စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ယော န ဝတ္ထု

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ မိတ္တဲ ၏ သား ယော န သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ သင် ထ ၍ နိ နေ ဝေ မြို့ ကြီး သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ ခြိမ်း ချောက် သော စ ကား နှင့် ကြွေး ကြော် လော့။ ထို မြို့ ပြု သော ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် သည် ငါ့ ရှေ့ သို့ တက် လာ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ယော န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ တာ ရှု မြို့ သို့ ပြေး မည့် အ ကြံ ရှိ သည် နှင့် ထ လျက် ယုပ္ပေ မြို့ သို့ သွား ၍ ရောက် သ ဖြင့်၊ တာ ရှု မြို့ သို့ သွား သော သင်္ဘော ကို တွေ့ ကြုံ ၍ သင်္ဘော ခ ကို ပေး ပြီး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ သင်္ဘော သား တို့ နှင့် အ တူ တာ ရှု မြို့ သို့ လိုက် ခြင်း ငှါ သင်္ဘော ကို စီး လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း ပြင်း စွာ သော လေ ကို ပင် လယ် အ ပေါ် သို့ စေ လွှတ် တော် မူ သ ဖြင့်၊ ပင် လယ် ၌ ကြီး စွာ သော မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ဖြစ် ၍၊ သင်္ဘော သည် ပျက် လု သော လက္ခ ဏာ ရှိ ၏။ ထို အ ခါ သင်္ဘော သား တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ ၍ အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ ဘု ရား ကို အော် ဟစ် ကြ ၏။ သင်္ဘော ပေါ့ စေ ခြင်း ငှါ ဝန် များ ကို ပင် လယ် ထဲ သို့ ပစ် ချ ကြ ၏။ ယော န မူ ကား၊ သင်္ဘော ဝမ်း ထဲ သို့ ဆင်း ၍ အိပ် ပျော် လျက် နေ ၏။ သင်္ဘော သူ ကြီး သည် လာ ၍၊ အို အိပ် ပျော် သော သူ၊ အ ဘယ် သို့ နည်း။ ထ လော့။ သင် ၏ ဘု ရား ကို ဆု တောင်း လော့။ ငါ တို့ အ သက် လွတ် စေ ခြင်း ငှါ ထို ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို အောက် မေ့ ကောင်း အောက် မေ့ လိမ့် မည် ဟု ဆို ၏။

နောက် တ ဖန် သူ တို့ က၊ လာ ကြ။ အ ဘယ် သူ ၏ အ ပြစ် ကြောင့် ဤ အ မှု ရောက် သည် ကို ငါ တို့ သိ ရ မည် အ ကြောင်း စာ ရေး တံ ချ ကြ ကုန် အံ့ ဟု တိုင် ပင် ၍၊ စာ ရေး တံ ချ လျှင် ယော န ၌ စာ ရေး တံ ကျ ၏။ တ ဖန် သူ တို့ က၊ အ ဘယ် အ ပြစ် ကြောင့် ဤ အ မှု ရောက် သည် ကို ပြော ပါ လော့။ သင် ဆောင် ရွက် သော အ မှု ကား၊ အ ဘယ် အ မှု နည်း။ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း။ အ ဘယ် ပြည် က၊ အ ဘယ် အ မျိုး သား ဖြစ် သ နည်း ဟု မေး မြန်း ကြ သော်၊ ငါ သည် ဟေ ဗြဲ အ မျိုး သား ဖြစ် ၏။ ရေ မြေ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သော ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် သော သူ ဖြစ် ၏ ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၀ ထို သူ တို့ သည် အ လွန် ကြောက် ရွံ့ ၍၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဤ သို့ ပြု သ နည်း ဟု မေး ကြ ၏။ ယော န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ မိ မိ ပြေး ကြောင်း ကို ဘော် ပြ သော ကြောင့် သူ တို့ သိ ကြ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ပင် လယ် ၌ လှိုင်း တံ ပိုး သည် တိုး ၍ ထ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ က၊ ငါ တို့ ၌ လှိုင်း တံ ပိုး ငြိမ်း စေ ခြင်း ငှါ သင့် ကို အ ဘယ် သို့ ပြု ရ ပါ မည် နည်း ဟု မေး ကြ သော်၊ ၁၂ ငါ့ ကို ချီ ၍ ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ လှိုင်း တံ ပိုး သည် သင် တို့ ၌ ငြိမ်း လိမ့် မည်။ ဤ ပြင်း စွာ သော မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း သည် ငါ့ ကြောင့် သာ သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ရောက် သည် ကို ငါ သိ ၏ ဟု ပြန် ပြော သော် လည်း၊ ၁၃ သင်္ဘော သား တို့ သည် ကမ်း သို့ ရောက် အံ့ သော ငှါ ပင် ပန်း စွာ တက် ခတ် ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ သူ တို့ တ ဘက် ၌ လှိုင်း တံ ပိုး တိုး ၍ ထ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် မ တတ် နိုင် သော အ ခါ၊

၁၄ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် တောင်း ပန် ပါ ၏။ ဤ သူ ၏ အ သက် ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ကျိုး နည်း မ ဖြစ် ပါ စေ နှင့်။ အ ပြစ် မ ရှိ သော သူ ၏ အ သက် ကို သတ် သော အ ပြစ် ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ ၌ တင် တော် မ မူ ပါ နှင့်။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ လို ရှိ တော် မူ သည် အ တိုင်း ပြု တော် မူ ၏ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ကြွေး ကြော် တောင်း ပန် ပြီး မှ၊ ၁၅ ယော န ကို ချီ ၍ ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် ကြ ၏။ ထို အ ခါ ပင် လယ် လှိုင်း တံ ပိုး သည် ငြိမ်း လေ ၏။ ၁၆ သင်္ဘော သား တို့ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို အ လွန် ကြောက် ရွံ့ သ ဖြင့် ယဇ် ပူ ဇော် ၍ သစ္စာ ဂ တိ ထား ကြ ၏။

၁၇ ယော န ကို မျို စေ ခြင်း ငှါ ငါး ကြီး ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ခန့် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ယော န သည် ငါး ၏ ဝမ်း ထဲ မှာ သုံး ရက် ပတ် လုံး နေ ရ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ မိတ္တဲ ၏ သား ယော န သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ သင် ထ ၍ နိ နေ ဝေ မြို့ ကြီး သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ ခြိမ်း ချောက် သော စ ကား နှင့် ကြွေး ကြော် လော့။ ထို မြို့ ပြု သော ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် သည် ငါ့ ရှေ့ သို့ တက် လာ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ယော န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ တာ ရှု မြို့ သို့ ပြေး မည့် အ ကြံ ရှိ သည် နှင့် ထ လျက် ယုပ္ပေ မြို့ သို့ သွား ၍ ရောက် သ ဖြင့်၊ တာ ရှု မြို့ သို့ သွား သော သင်္ဘော ကို တွေ့ ကြုံ ၍ သင်္ဘော ခ ကို ပေး ပြီး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ သင်္ဘော သား တို့ နှင့် အ တူ တာ ရှု မြို့ သို့ လိုက် ခြင်း ငှါ သင်္ဘော ကို စီး လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း ပြင်း စွာ သော လေ ကို ပင် လယ် အ ပေါ် သို့ စေ လွှတ် တော် မူ သ ဖြင့်၊ ပင် လယ် ၌ ကြီး စွာ သော မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ဖြစ် ၍၊ သင်္ဘော သည် ပျက် လု သော လက္ခ ဏာ ရှိ ၏။ ထို အ ခါ သင်္ဘော သား တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ ၍ အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ ဘု ရား ကို အော် ဟစ် ကြ ၏။ သင်္ဘော ပေါ့ စေ ခြင်း ငှါ ဝန် များ ကို ပင် လယ် ထဲ သို့ ပစ် ချ ကြ ၏။ ယော န မူ ကား၊ သင်္ဘော ဝမ်း ထဲ သို့ ဆင်း ၍ အိပ် ပျော် လျက် နေ ၏။ သင်္ဘော သူ ကြီး သည် လာ ၍၊ အို အိပ် ပျော် သော သူ၊ အ ဘယ် သို့ နည်း။ ထ လော့။ သင် ၏ ဘု ရား ကို ဆု တောင်း လော့။ ငါ တို့ အ သက် လွတ် စေ ခြင်း ငှါ ထို ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို အောက် မေ့ ကောင်း အောက် မေ့ လိမ့် မည် ဟု ဆို ၏။

နောက် တ ဖန် သူ တို့ က၊ လာ ကြ။ အ ဘယ် သူ ၏ အ ပြစ် ကြောင့် ဤ အ မှု ရောက် သည် ကို ငါ တို့ သိ ရ မည် အ ကြောင်း စာ ရေး တံ ချ ကြ ကုန် အံ့ ဟု တိုင် ပင် ၍၊ စာ ရေး တံ ချ လျှင် ယော န ၌ စာ ရေး တံ ကျ ၏။ တ ဖန် သူ တို့ က၊ အ ဘယ် အ ပြစ် ကြောင့် ဤ အ မှု ရောက် သည် ကို ပြော ပါ လော့။ သင် ဆောင် ရွက် သော အ မှု ကား၊ အ ဘယ် အ မှု နည်း။ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း။ အ ဘယ် ပြည် က၊ အ ဘယ် အ မျိုး သား ဖြစ် သ နည်း ဟု မေး မြန်း ကြ သော်၊ ငါ သည် ဟေ ဗြဲ အ မျိုး သား ဖြစ် ၏။ ရေ မြေ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သော ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် သော သူ ဖြစ် ၏ ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၀ ထို သူ တို့ သည် အ လွန် ကြောက် ရွံ့ ၍၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဤ သို့ ပြု သ နည်း ဟု မေး ကြ ၏။ ယော န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ မိ မိ ပြေး ကြောင်း ကို ဘော် ပြ သော ကြောင့် သူ တို့ သိ ကြ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ပင် လယ် ၌ လှိုင်း တံ ပိုး သည် တိုး ၍ ထ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ က၊ ငါ တို့ ၌ လှိုင်း တံ ပိုး ငြိမ်း စေ ခြင်း ငှါ သင့် ကို အ ဘယ် သို့ ပြု ရ ပါ မည် နည်း ဟု မေး ကြ သော်၊ ၁၂ ငါ့ ကို ချီ ၍ ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ လှိုင်း တံ ပိုး သည် သင် တို့ ၌ ငြိမ်း လိမ့် မည်။ ဤ ပြင်း စွာ သော မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း သည် ငါ့ ကြောင့် သာ သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ရောက် သည် ကို ငါ သိ ၏ ဟု ပြန် ပြော သော် လည်း၊ ၁၃ သင်္ဘော သား တို့ သည် ကမ်း သို့ ရောက် အံ့ သော ငှါ ပင် ပန်း စွာ တက် ခတ် ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ သူ တို့ တ ဘက် ၌ လှိုင်း တံ ပိုး တိုး ၍ ထ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် မ တတ် နိုင် သော အ ခါ၊

၁၄ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် တောင်း ပန် ပါ ၏။ ဤ သူ ၏ အ သက် ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ကျိုး နည်း မ ဖြစ် ပါ စေ နှင့်။ အ ပြစ် မ ရှိ သော သူ ၏ အ သက် ကို သတ် သော အ ပြစ် ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ ၌ တင် တော် မ မူ ပါ နှင့်။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ လို ရှိ တော် မူ သည် အ တိုင်း ပြု တော် မူ ၏ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ကြွေး ကြော် တောင်း ပန် ပြီး မှ၊ ၁၅ ယော န ကို ချီ ၍ ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် ကြ ၏။ ထို အ ခါ ပင် လယ် လှိုင်း တံ ပိုး သည် ငြိမ်း လေ ၏။ ၁၆ သင်္ဘော သား တို့ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို အ လွန် ကြောက် ရွံ့ သ ဖြင့် ယဇ် ပူ ဇော် ၍ သစ္စာ ဂ တိ ထား ကြ ၏။

၁၇ ယော န ကို မျို စေ ခြင်း ငှါ ငါး ကြီး ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ခန့် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ယော န သည် ငါး ၏ ဝမ်း ထဲ မှာ သုံး ရက် ပတ် လုံး နေ ရ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

အ မိတ္တဲ ၏ သား ယော န သို့ ရောက် လာ သော ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ နှုတ် က ပတ် တော် ဟူ မူ ကား၊ သင် ထ ၍ နိ နေ ဝေ မြို့ ကြီး သို့ သွား ပြီး လျှင်၊ ခြိမ်း ချောက် သော စ ကား နှင့် ကြွေး ကြော် လော့။ ထို မြို့ ပြု သော ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် သည် ငါ့ ရှေ့ သို့ တက် လာ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ယော န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ တာ ရှု မြို့ သို့ ပြေး မည့် အ ကြံ ရှိ သည် နှင့် ထ လျက် ယုပ္ပေ မြို့ သို့ သွား ၍ ရောက် သ ဖြင့်၊ တာ ရှု မြို့ သို့ သွား သော သင်္ဘော ကို တွေ့ ကြုံ ၍ သင်္ဘော ခ ကို ပေး ပြီး လျှင်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ သင်္ဘော သား တို့ နှင့် အ တူ တာ ရှု မြို့ သို့ လိုက် ခြင်း ငှါ သင်္ဘော ကို စီး လေ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လည်း ပြင်း စွာ သော လေ ကို ပင် လယ် အ ပေါ် သို့ စေ လွှတ် တော် မူ သ ဖြင့်၊ ပင် လယ် ၌ ကြီး စွာ သော မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ဖြစ် ၍၊ သင်္ဘော သည် ပျက် လု သော လက္ခ ဏာ ရှိ ၏။ ထို အ ခါ သင်္ဘော သား တို့ သည် ကြောက် ရွံ့ ၍ အ သီး အ သီး မိ မိ တို့ ဘု ရား ကို အော် ဟစ် ကြ ၏။ သင်္ဘော ပေါ့ စေ ခြင်း ငှါ ဝန် များ ကို ပင် လယ် ထဲ သို့ ပစ် ချ ကြ ၏။ ယော န မူ ကား၊ သင်္ဘော ဝမ်း ထဲ သို့ ဆင်း ၍ အိပ် ပျော် လျက် နေ ၏။ သင်္ဘော သူ ကြီး သည် လာ ၍၊ အို အိပ် ပျော် သော သူ၊ အ ဘယ် သို့ နည်း။ ထ လော့။ သင် ၏ ဘု ရား ကို ဆု တောင်း လော့။ ငါ တို့ အ သက် လွတ် စေ ခြင်း ငှါ ထို ဘု ရား သည် ငါ တို့ ကို အောက် မေ့ ကောင်း အောက် မေ့ လိမ့် မည် ဟု ဆို ၏။

နောက် တ ဖန် သူ တို့ က၊ လာ ကြ။ အ ဘယ် သူ ၏ အ ပြစ် ကြောင့် ဤ အ မှု ရောက် သည် ကို ငါ တို့ သိ ရ မည် အ ကြောင်း စာ ရေး တံ ချ ကြ ကုန် အံ့ ဟု တိုင် ပင် ၍၊ စာ ရေး တံ ချ လျှင် ယော န ၌ စာ ရေး တံ ကျ ၏။ တ ဖန် သူ တို့ က၊ အ ဘယ် အ ပြစ် ကြောင့် ဤ အ မှု ရောက် သည် ကို ပြော ပါ လော့။ သင် ဆောင် ရွက် သော အ မှု ကား၊ အ ဘယ် အ မှု နည်း။ သင် သည် အ ဘယ် အ ရပ် က လာ သ နည်း။ အ ဘယ် ပြည် က၊ အ ဘယ် အ မျိုး သား ဖြစ် သ နည်း ဟု မေး မြန်း ကြ သော်၊ ငါ သည် ဟေ ဗြဲ အ မျိုး သား ဖြစ် ၏။ ရေ မြေ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သော ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို ကိုး ကွယ် သော သူ ဖြစ် ၏ ဟု ဆို လျှင်၊ ၁၀ ထို သူ တို့ သည် အ လွန် ကြောက် ရွံ့ ၍၊ သင် သည် အ ဘယ် ကြောင့် ဤ သို့ ပြု သ နည်း ဟု မေး ကြ ၏။ ယော န သည် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ထံ တော် မှ မိ မိ ပြေး ကြောင်း ကို ဘော် ပြ သော ကြောင့် သူ တို့ သိ ကြ ၏။

၁၁ ထို အ ခါ ပင် လယ် ၌ လှိုင်း တံ ပိုး သည် တိုး ၍ ထ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ က၊ ငါ တို့ ၌ လှိုင်း တံ ပိုး ငြိမ်း စေ ခြင်း ငှါ သင့် ကို အ ဘယ် သို့ ပြု ရ ပါ မည် နည်း ဟု မေး ကြ သော်၊ ၁၂ ငါ့ ကို ချီ ၍ ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင်၊ လှိုင်း တံ ပိုး သည် သင် တို့ ၌ ငြိမ်း လိမ့် မည်။ ဤ ပြင်း စွာ သော မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း သည် ငါ့ ကြောင့် သာ သင် တို့ အ ပေါ် သို့ ရောက် သည် ကို ငါ သိ ၏ ဟု ပြန် ပြော သော် လည်း၊ ၁၃ သင်္ဘော သား တို့ သည် ကမ်း သို့ ရောက် အံ့ သော ငှါ ပင် ပန်း စွာ တက် ခတ် ကြ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ သူ တို့ တ ဘက် ၌ လှိုင်း တံ ပိုး တိုး ၍ ထ သော ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် မ တတ် နိုင် သော အ ခါ၊

၁၄ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် တောင်း ပန် ပါ ၏။ ဤ သူ ၏ အ သက် ကြောင့် အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် အ ကျိုး နည်း မ ဖြစ် ပါ စေ နှင့်။ အ ပြစ် မ ရှိ သော သူ ၏ အ သက် ကို သတ် သော အ ပြစ် ကို အ ကျွန်ုပ် တို့ ၌ တင် တော် မ မူ ပါ နှင့်။ အို ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် သည် အ လို ရှိ တော် မူ သည် အ တိုင်း ပြု တော် မူ ၏ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား အား ကြွေး ကြော် တောင်း ပန် ပြီး မှ၊ ၁၅ ယော န ကို ချီ ၍ ပင် လယ် ထဲ သို့ ချ ပစ် ကြ ၏။ ထို အ ခါ ပင် လယ် လှိုင်း တံ ပိုး သည် ငြိမ်း လေ ၏။ ၁၆ သင်္ဘော သား တို့ သည် လည်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို အ လွန် ကြောက် ရွံ့ သ ဖြင့် ယဇ် ပူ ဇော် ၍ သစ္စာ ဂ တိ ထား ကြ ၏။

၁၇ ယော န ကို မျို စေ ခြင်း ငှါ ငါး ကြီး ကို ထာ ဝ ရ ဘု ရား ခန့် ထား တော် မူ သည် နှင့် အ ညီ၊ ယော န သည် ငါး ၏ ဝမ်း ထဲ မှာ သုံး ရက် ပတ် လုံး နေ ရ ၏။

Please view in landscape orientation