စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

တိ မော သေ သြ ဝါ ဒ စာ ဒု တိ ယ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် သော အ သက် ကို ပေး မည် ဟု ဂ တိ တော် နှင့် အ ညီ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ငါ့ ချစ် သား တိ မော သေ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

၃-၅ သင် ၏ မျက် ရည် ကို ငါ အောက် မေ့ သော အ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း သင့် ကို တွေ့ မြင် ခြင်း ငှါ အ လွန် လွမ်း သော စိတ် ရှိ သ ဖြင့် ၎င်း၊ သင် ၏ အ ဘွား လော ဣ၊ အ မိ ဥ နိတ် ၌ အ ရင် တည် သော ယုံ ကြည် ခြင်း တည်း ဟူ သော၊ ငါ သ ဘော ကျ သည် အ တိုင်း သင် ၌ လည်း တည် သော ယုံ ကြည် ခြင်း စစ် ကို မှတ် မိ သ ဖြင့် ၎င်း နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သည် တွင်၊ သင့် ကို မ ခြား မ လပ် အောက် မေ့ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ဘိုး ဘေး ကိုး ကွယ် သည် အ တိုင်း ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် စင် ကြယ် ခြင်း နှင့် တ ကွ ငါ ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ချီး မွမ်း ၏။

ထို သို့ ဖြစ် ၍၊ ငါ လက် တင် သော အား ဖြင့်၊ သင် ၌ ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော ဆု ကို နှိုး ဆော် မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် သင့် ကို သ တိ ပေး ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ကြောက် တတ် သော စိတ် သ ဘော ကို ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ တန် ခိုး ပါ သော စိတ်၊ ချစ် တတ် သော စိတ်၊ ရှင်း လင်း သော စိတ် သ ဘော ကို ပေး တော် မူ ၏။

ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သ ခင် ဘု ရား ၏ သက် သေ ကို ၎င်း၊ ထို သ ခင် ကြောင့် အ ကျဉ်း ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သော ငါ့ ကို ၎င်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော တန် ခိုး ကို ရ သည် အ တိုင်း၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ လော့။ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကျင့် သော အ ကျင့် ကို ထောက် တော် မ မူ။ ရှေး ကပ် ကာ လ မ ရောက် မှီ၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ အ ဘို့ ကိုယ် တော် တိုင် ကြံ စည် တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် ၍ သန့် ရှင်း သော အ ရာ ၌ ခေါ် သွင်း တော် မူ ၏။ ၁၀ ထို ကျေး ဇူး တော် ကား၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း သည် အ ရာ မှာ ယ ခု ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ထို သ ခင် သည် သေ ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပယ် ရှား ၍၊ အ သက် ရှင် ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် မ ဖောက် ပြန် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အား ဖြင့် ထင် ရှား စေ တော် မူ ပြီ။

၁၁ ထို တ ရား ကို ဟော ပြော သော သူ အ ရာ ၌ ၎င်း၊ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ၏ ဆ ရာ အ ရာ ၌ ၎င်း ငါ့ ကို ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ ၁၂ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ဤ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ငါ ခံ ရ ၏။ သို့ သော် လည်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ အ ဘယ် သူ ကို ငါ ယုံ ကြည် သည် ဟု ငါ သိ ၏။ သူ ၌ ငါ အပ် ထား သော အ ရာ ကို လည်း၊ ထို နေ့ ရက် တိုင် အောင် စောင့် နိုင် တော် မူ သည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ ၏။

၁၃ ငါ့ ထံ ၌ ကြား ရ ပြီး သော၊ စင် ကြယ် သော တ ရား စ ကား အ ချုပ် အ ခြာ ကို၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ယုံ ကြည် ခြင်း၊ ချစ် ခြင်း နှင့် တ ကွ စွဲ လမ်း လော့။ ၁၄ သင် ၌ အပ် ထား သော အ ရာ မြတ် ကို ငါ တို့ ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် စောင့် ရှောက် လော့။

၁၅ အာ ရှိ ပြည် ၌ နေ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ငါ့ ကို ပယ် ကြ ပြီ ဟု၊ သင် သည် ကြား သိ ၏။ ထို သူ တို့ တွင် ဖု ဂေ လု နှင့် ဟေ ရ မော ဂင် ပါ သ တည်း။

၁၆ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ က ရု ဏာ တော် သည် ဩ နေ သိ ဖော် ၏ အိမ် ၌ သက် ရောက် ပါ စေ သော။ သူ သည် ငါ့ ကို အ ဖန် ဖန် သက် သာ စေ ပြီ။ ငါ ၌ သံ ကြိုး ချည် နှောင် လျက် ရှိ သော် လည်း၊ သူ သည် ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ ၁၇ ရော မ မြို့ သို့ ရောက် လာ သော အ ခါ သာ ၍ ကြိုး စား လျက် ငါ့ ကို ရှာ ၍ တွေ့ ၏။ ၁၈ သူ သည် ထို နေ့ ရက် ၌ သ ခင် ဘု ရား ၏ လက် မှ က ရု ဏာ တော် ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပေး သ နား တော် မူ ပါ စေ သော။ သူ သည် ဧ ဖက် မြို့ ၌ လည်း ငါ့ ကို အ ဘယ် မျှ လောက် ပြု စု သည် ကို သင် သည် အ မှန် သိ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် သော အ သက် ကို ပေး မည် ဟု ဂ တိ တော် နှင့် အ ညီ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ငါ့ ချစ် သား တိ မော သေ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

၃-၅ သင် ၏ မျက် ရည် ကို ငါ အောက် မေ့ သော အ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း သင့် ကို တွေ့ မြင် ခြင်း ငှါ အ လွန် လွမ်း သော စိတ် ရှိ သ ဖြင့် ၎င်း၊ သင် ၏ အ ဘွား လော ဣ၊ အ မိ ဥ နိတ် ၌ အ ရင် တည် သော ယုံ ကြည် ခြင်း တည်း ဟူ သော၊ ငါ သ ဘော ကျ သည် အ တိုင်း သင် ၌ လည်း တည် သော ယုံ ကြည် ခြင်း စစ် ကို မှတ် မိ သ ဖြင့် ၎င်း နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သည် တွင်၊ သင့် ကို မ ခြား မ လပ် အောက် မေ့ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ဘိုး ဘေး ကိုး ကွယ် သည် အ တိုင်း ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် စင် ကြယ် ခြင်း နှင့် တ ကွ ငါ ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ချီး မွမ်း ၏။

ထို သို့ ဖြစ် ၍၊ ငါ လက် တင် သော အား ဖြင့်၊ သင် ၌ ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော ဆု ကို နှိုး ဆော် မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် သင့် ကို သ တိ ပေး ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ကြောက် တတ် သော စိတ် သ ဘော ကို ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ တန် ခိုး ပါ သော စိတ်၊ ချစ် တတ် သော စိတ်၊ ရှင်း လင်း သော စိတ် သ ဘော ကို ပေး တော် မူ ၏။

ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သ ခင် ဘု ရား ၏ သက် သေ ကို ၎င်း၊ ထို သ ခင် ကြောင့် အ ကျဉ်း ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သော ငါ့ ကို ၎င်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော တန် ခိုး ကို ရ သည် အ တိုင်း၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ လော့။ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကျင့် သော အ ကျင့် ကို ထောက် တော် မ မူ။ ရှေး ကပ် ကာ လ မ ရောက် မှီ၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ အ ဘို့ ကိုယ် တော် တိုင် ကြံ စည် တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် ၍ သန့် ရှင်း သော အ ရာ ၌ ခေါ် သွင်း တော် မူ ၏။ ၁၀ ထို ကျေး ဇူး တော် ကား၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း သည် အ ရာ မှာ ယ ခု ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ထို သ ခင် သည် သေ ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပယ် ရှား ၍၊ အ သက် ရှင် ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် မ ဖောက် ပြန် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အား ဖြင့် ထင် ရှား စေ တော် မူ ပြီ။

၁၁ ထို တ ရား ကို ဟော ပြော သော သူ အ ရာ ၌ ၎င်း၊ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ၏ ဆ ရာ အ ရာ ၌ ၎င်း ငါ့ ကို ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ ၁၂ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ဤ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ငါ ခံ ရ ၏။ သို့ သော် လည်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ အ ဘယ် သူ ကို ငါ ယုံ ကြည် သည် ဟု ငါ သိ ၏။ သူ ၌ ငါ အပ် ထား သော အ ရာ ကို လည်း၊ ထို နေ့ ရက် တိုင် အောင် စောင့် နိုင် တော် မူ သည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ ၏။

၁၃ ငါ့ ထံ ၌ ကြား ရ ပြီး သော၊ စင် ကြယ် သော တ ရား စ ကား အ ချုပ် အ ခြာ ကို၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ယုံ ကြည် ခြင်း၊ ချစ် ခြင်း နှင့် တ ကွ စွဲ လမ်း လော့။ ၁၄ သင် ၌ အပ် ထား သော အ ရာ မြတ် ကို ငါ တို့ ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် စောင့် ရှောက် လော့။

၁၅ အာ ရှိ ပြည် ၌ နေ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ငါ့ ကို ပယ် ကြ ပြီ ဟု၊ သင် သည် ကြား သိ ၏။ ထို သူ တို့ တွင် ဖု ဂေ လု နှင့် ဟေ ရ မော ဂင် ပါ သ တည်း။

၁၆ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ က ရု ဏာ တော် သည် ဩ နေ သိ ဖော် ၏ အိမ် ၌ သက် ရောက် ပါ စေ သော။ သူ သည် ငါ့ ကို အ ဖန် ဖန် သက် သာ စေ ပြီ။ ငါ ၌ သံ ကြိုး ချည် နှောင် လျက် ရှိ သော် လည်း၊ သူ သည် ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ ၁၇ ရော မ မြို့ သို့ ရောက် လာ သော အ ခါ သာ ၍ ကြိုး စား လျက် ငါ့ ကို ရှာ ၍ တွေ့ ၏။ ၁၈ သူ သည် ထို နေ့ ရက် ၌ သ ခင် ဘု ရား ၏ လက် မှ က ရု ဏာ တော် ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပေး သ နား တော် မူ ပါ စေ သော။ သူ သည် ဧ ဖက် မြို့ ၌ လည်း ငါ့ ကို အ ဘယ် မျှ လောက် ပြု စု သည် ကို သင် သည် အ မှန် သိ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် သော အ သက် ကို ပေး မည် ဟု ဂ တိ တော် နှင့် အ ညီ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ငါ့ ချစ် သား တိ မော သေ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

၃-၅ သင် ၏ မျက် ရည် ကို ငါ အောက် မေ့ သော အ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း နှင့် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း သင့် ကို တွေ့ မြင် ခြင်း ငှါ အ လွန် လွမ်း သော စိတ် ရှိ သ ဖြင့် ၎င်း၊ သင် ၏ အ ဘွား လော ဣ၊ အ မိ ဥ နိတ် ၌ အ ရင် တည် သော ယုံ ကြည် ခြင်း တည်း ဟူ သော၊ ငါ သ ဘော ကျ သည် အ တိုင်း သင် ၌ လည်း တည် သော ယုံ ကြည် ခြင်း စစ် ကို မှတ် မိ သ ဖြင့် ၎င်း နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု သည် တွင်၊ သင့် ကို မ ခြား မ လပ် အောက် မေ့ သည် ဖြစ် ၍၊ ငါ့ ဘိုး ဘေး ကိုး ကွယ် သည် အ တိုင်း ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် စင် ကြယ် ခြင်း နှင့် တ ကွ ငါ ကိုး ကွယ် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ချီး မွမ်း ၏။

ထို သို့ ဖြစ် ၍၊ ငါ လက် တင် သော အား ဖြင့်၊ သင် ၌ ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော ဆု ကို နှိုး ဆော် မည် အ ကြောင်း၊ ငါ သည် သင့် ကို သ တိ ပေး ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ကြောက် တတ် သော စိတ် သ ဘော ကို ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ တန် ခိုး ပါ သော စိတ်၊ ချစ် တတ် သော စိတ်၊ ရှင်း လင်း သော စိတ် သ ဘော ကို ပေး တော် မူ ၏။

ထို ကြောင့်၊ ငါ တို့ သ ခင် ဘု ရား ၏ သက် သေ ကို ၎င်း၊ ထို သ ခင် ကြောင့် အ ကျဉ်း ခံ ရ သော သူ ဖြစ် သော ငါ့ ကို ၎င်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ နှင့်။ ဘု ရား သ ခင် ပေး တော် မူ သော တန် ခိုး ကို ရ သည် အ တိုင်း၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ဆက် ဆံ ၍ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ခံ လော့။ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကျင့် သော အ ကျင့် ကို ထောက် တော် မ မူ။ ရှေး ကပ် ကာ လ မ ရောက် မှီ၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ အ ဘို့ ကိုယ် တော် တိုင် ကြံ စည် တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် ၍ သန့် ရှင်း သော အ ရာ ၌ ခေါ် သွင်း တော် မူ ၏။ ၁၀ ထို ကျေး ဇူး တော် ကား၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ပေါ် ထွန်း သည် အ ရာ မှာ ယ ခု ထင် ရှား လျက် ရှိ ၏။ ထို သ ခင် သည် သေ ခြင်း အ ကြောင်း ကို ပယ် ရှား ၍၊ အ သက် ရှင် ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် မ ဖောက် ပြန် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား အား ဖြင့် ထင် ရှား စေ တော် မူ ပြီ။

၁၁ ထို တ ရား ကို ဟော ပြော သော သူ အ ရာ ၌ ၎င်း၊ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ၎င်း၊ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ၏ ဆ ရာ အ ရာ ၌ ၎င်း ငါ့ ကို ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ ၁၂ ထို အ ကြောင်း ကြောင့် ဤ ဆင်း ရဲ ဒုက္ခ ကို ငါ ခံ ရ ၏။ သို့ သော် လည်း ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ။ အ ဘယ် သူ ကို ငါ ယုံ ကြည် သည် ဟု ငါ သိ ၏။ သူ ၌ ငါ အပ် ထား သော အ ရာ ကို လည်း၊ ထို နေ့ ရက် တိုင် အောင် စောင့် နိုင် တော် မူ သည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ ၏။

၁၃ ငါ့ ထံ ၌ ကြား ရ ပြီး သော၊ စင် ကြယ် သော တ ရား စ ကား အ ချုပ် အ ခြာ ကို၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ယုံ ကြည် ခြင်း၊ ချစ် ခြင်း နှင့် တ ကွ စွဲ လမ်း လော့။ ၁၄ သင် ၌ အပ် ထား သော အ ရာ မြတ် ကို ငါ တို့ ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် စောင့် ရှောက် လော့။

၁၅ အာ ရှိ ပြည် ၌ နေ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ငါ့ ကို ပယ် ကြ ပြီ ဟု၊ သင် သည် ကြား သိ ၏။ ထို သူ တို့ တွင် ဖု ဂေ လု နှင့် ဟေ ရ မော ဂင် ပါ သ တည်း။

၁၆ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ က ရု ဏာ တော် သည် ဩ နေ သိ ဖော် ၏ အိမ် ၌ သက် ရောက် ပါ စေ သော။ သူ သည် ငါ့ ကို အ ဖန် ဖန် သက် သာ စေ ပြီ။ ငါ ၌ သံ ကြိုး ချည် နှောင် လျက် ရှိ သော် လည်း၊ သူ သည် ရှက် ကြောက် ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ ၁၇ ရော မ မြို့ သို့ ရောက် လာ သော အ ခါ သာ ၍ ကြိုး စား လျက် ငါ့ ကို ရှာ ၍ တွေ့ ၏။ ၁၈ သူ သည် ထို နေ့ ရက် ၌ သ ခင် ဘု ရား ၏ လက် မှ က ရု ဏာ တော် ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပေး သ နား တော် မူ ပါ စေ သော။ သူ သည် ဧ ဖက် မြို့ ၌ လည်း ငါ့ ကို အ ဘယ် မျှ လောက် ပြု စု သည် ကို သင် သည် အ မှန် သိ ၏။

Please view in landscape orientation