စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ကော ရိန္သု ဩ ဝါ ဒ စာ ပ ဌ မ စောင်

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ သုဿင် သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် အ ပြစ် နှင့် ကင်း စင် ၍ သန့် ရှင်း သူ အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ကော ရိန္သု မြို့ ၌ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် မှ စ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် ၌ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ပ ဌ နာ ပြု သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ထို သ ခင် သည် ငါ တို့ ၏ သ ခင် သာ မ ဟုတ်၊ သင် တို့ ၏ သ ခင် လည်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၄‑၆ အ ထက် က ခ ရစ် တော် ၏ သက် သေ ကို သင် တို့ တွင် တည် စေ သည် ရှိ သော်၊ သင် တို့ သည် ထို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ ရာ ရာ ၌ နှုတ် သတ္တိ၊ ဉာဏ် သတ္တိ အ ပေါင်း နှင့် ကြွယ် ဝ ပြည့် စုံ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သင် တို့ အား ပေး တော် မူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ထောက် ၍၊ သင် တို့ အ ကြောင်း ကြောင့် ငါ့ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် မ ပြတ် ချီး မွမ်း ၏။ ထို ကြောင့် သင် တို့ သည် ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ပေါ် ထွန်း တော် မူ ခြင်း ကို မြော် လင့် ၍ နေ စဉ်၊ ဆု တော် တ စုံ တ ခု မျှ မ လျော့ ဘဲ စုံ လင် လျက် ရှိ ကြ ၏။ သင် တို့ သည် ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ရက် ၌ အ ပြစ် တင် စ ရာ အ ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ ကို အ ဆုံး တိုင် အောင် ခိုင် ခံ့ မြဲ မြံ စေ တော် မူ လိမ့် မည်။

ငါ တို့ သ ခင် တည်း ဟူ သော သား တော် မြတ် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ဆက် ဆံ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။

၁၀ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ရှိ သ မျှ သည် စ ကား တ ညီ တ ညွတ် တည်း ဖြစ် ၍ အ ချင်း ချင်း မ ကွဲ ပြား ဘဲ စိတ် သ ဘော တ သံ တ သ မတ် တည်း ရှိ သည် နှင့် စေ့ စပ် စုံ လင် ကြ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ သင် တို့ ကို ငါ နှိုး ဆော် တောင်း ပန် ပါ ၏။ ၁၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း မ သင့်၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ရှိ သည် ကို၊ ခ လော ဣ အိမ် သား အ ချို့ တို့ သည် ပြော ကြ ၏။

၁၂ သင် တို့ က၊ ငါ သည် ပေါ လု တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် အာ ပေါ လု တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် ကေ ဖ တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် ခ ရစ် တော် တ ပည့် ဖြစ် ၏ ဟု အ သီး အ သီး ပြော ကြ သော ကြောင့် ငါ ဆို ရ ၏။ ၁၃ ခ ရစ် တော် သည် ကွဲ ပြား သ လော။ ပေါ လု သည် သင် တို့ အ တွက် လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ ပြီ လော။ သို့ မ ဟုတ် သင် တို့ သည် ပေါ လု ၏ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ ပြီ လော။

၁၄ က ရိပ္ပု နှင့် ဂါ ယု မှ တ ပါး၊ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ အား မျှ ဗတ္တိ ဇံ ကို ငါ မ ပေး သည် ဖြစ် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ရှိ ပါ ၏။ ၁၅ သို့ ဖြစ် ၍ ပေါ လု သည် မိ မိ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သည် ဟု အ ဘယ် သူ မျှ ဆို စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။ ၁၆ သ တေ ဖန် ၏ အိမ် သူ အိမ် သား တို့ အား လည်း ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ပြီ။ ထို မှ တ ပါး အ ခြား သော သူ အား ဗတ္တိ ဇံ ပေး သည် ကို ငါ မ မှတ် မိ။

၁၇ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး စေ ခြင်း ငှါ ခ ရစ် တော် သည် ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော စေ ခြင်း ငှါ စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ခ ရစ် တော် ၏ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို အ ချည်း နှီး မ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ နှုတ် ပ ညာ ကို အ ခွင့် မ ပေး ဘဲ နေ တော် မူ ၏။ ၁၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ ၌ လက် ဝါး ကပ် တိုင် တော် တ ရား သည် မိုက် သော တ ရား ဖြစ် ၏။ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော ငါ တို့ ၌ ထို တ ရား သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် ဖြစ် ၏။

၁၉ ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ ပ ညာ ရှိ တို့ ၏ ပ ညာ ကို ငါ ဖျက် ဆီး မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ၏ ဉာဏ် ကို လည်း ငါ ပယ် မည် ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၂၉:၁၄) ထို ကြောင့်၊ အံ့ ဩ ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ မှု ကို ဤ လူ မျိုး တွင် တ ဖန် ငါ ပြု ဦး မည်။ သူ တို့ တွင် ပ ညာ ရှိ တို့ ၏ ပ ညာ သည် ပျက် စီး လိမ့် မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ၏ ဉာဏ် လည်း ကွယ် ပျောက် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၀ ပ ညာ ရှိ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ပြဿ နာ ၌ လေ့ ကျက် သော ဆ ရာ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ လော ကီ ပ ညာ ကို ဘု ရား သ ခင် သည် မိုက် စေ တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ ၂၁ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညာ တော် စီ ရင် သည် နှင့် အ ညီ၊ လော ကီ သား တို့ သည် မိ မိ တို့ ပ ညာ အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ ဘဲ နေ ကြ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို ဒေ သ နာ တော် မိုက် မဲ ခြင်း အား ဖြင့် ကယ် တင် ခြင်း ငှါ စေ တ နာ ရှိ တော် မူ ၏။

၂၂ ယု ဒ လူ တို့ သည် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို တောင်း တတ် ကြ ၏။ ဟေ လ သ လူ တို့ သည် ပ ညာ ကို ရှာ တတ် ကြ ၏။ ၂၃ ငါ တို့ မူ ကား၊ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ တော် မူ သော ခ ရစ် တော် ၏ အ ကြောင်း အ ရာ ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ ထို အ ကြောင်း အ ရာ သည် ကား၊ ယု ဒ အ မျိုး သား ထိ မိ ၍ လဲ စ ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် ၏။ တ ပါး အ မျိုး သား ၌ ကား၊ မိုက် မဲ ခြင်း ဖြစ် ၏။  ၂၄ သို့ သော် လည်း၊ ယု ဒ လူ ဖြစ် စေ၊ ဟေ လ သ လူ ဖြစ် စေ၊ ခေါ် တော် မူ သော သူ တို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် နှင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညာ တော် တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ဖြစ် ၏။ ၂၅ ဘု ရား သ ခင် ၏ မိုက် မဲ ခြင်း အ ရာ သည်၊ လူ တို့ ၏ ပ ညာ ထက် သာ ၍ ပ ညာ ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အား နည်း ခြင်း အ ရာ သည်၊ လူ တို့ ၏ အ စွမ်း ထက် သာ ၍ အ စွမ်း ရှိ ၏။

၂၆ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ ခေါ် တော် မူ သော သူ တို့ တွင် လော ကီ ပ ညာ ရှိ အ များ မ ပါ။ ထင် ရှား သော လူ ကြီး အ များ မ ပါ။ မင်း အ မျိုး အ နွှယ် ဖြစ် သော သူ အ များ မ ပါ။ ၂၇ ဘု ရား သ ခင် သည် ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ မိုက် မဲ သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သော သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ အား နည်း သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ ၂၈ မြတ် သော သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ ဆင်း ရဲ သော သူ၊ မ ရေ ရာ သော သူ၊ ယုတ် သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ ၂၉ ထို ကြောင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ရှေ့ ၌ အ ဘယ် သူ မျှ ဝါ ကြွား စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။

၃၀ ထို ဘု ရား သ ခင် အား ဖြင့် သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် နေ ကြ ၏။ ထို သ ခင် မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ငါ တို့ ၌ ပ ညာ မှ စ ၍ ဖြောင့် မတ် ခြင်း၊ သန့် ရှင်း ခြင်း၊ ရွေး နှုတ် ခြင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၃၁ သို့ ဖြစ် ၍၊ ကျမ်း စာ လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ ဝါ ကြွား သော သူ မည် သည် ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ သာ ဝါ ကြွား စေ။ image dark image light close dark close light (ယေ၊ ၉:၂၄) ဝါ ကြွား သော သူ မည် သည် ကား၊ ငါ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ချစ် သ နား ခြင်း၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို ပြု သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ကြောင်း တည်း ဟူ သော၊ ငါ့ သ ဘော ကို သိ နား လည် ခြင်း ၌ သာ ဝါ ကြွား စေ။ ငါ သည် ထို အ ရာ တို့ ၌ မွေ့ လျော် သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ သုဿင် သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် အ ပြစ် နှင့် ကင်း စင် ၍ သန့် ရှင်း သူ အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ကော ရိန္သု မြို့ ၌ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် မှ စ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် ၌ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ပ ဌ နာ ပြု သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ထို သ ခင် သည် ငါ တို့ ၏ သ ခင် သာ မ ဟုတ်၊ သင် တို့ ၏ သ ခင် လည်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၄‑၆ အ ထက် က ခ ရစ် တော် ၏ သက် သေ ကို သင် တို့ တွင် တည် စေ သည် ရှိ သော်၊ သင် တို့ သည် ထို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ ရာ ရာ ၌ နှုတ် သတ္တိ၊ ဉာဏ် သတ္တိ အ ပေါင်း နှင့် ကြွယ် ဝ ပြည့် စုံ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သင် တို့ အား ပေး တော် မူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ထောက် ၍၊ သင် တို့ အ ကြောင်း ကြောင့် ငါ့ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် မ ပြတ် ချီး မွမ်း ၏။ ထို ကြောင့် သင် တို့ သည် ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ပေါ် ထွန်း တော် မူ ခြင်း ကို မြော် လင့် ၍ နေ စဉ်၊ ဆု တော် တ စုံ တ ခု မျှ မ လျော့ ဘဲ စုံ လင် လျက် ရှိ ကြ ၏။ သင် တို့ သည် ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ရက် ၌ အ ပြစ် တင် စ ရာ အ ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ ကို အ ဆုံး တိုင် အောင် ခိုင် ခံ့ မြဲ မြံ စေ တော် မူ လိမ့် မည်။

ငါ တို့ သ ခင် တည်း ဟူ သော သား တော် မြတ် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ဆက် ဆံ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။

၁၀ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ရှိ သ မျှ သည် စ ကား တ ညီ တ ညွတ် တည်း ဖြစ် ၍ အ ချင်း ချင်း မ ကွဲ ပြား ဘဲ စိတ် သ ဘော တ သံ တ သ မတ် တည်း ရှိ သည် နှင့် စေ့ စပ် စုံ လင် ကြ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ သင် တို့ ကို ငါ နှိုး ဆော် တောင်း ပန် ပါ ၏။ ၁၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း မ သင့်၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ရှိ သည် ကို၊ ခ လော ဣ အိမ် သား အ ချို့ တို့ သည် ပြော ကြ ၏။

၁၂ သင် တို့ က၊ ငါ သည် ပေါ လု တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် အာ ပေါ လု တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် ကေ ဖ တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် ခ ရစ် တော် တ ပည့် ဖြစ် ၏ ဟု အ သီး အ သီး ပြော ကြ သော ကြောင့် ငါ ဆို ရ ၏။ ၁၃ ခ ရစ် တော် သည် ကွဲ ပြား သ လော။ ပေါ လု သည် သင် တို့ အ တွက် လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ ပြီ လော။ သို့ မ ဟုတ် သင် တို့ သည် ပေါ လု ၏ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ ပြီ လော။

၁၄ က ရိပ္ပု နှင့် ဂါ ယု မှ တ ပါး၊ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ အား မျှ ဗတ္တိ ဇံ ကို ငါ မ ပေး သည် ဖြစ် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ရှိ ပါ ၏။ ၁၅ သို့ ဖြစ် ၍ ပေါ လု သည် မိ မိ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သည် ဟု အ ဘယ် သူ မျှ ဆို စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။ ၁၆ သ တေ ဖန် ၏ အိမ် သူ အိမ် သား တို့ အား လည်း ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ပြီ။ ထို မှ တ ပါး အ ခြား သော သူ အား ဗတ္တိ ဇံ ပေး သည် ကို ငါ မ မှတ် မိ။

၁၇ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး စေ ခြင်း ငှါ ခ ရစ် တော် သည် ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော စေ ခြင်း ငှါ စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ခ ရစ် တော် ၏ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို အ ချည်း နှီး မ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ နှုတ် ပ ညာ ကို အ ခွင့် မ ပေး ဘဲ နေ တော် မူ ၏။ ၁၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ ၌ လက် ဝါး ကပ် တိုင် တော် တ ရား သည် မိုက် သော တ ရား ဖြစ် ၏။ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော ငါ တို့ ၌ ထို တ ရား သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် ဖြစ် ၏။

၁၉ ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ ပ ညာ ရှိ တို့ ၏ ပ ညာ ကို ငါ ဖျက် ဆီး မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ၏ ဉာဏ် ကို လည်း ငါ ပယ် မည် ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၂၉:၁၄) ထို ကြောင့်၊ အံ့ ဩ ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ မှု ကို ဤ လူ မျိုး တွင် တ ဖန် ငါ ပြု ဦး မည်။ သူ တို့ တွင် ပ ညာ ရှိ တို့ ၏ ပ ညာ သည် ပျက် စီး လိမ့် မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ၏ ဉာဏ် လည်း ကွယ် ပျောက် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၀ ပ ညာ ရှိ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ပြဿ နာ ၌ လေ့ ကျက် သော ဆ ရာ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ လော ကီ ပ ညာ ကို ဘု ရား သ ခင် သည် မိုက် စေ တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ ၂၁ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညာ တော် စီ ရင် သည် နှင့် အ ညီ၊ လော ကီ သား တို့ သည် မိ မိ တို့ ပ ညာ အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ ဘဲ နေ ကြ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို ဒေ သ နာ တော် မိုက် မဲ ခြင်း အား ဖြင့် ကယ် တင် ခြင်း ငှါ စေ တ နာ ရှိ တော် မူ ၏။

၂၂ ယု ဒ လူ တို့ သည် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို တောင်း တတ် ကြ ၏။ ဟေ လ သ လူ တို့ သည် ပ ညာ ကို ရှာ တတ် ကြ ၏။ ၂၃ ငါ တို့ မူ ကား၊ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ တော် မူ သော ခ ရစ် တော် ၏ အ ကြောင်း အ ရာ ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ ထို အ ကြောင်း အ ရာ သည် ကား၊ ယု ဒ အ မျိုး သား ထိ မိ ၍ လဲ စ ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် ၏။ တ ပါး အ မျိုး သား ၌ ကား၊ မိုက် မဲ ခြင်း ဖြစ် ၏။  ၂၄ သို့ သော် လည်း၊ ယု ဒ လူ ဖြစ် စေ၊ ဟေ လ သ လူ ဖြစ် စေ၊ ခေါ် တော် မူ သော သူ တို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် နှင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညာ တော် တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ဖြစ် ၏။ ၂၅ ဘု ရား သ ခင် ၏ မိုက် မဲ ခြင်း အ ရာ သည်၊ လူ တို့ ၏ ပ ညာ ထက် သာ ၍ ပ ညာ ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အား နည်း ခြင်း အ ရာ သည်၊ လူ တို့ ၏ အ စွမ်း ထက် သာ ၍ အ စွမ်း ရှိ ၏။

၂၆ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ ခေါ် တော် မူ သော သူ တို့ တွင် လော ကီ ပ ညာ ရှိ အ များ မ ပါ။ ထင် ရှား သော လူ ကြီး အ များ မ ပါ။ မင်း အ မျိုး အ နွှယ် ဖြစ် သော သူ အ များ မ ပါ။ ၂၇ ဘု ရား သ ခင် သည် ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ မိုက် မဲ သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သော သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ အား နည်း သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ ၂၈ မြတ် သော သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ ဆင်း ရဲ သော သူ၊ မ ရေ ရာ သော သူ၊ ယုတ် သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ ၂၉ ထို ကြောင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ရှေ့ ၌ အ ဘယ် သူ မျှ ဝါ ကြွား စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။

၃၀ ထို ဘု ရား သ ခင် အား ဖြင့် သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် နေ ကြ ၏။ ထို သ ခင် မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ငါ တို့ ၌ ပ ညာ မှ စ ၍ ဖြောင့် မတ် ခြင်း၊ သန့် ရှင်း ခြင်း၊ ရွေး နှုတ် ခြင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၃၁ သို့ ဖြစ် ၍၊ ကျမ်း စာ လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ ဝါ ကြွား သော သူ မည် သည် ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ သာ ဝါ ကြွား စေ။ image dark image light close dark close light (ယေ၊ ၉:၂၄) ဝါ ကြွား သော သူ မည် သည် ကား၊ ငါ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ချစ် သ နား ခြင်း၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို ပြု သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ကြောင်း တည်း ဟူ သော၊ ငါ့ သ ဘော ကို သိ နား လည် ခြင်း ၌ သာ ဝါ ကြွား စေ။ ငါ သည် ထို အ ရာ တို့ ၌ မွေ့ လျော် သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော ငါ ပေါ လု နှင့် ငါ့ ညီ သုဿင် သည်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် အ ပြစ် နှင့် ကင်း စင် ၍ သန့် ရှင်း သူ အ ရာ ၌ ခန့် ထား သော သူ တည်း ဟူ သော၊ ကော ရိန္သု မြို့ ၌ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် မှ စ ၍ ခပ် သိမ်း သော အ ရပ် ၌ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ပ ဌ နာ ပြု သော သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ထို သ ခင် သည် ငါ တို့ ၏ သ ခင် သာ မ ဟုတ်၊ သင် တို့ ၏ သ ခင် လည်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

၄‑၆ အ ထက် က ခ ရစ် တော် ၏ သက် သေ ကို သင် တို့ တွင် တည် စေ သည် ရှိ သော်၊ သင် တို့ သည် ထို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ ရာ ရာ ၌ နှုတ် သတ္တိ၊ ဉာဏ် သတ္တိ အ ပေါင်း နှင့် ကြွယ် ဝ ပြည့် စုံ ကြ သည် ဖြစ် ၍၊ ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သင် တို့ အား ပေး တော် မူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ငါ ထောက် ၍၊ သင် တို့ အ ကြောင်း ကြောင့် ငါ့ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် မ ပြတ် ချီး မွမ်း ၏။ ထို ကြောင့် သင် တို့ သည် ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ပေါ် ထွန်း တော် မူ ခြင်း ကို မြော် လင့် ၍ နေ စဉ်၊ ဆု တော် တ စုံ တ ခု မျှ မ လျော့ ဘဲ စုံ လင် လျက် ရှိ ကြ ၏။ သင် တို့ သည် ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နေ့ ရက် ၌ အ ပြစ် တင် စ ရာ အ ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း၊ သင် တို့ ကို အ ဆုံး တိုင် အောင် ခိုင် ခံ့ မြဲ မြံ စေ တော် မူ လိမ့် မည်။

ငါ တို့ သ ခင် တည်း ဟူ သော သား တော် မြတ် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ဆက် ဆံ ခြင်း ကျေး ဇူး တော် ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည် သစ္စာ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ ၏။

၁၀ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ရှိ သ မျှ သည် စ ကား တ ညီ တ ညွတ် တည်း ဖြစ် ၍ အ ချင်း ချင်း မ ကွဲ ပြား ဘဲ စိတ် သ ဘော တ သံ တ သ မတ် တည်း ရှိ သည် နှင့် စေ့ စပ် စုံ လင် ကြ မည် အ ကြောင်း၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ သင် တို့ ကို ငါ နှိုး ဆော် တောင်း ပန် ပါ ၏။ ၁၁ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း မ သင့်၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ရှိ သည် ကို၊ ခ လော ဣ အိမ် သား အ ချို့ တို့ သည် ပြော ကြ ၏။

၁၂ သင် တို့ က၊ ငါ သည် ပေါ လု တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် အာ ပေါ လု တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် ကေ ဖ တ ပည့် ဖြစ် ၏။ ငါ သည် ခ ရစ် တော် တ ပည့် ဖြစ် ၏ ဟု အ သီး အ သီး ပြော ကြ သော ကြောင့် ငါ ဆို ရ ၏။ ၁၃ ခ ရစ် တော် သည် ကွဲ ပြား သ လော။ ပေါ လု သည် သင် တို့ အ တွက် လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ ပြီ လော။ သို့ မ ဟုတ် သင် တို့ သည် ပေါ လု ၏ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ ပြီ လော။

၁၄ က ရိပ္ပု နှင့် ဂါ ယု မှ တ ပါး၊ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ အား မျှ ဗတ္တိ ဇံ ကို ငါ မ ပေး သည် ဖြစ် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျေး ဇူး တော် ရှိ ပါ ၏။ ၁၅ သို့ ဖြစ် ၍ ပေါ လု သည် မိ မိ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး သည် ဟု အ ဘယ် သူ မျှ ဆို စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။ ၁၆ သ တေ ဖန် ၏ အိမ် သူ အိမ် သား တို့ အား လည်း ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး ပြီ။ ထို မှ တ ပါး အ ခြား သော သူ အား ဗတ္တိ ဇံ ပေး သည် ကို ငါ မ မှတ် မိ။

၁၇ ဗတ္တိ ဇံ ကို ပေး စေ ခြင်း ငှါ ခ ရစ် တော် သည် ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော စေ ခြင်း ငှါ စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ခ ရစ် တော် ၏ လက် ဝါး ကပ် တိုင် ကို အ ချည်း နှီး မ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ နှုတ် ပ ညာ ကို အ ခွင့် မ ပေး ဘဲ နေ တော် မူ ၏။ ၁၈ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဆုံး ရှုံး ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ ၌ လက် ဝါး ကပ် တိုင် တော် တ ရား သည် မိုက် သော တ ရား ဖြစ် ၏။ ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော ငါ တို့ ၌ ထို တ ရား သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် ဖြစ် ၏။

၁၉ ကျမ်း စာ လာ သည် ကား၊ ပ ညာ ရှိ တို့ ၏ ပ ညာ ကို ငါ ဖျက် ဆီး မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ၏ ဉာဏ် ကို လည်း ငါ ပယ် မည် ဟု လာ သ တည်း။ image dark image light close dark close light (ဟေ ရှာ၊ ၂၉:၁၄) ထို ကြောင့်၊ အံ့ ဩ ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ မှု ကို ဤ လူ မျိုး တွင် တ ဖန် ငါ ပြု ဦး မည်။ သူ တို့ တွင် ပ ညာ ရှိ တို့ ၏ ပ ညာ သည် ပျက် စီး လိမ့် မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ တို့ ၏ ဉာဏ် လည်း ကွယ် ပျောက် လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ ၂၀ ပ ညာ ရှိ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ကျမ်း ပြု ဆ ရာ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ ပြဿ နာ ၌ လေ့ ကျက် သော ဆ ရာ ကား အ ဘယ် မှာ ရှိ သ နည်း။ လော ကီ ပ ညာ ကို ဘု ရား သ ခင် သည် မိုက် စေ တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ ၂၁ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညာ တော် စီ ရင် သည် နှင့် အ ညီ၊ လော ကီ သား တို့ သည် မိ မိ တို့ ပ ညာ အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သိ ဘဲ နေ ကြ သော အ ခါ၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို ဒေ သ နာ တော် မိုက် မဲ ခြင်း အား ဖြင့် ကယ် တင် ခြင်း ငှါ စေ တ နာ ရှိ တော် မူ ၏။

၂၂ ယု ဒ လူ တို့ သည် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို တောင်း တတ် ကြ ၏။ ဟေ လ သ လူ တို့ သည် ပ ညာ ကို ရှာ တတ် ကြ ၏။ ၂၃ ငါ တို့ မူ ကား၊ လက် ဝါး ကပ် တိုင် မှာ အ သေ ခံ တော် မူ သော ခ ရစ် တော် ၏ အ ကြောင်း အ ရာ ကို ဟော ပြော ကြ ၏။ ထို အ ကြောင်း အ ရာ သည် ကား၊ ယု ဒ အ မျိုး သား ထိ မိ ၍ လဲ စ ရာ အ ကြောင်း ဖြစ် ၏။ တ ပါး အ မျိုး သား ၌ ကား၊ မိုက် မဲ ခြင်း ဖြစ် ၏။  ၂၄ သို့ သော် လည်း၊ ယု ဒ လူ ဖြစ် စေ၊ ဟေ လ သ လူ ဖြစ် စေ၊ ခေါ် တော် မူ သော သူ တို့ ၌ ဘု ရား သ ခင် ၏ တန် ခိုး တော် နှင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညာ တော် တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ တ ရား ဖြစ် ၏။ ၂၅ ဘု ရား သ ခင် ၏ မိုက် မဲ ခြင်း အ ရာ သည်၊ လူ တို့ ၏ ပ ညာ ထက် သာ ၍ ပ ညာ ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အား နည်း ခြင်း အ ရာ သည်၊ လူ တို့ ၏ အ စွမ်း ထက် သာ ၍ အ စွမ်း ရှိ ၏။

၂၆ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း အ ရာ ကို ဆင် ခြင် ကြ လော့။ ခေါ် တော် မူ သော သူ တို့ တွင် လော ကီ ပ ညာ ရှိ အ များ မ ပါ။ ထင် ရှား သော လူ ကြီး အ များ မ ပါ။ မင်း အ မျိုး အ နွှယ် ဖြစ် သော သူ အ များ မ ပါ။ ၂၇ ဘု ရား သ ခင် သည် ပ ညာ ရှိ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ မိုက် မဲ သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ အ စွမ်း သတ္တိ ရှိ သော သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ အား နည်း သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ ၂၈ မြတ် သော သူ တို့ ကို ရှက် ကြောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ လော ကီ အ ရာ ၌ ဆင်း ရဲ သော သူ၊ မ ရေ ရာ သော သူ၊ ယုတ် သော သူ တို့ ကို ရွေး ကောက် တော် မူ ၏။ ၂၉ ထို ကြောင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ရှေ့ ၌ အ ဘယ် သူ မျှ ဝါ ကြွား စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ။

၃၀ ထို ဘု ရား သ ခင် အား ဖြင့် သင် တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ တည် နေ ကြ ၏။ ထို သ ခင် မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် စီ ရင် တော် မူ သည် အ တိုင်း၊ ငါ တို့ ၌ ပ ညာ မှ စ ၍ ဖြောင့် မတ် ခြင်း၊ သန့် ရှင်း ခြင်း၊ ရွေး နှုတ် ခြင်း ဖြစ် တော် မူ ၏။ ၃၁ သို့ ဖြစ် ၍၊ ကျမ်း စာ လာ သည် နှင့် အ ညီ၊ ဝါ ကြွား သော သူ မည် သည် ကား၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၌ သာ ဝါ ကြွား စေ။ image dark image light close dark close light (ယေ၊ ၉:၂၄) ဝါ ကြွား သော သူ မည် သည် ကား၊ ငါ သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ချစ် သ နား ခြင်း၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် ခြင်း ကို ပြု သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ဖြစ် ကြောင်း တည်း ဟူ သော၊ ငါ့ သ ဘော ကို သိ နား လည် ခြင်း ၌ သာ ဝါ ကြွား စေ။ ငါ သည် ထို အ ရာ တို့ ၌ မွေ့ လျော် သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ ၏။

Please view in landscape orientation