စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယော ဘ အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် သည် ဥ ဇ ပြည် ၌ နေ ၏။ ထို သူ သည် စုံ လင် ဖြောင့် မတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ရှောင် သော သူ ဖြစ် ၏။ သား ခု နစ် ယောက် နှင့် သ မီး သုံး ယောက် ရှိ ၏။ သူ ၏ ဥစ္စာ ကား၊ သိုး ခု နစ် ထောင်၊ ကု လား အုပ် သုံး ထောင်၊ နွား ယှဉ် ငါး ရာ၊ မြည်း မ ငါး ရာ၊ ငယ် သား အ တိုင်း မ သိ များ သည် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ သည် အ ရှေ့ မျက် နှာ အ ရပ် သား တ ကာ တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး သော သူ ဖြစ် ၏။

ယော ဘ ၏ သား တို့ သည် နှစ် စဉ် အ တိုင်း အ သီး အ သီး ဘွား သော နေ့ ရောက် လျှင်၊ မိ မိ တို့ အိမ် ၌ ပွဲ ခံ သ ဖြင့် နှ မ သုံး ယောက် ကို လည်း ခေါ် ၍ အ တူ စား သောက် လေ့ ရှိ ကြ ၏။ ပွဲ ခံ သော နေ့ ရက် လွန် သော အ ခါ၊ ယော ဘ သည် သူ တို့ ကို ခေါ် ၍ သန့် ရှင်း စေ ပြီး လျှင် နံ နက် စော စော ထ ၍ သူ တို့ အ ရေ အ တွက် အ တိုင်း မီး ရှို့ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် လေ့ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ သား တို့ သည် မှား ယွင်း ၍ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ဘု ရား သ ခင် ကို စွန့် ပယ် ကြ ပြီ လော ဟု ယော ဘ အောက် မေ့ ၏။ ထို သို့ ယော ဘ သည် အ စဉ် ပြု မြဲ ရှိ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် ၌ ခ စား ခြင်း ငှါ လာ ရ သော နေ့ ရက် အ ချိန် ရောက် လျှင်၊ စာ တန် သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ လာ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု စာ တန် ကို မေး တော် မူ လျှင်၊ စာ တန် က၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လှည့် လည် ၍ အ ရပ် ရပ် သွား လာ ခြင်း အ မှု ထဲ က လာ ပါ သည် ဟု ပြန် လျှောက် လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ့ ကျွန် ယော ဘ ကို ဆင် ခြင် ပြီ လော။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ သူ နှင့် တူ သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ။ စုံ လင် ဖြောင့် မတ် ပေ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ရှောင် သော သူ ဖြစ် သည် ဟု စာ တန် အား မိန့် တော် မူ ၏။

စာ တန် က လည်း၊ ယော ဘ သည် အ ကျိုး မ ရ ဘဲ ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု သ လော။ ၁၀ ကိုယ် တော် သည် သူ့ ကိုယ် မှ စ ၍ သူ့ အိမ် နှင့် သူ့ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ ပတ် လည် ၌ စောင် ရန်း ကာ တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ သူ ပြု လေ သ မျှ တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပြီ။၊ သူ့ သိုး နွား အ စ ရှိ သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ သည် မြေ ပေါ် မှာ အ လွန် ပွါး များ ကြ ပြီ။ ၁၁ ယ ခု မူ ကား၊ လက် တော် ကို ဆန့် ၍ သူ ၏ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ ကို ထိ ခိုက် တော် မူ လျှင်၊ သူ သည် မျက် မှောက် တော် ၌ ကိုယ် တော် ကို စွန့် ပယ် ပါ လိမ့် မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ပြန် လျှောက် လေ ၏။ ၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သူ ၏ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ သည် သင့် လက် ၌ ရှိ ၏။ သူ့ ကိုယ် တ ခု ကို သာ မ ထိ မ ခိုက် နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ စာ တန် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ထွက် သွား လေ ၏။

၁၃ တ နေ့ သ ၌ ယော ဘ ၏ သား သ မီး တို့ သည် အစ် ကို အ ကြီး အိမ် တွင် စား ၍ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် လျက် နေ ကြ စဉ်၊ ၁၄ ယော ဘ ထံ သို့ တ မန် တ ယောက် လာ ၍၊ နွား တို့ သည် လယ် ထွန် လျက်၊ သူ တို့ အ နား မှာ မြည်း မ တို့ သည် ကျက် စား လျက် ရှိ ကြ သော အ ခါ၊ ၁၅ ရှေ ဘ အ မျိုး သား တို့ သည် တိုက် ယူ သွား ကြ ပါ ပြီ။ လူ စောင့် တို့ ကို လည်း ထား နှင့် သတ် ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၆ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ မီး သည် မိုဃ်း ကောင်း ကင် မှ ကျ သ ဖြင့်၊ သိုး များ နှင့် လူ စောင့် များ တို့ ကို လောင် ၍ သူ တို့ သည် ကျွမ်း ကုန် ကြ ပါ ပြီ။ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၇ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ခါ လ ဒဲ အ မျိုး သား တပ် သုံး တပ် တို့ သည် ချီ ၍ ကု လား အုပ် တို့ ကို တိုက် ယူ သွား ကြ ပါ ပြီ။ လူ စောင့် တို့ ကို လည်း ထား နှင့် သတ် ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၈ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ကိုယ် တော် ၏ သား သ မီး တို့ သည် အစ် ကို အ ကြီး အိမ် ၌ စား ၍ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် လျက် နေ ကြ သော အ ခါ၊ ၁၉ တော မှ လေ ကြီး လာ ၍ အိမ် လေး ထောင့် ကို တိုက် သ ဖြင့်၊ အိမ် သည် ထို လု လင် တို့ အ ပေါ် ၌ ပြို လဲ ပါ ၏။ သူ တို့ သည် သေ ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၀ ထို အ ခါ ယော ဘ သည် ထ ၍ မိ မိ ဝတ် လုံ ကို ဆုတ် လေ ၏။ ဆံ ပင် ကို လည်း ရိတ် ၍ မြေ ပေါ် မှာ ဝပ် လျက် ကိုး ကွယ် ပြီး လျှင်၊ ငါ သည် အ ဝတ် မ ပါ ဘဲ အ မိ ဝမ်း ထဲ က ထွက် လာ ၏။ ၂၁ အ ဝတ် မ ပါ ဘဲ အ မိ ဝမ်း ထဲ သို့ ပြန် သွား တော့ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား လည်း ရုပ် သိမ်း တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ စေ သ တည်း ဟု ဆို လေ ၏။

၂၂ ယော ဘ သည် ဤ အ မှု များ နှင့် တွေ့ ကြုံ သော် လည်း မ မှား ယွင်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို လည်း အ ပြစ် မ တင် ဘဲ နေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယော ဘ အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် သည် ဥ ဇ ပြည် ၌ နေ ၏။ ထို သူ သည် စုံ လင် ဖြောင့် မတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ရှောင် သော သူ ဖြစ် ၏။ သား ခု နစ် ယောက် နှင့် သ မီး သုံး ယောက် ရှိ ၏။ သူ ၏ ဥစ္စာ ကား၊ သိုး ခု နစ် ထောင်၊ ကု လား အုပ် သုံး ထောင်၊ နွား ယှဉ် ငါး ရာ၊ မြည်း မ ငါး ရာ၊ ငယ် သား အ တိုင်း မ သိ များ သည် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ သည် အ ရှေ့ မျက် နှာ အ ရပ် သား တ ကာ တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး သော သူ ဖြစ် ၏။

ယော ဘ ၏ သား တို့ သည် နှစ် စဉ် အ တိုင်း အ သီး အ သီး ဘွား သော နေ့ ရောက် လျှင်၊ မိ မိ တို့ အိမ် ၌ ပွဲ ခံ သ ဖြင့် နှ မ သုံး ယောက် ကို လည်း ခေါ် ၍ အ တူ စား သောက် လေ့ ရှိ ကြ ၏။ ပွဲ ခံ သော နေ့ ရက် လွန် သော အ ခါ၊ ယော ဘ သည် သူ တို့ ကို ခေါ် ၍ သန့် ရှင်း စေ ပြီး လျှင် နံ နက် စော စော ထ ၍ သူ တို့ အ ရေ အ တွက် အ တိုင်း မီး ရှို့ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် လေ့ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ သား တို့ သည် မှား ယွင်း ၍ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ဘု ရား သ ခင် ကို စွန့် ပယ် ကြ ပြီ လော ဟု ယော ဘ အောက် မေ့ ၏။ ထို သို့ ယော ဘ သည် အ စဉ် ပြု မြဲ ရှိ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် ၌ ခ စား ခြင်း ငှါ လာ ရ သော နေ့ ရက် အ ချိန် ရောက် လျှင်၊ စာ တန် သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ လာ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု စာ တန် ကို မေး တော် မူ လျှင်၊ စာ တန် က၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လှည့် လည် ၍ အ ရပ် ရပ် သွား လာ ခြင်း အ မှု ထဲ က လာ ပါ သည် ဟု ပြန် လျှောက် လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ့ ကျွန် ယော ဘ ကို ဆင် ခြင် ပြီ လော။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ သူ နှင့် တူ သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ။ စုံ လင် ဖြောင့် မတ် ပေ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ရှောင် သော သူ ဖြစ် သည် ဟု စာ တန် အား မိန့် တော် မူ ၏။

စာ တန် က လည်း၊ ယော ဘ သည် အ ကျိုး မ ရ ဘဲ ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု သ လော။ ၁၀ ကိုယ် တော် သည် သူ့ ကိုယ် မှ စ ၍ သူ့ အိမ် နှင့် သူ့ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ ပတ် လည် ၌ စောင် ရန်း ကာ တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ သူ ပြု လေ သ မျှ တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပြီ။၊ သူ့ သိုး နွား အ စ ရှိ သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ သည် မြေ ပေါ် မှာ အ လွန် ပွါး များ ကြ ပြီ။ ၁၁ ယ ခု မူ ကား၊ လက် တော် ကို ဆန့် ၍ သူ ၏ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ ကို ထိ ခိုက် တော် မူ လျှင်၊ သူ သည် မျက် မှောက် တော် ၌ ကိုယ် တော် ကို စွန့် ပယ် ပါ လိမ့် မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ပြန် လျှောက် လေ ၏။ ၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သူ ၏ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ သည် သင့် လက် ၌ ရှိ ၏။ သူ့ ကိုယ် တ ခု ကို သာ မ ထိ မ ခိုက် နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ စာ တန် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ထွက် သွား လေ ၏။

၁၃ တ နေ့ သ ၌ ယော ဘ ၏ သား သ မီး တို့ သည် အစ် ကို အ ကြီး အိမ် တွင် စား ၍ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် လျက် နေ ကြ စဉ်၊ ၁၄ ယော ဘ ထံ သို့ တ မန် တ ယောက် လာ ၍၊ နွား တို့ သည် လယ် ထွန် လျက်၊ သူ တို့ အ နား မှာ မြည်း မ တို့ သည် ကျက် စား လျက် ရှိ ကြ သော အ ခါ၊ ၁၅ ရှေ ဘ အ မျိုး သား တို့ သည် တိုက် ယူ သွား ကြ ပါ ပြီ။ လူ စောင့် တို့ ကို လည်း ထား နှင့် သတ် ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၆ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ မီး သည် မိုဃ်း ကောင်း ကင် မှ ကျ သ ဖြင့်၊ သိုး များ နှင့် လူ စောင့် များ တို့ ကို လောင် ၍ သူ တို့ သည် ကျွမ်း ကုန် ကြ ပါ ပြီ။ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၇ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ခါ လ ဒဲ အ မျိုး သား တပ် သုံး တပ် တို့ သည် ချီ ၍ ကု လား အုပ် တို့ ကို တိုက် ယူ သွား ကြ ပါ ပြီ။ လူ စောင့် တို့ ကို လည်း ထား နှင့် သတ် ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၈ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ကိုယ် တော် ၏ သား သ မီး တို့ သည် အစ် ကို အ ကြီး အိမ် ၌ စား ၍ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် လျက် နေ ကြ သော အ ခါ၊ ၁၉ တော မှ လေ ကြီး လာ ၍ အိမ် လေး ထောင့် ကို တိုက် သ ဖြင့်၊ အိမ် သည် ထို လု လင် တို့ အ ပေါ် ၌ ပြို လဲ ပါ ၏။ သူ တို့ သည် သေ ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၀ ထို အ ခါ ယော ဘ သည် ထ ၍ မိ မိ ဝတ် လုံ ကို ဆုတ် လေ ၏။ ဆံ ပင် ကို လည်း ရိတ် ၍ မြေ ပေါ် မှာ ဝပ် လျက် ကိုး ကွယ် ပြီး လျှင်၊ ငါ သည် အ ဝတ် မ ပါ ဘဲ အ မိ ဝမ်း ထဲ က ထွက် လာ ၏။ ၂၁ အ ဝတ် မ ပါ ဘဲ အ မိ ဝမ်း ထဲ သို့ ပြန် သွား တော့ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား လည်း ရုပ် သိမ်း တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ စေ သ တည်း ဟု ဆို လေ ၏။

၂၂ ယော ဘ သည် ဤ အ မှု များ နှင့် တွေ့ ကြုံ သော် လည်း မ မှား ယွင်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို လည်း အ ပြစ် မ တင် ဘဲ နေ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ယော ဘ အ မည် ရှိ သော သူ တ ယောက် သည် ဥ ဇ ပြည် ၌ နေ ၏။ ထို သူ သည် စုံ လင် ဖြောင့် မတ် ခြင်း ရှိ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ရှောင် သော သူ ဖြစ် ၏။ သား ခု နစ် ယောက် နှင့် သ မီး သုံး ယောက် ရှိ ၏။ သူ ၏ ဥစ္စာ ကား၊ သိုး ခု နစ် ထောင်၊ ကု လား အုပ် သုံး ထောင်၊ နွား ယှဉ် ငါး ရာ၊ မြည်း မ ငါး ရာ၊ ငယ် သား အ တိုင်း မ သိ များ သည် ဖြစ် ၍၊ ထို သူ သည် အ ရှေ့ မျက် နှာ အ ရပ် သား တ ကာ တို့ ထက် သာ ၍ ကြီး သော သူ ဖြစ် ၏။

ယော ဘ ၏ သား တို့ သည် နှစ် စဉ် အ တိုင်း အ သီး အ သီး ဘွား သော နေ့ ရောက် လျှင်၊ မိ မိ တို့ အိမ် ၌ ပွဲ ခံ သ ဖြင့် နှ မ သုံး ယောက် ကို လည်း ခေါ် ၍ အ တူ စား သောက် လေ့ ရှိ ကြ ၏။ ပွဲ ခံ သော နေ့ ရက် လွန် သော အ ခါ၊ ယော ဘ သည် သူ တို့ ကို ခေါ် ၍ သန့် ရှင်း စေ ပြီး လျှင် နံ နက် စော စော ထ ၍ သူ တို့ အ ရေ အ တွက် အ တိုင်း မီး ရှို့ သော ယဇ် ကို ပူ ဇော် လေ့ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ့ သား တို့ သည် မှား ယွင်း ၍ စိတ် နှ လုံး ထဲ ၌ ဘု ရား သ ခင် ကို စွန့် ပယ် ကြ ပြီ လော ဟု ယော ဘ အောက် မေ့ ၏။ ထို သို့ ယော ဘ သည် အ စဉ် ပြု မြဲ ရှိ ၏။

ဘု ရား သ ခင် ၏ သား တို့ သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် ၌ ခ စား ခြင်း ငှါ လာ ရ သော နေ့ ရက် အ ချိန် ရောက် လျှင်၊ စာ တန် သည် လည်း သူ တို့ နှင့် ရော နှော ၍ လာ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း ဟု စာ တန် ကို မေး တော် မူ လျှင်၊ စာ တန် က၊ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လှည့် လည် ၍ အ ရပ် ရပ် သွား လာ ခြင်း အ မှု ထဲ က လာ ပါ သည် ဟု ပြန် လျှောက် လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ ငါ့ ကျွန် ယော ဘ ကို ဆင် ခြင် ပြီ လော။ မြေ ကြီး ပေါ် မှာ သူ နှင့် တူ သော သူ တ ယောက် မျှ မ ရှိ။ စုံ လင် ဖြောင့် မတ် ပေ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ကို ကြောက် ရွံ့ သော သူ၊ မ ကောင်း သော အ ကျင့် ကို ရှောင် သော သူ ဖြစ် သည် ဟု စာ တန် အား မိန့် တော် မူ ၏။

စာ တန် က လည်း၊ ယော ဘ သည် အ ကျိုး မ ရ ဘဲ ဘု ရား ဝတ် ကို ပြု သ လော။ ၁၀ ကိုယ် တော် သည် သူ့ ကိုယ် မှ စ ၍ သူ့ အိမ် နှင့် သူ့ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ ပတ် လည် ၌ စောင် ရန်း ကာ တော် မူ သည် မ ဟုတ် လော။ သူ ပြု လေ သ မျှ တို့ ကို ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပြီ။၊ သူ့ သိုး နွား အ စ ရှိ သော တိ ရစ္ဆာန် တို့ သည် မြေ ပေါ် မှာ အ လွန် ပွါး များ ကြ ပြီ။ ၁၁ ယ ခု မူ ကား၊ လက် တော် ကို ဆန့် ၍ သူ ၏ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ ကို ထိ ခိုက် တော် မူ လျှင်၊ သူ သည် မျက် မှောက် တော် ၌ ကိုယ် တော် ကို စွန့် ပယ် ပါ လိမ့် မည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ပြန် လျှောက် လေ ၏။ ၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား က လည်း၊ သူ ၏ ဥစ္စာ ရှိ သ မျှ သည် သင့် လက် ၌ ရှိ ၏။ သူ့ ကိုယ် တ ခု ကို သာ မ ထိ မ ခိုက် နှင့် ဟု မိန့် တော် မူ လျှင်၊ စာ တန် သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ ထွက် သွား လေ ၏။

၁၃ တ နေ့ သ ၌ ယော ဘ ၏ သား သ မီး တို့ သည် အစ် ကို အ ကြီး အိမ် တွင် စား ၍ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် လျက် နေ ကြ စဉ်၊ ၁၄ ယော ဘ ထံ သို့ တ မန် တ ယောက် လာ ၍၊ နွား တို့ သည် လယ် ထွန် လျက်၊ သူ တို့ အ နား မှာ မြည်း မ တို့ သည် ကျက် စား လျက် ရှိ ကြ သော အ ခါ၊ ၁၅ ရှေ ဘ အ မျိုး သား တို့ သည် တိုက် ယူ သွား ကြ ပါ ပြီ။ လူ စောင့် တို့ ကို လည်း ထား နှင့် သတ် ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၆ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ မီး သည် မိုဃ်း ကောင်း ကင် မှ ကျ သ ဖြင့်၊ သိုး များ နှင့် လူ စောင့် များ တို့ ကို လောင် ၍ သူ တို့ သည် ကျွမ်း ကုန် ကြ ပါ ပြီ။ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၇ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ခါ လ ဒဲ အ မျိုး သား တပ် သုံး တပ် တို့ သည် ချီ ၍ ကု လား အုပ် တို့ ကို တိုက် ယူ သွား ကြ ပါ ပြီ။ လူ စောင့် တို့ ကို လည်း ထား နှင့် သတ် ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၁၈ ထို သို့ လျှောက် စဉ် တွင်၊ အ ခြား သော သူ တ ယောက် သည် လာ ၍၊ ကိုယ် တော် ၏ သား သ မီး တို့ သည် အစ် ကို အ ကြီး အိမ် ၌ စား ၍ စ ပျစ် ရည် ကို သောက် လျက် နေ ကြ သော အ ခါ၊ ၁၉ တော မှ လေ ကြီး လာ ၍ အိမ် လေး ထောင့် ကို တိုက် သ ဖြင့်၊ အိမ် သည် ထို လု လင် တို့ အ ပေါ် ၌ ပြို လဲ ပါ ၏။ သူ တို့ သည် သေ ၍ ကျွန် တော် တ ယောက် တည်း ကျန် ရစ် လျက်၊ ကိုယ် တော် အား သိ တင်း ကြား ပြော ရ ပါ သည် ဟု လျှောက် လေ ၏။

၂၀ ထို အ ခါ ယော ဘ သည် ထ ၍ မိ မိ ဝတ် လုံ ကို ဆုတ် လေ ၏။ ဆံ ပင် ကို လည်း ရိတ် ၍ မြေ ပေါ် မှာ ဝပ် လျက် ကိုး ကွယ် ပြီး လျှင်၊ ငါ သည် အ ဝတ် မ ပါ ဘဲ အ မိ ဝမ်း ထဲ က ထွက် လာ ၏။ ၂၁ အ ဝတ် မ ပါ ဘဲ အ မိ ဝမ်း ထဲ သို့ ပြန် သွား တော့ မည်။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ပေး တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား လည်း ရုပ် သိမ်း တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နာ မ တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ စေ သ တည်း ဟု ဆို လေ ၏။

၂၂ ယော ဘ သည် ဤ အ မှု များ နှင့် တွေ့ ကြုံ သော် လည်း မ မှား ယွင်း။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို လည်း အ ပြစ် မ တင် ဘဲ နေ ၏။

Please view in landscape orientation