စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ယော လ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ပေ သွေ လ ၏ သား ယော လ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ အ သက် ကြီး သော သူ တို့၊ ကြား ကြ လော့။ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့၊ နား ထောင် ကြ လော့။ ဤ သို့ သော အ မှု သည် သင် တို့ လက် ထက် ၌ ဖြစ် ဘူး သ လော။ ဘိုး ဘေး တို့ လက် ထက် ၌ ဖြစ် ဘူး သ လော။ ကိုယ် သား တို့ အား ပြော ကြ လော့။ သူ တို့ သည် သူ တို့ သား တို့ အား ပြော ကြ စေ။ သူ တို့ သား တို့ သည် လည်း ဆက် နွှယ် သော အ ခြား သူ တို့ အား ပြော ကြ စေ။ ဂါ ဇံ ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို အ ရာ ဘ ကျိုင်း စား ၏။ အ ရာ ဘ ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို ယာ လက် ကျိုင်း စား ၏။ ယာ လက် ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို ခါ သိ လ ကျိုင်း စား ၏။ သေ သောက် ကြူး တို့၊ နိုး ၍ ငို ကြွေး ကြ လော့။ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် ကြူး သော သူ တို့၊ သင် တို့ သောက် ရန် ချို သော စ ပျစ် ရည် ပြတ် သော ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အား ကြီး ၍ မ ရေ တွက် နိုင် အောင် များ ပြား သော အ မျိုး သည် ငါ့ ပြည် ပေါ် သို့ တက် လာ ပြီ။ ထို အ မျိုး ၏ သွား သည် ခြင်္သေ့ သွား ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အံ သွား သည် လည်း ခြင်္သေ့ မ အံ သွား ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ၏။ ငါ့ စ ပျစ် နွယ် ပင် ကို ဖျက် ဆီး ၍ ငါ့ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် ကို ကျိုး ပဲ့ စေ ပြီ။ သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ၍ ပစ် လိုက် လေ ပြီ။ အ ခက် အ လက် တို့ သည် ဖြူ ကြ ၏။

အ သက် ငယ် စဉ် လက် ထပ် သော ခင် ပွန်း အ တွက် လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် သော သ တို့ သ မီး ကဲ့ သို့ ငို ကြွေး မြည် တမ်း လော့။ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် သွန်း လောင်း ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ ပြတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မှု တော် စောင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ကြ ၏။ ၁၀ လယ် သည် ပျက် ၏။ မြေ သည် ညှိုး ငယ် ၏။ စ ပါး လည်း ပျက် ၏။ ချို သော စ ပျစ် ရည် ကုန် ပြီ။ ဆီ လည်း လျော့ ပြီ။ ၁၁ လယ် လုပ် သော သူ တို့၊ လယ် ၌ ရိတ် ရ သော အ သီး အ နှံ ပျက် သော ကြောင့်၊ ဂျုံ စ ပါး နှင့် မု ယော စ ပါး အ တွက် ရှက် ကြောက် ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ ဥ ယျာဉ် ကို ပြု စု သော သူ တို့၊ မြည် တမ်း ကြ လော့။ ၁၂ စ ပျစ် နွယ် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း ၏။ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် လည်း သွေ့ ခြောက် ၏။ သ လဲ ပင်၊ စွန် ပ လွံ ပင်၊ ရှောက် ချို ပင် မှ စ ၍ တော သစ် ပင် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ညှိုး နွမ်း ကြ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ သား တို့ ၌ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း သည် သွေ့ ခြောက် ၏။

၁၃ အို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့၊ လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် ၍ ငို ကြွေး ကြ လော့။ ယဇ် ပလ္လင် တော် အ မှု စောင့် တို့၊ မြည် တမ်း ကြ လော့။ ငါ ၏ ဘု ရား သ ခင့် အ မှု တော် စောင့် တို့၊ လာ ကြ။ လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် လျက် တ ညဉ့် လုံး အိပ် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ၊ သွန်း လောင်း ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် ၌ မ ဆက် ကပ် ဘဲ နေ ကြ ပါ ပြီ တ ကား။ ၁၄ အ စာ ရှောင် ရ သော အ ချိန် ကို ခန့် ထား ကြ လော့။ ခြိုး ခြံ စွာ ကျင့် ရ သော အ ချိန် ကို ကြော် ငြာ ကြ လော့။ အ သက် ကြီး သူ မှ စ ၍ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ စည်း ဝေး ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ဟစ် ကြော် ကြ လော့။ ၁၅ ထို နေ့ ရက် ကြောင့် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နေ့ ရက် နီး ပြီ။ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ဖျက် ဆီး ခြင်း ဘေး ကဲ့ သို့ ရောက် လာ လိမ့် မည်။ ၁၆ ငါ တို့ စား စ ရာ သည် ငါ တို့ မျက် မှောက် ၌ ပြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် ၌ ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ခြင်း အ ကြောင်း လည်း ပြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ ၁၇ မျိုး စေ့ တို့ သည် မြေ စိုင် အောက် မှာ ပုပ် ကြ ၏။ စ ပါး ပြတ် သော ကြောင့် စ ပါး ကျီ တို့ သည် ပျက် ကြ ၏။ ဘဏ္ဍာ တိုက် တို့ သည် ပြို ကြ ၏။ ၁၈ တိ ရစ္ဆာန် တို့ သည် အ လွန် မြည် တမ်း ကြ ၏။ နွား စု တို့ သည် ကျက် စား ရာ အ ရပ် မ ရှိ သော ကြောင့် ပင် ပန်း ကြ ၏။ သိုး စု တို့ သည် လည်း သေ ကြ ၏။ ၁၉ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ကို အ ကျွန်ုပ် ဟစ် ကြော် ပါ ၏။ တော ၌ ကျက် စား ရာ အ ရပ် တို့ ကို မီး ရှို့ ပါ ပြီ။ တော သစ် ပင် ရှိ သ မျှ တို့ ကို လည်း မီး လျှံ လောင် ပါ ပြီ။ ၂၀ တော သား ရဲ တို့ သည် လည်း ကိုယ် တော် ကို ဟစ် ကြော် ကြ ပါ ၏။ မြစ် ရေ ခန်း ခြောက် ပါ ပြီ။ တော ၌ ကျက် စား ရာ အ ရပ် တို့ ကို လည်း မီး လောင် ပါ ပြီ။

ပေ သွေ လ ၏ သား ယော လ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ အ သက် ကြီး သော သူ တို့၊ ကြား ကြ လော့။ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့၊ နား ထောင် ကြ လော့။ ဤ သို့ သော အ မှု သည် သင် တို့ လက် ထက် ၌ ဖြစ် ဘူး သ လော။ ဘိုး ဘေး တို့ လက် ထက် ၌ ဖြစ် ဘူး သ လော။ ကိုယ် သား တို့ အား ပြော ကြ လော့။ သူ တို့ သည် သူ တို့ သား တို့ အား ပြော ကြ စေ။ သူ တို့ သား တို့ သည် လည်း ဆက် နွှယ် သော အ ခြား သူ တို့ အား ပြော ကြ စေ။ ဂါ ဇံ ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို အ ရာ ဘ ကျိုင်း စား ၏။ အ ရာ ဘ ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို ယာ လက် ကျိုင်း စား ၏။ ယာ လက် ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို ခါ သိ လ ကျိုင်း စား ၏။ သေ သောက် ကြူး တို့၊ နိုး ၍ ငို ကြွေး ကြ လော့။ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် ကြူး သော သူ တို့၊ သင် တို့ သောက် ရန် ချို သော စ ပျစ် ရည် ပြတ် သော ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အား ကြီး ၍ မ ရေ တွက် နိုင် အောင် များ ပြား သော အ မျိုး သည် ငါ့ ပြည် ပေါ် သို့ တက် လာ ပြီ။ ထို အ မျိုး ၏ သွား သည် ခြင်္သေ့ သွား ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အံ သွား သည် လည်း ခြင်္သေ့ မ အံ သွား ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ၏။ ငါ့ စ ပျစ် နွယ် ပင် ကို ဖျက် ဆီး ၍ ငါ့ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် ကို ကျိုး ပဲ့ စေ ပြီ။ သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ၍ ပစ် လိုက် လေ ပြီ။ အ ခက် အ လက် တို့ သည် ဖြူ ကြ ၏။

အ သက် ငယ် စဉ် လက် ထပ် သော ခင် ပွန်း အ တွက် လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် သော သ တို့ သ မီး ကဲ့ သို့ ငို ကြွေး မြည် တမ်း လော့။ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် သွန်း လောင်း ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ ပြတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မှု တော် စောင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ကြ ၏။ ၁၀ လယ် သည် ပျက် ၏။ မြေ သည် ညှိုး ငယ် ၏။ စ ပါး လည်း ပျက် ၏။ ချို သော စ ပျစ် ရည် ကုန် ပြီ။ ဆီ လည်း လျော့ ပြီ။ ၁၁ လယ် လုပ် သော သူ တို့၊ လယ် ၌ ရိတ် ရ သော အ သီး အ နှံ ပျက် သော ကြောင့်၊ ဂျုံ စ ပါး နှင့် မု ယော စ ပါး အ တွက် ရှက် ကြောက် ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ ဥ ယျာဉ် ကို ပြု စု သော သူ တို့၊ မြည် တမ်း ကြ လော့။ ၁၂ စ ပျစ် နွယ် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း ၏။ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် လည်း သွေ့ ခြောက် ၏။ သ လဲ ပင်၊ စွန် ပ လွံ ပင်၊ ရှောက် ချို ပင် မှ စ ၍ တော သစ် ပင် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ညှိုး နွမ်း ကြ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ သား တို့ ၌ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း သည် သွေ့ ခြောက် ၏။

၁၃ အို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့၊ လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် ၍ ငို ကြွေး ကြ လော့။ ယဇ် ပလ္လင် တော် အ မှု စောင့် တို့၊ မြည် တမ်း ကြ လော့။ ငါ ၏ ဘု ရား သ ခင့် အ မှု တော် စောင့် တို့၊ လာ ကြ။ လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် လျက် တ ညဉ့် လုံး အိပ် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ၊ သွန်း လောင်း ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် ၌ မ ဆက် ကပ် ဘဲ နေ ကြ ပါ ပြီ တ ကား။ ၁၄ အ စာ ရှောင် ရ သော အ ချိန် ကို ခန့် ထား ကြ လော့။ ခြိုး ခြံ စွာ ကျင့် ရ သော အ ချိန် ကို ကြော် ငြာ ကြ လော့။ အ သက် ကြီး သူ မှ စ ၍ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ စည်း ဝေး ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ဟစ် ကြော် ကြ လော့။ ၁၅ ထို နေ့ ရက် ကြောင့် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နေ့ ရက် နီး ပြီ။ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ဖျက် ဆီး ခြင်း ဘေး ကဲ့ သို့ ရောက် လာ လိမ့် မည်။ ၁၆ ငါ တို့ စား စ ရာ သည် ငါ တို့ မျက် မှောက် ၌ ပြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် ၌ ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ခြင်း အ ကြောင်း လည်း ပြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ ၁၇ မျိုး စေ့ တို့ သည် မြေ စိုင် အောက် မှာ ပုပ် ကြ ၏။ စ ပါး ပြတ် သော ကြောင့် စ ပါး ကျီ တို့ သည် ပျက် ကြ ၏။ ဘဏ္ဍာ တိုက် တို့ သည် ပြို ကြ ၏။ ၁၈ တိ ရစ္ဆာန် တို့ သည် အ လွန် မြည် တမ်း ကြ ၏။ နွား စု တို့ သည် ကျက် စား ရာ အ ရပ် မ ရှိ သော ကြောင့် ပင် ပန်း ကြ ၏။ သိုး စု တို့ သည် လည်း သေ ကြ ၏။ ၁၉ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ကို အ ကျွန်ုပ် ဟစ် ကြော် ပါ ၏။ တော ၌ ကျက် စား ရာ အ ရပ် တို့ ကို မီး ရှို့ ပါ ပြီ။ တော သစ် ပင် ရှိ သ မျှ တို့ ကို လည်း မီး လျှံ လောင် ပါ ပြီ။ ၂၀ တော သား ရဲ တို့ သည် လည်း ကိုယ် တော် ကို ဟစ် ကြော် ကြ ပါ ၏။ မြစ် ရေ ခန်း ခြောက် ပါ ပြီ။ တော ၌ ကျက် စား ရာ အ ရပ် တို့ ကို လည်း မီး လောင် ပါ ပြီ။

ပေ သွေ လ ၏ သား ယော လ သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ အ သက် ကြီး သော သူ တို့၊ ကြား ကြ လော့။ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့၊ နား ထောင် ကြ လော့။ ဤ သို့ သော အ မှု သည် သင် တို့ လက် ထက် ၌ ဖြစ် ဘူး သ လော။ ဘိုး ဘေး တို့ လက် ထက် ၌ ဖြစ် ဘူး သ လော။ ကိုယ် သား တို့ အား ပြော ကြ လော့။ သူ တို့ သည် သူ တို့ သား တို့ အား ပြော ကြ စေ။ သူ တို့ သား တို့ သည် လည်း ဆက် နွှယ် သော အ ခြား သူ တို့ အား ပြော ကြ စေ။ ဂါ ဇံ ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို အ ရာ ဘ ကျိုင်း စား ၏။ အ ရာ ဘ ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို ယာ လက် ကျိုင်း စား ၏။ ယာ လက် ကျိုင်း ခြွင်း ထား သော အ ရာ ကို ခါ သိ လ ကျိုင်း စား ၏။ သေ သောက် ကြူး တို့၊ နိုး ၍ ငို ကြွေး ကြ လော့။ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် ကြူး သော သူ တို့၊ သင် တို့ သောက် ရန် ချို သော စ ပျစ် ရည် ပြတ် သော ကြောင့် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အား ကြီး ၍ မ ရေ တွက် နိုင် အောင် များ ပြား သော အ မျိုး သည် ငါ့ ပြည် ပေါ် သို့ တက် လာ ပြီ။ ထို အ မျိုး ၏ သွား သည် ခြင်္သေ့ သွား ကဲ့ သို့ ၎င်း၊ အံ သွား သည် လည်း ခြင်္သေ့ မ အံ သွား ကဲ့ သို့ ၎င်း ဖြစ် ၏။ ငါ့ စ ပျစ် နွယ် ပင် ကို ဖျက် ဆီး ၍ ငါ့ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် ကို ကျိုး ပဲ့ စေ ပြီ။ သုတ် သင် ပယ် ရှင်း ၍ ပစ် လိုက် လေ ပြီ။ အ ခက် အ လက် တို့ သည် ဖြူ ကြ ၏။

အ သက် ငယ် စဉ် လက် ထပ် သော ခင် ပွန်း အ တွက် လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် သော သ တို့ သ မီး ကဲ့ သို့ ငို ကြွေး မြည် တမ်း လော့။ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ နှင့် သွန်း လောင်း ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ ပြတ် ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မှု တော် စောင့် ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့ သည် ငို ကြွေး မြည် တမ်း ကြ ၏။ ၁၀ လယ် သည် ပျက် ၏။ မြေ သည် ညှိုး ငယ် ၏။ စ ပါး လည်း ပျက် ၏။ ချို သော စ ပျစ် ရည် ကုန် ပြီ။ ဆီ လည်း လျော့ ပြီ။ ၁၁ လယ် လုပ် သော သူ တို့၊ လယ် ၌ ရိတ် ရ သော အ သီး အ နှံ ပျက် သော ကြောင့်၊ ဂျုံ စ ပါး နှင့် မု ယော စ ပါး အ တွက် ရှက် ကြောက် ခြင်း ရှိ ကြ လော့။ ဥ ယျာဉ် ကို ပြု စု သော သူ တို့၊ မြည် တမ်း ကြ လော့။ ၁၂ စ ပျစ် နွယ် ပင် သည် ညှိုး နွမ်း ၏။ သင်္ဘော သ ဖန်း ပင် လည်း သွေ့ ခြောက် ၏။ သ လဲ ပင်၊ စွန် ပ လွံ ပင်၊ ရှောက် ချို ပင် မှ စ ၍ တော သစ် ပင် ရှိ သ မျှ တို့ သည် ညှိုး နွမ်း ကြ ၏။ အ ကယ် စင် စစ် လူ သား တို့ ၌ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း သည် သွေ့ ခြောက် ၏။

၁၃ အို ယဇ် ပု ရော ဟိတ် တို့၊ လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် ၍ ငို ကြွေး ကြ လော့။ ယဇ် ပလ္လင် တော် အ မှု စောင့် တို့၊ မြည် တမ်း ကြ လော့။ ငါ ၏ ဘု ရား သ ခင့် အ မှု တော် စောင့် တို့၊ လာ ကြ။ လျှော် တေ အ ဝတ် ကို ဝတ် လျက် တ ညဉ့် လုံး အိပ် ကြ လော့။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ဘော ဇဉ် ပူ ဇော် သက္ကာ၊ သွန်း လောင်း ရာ ပူ ဇော် သက္ကာ ကို သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် ၌ မ ဆက် ကပ် ဘဲ နေ ကြ ပါ ပြီ တ ကား။ ၁၄ အ စာ ရှောင် ရ သော အ ချိန် ကို ခန့် ထား ကြ လော့။ ခြိုး ခြံ စွာ ကျင့် ရ သော အ ချိန် ကို ကြော် ငြာ ကြ လော့။ အ သက် ကြီး သူ မှ စ ၍ ပြည် သူ ပြည် သား အ ပေါင်း တို့ ကို သင် တို့ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အိမ် တော် ၌ စည်း ဝေး ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ဟစ် ကြော် ကြ လော့။ ၁၅ ထို နေ့ ရက် ကြောင့် အ မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နေ့ ရက် နီး ပြီ။ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ဖျက် ဆီး ခြင်း ဘေး ကဲ့ သို့ ရောက် လာ လိမ့် မည်။ ၁၆ ငါ တို့ စား စ ရာ သည် ငါ တို့ မျက် မှောက် ၌ ပြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ ငါ တို့ ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် ၌ ဝမ်း မြောက် ရွှင် လန်း ခြင်း အ ကြောင်း လည်း ပြတ် သည် မ ဟုတ် လော။ ၁၇ မျိုး စေ့ တို့ သည် မြေ စိုင် အောက် မှာ ပုပ် ကြ ၏။ စ ပါး ပြတ် သော ကြောင့် စ ပါး ကျီ တို့ သည် ပျက် ကြ ၏။ ဘဏ္ဍာ တိုက် တို့ သည် ပြို ကြ ၏။ ၁၈ တိ ရစ္ဆာန် တို့ သည် အ လွန် မြည် တမ်း ကြ ၏။ နွား စု တို့ သည် ကျက် စား ရာ အ ရပ် မ ရှိ သော ကြောင့် ပင် ပန်း ကြ ၏။ သိုး စု တို့ သည် လည်း သေ ကြ ၏။ ၁၉ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ကို အ ကျွန်ုပ် ဟစ် ကြော် ပါ ၏။ တော ၌ ကျက် စား ရာ အ ရပ် တို့ ကို မီး ရှို့ ပါ ပြီ။ တော သစ် ပင် ရှိ သ မျှ တို့ ကို လည်း မီး လျှံ လောင် ပါ ပြီ။ ၂၀ တော သား ရဲ တို့ သည် လည်း ကိုယ် တော် ကို ဟစ် ကြော် ကြ ပါ ၏။ မြစ် ရေ ခန်း ခြောက် ပါ ပြီ။ တော ၌ ကျက် စား ရာ အ ရပ် တို့ ကို လည်း မီး လောင် ပါ ပြီ။

Please view in landscape orientation