စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ကော ရိန္သု ဩ ဝါ ဒ စာ ဒု တိ ယ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ တိ မော သေ သည်၊ ကော ရိန္သု မြို့ ၌ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် မှ စ ၍၊ အ ခါ ယ ပြည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ရှိ သော သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

သ နား ခြင်း က ရု ဏာ ၏ အ ဘ၊ သက် သာ ခြင်း အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ အ ရှင် တည်း ဟူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ကိုယ် တိုင် သက် သာ ခြင်း ရှိ သ ကဲ့ သို့၊ ဆင်း ရဲ ခြင်း အ မျိုး မျိုး ကို ခံ ရ သော သူ တို့ အား သက် သာ စေ နိုင် မည် အ ကြောင်း ဆင်း ရဲ ခြင်း အ မျိုး မျိုး တို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ အား သက် သာ စေ တော် မူ ၏။

အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား သည် နည်း တူ၊ ခ ရစ် တော် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော သက် သာ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော် ၎င်း၊ သက် သာ ခြင်း သို့ ရောက် သော် ၎င်း၊ သင် တို့ ၏ သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း အ ကျိုး အ လို ငှါ ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ သည် သည်း ခံ သော စိတ် နှင့် ခံ ရ သော အား ဖြင့်၊ ထို သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း သည် ပြည့် စုံ တတ် ၏။ သင် တို့ အ တွက် ကြောင့် ငါ တို့ သည် မ ရွေ့ နိုင် သော မြော် လင့် ခြင်း ရှိ ၏။ သင် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ဆက် ဆံ သ ကဲ့ သို့၊ ထို နည်း တူ သက် သာ ခြင်း ကို ဆက် ဆံ ကြ ၏ ဟု ငါ တို့ သည် သိ ကြ ၏။

ညီ အစ် ကို တို့၊ အာ ရှိ ပြည် ၌ ငါ တို့ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း တည်း ဟူ သော အ သက် မ လွတ် နိုင် ဟု ထင် ရ ၍၊ မ ခံ နိုင် အောင် အ တိုင်း ထက် အ လွန် လေး သော ဆင်း ရဲ ခံ ရ ကြောင်း ကို သင် တို့ မ သိ ဘဲ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ တို့ အ လို မ ရှိ။ ငါ တို့ သည် မိ မိ ကိုယ် ကို အ စဉ် မ ကိုး စား ဘဲ၊ သေ သော သူ တို့ ကို ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို ကိုး စား မည် အ ကြောင်း၊ သေ စေ ဟု စီ ရင် ခြင်း ကို ကိုယ် တိုင် ခံ ရ သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

၁၀ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ထို မျှ လောက် ကြီး စွာ သော သေ ဘေး မှ ကယ် လွှတ် တော် မူ ပြီ။ ယ ခု ၌ လည်း ကယ် လွှတ် တော် မူ သေး ၏။ ၁၁ သင် တို့ သည် ကူ ညီ ၍ ငါ တို့ အ ဘို့ ဆု တောင်း လျှင်၊ နောက် ၌ လည်း ကယ် လွှတ် တော် မူ လ တံ့ ဟု ငါ တို့ သည် ယုံ ကြည် မြော် လင့် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို သို့ ဖြစ် လျှင် အ များ သော သူ တို့ သည် ကူ ညီ သော အား ဖြင့် ငါ တို့ ၌ ရောက် သော ဆု ကျေး ဇူး ကို အ များ သော သူ တို့ သည် ထောက် ၍ ငါ တို့ အ တွက် ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ လိမ့် မည်။

၁၂ ငါ တို့ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဟူ မူ ကား၊ လော ကီ ပ ညာ ကို အ မှီ မ ပြု၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ လျစ် လျူ သော စိတ် နှင့် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် ရှိ သော ကြည် ဖြူ ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ သည် ဤ လော က ၌ ကျင့် ကြံ ပြု မူ ၍ သင် တို့ ဆီ မှာ လည်း ထို သို့ အ ထူး သ ဖြင့် ကျင့် ကြံ ပြု မူ သည် ဟု ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် သည် သက် သေ ခံ သ တည်း။

၁၃‑၁၄ သင် တို့ သည် ဘတ် ၍ ဝန် ခံ သော အ ရာ မှ တ ပါး၊ အ ခြား သော အ ရာ ကို ငါ တို့ သည် ရေး ၍ ပေး လိုက် သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ သည် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ၌ ငါ တို့ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သ ကဲ့ သို့၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ ၏ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် ကြ သည် ဟု သင် တို့ သည် ငါ တို့ ကို အ နည်း ငယ် အား ဖြင့် ဝန် ခံ သည် အ တိုင်း အ စဉ် ဝန် ခံ ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ တို့ သည် မြော် လင့် လျက် နေ ကြ ၏။

၁၅ အ စဉ် ဝန် ခံ မည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ လျက် ရှိ ၍၊ သင် တို့ သည် တ ဖန် ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် သင် တို့ ဆီ သို့ အ ရင် လာ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။ ၁၆ သင် တို့ အ နား မှာ ရှောက် ၍ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ တ ဖန် မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် မှ သင် တို့ နေ ရာ သို့ လာ ၍၊ ယု ဒ ပြည် တိုင် အောင် သင် တို့ ပို့ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။

၁၇ ထို သို့ အ ကြံ ရှိ သော အ ခါ လျှပ် ပေါ် သော စိတ် ရှိ သ လော။ သို့ မ ဟုတ် ငါ့ စ ကား မှာ၊ ဟုတ် မှန် ၏၊ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန်၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ကြံ စည် သော အ ရာ ကို ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင်း ကြံ စည် သ လော။ ၁၈ ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ တို့ ပေး လိုက် သော စ ကား သည် ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း မ ဆို လို။ ၁၉ ငါ မှ စ ၍ သိ လွာ နု နှင့် တိ မော သေ တို့ သည် သင် တို့ အား ဟော ပြော သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း မ ဆို လို ဘဲ၊ ကိုယ် တော် မှာ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ သာ ဆို လို သ တည်း။

၂၀ ထို သ ခင် မှာ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂ တိ တော် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ငါ တို့ အား ဖြင့် ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ထင် ရှား စေ ခြင်း အ လို ငှါ၊ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ အာ မင် ဟူ ၍ ၎င်း ဖြစ် သ တည်း။

၂၁ သင် တို့ နှင့် ငါ တို့ ကို ခ ရစ် တော် ၌ တည် စေ ၍ ဘိ သိက် ပေး သော သူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် သ တည်း။ ၂၂ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် ၍ ငါ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော စ ရန် ကို သွင်း ပေး တော် မူ ၏။

၂၃ ငါ သည် သင် တို့ ကို သ နား သော ကြောင့် သာ ယ ခု တိုင် အောင် ကော ရိန္သု မြို့ သို့ မ လာ ဟု ငါ့ စိတ် ဝိ ညာဉ် ဘက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ကို ငါ တိုင် တည် ၏။ ၂၄ ထို သို့ ဆို သော် လည်း၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို အ စိုး ရ သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ ၏ ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ကူ မ ၍ သာ ပြု ကြ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် သင် တို့ သည် တည် နိုင် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ တိ မော သေ သည်၊ ကော ရိန္သု မြို့ ၌ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် မှ စ ၍၊ အ ခါ ယ ပြည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ရှိ သော သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

သ နား ခြင်း က ရု ဏာ ၏ အ ဘ၊ သက် သာ ခြင်း အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ အ ရှင် တည်း ဟူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ကိုယ် တိုင် သက် သာ ခြင်း ရှိ သ ကဲ့ သို့၊ ဆင်း ရဲ ခြင်း အ မျိုး မျိုး ကို ခံ ရ သော သူ တို့ အား သက် သာ စေ နိုင် မည် အ ကြောင်း ဆင်း ရဲ ခြင်း အ မျိုး မျိုး တို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ အား သက် သာ စေ တော် မူ ၏။

အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား သည် နည်း တူ၊ ခ ရစ် တော် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော သက် သာ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော် ၎င်း၊ သက် သာ ခြင်း သို့ ရောက် သော် ၎င်း၊ သင် တို့ ၏ သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း အ ကျိုး အ လို ငှါ ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ သည် သည်း ခံ သော စိတ် နှင့် ခံ ရ သော အား ဖြင့်၊ ထို သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း သည် ပြည့် စုံ တတ် ၏။ သင် တို့ အ တွက် ကြောင့် ငါ တို့ သည် မ ရွေ့ နိုင် သော မြော် လင့် ခြင်း ရှိ ၏။ သင် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ဆက် ဆံ သ ကဲ့ သို့၊ ထို နည်း တူ သက် သာ ခြင်း ကို ဆက် ဆံ ကြ ၏ ဟု ငါ တို့ သည် သိ ကြ ၏။

ညီ အစ် ကို တို့၊ အာ ရှိ ပြည် ၌ ငါ တို့ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း တည်း ဟူ သော အ သက် မ လွတ် နိုင် ဟု ထင် ရ ၍၊ မ ခံ နိုင် အောင် အ တိုင်း ထက် အ လွန် လေး သော ဆင်း ရဲ ခံ ရ ကြောင်း ကို သင် တို့ မ သိ ဘဲ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ တို့ အ လို မ ရှိ။ ငါ တို့ သည် မိ မိ ကိုယ် ကို အ စဉ် မ ကိုး စား ဘဲ၊ သေ သော သူ တို့ ကို ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို ကိုး စား မည် အ ကြောင်း၊ သေ စေ ဟု စီ ရင် ခြင်း ကို ကိုယ် တိုင် ခံ ရ သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

၁၀ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ထို မျှ လောက် ကြီး စွာ သော သေ ဘေး မှ ကယ် လွှတ် တော် မူ ပြီ။ ယ ခု ၌ လည်း ကယ် လွှတ် တော် မူ သေး ၏။ ၁၁ သင် တို့ သည် ကူ ညီ ၍ ငါ တို့ အ ဘို့ ဆု တောင်း လျှင်၊ နောက် ၌ လည်း ကယ် လွှတ် တော် မူ လ တံ့ ဟု ငါ တို့ သည် ယုံ ကြည် မြော် လင့် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို သို့ ဖြစ် လျှင် အ များ သော သူ တို့ သည် ကူ ညီ သော အား ဖြင့် ငါ တို့ ၌ ရောက် သော ဆု ကျေး ဇူး ကို အ များ သော သူ တို့ သည် ထောက် ၍ ငါ တို့ အ တွက် ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ လိမ့် မည်။

၁၂ ငါ တို့ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဟူ မူ ကား၊ လော ကီ ပ ညာ ကို အ မှီ မ ပြု၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ လျစ် လျူ သော စိတ် နှင့် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် ရှိ သော ကြည် ဖြူ ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ သည် ဤ လော က ၌ ကျင့် ကြံ ပြု မူ ၍ သင် တို့ ဆီ မှာ လည်း ထို သို့ အ ထူး သ ဖြင့် ကျင့် ကြံ ပြု မူ သည် ဟု ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် သည် သက် သေ ခံ သ တည်း။

၁၃‑၁၄ သင် တို့ သည် ဘတ် ၍ ဝန် ခံ သော အ ရာ မှ တ ပါး၊ အ ခြား သော အ ရာ ကို ငါ တို့ သည် ရေး ၍ ပေး လိုက် သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ သည် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ၌ ငါ တို့ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သ ကဲ့ သို့၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ ၏ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် ကြ သည် ဟု သင် တို့ သည် ငါ တို့ ကို အ နည်း ငယ် အား ဖြင့် ဝန် ခံ သည် အ တိုင်း အ စဉ် ဝန် ခံ ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ တို့ သည် မြော် လင့် လျက် နေ ကြ ၏။

၁၅ အ စဉ် ဝန် ခံ မည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ လျက် ရှိ ၍၊ သင် တို့ သည် တ ဖန် ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် သင် တို့ ဆီ သို့ အ ရင် လာ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။ ၁၆ သင် တို့ အ နား မှာ ရှောက် ၍ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ တ ဖန် မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် မှ သင် တို့ နေ ရာ သို့ လာ ၍၊ ယု ဒ ပြည် တိုင် အောင် သင် တို့ ပို့ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။

၁၇ ထို သို့ အ ကြံ ရှိ သော အ ခါ လျှပ် ပေါ် သော စိတ် ရှိ သ လော။ သို့ မ ဟုတ် ငါ့ စ ကား မှာ၊ ဟုတ် မှန် ၏၊ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန်၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ကြံ စည် သော အ ရာ ကို ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင်း ကြံ စည် သ လော။ ၁၈ ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ တို့ ပေး လိုက် သော စ ကား သည် ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း မ ဆို လို။ ၁၉ ငါ မှ စ ၍ သိ လွာ နု နှင့် တိ မော သေ တို့ သည် သင် တို့ အား ဟော ပြော သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း မ ဆို လို ဘဲ၊ ကိုယ် တော် မှာ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ သာ ဆို လို သ တည်း။

၂၀ ထို သ ခင် မှာ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂ တိ တော် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ငါ တို့ အား ဖြင့် ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ထင် ရှား စေ ခြင်း အ လို ငှါ၊ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ အာ မင် ဟူ ၍ ၎င်း ဖြစ် သ တည်း။

၂၁ သင် တို့ နှင့် ငါ တို့ ကို ခ ရစ် တော် ၌ တည် စေ ၍ ဘိ သိက် ပေး သော သူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် သ တည်း။ ၂၂ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် ၍ ငါ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော စ ရန် ကို သွင်း ပေး တော် မူ ၏။

၂၃ ငါ သည် သင် တို့ ကို သ နား သော ကြောင့် သာ ယ ခု တိုင် အောင် ကော ရိန္သု မြို့ သို့ မ လာ ဟု ငါ့ စိတ် ဝိ ညာဉ် ဘက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ကို ငါ တိုင် တည် ၏။ ၂၄ ထို သို့ ဆို သော် လည်း၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို အ စိုး ရ သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ ၏ ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ကူ မ ၍ သာ ပြု ကြ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် သင် တို့ သည် တည် နိုင် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ တိ မော သေ သည်၊ ကော ရိန္သု မြို့ ၌ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် မှ စ ၍၊ အ ခါ ယ ပြည် အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ရှိ သော သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

သ နား ခြင်း က ရု ဏာ ၏ အ ဘ၊ သက် သာ ခြင်း အ မျိုး မျိုး တို့ ၏ အ ရှင် တည်း ဟူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ကိုယ် တိုင် သက် သာ ခြင်း ရှိ သ ကဲ့ သို့၊ ဆင်း ရဲ ခြင်း အ မျိုး မျိုး ကို ခံ ရ သော သူ တို့ အား သက် သာ စေ နိုင် မည် အ ကြောင်း ဆင်း ရဲ ခြင်း အ မျိုး မျိုး တို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ အား သက် သာ စေ တော် မူ ၏။

အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ကြောင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား သည် နည်း တူ၊ ခ ရစ် တော် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် ငါ တို့ ခံ ရ သော သက် သာ ခြင်း သည် အ လွန် များ ပြား ၏။ သို့ ဖြစ် ၍ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သော် ၎င်း၊ သက် သာ ခြင်း သို့ ရောက် သော် ၎င်း၊ သင် တို့ ၏ သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း အ ကျိုး အ လို ငှါ ဖြစ် ၏။ ငါ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ခံ ရ သ ကဲ့ သို့ သင် တို့ သည် သည်း ခံ သော စိတ် နှင့် ခံ ရ သော အား ဖြင့်၊ ထို သက် သာ ခြင်း နှင့် ကယ် တင် ခြင်း သည် ပြည့် စုံ တတ် ၏။ သင် တို့ အ တွက် ကြောင့် ငါ တို့ သည် မ ရွေ့ နိုင် သော မြော် လင့် ခြင်း ရှိ ၏။ သင် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း ကို ဆက် ဆံ သ ကဲ့ သို့၊ ထို နည်း တူ သက် သာ ခြင်း ကို ဆက် ဆံ ကြ ၏ ဟု ငါ တို့ သည် သိ ကြ ၏။

ညီ အစ် ကို တို့၊ အာ ရှိ ပြည် ၌ ငါ တို့ ခံ ရ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း တည်း ဟူ သော အ သက် မ လွတ် နိုင် ဟု ထင် ရ ၍၊ မ ခံ နိုင် အောင် အ တိုင်း ထက် အ လွန် လေး သော ဆင်း ရဲ ခံ ရ ကြောင်း ကို သင် တို့ မ သိ ဘဲ နေ စေ ခြင်း ငှါ ငါ တို့ အ လို မ ရှိ။ ငါ တို့ သည် မိ မိ ကိုယ် ကို အ စဉ် မ ကိုး စား ဘဲ၊ သေ သော သူ တို့ ကို ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို ကိုး စား မည် အ ကြောင်း၊ သေ စေ ဟု စီ ရင် ခြင်း ကို ကိုယ် တိုင် ခံ ရ သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။

၁၀ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို ထို မျှ လောက် ကြီး စွာ သော သေ ဘေး မှ ကယ် လွှတ် တော် မူ ပြီ။ ယ ခု ၌ လည်း ကယ် လွှတ် တော် မူ သေး ၏။ ၁၁ သင် တို့ သည် ကူ ညီ ၍ ငါ တို့ အ ဘို့ ဆု တောင်း လျှင်၊ နောက် ၌ လည်း ကယ် လွှတ် တော် မူ လ တံ့ ဟု ငါ တို့ သည် ယုံ ကြည် မြော် လင့် ခြင်း ရှိ ၏။ ထို သို့ ဖြစ် လျှင် အ များ သော သူ တို့ သည် ကူ ညီ သော အား ဖြင့် ငါ တို့ ၌ ရောက် သော ဆု ကျေး ဇူး ကို အ များ သော သူ တို့ သည် ထောက် ၍ ငါ တို့ အ တွက် ကျေး ဇူး တော် ကို ချီး မွမ်း ကြ လိမ့် မည်။

၁၂ ငါ တို့ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဟူ မူ ကား၊ လော ကီ ပ ညာ ကို အ မှီ မ ပြု၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ လျစ် လျူ သော စိတ် နှင့် ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် ရှိ သော ကြည် ဖြူ ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ ငါ တို့ သည် ဤ လော က ၌ ကျင့် ကြံ ပြု မူ ၍ သင် တို့ ဆီ မှာ လည်း ထို သို့ အ ထူး သ ဖြင့် ကျင့် ကြံ ပြု မူ သည် ဟု ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် သည် သက် သေ ခံ သ တည်း။

၁၃‑၁၄ သင် တို့ သည် ဘတ် ၍ ဝန် ခံ သော အ ရာ မှ တ ပါး၊ အ ခြား သော အ ရာ ကို ငါ တို့ သည် ရေး ၍ ပေး လိုက် သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ သည် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ၌ ငါ တို့ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သ ကဲ့ သို့၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ ၏ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် ကြ သည် ဟု သင် တို့ သည် ငါ တို့ ကို အ နည်း ငယ် အား ဖြင့် ဝန် ခံ သည် အ တိုင်း အ စဉ် ဝန် ခံ ကြ လိမ့် မည် ဟု ငါ တို့ သည် မြော် လင့် လျက် နေ ကြ ၏။

၁၅ အ စဉ် ဝန် ခံ မည် ဟု ငါ သ ဘော ကျ လျက် ရှိ ၍၊ သင် တို့ သည် တ ဖန် ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် သင် တို့ ဆီ သို့ အ ရင် လာ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။ ၁၆ သင် တို့ အ နား မှာ ရှောက် ၍ မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ တ ဖန် မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် မှ သင် တို့ နေ ရာ သို့ လာ ၍၊ ယု ဒ ပြည် တိုင် အောင် သင် တို့ ပို့ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ မည် ဟု အ ကြံ ရှိ ၏။

၁၇ ထို သို့ အ ကြံ ရှိ သော အ ခါ လျှပ် ပေါ် သော စိတ် ရှိ သ လော။ သို့ မ ဟုတ် ငါ့ စ ကား မှာ၊ ဟုတ် မှန် ၏၊ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန်၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ငါ ကြံ စည် သော အ ရာ ကို ဇာ တိ ပ က တိ အ တိုင်း ကြံ စည် သ လော။ ၁၈ ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သ ကဲ့ သို့၊ သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ တို့ ပေး လိုက် သော စ ကား သည် ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း မ ဆို လို။ ၁၉ ငါ မှ စ ၍ သိ လွာ နု နှင့် တိ မော သေ တို့ သည် သင် တို့ အား ဟော ပြော သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တော် ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဟူ ၍ ၎င်း မ ဆို လို ဘဲ၊ ကိုယ် တော် မှာ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ သာ ဆို လို သ တည်း။

၂၀ ထို သ ခင် မှာ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဂ တိ တော် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ငါ တို့ အား ဖြင့် ဘုန်း အ သ ရေ တော် ကို ထင် ရှား စေ ခြင်း အ လို ငှါ၊ ဟုတ် မှန် ၏ ဟူ ၍ ၎င်း၊ အာ မင် ဟူ ၍ ၎င်း ဖြစ် သ တည်း။

၂၁ သင် တို့ နှင့် ငါ တို့ ကို ခ ရစ် တော် ၌ တည် စေ ၍ ဘိ သိက် ပေး သော သူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် သ တည်း။ ၂၂ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် ၍ ငါ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော စ ရန် ကို သွင်း ပေး တော် မူ ၏။

၂၃ ငါ သည် သင် တို့ ကို သ နား သော ကြောင့် သာ ယ ခု တိုင် အောင် ကော ရိန္သု မြို့ သို့ မ လာ ဟု ငါ့ စိတ် ဝိ ညာဉ် ဘက် ၌ ဘု ရား သ ခင် ကို ငါ တိုင် တည် ၏။ ၂၄ ထို သို့ ဆို သော် လည်း၊ ငါ တို့ သည် သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို အ စိုး ရ သည် မ ဟုတ်။ သင် တို့ ၏ ဝမ်း မြောက် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ကူ မ ၍ သာ ပြု ကြ ၏။ အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် သင် တို့ သည် တည် နိုင် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation