စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် အ နိစ္စ ရောက် သော နောက်၊ မော ရှေ လက် ထောက်၊ နုန် ၏ သား ယော ရှု အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ငါ ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် အ နိစ္စ ရောက် လေ ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သင် နှင့် သင် ၌ ပါ သော ဤ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယ ခု ထ ၍ ယော ဒန် မြစ် တ ဘက် သို့ ကူး ကြ လော့။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ငါ ပေး သော ပြည် ကို ဝင် စား ကြ လော့။

မော ရှေ အား ငါ ဂ တိ ရှိ သည် အ တိုင်း သင် တို့ နင်း သ မျှ သော မြေ ကို သင် တို့ အား ငါ ပေး မည်။ တော ကြီး မှ စ ၍ လေ ဗ နုန် တောင် တိုင် အောင် ၎င်း၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် ကြီး မှ စ ၍ ဟိတ္တိ ပြည် တ ရှောက် လုံး ပါ လျက်၊ နေ ဝင် ရာ ဘက် ပင် လယ် ကြီး တိုင် အောင် ၎င်း၊ သင် တို့ နယ် အ ပိုင်း အ ခြား ဖြစ် ရ မည်။ သင့် အ သက် တည် သည် ကာ လ ပတ် လုံး သင့် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် သူ မျှ မ ခံ မ ရပ် နိုင် ရာ။ မော ရှေ နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သ ကဲ့ သို့ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ လိမ့် မည်။ ငါ သည် သင့် ကို မ စွန့်၊ သင့် ကို ပစ် ၍ မ ထား။ အား ယူ ၍ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ ဘိုး ဘေး တို့ အား ပေး မည် ဟု ငါ ကျိန် ဆို သော ပြည် ကို သင် သည် ဤ လူ တို့ အား ဝေ ၍ အ မွေ ပေး ရ မည်။

သို့ ဖြစ် ၍ ငါ ၏ ကျွန် မော ရှေ မှာ ထား သော တ ရား အ တိုင်း ကျင့် မည် ဟု စောင့် ရှောက် ခြင်း ငှါ အား ယူ ၍ အ လွန် ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ ကြံ စည် လေ သ မျှ တို့ ၌ အောင် မည် အ ကြောင်း ထို တ ရား လမ်း သို့ လိုက် လော့။ လက်ျာ ဘက်၊ လက် ဝဲ ဘက် သို့ မ လွှဲ နှင့်။ ထို ပ ညတ္တိ ကျမ်း စာ ၌ ရေး ထား သ မျှ အ တိုင်း ကျင့် မည် ဟု စောင့် ရှောက် ခြင်း အ လို ငှါ ကျမ်း စာ ကို မ ဘတ် မ ရွတ် ဘဲ မ နေ၊ နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ကြည့် ရှု ဘတ် ရွတ် ရ မည်။ သို့ ပြု လျှင် သင် သည် အ ကြံ ထ မြောက် ၍ အောင် မြင် လိမ့် မည်။ သင့် ကို ငါ မှာ ထား သည် မ ဟုတ် လော။ အား ယူ ၍ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ မ ကြောက် နှင့်၊ စိတ် မ ပျက် နှင့်။ သွား လေ ရာ ရာ ၌ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၀ ထို အ ခါ ယော ရှု သည် ဗိုလ် မင်း များ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၁ တပ် တ ရှောက် လုံး သို့ သွား ကြ လော့။ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ပိုင် ပေး တော် မူ သော ပြည် ကို ဝင် စား ခြင်း ငှါ၊ သုံး ရက် အ တွင်း တွင် ဤ ယော် ဒန် မြစ် တ ဘက် သို့ ကူး ရ သော ကြောင့် ရိက္ခာ ကို ပြင် ဆင် ရ ကြ မည် အ ကြောင်း၊ လူ များ တို့ အား ဆင့် ဆို ကြ လော့ ဟု မှာ ထား လေ ၏။

၁၂ တ ဖန် ယော ရှု သည် ရု ဗင် အ မျိုး သား၊ ဂဒ် အ မျိုး သား၊ မ နာ ရှေ အ မျိုး သား တ ဝက် တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် သင် တို့ အား မှာ ထား သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို ဤ ပြည် ၌ နေ ရာ ချ တော် မူ ပြီ။ ၁၄ သင် တို့ သား မ ယား၊ သူ ငယ် များ နှင့် တိ ရစ္ဆာန် များ တို့ သည် ယော် ဒန် မြစ် အ ရှေ့ ဘက် မော ရှေ ပေး သော ပြည် ၌ နေ ရစ် ရ ကြ မည်။ ၁၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ အား နေ ရာ ချ သည် အ တိုင်း၊ ညီ အစ် ကို တို့ အား နေ ရာ ချ တော် မ မူ မှီ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော ပြည် ကို သူ တို့ သည် မ သိမ်း မ ယူ မှီ တိုင် အောင်၊ သင် တို့ တွင် ခွန် အား ကြီး သော စစ် သူ ရဲ အ ပေါင်း တို့ သည် လက် နက် ကိုင် လျက်၊ သင် တို့ ညီ အစ် ကို များ ရှေ့ မှာ ကူး ၍ မ စ ရ ကြ မည် ဟူ သော စ ကား ကို အောက် မေ့ ကြ လော့။ ထို နောက် မှ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် ယော် ဒန် မြစ် နေ ထွက် ရာ ဘက် ၌ ပေး ၍၊ သင် တို့ ပိုင် သော ပြည် သို့ ပြန် ၍ ဝင် စား ရ ကြ မည် ဟု ပြော ဆို ၏။

၁၆ ထို သူ တို့ က လည်း၊ ကိုယ် တော် မှာ ထား တော် မူ သ မျှ ကို ကျွန် တော် တို့ ပြု ပါ မည်။ စေ လွှတ် တော် မူ သ မျှ သော အ ရပ် သို့ သွား ပါ မည်။ ၁၇ အ ရာ ရာ တို့ ၌ မော ရှေ ၏ စ ကား ကို နား ထောင် သည် နည်း တူ ကိုယ် တော် စ ကား ကို လည်း နား ထောင် ပါ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ နှင့် အ တူ ရှိ သ ကဲ့ သို့ ကိုယ် တော် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ ၁၈ အာ ဏာ တော် ကို ဆန် ၍၊ မှာ ထား တော် မူ သ မျှ သော စ ကား ကို နား မ ထောင် သော သူ မည် သည် ကား၊ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ စေ ရ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ အား ယူ တော် မူ ပါ။ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ တော် မူ ပါ ဟု ယော ရှု အား ပြန် လျှောက် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် အ နိစ္စ ရောက် သော နောက်၊ မော ရှေ လက် ထောက်၊ နုန် ၏ သား ယော ရှု အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ငါ ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် အ နိစ္စ ရောက် လေ ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သင် နှင့် သင် ၌ ပါ သော ဤ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယ ခု ထ ၍ ယော ဒန် မြစ် တ ဘက် သို့ ကူး ကြ လော့။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ငါ ပေး သော ပြည် ကို ဝင် စား ကြ လော့။

မော ရှေ အား ငါ ဂ တိ ရှိ သည် အ တိုင်း သင် တို့ နင်း သ မျှ သော မြေ ကို သင် တို့ အား ငါ ပေး မည်။ တော ကြီး မှ စ ၍ လေ ဗ နုန် တောင် တိုင် အောင် ၎င်း၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် ကြီး မှ စ ၍ ဟိတ္တိ ပြည် တ ရှောက် လုံး ပါ လျက်၊ နေ ဝင် ရာ ဘက် ပင် လယ် ကြီး တိုင် အောင် ၎င်း၊ သင် တို့ နယ် အ ပိုင်း အ ခြား ဖြစ် ရ မည်။ သင့် အ သက် တည် သည် ကာ လ ပတ် လုံး သင့် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် သူ မျှ မ ခံ မ ရပ် နိုင် ရာ။ မော ရှေ နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သ ကဲ့ သို့ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ လိမ့် မည်။ ငါ သည် သင့် ကို မ စွန့်၊ သင့် ကို ပစ် ၍ မ ထား။ အား ယူ ၍ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ ဘိုး ဘေး တို့ အား ပေး မည် ဟု ငါ ကျိန် ဆို သော ပြည် ကို သင် သည် ဤ လူ တို့ အား ဝေ ၍ အ မွေ ပေး ရ မည်။

သို့ ဖြစ် ၍ ငါ ၏ ကျွန် မော ရှေ မှာ ထား သော တ ရား အ တိုင်း ကျင့် မည် ဟု စောင့် ရှောက် ခြင်း ငှါ အား ယူ ၍ အ လွန် ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ ကြံ စည် လေ သ မျှ တို့ ၌ အောင် မည် အ ကြောင်း ထို တ ရား လမ်း သို့ လိုက် လော့။ လက်ျာ ဘက်၊ လက် ဝဲ ဘက် သို့ မ လွှဲ နှင့်။ ထို ပ ညတ္တိ ကျမ်း စာ ၌ ရေး ထား သ မျှ အ တိုင်း ကျင့် မည် ဟု စောင့် ရှောက် ခြင်း အ လို ငှါ ကျမ်း စာ ကို မ ဘတ် မ ရွတ် ဘဲ မ နေ၊ နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ကြည့် ရှု ဘတ် ရွတ် ရ မည်။ သို့ ပြု လျှင် သင် သည် အ ကြံ ထ မြောက် ၍ အောင် မြင် လိမ့် မည်။ သင့် ကို ငါ မှာ ထား သည် မ ဟုတ် လော။ အား ယူ ၍ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ မ ကြောက် နှင့်၊ စိတ် မ ပျက် နှင့်။ သွား လေ ရာ ရာ ၌ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၀ ထို အ ခါ ယော ရှု သည် ဗိုလ် မင်း များ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၁ တပ် တ ရှောက် လုံး သို့ သွား ကြ လော့။ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ပိုင် ပေး တော် မူ သော ပြည် ကို ဝင် စား ခြင်း ငှါ၊ သုံး ရက် အ တွင်း တွင် ဤ ယော် ဒန် မြစ် တ ဘက် သို့ ကူး ရ သော ကြောင့် ရိက္ခာ ကို ပြင် ဆင် ရ ကြ မည် အ ကြောင်း၊ လူ များ တို့ အား ဆင့် ဆို ကြ လော့ ဟု မှာ ထား လေ ၏။

၁၂ တ ဖန် ယော ရှု သည် ရု ဗင် အ မျိုး သား၊ ဂဒ် အ မျိုး သား၊ မ နာ ရှေ အ မျိုး သား တ ဝက် တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် သင် တို့ အား မှာ ထား သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို ဤ ပြည် ၌ နေ ရာ ချ တော် မူ ပြီ။ ၁၄ သင် တို့ သား မ ယား၊ သူ ငယ် များ နှင့် တိ ရစ္ဆာန် များ တို့ သည် ယော် ဒန် မြစ် အ ရှေ့ ဘက် မော ရှေ ပေး သော ပြည် ၌ နေ ရစ် ရ ကြ မည်။ ၁၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ အား နေ ရာ ချ သည် အ တိုင်း၊ ညီ အစ် ကို တို့ အား နေ ရာ ချ တော် မ မူ မှီ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော ပြည် ကို သူ တို့ သည် မ သိမ်း မ ယူ မှီ တိုင် အောင်၊ သင် တို့ တွင် ခွန် အား ကြီး သော စစ် သူ ရဲ အ ပေါင်း တို့ သည် လက် နက် ကိုင် လျက်၊ သင် တို့ ညီ အစ် ကို များ ရှေ့ မှာ ကူး ၍ မ စ ရ ကြ မည် ဟူ သော စ ကား ကို အောက် မေ့ ကြ လော့။ ထို နောက် မှ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် ယော် ဒန် မြစ် နေ ထွက် ရာ ဘက် ၌ ပေး ၍၊ သင် တို့ ပိုင် သော ပြည် သို့ ပြန် ၍ ဝင် စား ရ ကြ မည် ဟု ပြော ဆို ၏။

၁၆ ထို သူ တို့ က လည်း၊ ကိုယ် တော် မှာ ထား တော် မူ သ မျှ ကို ကျွန် တော် တို့ ပြု ပါ မည်။ စေ လွှတ် တော် မူ သ မျှ သော အ ရပ် သို့ သွား ပါ မည်။ ၁၇ အ ရာ ရာ တို့ ၌ မော ရှေ ၏ စ ကား ကို နား ထောင် သည် နည်း တူ ကိုယ် တော် စ ကား ကို လည်း နား ထောင် ပါ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ နှင့် အ တူ ရှိ သ ကဲ့ သို့ ကိုယ် တော် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ ၁၈ အာ ဏာ တော် ကို ဆန် ၍၊ မှာ ထား တော် မူ သ မျှ သော စ ကား ကို နား မ ထောင် သော သူ မည် သည် ကား၊ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ စေ ရ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ အား ယူ တော် မူ ပါ။ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ တော် မူ ပါ ဟု ယော ရှု အား ပြန် လျှောက် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် အ နိစ္စ ရောက် သော နောက်၊ မော ရှေ လက် ထောက်၊ နုန် ၏ သား ယော ရှု အား ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ငါ ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် အ နိစ္စ ရောက် လေ ပြီ။ သို့ ဖြစ် ၍၊ သင် နှင့် သင် ၌ ပါ သော ဤ လူ အ ပေါင်း တို့ သည် ယ ခု ထ ၍ ယော ဒန် မြစ် တ ဘက် သို့ ကူး ကြ လော့။ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အား ငါ ပေး သော ပြည် ကို ဝင် စား ကြ လော့။

မော ရှေ အား ငါ ဂ တိ ရှိ သည် အ တိုင်း သင် တို့ နင်း သ မျှ သော မြေ ကို သင် တို့ အား ငါ ပေး မည်။ တော ကြီး မှ စ ၍ လေ ဗ နုန် တောင် တိုင် အောင် ၎င်း၊ ဥ ဖ ရတ် မြစ် ကြီး မှ စ ၍ ဟိတ္တိ ပြည် တ ရှောက် လုံး ပါ လျက်၊ နေ ဝင် ရာ ဘက် ပင် လယ် ကြီး တိုင် အောင် ၎င်း၊ သင် တို့ နယ် အ ပိုင်း အ ခြား ဖြစ် ရ မည်။ သင့် အ သက် တည် သည် ကာ လ ပတ် လုံး သင့် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် သူ မျှ မ ခံ မ ရပ် နိုင် ရာ။ မော ရှေ နှင့် အ တူ ငါ ရှိ သ ကဲ့ သို့ သင် နှင့် အ တူ ငါ ရှိ လိမ့် မည်။ ငါ သည် သင့် ကို မ စွန့်၊ သင့် ကို ပစ် ၍ မ ထား။ အား ယူ ၍ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ ဘိုး ဘေး တို့ အား ပေး မည် ဟု ငါ ကျိန် ဆို သော ပြည် ကို သင် သည် ဤ လူ တို့ အား ဝေ ၍ အ မွေ ပေး ရ မည်။

သို့ ဖြစ် ၍ ငါ ၏ ကျွန် မော ရှေ မှာ ထား သော တ ရား အ တိုင်း ကျင့် မည် ဟု စောင့် ရှောက် ခြင်း ငှါ အား ယူ ၍ အ လွန် ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ ကြံ စည် လေ သ မျှ တို့ ၌ အောင် မည် အ ကြောင်း ထို တ ရား လမ်း သို့ လိုက် လော့။ လက်ျာ ဘက်၊ လက် ဝဲ ဘက် သို့ မ လွှဲ နှင့်။ ထို ပ ညတ္တိ ကျမ်း စာ ၌ ရေး ထား သ မျှ အ တိုင်း ကျင့် မည် ဟု စောင့် ရှောက် ခြင်း အ လို ငှါ ကျမ်း စာ ကို မ ဘတ် မ ရွတ် ဘဲ မ နေ၊ နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ကြည့် ရှု ဘတ် ရွတ် ရ မည်။ သို့ ပြု လျှင် သင် သည် အ ကြံ ထ မြောက် ၍ အောင် မြင် လိမ့် မည်။ သင့် ကို ငါ မှာ ထား သည် မ ဟုတ် လော။ အား ယူ ၍ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ လော့။ မ ကြောက် နှင့်၊ စိတ် မ ပျက် နှင့်။ သွား လေ ရာ ရာ ၌ သင် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ရှိ သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။

၁၀ ထို အ ခါ ယော ရှု သည် ဗိုလ် မင်း များ တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၁ တပ် တ ရှောက် လုံး သို့ သွား ကြ လော့။ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား အ ပိုင် ပေး တော် မူ သော ပြည် ကို ဝင် စား ခြင်း ငှါ၊ သုံး ရက် အ တွင်း တွင် ဤ ယော် ဒန် မြစ် တ ဘက် သို့ ကူး ရ သော ကြောင့် ရိက္ခာ ကို ပြင် ဆင် ရ ကြ မည် အ ကြောင်း၊ လူ များ တို့ အား ဆင့် ဆို ကြ လော့ ဟု မှာ ထား လေ ၏။

၁၂ တ ဖန် ယော ရှု သည် ရု ဗင် အ မျိုး သား၊ ဂဒ် အ မျိုး သား၊ မ နာ ရှေ အ မျိုး သား တ ဝက် တို့ ကို ခေါ် ၍၊ ၁၃ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် သင် တို့ အား မှာ ထား သော စ ကား ဟူ မူ ကား၊ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ ကို ဤ ပြည် ၌ နေ ရာ ချ တော် မူ ပြီ။ ၁၄ သင် တို့ သား မ ယား၊ သူ ငယ် များ နှင့် တိ ရစ္ဆာန် များ တို့ သည် ယော် ဒန် မြစ် အ ရှေ့ ဘက် မော ရှေ ပေး သော ပြည် ၌ နေ ရစ် ရ ကြ မည်။ ၁၅ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် သင် တို့ အား နေ ရာ ချ သည် အ တိုင်း၊ ညီ အစ် ကို တို့ အား နေ ရာ ချ တော် မ မူ မှီ သင် တို့ ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ သော ပြည် ကို သူ တို့ သည် မ သိမ်း မ ယူ မှီ တိုင် အောင်၊ သင် တို့ တွင် ခွန် အား ကြီး သော စစ် သူ ရဲ အ ပေါင်း တို့ သည် လက် နက် ကိုင် လျက်၊ သင် တို့ ညီ အစ် ကို များ ရှေ့ မှာ ကူး ၍ မ စ ရ ကြ မည် ဟူ သော စ ကား ကို အောက် မေ့ ကြ လော့။ ထို နောက် မှ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကျွန် မော ရှေ သည် ယော် ဒန် မြစ် နေ ထွက် ရာ ဘက် ၌ ပေး ၍၊ သင် တို့ ပိုင် သော ပြည် သို့ ပြန် ၍ ဝင် စား ရ ကြ မည် ဟု ပြော ဆို ၏။

၁၆ ထို သူ တို့ က လည်း၊ ကိုယ် တော် မှာ ထား တော် မူ သ မျှ ကို ကျွန် တော် တို့ ပြု ပါ မည်။ စေ လွှတ် တော် မူ သ မျှ သော အ ရပ် သို့ သွား ပါ မည်။ ၁၇ အ ရာ ရာ တို့ ၌ မော ရှေ ၏ စ ကား ကို နား ထောင် သည် နည်း တူ ကိုယ် တော် စ ကား ကို လည်း နား ထောင် ပါ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ ကိုယ် တော် ၏ ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် မော ရှေ နှင့် အ တူ ရှိ သ ကဲ့ သို့ ကိုယ် တော် နှင့် အ တူ ရှိ တော် မူ ပါ စေ သော။ ၁၈ အာ ဏာ တော် ကို ဆန် ၍၊ မှာ ထား တော် မူ သ မျှ သော စ ကား ကို နား မ ထောင် သော သူ မည် သည် ကား၊ အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ စေ ရ မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ အား ယူ တော် မူ ပါ။ ရဲ ရင့် ခြင်း ရှိ တော် မူ ပါ ဟု ယော ရှု အား ပြန် လျှောက် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation