စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဧ ဖက် သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ဧ ဖက် မြို့ ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တည်း ဟူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မေတ္တာ အား ဖြင့် သန့် ရှင်း လျက်၊ အ ပြစ် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ ဤ ကမ္ဘာ မ တည် မ ရှိ မှီ ငါ တို့ ကို ခ ရစ် တော် ၌ ရွေး ကောက် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ၌ ခပ် သိမ်း သော ဓမ္မ မင်္ဂ လာ တို့ ကို၊ ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား ပေး သ နား တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ၅‑၆ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ချစ် တော် မူ သော သား တော် ကြောင့်၊ ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သား အ ရာ ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ လို တော် ရှိ သော စေ တ နာ အ တိုင်း ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ ၏။

၇‑၈ ခပ် သိမ်း သော သ တိ ပ ညာ တော် နှင့် လျော် စွာ၊ ငါ တို့ ၌ အ တိုင်း ထက် အ လွန် များ လှ စွာ သော ကျေး ဇူး တော် သည် ကြွယ် ဝ ပြည့် စုံ သည် နှင့် အ ညီ၊ ထို သား တော် ၏ အ သွေး အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် တော် မူ ခြင်း တည်း ဟူ သော ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် နှ လုံး သွင်း တော် မူ သော စေ တ နာ တော် နှင့် လျော် သော အ လို တော် ၏ နက် နဲ သော အ ရာ ကို ငါ တို့ အား ပြ တော် မူ ၏။ ၁၀ ထို နက် နဲ သော အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ကာ လ အ ချိန် စေ့ စုံ ခြင်း ၏ သာ သ နာ တွင် ကောင်း ကင် ပေါ်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ပေါင်း ၍ ခ ရစ် တော် ၌ ချုပ် ခြာ စေ တော် မူ လိမ့် သ တည်း။

၁၁ မိ မိ စေ တ နာ ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် ၍ အ လုံး စုံ တို့ ကို စီ ရင် ပြု ပြင် တော် မူ တတ် သော သူ ၏ ကြံ စည် ခြင်း ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ထို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ မွေ ခံ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၂ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ကို မြော် လင့် နှင့် သော ငါ တို့ အား ဖြင့် ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သ တည်း။

၁၃ သင် တို့ သည် လည်း ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား တည်း ဟူ သော သမ္မာ တ ရား ကို ကြား နာ ရ ၍ ထို ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ပြီး မှ၊ ဂ တိ တော် နှင့် ယှဉ် သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တံ ဆိပ် ခတ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ပြီ။ ၁၄ ပိုင် ထိုက် တော် မူ သော သူ တို့ သည် ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း သို့ မ ရောက် မှီ ကာ လ ပတ် လုံး၊ ထို ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ တို့ အ မွေ ၏ စ ရန် ဖြစ် တော် မူ ၏။

၁၅ ထို ကြောင့် သင် တို့ သည် သ ခင် ယေ ရှု ကို ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ချစ် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ငါ သည် ကြား ပြီး လျှင်၊ ၁၆ သင် တို့ ကို အ ကြောင်း ပြု ၍ ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် မ ပြတ် ချီး မွမ်း လျက်၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ၏။ ၁၇ ဆု တောင်း သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ သော ဘုန်း ကြီး သော အ ဘ ခ မည်း တော် သည် ကိုယ် တော် မြတ် ကို သိ ခြင်း အ လို ငှါ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ထိုး ထွင်း သော ဉာဏ် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ အား ပေး ပါ မည် အ ကြောင်း၊ ၁၈ ခေါ် တော် မူ သော ကြောင့် မြော် လင့် ရ သော အ ရာ ကား အ ဘယ် အ ရာ ဖြစ် သည် ကို ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် ခံ ရ သော အ မွေ တော် ၏ ဘုန်း စည်း စိမ် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ ၁၉ ယုံ ကြည် သော ငါ တို့ ၌ ပြ တော် မူ သော အ လွန် ကြီး လှ စွာ သော တန် ခိုး တော် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ သည် သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ၏ ဉာဏ် မျက် စိ ကို လင်း စေ ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။

ထို တန် ခိုး တော် ကား၊ ခ ရစ် တော် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ ၍ ခ ရစ် တော် ၌ ပြု ပြင် သော မ ဟာ တန် ခိုး အာ နု ဘော် အ ရှိန် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၂၁ ခပ် သိမ်း သော အ ထွဋ် အ မြတ်၊ အာ ဏာ စက်၊ တန် ခိုး၊ အ စိုး ရ ခြင်း မှ စ ၍၊ ယ ခု ဘ ဝ နောင် ဘ ဝ ၌ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ဘွဲ့ နာ မ အ လုံး စုံ တို့ အ ထက်၊ ကောင်း ကင် အ ရပ် ၌ မိ မိ လက်ျာ တော် ဘက် မှာ၊ အ လွန် မြင့် မြတ် သော နေ ရာ ကို ခ ရစ် တော် အား ပေး တော် မူ ၍၊ ၂၂ ခြေ ဘ ဝါး တော် အောက် သို့ အ လုံး စုံ တို့ ကို ချ ထား သ ဖြင့်၊ image dark image light close dark close light (ဆာ ၈:၆-၈) ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရာ များ ကို အုပ် စိုး စေ ၍၊ သိုး နွား အ စ ရှိ‌ သော မြေ တိ ရစ္ဆာန်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက်၊ ပင် လယ် ငါး နှင့် ပင် လယ် လမ်း ၌ သွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မှ စ ၍၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို သူ ၏ ခြေ အောက် ၌ ချ ထား တော် မူ ပြီ။ အ သင်း တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ၊ သူ့ ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဦး ခေါင်း ဖြစ် စေ တော် မူ ၏။ ၂၃ ထို အ သင်း တော် ကား၊ အ လုံး စုံ တို့ ကို အ လုံး စုံ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ဧ ဖက် မြို့ ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တည်း ဟူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မေတ္တာ အား ဖြင့် သန့် ရှင်း လျက်၊ အ ပြစ် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ ဤ ကမ္ဘာ မ တည် မ ရှိ မှီ ငါ တို့ ကို ခ ရစ် တော် ၌ ရွေး ကောက် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ၌ ခပ် သိမ်း သော ဓမ္မ မင်္ဂ လာ တို့ ကို၊ ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား ပေး သ နား တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ၅‑၆ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ချစ် တော် မူ သော သား တော် ကြောင့်၊ ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သား အ ရာ ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ လို တော် ရှိ သော စေ တ နာ အ တိုင်း ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ ၏။

၇‑၈ ခပ် သိမ်း သော သ တိ ပ ညာ တော် နှင့် လျော် စွာ၊ ငါ တို့ ၌ အ တိုင်း ထက် အ လွန် များ လှ စွာ သော ကျေး ဇူး တော် သည် ကြွယ် ဝ ပြည့် စုံ သည် နှင့် အ ညီ၊ ထို သား တော် ၏ အ သွေး အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် တော် မူ ခြင်း တည်း ဟူ သော ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် နှ လုံး သွင်း တော် မူ သော စေ တ နာ တော် နှင့် လျော် သော အ လို တော် ၏ နက် နဲ သော အ ရာ ကို ငါ တို့ အား ပြ တော် မူ ၏။ ၁၀ ထို နက် နဲ သော အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ကာ လ အ ချိန် စေ့ စုံ ခြင်း ၏ သာ သ နာ တွင် ကောင်း ကင် ပေါ်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ပေါင်း ၍ ခ ရစ် တော် ၌ ချုပ် ခြာ စေ တော် မူ လိမ့် သ တည်း။

၁၁ မိ မိ စေ တ နာ ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် ၍ အ လုံး စုံ တို့ ကို စီ ရင် ပြု ပြင် တော် မူ တတ် သော သူ ၏ ကြံ စည် ခြင်း ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ထို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ မွေ ခံ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၂ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ကို မြော် လင့် နှင့် သော ငါ တို့ အား ဖြင့် ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သ တည်း။

၁၃ သင် တို့ သည် လည်း ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား တည်း ဟူ သော သမ္မာ တ ရား ကို ကြား နာ ရ ၍ ထို ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ပြီး မှ၊ ဂ တိ တော် နှင့် ယှဉ် သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တံ ဆိပ် ခတ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ပြီ။ ၁၄ ပိုင် ထိုက် တော် မူ သော သူ တို့ သည် ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း သို့ မ ရောက် မှီ ကာ လ ပတ် လုံး၊ ထို ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ တို့ အ မွေ ၏ စ ရန် ဖြစ် တော် မူ ၏။

၁၅ ထို ကြောင့် သင် တို့ သည် သ ခင် ယေ ရှု ကို ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ချစ် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ငါ သည် ကြား ပြီး လျှင်၊ ၁၆ သင် တို့ ကို အ ကြောင်း ပြု ၍ ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် မ ပြတ် ချီး မွမ်း လျက်၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ၏။ ၁၇ ဆု တောင်း သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ သော ဘုန်း ကြီး သော အ ဘ ခ မည်း တော် သည် ကိုယ် တော် မြတ် ကို သိ ခြင်း အ လို ငှါ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ထိုး ထွင်း သော ဉာဏ် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ အား ပေး ပါ မည် အ ကြောင်း၊ ၁၈ ခေါ် တော် မူ သော ကြောင့် မြော် လင့် ရ သော အ ရာ ကား အ ဘယ် အ ရာ ဖြစ် သည် ကို ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် ခံ ရ သော အ မွေ တော် ၏ ဘုန်း စည်း စိမ် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ ၁၉ ယုံ ကြည် သော ငါ တို့ ၌ ပြ တော် မူ သော အ လွန် ကြီး လှ စွာ သော တန် ခိုး တော် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ သည် သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ၏ ဉာဏ် မျက် စိ ကို လင်း စေ ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။

ထို တန် ခိုး တော် ကား၊ ခ ရစ် တော် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ ၍ ခ ရစ် တော် ၌ ပြု ပြင် သော မ ဟာ တန် ခိုး အာ နု ဘော် အ ရှိန် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၂၁ ခပ် သိမ်း သော အ ထွဋ် အ မြတ်၊ အာ ဏာ စက်၊ တန် ခိုး၊ အ စိုး ရ ခြင်း မှ စ ၍၊ ယ ခု ဘ ဝ နောင် ဘ ဝ ၌ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ဘွဲ့ နာ မ အ လုံး စုံ တို့ အ ထက်၊ ကောင်း ကင် အ ရပ် ၌ မိ မိ လက်ျာ တော် ဘက် မှာ၊ အ လွန် မြင့် မြတ် သော နေ ရာ ကို ခ ရစ် တော် အား ပေး တော် မူ ၍၊ ၂၂ ခြေ ဘ ဝါး တော် အောက် သို့ အ လုံး စုံ တို့ ကို ချ ထား သ ဖြင့်၊ image dark image light close dark close light (ဆာ ၈:၆-၈) ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရာ များ ကို အုပ် စိုး စေ ၍၊ သိုး နွား အ စ ရှိ‌ သော မြေ တိ ရစ္ဆာန်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက်၊ ပင် လယ် ငါး နှင့် ပင် လယ် လမ်း ၌ သွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မှ စ ၍၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို သူ ၏ ခြေ အောက် ၌ ချ ထား တော် မူ ပြီ။ အ သင်း တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ၊ သူ့ ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဦး ခေါင်း ဖြစ် စေ တော် မူ ၏။ ၂၃ ထို အ သင်း တော် ကား၊ အ လုံး စုံ တို့ ကို အ လုံး စုံ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် အား ဖြင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ဧ ဖက် မြို့ ၌ နေ သော သန့် ရှင်း သူ တည်း ဟူ သော ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ မေတ္တာ အား ဖြင့် သန့် ရှင်း လျက်၊ အ ပြစ် ကင်း လွတ် လျက် ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ ဤ ကမ္ဘာ မ တည် မ ရှိ မှီ ငါ တို့ ကို ခ ရစ် တော် ၌ ရွေး ကောက် တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ နှင့် ဆိုင် သော အ ရာ တို့ ၌ ခပ် သိမ်း သော ဓမ္မ မင်္ဂ လာ တို့ ကို၊ ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် ငါ တို့ အား ပေး သ နား တော် မူ သော ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ တော် မူ စေ သ တည်း။ ၅‑၆ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ချစ် တော် မူ သော သား တော် ကြောင့်၊ ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ သည် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် သား အ ရာ ကို ရ မည် အ ကြောင်း၊ အ လို တော် ရှိ သော စေ တ နာ အ တိုင်း ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ ၏။

၇‑၈ ခပ် သိမ်း သော သ တိ ပ ညာ တော် နှင့် လျော် စွာ၊ ငါ တို့ ၌ အ တိုင်း ထက် အ လွန် များ လှ စွာ သော ကျေး ဇူး တော် သည် ကြွယ် ဝ ပြည့် စုံ သည် နှင့် အ ညီ၊ ထို သား တော် ၏ အ သွေး အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် တော် မူ ခြင်း တည်း ဟူ သော ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ငါ တို့ သည် ခံ ရ ကြ ၏။ ဘု ရား သ ခင် သည် နှ လုံး သွင်း တော် မူ သော စေ တ နာ တော် နှင့် လျော် သော အ လို တော် ၏ နက် နဲ သော အ ရာ ကို ငါ တို့ အား ပြ တော် မူ ၏။ ၁၀ ထို နက် နဲ သော အ ရာ ဟူ မူ ကား၊ ကာ လ အ ချိန် စေ့ စုံ ခြင်း ၏ သာ သ နာ တွင် ကောင်း ကင် ပေါ်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ရှိ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ပေါင်း ၍ ခ ရစ် တော် ၌ ချုပ် ခြာ စေ တော် မူ လိမ့် သ တည်း။

၁၁ မိ မိ စေ တ နာ ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် ၍ အ လုံး စုံ တို့ ကို စီ ရင် ပြု ပြင် တော် မူ တတ် သော သူ ၏ ကြံ စည် ခြင်း ရှိ သည် အ တိုင်း၊ ရှေး မ ဆွ က ခွဲ ခန့် မှတ် သား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ငါ တို့ သည် ထို ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် အ မွေ ခံ ဖြစ် ကြ ၏။ ၁၂ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် ကို မြော် လင့် နှင့် သော ငါ တို့ အား ဖြင့် ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း စေ ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် သ တည်း။

၁၃ သင် တို့ သည် လည်း ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား တည်း ဟူ သော သမ္မာ တ ရား ကို ကြား နာ ရ ၍ ထို ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ပြီး မှ၊ ဂ တိ တော် နှင့် ယှဉ် သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ တံ ဆိပ် ခတ် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ပြီ။ ၁၄ ပိုင် ထိုက် တော် မူ သော သူ တို့ သည် ဘုန်း တော် ကို ချီး မွမ်း ခြင်း အ ကြောင်း နှင့် ရွေး နှုတ် တော် မူ ခြင်း သို့ မ ရောက် မှီ ကာ လ ပတ် လုံး၊ ထို ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ တို့ အ မွေ ၏ စ ရန် ဖြစ် တော် မူ ၏။

၁၅ ထို ကြောင့် သင် တို့ သည် သ ခင် ယေ ရှု ကို ယုံ ကြည် ခြင်း နှင့် သန့် ရှင်း သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ချစ် ခြင်း အ ကြောင်း ကို ငါ သည် ကြား ပြီး လျှင်၊ ၁၆ သင် တို့ ကို အ ကြောင်း ပြု ၍ ကျေး ဇူး တော် ကို အ စဉ် မ ပြတ် ချီး မွမ်း လျက်၊ သင် တို့ အ ဘို့ အ လို ငှါ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု လျက် နေ ၏။ ၁၇ ဆု တောင်း သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ သော ဘုန်း ကြီး သော အ ဘ ခ မည်း တော် သည် ကိုယ် တော် မြတ် ကို သိ ခြင်း အ လို ငှါ ပ ညာ ကို ၎င်း၊ ထိုး ထွင်း သော ဉာဏ် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ အား ပေး ပါ မည် အ ကြောင်း၊ ၁၈ ခေါ် တော် မူ သော ကြောင့် မြော် လင့် ရ သော အ ရာ ကား အ ဘယ် အ ရာ ဖြစ် သည် ကို ၎င်း၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ သည် ခံ ရ သော အ မွေ တော် ၏ ဘုန်း စည်း စိမ် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ ၁၉ ယုံ ကြည် သော ငါ တို့ ၌ ပြ တော် မူ သော အ လွန် ကြီး လှ စွာ သော တန် ခိုး တော် ကား အ ဘယ် မျှ လောက် ကြီး သည် ကို ၎င်း၊ သင် တို့ သည် သိ စေ ခြင်း ငှါ၊ သင် တို့ ၏ ဉာဏ် မျက် စိ ကို လင်း စေ ပါ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ၏။

ထို တန် ခိုး တော် ကား၊ ခ ရစ် တော် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ ၍ ခ ရစ် တော် ၌ ပြု ပြင် သော မ ဟာ တန် ခိုး အာ နု ဘော် အ ရှိန် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ၂၁ ခပ် သိမ်း သော အ ထွဋ် အ မြတ်၊ အာ ဏာ စက်၊ တန် ခိုး၊ အ စိုး ရ ခြင်း မှ စ ၍၊ ယ ခု ဘ ဝ နောင် ဘ ဝ ၌ ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် သော ဘွဲ့ နာ မ အ လုံး စုံ တို့ အ ထက်၊ ကောင်း ကင် အ ရပ် ၌ မိ မိ လက်ျာ တော် ဘက် မှာ၊ အ လွန် မြင့် မြတ် သော နေ ရာ ကို ခ ရစ် တော် အား ပေး တော် မူ ၍၊ ၂၂ ခြေ ဘ ဝါး တော် အောက် သို့ အ လုံး စုံ တို့ ကို ချ ထား သ ဖြင့်၊ image dark image light close dark close light (ဆာ ၈:၆-၈) ဖန် ဆင်း တော် မူ သော အ ရာ များ ကို အုပ် စိုး စေ ၍၊ သိုး နွား အ စ ရှိ‌ သော မြေ တိ ရစ္ဆာန်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် ငှက်၊ ပင် လယ် ငါး နှင့် ပင် လယ် လမ်း ၌ သွား တတ် သော တိ ရစ္ဆာန် မှ စ ၍၊ ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ ကို သူ ၏ ခြေ အောက် ၌ ချ ထား တော် မူ ပြီ။ အ သင်း တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ၊ သူ့ ကို အ လုံး စုံ တို့ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဦး ခေါင်း ဖြစ် စေ တော် မူ ၏။ ၂၃ ထို အ သင်း တော် ကား၊ အ လုံး စုံ တို့ ကို အ လုံး စုံ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် ဖြစ် သ တည်း။

Please view in landscape orientation