စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် ယော ဟန် သြ ဝါ ဒ စာ တ တိ ယ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ သက် ကြီး သူ သည် ချစ် အပ် သော ဂါ ယု ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ သည် သင် ၌ မှန် ကန် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ၏။ အ ချင်း ချစ် သူ၊ သင် ၏ စိတ် နှ လုံး သည် ကောင်း စား သ ကဲ့ သို့၊ သင် သည် အ ရာ ရာ ၌ ကောင်း စား ခြင်း နှင့် ကျန်း မာ ခြင်း ရှိ မည် အ ကြောင်း ငါ ဆု တောင်း ၏။

သင် သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် သည် အ တိုင်း သင် ၌ ရှိ သော သမ္မာ တ ရား ၏ အ ကြောင်း ကို ညီ အစ် ကို တို့ သည် လာ ၍ သက် သေ ခံ ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် အ လွန် ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ၏။ ငါ ၏ သား သ မီး တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် သည် ကို ငါ ကြား ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ထက် သာ ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း မ ရှိ။

အ ချင်း ချစ် သူ၊ သင် သည် ညီ အစ် ကို တို့ အား ၎င်း၊ အာ ဂန္တု တို့ အား ၎င်း ပြု သ မျှ သော ဝတ် တို့ ကို သစ္စာ နှင့် အ ညီ ပြု တတ် ၏။ ထို သူ တို့ သည် သင် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ အ ကြောင်း ကို အ သင်း တော် ရှေ့ ၌ သက် သေ ခံ ကြ ၏။ သင် သည် ထို သူ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် အ ညီ ပို့ လိုက် ပြန် လျှင်၊ ကောင်း သော အ မှု ကို ပြု လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် နာ မ တော် ကို ထောက် ၍၊ သာ သ နာ ပ လူ တို့ တွင် အ လှူ မ ခံ ဘဲ သွား ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ကို ကူ မ သော သူ ဖြစ် အံ့ သော ငှါ၊ ထို သို့ သော သူ တို့ အား ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု အပ် ကြ ၏။

အ သင်း တော် ထံ သို့ မှာ စာ ကို ငါ ရေး ၍ ပေး လိုက် လေ ပြီ။ သို့ သော် လည်း၊ အ ကဲ အ မှူး လုပ် ချင် သော ဒ ယော တ ရပ် သည် ငါ တို့ အား အ ခွင့် မ ပေး။ ၁၀ ထို ကြောင့်၊ ငါ လာ သော အ ခါ သူ သည် မိ မိ ပြု သော အ မှု ကို မိ မိ သ တိ ရ စေ ခြင်း ငှါ ငါ ပြု မည်။ ထို သူ သည် ငြူ စူ သော စ ကား နှင့် ငါ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ သည် သာ မ က၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း နှင့် စိတ် မ ပြေ ဘဲ လျက်၊ ညီ အစ် ကို တို့ ကို ကိုယ် တိုင် လက် မ ခံ၊ လက် ခံ ချင် သော သူ တို့ ကို လည်း မြစ် တား ၍၊ အ သင်း တော် ထဲ က နှင် ထုတ် တတ် ၏။

၁၁ အ ချင်း ချစ် သူ၊ မ ကောင်း သော နည်း ကို မ လိုက် နှင့်၊ ကောင်း သော နည်း ကို သာ လိုက် လော့။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် စပ် ဆိုင် ၏။ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ မ မြင် ရ ပြီ။ ၁၂ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဒေ မေ တ ရိ ၏ သက် သေ ဖြစ် ကြ ၏။ သမ္မာ တ ရား သည် လည်း သူ ၏ သက် သေ ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် လည်း ထို သူ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ကြ ၏။ ငါ တို့ ၏ သက် သေ ခံ ခြင်း သည် ဟုတ် မှန် သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏။

၁၃ ငါ ရေး စ ရာ အ ကြောင်း အ များ ရှိ သော် လည်း၊ မှင် နှင့် မှင် တံ ဖြင့် ရေး ခြင်း ငှါ အ လို မ ရှိ။ ၁၄ မ ကြာ မ မြင့် မှီ သင့် ကို ငါ တွေ့ မြင် လျှင် အ ချင်း ချင်း နှုတ် ဆက် ၍ စ ကား ပြော မည် ဟု မြော် လင့် လျက် နေ ၏။ သင် ၌ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။ အ ဆွေ တို့ သည် သင့် ကို နှုတ် ဆက် ကြ ၏။ သင် ၌ ရှိ သော အ ဆွေ တို့ ၏ နာ မည် ကို ထုတ် ၍ နှုတ် ဆက် လော့။

ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ တ တိ ယ စောင် ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ သက် ကြီး သူ သည် ချစ် အပ် သော ဂါ ယု ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ သည် သင် ၌ မှန် ကန် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ၏။ အ ချင်း ချစ် သူ၊ သင် ၏ စိတ် နှ လုံး သည် ကောင်း စား သ ကဲ့ သို့၊ သင် သည် အ ရာ ရာ ၌ ကောင်း စား ခြင်း နှင့် ကျန်း မာ ခြင်း ရှိ မည် အ ကြောင်း ငါ ဆု တောင်း ၏။

သင် သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် သည် အ တိုင်း သင် ၌ ရှိ သော သမ္မာ တ ရား ၏ အ ကြောင်း ကို ညီ အစ် ကို တို့ သည် လာ ၍ သက် သေ ခံ ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် အ လွန် ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ၏။ ငါ ၏ သား သ မီး တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် သည် ကို ငါ ကြား ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ထက် သာ ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း မ ရှိ။

အ ချင်း ချစ် သူ၊ သင် သည် ညီ အစ် ကို တို့ အား ၎င်း၊ အာ ဂန္တု တို့ အား ၎င်း ပြု သ မျှ သော ဝတ် တို့ ကို သစ္စာ နှင့် အ ညီ ပြု တတ် ၏။ ထို သူ တို့ သည် သင် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ အ ကြောင်း ကို အ သင်း တော် ရှေ့ ၌ သက် သေ ခံ ကြ ၏။ သင် သည် ထို သူ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် အ ညီ ပို့ လိုက် ပြန် လျှင်၊ ကောင်း သော အ မှု ကို ပြု လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် နာ မ တော် ကို ထောက် ၍၊ သာ သ နာ ပ လူ တို့ တွင် အ လှူ မ ခံ ဘဲ သွား ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ကို ကူ မ သော သူ ဖြစ် အံ့ သော ငှါ၊ ထို သို့ သော သူ တို့ အား ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု အပ် ကြ ၏။

အ သင်း တော် ထံ သို့ မှာ စာ ကို ငါ ရေး ၍ ပေး လိုက် လေ ပြီ။ သို့ သော် လည်း၊ အ ကဲ အ မှူး လုပ် ချင် သော ဒ ယော တ ရပ် သည် ငါ တို့ အား အ ခွင့် မ ပေး။ ၁၀ ထို ကြောင့်၊ ငါ လာ သော အ ခါ သူ သည် မိ မိ ပြု သော အ မှု ကို မိ မိ သ တိ ရ စေ ခြင်း ငှါ ငါ ပြု မည်။ ထို သူ သည် ငြူ စူ သော စ ကား နှင့် ငါ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ သည် သာ မ က၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း နှင့် စိတ် မ ပြေ ဘဲ လျက်၊ ညီ အစ် ကို တို့ ကို ကိုယ် တိုင် လက် မ ခံ၊ လက် ခံ ချင် သော သူ တို့ ကို လည်း မြစ် တား ၍၊ အ သင်း တော် ထဲ က နှင် ထုတ် တတ် ၏။

၁၁ အ ချင်း ချစ် သူ၊ မ ကောင်း သော နည်း ကို မ လိုက် နှင့်၊ ကောင်း သော နည်း ကို သာ လိုက် လော့။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် စပ် ဆိုင် ၏။ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ မ မြင် ရ ပြီ။ ၁၂ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဒေ မေ တ ရိ ၏ သက် သေ ဖြစ် ကြ ၏။ သမ္မာ တ ရား သည် လည်း သူ ၏ သက် သေ ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် လည်း ထို သူ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ကြ ၏။ ငါ တို့ ၏ သက် သေ ခံ ခြင်း သည် ဟုတ် မှန် သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏။

၁၃ ငါ ရေး စ ရာ အ ကြောင်း အ များ ရှိ သော် လည်း၊ မှင် နှင့် မှင် တံ ဖြင့် ရေး ခြင်း ငှါ အ လို မ ရှိ။ ၁၄ မ ကြာ မ မြင့် မှီ သင့် ကို ငါ တွေ့ မြင် လျှင် အ ချင်း ချင်း နှုတ် ဆက် ၍ စ ကား ပြော မည် ဟု မြော် လင့် လျက် နေ ၏။ သင် ၌ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။ အ ဆွေ တို့ သည် သင့် ကို နှုတ် ဆက် ကြ ၏။ သင် ၌ ရှိ သော အ ဆွေ တို့ ၏ နာ မည် ကို ထုတ် ၍ နှုတ် ဆက် လော့။

ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ တ တိ ယ စောင် ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ သက် ကြီး သူ သည် ချစ် အပ် သော ဂါ ယု ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ သည် သင် ၌ မှန် ကန် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ၏။ အ ချင်း ချစ် သူ၊ သင် ၏ စိတ် နှ လုံး သည် ကောင်း စား သ ကဲ့ သို့၊ သင် သည် အ ရာ ရာ ၌ ကောင်း စား ခြင်း နှင့် ကျန်း မာ ခြင်း ရှိ မည် အ ကြောင်း ငါ ဆု တောင်း ၏။

သင် သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် သည် အ တိုင်း သင် ၌ ရှိ သော သမ္မာ တ ရား ၏ အ ကြောင်း ကို ညီ အစ် ကို တို့ သည် လာ ၍ သက် သေ ခံ ကြ သော အ ခါ၊ ငါ သည် အ လွန် ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ၏။ ငါ ၏ သား သ မီး တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် သည် ကို ငါ ကြား ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း ထက် သာ ၍ ဝမ်း မြောက် ခြင်း မ ရှိ။

အ ချင်း ချစ် သူ၊ သင် သည် ညီ အစ် ကို တို့ အား ၎င်း၊ အာ ဂန္တု တို့ အား ၎င်း ပြု သ မျှ သော ဝတ် တို့ ကို သစ္စာ နှင့် အ ညီ ပြု တတ် ၏။ ထို သူ တို့ သည် သင် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ အ ကြောင်း ကို အ သင်း တော် ရှေ့ ၌ သက် သေ ခံ ကြ ၏။ သင် သည် ထို သူ တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် အ ညီ ပို့ လိုက် ပြန် လျှင်၊ ကောင်း သော အ မှု ကို ပြု လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် နာ မ တော် ကို ထောက် ၍၊ သာ သ နာ ပ လူ တို့ တွင် အ လှူ မ ခံ ဘဲ သွား ကြ ၏။ ငါ တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ကို ကူ မ သော သူ ဖြစ် အံ့ သော ငှါ၊ ထို သို့ သော သူ တို့ အား ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု အပ် ကြ ၏။

အ သင်း တော် ထံ သို့ မှာ စာ ကို ငါ ရေး ၍ ပေး လိုက် လေ ပြီ။ သို့ သော် လည်း၊ အ ကဲ အ မှူး လုပ် ချင် သော ဒ ယော တ ရပ် သည် ငါ တို့ အား အ ခွင့် မ ပေး။ ၁၀ ထို ကြောင့်၊ ငါ လာ သော အ ခါ သူ သည် မိ မိ ပြု သော အ မှု ကို မိ မိ သ တိ ရ စေ ခြင်း ငှါ ငါ ပြု မည်။ ထို သူ သည် ငြူ စူ သော စ ကား နှင့် ငါ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ သည် သာ မ က၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း နှင့် စိတ် မ ပြေ ဘဲ လျက်၊ ညီ အစ် ကို တို့ ကို ကိုယ် တိုင် လက် မ ခံ၊ လက် ခံ ချင် သော သူ တို့ ကို လည်း မြစ် တား ၍၊ အ သင်း တော် ထဲ က နှင် ထုတ် တတ် ၏။

၁၁ အ ချင်း ချစ် သူ၊ မ ကောင်း သော နည်း ကို မ လိုက် နှင့်၊ ကောင်း သော နည်း ကို သာ လိုက် လော့။ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ သည် ဘု ရား သ ခင် နှင့် စပ် ဆိုင် ၏။ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ကျင့် သော သူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ မ မြင် ရ ပြီ။ ၁၂ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ဒေ မေ တ ရိ ၏ သက် သေ ဖြစ် ကြ ၏။ သမ္မာ တ ရား သည် လည်း သူ ၏ သက် သေ ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် လည်း ထို သူ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ကြ ၏။ ငါ တို့ ၏ သက် သေ ခံ ခြင်း သည် ဟုတ် မှန် သည် ကို သင် တို့ သိ ကြ ၏။

၁၃ ငါ ရေး စ ရာ အ ကြောင်း အ များ ရှိ သော် လည်း၊ မှင် နှင့် မှင် တံ ဖြင့် ရေး ခြင်း ငှါ အ လို မ ရှိ။ ၁၄ မ ကြာ မ မြင့် မှီ သင့် ကို ငါ တွေ့ မြင် လျှင် အ ချင်း ချင်း နှုတ် ဆက် ၍ စ ကား ပြော မည် ဟု မြော် လင့် လျက် နေ ၏။ သင် ၌ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။ အ ဆွေ တို့ သည် သင့် ကို နှုတ် ဆက် ကြ ၏။ သင် ၌ ရှိ သော အ ဆွေ တို့ ၏ နာ မည် ကို ထုတ် ၍ နှုတ် ဆက် လော့။

ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ တ တိ ယ စောင် ပြီး ၏။

Please view in landscape orientation