စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

တိ မော သေ သြ ဝါ ဒ စာ ပ ဌ မ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် နှင့်၊ ငါ တို့ မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ပ ညတ် တော် အား ဖြင့်၊ ထို သ ခင် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ငါ့ သား စစ် ဖြစ် သော တိ မော သေ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၄ ခြား နား သော အ ယူ ဝါ ဒ သစ် ကို မ သွန် သင် ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို နား မ ထောင် ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သာ သ နာ တော် ကို ပြု စု သည် ထက်၊ အ ချင်း ချင်း ငြင်း ခုံ ခြင်း ကို သာ ၍ ပြု စု တတ် သော၊ ပြင် ဆင် ၍ မ ကုန် နိုင် သော ဆွေ စဉ် မျိုး ဆက် စာ ရင်း များ ကို ပ မာ ဏ မ ပြု ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း သင် သည် အ ချို့ သော သူ တို့ ကို ပ ညတ် ထား ၍ ဧ ဖက် မြို့ ၌ နေ ရစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ သည် မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် သို့ သွား သော အ ခါ၊ တောင်း ပန် သည် အ တိုင်း နေ ရစ် လော့။

ထို သို့ ပ ညတ် ထား ခြင်း ၏ အ ချုပ် အ ခြာ မူ ကား၊ စင် ကြယ် သော စိတ် နှ လုံး နှင့် ၎င်း၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ မှန် သော ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် ၎င်း စပ် ဆိုင် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ဖြစ် သ တည်း။ ထို သို့ သော အ ကျင့် ကို လူ အ ချို့ တို့ သည် အ မြဲ မ ကျင့်၊ အ ချည်း နှီး သော စ ကား ပြော ခြင်း သို့ လွှဲ သွား ကြ ပြီ။ ထို သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ပြော သော အ ရာ ကို နား မ လည်။ အ ဘယ် သို့ သော တ ရား ဘက် ၌ မိ မိ တို့ ခိုင် မာ စွာ နေ သည် ကို မ သိ ဘဲ လျက်၊ နိဿ ရည်း ဆ ရာ လုပ် ချင် ကြ သည် တ ကား။

၈‑၁၀ ပ ညတ် တ ရား ကို တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ အ ဘို့ မ ထား၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ၊ နား မ ထောင် သော သူ၊ ဘု ရား ကို မ ကိုး ကွယ် သော သူ၊ အ ပြစ် ထင် ရှား သော သူ၊ မ သန့် ရှင်း သော သူ၊ ဘု ရား တ ရား ကို မ ရို မ သေ ပြု သော သူ၊ မိ ဘ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော သူ၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ သော သူ၊ ယောက်ျား ချင်း မေ ထုန် ကို ပြု သော သူ၊ လူ ကို ခိုး သွား သော သူ၊ မု သာ စ ကား ကို သုံး သော သူ၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဘဲ ကျိန် ဆို သော သူ မှ စ ၍၊ စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် သ မျှ တို့ အ ဘို့ ပ ညတ် တ ရား ကို ထား သည် ဟု သိ မှတ် ၍၊ ထို တ ရား ကို တ ရား သ ဖြင့် သုံး သော သူ ၌ ပ ညတ် တ ရား သည် အ ကျိုး ကို ပေး တတ် သည် ဟု ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ ၁၁ ထို သို့ ဆို သော်၊ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း ကြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ညီ သ တည်း။ ထို တ ရား ကို ငါ ၌ အပ် ပေး တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊

၁၂ ငါ့ ကို ခွန် အား နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ချီး မွမ်း ၏။ ၁၃ ငါ သည် ကဲ့ ရဲ့ သော သူ၊ ညှည်း ဆဲ သော သူ၊ ကြမ်း ကြုတ် သော သူ ဖြစ် ဘူး သော် လည်း၊ သစ္စာ ရှိ သော သူ ဟု ထို သ ခင် သည် မှတ် ၍၊ ဓမ္မ ဆ ရာ အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ ထို သို့ ငါ ပြု သော အ ခါ ယုံ ခြင်း မ ရှိ၊ အ မှန် မ သိ ဘဲ ပြု သော ကြောင့်၊ က ရု ဏာ တော် ကို ငါ ခံ ရ ပြီ။ ၁၄ ငါ တို့ သ ခင် ဘု ရား ၏ ကျေး ဇူး တော် သည် လည်း ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ယုံ ကြည် ခြင်း၊ ချစ် ခြင်း နှင့် တ ကွ၊ အ တိုင်း ထက် အ လွန် ကြွယ် ဝ ပြီ။

၁၅ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ ကို ကယ် တင် ခြင်း ငှါ၊ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဟူ သော စ ကား သည် သစ္စာ စ ကား ဖြစ် ၏။ အ ကြွင်း မဲ့ ခံ ယူ အပ် သော စ ကား လည်း ဖြစ် ၏။ အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ တွင် ငါ သည် အ ကြီး ဆုံး ဖြစ် ၏။ ၁၆ သို့ သော် လည်း၊ ထာ ဝ ရ အ သက် အ လို ငှါ ယုံ ကြည် လ တံ့ သော သူ တို့ လိုက် စ ရာ ပုံ သက် သေ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ အ ကြီး ဆုံး သော အ ပြစ် ရှိ သော ငါ ၌၊ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ခပ် သိမ်း သော ခန္တီ တော် ကို ပြ တော် မူ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ့ ကို သ နား တော် မူ ပြီ။ ၁၇ လော က ဓာတ် တို့ ၏ ဘု ရင် တည်း ဟူ သော၊ ဖောက် ပြန် ပျက် စီး ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ထ သော၊ မျက် မြင် မ ရ၊ အ ရူ ပ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ တ ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

၁၈ ငါ့ သား တိ မော သေ၊ သင့် ကို ရည် မှတ် ၍ ဟော ပြော ခဲ့ ပြီး သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား ကို သင် သည် အ မှီ ပြု ၍၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ခြင်း ကို ၎င်း စွဲ လမ်း ၍ ကောင်း သော စစ် ကို တိုက် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထား ခဲ့ ပြီး သော ထို အ နာ ဂတ္တိ စ ကား နှင့် အ ညီ၊ အ ထက် ငါ ဆို ခဲ့ ပြီး သော ပ ညတ် ထား ခြင်း အ ခွင့် ကို သင် ၌ ငါ အပ် ပေး ၏။ ၁၉ ထို ယုံ ကြည် ခြင်း မှ စ သည် တို့ ကို အ ချို့ သော သူ တို့ သည် ပယ် ပြီး လျှင်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း သင်္ဘော ပျက် ၍ ဆုံး ရှုံး ကြ ပြီ။ ၂၀ ထို သူ တို့ တွင် ဟု မေ နဲ နှင့် အာ လေ ဇန္ဒြု ပါ သ တည်း။ ထို သူ တို့ သည် ကဲ့ ရဲ့ သော စ ကား ကို ကြဉ် ရှောင် ခြင်း ငှါ သင် ရ မည် အ ကြောင်း၊ စာ တန် ၏ လက် သို့ ငါ အပ် လိုက် ခဲ့ ပြီ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် နှင့်၊ ငါ တို့ မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ပ ညတ် တော် အား ဖြင့်၊ ထို သ ခင် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ငါ့ သား စစ် ဖြစ် သော တိ မော သေ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၄ ခြား နား သော အ ယူ ဝါ ဒ သစ် ကို မ သွန် သင် ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို နား မ ထောင် ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သာ သ နာ တော် ကို ပြု စု သည် ထက်၊ အ ချင်း ချင်း ငြင်း ခုံ ခြင်း ကို သာ ၍ ပြု စု တတ် သော၊ ပြင် ဆင် ၍ မ ကုန် နိုင် သော ဆွေ စဉ် မျိုး ဆက် စာ ရင်း များ ကို ပ မာ ဏ မ ပြု ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း သင် သည် အ ချို့ သော သူ တို့ ကို ပ ညတ် ထား ၍ ဧ ဖက် မြို့ ၌ နေ ရစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ သည် မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် သို့ သွား သော အ ခါ၊ တောင်း ပန် သည် အ တိုင်း နေ ရစ် လော့။

ထို သို့ ပ ညတ် ထား ခြင်း ၏ အ ချုပ် အ ခြာ မူ ကား၊ စင် ကြယ် သော စိတ် နှ လုံး နှင့် ၎င်း၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ မှန် သော ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် ၎င်း စပ် ဆိုင် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ဖြစ် သ တည်း။ ထို သို့ သော အ ကျင့် ကို လူ အ ချို့ တို့ သည် အ မြဲ မ ကျင့်၊ အ ချည်း နှီး သော စ ကား ပြော ခြင်း သို့ လွှဲ သွား ကြ ပြီ။ ထို သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ပြော သော အ ရာ ကို နား မ လည်။ အ ဘယ် သို့ သော တ ရား ဘက် ၌ မိ မိ တို့ ခိုင် မာ စွာ နေ သည် ကို မ သိ ဘဲ လျက်၊ နိဿ ရည်း ဆ ရာ လုပ် ချင် ကြ သည် တ ကား။

၈‑၁၀ ပ ညတ် တ ရား ကို တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ အ ဘို့ မ ထား၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ၊ နား မ ထောင် သော သူ၊ ဘု ရား ကို မ ကိုး ကွယ် သော သူ၊ အ ပြစ် ထင် ရှား သော သူ၊ မ သန့် ရှင်း သော သူ၊ ဘု ရား တ ရား ကို မ ရို မ သေ ပြု သော သူ၊ မိ ဘ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော သူ၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ သော သူ၊ ယောက်ျား ချင်း မေ ထုန် ကို ပြု သော သူ၊ လူ ကို ခိုး သွား သော သူ၊ မု သာ စ ကား ကို သုံး သော သူ၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဘဲ ကျိန် ဆို သော သူ မှ စ ၍၊ စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် သ မျှ တို့ အ ဘို့ ပ ညတ် တ ရား ကို ထား သည် ဟု သိ မှတ် ၍၊ ထို တ ရား ကို တ ရား သ ဖြင့် သုံး သော သူ ၌ ပ ညတ် တ ရား သည် အ ကျိုး ကို ပေး တတ် သည် ဟု ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ ၁၁ ထို သို့ ဆို သော်၊ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း ကြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ညီ သ တည်း။ ထို တ ရား ကို ငါ ၌ အပ် ပေး တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊

၁၂ ငါ့ ကို ခွန် အား နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ချီး မွမ်း ၏။ ၁၃ ငါ သည် ကဲ့ ရဲ့ သော သူ၊ ညှည်း ဆဲ သော သူ၊ ကြမ်း ကြုတ် သော သူ ဖြစ် ဘူး သော် လည်း၊ သစ္စာ ရှိ သော သူ ဟု ထို သ ခင် သည် မှတ် ၍၊ ဓမ္မ ဆ ရာ အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ ထို သို့ ငါ ပြု သော အ ခါ ယုံ ခြင်း မ ရှိ၊ အ မှန် မ သိ ဘဲ ပြု သော ကြောင့်၊ က ရု ဏာ တော် ကို ငါ ခံ ရ ပြီ။ ၁၄ ငါ တို့ သ ခင် ဘု ရား ၏ ကျေး ဇူး တော် သည် လည်း ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ယုံ ကြည် ခြင်း၊ ချစ် ခြင်း နှင့် တ ကွ၊ အ တိုင်း ထက် အ လွန် ကြွယ် ဝ ပြီ။

၁၅ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ ကို ကယ် တင် ခြင်း ငှါ၊ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဟူ သော စ ကား သည် သစ္စာ စ ကား ဖြစ် ၏။ အ ကြွင်း မဲ့ ခံ ယူ အပ် သော စ ကား လည်း ဖြစ် ၏။ အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ တွင် ငါ သည် အ ကြီး ဆုံး ဖြစ် ၏။ ၁၆ သို့ သော် လည်း၊ ထာ ဝ ရ အ သက် အ လို ငှါ ယုံ ကြည် လ တံ့ သော သူ တို့ လိုက် စ ရာ ပုံ သက် သေ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ အ ကြီး ဆုံး သော အ ပြစ် ရှိ သော ငါ ၌၊ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ခပ် သိမ်း သော ခန္တီ တော် ကို ပြ တော် မူ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ့ ကို သ နား တော် မူ ပြီ။ ၁၇ လော က ဓာတ် တို့ ၏ ဘု ရင် တည်း ဟူ သော၊ ဖောက် ပြန် ပျက် စီး ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ထ သော၊ မျက် မြင် မ ရ၊ အ ရူ ပ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ တ ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

၁၈ ငါ့ သား တိ မော သေ၊ သင့် ကို ရည် မှတ် ၍ ဟော ပြော ခဲ့ ပြီး သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား ကို သင် သည် အ မှီ ပြု ၍၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ခြင်း ကို ၎င်း စွဲ လမ်း ၍ ကောင်း သော စစ် ကို တိုက် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထား ခဲ့ ပြီး သော ထို အ နာ ဂတ္တိ စ ကား နှင့် အ ညီ၊ အ ထက် ငါ ဆို ခဲ့ ပြီး သော ပ ညတ် ထား ခြင်း အ ခွင့် ကို သင် ၌ ငါ အပ် ပေး ၏။ ၁၉ ထို ယုံ ကြည် ခြင်း မှ စ သည် တို့ ကို အ ချို့ သော သူ တို့ သည် ပယ် ပြီး လျှင်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း သင်္ဘော ပျက် ၍ ဆုံး ရှုံး ကြ ပြီ။ ၂၀ ထို သူ တို့ တွင် ဟု မေ နဲ နှင့် အာ လေ ဇန္ဒြု ပါ သ တည်း။ ထို သူ တို့ သည် ကဲ့ ရဲ့ သော စ ကား ကို ကြဉ် ရှောင် ခြင်း ငှါ သင် ရ မည် အ ကြောင်း၊ စာ တန် ၏ လက် သို့ ငါ အပ် လိုက် ခဲ့ ပြီ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် နှင့်၊ ငါ တို့ မြော် လင့် ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သော ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ပ ညတ် တော် အား ဖြင့်၊ ထို သ ခင် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ငါ့ သား စစ် ဖြစ် သော တိ မော သေ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

၃‑၄ ခြား နား သော အ ယူ ဝါ ဒ သစ် ကို မ သွန် သင် ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို နား မ ထောင် ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ၌ တည် သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သာ သ နာ တော် ကို ပြု စု သည် ထက်၊ အ ချင်း ချင်း ငြင်း ခုံ ခြင်း ကို သာ ၍ ပြု စု တတ် သော၊ ပြင် ဆင် ၍ မ ကုန် နိုင် သော ဆွေ စဉ် မျိုး ဆက် စာ ရင်း များ ကို ပ မာ ဏ မ ပြု ကြ နှင့် ဟူ ၍ ၎င်း သင် သည် အ ချို့ သော သူ တို့ ကို ပ ညတ် ထား ၍ ဧ ဖက် မြို့ ၌ နေ ရစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ သည် မာ ကေ ဒေါ နိ ပြည် သို့ သွား သော အ ခါ၊ တောင်း ပန် သည် အ တိုင်း နေ ရစ် လော့။

ထို သို့ ပ ညတ် ထား ခြင်း ၏ အ ချုပ် အ ခြာ မူ ကား၊ စင် ကြယ် သော စိတ် နှ လုံး နှင့် ၎င်း၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ခြင်း နှင့် ၎င်း၊ မှန် သော ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် ၎င်း စပ် ဆိုင် သော ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ဖြစ် သ တည်း။ ထို သို့ သော အ ကျင့် ကို လူ အ ချို့ တို့ သည် အ မြဲ မ ကျင့်၊ အ ချည်း နှီး သော စ ကား ပြော ခြင်း သို့ လွှဲ သွား ကြ ပြီ။ ထို သူ တို့ သည် မိ မိ တို့ ပြော သော အ ရာ ကို နား မ လည်။ အ ဘယ် သို့ သော တ ရား ဘက် ၌ မိ မိ တို့ ခိုင် မာ စွာ နေ သည် ကို မ သိ ဘဲ လျက်၊ နိဿ ရည်း ဆ ရာ လုပ် ချင် ကြ သည် တ ကား။

၈‑၁၀ ပ ညတ် တ ရား ကို တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ အ ဘို့ မ ထား၊ မ တ ရား သ ဖြင့် ကျင့် သော သူ၊ နား မ ထောင် သော သူ၊ ဘု ရား ကို မ ကိုး ကွယ် သော သူ၊ အ ပြစ် ထင် ရှား သော သူ၊ မ သန့် ရှင်း သော သူ၊ ဘု ရား တ ရား ကို မ ရို မ သေ ပြု သော သူ၊ မိ ဘ ကို ညှဉ်း ဆဲ သော သူ၊ လူ အ သက် ကို သတ် သော သူ၊ မ တ ရား သော မေ ထုန် ၌ မှီ ဝဲ သော သူ၊ ယောက်ျား ချင်း မေ ထုန် ကို ပြု သော သူ၊ လူ ကို ခိုး သွား သော သူ၊ မု သာ စ ကား ကို သုံး သော သူ၊ မ ဟုတ် မ မှန် ဘဲ ကျိန် ဆို သော သူ မှ စ ၍၊ စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ နှင့် ဆန့် ကျင် ဘက် ဖြစ် သ မျှ တို့ အ ဘို့ ပ ညတ် တ ရား ကို ထား သည် ဟု သိ မှတ် ၍၊ ထို တ ရား ကို တ ရား သ ဖြင့် သုံး သော သူ ၌ ပ ညတ် တ ရား သည် အ ကျိုး ကို ပေး တတ် သည် ဟု ငါ တို့ သိ ကြ ၏။ ၁၁ ထို သို့ ဆို သော်၊ မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း ကြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား နှင့် ညီ သ တည်း။ ထို တ ရား ကို ငါ ၌ အပ် ပေး တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊

၁၂ ငါ့ ကို ခွန် အား နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ချီး မွမ်း ၏။ ၁၃ ငါ သည် ကဲ့ ရဲ့ သော သူ၊ ညှည်း ဆဲ သော သူ၊ ကြမ်း ကြုတ် သော သူ ဖြစ် ဘူး သော် လည်း၊ သစ္စာ ရှိ သော သူ ဟု ထို သ ခင် သည် မှတ် ၍၊ ဓမ္မ ဆ ရာ အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ ထို သို့ ငါ ပြု သော အ ခါ ယုံ ခြင်း မ ရှိ၊ အ မှန် မ သိ ဘဲ ပြု သော ကြောင့်၊ က ရု ဏာ တော် ကို ငါ ခံ ရ ပြီ။ ၁၄ ငါ တို့ သ ခင် ဘု ရား ၏ ကျေး ဇူး တော် သည် လည်း ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ယုံ ကြည် ခြင်း၊ ချစ် ခြင်း နှင့် တ ကွ၊ အ တိုင်း ထက် အ လွန် ကြွယ် ဝ ပြီ။

၁၅ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ ကို ကယ် တင် ခြင်း ငှါ၊ ဤ လော က သို့ ကြွ လာ တော် မူ သည် ဟူ သော စ ကား သည် သစ္စာ စ ကား ဖြစ် ၏။ အ ကြွင်း မဲ့ ခံ ယူ အပ် သော စ ကား လည်း ဖြစ် ၏။ အ ပြစ် ရှိ သော သူ တို့ တွင် ငါ သည် အ ကြီး ဆုံး ဖြစ် ၏။ ၁၆ သို့ သော် လည်း၊ ထာ ဝ ရ အ သက် အ လို ငှါ ယုံ ကြည် လ တံ့ သော သူ တို့ လိုက် စ ရာ ပုံ သက် သေ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ အ ကြီး ဆုံး သော အ ပြစ် ရှိ သော ငါ ၌၊ ယေ ရှု ခ ရစ် သည် ခပ် သိမ်း သော ခန္တီ တော် ကို ပြ တော် မူ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ့ ကို သ နား တော် မူ ပြီ။ ၁၇ လော က ဓာတ် တို့ ၏ ဘု ရင် တည်း ဟူ သော၊ ဖောက် ပြန် ပျက် စီး ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ထ သော၊ မျက် မြင် မ ရ၊ အ ရူ ပ ဖြစ် တော် မူ ထ သော၊ တ ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဂုဏ် အ သ ရေ၊ ဘုန်း အာ နု ဘော် ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

၁၈ ငါ့ သား တိ မော သေ၊ သင့် ကို ရည် မှတ် ၍ ဟော ပြော ခဲ့ ပြီး သော အ နာ ဂတ္တိ စ ကား ကို သင် သည် အ မှီ ပြု ၍၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ၎င်း၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ခြင်း ကို ၎င်း စွဲ လမ်း ၍ ကောင်း သော စစ် ကို တိုက် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထား ခဲ့ ပြီး သော ထို အ နာ ဂတ္တိ စ ကား နှင့် အ ညီ၊ အ ထက် ငါ ဆို ခဲ့ ပြီး သော ပ ညတ် ထား ခြင်း အ ခွင့် ကို သင် ၌ ငါ အပ် ပေး ၏။ ၁၉ ထို ယုံ ကြည် ခြင်း မှ စ သည် တို့ ကို အ ချို့ သော သူ တို့ သည် ပယ် ပြီး လျှင်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း သင်္ဘော ပျက် ၍ ဆုံး ရှုံး ကြ ပြီ။ ၂၀ ထို သူ တို့ တွင် ဟု မေ နဲ နှင့် အာ လေ ဇန္ဒြု ပါ သ တည်း။ ထို သူ တို့ သည် ကဲ့ ရဲ့ သော စ ကား ကို ကြဉ် ရှောင် ခြင်း ငှါ သင် ရ မည် အ ကြောင်း၊ စာ တန် ၏ လက် သို့ ငါ အပ် လိုက် ခဲ့ ပြီ။

Please view in landscape orientation