စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် ပေ တ ရု သြ ဝါ ဒ စာ ဒု တိ ယ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန်၊ တ မန် တော် ငါ ရှိ မုန် ပေ တ ရု သည်၊ ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို၊ ငါ တို့ ယုံ ကြည် သည် နည်း တူ မြတ် စွာ သော ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ရ သော သူ တို့ အား ကြား လိုက် ပါ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ကို ၎င်း သိ သော ဉာဏ် အား ဖြင့်၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ များ ပြား ပါ စေ သော။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ ငါ တို့ ကို ဘုန်း တန် ခိုး တော် နှင့် ခေါ် တော် မူ သော ဘု ရား ကို သိ သော ဉာဏ် အား ဖြင့်၊ ငါ တို့ အား အ သက် ရှင် ခြင်း၊ ဘု ရား ဝတ် ၌ မွေ့ လျော် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဘု ရား တန် ခိုး တော် သည် ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။ ထို သို့ သော အား ဖြင့် လည်း၊ အ လွန် ကြီး မြတ် ၍ အ ဘိုး ထိုက် သော ဂ တိ တော် များ ကို ငါ တို့ ၌ အပ် ပေး တော် မူ ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို ဂ တိ တော် များ ကို အ မှီ ပြု ၍ သင် တို့ သည် လော ကီ တပ် မက် ခြင်း အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း လွတ် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား ပ က တိ ကို ဆက် ဆံ ရ သော သူ ဖြစ် ကြ မည် အ ကြောင်း တည်း။

ထို သို့ အ လို ငှါ၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ သီ လ ကို ၎င်း၊ သီ လ ၌ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ၌ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ၌ သည်း ခံ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သည်း ခံ ခြင်း ၌ ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု ၍ မွေ့ လျော် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ထို မွေ့ လျော် ခြင်း ၌ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ၌ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ကို ၎င်း၊ အ လွန် ကြိုး စား အား ထုတ် ၍ ထပ် ဆင့် ကြ လော့။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို ပါ ရ မီ တို့ သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ၍ ကြွယ် ဝ လျှင်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း ၌ မ ပျင်း ရိ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ကျိုး မဲ့ မ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း ပြု ပြင် တတ် ကြ ၏။ ထို ပါ ရ မီ နှင့် ကင်း သော သူ မူ ကား၊ မျက် စိ ကန်း ၏။ ကိုယ် မျက် စိ ကို ကိုယ် ပိတ် ၏။ မိ မိ အ ပြစ် ဟောင်း ဆေး ကြော ကြောင်း ကို မေ့ လျော့ ၏။

၁၀ ထို ကြောင့်၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ခေါ် တော် မူ ခြင်း နှင့် ရွေး ချယ် တော် မူ ခြင်း ကို တည် မြဲ စေ ခြင်း ငှါ သာ ၍ ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ ရွေ့ လျော့ ခြင်း နှင့် အ စဉ် ကင်း လွတ် သည် ဖြစ် ၍၊ ၁၁ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ထာ ဝ ရ နိုင် ငံ တော် ထဲ သို့ ဝင် စား ခြင်း အ ခွင့် ကို သင် တို့ အား ကြွယ် ဝ စွာ ပေး သ နား တော် မူ လ တံ့။

၁၂ ထို ကြောင့်၊ ယ ခု ဟော ပြော သော သမ္မာ တ ရား ကို သင် တို့ သည် နား လည် ၍ တည် ကြည် ခြင်း ရှိ သော် လည်း၊ ဤ သို့ သော စ ကား များ နှင့် သင် တို့ အား အ စဉ် မ ပြတ် သ တိ ပေး မည် အ မှု ကို ငါ မ မေ့ မ လျော့။ ၁၃‑၁၄ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ငါ တည်း ခို ရာ တဲ ကို မ ကြာ မ မြင့် မှီ ငါ ပစ် သွား ရ မည် အ ရာ ကို ငါ သိ မှတ် ၍၊ image dark image light close dark close light (ယော၊ ၂၁:၁၈-၁၉) ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ သင် သည် ပျို သော အ သက် ရှိ စဉ် ကိုယ် ကို ကိုယ် ပတ် စည်း ၍ အ လို ရှိ ရာ အ ရပ် ရပ် သို့ သွား လာ တတ် ၏။ သင် သည် အို သော အ ခါ လက် နှစ် ဘက် ကို ဆန့် ပြီး လျှင်၊ သူ တ ပါး သည် သင့် ကို ပတ် စည်း ၍ သင် အ လို မ ရှိ ရာ အ ရပ် သို့ ယူ သွား လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သော်၊ အ ဘယ် သို့ သော သေ ခြင်း အား ဖြင့် ပေ တ ရု သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို ထင် ရှား စေ မည် အ ရိပ် ကို ပေး တော် မူ ၏။ ဤ တဲ ၌ ရှိ နေ စဉ် ကာ လ ပတ် လုံး၊ သင် တို့ ကို သ တိ ပေး ၍ နှိုး ဆော် အပ် သည် ဟု ငါ သ ဘော ရှိ ၏။ ၁၅ ထို မှ တ ပါး၊ ငါ စု တေ့ သည် နောက်၊ သင် တို့ သည် ဤ အ ရာ များ ကို အ စဉ် မှတ် မိ စေ ခြင်း ငှါ ငါ ကြိုး စား အား ထုတ် မည်။

၁၆ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တန် ခိုး တော် ကို ၎င်း၊ ကြွ လာ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ အား ကြား ပြော သော အ ခါ၊ ငါ တို့ သည် ပ ရိ ယာယ် နှင့် ပြင် ဆင် သော ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို မ လိုက်၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် တော် ကို ကိုယ် တိုင် မြင် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၇ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဤ သူ သည် ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟူ သော အ သံ တော် သည်၊ ထူး မြတ် သော အ ရောင် အ ဝါ တော် ထဲ က၊ ထို သ ခင် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် မှ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ကို ခံ ရ တော် မူ ၏။ ၁၈ ကောင်း ကင် က ရောက် လာ သော ထို အ သံ တော် ကို ငါ တို့ သည် သန့် ရှင်း သော တောင် ပေါ် မှာ သ ခင် ဘု ရား နှင့် အ တူ ရှိ သော အ ခါ ကြား ရ ကြ ၏။ image dark image light close dark close light (မ၊ ၁၇:၁-၅) ခြောက် ရက် လွန် သော အ ခါ ယေ ရှု သည် ပေ တ ရု၊ ယာ ကုပ်၊ ယာ ကုပ် ညီ ယော ဟန် တို့ ကို ခေါ် ၍၊ မြင့် လှ စွာ သော တောင် ပေါ် တွင် ဆိတ် ကွယ် ရာ အ ရပ် သို့ ဆောင် ကြွ တော် မူ ၏။ သူ တို့ ရှေ့ ၌ ထူး ခြား သော အ ဆင်း အ ရောင် နှင့် ပြည့် စုံ သည် ဖြစ် ၍၊ မျက် နှာ တော် သည် နေ ကဲ့ သို့ ထွန်း တောက် လျက်၊ အ ဝတ် တော် သည် အ လင်း ကဲ့ သို့ ဖြူ လျက် ရှိ ၏။ မော ရှေ နှင့် ဧ လိ ယ သည် ထင် ရှား ၍ ကိုယ် တော် နှင့် အ တူ စ ကား ပြော လျက် နေ ကြ ၏။ ထို အ ခါ ပေ တ ရု က၊ သ ခင်၊ ဤ အ ရပ် ၌ နေ ဘွယ် ကောင်း ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ဘို့ တဲ တ ဆောင်၊ မော ရှေ ဘို့ တ ဆောင်၊ ဧ လိ ယ ဘို့ တ ဆောင်၊ တဲ သုံး ဆောင် ကို အ လို တော် ရှိ လျှင် အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ဆောက် လုပ် ပါ မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ထွန်း လင်း သော မိုယ်း တိမ် သည် ထို သူ တို့ ကို လွှမ်း မိုး ၍၊ ဤ သူ သည် ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း။ သူ ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့ ဟု မိုဃ်း တိမ် က အ သံ တော် ဖြစ် လေ ၏။

၁၉ ထို မှ တ ပါး၊ သာ ၍ မြဲ မြံ သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား တော် သည် ငါ တို့ ၌ ရှိ သေး ၏။ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ အာ ရုဏ် တက် ၍ ကြယ် နီ image dark image light close dark close light ဆ ရာ ယု ဒ သန် ၏ အင်္ဂ လိပ် မြန် မာ အ ဘိ ဓာန် တွင် ကြယ် နီ ကို the morning star ဟု အ ဓိပ္ပာယ် ဖွင့် ဆို ထား သည်။ ပေါ် ထွက် သည် ကာ လ တိုင် အောင်၊ ထို အ နာ ဂတ္တိ စ ကား တော် ကို မှောင် မိုက် အ ရပ် ၌ ထွန်း လင်း သော ဆီ မီး ကဲ့ သို့ မှတ် ၍ သင် တို့ သည် အ မှီ ပြု သင့် ကြ ၏။ ၂၀ ကျမ်း စာ ၌ ပါ သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား မည် သည် ကား၊ ကိုယ် အ လို အ လျောက် အ နက် မ ပေါ် ဟု ရှေ့ ဦး စွာ သိ မှတ် ကြ လော့။ ၂၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ နာ ဂတ္တိ စ ကား သည် လူ့ အ လို အား ဖြင့် ဖြစ် ဘူး သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တိုက် တွန်း တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ ၍ ဟော ပြော ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန်၊ တ မန် တော် ငါ ရှိ မုန် ပေ တ ရု သည်၊ ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို၊ ငါ တို့ ယုံ ကြည် သည် နည်း တူ မြတ် စွာ သော ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ရ သော သူ တို့ အား ကြား လိုက် ပါ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ကို ၎င်း သိ သော ဉာဏ် အား ဖြင့်၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ များ ပြား ပါ စေ သော။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ ငါ တို့ ကို ဘုန်း တန် ခိုး တော် နှင့် ခေါ် တော် မူ သော ဘု ရား ကို သိ သော ဉာဏ် အား ဖြင့်၊ ငါ တို့ အား အ သက် ရှင် ခြင်း၊ ဘု ရား ဝတ် ၌ မွေ့ လျော် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဘု ရား တန် ခိုး တော် သည် ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။ ထို သို့ သော အား ဖြင့် လည်း၊ အ လွန် ကြီး မြတ် ၍ အ ဘိုး ထိုက် သော ဂ တိ တော် များ ကို ငါ တို့ ၌ အပ် ပေး တော် မူ ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို ဂ တိ တော် များ ကို အ မှီ ပြု ၍ သင် တို့ သည် လော ကီ တပ် မက် ခြင်း အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း လွတ် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား ပ က တိ ကို ဆက် ဆံ ရ သော သူ ဖြစ် ကြ မည် အ ကြောင်း တည်း။

ထို သို့ အ လို ငှါ၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ သီ လ ကို ၎င်း၊ သီ လ ၌ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ၌ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ၌ သည်း ခံ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သည်း ခံ ခြင်း ၌ ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု ၍ မွေ့ လျော် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ထို မွေ့ လျော် ခြင်း ၌ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ၌ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ကို ၎င်း၊ အ လွန် ကြိုး စား အား ထုတ် ၍ ထပ် ဆင့် ကြ လော့။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို ပါ ရ မီ တို့ သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ၍ ကြွယ် ဝ လျှင်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း ၌ မ ပျင်း ရိ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ကျိုး မဲ့ မ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း ပြု ပြင် တတ် ကြ ၏။ ထို ပါ ရ မီ နှင့် ကင်း သော သူ မူ ကား၊ မျက် စိ ကန်း ၏။ ကိုယ် မျက် စိ ကို ကိုယ် ပိတ် ၏။ မိ မိ အ ပြစ် ဟောင်း ဆေး ကြော ကြောင်း ကို မေ့ လျော့ ၏။

၁၀ ထို ကြောင့်၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ခေါ် တော် မူ ခြင်း နှင့် ရွေး ချယ် တော် မူ ခြင်း ကို တည် မြဲ စေ ခြင်း ငှါ သာ ၍ ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ ရွေ့ လျော့ ခြင်း နှင့် အ စဉ် ကင်း လွတ် သည် ဖြစ် ၍၊ ၁၁ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ထာ ဝ ရ နိုင် ငံ တော် ထဲ သို့ ဝင် စား ခြင်း အ ခွင့် ကို သင် တို့ အား ကြွယ် ဝ စွာ ပေး သ နား တော် မူ လ တံ့။

၁၂ ထို ကြောင့်၊ ယ ခု ဟော ပြော သော သမ္မာ တ ရား ကို သင် တို့ သည် နား လည် ၍ တည် ကြည် ခြင်း ရှိ သော် လည်း၊ ဤ သို့ သော စ ကား များ နှင့် သင် တို့ အား အ စဉ် မ ပြတ် သ တိ ပေး မည် အ မှု ကို ငါ မ မေ့ မ လျော့။ ၁၃‑၁၄ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ငါ တည်း ခို ရာ တဲ ကို မ ကြာ မ မြင့် မှီ ငါ ပစ် သွား ရ မည် အ ရာ ကို ငါ သိ မှတ် ၍၊ image dark image light close dark close light (ယော၊ ၂၁:၁၈-၁၉) ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ သင် သည် ပျို သော အ သက် ရှိ စဉ် ကိုယ် ကို ကိုယ် ပတ် စည်း ၍ အ လို ရှိ ရာ အ ရပ် ရပ် သို့ သွား လာ တတ် ၏။ သင် သည် အို သော အ ခါ လက် နှစ် ဘက် ကို ဆန့် ပြီး လျှင်၊ သူ တ ပါး သည် သင့် ကို ပတ် စည်း ၍ သင် အ လို မ ရှိ ရာ အ ရပ် သို့ ယူ သွား လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သော်၊ အ ဘယ် သို့ သော သေ ခြင်း အား ဖြင့် ပေ တ ရု သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို ထင် ရှား စေ မည် အ ရိပ် ကို ပေး တော် မူ ၏။ ဤ တဲ ၌ ရှိ နေ စဉ် ကာ လ ပတ် လုံး၊ သင် တို့ ကို သ တိ ပေး ၍ နှိုး ဆော် အပ် သည် ဟု ငါ သ ဘော ရှိ ၏။ ၁၅ ထို မှ တ ပါး၊ ငါ စု တေ့ သည် နောက်၊ သင် တို့ သည် ဤ အ ရာ များ ကို အ စဉ် မှတ် မိ စေ ခြင်း ငှါ ငါ ကြိုး စား အား ထုတ် မည်။

၁၆ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တန် ခိုး တော် ကို ၎င်း၊ ကြွ လာ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ အား ကြား ပြော သော အ ခါ၊ ငါ တို့ သည် ပ ရိ ယာယ် နှင့် ပြင် ဆင် သော ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို မ လိုက်၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် တော် ကို ကိုယ် တိုင် မြင် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၇ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဤ သူ သည် ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟူ သော အ သံ တော် သည်၊ ထူး မြတ် သော အ ရောင် အ ဝါ တော် ထဲ က၊ ထို သ ခင် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် မှ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ကို ခံ ရ တော် မူ ၏။ ၁၈ ကောင်း ကင် က ရောက် လာ သော ထို အ သံ တော် ကို ငါ တို့ သည် သန့် ရှင်း သော တောင် ပေါ် မှာ သ ခင် ဘု ရား နှင့် အ တူ ရှိ သော အ ခါ ကြား ရ ကြ ၏။ image dark image light close dark close light (မ၊ ၁၇:၁-၅) ခြောက် ရက် လွန် သော အ ခါ ယေ ရှု သည် ပေ တ ရု၊ ယာ ကုပ်၊ ယာ ကုပ် ညီ ယော ဟန် တို့ ကို ခေါ် ၍၊ မြင့် လှ စွာ သော တောင် ပေါ် တွင် ဆိတ် ကွယ် ရာ အ ရပ် သို့ ဆောင် ကြွ တော် မူ ၏။ သူ တို့ ရှေ့ ၌ ထူး ခြား သော အ ဆင်း အ ရောင် နှင့် ပြည့် စုံ သည် ဖြစ် ၍၊ မျက် နှာ တော် သည် နေ ကဲ့ သို့ ထွန်း တောက် လျက်၊ အ ဝတ် တော် သည် အ လင်း ကဲ့ သို့ ဖြူ လျက် ရှိ ၏။ မော ရှေ နှင့် ဧ လိ ယ သည် ထင် ရှား ၍ ကိုယ် တော် နှင့် အ တူ စ ကား ပြော လျက် နေ ကြ ၏။ ထို အ ခါ ပေ တ ရု က၊ သ ခင်၊ ဤ အ ရပ် ၌ နေ ဘွယ် ကောင်း ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ဘို့ တဲ တ ဆောင်၊ မော ရှေ ဘို့ တ ဆောင်၊ ဧ လိ ယ ဘို့ တ ဆောင်၊ တဲ သုံး ဆောင် ကို အ လို တော် ရှိ လျှင် အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ဆောက် လုပ် ပါ မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ထွန်း လင်း သော မိုယ်း တိမ် သည် ထို သူ တို့ ကို လွှမ်း မိုး ၍၊ ဤ သူ သည် ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း။ သူ ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့ ဟု မိုဃ်း တိမ် က အ သံ တော် ဖြစ် လေ ၏။

၁၉ ထို မှ တ ပါး၊ သာ ၍ မြဲ မြံ သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား တော် သည် ငါ တို့ ၌ ရှိ သေး ၏။ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ အာ ရုဏ် တက် ၍ ကြယ် နီ image dark image light close dark close light ဆ ရာ ယု ဒ သန် ၏ အင်္ဂ လိပ် မြန် မာ အ ဘိ ဓာန် တွင် ကြယ် နီ ကို the morning star ဟု အ ဓိပ္ပာယ် ဖွင့် ဆို ထား သည်။ ပေါ် ထွက် သည် ကာ လ တိုင် အောင်၊ ထို အ နာ ဂတ္တိ စ ကား တော် ကို မှောင် မိုက် အ ရပ် ၌ ထွန်း လင်း သော ဆီ မီး ကဲ့ သို့ မှတ် ၍ သင် တို့ သည် အ မှီ ပြု သင့် ကြ ၏။ ၂၀ ကျမ်း စာ ၌ ပါ သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား မည် သည် ကား၊ ကိုယ် အ လို အ လျောက် အ နက် မ ပေါ် ဟု ရှေ့ ဦး စွာ သိ မှတ် ကြ လော့။ ၂၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ နာ ဂတ္တိ စ ကား သည် လူ့ အ လို အား ဖြင့် ဖြစ် ဘူး သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တိုက် တွန်း တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ ၍ ဟော ပြော ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန်၊ တ မန် တော် ငါ ရှိ မုန် ပေ တ ရု သည်၊ ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို၊ ငါ တို့ ယုံ ကြည် သည် နည်း တူ မြတ် စွာ သော ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ရ သော သူ တို့ အား ကြား လိုက် ပါ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ကို ၎င်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ကို ၎င်း သိ သော ဉာဏ် အား ဖြင့်၊ ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ များ ပြား ပါ စေ သော။ ထို သို့ နှင့် အ ညီ ငါ တို့ ကို ဘုန်း တန် ခိုး တော် နှင့် ခေါ် တော် မူ သော ဘု ရား ကို သိ သော ဉာဏ် အား ဖြင့်၊ ငါ တို့ အား အ သက် ရှင် ခြင်း၊ ဘု ရား ဝတ် ၌ မွေ့ လျော် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ဘု ရား တန် ခိုး တော် သည် ပေး သ နား တော် မူ ပြီ။ ထို သို့ သော အား ဖြင့် လည်း၊ အ လွန် ကြီး မြတ် ၍ အ ဘိုး ထိုက် သော ဂ တိ တော် များ ကို ငါ တို့ ၌ အပ် ပေး တော် မူ ပြီ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို ဂ တိ တော် များ ကို အ မှီ ပြု ၍ သင် တို့ သည် လော ကီ တပ် မက် ခြင်း အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း လွတ် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား ပ က တိ ကို ဆက် ဆံ ရ သော သူ ဖြစ် ကြ မည် အ ကြောင်း တည်း။

ထို သို့ အ လို ငှါ၊ သင် တို့ သည် ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ သီ လ ကို ၎င်း၊ သီ လ ၌ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ၌ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ၌ သည်း ခံ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သည်း ခံ ခြင်း ၌ ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု ၍ မွေ့ လျော် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ထို မွေ့ လျော် ခြင်း ၌ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ညီ အစ် ကို စုံ မက် ခြင်း ၌ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ကို ၎င်း၊ အ လွန် ကြိုး စား အား ထုတ် ၍ ထပ် ဆင့် ကြ လော့။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို ပါ ရ မီ တို့ သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ၍ ကြွယ် ဝ လျှင်၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို သိ ကျွမ်း ခြင်း ၌ မ ပျင်း ရိ စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ ကျိုး မဲ့ မ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း ပြု ပြင် တတ် ကြ ၏။ ထို ပါ ရ မီ နှင့် ကင်း သော သူ မူ ကား၊ မျက် စိ ကန်း ၏။ ကိုယ် မျက် စိ ကို ကိုယ် ပိတ် ၏။ မိ မိ အ ပြစ် ဟောင်း ဆေး ကြော ကြောင်း ကို မေ့ လျော့ ၏။

၁၀ ထို ကြောင့်၊ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ခံ ရ သော ခေါ် တော် မူ ခြင်း နှင့် ရွေး ချယ် တော် မူ ခြင်း ကို တည် မြဲ စေ ခြင်း ငှါ သာ ၍ ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ ရွေ့ လျော့ ခြင်း နှင့် အ စဉ် ကင်း လွတ် သည် ဖြစ် ၍၊ ၁၁ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ထာ ဝ ရ နိုင် ငံ တော် ထဲ သို့ ဝင် စား ခြင်း အ ခွင့် ကို သင် တို့ အား ကြွယ် ဝ စွာ ပေး သ နား တော် မူ လ တံ့။

၁၂ ထို ကြောင့်၊ ယ ခု ဟော ပြော သော သမ္မာ တ ရား ကို သင် တို့ သည် နား လည် ၍ တည် ကြည် ခြင်း ရှိ သော် လည်း၊ ဤ သို့ သော စ ကား များ နှင့် သင် တို့ အား အ စဉ် မ ပြတ် သ တိ ပေး မည် အ မှု ကို ငါ မ မေ့ မ လျော့။ ၁၃‑၁၄ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဗျာ ဒိတ် ပေး တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ငါ တည်း ခို ရာ တဲ ကို မ ကြာ မ မြင့် မှီ ငါ ပစ် သွား ရ မည် အ ရာ ကို ငါ သိ မှတ် ၍၊ image dark image light close dark close light (ယော၊ ၂၁:၁၈-၁၉) ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ သင် သည် ပျို သော အ သက် ရှိ စဉ် ကိုယ် ကို ကိုယ် ပတ် စည်း ၍ အ လို ရှိ ရာ အ ရပ် ရပ် သို့ သွား လာ တတ် ၏။ သင် သည် အို သော အ ခါ လက် နှစ် ဘက် ကို ဆန့် ပြီး လျှင်၊ သူ တ ပါး သည် သင့် ကို ပတ် စည်း ၍ သင် အ လို မ ရှိ ရာ အ ရပ် သို့ ယူ သွား လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ထို သို့ မိန့် တော် မူ သော်၊ အ ဘယ် သို့ သော သေ ခြင်း အား ဖြင့် ပေ တ ရု သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို ထင် ရှား စေ မည် အ ရိပ် ကို ပေး တော် မူ ၏။ ဤ တဲ ၌ ရှိ နေ စဉ် ကာ လ ပတ် လုံး၊ သင် တို့ ကို သ တိ ပေး ၍ နှိုး ဆော် အပ် သည် ဟု ငါ သ ဘော ရှိ ၏။ ၁၅ ထို မှ တ ပါး၊ ငါ စု တေ့ သည် နောက်၊ သင် တို့ သည် ဤ အ ရာ များ ကို အ စဉ် မှတ် မိ စေ ခြင်း ငှါ ငါ ကြိုး စား အား ထုတ် မည်။

၁၆ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တန် ခိုး တော် ကို ၎င်း၊ ကြွ လာ တော် မူ ခြင်း ကို ၎င်း၊ သင် တို့ အား ကြား ပြော သော အ ခါ၊ ငါ တို့ သည် ပ ရိ ယာယ် နှင့် ပြင် ဆင် သော ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို မ လိုက်၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် တော် ကို ကိုယ် တိုင် မြင် သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၇ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဤ သူ သည် ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း ဟူ သော အ သံ တော် သည်၊ ထူး မြတ် သော အ ရောင် အ ဝါ တော် ထဲ က၊ ထို သ ခင် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် မှ ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ကို ခံ ရ တော် မူ ၏။ ၁၈ ကောင်း ကင် က ရောက် လာ သော ထို အ သံ တော် ကို ငါ တို့ သည် သန့် ရှင်း သော တောင် ပေါ် မှာ သ ခင် ဘု ရား နှင့် အ တူ ရှိ သော အ ခါ ကြား ရ ကြ ၏။ image dark image light close dark close light (မ၊ ၁၇:၁-၅) ခြောက် ရက် လွန် သော အ ခါ ယေ ရှု သည် ပေ တ ရု၊ ယာ ကုပ်၊ ယာ ကုပ် ညီ ယော ဟန် တို့ ကို ခေါ် ၍၊ မြင့် လှ စွာ သော တောင် ပေါ် တွင် ဆိတ် ကွယ် ရာ အ ရပ် သို့ ဆောင် ကြွ တော် မူ ၏။ သူ တို့ ရှေ့ ၌ ထူး ခြား သော အ ဆင်း အ ရောင် နှင့် ပြည့် စုံ သည် ဖြစ် ၍၊ မျက် နှာ တော် သည် နေ ကဲ့ သို့ ထွန်း တောက် လျက်၊ အ ဝတ် တော် သည် အ လင်း ကဲ့ သို့ ဖြူ လျက် ရှိ ၏။ မော ရှေ နှင့် ဧ လိ ယ သည် ထင် ရှား ၍ ကိုယ် တော် နှင့် အ တူ စ ကား ပြော လျက် နေ ကြ ၏။ ထို အ ခါ ပေ တ ရု က၊ သ ခင်၊ ဤ အ ရပ် ၌ နေ ဘွယ် ကောင်း ပါ ၏။ ကိုယ် တော် ဘို့ တဲ တ ဆောင်၊ မော ရှေ ဘို့ တ ဆောင်၊ ဧ လိ ယ ဘို့ တ ဆောင်၊ တဲ သုံး ဆောင် ကို အ လို တော် ရှိ လျှင် အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ဆောက် လုပ် ပါ မည် ဟု လျှောက် လေ ၏။ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ ထွန်း လင်း သော မိုယ်း တိမ် သည် ထို သူ တို့ ကို လွှမ်း မိုး ၍၊ ဤ သူ သည် ငါ နှစ် သက် မြတ် နိုး ရာ၊ ငါ ၏ ချစ် သား ပေ တည်း။ သူ ၏ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့ ဟု မိုဃ်း တိမ် က အ သံ တော် ဖြစ် လေ ၏။

၁၉ ထို မှ တ ပါး၊ သာ ၍ မြဲ မြံ သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား တော် သည် ငါ တို့ ၌ ရှိ သေး ၏။ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ အာ ရုဏ် တက် ၍ ကြယ် နီ image dark image light close dark close light ဆ ရာ ယု ဒ သန် ၏ အင်္ဂ လိပ် မြန် မာ အ ဘိ ဓာန် တွင် ကြယ် နီ ကို the morning star ဟု အ ဓိပ္ပာယ် ဖွင့် ဆို ထား သည်။ ပေါ် ထွက် သည် ကာ လ တိုင် အောင်၊ ထို အ နာ ဂတ္တိ စ ကား တော် ကို မှောင် မိုက် အ ရပ် ၌ ထွန်း လင်း သော ဆီ မီး ကဲ့ သို့ မှတ် ၍ သင် တို့ သည် အ မှီ ပြု သင့် ကြ ၏။ ၂၀ ကျမ်း စာ ၌ ပါ သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား မည် သည် ကား၊ ကိုယ် အ လို အ လျောက် အ နက် မ ပေါ် ဟု ရှေ့ ဦး စွာ သိ မှတ် ကြ လော့။ ၂၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အ နာ ဂတ္တိ စ ကား သည် လူ့ အ လို အား ဖြင့် ဖြစ် ဘူး သည် မ ဟုတ်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တိုက် တွန်း တော် မူ ခြင်း ကို ခံ ရ ၍ ဟော ပြော ကြ ၏။

Please view in landscape orientation