စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် ယော ဟန် သြ ဝါ ဒ စာ ဒု တိ ယ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ အ သက် ကြီး သော သူ သည် မြတ် သော သ ခင် မ ကို ၎င်း၊ သား သ မီး တို့ ကို ၎င်း ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ ၌ တည် ၍ ငါ တို့ တွင် အ စဉ် မ ပြတ် ရှိ လ တံ့ သော သမ္မာ တ ရား ကြောင့်၊ ငါ မှ စ ၍ သမ္မာ တ ရား ကို သိ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည်၊ သ ခင် မ နှင့် သား သ မီး တို့ ၌ မှန် ကန် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ပါ ၏။ ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ တော် က ၎င်း၊ ခ မည်း တော် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား၊ မေတ္တာ တ ရား နှင့် တ ကွ၊ ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ တို့ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ ၌ ပ ညတ် တော် ကို ခံ ရ သည် အ တိုင်း၊ သင် ၏ သား သ မီး အ ချို့ တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် ၍ နေ သည် ကို ငါ တွေ့ သော အ ခါ၊ အ လွန် ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ၏။

ယ ခု တွင် ပ ညတ် တော် သစ် ကို မ ရေး ဘဲ လျက်၊ ငါ တို့ ၌ ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် ရှိ သော ပ ညတ် တော် ကို ရေး ထား ၍၊ သ ခင် မ၊ အ ချင်း ချင်း ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ ကုန် အံ့ ဟု ငါ တောင်း ပန် ၏။ ပ ညတ် တော် တို့ အ တိုင်း ကျင့် စောင့် ခြင်း အ ရာ သည် ချစ် ရာ ရောက် ၏။ သင် တို့ သည် ပ ညတ် တော် နှင့် အ ညီ ကျင့် မည် အ ကြောင်း၊ ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် သင် တို့ ကြား ရ သည် အ တိုင်း၊ ပ ညတ် တော် သည် ထို သို့ သော သ ဘော ရှိ ၏။

လူ ဇာ တိ အား ဖြင့် ကြွ လာ တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ငြင်း ပယ် လျက်၊ လှည့် ဖြား သော သူ အ များ တို့ သည် လော က ထဲ သို့ ဝင် ကြ ပြီ။ ထို သို့ သော သူ သည် လှည့် ဖြား သော သူ ဖြစ် ၏။ အန္တိ ခ ရစ် လည်း ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် ကိုယ် ပြု စု သော အ ရာ မ ပျောက် မ ပျက်၊ စုံ လင် သော အ ကျိုး ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် သ တိ ပြု ၍ စောင့် ရှောက် ကြ လော့။

ခ ရစ် တော် ၏ ဒေ သ နာ ၌ မ တည် ဘဲ လွန် ကျူး သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ။ ခ ရစ် တော် ၏ ဒေ သ နာ ၌ တည် သော သူ သည် ခ မည်း တော် နှင့် သား တော် ကို သိ ၏။ ၁၀ ထို ဒေ သ နာ တော် မ ပါ သော သူ သည် သင် တို့ ထံ သို့ လာ လျှင်၊ သူ့ ကို သင့် အိမ် ၌ လက် မ ခံ နှင့်။ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သော ဟု နှုတ် မ ဆက် နှင့်။ ၁၁ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သော ဟု ထို သူ ကို နှုတ် ဆက် လျှင်၊ သူ ၏ ဆိုး ယုတ် သော အ ကျင့် တို့ နှင့် ဆက် ဆံ ရာ သို့ ရောက် ၏။

၁၂ သင် တို့ အား ငါ ရေး စ ရာ အ ကြောင်း အ များ ရှိ သော် လည်း၊ စက္ကူ ပေါ် ၌ မှင် နှင့် ရေး ခြင်း ငှါ အ လို မ ရှိ။ သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ လာ ၍၊ အ ချင်း ချင်း အား ရ ဝမ်း မြောက် ခြင်း စုံ လင် မည် အ ကြောင်း သင် တို့ နှင့် နှုတ် ဆက် ၍ စ ကား ပြော မည် ဟု မြော် လင့် လျက် နေ ၏။

၁၃ သင် ၏ မြတ် သော ညီ မ ၏ သား သ မီး တို့ သည် သင့် ကို နှုတ် ဆက် ကြ ၏။

ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ ဒု တိ ယ စောင် ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ အ သက် ကြီး သော သူ သည် မြတ် သော သ ခင် မ ကို ၎င်း၊ သား သ မီး တို့ ကို ၎င်း ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ ၌ တည် ၍ ငါ တို့ တွင် အ စဉ် မ ပြတ် ရှိ လ တံ့ သော သမ္မာ တ ရား ကြောင့်၊ ငါ မှ စ ၍ သမ္မာ တ ရား ကို သိ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည်၊ သ ခင် မ နှင့် သား သ မီး တို့ ၌ မှန် ကန် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ပါ ၏။ ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ တော် က ၎င်း၊ ခ မည်း တော် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား၊ မေတ္တာ တ ရား နှင့် တ ကွ၊ ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ တို့ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ ၌ ပ ညတ် တော် ကို ခံ ရ သည် အ တိုင်း၊ သင် ၏ သား သ မီး အ ချို့ တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် ၍ နေ သည် ကို ငါ တွေ့ သော အ ခါ၊ အ လွန် ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ၏။

ယ ခု တွင် ပ ညတ် တော် သစ် ကို မ ရေး ဘဲ လျက်၊ ငါ တို့ ၌ ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် ရှိ သော ပ ညတ် တော် ကို ရေး ထား ၍၊ သ ခင် မ၊ အ ချင်း ချင်း ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ ကုန် အံ့ ဟု ငါ တောင်း ပန် ၏။ ပ ညတ် တော် တို့ အ တိုင်း ကျင့် စောင့် ခြင်း အ ရာ သည် ချစ် ရာ ရောက် ၏။ သင် တို့ သည် ပ ညတ် တော် နှင့် အ ညီ ကျင့် မည် အ ကြောင်း၊ ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် သင် တို့ ကြား ရ သည် အ တိုင်း၊ ပ ညတ် တော် သည် ထို သို့ သော သ ဘော ရှိ ၏။

လူ ဇာ တိ အား ဖြင့် ကြွ လာ တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ငြင်း ပယ် လျက်၊ လှည့် ဖြား သော သူ အ များ တို့ သည် လော က ထဲ သို့ ဝင် ကြ ပြီ။ ထို သို့ သော သူ သည် လှည့် ဖြား သော သူ ဖြစ် ၏။ အန္တိ ခ ရစ် လည်း ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် ကိုယ် ပြု စု သော အ ရာ မ ပျောက် မ ပျက်၊ စုံ လင် သော အ ကျိုး ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် သ တိ ပြု ၍ စောင့် ရှောက် ကြ လော့။

ခ ရစ် တော် ၏ ဒေ သ နာ ၌ မ တည် ဘဲ လွန် ကျူး သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ။ ခ ရစ် တော် ၏ ဒေ သ နာ ၌ တည် သော သူ သည် ခ မည်း တော် နှင့် သား တော် ကို သိ ၏။ ၁၀ ထို ဒေ သ နာ တော် မ ပါ သော သူ သည် သင် တို့ ထံ သို့ လာ လျှင်၊ သူ့ ကို သင့် အိမ် ၌ လက် မ ခံ နှင့်။ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သော ဟု နှုတ် မ ဆက် နှင့်။ ၁၁ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သော ဟု ထို သူ ကို နှုတ် ဆက် လျှင်၊ သူ ၏ ဆိုး ယုတ် သော အ ကျင့် တို့ နှင့် ဆက် ဆံ ရာ သို့ ရောက် ၏။

၁၂ သင် တို့ အား ငါ ရေး စ ရာ အ ကြောင်း အ များ ရှိ သော် လည်း၊ စက္ကူ ပေါ် ၌ မှင် နှင့် ရေး ခြင်း ငှါ အ လို မ ရှိ။ သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ လာ ၍၊ အ ချင်း ချင်း အား ရ ဝမ်း မြောက် ခြင်း စုံ လင် မည် အ ကြောင်း သင် တို့ နှင့် နှုတ် ဆက် ၍ စ ကား ပြော မည် ဟု မြော် လင့် လျက် နေ ၏။

၁၃ သင် ၏ မြတ် သော ညီ မ ၏ သား သ မီး တို့ သည် သင့် ကို နှုတ် ဆက် ကြ ၏။

ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ ဒု တိ ယ စောင် ပြီး ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၂ အ သက် ကြီး သော သူ သည် မြတ် သော သ ခင် မ ကို ၎င်း၊ သား သ မီး တို့ ကို ၎င်း ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ ၌ တည် ၍ ငါ တို့ တွင် အ စဉ် မ ပြတ် ရှိ လ တံ့ သော သမ္မာ တ ရား ကြောင့်၊ ငါ မှ စ ၍ သမ္မာ တ ရား ကို သိ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည်၊ သ ခင် မ နှင့် သား သ မီး တို့ ၌ မှန် ကန် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ပါ ၏။ ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ တော် က ၎င်း၊ ခ မည်း တော် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် အ ထံ တော် က ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား၊ မေတ္တာ တ ရား နှင့် တ ကွ၊ ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ တို့ သည် ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ ၌ ပ ညတ် တော် ကို ခံ ရ သည် အ တိုင်း၊ သင် ၏ သား သ မီး အ ချို့ တို့ သည် သမ္မာ တ ရား ၌ ကျင် လည် ၍ နေ သည် ကို ငါ တွေ့ သော အ ခါ၊ အ လွန် ဝမ်း မြောက် ခြင်း ရှိ ၏။

ယ ခု တွင် ပ ညတ် တော် သစ် ကို မ ရေး ဘဲ လျက်၊ ငါ တို့ ၌ ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် ရှိ သော ပ ညတ် တော် ကို ရေး ထား ၍၊ သ ခင် မ၊ အ ချင်း ချင်း ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှိ ကြ ကုန် အံ့ ဟု ငါ တောင်း ပန် ၏။ ပ ညတ် တော် တို့ အ တိုင်း ကျင့် စောင့် ခြင်း အ ရာ သည် ချစ် ရာ ရောက် ၏။ သင် တို့ သည် ပ ညတ် တော် နှင့် အ ညီ ကျင့် မည် အ ကြောင်း၊ ရှေ့ ဦး စွာ က ပင် သင် တို့ ကြား ရ သည် အ တိုင်း၊ ပ ညတ် တော် သည် ထို သို့ သော သ ဘော ရှိ ၏။

လူ ဇာ တိ အား ဖြင့် ကြွ လာ တော် မူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ငြင်း ပယ် လျက်၊ လှည့် ဖြား သော သူ အ များ တို့ သည် လော က ထဲ သို့ ဝင် ကြ ပြီ။ ထို သို့ သော သူ သည် လှည့် ဖြား သော သူ ဖြစ် ၏။ အန္တိ ခ ရစ် လည်း ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် ကိုယ် ပြု စု သော အ ရာ မ ပျောက် မ ပျက်၊ စုံ လင် သော အ ကျိုး ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ သည် ကိုယ် ကို ကိုယ် သ တိ ပြု ၍ စောင့် ရှောက် ကြ လော့။

ခ ရစ် တော် ၏ ဒေ သ နာ ၌ မ တည် ဘဲ လွန် ကျူး သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ။ ခ ရစ် တော် ၏ ဒေ သ နာ ၌ တည် သော သူ သည် ခ မည်း တော် နှင့် သား တော် ကို သိ ၏။ ၁၀ ထို ဒေ သ နာ တော် မ ပါ သော သူ သည် သင် တို့ ထံ သို့ လာ လျှင်၊ သူ့ ကို သင့် အိမ် ၌ လက် မ ခံ နှင့်။ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သော ဟု နှုတ် မ ဆက် နှင့်။ ၁၁ မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သော ဟု ထို သူ ကို နှုတ် ဆက် လျှင်၊ သူ ၏ ဆိုး ယုတ် သော အ ကျင့် တို့ နှင့် ဆက် ဆံ ရာ သို့ ရောက် ၏။

၁၂ သင် တို့ အား ငါ ရေး စ ရာ အ ကြောင်း အ များ ရှိ သော် လည်း၊ စက္ကူ ပေါ် ၌ မှင် နှင့် ရေး ခြင်း ငှါ အ လို မ ရှိ။ သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ လာ ၍၊ အ ချင်း ချင်း အား ရ ဝမ်း မြောက် ခြင်း စုံ လင် မည် အ ကြောင်း သင် တို့ နှင့် နှုတ် ဆက် ၍ စ ကား ပြော မည် ဟု မြော် လင့် လျက် နေ ၏။

၁၃ သင် ၏ မြတ် သော ညီ မ ၏ သား သ မီး တို့ သည် သင့် ကို နှုတ် ဆက် ကြ ၏။

ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ ဒု တိ ယ စောင် ပြီး ၏။

Please view in landscape orientation