် ထို ယဇ် ပလ္လင် သို့ သွား ကြ ၏။

ထို သို့ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ရှေ့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရှိ သော ကြေး ဝါ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ရှော လ မုန် ရောက် ၍ ထို ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် တ ထောင် ကို ပူ ဇော် လေ ၏။

ထို ညဉ့် တွင် ဘု ရား သ ခင် သည် ရှော လ မုန် အား ထင် ရှား လျက်၊ ငါ ပေး ရ မည့် ဆု ကို တောင်း လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ရှော လ မုန် က လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၌ များ စွာ သော ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပြီ။ အ ဘ အ ရာ ၌ လည်း အ ကျွန်ုပ် ကို နန်း ထိုင် စေ တော် မူ ပြီ။ ယ ခု မှာ အို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင်၊ မြေ မှုန့် များ သ ကဲ့ သို့ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် များ ပြား သော လူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ အ ကျွန်ုပ် ကို ချီး မြှောက် တော် မူ သော ကြောင့် အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၌ ထား သော ဂ တိ တော် ကို တည် စေ တော် မူ ပါ။ ၁၀ အ ကျွန်ုပ် သည် ဤ လူ တို့ ရှေ့ မှာ ထွက် ဝင် နိုင် မည် အ ကြောင်း ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သ နား တော် မူ ပါ။ ဤ မျှ လောက် များ စွာ သော ကိုယ် တော် ၏ လူ တို့ ကို အ ဘယ် သူ သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် တ ရား စီ ရင် နိုင် ပါ မည် နည်း ဟု တောင်း လျှောက် ၏။

၁၁ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည် ထို သို့ အောက် မေ့ ၍ စည်း စိမ် ဥစ္စာ ဂုဏ် အ သ ရေ ကို မ တောင်း၊ ရန် သူ တို့ ၏ အ သက် ကို လည်း မ တောင်း၊ တာ ရှည် သော အ သက် ကို လည်း မ တောင်း၊ ငါ ခန့် ထား ၍ သင် အ စိုး ရ သော ငါ ၏ လူ မျိုး ကို တ ရား စီ ရင် ခြင်း ငှါ တတ် နိုင် သော ဉာဏ် ပ ညာ ကို သာ ကိုယ် အ ဘို့ တောင်း သော ကြောင့်၊ ၁၂ ဉာဏ် ပ ညာ ကို ငါ ပေး ၏။ ထို မှ တ ပါး သင့် ရှေ့ မှာ ဖြစ် ဘူး သော ရှင် ဘု ရင် နှင့် သင့် နောက် ၌ ဖြစ် လ တံ့ သော ရှင် ဘု ရင် တ ယောက် မျှ မ မှီ နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ စည်း စိမ် ဥစ္စာ၊ ဂုဏ် အ သ ရေ ကို လည်း ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ထို အ ခါ ရှော လ မုန် သည် ဂိ ဗောင် မြို့ တွင် မြင့် သော အ ရပ် ၌ ရှိ သော ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ရှေ့ မှ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ပြန် သွား ၍၊ ဣ သ ရေ လ ပြည် ကို အုပ် စိုး လျက် နေ တော် မူ ၏။

၁၄ ထို နောက် ရှော လ မုန် သည် ရ ထား များ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ များ ကို ဆည်း ဖူး ၍၊ ရ ထား တ ထောင် နှင့် လေး ရာ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ တ သောင်း နှစ် ထောင် ရှိ ၏။ ရ ထား ထိန်း မြို့ တို့ ၌ ၎င်း၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ အ ထံ တော် ၌ ၎င်း ထား ၏။ ၁၅ ရှင် ဘု ရင် သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရွှေ ငွေ ကို ကျောက် ခဲ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အာ ရဇ် ပင် တို့ ကို လွင် ပြင် ၌ ပေါက် သော သ ဖန်း ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ များ ပြား စေ ၏။

၁၆ ရှော လ မုန် ထံ သို့ မြင်း များ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည်၊ ကော မြို့ မှ ဆောင် ခဲ့ ရ ၏။ ရှင် ဘု ရင် ကုန် သည် တို့ သည် အ ဘိုး ပေး လျက်၊ ကော မြို့ ၌ ခံ ယူ ရ ကြ ၏။ ၁၇ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ရ ထား တ ခု ကို ငွေ ခြောက် ပိဿာ နှင့် ၎င်း၊ မြင်း တ စီး ကို တ ပိဿာ ငါး ဆယ် နှင့် ၎င်း ရောင်း မြဲ ရှိ ၏။ ထို သို့ ဟိတ္တိ မင်း ကြီး နှင့် ရှု ရိ မင်း ကြီး အ ပေါင်း တို့ သည် အဲ ဂုတ္တု ရ ထား နှင့် မြင်း တို့ ကို ရ တတ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော် ရှော လ မုန် သည်၊ မိ မိ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မ စ တော် မူ ခြင်း၊ အ လွန် ချီး မြှောက် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကြောင့်၊ မိ မိ အာ ဏာ တော် တည် ကြည် မြဲ မြံ သော အ ခါ၊

လူ တ ထောင် အုပ်၊ တ ရာ အုပ်၊ တ ရား သူ ကြီး၊ ဣ သ ရေ လ မင်း အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး အ စ ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ၍၊ တော ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ လုပ် ခဲ့ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် သည် ဂိ ဗောင် မြို့ တွင် မြင့် သော အ ရပ် ၌ ရှိ သည် ဖြစ် ၍ ထို အ ရပ် သို့ ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ တူ သွား တော် မူ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ၏ သေတ္တာ တော် ကို ကား ဒါ ဝိဒ် ပြင် ဆင် သော အ ရပ်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဆောက် နှင့် သော တဲ သို့ ကိ ရ ယတ် ယာ ရိမ် မြို့ မှ ဆောင် ခဲ့ သော် လည်း၊ ဟု ရ သား ဖြစ် သော ဥ ရိ ယ ၏ သား ဗေ ဇ လေ လ လုပ် ခဲ့ သော ကြေး ဝါ ယဇ် ပလ္လင် ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တဲ တော် ရှေ့ မှာ ထား သော ကြောင့်၊ ရှော လ မုန် နှင့် ပ ရိ သတ် တို့ သည် ထို ယဇ် ပလ္လင် သို့ သွား ကြ ၏။

ထို သို့ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ရှေ့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရှိ သော ကြေး ဝါ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ရှော လ မုန် ရောက် ၍ ထို ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် တ ထောင် ကို ပူ ဇော် လေ ၏။

ထို ညဉ့် တွင် ဘု ရား သ ခင် သည် ရှော လ မုန် အား ထင် ရှား လျက်၊ ငါ ပေး ရ မည့် ဆု ကို တောင်း လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ရှော လ မုန် က လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၌ များ စွာ သော ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပြီ။ အ ဘ အ ရာ ၌ လည်း အ ကျွန်ုပ် ကို နန်း ထိုင် စေ တော် မူ ပြီ။ ယ ခု မှာ အို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင်၊ မြေ မှုန့် များ သ ကဲ့ သို့ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် များ ပြား သော လူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ အ ကျွန်ုပ် ကို ချီး မြှောက် တော် မူ သော ကြောင့် အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၌ ထား သော ဂ တိ တော် ကို တည် စေ တော် မူ ပါ။ ၁၀ အ ကျွန်ုပ် သည် ဤ လူ တို့ ရှေ့ မှာ ထွက် ဝင် နိုင် မည် အ ကြောင်း ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သ နား တော် မူ ပါ။ ဤ မျှ လောက် များ စွာ သော ကိုယ် တော် ၏ လူ တို့ ကို အ ဘယ် သူ သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် တ ရား စီ ရင် နိုင် ပါ မည် နည်း ဟု တောင်း လျှောက် ၏။

၁၁ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည် ထို သို့ အောက် မေ့ ၍ စည်း စိမ် ဥစ္စာ ဂုဏ် အ သ ရေ ကို မ တောင်း၊ ရန် သူ တို့ ၏ အ သက် ကို လည်း မ တောင်း၊ တာ ရှည် သော အ သက် ကို လည်း မ တောင်း၊ ငါ ခန့် ထား ၍ သင် အ စိုး ရ သော ငါ ၏ လူ မျိုး ကို တ ရား စီ ရင် ခြင်း ငှါ တတ် နိုင် သော ဉာဏ် ပ ညာ ကို သာ ကိုယ် အ ဘို့ တောင်း သော ကြောင့်၊ ၁၂ ဉာဏ် ပ ညာ ကို ငါ ပေး ၏။ ထို မှ တ ပါး သင့် ရှေ့ မှာ ဖြစ် ဘူး သော ရှင် ဘု ရင် နှင့် သင့် နောက် ၌ ဖြစ် လ တံ့ သော ရှင် ဘု ရင် တ ယောက် မျှ မ မှီ နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ စည်း စိမ် ဥစ္စာ၊ ဂုဏ် အ သ ရေ ကို လည်း ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ထို အ ခါ ရှော လ မုန် သည် ဂိ ဗောင် မြို့ တွင် မြင့် သော အ ရပ် ၌ ရှိ သော ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ရှေ့ မှ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ပြန် သွား ၍၊ ဣ သ ရေ လ ပြည် ကို အုပ် စိုး လျက် နေ တော် မူ ၏။

၁၄ ထို နောက် ရှော လ မုန် သည် ရ ထား များ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ များ ကို ဆည်း ဖူး ၍၊ ရ ထား တ ထောင် နှင့် လေး ရာ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ တ သောင်း နှစ် ထောင် ရှိ ၏။ ရ ထား ထိန်း မြို့ တို့ ၌ ၎င်း၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ အ ထံ တော် ၌ ၎င်း ထား ၏။ ၁၅ ရှင် ဘု ရင် သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရွှေ ငွေ ကို ကျောက် ခဲ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အာ ရဇ် ပင် တို့ ကို လွင် ပြင် ၌ ပေါက် သော သ ဖန်း ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ များ ပြား စေ ၏။

၁၆ ရှော လ မုန် ထံ သို့ မြင်း များ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည်၊ ကော မြို့ မှ ဆောင် ခဲ့ ရ ၏။ ရှင် ဘု ရင် ကုန် သည် တို့ သည် အ ဘိုး ပေး လျက်၊ ကော မြို့ ၌ ခံ ယူ ရ ကြ ၏။ ၁၇ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ရ ထား တ ခု ကို ငွေ ခြောက် ပိဿာ နှင့် ၎င်း၊ မြင်း တ စီး ကို တ ပိဿာ ငါး ဆယ် နှင့် ၎င်း ရောင်း မြဲ ရှိ ၏။ ထို သို့ ဟိတ္တိ မင်း ကြီး နှင့် ရှု ရိ မင်း ကြီး အ ပေါင်း တို့ သည် အဲ ဂုတ္တု ရ ထား နှင့် မြင်း တို့ ကို ရ တတ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော် ရှော လ မုန် သည်၊ မိ မိ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား မ စ တော် မူ ခြင်း၊ အ လွန် ချီး မြှောက် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကြောင့်၊ မိ မိ အာ ဏာ တော် တည် ကြည် မြဲ မြံ သော အ ခါ၊

လူ တ ထောင် အုပ်၊ တ ရာ အုပ်၊ တ ရား သူ ကြီး၊ ဣ သ ရေ လ မင်း အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး အ စ ရှိ သော ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား အ ပေါင်း တို့ ကို ခေါ် ၍၊ တော ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ လုပ် ခဲ့ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် သည် ဂိ ဗောင် မြို့ တွင် မြင့် သော အ ရပ် ၌ ရှိ သည် ဖြစ် ၍ ထို အ ရပ် သို့ ပ ရိ သတ် အ ပေါင်း တို့ နှင့် အ တူ သွား တော် မူ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ၏ သေတ္တာ တော် ကို ကား ဒါ ဝိဒ် ပြင် ဆင် သော အ ရပ်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ဆောက် နှင့် သော တဲ သို့ ကိ ရ ယတ် ယာ ရိမ် မြို့ မှ ဆောင် ခဲ့ သော် လည်း၊ ဟု ရ သား ဖြစ် သော ဥ ရိ ယ ၏ သား ဗေ ဇ လေ လ လုပ် ခဲ့ သော ကြေး ဝါ ယဇ် ပလ္လင် ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ တဲ တော် ရှေ့ မှာ ထား သော ကြောင့်၊ ရှော လ မုန် နှင့် ပ ရိ သတ် တို့ သည် ထို ယဇ် ပလ္လင် သို့ သွား ကြ ၏။

ထို သို့ ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ရှေ့၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှေ့ တော် ၌ ရှိ သော ကြေး ဝါ ယဇ် ပလ္လင် သို့ ရှော လ မုန် ရောက် ၍ ထို ပလ္လင် ပေါ် မှာ မီး ရှို့ ရာ ယဇ် တ ထောင် ကို ပူ ဇော် လေ ၏။

ထို ညဉ့် တွင် ဘု ရား သ ခင် သည် ရှော လ မုန် အား ထင် ရှား လျက်၊ ငါ ပေး ရ မည့် ဆု ကို တောင်း လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ရှော လ မုန် က လည်း၊ ကိုယ် တော် သည် အ ကျွန်ုပ် အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၌ များ စွာ သော ကျေး ဇူး ကို ပြု တော် မူ ပြီ။ အ ဘ အ ရာ ၌ လည်း အ ကျွန်ုပ် ကို နန်း ထိုင် စေ တော် မူ ပြီ။ ယ ခု မှာ အို ထာ ဝ ရ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင်၊ မြေ မှုန့် များ သ ကဲ့ သို့ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် များ ပြား သော လူ တို့ ၏ ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ အ ကျွန်ုပ် ကို ချီး မြှောက် တော် မူ သော ကြောင့် အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၌ ထား သော ဂ တိ တော် ကို တည် စေ တော် မူ ပါ။ ၁၀ အ ကျွန်ုပ် သည် ဤ လူ တို့ ရှေ့ မှာ ထွက် ဝင် နိုင် မည် အ ကြောင်း ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သ နား တော် မူ ပါ။ ဤ မျှ လောက် များ စွာ သော ကိုယ် တော် ၏ လူ တို့ ကို အ ဘယ် သူ သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် တ ရား စီ ရင် နိုင် ပါ မည် နည်း ဟု တောင်း လျှောက် ၏။

၁၁ ဘု ရား သ ခင် က လည်း၊ သင် သည် ထို သို့ အောက် မေ့ ၍ စည်း စိမ် ဥစ္စာ ဂုဏ် အ သ ရေ ကို မ တောင်း၊ ရန် သူ တို့ ၏ အ သက် ကို လည်း မ တောင်း၊ တာ ရှည် သော အ သက် ကို လည်း မ တောင်း၊ ငါ ခန့် ထား ၍ သင် အ စိုး ရ သော ငါ ၏ လူ မျိုး ကို တ ရား စီ ရင် ခြင်း ငှါ တတ် နိုင် သော ဉာဏ် ပ ညာ ကို သာ ကိုယ် အ ဘို့ တောင်း သော ကြောင့်၊ ၁၂ ဉာဏ် ပ ညာ ကို ငါ ပေး ၏။ ထို မှ တ ပါး သင့် ရှေ့ မှာ ဖြစ် ဘူး သော ရှင် ဘု ရင် နှင့် သင့် နောက် ၌ ဖြစ် လ တံ့ သော ရှင် ဘု ရင် တ ယောက် မျှ မ မှီ နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ စည်း စိမ် ဥစ္စာ၊ ဂုဏ် အ သ ရေ ကို လည်း ငါ ပေး မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၃ ထို အ ခါ ရှော လ မုန် သည် ဂိ ဗောင် မြို့ တွင် မြင့် သော အ ရပ် ၌ ရှိ သော ပ ရိ သတ် စည်း ဝေး ရာ တဲ တော် ရှေ့ မှ သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ပြန် သွား ၍၊ ဣ သ ရေ လ ပြည် ကို အုပ် စိုး လျက် နေ တော် မူ ၏။

၁၄ ထို နောက် ရှော လ မုန် သည် ရ ထား များ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ များ ကို ဆည်း ဖူး ၍၊ ရ ထား တ ထောင် နှင့် လေး ရာ၊ မြင်း စီး သူ ရဲ တ သောင်း နှစ် ထောင် ရှိ ၏။ ရ ထား ထိန်း မြို့ တို့ ၌ ၎င်း၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ အ ထံ တော် ၌ ၎င်း ထား ၏။ ၁၅ ရှင် ဘု ရင် သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရွှေ ငွေ ကို ကျောက် ခဲ ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အာ ရဇ် ပင် တို့ ကို လွင် ပြင် ၌ ပေါက် သော သ ဖန်း ပင် ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ များ ပြား စေ ၏။

၁၆ ရှော လ မုန် ထံ သို့ မြင်း များ ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည်၊ ကော မြို့ မှ ဆောင် ခဲ့ ရ ၏။ ရှင် ဘု ရင် ကုန် သည် တို့ သည် အ ဘိုး ပေး လျက်၊ ကော မြို့ ၌ ခံ ယူ ရ ကြ ၏။ ၁၇ အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ရ ထား တ ခု ကို ငွေ ခြောက် ပိဿာ နှင့် ၎င်း၊ မြင်း တ စီး ကို တ ပိဿာ ငါး ဆယ် နှင့် ၎င်း ရောင်း မြဲ ရှိ ၏။ ထို သို့ ဟိတ္တိ မင်း ကြီး နှင့် ရှု ရိ မင်း ကြီး အ ပေါင်း တို့ သည် အဲ ဂုတ္တု ရ ထား နှင့် မြင်း တို့ ကို ရ တတ် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation