စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁-၄ ပ ညာ တ ရား၊ နည်း ဥ ပ ဒေ သ တ ရား ကို သိ ၍၊ ဉာဏ် နှင့် ယှဉ် သော စ ကား ကို နား လည် မည် အ ကြောင်း၊ ပ ညာ သွန် သင် ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ကျင့် ခြင်း၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ခြင်း၊ လျစ် လျူ စွာ ဆုံး ဖြတ် ခြင်း အ မှု အ ရာ ၌ လေ့ ကျက် မည် အ ကြောင်း၊ မိုက် သော သူ သည် လိမ္မာ ၍၊ လူ ပျို သည် ပ ညာ သ တိ နှင့် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း၊ ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော် ဖြစ် သော ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ရှော လ မုန် စီ ရင် သော သုတ္တံ စ ကား ဟူ မူ ကား၊

၅-၆ ပ ညာ ရှိ သော သူ သည် နား ထောင် သ ဖြင့်၊ ပ ညာ အ တတ် တိုး ပွါး ရ လိမ့် မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ သည် သုတ္တံ စ ကား အ နက် အ ဓိပ္ပါယ် ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ရှိ ဟော ပြော ၍ နက် နဲ သော စ ကား တို့ ကို ၎င်း၊ နား လည် သော နိဿ ရည်း ဆ ရာ အ ဖြစ် သို့ ရောက် ရ လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော သည် ပ ညာ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဖြစ် ၏။ လူ မိုက် တို့ သည် ပ ညာ နှင့် ဥ ပ ဒေ သ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု တတ် ကြ ၏။

ငါ့ သား၊ အ ဘ ၏ နည်း ဥ ပ ဒေ သ ကို နား ထောင် လော့။ အ မိ ၏ တ ရား ကို လည်း မ ပယ် နှင့်။ ထို နည်း ဥ ပ ဒေ သ တ ရား တို့ သည် သင် ၏ ခေါင်း ၌ တင့် တယ် သော ဦး ရစ်၊ သင် ၏ လည် ပင်း ၌ ပတ် ရစ် သော လည် ဆွဲ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။

၁၀ ငါ့ သား၊ လူ ဆိုး တို့ သည် သင့် ကို သွေး ဆောင် လျှင် ဝန် မ ခံ နှင့်။ ၁၁ သူ တို့ က ငါ တို့ နှင့် အ တူ လိုက် တော့။ သူ့ အ သက် ကို သတ် အံ့ သော ငှါ စောင့် ကြ စို့။ အ ချည်း နှီး အ ပြစ် လွတ် သော သူ တို့ ကို ချောင်း မြောင်း ကြ စို့။ ၁၂ သင်္ချိုင်း တွင်း သို့ ဆင်း သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ တ ကိုယ် လုံး ပါ လျက်၊ အ သက် ရှင် လျက် ရှိ သော ထို သူ တို့ ကို မ ရ ဏာ နိုင် ငံ မျို သ ကဲ့ သို့ မျို ကြ စို့။ ၁၃ အ ဘိုး ထိုက် သော ဘဏ္ဍာ အ မျိုး မျိုး ကို တွေ့ ၍ လု ယူ သော ဥစ္စာ နှင့် ငါ တို့ အိမ် ကို ပြည့် စေ ကြ မည်။ ၁၄ ငါ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် တော့။ ရ သော ဥစ္စာ ကို အ ညီ အ မျှ ပိုင် ကြ စို့ ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၁၅ ငါ့ သား၊ သူ တို့ နှင့် အ တူ မ လိုက် နှင့်။ သူ တို့ သွား သော လမ်း ကို ရှောင် လော့။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ ခြေ သည် ဒု စ ရိုက် ပြု ရာ သို့ ပြေး ၍၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း ငှါ လျင် မြန် ၏။

၁၇ အ ကယ် စင် စစ် ငှက် မျက် မှောက် ၌ ပိုက် ကွန် ကို ဖြန့် ထား လျှင် အ ကြံ မ မြောက် ရာ။ ၁၈ လူ ဆိုး တို့ သည် ကိုယ် အ သွေး ကို သွန် အံ့ သော ငှါ စောင့် ၍၊ ကိုယ် အ သက် ကို သတ် အံ့ သော ငှါ ချောင်း မြောင်း တတ် ကြ ၏။ ၁၉ မ တ ရား သော စီး ပွါး ကို ရှာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထို သို့ သော အ ကျိုး ကို ခံ ရ ၍၊ ထို စီး ပွါး သည် မိ မိ အ ရှင် ၏ အ သက် ကို သတ် တတ် ၏။

၂၀ ပ ညာ သည် ပြင် မှာ ကြွေး ကြော် ၍၊ လမ်း ခ ရီး တို့ ၌ မိ မိ စ ကား သံ ကို လွှင့် တတ် ၏။ ၂၁ လူ စည်း ဝေး ရာ အ ဦး ၌ ၎င်း၊ မြို့ တံ ခါး ဝ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြို့ ထဲ ၌ ၎င်း ခေါ် ၍ မြွက် ဆို သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ၂၂ အို လူ မိုက် တို့၊ သင် တို့ သည် မိုက် သော အ ကျင့် ကို နှစ် သက် လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ သော သူ တို့ သည် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ၌ မွေ့ လျော် လျက်၊ မိုက် မဲ သော သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း လျက်၊ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး နေ ကြ လိမ့် မည် နည်း။ ၂၃ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား ကို နား ထောင် ၍ ပြောင်း လဲ ကြ လော့။ ငါ့ ဝိ ညာဉ် ကို သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း ၍၊ ငါ့ စ ကား ၏ အ နက် အ ဓိ ပ္ပါယ် ကို နား လည် စေ မည်။

၂၄ ငါ သည် ခေါ် ၍ သင် တို့ သည် ငြင်း ပယ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ငါ့ လက် ကို ဆန့် ၍ အ ဘယ် သူ မျှ မ မှတ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ၂၅ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို သင် တို့ သည် ပယ် ၍၊ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ နား မ ခံ ဘဲ နေ သော ကြောင့် ၎င်း၊ ၂၆ သင် တို့ သည် ဘေး ဥ ပဒ် နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ ငါ ရယ် မည်။ ကြောက် မက် ဖွယ် သော အ မှု ရောက် သော အ ခါ ငါ ပြက် ယယ် ပြု မည်။ ၂၇ သင် တို့ ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ မှု သည် သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ခြင်း အ မှု ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သင် တို့ ပျက် စီး ခြင်း အ မှု သည် လေ ပြင်း မုန် တိုင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း ရောက် လာ ၍၊ သင် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ ပူ ပန် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ၂၈ ထို အ မှု ရောက် သော သူ တို့ သည် ငါ့ ကို ခေါ် သော် လည်း ငါ မ ထူး။ ငါ့ ကို ကြိုး စား ၍ ရှာ သော် လည်း မ တွေ့ ရ ကြ။ ၂၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို အ လို မ ရှိ ကြ။ ၃၀ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ကို အ လျှင်း နား မ ခံ ကြ။ ငါ ဆုံး မ ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ကြ ၏။

၃၁ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် ကျင့် ခြင်း ၏ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို စား ၍၊ ကိုယ် ကြံ သော အ ကြံ တို့ နှင့် ဝ ကြ လိမ့် မည်။ ၃၂ ဉာဏ် တိမ် သော သူ တို့ သည် လမ်း လွဲ သ ဖြင့် အ သက် ဆုံး တတ် ကြ ၏။ မိုက် သော သူ တို့ သည် သ တိ လစ် သော အား ဖြင့် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ကြ ၏။ ၃၃ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် သော သူ မူ ကား လုံ ခြုံ စွာ နေ ၍၊ ဘေး ကို မ ကြောက် ဘဲ ငြိမ် ဝပ် လိမ့် မည်။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁-၄ ပ ညာ တ ရား၊ နည်း ဥ ပ ဒေ သ တ ရား ကို သိ ၍၊ ဉာဏ် နှင့် ယှဉ် သော စ ကား ကို နား လည် မည် အ ကြောင်း၊ ပ ညာ သွန် သင် ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ကျင့် ခြင်း၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ခြင်း၊ လျစ် လျူ စွာ ဆုံး ဖြတ် ခြင်း အ မှု အ ရာ ၌ လေ့ ကျက် မည် အ ကြောင်း၊ မိုက် သော သူ သည် လိမ္မာ ၍၊ လူ ပျို သည် ပ ညာ သ တိ နှင့် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း၊ ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော် ဖြစ် သော ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ရှော လ မုန် စီ ရင် သော သုတ္တံ စ ကား ဟူ မူ ကား၊

၅-၆ ပ ညာ ရှိ သော သူ သည် နား ထောင် သ ဖြင့်၊ ပ ညာ အ တတ် တိုး ပွါး ရ လိမ့် မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ သည် သုတ္တံ စ ကား အ နက် အ ဓိပ္ပါယ် ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ရှိ ဟော ပြော ၍ နက် နဲ သော စ ကား တို့ ကို ၎င်း၊ နား လည် သော နိဿ ရည်း ဆ ရာ အ ဖြစ် သို့ ရောက် ရ လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော သည် ပ ညာ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဖြစ် ၏။ လူ မိုက် တို့ သည် ပ ညာ နှင့် ဥ ပ ဒေ သ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု တတ် ကြ ၏။

ငါ့ သား၊ အ ဘ ၏ နည်း ဥ ပ ဒေ သ ကို နား ထောင် လော့။ အ မိ ၏ တ ရား ကို လည်း မ ပယ် နှင့်။ ထို နည်း ဥ ပ ဒေ သ တ ရား တို့ သည် သင် ၏ ခေါင်း ၌ တင့် တယ် သော ဦး ရစ်၊ သင် ၏ လည် ပင်း ၌ ပတ် ရစ် သော လည် ဆွဲ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။

၁၀ ငါ့ သား၊ လူ ဆိုး တို့ သည် သင့် ကို သွေး ဆောင် လျှင် ဝန် မ ခံ နှင့်။ ၁၁ သူ တို့ က ငါ တို့ နှင့် အ တူ လိုက် တော့။ သူ့ အ သက် ကို သတ် အံ့ သော ငှါ စောင့် ကြ စို့။ အ ချည်း နှီး အ ပြစ် လွတ် သော သူ တို့ ကို ချောင်း မြောင်း ကြ စို့။ ၁၂ သင်္ချိုင်း တွင်း သို့ ဆင်း သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ တ ကိုယ် လုံး ပါ လျက်၊ အ သက် ရှင် လျက် ရှိ သော ထို သူ တို့ ကို မ ရ ဏာ နိုင် ငံ မျို သ ကဲ့ သို့ မျို ကြ စို့။ ၁၃ အ ဘိုး ထိုက် သော ဘဏ္ဍာ အ မျိုး မျိုး ကို တွေ့ ၍ လု ယူ သော ဥစ္စာ နှင့် ငါ တို့ အိမ် ကို ပြည့် စေ ကြ မည်။ ၁၄ ငါ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် တော့။ ရ သော ဥစ္စာ ကို အ ညီ အ မျှ ပိုင် ကြ စို့ ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၁၅ ငါ့ သား၊ သူ တို့ နှင့် အ တူ မ လိုက် နှင့်။ သူ တို့ သွား သော လမ်း ကို ရှောင် လော့။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ ခြေ သည် ဒု စ ရိုက် ပြု ရာ သို့ ပြေး ၍၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း ငှါ လျင် မြန် ၏။

၁၇ အ ကယ် စင် စစ် ငှက် မျက် မှောက် ၌ ပိုက် ကွန် ကို ဖြန့် ထား လျှင် အ ကြံ မ မြောက် ရာ။ ၁၈ လူ ဆိုး တို့ သည် ကိုယ် အ သွေး ကို သွန် အံ့ သော ငှါ စောင့် ၍၊ ကိုယ် အ သက် ကို သတ် အံ့ သော ငှါ ချောင်း မြောင်း တတ် ကြ ၏။ ၁၉ မ တ ရား သော စီး ပွါး ကို ရှာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထို သို့ သော အ ကျိုး ကို ခံ ရ ၍၊ ထို စီး ပွါး သည် မိ မိ အ ရှင် ၏ အ သက် ကို သတ် တတ် ၏။

၂၀ ပ ညာ သည် ပြင် မှာ ကြွေး ကြော် ၍၊ လမ်း ခ ရီး တို့ ၌ မိ မိ စ ကား သံ ကို လွှင့် တတ် ၏။ ၂၁ လူ စည်း ဝေး ရာ အ ဦး ၌ ၎င်း၊ မြို့ တံ ခါး ဝ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြို့ ထဲ ၌ ၎င်း ခေါ် ၍ မြွက် ဆို သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ၂၂ အို လူ မိုက် တို့၊ သင် တို့ သည် မိုက် သော အ ကျင့် ကို နှစ် သက် လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ သော သူ တို့ သည် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ၌ မွေ့ လျော် လျက်၊ မိုက် မဲ သော သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း လျက်၊ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး နေ ကြ လိမ့် မည် နည်း။ ၂၃ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား ကို နား ထောင် ၍ ပြောင်း လဲ ကြ လော့။ ငါ့ ဝိ ညာဉ် ကို သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း ၍၊ ငါ့ စ ကား ၏ အ နက် အ ဓိ ပ္ပါယ် ကို နား လည် စေ မည်။

၂၄ ငါ သည် ခေါ် ၍ သင် တို့ သည် ငြင်း ပယ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ငါ့ လက် ကို ဆန့် ၍ အ ဘယ် သူ မျှ မ မှတ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ၂၅ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို သင် တို့ သည် ပယ် ၍၊ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ နား မ ခံ ဘဲ နေ သော ကြောင့် ၎င်း၊ ၂၆ သင် တို့ သည် ဘေး ဥ ပဒ် နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ ငါ ရယ် မည်။ ကြောက် မက် ဖွယ် သော အ မှု ရောက် သော အ ခါ ငါ ပြက် ယယ် ပြု မည်။ ၂၇ သင် တို့ ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ မှု သည် သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ခြင်း အ မှု ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သင် တို့ ပျက် စီး ခြင်း အ မှု သည် လေ ပြင်း မုန် တိုင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း ရောက် လာ ၍၊ သင် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ ပူ ပန် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ၂၈ ထို အ မှု ရောက် သော သူ တို့ သည် ငါ့ ကို ခေါ် သော် လည်း ငါ မ ထူး။ ငါ့ ကို ကြိုး စား ၍ ရှာ သော် လည်း မ တွေ့ ရ ကြ။ ၂၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို အ လို မ ရှိ ကြ။ ၃၀ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ကို အ လျှင်း နား မ ခံ ကြ။ ငါ ဆုံး မ ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ကြ ၏။

၃၁ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် ကျင့် ခြင်း ၏ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို စား ၍၊ ကိုယ် ကြံ သော အ ကြံ တို့ နှင့် ဝ ကြ လိမ့် မည်။ ၃၂ ဉာဏ် တိမ် သော သူ တို့ သည် လမ်း လွဲ သ ဖြင့် အ သက် ဆုံး တတ် ကြ ၏။ မိုက် သော သူ တို့ သည် သ တိ လစ် သော အား ဖြင့် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ကြ ၏။ ၃၃ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် သော သူ မူ ကား လုံ ခြုံ စွာ နေ ၍၊ ဘေး ကို မ ကြောက် ဘဲ ငြိမ် ဝပ် လိမ့် မည်။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁-၄ ပ ညာ တ ရား၊ နည်း ဥ ပ ဒေ သ တ ရား ကို သိ ၍၊ ဉာဏ် နှင့် ယှဉ် သော စ ကား ကို နား လည် မည် အ ကြောင်း၊ ပ ညာ သွန် သင် ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ကျင့် ခြင်း၊ တ ရား သ ဖြင့် စီ ရင် ခြင်း၊ လျစ် လျူ စွာ ဆုံး ဖြတ် ခြင်း အ မှု အ ရာ ၌ လေ့ ကျက် မည် အ ကြောင်း၊ မိုက် သော သူ သည် လိမ္မာ ၍၊ လူ ပျို သည် ပ ညာ သ တိ နှင့် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း၊ ဒါ ဝိဒ် ၏ သား တော် ဖြစ် သော ဣ သ ရေ လ ရှင် ဘု ရင် ရှော လ မုန် စီ ရင် သော သုတ္တံ စ ကား ဟူ မူ ကား၊

၅-၆ ပ ညာ ရှိ သော သူ သည် နား ထောင် သ ဖြင့်၊ ပ ညာ အ တတ် တိုး ပွါး ရ လိမ့် မည်။ ဉာဏ် ကောင်း သော သူ သည် သုတ္တံ စ ကား အ နက် အ ဓိပ္ပါယ် ကို ၎င်း၊ ပ ညာ ရှိ ဟော ပြော ၍ နက် နဲ သော စ ကား တို့ ကို ၎င်း၊ နား လည် သော နိဿ ရည်း ဆ ရာ အ ဖြစ် သို့ ရောက် ရ လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော သည် ပ ညာ ၏ အ ချုပ် အ ခြာ ဖြစ် ၏။ လူ မိုက် တို့ သည် ပ ညာ နှင့် ဥ ပ ဒေ သ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု တတ် ကြ ၏။

ငါ့ သား၊ အ ဘ ၏ နည်း ဥ ပ ဒေ သ ကို နား ထောင် လော့။ အ မိ ၏ တ ရား ကို လည်း မ ပယ် နှင့်။ ထို နည်း ဥ ပ ဒေ သ တ ရား တို့ သည် သင် ၏ ခေါင်း ၌ တင့် တယ် သော ဦး ရစ်၊ သင် ၏ လည် ပင်း ၌ ပတ် ရစ် သော လည် ဆွဲ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည်။

၁၀ ငါ့ သား၊ လူ ဆိုး တို့ သည် သင့် ကို သွေး ဆောင် လျှင် ဝန် မ ခံ နှင့်။ ၁၁ သူ တို့ က ငါ တို့ နှင့် အ တူ လိုက် တော့။ သူ့ အ သက် ကို သတ် အံ့ သော ငှါ စောင့် ကြ စို့။ အ ချည်း နှီး အ ပြစ် လွတ် သော သူ တို့ ကို ချောင်း မြောင်း ကြ စို့။ ၁၂ သင်္ချိုင်း တွင်း သို့ ဆင်း သော သူ တို့ ကဲ့ သို့ တ ကိုယ် လုံး ပါ လျက်၊ အ သက် ရှင် လျက် ရှိ သော ထို သူ တို့ ကို မ ရ ဏာ နိုင် ငံ မျို သ ကဲ့ သို့ မျို ကြ စို့။ ၁၃ အ ဘိုး ထိုက် သော ဘဏ္ဍာ အ မျိုး မျိုး ကို တွေ့ ၍ လု ယူ သော ဥစ္စာ နှင့် ငါ တို့ အိမ် ကို ပြည့် စေ ကြ မည်။ ၁၄ ငါ တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် တော့။ ရ သော ဥစ္စာ ကို အ ညီ အ မျှ ပိုင် ကြ စို့ ဟု ဆို သော် လည်း၊ ၁၅ ငါ့ သား၊ သူ တို့ နှင့် အ တူ မ လိုက် နှင့်။ သူ တို့ သွား သော လမ်း ကို ရှောင် လော့။ ၁၆ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ ခြေ သည် ဒု စ ရိုက် ပြု ရာ သို့ ပြေး ၍၊ လူ အ သက် ကို သတ် ခြင်း ငှါ လျင် မြန် ၏။

၁၇ အ ကယ် စင် စစ် ငှက် မျက် မှောက် ၌ ပိုက် ကွန် ကို ဖြန့် ထား လျှင် အ ကြံ မ မြောက် ရာ။ ၁၈ လူ ဆိုး တို့ သည် ကိုယ် အ သွေး ကို သွန် အံ့ သော ငှါ စောင့် ၍၊ ကိုယ် အ သက် ကို သတ် အံ့ သော ငှါ ချောင်း မြောင်း တတ် ကြ ၏။ ၁၉ မ တ ရား သော စီး ပွါး ကို ရှာ သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် ထို သို့ သော အ ကျိုး ကို ခံ ရ ၍၊ ထို စီး ပွါး သည် မိ မိ အ ရှင် ၏ အ သက် ကို သတ် တတ် ၏။

၂၀ ပ ညာ သည် ပြင် မှာ ကြွေး ကြော် ၍၊ လမ်း ခ ရီး တို့ ၌ မိ မိ စ ကား သံ ကို လွှင့် တတ် ၏။ ၂၁ လူ စည်း ဝေး ရာ အ ဦး ၌ ၎င်း၊ မြို့ တံ ခါး ဝ တို့ ၌ ၎င်း၊ မြို့ ထဲ ၌ ၎င်း ခေါ် ၍ မြွက် ဆို သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ ၂၂ အို လူ မိုက် တို့၊ သင် တို့ သည် မိုက် သော အ ကျင့် ကို နှစ် သက် လျက်၊ ကဲ့ ရဲ့ သော သူ တို့ သည် ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ၌ မွေ့ လျော် လျက်၊ မိုက် မဲ သော သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း လျက်၊ အ ဘယ် မျှ ကာ လ ပတ် လုံး နေ ကြ လိမ့် မည် နည်း။ ၂၃ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား ကို နား ထောင် ၍ ပြောင်း လဲ ကြ လော့။ ငါ့ ဝိ ညာဉ် ကို သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ငါ သွန်း လောင်း ၍၊ ငါ့ စ ကား ၏ အ နက် အ ဓိ ပ္ပါယ် ကို နား လည် စေ မည်။

၂၄ ငါ သည် ခေါ် ၍ သင် တို့ သည် ငြင်း ပယ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ငါ့ လက် ကို ဆန့် ၍ အ ဘယ် သူ မျှ မ မှတ် သော ကြောင့် ၎င်း၊ ၂၅ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို သင် တို့ သည် ပယ် ၍၊ ငါ ဆုံး မ သော စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ နား မ ခံ ဘဲ နေ သော ကြောင့် ၎င်း၊ ၂၆ သင် တို့ သည် ဘေး ဥ ပဒ် နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ ငါ ရယ် မည်။ ကြောက် မက် ဖွယ် သော အ မှု ရောက် သော အ ခါ ငါ ပြက် ယယ် ပြု မည်။ ၂၇ သင် တို့ ကြောက် မက် ဘွယ် သော အ မှု သည် သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ခြင်း အ မှု ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ သင် တို့ ပျက် စီး ခြင်း အ မှု သည် လေ ပြင်း မုန် တိုင်း ကဲ့ သို့ ၎င်း ရောက် လာ ၍၊ သင် တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ ပူ ပန် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ၂၈ ထို အ မှု ရောက် သော သူ တို့ သည် ငါ့ ကို ခေါ် သော် လည်း ငါ မ ထူး။ ငါ့ ကို ကြိုး စား ၍ ရှာ သော် လည်း မ တွေ့ ရ ကြ။ ၂၉ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ တို့ သည် ပ ညာ အ တတ် ကို မုန်း ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို အ လို မ ရှိ ကြ။ ၃၀ ငါ သ တိ ပေး ခြင်း ကို အ လျှင်း နား မ ခံ ကြ။ ငါ ဆုံး မ ခြင်း ရှိ သ မျှ ကို မ ထီ မဲ့ မြင် ပြု ကြ ၏။

၃၁ ထို ကြောင့် သူ တို့ သည် ကိုယ် ကျင့် ခြင်း ၏ အ ကျိုး အ ပြစ် ကို စား ၍၊ ကိုယ် ကြံ သော အ ကြံ တို့ နှင့် ဝ ကြ လိမ့် မည်။ ၃၂ ဉာဏ် တိမ် သော သူ တို့ သည် လမ်း လွဲ သ ဖြင့် အ သက် ဆုံး တတ် ကြ ၏။ မိုက် သော သူ တို့ သည် သ တိ လစ် သော အား ဖြင့် ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ကြ ၏။ ၃၃ ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် သော သူ မူ ကား လုံ ခြုံ စွာ နေ ၍၊ ဘေး ကို မ ကြောက် ဘဲ ငြိမ် ဝပ် လိမ့် မည်။

Please view in landscape orientation