စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဟ ဗက္ကုတ် အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ပ ရော ဖက် ဟ ဗက္ကုတ် ခံ ရ သော ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ကြား တော် မ မူ ဘဲ၊ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး အ ကျွန်ုပ် အော် ဟစ် ရ ပါ မည် နည်း။ ကယ် တင် တော် မ မူ ဘဲ အ ကျွန်ုပ် သည် အ ဓမ္မ အ မှု ကို ခံ ၍၊ ရှေ့ တော် ၌ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး အော် ဟစ် ရ ပါ မည် နည်း။ မ တ ရား သော အ မှု ကို အ ကျွန်ုပ် အား အ ဘယ် ကြောင့် ပြ တော် မူ သ နည်း။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို အ ဘယ် ကြောင့် မြင် စေ တော် မူ သ နည်း။ လု ယူ ခြင်း၊ အ နိုင် အ ထက် ပြု ခြင်း အ မှု သည် အ ကျွန်ုပ် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် ကြောင့် ရှိ ရ ပါ သ နည်း။ ငြင်း ခုံ ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ကို လည်း အ ဘယ် ကြောင့် လူ ချင်း ပြု ရ ပါ သ နည်း။ သို့ ဖြစ် ၍ တ ရား လျော့ ပါ ၏။ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ခြင်း မ ရှိ ပါ။ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို ဝိုင်း သော ကြောင့်၊ မ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ကြ ပါ ၏။

သစ္စာ ပျက် သော သူ တို့၊ ကြည့် ရှု ဆင် ခြင် ၍ အ လွန် မှိုင် တွေ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ အား သူ တ ပါး ပြ ညွှန် သော် လည်း သင် တို့ မ ယုံ သော အ မှု ကို သင် တို့ လက် ထက် ကာ လ ၌ ငါ ပြု ၏။ ပြင်း ထန် လျင် မြန် သော ခါ လ ဒဲ အ မျိုး ကို ငါ နှိုး ဆော် ၏။ ကိုယ် မ ပိုင် သော နေ ရာ အ ရပ် တို့ ကို သိမ်း ယူ ခြင်း ငှါ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ ချီ သွား ကြ လိမ့် မည်။ အ လွန် ကြောက် မက် ဘွယ် သော သူ ဖြစ် ၍ ကိုယ် အ လို အ လျောက် တ ရား စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ကြ ၏။

သူ တို့ ၏ မြင်း သည် ကျား သစ် ထက် လျင် မြန် ၏။ ညဉ့် ၌ လည် သော တော ခွေး ထက် ကြမ်း တမ်း ၏။ မြင်း စီး သူ ရဲ တို့ သည် အ ဝေး က လာ ၍ ခုန် ကြ လိမ့် မည်။ အ ကောင် ကို ကိုက် စား ခြင်း ငှါ လျင် မြန် သော ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ပျံ လာ ကြ လိမ့် မည်။ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ငှါ လာ ကြ ၏။ ရှေ့ သို့ သာ မျက် နှာ ပြု သော အ လုံး အ ရင်း ဖြစ် ၍၊ ဘမ်း မိ သော သူ တို့ ကို သဲ လုံး နှင့် အ မျှ စု ဝေး စေ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၀ ရှင် ဘု ရင် တို့ ကို အား မ နာ၊ မင်း များ တို့ ကို ပြက် ယယ် ပြု ကြ လိမ့် မည်။ ရဲ တိုက် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ လျက်၊ မြေ မှုန့် ကို ပုံ ထား ၍ တိုက် ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၁ ထို နောက်၊ သူ တို့ သည် သ ဘော ပြောင်း လဲ လျက် လွန် ကျူး ၍ အ ပြစ် ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ မိ မိ တို့ တန် ခိုး သည် မိ မိ တို့ ဘု ရား ဖြစ် လေ သည် တ ကား။

၁၂ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ ဘု ရား သ ခင်၊ သန့် ရှင်း တော် မူ သော ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ တည် တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ သို့ ဟုတ် လျှင်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် သေ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ကြ ပါ မည်။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို စစ် ကြော စေ ခြင်း ငှါ သူ တို့ ကို ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ အို ကျောက် ထ ရံ၊ ဆုံး မ စေ ခြင်း ငှါ သူ တို့ ကို နေ ရာ ချ တော် မူ ပြီ။ ၁၃ ကိုယ် တော် သည် ဒု စ ရိုက် ကို ကြည့် ရှု တော် မ မူ။ သန့် ရှင်း သော မျက် စိ ရှိ တော် မူ ၏။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ကြည့် ရှု ၍ နေ တော် မ မူ တတ် ပါ။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သစ္စာ ပျက် သော သူ တို့ ကို အ ဘယ် ကြောင့် ကြည့် ရှု ၍ နေ တော် မူ သ နည်း။ အ ဓမ္မ လူ သည် မိ မိ ထက် ဖြောင့် မတ် သော သူ ကို ကိုက် စား သော အ ခါ၊ အ ဘယ် ကြောင့် တိတ် ဆိတ် စွာ နေ တော် မူ သ နည်း။

၁၄ လူ သတ္တ ဝါ တို့ ကို လည်း ပင် လယ် ငါး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မင်း မ ရှိ သော ပိုး ကောင် ကဲ့ သို့ ၎င်း အ ဘယ် ကြောင့် ဖြစ် စေ တော် မူ သ နည်း။ ၁၅ ရန် သူ သည် ထို သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ငါး မျှား နှင့် မျှား လျက်၊ ကွန် နှင့် အုပ် လျက်၊ ပိုက် နှင့် လှောင် လျက် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း တတ် ၏။ ၁၆ မိ မိ ကွန် အား ယဇ် ပူ ဇော် ၍၊ မိ မိ ပိုက် အား နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ တတ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို တန် ဆာ အား ဖြင့် ဥစ္စာ ရ တတ် ၍ ဝ စွာ စား ရ ၏။ ၁၇ သို့ ဖြစ် ၍၊ သူ သည် ပိုက် ကွန် ထဲ က ငါး တို့ ကို သွန်း လောင်း ရ ပါ မည် လော။ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို မ နှ မြော ဘဲ အ စဉ် လုပ် ကြံ ရ ပါ မည် လော။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ပ ရော ဖက် ဟ ဗက္ကုတ် ခံ ရ သော ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ကြား တော် မ မူ ဘဲ၊ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး အ ကျွန်ုပ် အော် ဟစ် ရ ပါ မည် နည်း။ ကယ် တင် တော် မ မူ ဘဲ အ ကျွန်ုပ် သည် အ ဓမ္မ အ မှု ကို ခံ ၍၊ ရှေ့ တော် ၌ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး အော် ဟစ် ရ ပါ မည် နည်း။ မ တ ရား သော အ မှု ကို အ ကျွန်ုပ် အား အ ဘယ် ကြောင့် ပြ တော် မူ သ နည်း။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို အ ဘယ် ကြောင့် မြင် စေ တော် မူ သ နည်း။ လု ယူ ခြင်း၊ အ နိုင် အ ထက် ပြု ခြင်း အ မှု သည် အ ကျွန်ုပ် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် ကြောင့် ရှိ ရ ပါ သ နည်း။ ငြင်း ခုံ ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ကို လည်း အ ဘယ် ကြောင့် လူ ချင်း ပြု ရ ပါ သ နည်း။ သို့ ဖြစ် ၍ တ ရား လျော့ ပါ ၏။ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ခြင်း မ ရှိ ပါ။ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို ဝိုင်း သော ကြောင့်၊ မ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ကြ ပါ ၏။

သစ္စာ ပျက် သော သူ တို့၊ ကြည့် ရှု ဆင် ခြင် ၍ အ လွန် မှိုင် တွေ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ အား သူ တ ပါး ပြ ညွှန် သော် လည်း သင် တို့ မ ယုံ သော အ မှု ကို သင် တို့ လက် ထက် ကာ လ ၌ ငါ ပြု ၏။ ပြင်း ထန် လျင် မြန် သော ခါ လ ဒဲ အ မျိုး ကို ငါ နှိုး ဆော် ၏။ ကိုယ် မ ပိုင် သော နေ ရာ အ ရပ် တို့ ကို သိမ်း ယူ ခြင်း ငှါ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ ချီ သွား ကြ လိမ့် မည်။ အ လွန် ကြောက် မက် ဘွယ် သော သူ ဖြစ် ၍ ကိုယ် အ လို အ လျောက် တ ရား စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ကြ ၏။

သူ တို့ ၏ မြင်း သည် ကျား သစ် ထက် လျင် မြန် ၏။ ညဉ့် ၌ လည် သော တော ခွေး ထက် ကြမ်း တမ်း ၏။ မြင်း စီး သူ ရဲ တို့ သည် အ ဝေး က လာ ၍ ခုန် ကြ လိမ့် မည်။ အ ကောင် ကို ကိုက် စား ခြင်း ငှါ လျင် မြန် သော ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ပျံ လာ ကြ လိမ့် မည်။ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ငှါ လာ ကြ ၏။ ရှေ့ သို့ သာ မျက် နှာ ပြု သော အ လုံး အ ရင်း ဖြစ် ၍၊ ဘမ်း မိ သော သူ တို့ ကို သဲ လုံး နှင့် အ မျှ စု ဝေး စေ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၀ ရှင် ဘု ရင် တို့ ကို အား မ နာ၊ မင်း များ တို့ ကို ပြက် ယယ် ပြု ကြ လိမ့် မည်။ ရဲ တိုက် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ လျက်၊ မြေ မှုန့် ကို ပုံ ထား ၍ တိုက် ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၁ ထို နောက်၊ သူ တို့ သည် သ ဘော ပြောင်း လဲ လျက် လွန် ကျူး ၍ အ ပြစ် ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ မိ မိ တို့ တန် ခိုး သည် မိ မိ တို့ ဘု ရား ဖြစ် လေ သည် တ ကား။

၁၂ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ ဘု ရား သ ခင်၊ သန့် ရှင်း တော် မူ သော ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ တည် တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ သို့ ဟုတ် လျှင်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် သေ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ကြ ပါ မည်။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို စစ် ကြော စေ ခြင်း ငှါ သူ တို့ ကို ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ အို ကျောက် ထ ရံ၊ ဆုံး မ စေ ခြင်း ငှါ သူ တို့ ကို နေ ရာ ချ တော် မူ ပြီ။ ၁၃ ကိုယ် တော် သည် ဒု စ ရိုက် ကို ကြည့် ရှု တော် မ မူ။ သန့် ရှင်း သော မျက် စိ ရှိ တော် မူ ၏။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ကြည့် ရှု ၍ နေ တော် မ မူ တတ် ပါ။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သစ္စာ ပျက် သော သူ တို့ ကို အ ဘယ် ကြောင့် ကြည့် ရှု ၍ နေ တော် မူ သ နည်း။ အ ဓမ္မ လူ သည် မိ မိ ထက် ဖြောင့် မတ် သော သူ ကို ကိုက် စား သော အ ခါ၊ အ ဘယ် ကြောင့် တိတ် ဆိတ် စွာ နေ တော် မူ သ နည်း။

၁၄ လူ သတ္တ ဝါ တို့ ကို လည်း ပင် လယ် ငါး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မင်း မ ရှိ သော ပိုး ကောင် ကဲ့ သို့ ၎င်း အ ဘယ် ကြောင့် ဖြစ် စေ တော် မူ သ နည်း။ ၁၅ ရန် သူ သည် ထို သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ငါး မျှား နှင့် မျှား လျက်၊ ကွန် နှင့် အုပ် လျက်၊ ပိုက် နှင့် လှောင် လျက် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း တတ် ၏။ ၁၆ မိ မိ ကွန် အား ယဇ် ပူ ဇော် ၍၊ မိ မိ ပိုက် အား နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ တတ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို တန် ဆာ အား ဖြင့် ဥစ္စာ ရ တတ် ၍ ဝ စွာ စား ရ ၏။ ၁၇ သို့ ဖြစ် ၍၊ သူ သည် ပိုက် ကွန် ထဲ က ငါး တို့ ကို သွန်း လောင်း ရ ပါ မည် လော။ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို မ နှ မြော ဘဲ အ စဉ် လုပ် ကြံ ရ ပါ မည် လော။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ပ ရော ဖက် ဟ ဗက္ကုတ် ခံ ရ သော ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊

အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် ကြား တော် မ မူ ဘဲ၊ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး အ ကျွန်ုပ် အော် ဟစ် ရ ပါ မည် နည်း။ ကယ် တင် တော် မ မူ ဘဲ အ ကျွန်ုပ် သည် အ ဓမ္မ အ မှု ကို ခံ ၍၊ ရှေ့ တော် ၌ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး အော် ဟစ် ရ ပါ မည် နည်း။ မ တ ရား သော အ မှု ကို အ ကျွန်ုပ် အား အ ဘယ် ကြောင့် ပြ တော် မူ သ နည်း။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို အ ဘယ် ကြောင့် မြင် စေ တော် မူ သ နည်း။ လု ယူ ခြင်း၊ အ နိုင် အ ထက် ပြု ခြင်း အ မှု သည် အ ကျွန်ုပ် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် ကြောင့် ရှိ ရ ပါ သ နည်း။ ငြင်း ခုံ ခြင်း၊ ရန် တွေ့ ခြင်း ကို လည်း အ ဘယ် ကြောင့် လူ ချင်း ပြု ရ ပါ သ နည်း။ သို့ ဖြစ် ၍ တ ရား လျော့ ပါ ၏။ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ခြင်း မ ရှိ ပါ။ မ တ ရား သော သူ တို့ သည် ဖြောင့် မတ် သော သူ တို့ ကို ဝိုင်း သော ကြောင့်၊ မ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ကြ ပါ ၏။

သစ္စာ ပျက် သော သူ တို့၊ ကြည့် ရှု ဆင် ခြင် ၍ အ လွန် မှိုင် တွေ ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင် တို့ အား သူ တ ပါး ပြ ညွှန် သော် လည်း သင် တို့ မ ယုံ သော အ မှု ကို သင် တို့ လက် ထက် ကာ လ ၌ ငါ ပြု ၏။ ပြင်း ထန် လျင် မြန် သော ခါ လ ဒဲ အ မျိုး ကို ငါ နှိုး ဆော် ၏။ ကိုယ် မ ပိုင် သော နေ ရာ အ ရပ် တို့ ကို သိမ်း ယူ ခြင်း ငှါ မြေ တ ပြင် လုံး ၌ ချီ သွား ကြ လိမ့် မည်။ အ လွန် ကြောက် မက် ဘွယ် သော သူ ဖြစ် ၍ ကိုယ် အ လို အ လျောက် တ ရား စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် ကြ ၏။

သူ တို့ ၏ မြင်း သည် ကျား သစ် ထက် လျင် မြန် ၏။ ညဉ့် ၌ လည် သော တော ခွေး ထက် ကြမ်း တမ်း ၏။ မြင်း စီး သူ ရဲ တို့ သည် အ ဝေး က လာ ၍ ခုန် ကြ လိမ့် မည်။ အ ကောင် ကို ကိုက် စား ခြင်း ငှါ လျင် မြန် သော ရွှေ လင်း တ ကဲ့ သို့ ပျံ လာ ကြ လိမ့် မည်။ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ညှဉ်း ဆဲ ခြင်း ငှါ လာ ကြ ၏။ ရှေ့ သို့ သာ မျက် နှာ ပြု သော အ လုံး အ ရင်း ဖြစ် ၍၊ ဘမ်း မိ သော သူ တို့ ကို သဲ လုံး နှင့် အ မျှ စု ဝေး စေ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၀ ရှင် ဘု ရင် တို့ ကို အား မ နာ၊ မင်း များ တို့ ကို ပြက် ယယ် ပြု ကြ လိမ့် မည်။ ရဲ တိုက် ရှိ သ မျှ တို့ ကို ကဲ့ ရဲ့ လျက်၊ မြေ မှုန့် ကို ပုံ ထား ၍ တိုက် ယူ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၁ ထို နောက်၊ သူ တို့ သည် သ ဘော ပြောင်း လဲ လျက် လွန် ကျူး ၍ အ ပြစ် ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ မိ မိ တို့ တန် ခိုး သည် မိ မိ တို့ ဘု ရား ဖြစ် လေ သည် တ ကား။

၁၂ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် ၏ ဘု ရား သ ခင်၊ သန့် ရှင်း တော် မူ သော ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် နိစ္စ ထာ ဝ ရ တည် တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ သို့ ဟုတ် လျှင်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် သေ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် ကြ ပါ မည်။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ ကို စစ် ကြော စေ ခြင်း ငှါ သူ တို့ ကို ခန့် ထား တော် မူ ပြီ။ အို ကျောက် ထ ရံ၊ ဆုံး မ စေ ခြင်း ငှါ သူ တို့ ကို နေ ရာ ချ တော် မူ ပြီ။ ၁၃ ကိုယ် တော် သည် ဒု စ ရိုက် ကို ကြည့် ရှု တော် မ မူ။ သန့် ရှင်း သော မျက် စိ ရှိ တော် မူ ၏။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ကြည့် ရှု ၍ နေ တော် မ မူ တတ် ပါ။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သစ္စာ ပျက် သော သူ တို့ ကို အ ဘယ် ကြောင့် ကြည့် ရှု ၍ နေ တော် မူ သ နည်း။ အ ဓမ္မ လူ သည် မိ မိ ထက် ဖြောင့် မတ် သော သူ ကို ကိုက် စား သော အ ခါ၊ အ ဘယ် ကြောင့် တိတ် ဆိတ် စွာ နေ တော် မူ သ နည်း။

၁၄ လူ သတ္တ ဝါ တို့ ကို လည်း ပင် လယ် ငါး ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ မင်း မ ရှိ သော ပိုး ကောင် ကဲ့ သို့ ၎င်း အ ဘယ် ကြောင့် ဖြစ် စေ တော် မူ သ နည်း။ ၁၅ ရန် သူ သည် ထို သူ အ ပေါင်း တို့ ကို ငါး မျှား နှင့် မျှား လျက်၊ ကွန် နှင့် အုပ် လျက်၊ ပိုက် နှင့် လှောင် လျက် ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း တတ် ၏။ ၁၆ မိ မိ ကွန် အား ယဇ် ပူ ဇော် ၍၊ မိ မိ ပိုက် အား နံ့ သာ ပေါင်း ကို မီး ရှို့ တတ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို တန် ဆာ အား ဖြင့် ဥစ္စာ ရ တတ် ၍ ဝ စွာ စား ရ ၏။ ၁၇ သို့ ဖြစ် ၍၊ သူ သည် ပိုက် ကွန် ထဲ က ငါး တို့ ကို သွန်း လောင်း ရ ပါ မည် လော။ လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို မ နှ မြော ဘဲ အ စဉ် လုပ် ကြံ ရ ပါ မည် လော။

Please view in landscape orientation