စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

နေ ဟ မိ မှတ် စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဟာ ခ လိ သား နေ ဟ မိ စ ကား ဟူ မူ ကား၊ အာ တ ဇေ ရဇ် မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် ဆယ်၊ ခိ သ လု လ တွင်၊ ငါ သည် ရှု ရှန် နန်း တော် ၌ ရှိ နေ စဉ်၊ ငါ့ ညီ ဟာ နန် နှင့် ယု ဒ လူ အ ချို့ တို့ သည် ရောက် လာ ၍၊ ငါ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော ယု ဒ လူ စု ထဲ က လွတ် သော သူ တို့ ၏ အ ကြောင်း အ ရာ နှင့်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၏ အ ကြောင်း အ ရာ ကို မေး မြန်း လျှင်၊ သူ တို့ က၊ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော လူ စု ထဲ က လွတ် ၍၊ ထို ပြည် ၌ နေ သော သူ တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ၏။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ရိုး သည် ပြို ပျက် လျက်၊ မြို့ တံ ခါး လည်း မီး လောင် ၍ ကုန် ပြီ ဟု ပြန် ပြော ကြ ၏။

ထို စ ကား ကို ကြား လျှင်၊ ငါ သည် ထိုင် ၍ အင် တန် ကာ လ ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း လျက်၊ အ စာ ရှောင် လျက် နေ ၍၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ဆု တောင်း သော ပ ဌ နာ ဟူ မူ ကား၊ အို ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကြီး မြတ် ၍ ကြောက် မက် ဘွယ် သော ဘု ရား၊ ပ ညတ် တော် တို့ ကို နှစ် သက် ၍ ကျင့် စောင့် သော သူ တို့ နှင့် ဖွဲ့ သော က ရု ဏာ ပ ဋိ ညာဉ် ကို မ ဖျက်၊ တည် စေ တော် မူ သော ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အ ဘို့၊ ရှေ့ တော် ၌ နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် အ ကျွန်ုပ် ဆု တောင်း ၍၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ဖြစ် သော အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား မိ သော အ ပြစ် များ ကို ဘော် ပြ ၍ တောင်း ပန် သော ကိုယ် တော် ကျွန် ၏ ပ ဌ နာ စ ကား ကို ကြား ခြင်း ငှါ၊ ယ ခု နား ထောင် ၍ စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု တော် မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် နှင့် အ ကျွန်ုပ် အ ဆွေ အ မျိုး တို့ သည် ပြစ် မှား ပါ ပြီ။ ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား ၍၊ အ လွန် ဆိုး ညစ် သော အ မှု တို့ ကို ပြု မိ ပါ ပြီ။ ကိုယ် တော် ကျွန် မော ရှေ ၌ ထား တော် မူ သော ပ ညတ် တ ရား၊ စီ ရင် ထုံး ဖွဲ့ တော် မူ ချက် တို့ ကို မ စောင့် ဘဲ နေ ပါ ပြီ။

၈‑၉ ကိုယ် တော် က၊ သင် တို့ သည် လွန် ကျူး လျှင်၊ သင် တို့ ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ကွဲ ပြား စေ မည်။ တ ဖန် ငါ့ ထံ သို့ ပြန် လာ ၍၊ ငါ့ ပ ညတ် တို့ ကို ကျင့် စောင့် ပြန် လျှင်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် အ ဝေး ဆုံး သော အ ရပ် သို့ နှင် ထုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ သော် လည်း၊ ထို အ ရပ် က ငါ သိမ်း ယူ ၍၊ ငါ့ နာ မ တည် ရာ ဘို့ ငါ ရွေး ချယ် သော အ ရပ် သို့ ဆောင် ခဲ့ မည် ဟု ကိုယ် တော် ကျွန် မော ရှေ ၌ ထား တော် မူ သော ဂ တိ တော် ကို အောက် မေ့ တော် မူ ပါ။

၁၀ ယ ခု မှာ၊ ဤ သူ တို့ သည် မ ဟာ တန် ခိုး တော် နှင့် အား ကြီး သော လက် တော် ဖြင့် ရွေး နှုတ် တော် မူ သော ကိုယ် တော် ကျွန်၊ ကိုယ် တော် လူ မျိုး ဖြစ် ကြ ပါ ၏။ ၁၁ အို ဘု ရား ရှင်၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ပြု သော ပ ဌ နာ စ ကား နှင့် နာ မ တော် ကို ရို သေ ချင် သော ကျွန် တော် များ ပြု သော ပ ဌ နာ စ ကား ကို နား ထောင် တော် မူ ပါ။ ကိုယ် တော် ကျွန် ကို ယ နေ့ ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပါ။ ဤ လူ ရှေ့ မှာ မျက် နှာ ရ ပါ မည် အ ကြောင်း ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ ဟု ဆု တောင်း လေ ၏။ ထို အ ခါ ငါ သည် ရှင် ဘု ရင် ၏ ဖ လား တော် ကိုင် ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဟာ ခ လိ သား နေ ဟ မိ စ ကား ဟူ မူ ကား၊ အာ တ ဇေ ရဇ် မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် ဆယ်၊ ခိ သ လု လ တွင်၊ ငါ သည် ရှု ရှန် နန်း တော် ၌ ရှိ နေ စဉ်၊ ငါ့ ညီ ဟာ နန် နှင့် ယု ဒ လူ အ ချို့ တို့ သည် ရောက် လာ ၍၊ ငါ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော ယု ဒ လူ စု ထဲ က လွတ် သော သူ တို့ ၏ အ ကြောင်း အ ရာ နှင့်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၏ အ ကြောင်း အ ရာ ကို မေး မြန်း လျှင်၊ သူ တို့ က၊ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော လူ စု ထဲ က လွတ် ၍၊ ထို ပြည် ၌ နေ သော သူ တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ၏။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ရိုး သည် ပြို ပျက် လျက်၊ မြို့ တံ ခါး လည်း မီး လောင် ၍ ကုန် ပြီ ဟု ပြန် ပြော ကြ ၏။

ထို စ ကား ကို ကြား လျှင်၊ ငါ သည် ထိုင် ၍ အင် တန် ကာ လ ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း လျက်၊ အ စာ ရှောင် လျက် နေ ၍၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ဆု တောင်း သော ပ ဌ နာ ဟူ မူ ကား၊ အို ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကြီး မြတ် ၍ ကြောက် မက် ဘွယ် သော ဘု ရား၊ ပ ညတ် တော် တို့ ကို နှစ် သက် ၍ ကျင့် စောင့် သော သူ တို့ နှင့် ဖွဲ့ သော က ရု ဏာ ပ ဋိ ညာဉ် ကို မ ဖျက်၊ တည် စေ တော် မူ သော ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အ ဘို့၊ ရှေ့ တော် ၌ နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် အ ကျွန်ုပ် ဆု တောင်း ၍၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ဖြစ် သော အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား မိ သော အ ပြစ် များ ကို ဘော် ပြ ၍ တောင်း ပန် သော ကိုယ် တော် ကျွန် ၏ ပ ဌ နာ စ ကား ကို ကြား ခြင်း ငှါ၊ ယ ခု နား ထောင် ၍ စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု တော် မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် နှင့် အ ကျွန်ုပ် အ ဆွေ အ မျိုး တို့ သည် ပြစ် မှား ပါ ပြီ။ ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား ၍၊ အ လွန် ဆိုး ညစ် သော အ မှု တို့ ကို ပြု မိ ပါ ပြီ။ ကိုယ် တော် ကျွန် မော ရှေ ၌ ထား တော် မူ သော ပ ညတ် တ ရား၊ စီ ရင် ထုံး ဖွဲ့ တော် မူ ချက် တို့ ကို မ စောင့် ဘဲ နေ ပါ ပြီ။

၈‑၉ ကိုယ် တော် က၊ သင် တို့ သည် လွန် ကျူး လျှင်၊ သင် တို့ ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ကွဲ ပြား စေ မည်။ တ ဖန် ငါ့ ထံ သို့ ပြန် လာ ၍၊ ငါ့ ပ ညတ် တို့ ကို ကျင့် စောင့် ပြန် လျှင်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် အ ဝေး ဆုံး သော အ ရပ် သို့ နှင် ထုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ သော် လည်း၊ ထို အ ရပ် က ငါ သိမ်း ယူ ၍၊ ငါ့ နာ မ တည် ရာ ဘို့ ငါ ရွေး ချယ် သော အ ရပ် သို့ ဆောင် ခဲ့ မည် ဟု ကိုယ် တော် ကျွန် မော ရှေ ၌ ထား တော် မူ သော ဂ တိ တော် ကို အောက် မေ့ တော် မူ ပါ။

၁၀ ယ ခု မှာ၊ ဤ သူ တို့ သည် မ ဟာ တန် ခိုး တော် နှင့် အား ကြီး သော လက် တော် ဖြင့် ရွေး နှုတ် တော် မူ သော ကိုယ် တော် ကျွန်၊ ကိုယ် တော် လူ မျိုး ဖြစ် ကြ ပါ ၏။ ၁၁ အို ဘု ရား ရှင်၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ပြု သော ပ ဌ နာ စ ကား နှင့် နာ မ တော် ကို ရို သေ ချင် သော ကျွန် တော် များ ပြု သော ပ ဌ နာ စ ကား ကို နား ထောင် တော် မူ ပါ။ ကိုယ် တော် ကျွန် ကို ယ နေ့ ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပါ။ ဤ လူ ရှေ့ မှာ မျက် နှာ ရ ပါ မည် အ ကြောင်း ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ ဟု ဆု တောင်း လေ ၏။ ထို အ ခါ ငါ သည် ရှင် ဘု ရင် ၏ ဖ လား တော် ကိုင် ဖြစ် သ တည်း။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဟာ ခ လိ သား နေ ဟ မိ စ ကား ဟူ မူ ကား၊ အာ တ ဇေ ရဇ် မင်း ကြီး နန်း စံ နှစ် ဆယ်၊ ခိ သ လု လ တွင်၊ ငါ သည် ရှု ရှန် နန်း တော် ၌ ရှိ နေ စဉ်၊ ငါ့ ညီ ဟာ နန် နှင့် ယု ဒ လူ အ ချို့ တို့ သည် ရောက် လာ ၍၊ ငါ သည် သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော ယု ဒ လူ စု ထဲ က လွတ် သော သူ တို့ ၏ အ ကြောင်း အ ရာ နှင့်၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၏ အ ကြောင်း အ ရာ ကို မေး မြန်း လျှင်၊ သူ တို့ က၊ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ သော လူ စု ထဲ က လွတ် ၍၊ ထို ပြည် ၌ နေ သော သူ တို့ သည် ကြီး စွာ သော ဆင်း ရဲ ခြင်း၊ ကဲ့ ရဲ့ ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ ၏။ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ရိုး သည် ပြို ပျက် လျက်၊ မြို့ တံ ခါး လည်း မီး လောင် ၍ ကုန် ပြီ ဟု ပြန် ပြော ကြ ၏။

ထို စ ကား ကို ကြား လျှင်၊ ငါ သည် ထိုင် ၍ အင် တန် ကာ လ ပတ် လုံး ငို ကြွေး မြည် တမ်း လျက်၊ အ စာ ရှောင် လျက် နေ ၍၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ဆု တောင်း သော ပ ဌ နာ ဟူ မူ ကား၊ အို ကောင်း ကင် ဘုံ ၏ အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား၊ ကြီး မြတ် ၍ ကြောက် မက် ဘွယ် သော ဘု ရား၊ ပ ညတ် တော် တို့ ကို နှစ် သက် ၍ ကျင့် စောင့် သော သူ တို့ နှင့် ဖွဲ့ သော က ရု ဏာ ပ ဋိ ညာဉ် ကို မ ဖျက်၊ တည် စေ တော် မူ သော ဘု ရား၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ အ ဘို့၊ ရှေ့ တော် ၌ နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် အ ကျွန်ုပ် ဆု တောင်း ၍၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား ဖြစ် သော အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား မိ သော အ ပြစ် များ ကို ဘော် ပြ ၍ တောင်း ပန် သော ကိုယ် တော် ကျွန် ၏ ပ ဌ နာ စ ကား ကို ကြား ခြင်း ငှါ၊ ယ ခု နား ထောင် ၍ စေ့ စေ့ ကြည့် ရှု တော် မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် နှင့် အ ကျွန်ုပ် အ ဆွေ အ မျိုး တို့ သည် ပြစ် မှား ပါ ပြီ။ ကိုယ် တော် ကို ပြစ် မှား ၍၊ အ လွန် ဆိုး ညစ် သော အ မှု တို့ ကို ပြု မိ ပါ ပြီ။ ကိုယ် တော် ကျွန် မော ရှေ ၌ ထား တော် မူ သော ပ ညတ် တ ရား၊ စီ ရင် ထုံး ဖွဲ့ တော် မူ ချက် တို့ ကို မ စောင့် ဘဲ နေ ပါ ပြီ။

၈‑၉ ကိုယ် တော် က၊ သင် တို့ သည် လွန် ကျူး လျှင်၊ သင် တို့ ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ တွင် ငါ ကွဲ ပြား စေ မည်။ တ ဖန် ငါ့ ထံ သို့ ပြန် လာ ၍၊ ငါ့ ပ ညတ် တို့ ကို ကျင့် စောင့် ပြန် လျှင်၊ မိုဃ်း ကောင်း ကင် အောက် အ ဝေး ဆုံး သော အ ရပ် သို့ နှင် ထုတ် ခြင်း ကို ခံ ရ သော် လည်း၊ ထို အ ရပ် က ငါ သိမ်း ယူ ၍၊ ငါ့ နာ မ တည် ရာ ဘို့ ငါ ရွေး ချယ် သော အ ရပ် သို့ ဆောင် ခဲ့ မည် ဟု ကိုယ် တော် ကျွန် မော ရှေ ၌ ထား တော် မူ သော ဂ တိ တော် ကို အောက် မေ့ တော် မူ ပါ။

၁၀ ယ ခု မှာ၊ ဤ သူ တို့ သည် မ ဟာ တန် ခိုး တော် နှင့် အား ကြီး သော လက် တော် ဖြင့် ရွေး နှုတ် တော် မူ သော ကိုယ် တော် ကျွန်၊ ကိုယ် တော် လူ မျိုး ဖြစ် ကြ ပါ ၏။ ၁၁ အို ဘု ရား ရှင်၊ ကိုယ် တော် ကျွန် ပြု သော ပ ဌ နာ စ ကား နှင့် နာ မ တော် ကို ရို သေ ချင် သော ကျွန် တော် များ ပြု သော ပ ဌ နာ စ ကား ကို နား ထောင် တော် မူ ပါ။ ကိုယ် တော် ကျွန် ကို ယ နေ့ ကောင်း ကြီး ပေး တော် မူ ပါ။ ဤ လူ ရှေ့ မှာ မျက် နှာ ရ ပါ မည် အ ကြောင်း ကယ် မ သ နား တော် မူ ပါ ဟု ဆု တောင်း လေ ၏။ ထို အ ခါ ငါ သည် ရှင် ဘု ရင် ၏ ဖ လား တော် ကိုင် ဖြစ် သ တည်း။

Please view in landscape orientation