စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဧ ဇ ရ မှတ် စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရ မိ ဆင့် ဆို သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု နန်း စံ ပ ဌ မ နှစ် တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှိုး ဆော် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ထို ရှင် ဘု ရင် သည် အ မိန့် တော် စာ ကို ထုတ် ပြီး လျှင်၊ ပေ ရ သိ နိုင် ငံ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကြော် ငြာ စေ ၍၊

ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု မင်း မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တိုင်း နိုင် ငံ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ငါ့ အား ပေး တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ယု ဒ ပြည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ အိမ် တော် ကို ငါ တည် ဆောက် ရ မည် အ ကြောင်း မှာ ထား တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ ဖြစ် သ နည်း။ ထို သူ နှင့် အ တူ ဘု ရား သ ခင် ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ ယု ဒ ပြည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် စေ။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သည် ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ တည်း ခို ရာ အ ရပ် ရပ် ၌ နေ သော သူ တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် အ ဘို့ အ လို လို လှူ သော အ လှူ မှ တ ပါး၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဥစ္စာ၊ တိ ရစ္ဆာန် နှင့် မ စ စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ယု ဒ အ ဆွေ အ မျိုး နှင့် ဗင်္ယာ မိန် အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး များ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ်၊ လေ ဝိ သား များ နှင့် တ ကွ၊ ဘု ရား သ ခင် နှိုး ဆော် တော် မူ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် ခြင်း ငှါ ထ ကြ ၏။ အိမ် နီး ချင်း ရှိ သ မျှ တို့ သည်၊ အ လို လို လှူ သော အ လှူ မှ တ ပါး၊ ငွေ တန် ဆာ နှင့် ရွှေ အ စ ရှိ သော ဥစ္စာ များ၊ တိ ရစ္ဆာန် များ၊ အ ဘိုး ထိုက် သော အ ရာ တို့ နှင့် မ စ ကြ ၏။

ထို မှ တ ပါး၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ သိမ်း သွား ၍၊ မိ မိ ဘု ရား တို့ ဗိ မာန် ၌ သွင်း ထား သော ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ တို့ ကို၊ ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု သည် ရွှေ တိုက် စိုး မိ သ ရေ ဒတ် လက် ဖြင့် ထုတ် ၍၊ ယု ဒ မင်း ရှေ ရှ ဗာ ဇာ ၌ ရေ တွက် လျက် အပ် တော် မူ ၏။ ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ စာ ရင်း ဟူ မူ ကား၊ ရွှေ ဖ လား သုံး ဆယ်၊ ငွေ ဖ လား တ ထောင်၊ ထား နှစ် ဆယ် ကိုး စင်း၊ ၁၀ ရွေ အိုး သုံး ဆယ်၊ ခြား နား သော ငွေ အိုး လေး ရာ တ ဆယ်၊ အ ခြား သော တန် ဆာ တ ထောင်၊ ၁၁ ရွှေ တန် ဆာ၊ ငွေ တန် ဆာ အ ရေ အ တွက် ပေါင်း ကား၊ ငါး ထောင် လေး ရာ တည်း။ ထို တန် ဆာ များ ကို ရှေ ရှ ဗာ ဇာ သည် ယူ ၍၊ အ ချုပ် ခံ ရ သော လူ စု ထဲ က၊ ဗာ ဗု လုန် မြို့ မှ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ခေါ် သွား သော သူ တို့ နှင့် အ တူ ဆောင် ခဲ့ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရ မိ ဆင့် ဆို သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု နန်း စံ ပ ဌ မ နှစ် တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှိုး ဆော် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ထို ရှင် ဘု ရင် သည် အ မိန့် တော် စာ ကို ထုတ် ပြီး လျှင်၊ ပေ ရ သိ နိုင် ငံ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကြော် ငြာ စေ ၍၊

ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု မင်း မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တိုင်း နိုင် ငံ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ငါ့ အား ပေး တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ယု ဒ ပြည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ အိမ် တော် ကို ငါ တည် ဆောက် ရ မည် အ ကြောင်း မှာ ထား တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ ဖြစ် သ နည်း။ ထို သူ နှင့် အ တူ ဘု ရား သ ခင် ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ ယု ဒ ပြည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် စေ။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သည် ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ တည်း ခို ရာ အ ရပ် ရပ် ၌ နေ သော သူ တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် အ ဘို့ အ လို လို လှူ သော အ လှူ မှ တ ပါး၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဥစ္စာ၊ တိ ရစ္ဆာန် နှင့် မ စ စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ယု ဒ အ ဆွေ အ မျိုး နှင့် ဗင်္ယာ မိန် အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး များ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ်၊ လေ ဝိ သား များ နှင့် တ ကွ၊ ဘု ရား သ ခင် နှိုး ဆော် တော် မူ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် ခြင်း ငှါ ထ ကြ ၏။ အိမ် နီး ချင်း ရှိ သ မျှ တို့ သည်၊ အ လို လို လှူ သော အ လှူ မှ တ ပါး၊ ငွေ တန် ဆာ နှင့် ရွှေ အ စ ရှိ သော ဥစ္စာ များ၊ တိ ရစ္ဆာန် များ၊ အ ဘိုး ထိုက် သော အ ရာ တို့ နှင့် မ စ ကြ ၏။

ထို မှ တ ပါး၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ သိမ်း သွား ၍၊ မိ မိ ဘု ရား တို့ ဗိ မာန် ၌ သွင်း ထား သော ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ တို့ ကို၊ ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု သည် ရွှေ တိုက် စိုး မိ သ ရေ ဒတ် လက် ဖြင့် ထုတ် ၍၊ ယု ဒ မင်း ရှေ ရှ ဗာ ဇာ ၌ ရေ တွက် လျက် အပ် တော် မူ ၏။ ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ စာ ရင်း ဟူ မူ ကား၊ ရွှေ ဖ လား သုံး ဆယ်၊ ငွေ ဖ လား တ ထောင်၊ ထား နှစ် ဆယ် ကိုး စင်း၊ ၁၀ ရွေ အိုး သုံး ဆယ်၊ ခြား နား သော ငွေ အိုး လေး ရာ တ ဆယ်၊ အ ခြား သော တန် ဆာ တ ထောင်၊ ၁၁ ရွှေ တန် ဆာ၊ ငွေ တန် ဆာ အ ရေ အ တွက် ပေါင်း ကား၊ ငါး ထောင် လေး ရာ တည်း။ ထို တန် ဆာ များ ကို ရှေ ရှ ဗာ ဇာ သည် ယူ ၍၊ အ ချုပ် ခံ ရ သော လူ စု ထဲ က၊ ဗာ ဗု လုန် မြို့ မှ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ခေါ် သွား သော သူ တို့ နှင့် အ တူ ဆောင် ခဲ့ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယေ ရ မိ ဆင့် ဆို သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ပြည့် စုံ စေ ခြင်း ငှါ၊ ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု နန်း စံ ပ ဌ မ နှစ် တွင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှိုး ဆော် တော် မူ သော အား ဖြင့်၊ ထို ရှင် ဘု ရင် သည် အ မိန့် တော် စာ ကို ထုတ် ပြီး လျှင်၊ ပေ ရ သိ နိုင် ငံ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကြော် ငြာ စေ ၍၊

ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု မင်း မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည်၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ တိုင်း နိုင် ငံ ရှိ သ မျှ တို့ ကို ငါ့ အား ပေး တော် မူ သည် ဖြစ် ၍၊ ယု ဒ ပြည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ အိမ် တော် ကို ငါ တည် ဆောက် ရ မည် အ ကြောင်း မှာ ထား တော် မူ ပြီ။ သင် တို့ တွင် အ ဘယ် သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ ဖြစ် သ နည်း။ ထို သူ နှင့် အ တူ ဘု ရား သ ခင် ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ ယု ဒ ပြည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် စေ။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သည် ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ တည်း ခို ရာ အ ရပ် ရပ် ၌ နေ သော သူ တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှာ ရှိ တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် အ ဘို့ အ လို လို လှူ သော အ လှူ မှ တ ပါး၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ဥစ္စာ၊ တိ ရစ္ဆာန် နှင့် မ စ စေ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

ထို အ ခါ ယု ဒ အ ဆွေ အ မျိုး နှင့် ဗင်္ယာ မိန် အ ဆွေ အ မျိုး သူ ကြီး များ၊ ယဇ် ပု ရော ဟိတ်၊ လေ ဝိ သား များ နှင့် တ ကွ၊ ဘု ရား သ ခင် နှိုး ဆော် တော် မူ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ ရှိ တော် မူ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ကို တည် ဆောက် ခြင်း ငှါ ထ ကြ ၏။ အိမ် နီး ချင်း ရှိ သ မျှ တို့ သည်၊ အ လို လို လှူ သော အ လှူ မှ တ ပါး၊ ငွေ တန် ဆာ နှင့် ရွှေ အ စ ရှိ သော ဥစ္စာ များ၊ တိ ရစ္ဆာန် များ၊ အ ဘိုး ထိုက် သော အ ရာ တို့ နှင့် မ စ ကြ ၏။

ထို မှ တ ပါး၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ သိမ်း သွား ၍၊ မိ မိ ဘု ရား တို့ ဗိ မာန် ၌ သွင်း ထား သော ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ တို့ ကို၊ ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု သည် ရွှေ တိုက် စိုး မိ သ ရေ ဒတ် လက် ဖြင့် ထုတ် ၍၊ ယု ဒ မင်း ရှေ ရှ ဗာ ဇာ ၌ ရေ တွက် လျက် အပ် တော် မူ ၏။ ဗိ မာန် တော် တန် ဆာ စာ ရင်း ဟူ မူ ကား၊ ရွှေ ဖ လား သုံး ဆယ်၊ ငွေ ဖ လား တ ထောင်၊ ထား နှစ် ဆယ် ကိုး စင်း၊ ၁၀ ရွေ အိုး သုံး ဆယ်၊ ခြား နား သော ငွေ အိုး လေး ရာ တ ဆယ်၊ အ ခြား သော တန် ဆာ တ ထောင်၊ ၁၁ ရွှေ တန် ဆာ၊ ငွေ တန် ဆာ အ ရေ အ တွက် ပေါင်း ကား၊ ငါး ထောင် လေး ရာ တည်း။ ထို တန် ဆာ များ ကို ရှေ ရှ ဗာ ဇာ သည် ယူ ၍၊ အ ချုပ် ခံ ရ သော လူ စု ထဲ က၊ ဗာ ဗု လုန် မြို့ မှ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ခေါ် သွား သော သူ တို့ နှင့် အ တူ ဆောင် ခဲ့ ၏။

Please view in landscape orientation