စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ရှင် ယာ ကုပ် သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ငါ ယာ ကုပ် သည်၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကွဲ ပြား သော တ ဆယ် နှစ် ပါး သော အ မျိုး တို့ ကို မေတ္တာ နှင့် ကြား လိုက် ပါ ၏။

၂-၃ ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သည်း ခံ ခြင်း ကို ပွါး စေ တတ် သည် ဟု သိ မှတ် လျက်၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း သက် သက် ဖြစ် သည် ဟု မှတ် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် အ လျှင်း မ ချို့ တဲ့ ဘဲ စေ့ စပ် စုံ လင် မည် အ ကြောင်း၊ သည်း ခံ ခြင်း စိတ် သည် အ ကုန် အ စင် ပြု ပြင် ပါ စေ။

သင် တို့ တွင် တ စုံ တ ယောက် သော သူ သည် ပ ညာ ကို လို လျှင်၊ ကဲ့ ရဲ့ ပြစ် တင် ခြင်း ကို ပြု တော် မ မူ ဘဲ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား စေ တ နာ စိတ် နှင့် ပေး သ နား တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို တောင်း စေ။ တောင်း လျှင် ရ လိမ့် မည်။ သို့ ရာ တွင် တွေး တော ခြင်း မ ရှိ ဘဲ ယုံ ကြည် သော စိတ် နှင့် တောင်း ရ မည်။ တွေး တော ခြင်း ရှိ သော သူ သည် ကား၊ လေ ခတ် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော လှိုင်း တံ ပိုး နှင့် တူ ၏။ ၇-၈ ထို သို့ သော သူ သည် စိတ် နှစ် ခွ ရှိ သော သူ၊ ပြု လေ သ မျှ တို့ ၌ မ တည် ကြည် သော သူ ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် မှ တ စုံ တ ခု ကို ရ မည် ဟု မ ထင် မ မှတ် စေ နှင့်။

အောက် လျှိုး နှိမ့် ချ သော ညီ အစ် ကို သည် မိ မိ ချီး မြှောက် ခြင်း အ ရာ ၌ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် စေ။ ၁၀ ငွေ ရ တတ် သော ညီ အစ် ကို သည် မိ မိ နှိမ့် ချ ဆင်း ရဲ ခြင်း အ ရာ ၌ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် စေ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖောက် ပြန် ခြင်း သ ဘော ရှိ ၏။ ၁၁ နေ သည် ပူ သော အ ရှိန် နှင့် ထွက် သော အ ခါ၊ မြက် ပင် သည် သွေ့ ခြောက် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ တင့် တယ် သော အ သွေး အ ဆင်း လည်း ပျောက် ပျက် တတ် ၏။ ထို နည်း တူ၊ ငွေ ရ တတ် သော သူ သည် မိ မိ အ မှု အ ရာ တို့ ၌ ညှိုး နွမ်း ပျောက် ပျက် ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ၏။

၁၂ စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို သည်း ခံ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ ပြီး မှ သ ခင် ဘု ရား ကို ချစ် သော သူ တို့ အား ဂ တိ ထား တော် မူ သော အ သက် သ ရ ဖူ ကို ရ လိမ့် မည်။

၁၃ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ့ ကို သွေး ဆောင် တော် မူ သည် ဟု မ ပြော စေ နှင့်။ မ ကောင်း သော အ ရာ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သွေး ဆောင် နိုင် ရာ။ ကိုယ် တော် သည် လည်း အ ဘယ် သူ ကို မျှ အ ပြစ် သို့ သွေး ဆောင် တော် မ မူ။ ၁၄ မိ မိ တပ် မက် သော စိတ် ဆွဲ ငင် ဖြား ယောင်း ခြင်း ကို ခံ သော သူ မည် သည် ကား၊ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ၏။ ၁၅ တပ် မက် သော စိတ် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ဒု စ ရိုက် ကို ဘွား တတ် ၏။ ဒု စ ရိုက် သည် လည်း ပြည့် စုံ လျှင် သေ ခြင်း ကို ဘွား တတ် ၏။

၁၆ ငါ ချစ် သော ညီ အစ် ကို တို့၊ အ လွဲ မ ယူ ကြ နှင့်။ ၁၇ ကောင်း မြတ် စုံ လင် သော ဆု ကျေး ဇူး ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ လင်း တို့ ၏ အ ဘ ထံ တော် က သက် ရောက် သည် ဖြစ် ၍၊ အ ထက် အ ရပ် မှ လာ ကြ ၏။ ထို အ ဘ သည် ရွေ့ လျော့ တိမ်း ယိမ်း ခြင်း မ ရှိ၊ ပြောင်း လဲ ခြင်း အ ရိပ် နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ၏။ ၁၈ နိမ္မိတ image dark image light close dark close light 'နိမ္မိတ' သည် ပါ ဠိ စ ကား ဖြစ် ပြီး 'ဖန် ဆင်း အပ် သော' ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ရ သည်။ သတ္တ ဝါ တို့ တွင် ငါ တို့ သည် အ ဦး သီး သော အ သီး ကဲ့ သို့ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သမ္မာ တ ရား စ ကား အား ဖြင့် မိ မိ အ လို တော် အ တိုင်း ငါ တို့ ကို ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ ၏။

၁၉ သို့ ဖြစ် ၍၊ ငါ ချစ် သော ညီ အစ် ကို တို့၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ သည် နား ကြား ခြင်း ငှါ လျင် မြန် ကြ စေ။ စ ကား ပြော ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ မျက် ထွက် ခြင်း ငှါ ၎င်း နှေး ကြ စေ။ ၂၀ လူ ၏ ဒေါ သ အ မျက် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို မ ပြု စု တတ်။ ၂၁ ထို ကြောင့်၊ ခပ် သိမ်း သော ညစ် ညူး ခြင်း၊ မ နာ လို သော စိတ် လွန် ကျူး ခြင်း ကို ပယ် ရှား ၍၊ သင် တို့ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် နိုင် သော၊ အ ထဲ ၌ စိုက် ပျိုး သော နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော စိတ် နှင့် ခံ ယူ ကြ လော့။

၂၂ ကိုယ် ကို ကိုယ် လှည့် ဖြား ၍၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို နာ ရုံ မျှ သာ ပြု သော သူ မ ဟုတ်၊ တ ရား ကို ကျင့် သော သူ ဖြစ် ကြ လော့။ ၂၃ တ ရား ကို မ ကျင့် ဘဲ နာ ရုံ မျှ သာ ပြု သော သူ မည် သည် ကား၊ မှန် ၌ မိ မိ ပ က တိ မျက် နှာ ကို ကြည့် သော သူ နှင့် တူ ၏။ ၂၄ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် ကြည့် ပြီး မှ၊ အ ခြား သို့ သွား ၍ မိ မိ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ကို ချက် ခြင်း မေ့ လျော့ တတ် ၏။ ၂၅ လွှတ် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ စုံ လင် သော တ ရား ၌ စေ့ စေ ကြည့် ရှု ၍ တည် ကြည် သော သူ မူ ကား၊ တ ရား နာ ၍ မေ့ လျော့ သော သူ မ ဟုတ်၊ အ ကျင့် ကျင့် သော သူ ဖြစ် သ ဖြင့်၊ မိ မိ ကျင့် သော အ ကျင့် ၌ မင်္ဂ လာ ရှိ သော သူ ဖြစ် ၏။

၂၆ သင် တို့ တွင် အ ကြင် သူ သည် သီ လ ဆောက် တည် ဟန် ပြု သော် လည်း၊ မိ မိ နှုတ် ကို မ ချုပ် တည်း၊ မိ မိ နှ လုံး ကို လှည့် ဖြား ၏။ ထို သူ ၏ သီ လ သည် အ ချည်း နှီး သက် သက် ဖြစ် ၏။ ၂၇ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ စင် ကြယ် သန့် ရှင်း သော သီ လ ဟူ မူ ကား၊ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ ငယ် တို့ နှင့် မုတ် ဆိုး မ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ကို ကြည့် ရှု ပြု စု ခြင်း၊ ကိုယ် တိုင် လည်း လော ကီ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် အံ့ သော ငှါ စောင့် ရှောက် ခြင်း ပေ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ငါ ယာ ကုပ် သည်၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကွဲ ပြား သော တ ဆယ် နှစ် ပါး သော အ မျိုး တို့ ကို မေတ္တာ နှင့် ကြား လိုက် ပါ ၏။

၂-၃ ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သည်း ခံ ခြင်း ကို ပွါး စေ တတ် သည် ဟု သိ မှတ် လျက်၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း သက် သက် ဖြစ် သည် ဟု မှတ် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် အ လျှင်း မ ချို့ တဲ့ ဘဲ စေ့ စပ် စုံ လင် မည် အ ကြောင်း၊ သည်း ခံ ခြင်း စိတ် သည် အ ကုန် အ စင် ပြု ပြင် ပါ စေ။

သင် တို့ တွင် တ စုံ တ ယောက် သော သူ သည် ပ ညာ ကို လို လျှင်၊ ကဲ့ ရဲ့ ပြစ် တင် ခြင်း ကို ပြု တော် မ မူ ဘဲ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား စေ တ နာ စိတ် နှင့် ပေး သ နား တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို တောင်း စေ။ တောင်း လျှင် ရ လိမ့် မည်။ သို့ ရာ တွင် တွေး တော ခြင်း မ ရှိ ဘဲ ယုံ ကြည် သော စိတ် နှင့် တောင်း ရ မည်။ တွေး တော ခြင်း ရှိ သော သူ သည် ကား၊ လေ ခတ် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော လှိုင်း တံ ပိုး နှင့် တူ ၏။ ၇-၈ ထို သို့ သော သူ သည် စိတ် နှစ် ခွ ရှိ သော သူ၊ ပြု လေ သ မျှ တို့ ၌ မ တည် ကြည် သော သူ ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် မှ တ စုံ တ ခု ကို ရ မည် ဟု မ ထင် မ မှတ် စေ နှင့်။

အောက် လျှိုး နှိမ့် ချ သော ညီ အစ် ကို သည် မိ မိ ချီး မြှောက် ခြင်း အ ရာ ၌ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် စေ။ ၁၀ ငွေ ရ တတ် သော ညီ အစ် ကို သည် မိ မိ နှိမ့် ချ ဆင်း ရဲ ခြင်း အ ရာ ၌ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် စေ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖောက် ပြန် ခြင်း သ ဘော ရှိ ၏။ ၁၁ နေ သည် ပူ သော အ ရှိန် နှင့် ထွက် သော အ ခါ၊ မြက် ပင် သည် သွေ့ ခြောက် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ တင့် တယ် သော အ သွေး အ ဆင်း လည်း ပျောက် ပျက် တတ် ၏။ ထို နည်း တူ၊ ငွေ ရ တတ် သော သူ သည် မိ မိ အ မှု အ ရာ တို့ ၌ ညှိုး နွမ်း ပျောက် ပျက် ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ၏။

၁၂ စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို သည်း ခံ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ ပြီး မှ သ ခင် ဘု ရား ကို ချစ် သော သူ တို့ အား ဂ တိ ထား တော် မူ သော အ သက် သ ရ ဖူ ကို ရ လိမ့် မည်။

၁၃ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ့ ကို သွေး ဆောင် တော် မူ သည် ဟု မ ပြော စေ နှင့်။ မ ကောင်း သော အ ရာ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သွေး ဆောင် နိုင် ရာ။ ကိုယ် တော် သည် လည်း အ ဘယ် သူ ကို မျှ အ ပြစ် သို့ သွေး ဆောင် တော် မ မူ။ ၁၄ မိ မိ တပ် မက် သော စိတ် ဆွဲ ငင် ဖြား ယောင်း ခြင်း ကို ခံ သော သူ မည် သည် ကား၊ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ၏။ ၁၅ တပ် မက် သော စိတ် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ဒု စ ရိုက် ကို ဘွား တတ် ၏။ ဒု စ ရိုက် သည် လည်း ပြည့် စုံ လျှင် သေ ခြင်း ကို ဘွား တတ် ၏။

၁၆ ငါ ချစ် သော ညီ အစ် ကို တို့၊ အ လွဲ မ ယူ ကြ နှင့်။ ၁၇ ကောင်း မြတ် စုံ လင် သော ဆု ကျေး ဇူး ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ လင်း တို့ ၏ အ ဘ ထံ တော် က သက် ရောက် သည် ဖြစ် ၍၊ အ ထက် အ ရပ် မှ လာ ကြ ၏။ ထို အ ဘ သည် ရွေ့ လျော့ တိမ်း ယိမ်း ခြင်း မ ရှိ၊ ပြောင်း လဲ ခြင်း အ ရိပ် နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ၏။ ၁၈ နိမ္မိတ image dark image light close dark close light 'နိမ္မိတ' သည် ပါ ဠိ စ ကား ဖြစ် ပြီး 'ဖန် ဆင်း အပ် သော' ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ရ သည်။ သတ္တ ဝါ တို့ တွင် ငါ တို့ သည် အ ဦး သီး သော အ သီး ကဲ့ သို့ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သမ္မာ တ ရား စ ကား အား ဖြင့် မိ မိ အ လို တော် အ တိုင်း ငါ တို့ ကို ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ ၏။

၁၉ သို့ ဖြစ် ၍၊ ငါ ချစ် သော ညီ အစ် ကို တို့၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ သည် နား ကြား ခြင်း ငှါ လျင် မြန် ကြ စေ။ စ ကား ပြော ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ မျက် ထွက် ခြင်း ငှါ ၎င်း နှေး ကြ စေ။ ၂၀ လူ ၏ ဒေါ သ အ မျက် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို မ ပြု စု တတ်။ ၂၁ ထို ကြောင့်၊ ခပ် သိမ်း သော ညစ် ညူး ခြင်း၊ မ နာ လို သော စိတ် လွန် ကျူး ခြင်း ကို ပယ် ရှား ၍၊ သင် တို့ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် နိုင် သော၊ အ ထဲ ၌ စိုက် ပျိုး သော နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော စိတ် နှင့် ခံ ယူ ကြ လော့။

၂၂ ကိုယ် ကို ကိုယ် လှည့် ဖြား ၍၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို နာ ရုံ မျှ သာ ပြု သော သူ မ ဟုတ်၊ တ ရား ကို ကျင့် သော သူ ဖြစ် ကြ လော့။ ၂၃ တ ရား ကို မ ကျင့် ဘဲ နာ ရုံ မျှ သာ ပြု သော သူ မည် သည် ကား၊ မှန် ၌ မိ မိ ပ က တိ မျက် နှာ ကို ကြည့် သော သူ နှင့် တူ ၏။ ၂၄ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် ကြည့် ပြီး မှ၊ အ ခြား သို့ သွား ၍ မိ မိ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ကို ချက် ခြင်း မေ့ လျော့ တတ် ၏။ ၂၅ လွှတ် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ စုံ လင် သော တ ရား ၌ စေ့ စေ ကြည့် ရှု ၍ တည် ကြည် သော သူ မူ ကား၊ တ ရား နာ ၍ မေ့ လျော့ သော သူ မ ဟုတ်၊ အ ကျင့် ကျင့် သော သူ ဖြစ် သ ဖြင့်၊ မိ မိ ကျင့် သော အ ကျင့် ၌ မင်္ဂ လာ ရှိ သော သူ ဖြစ် ၏။

၂၆ သင် တို့ တွင် အ ကြင် သူ သည် သီ လ ဆောက် တည် ဟန် ပြု သော် လည်း၊ မိ မိ နှုတ် ကို မ ချုပ် တည်း၊ မိ မိ နှ လုံး ကို လှည့် ဖြား ၏။ ထို သူ ၏ သီ လ သည် အ ချည်း နှီး သက် သက် ဖြစ် ၏။ ၂၇ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ စင် ကြယ် သန့် ရှင်း သော သီ လ ဟူ မူ ကား၊ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ ငယ် တို့ နှင့် မုတ် ဆိုး မ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ကို ကြည့် ရှု ပြု စု ခြင်း၊ ကိုယ် တိုင် လည်း လော ကီ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် အံ့ သော ငှါ စောင့် ရှောက် ခြင်း ပေ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဘု ရား သ ခင် နှင့် အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ကျွန် ငါ ယာ ကုပ် သည်၊ အ ရပ် ရပ် တို့ ၌ ကွဲ ပြား သော တ ဆယ် နှစ် ပါး သော အ မျိုး တို့ ကို မေတ္တာ နှင့် ကြား လိုက် ပါ ၏။

၂-၃ ငါ့ ညီ အစ် ကို တို့၊ သင် တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကို စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း အ ရာ သည် သည်း ခံ ခြင်း ကို ပွါး စေ တတ် သည် ဟု သိ မှတ် လျက်၊ အ ထူး ထူး အ ပြား ပြား စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း နှင့် တွေ့ ကြုံ သော အ ခါ၊ ဝမ်း မြောက် စ ရာ အ ကြောင်း သက် သက် ဖြစ် သည် ဟု မှတ် ကြ လော့။ သင် တို့ သည် အ လျှင်း မ ချို့ တဲ့ ဘဲ စေ့ စပ် စုံ လင် မည် အ ကြောင်း၊ သည်း ခံ ခြင်း စိတ် သည် အ ကုန် အ စင် ပြု ပြင် ပါ စေ။

သင် တို့ တွင် တ စုံ တ ယောက် သော သူ သည် ပ ညာ ကို လို လျှင်၊ ကဲ့ ရဲ့ ပြစ် တင် ခြင်း ကို ပြု တော် မ မူ ဘဲ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ အား စေ တ နာ စိတ် နှင့် ပေး သ နား တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ကို တောင်း စေ။ တောင်း လျှင် ရ လိမ့် မည်။ သို့ ရာ တွင် တွေး တော ခြင်း မ ရှိ ဘဲ ယုံ ကြည် သော စိတ် နှင့် တောင်း ရ မည်။ တွေး တော ခြင်း ရှိ သော သူ သည် ကား၊ လေ ခတ် ၍ လှုပ် ရှား တတ် သော လှိုင်း တံ ပိုး နှင့် တူ ၏။ ၇-၈ ထို သို့ သော သူ သည် စိတ် နှစ် ခွ ရှိ သော သူ၊ ပြု လေ သ မျှ တို့ ၌ မ တည် ကြည် သော သူ ဖြစ် ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် မှ တ စုံ တ ခု ကို ရ မည် ဟု မ ထင် မ မှတ် စေ နှင့်။

အောက် လျှိုး နှိမ့် ချ သော ညီ အစ် ကို သည် မိ မိ ချီး မြှောက် ခြင်း အ ရာ ၌ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် စေ။ ၁၀ ငွေ ရ တတ် သော ညီ အစ် ကို သည် မိ မိ နှိမ့် ချ ဆင်း ရဲ ခြင်း အ ရာ ၌ ဝါ ကြွား ဝမ်း မြောက် စေ။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် မြက် ပွင့် ကဲ့ သို့ ဖောက် ပြန် ခြင်း သ ဘော ရှိ ၏။ ၁၁ နေ သည် ပူ သော အ ရှိန် နှင့် ထွက် သော အ ခါ၊ မြက် ပင် သည် သွေ့ ခြောက် ခြင်း သို့ ရောက် ၍ အ ပွင့် လည်း ကြွေ တတ် ၏။ တင့် တယ် သော အ သွေး အ ဆင်း လည်း ပျောက် ပျက် တတ် ၏။ ထို နည်း တူ၊ ငွေ ရ တတ် သော သူ သည် မိ မိ အ မှု အ ရာ တို့ ၌ ညှိုး နွမ်း ပျောက် ပျက် ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ၏။

၁၂ စုံ စမ်း နှောင့် ရှက် ခြင်း ကို သည်း ခံ သော သူ သည် မင်္ဂ လာ ရှိ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ စစ် ကြော စုံ စမ်း ခြင်း ကို ခံ ပြီး မှ သ ခင် ဘု ရား ကို ချစ် သော သူ တို့ အား ဂ တိ ထား တော် မူ သော အ သက် သ ရ ဖူ ကို ရ လိမ့် မည်။

၁၃ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ မည် သည် ကား၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ငါ့ ကို သွေး ဆောင် တော် မူ သည် ဟု မ ပြော စေ နှင့်။ မ ကောင်း သော အ ရာ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို မ သွေး ဆောင် နိုင် ရာ။ ကိုယ် တော် သည် လည်း အ ဘယ် သူ ကို မျှ အ ပြစ် သို့ သွေး ဆောင် တော် မ မူ။ ၁၄ မိ မိ တပ် မက် သော စိတ် ဆွဲ ငင် ဖြား ယောင်း ခြင်း ကို ခံ သော သူ မည် သည် ကား၊ အ ပြစ် သွေး ဆောင် ခြင်း သို့ ရောက် တတ် ၏။ ၁၅ တပ် မက် သော စိတ် သည် ပ ဋိ သန္ဓေ ယူ ၍ ဒု စ ရိုက် ကို ဘွား တတ် ၏။ ဒု စ ရိုက် သည် လည်း ပြည့် စုံ လျှင် သေ ခြင်း ကို ဘွား တတ် ၏။

၁၆ ငါ ချစ် သော ညီ အစ် ကို တို့၊ အ လွဲ မ ယူ ကြ နှင့်။ ၁၇ ကောင်း မြတ် စုံ လင် သော ဆု ကျေး ဇူး ရှိ သ မျှ တို့ သည် အ လင်း တို့ ၏ အ ဘ ထံ တော် က သက် ရောက် သည် ဖြစ် ၍၊ အ ထက် အ ရပ် မှ လာ ကြ ၏။ ထို အ ဘ သည် ရွေ့ လျော့ တိမ်း ယိမ်း ခြင်း မ ရှိ၊ ပြောင်း လဲ ခြင်း အ ရိပ် နှင့် ကင်း လွတ် တော် မူ ၏။ ၁၈ နိမ္မိတ image dark image light close dark close light 'နိမ္မိတ' သည် ပါ ဠိ စ ကား ဖြစ် ပြီး 'ဖန် ဆင်း အပ် သော' ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ရ သည်။ သတ္တ ဝါ တို့ တွင် ငါ တို့ သည် အ ဦး သီး သော အ သီး ကဲ့ သို့ ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သမ္မာ တ ရား စ ကား အား ဖြင့် မိ မိ အ လို တော် အ တိုင်း ငါ တို့ ကို ဖြစ် ဘွား စေ တော် မူ ၏။

၁၉ သို့ ဖြစ် ၍၊ ငါ ချစ် သော ညီ အစ် ကို တို့၊ ခပ် သိမ်း သော သူ တို့ သည် နား ကြား ခြင်း ငှါ လျင် မြန် ကြ စေ။ စ ကား ပြော ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ အ မျက် ထွက် ခြင်း ငှါ ၎င်း နှေး ကြ စေ။ ၂၀ လူ ၏ ဒေါ သ အ မျက် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဖြောင့် မတ် ခြင်း တ ရား ကို မ ပြု စု တတ်။ ၂၁ ထို ကြောင့်၊ ခပ် သိမ်း သော ညစ် ညူး ခြင်း၊ မ နာ လို သော စိတ် လွန် ကျူး ခြင်း ကို ပယ် ရှား ၍၊ သင် တို့ စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို ကယ် တင် နိုင် သော၊ အ ထဲ ၌ စိုက် ပျိုး သော နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ သော စိတ် နှင့် ခံ ယူ ကြ လော့။

၂၂ ကိုယ် ကို ကိုယ် လှည့် ဖြား ၍၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား ကို နာ ရုံ မျှ သာ ပြု သော သူ မ ဟုတ်၊ တ ရား ကို ကျင့် သော သူ ဖြစ် ကြ လော့။ ၂၃ တ ရား ကို မ ကျင့် ဘဲ နာ ရုံ မျှ သာ ပြု သော သူ မည် သည် ကား၊ မှန် ၌ မိ မိ ပ က တိ မျက် နှာ ကို ကြည့် သော သူ နှင့် တူ ၏။ ၂၄ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် ကြည့် ပြီး မှ၊ အ ခြား သို့ သွား ၍ မိ မိ အ ဆင်း သဏ္ဌာန် ကို ချက် ခြင်း မေ့ လျော့ တတ် ၏။ ၂၅ လွှတ် ခြင်း နှင့် စပ် ဆိုင် ၍ စုံ လင် သော တ ရား ၌ စေ့ စေ ကြည့် ရှု ၍ တည် ကြည် သော သူ မူ ကား၊ တ ရား နာ ၍ မေ့ လျော့ သော သူ မ ဟုတ်၊ အ ကျင့် ကျင့် သော သူ ဖြစ် သ ဖြင့်၊ မိ မိ ကျင့် သော အ ကျင့် ၌ မင်္ဂ လာ ရှိ သော သူ ဖြစ် ၏။

၂၆ သင် တို့ တွင် အ ကြင် သူ သည် သီ လ ဆောက် တည် ဟန် ပြု သော် လည်း၊ မိ မိ နှုတ် ကို မ ချုပ် တည်း၊ မိ မိ နှ လုံး ကို လှည့် ဖြား ၏။ ထို သူ ၏ သီ လ သည် အ ချည်း နှီး သက် သက် ဖြစ် ၏။ ၂၇ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ ၌ စင် ကြယ် သန့် ရှင်း သော သီ လ ဟူ မူ ကား၊ မိ ဘ မ ရှိ သော သူ ငယ် တို့ နှင့် မုတ် ဆိုး မ တို့ သည် ဆင်း ရဲ ခံ ရ သော အ ခါ၊ သူ တို့ ကို ကြည့် ရှု ပြု စု ခြင်း၊ ကိုယ် တိုင် လည်း လော ကီ အ ညစ် အ ကြေး နှင့် ကင်း စင် အံ့ သော ငှါ စောင့် ရှောက် ခြင်း ပေ တည်း။

Please view in landscape orientation