စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

နာ ဟုံ အ နာ ဂတ္တိ ကျမ်း

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဧ လ ကော ရှ ရွာ သား နာ ဟုံ ခံ ရ ၍၊ နိ နေ ဝေ မြို့ နှင့် ဆိုင် သော ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊

အ ပြစ် ရှိ သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယုံ လွယ် ၍ ဒဏ် ပေး သော ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဒဏ် ပေး ၍ အ မျက် ပြင်း ထန် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ရန် ဘက် ပြု သော သူ တို့ ကို ဒဏ် ပေး ၍၊ ရန် သူ တို့ ကို အ ငြိုး ထား တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် စိတ် ရှည် တော် မူ ၏။ တန် ခိုး လည်း ကြီး တော် မူ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ အ ပြစ် တည် သော သူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ လွှတ် တော် မ မူ။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လေ ဘွေ ၌ ၎င်း၊ မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ၌ ၎င်း ကြွ တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း တိမ် တို့ သည် စက် တော် အောက် ၌ မြေ မှုန့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ၏။ ပင် လယ် ကို ဆုံး မ ၍ ခန်း ခြောက် စေ တော် မူ ၏။ ခပ် သိမ်း သော မြစ် ရေ ကို လည်း ကုန် စေ တော် မူ ၏။ ဗာ ရှန် တောင် နှင့် က ရ မေ လ တောင် တို့ သည် ညှိုး နွမ်း ကြ ၏။ လေ ဗ နုန် အ ပွင့် လည်း ညှိုး နွမ်း ၏။ ကိုယ် တော် ကြောင့် တောင် တို့ သည် တုန် လှုပ် လျက်၊ ကုန်း တို့ သည် အ ရည် ကျို လျက်၊ ရှေ့ တော် ၌ မြေ ကြီး နှင့် လော က ဓာတ် မှ စ ၍ လော က သား အ ပေါင်း တို့ သည် ရွေ့ လျက် ရှိ ကြ ၏။

အ မျက် တော် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် သူ ရပ် နိုင် သ နည်း။ အ မျက် တော် အ ရှိန် ကို အ ဘယ် သူ ဆီး တား နိုင် သ နည်း။ မီး လောင် သ ကဲ့ သို့ အ မျက် ထွက် ၍၊ ကျောက် တို့ ကို ဖြို ချ တော် မူ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း တော် မူ ၏။ အ မှု ရောက် သော အ ခါ ရဲ တိုက် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ခို လှုံ သော သူ တို့ ကို သိ မှတ် တော် မူ ၏။ ရန် သူ နေ ရာ ကို လွှမ်း မိုး သော မြစ် ရေ နှင့် ဆုံး ရှုံး စေ တော် မူ သ ဖြင့်၊ ရန် သူ တို့ ကို မှောင် မိုက် လိုက် လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား တ ဘက် ၌ အ ဘယ် သို့ ကြံ စည် ကြ သ နည်း။ အ ပြီး ဆုံး ရှုံး စေ တော် မူ မည်။ တ ဖန် နှိပ် နင်း စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ ရ။ ၁၀ သူ တို့ သည် ဆူး ပင် ကဲ့ သို့ အ ချင်း ချင်း ညိ တွယ် လျက်၊ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယစ် မူး သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် လျက်၊ သွေ့ ခြောက် သော အ မှိုက် ကဲ့ သို့ မီး လောင် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား တ ဘက် ၌ မ ကောင်း သော အ ကြံ ကို ကြံ စည် သော အ ဓမ္မ တိုင် ပင် အ မတ် သည် သင့် အ ထဲ က ပေါ် လာ ပြီ။

၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သူ တို့ သည် စုံ လင် ၍ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် များ ပြား သော် လည်း၊ ဆုံး ရှုံး ၍ ကွယ် ပျောက် ရ ကြ လိမ့် မည်။ သင့် ကို ငါ ညှဉ်း ဆဲ ဘူး သော် လည်း နောက် တ ဖန် မ ညှဉ်း ဆဲ။ ၁၃ ယ ခု မှာ သင် ၌ သူ တင် သော ထမ်း ဘိုး ကို ငါ ချိုး ပယ် ၍၊ ချည် နှောင် သော ကြိုး တို့ ကို လည်း ဖြတ် မည်။

၁၄ သင် ၏ အ မှု ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စီ ရင် တော် မူ သည် ကား၊ သင် ၏ အ မျိုး မ ဆက် မ နွှယ် ရ။ ထု သော ရုပ် တု နှင့် သွန်း သော ရုပ် တု တို့ ကို သင် ၏ ဘု ရား ကျောင်း မှ ငါ ပယ် ရှင်း မည်။ သင် သည် ယုတ် မာ သော ကြောင့် သင် ၏ သင်္ချိုင်း ကို ငါ လုပ် မည်။

၁၅ ငြိမ် သက် ခြင်း ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း စ ကား ကို ကြား ပြော သော သူ ၏ ခြေ တို့ ကို တောင် ပေါ် မှာ ကြည့် ကြ လော့။ အို ယု ဒ အ မျိုး၊ သင် ၏ ဓမ္မ ပွဲ ကို ခံ လော့။ သစ္စာ ဂ တိ ထား သည် အ တိုင်း သစ္စာ ဝတ် ကို ဖြေ လော့။ အ ဓမ္မ လူ သည် ရှင်း ရှင်း ပယ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံ ရ သော ကြောင့်၊ နောက် တ ဖန် သင့် ကို မ ကျော် မ နင်း ရ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဧ လ ကော ရှ ရွာ သား နာ ဟုံ ခံ ရ ၍၊ နိ နေ ဝေ မြို့ နှင့် ဆိုင် သော ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊

အ ပြစ် ရှိ သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယုံ လွယ် ၍ ဒဏ် ပေး သော ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဒဏ် ပေး ၍ အ မျက် ပြင်း ထန် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ရန် ဘက် ပြု သော သူ တို့ ကို ဒဏ် ပေး ၍၊ ရန် သူ တို့ ကို အ ငြိုး ထား တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် စိတ် ရှည် တော် မူ ၏။ တန် ခိုး လည်း ကြီး တော် မူ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ အ ပြစ် တည် သော သူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ လွှတ် တော် မ မူ။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လေ ဘွေ ၌ ၎င်း၊ မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ၌ ၎င်း ကြွ တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း တိမ် တို့ သည် စက် တော် အောက် ၌ မြေ မှုန့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ၏။ ပင် လယ် ကို ဆုံး မ ၍ ခန်း ခြောက် စေ တော် မူ ၏။ ခပ် သိမ်း သော မြစ် ရေ ကို လည်း ကုန် စေ တော် မူ ၏။ ဗာ ရှန် တောင် နှင့် က ရ မေ လ တောင် တို့ သည် ညှိုး နွမ်း ကြ ၏။ လေ ဗ နုန် အ ပွင့် လည်း ညှိုး နွမ်း ၏။ ကိုယ် တော် ကြောင့် တောင် တို့ သည် တုန် လှုပ် လျက်၊ ကုန်း တို့ သည် အ ရည် ကျို လျက်၊ ရှေ့ တော် ၌ မြေ ကြီး နှင့် လော က ဓာတ် မှ စ ၍ လော က သား အ ပေါင်း တို့ သည် ရွေ့ လျက် ရှိ ကြ ၏။

အ မျက် တော် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် သူ ရပ် နိုင် သ နည်း။ အ မျက် တော် အ ရှိန် ကို အ ဘယ် သူ ဆီး တား နိုင် သ နည်း။ မီး လောင် သ ကဲ့ သို့ အ မျက် ထွက် ၍၊ ကျောက် တို့ ကို ဖြို ချ တော် မူ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း တော် မူ ၏။ အ မှု ရောက် သော အ ခါ ရဲ တိုက် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ခို လှုံ သော သူ တို့ ကို သိ မှတ် တော် မူ ၏။ ရန် သူ နေ ရာ ကို လွှမ်း မိုး သော မြစ် ရေ နှင့် ဆုံး ရှုံး စေ တော် မူ သ ဖြင့်၊ ရန် သူ တို့ ကို မှောင် မိုက် လိုက် လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား တ ဘက် ၌ အ ဘယ် သို့ ကြံ စည် ကြ သ နည်း။ အ ပြီး ဆုံး ရှုံး စေ တော် မူ မည်။ တ ဖန် နှိပ် နင်း စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ ရ။ ၁၀ သူ တို့ သည် ဆူး ပင် ကဲ့ သို့ အ ချင်း ချင်း ညိ တွယ် လျက်၊ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယစ် မူး သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် လျက်၊ သွေ့ ခြောက် သော အ မှိုက် ကဲ့ သို့ မီး လောင် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား တ ဘက် ၌ မ ကောင်း သော အ ကြံ ကို ကြံ စည် သော အ ဓမ္မ တိုင် ပင် အ မတ် သည် သင့် အ ထဲ က ပေါ် လာ ပြီ။

၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သူ တို့ သည် စုံ လင် ၍ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် များ ပြား သော် လည်း၊ ဆုံး ရှုံး ၍ ကွယ် ပျောက် ရ ကြ လိမ့် မည်။ သင့် ကို ငါ ညှဉ်း ဆဲ ဘူး သော် လည်း နောက် တ ဖန် မ ညှဉ်း ဆဲ။ ၁၃ ယ ခု မှာ သင် ၌ သူ တင် သော ထမ်း ဘိုး ကို ငါ ချိုး ပယ် ၍၊ ချည် နှောင် သော ကြိုး တို့ ကို လည်း ဖြတ် မည်။

၁၄ သင် ၏ အ မှု ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စီ ရင် တော် မူ သည် ကား၊ သင် ၏ အ မျိုး မ ဆက် မ နွှယ် ရ။ ထု သော ရုပ် တု နှင့် သွန်း သော ရုပ် တု တို့ ကို သင် ၏ ဘု ရား ကျောင်း မှ ငါ ပယ် ရှင်း မည်။ သင် သည် ယုတ် မာ သော ကြောင့် သင် ၏ သင်္ချိုင်း ကို ငါ လုပ် မည်။

၁၅ ငြိမ် သက် ခြင်း ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း စ ကား ကို ကြား ပြော သော သူ ၏ ခြေ တို့ ကို တောင် ပေါ် မှာ ကြည့် ကြ လော့။ အို ယု ဒ အ မျိုး၊ သင် ၏ ဓမ္မ ပွဲ ကို ခံ လော့။ သစ္စာ ဂ တိ ထား သည် အ တိုင်း သစ္စာ ဝတ် ကို ဖြေ လော့။ အ ဓမ္မ လူ သည် ရှင်း ရှင်း ပယ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံ ရ သော ကြောင့်၊ နောက် တ ဖန် သင့် ကို မ ကျော် မ နင်း ရ။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

ဧ လ ကော ရှ ရွာ သား နာ ဟုံ ခံ ရ ၍၊ နိ နေ ဝေ မြို့ နှင့် ဆိုင် သော ဗျာ ဒိတ် တော် အ ချက် ဟူ မူ ကား၊

အ ပြစ် ရှိ သည် ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ယုံ လွယ် ၍ ဒဏ် ပေး သော ဘု ရား ဖြစ် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဒဏ် ပေး ၍ အ မျက် ပြင်း ထန် တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ရန် ဘက် ပြု သော သူ တို့ ကို ဒဏ် ပေး ၍၊ ရန် သူ တို့ ကို အ ငြိုး ထား တော် မူ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် စိတ် ရှည် တော် မူ ၏။ တန် ခိုး လည်း ကြီး တော် မူ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ အ ပြစ် တည် သော သူ တို့ ကို အ ပြစ် မှ လွှတ် တော် မ မူ။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် လေ ဘွေ ၌ ၎င်း၊ မိုဃ်း သက် မုန် တိုင်း ၌ ၎င်း ကြွ တော် မူ ၍၊ မိုဃ်း တိမ် တို့ သည် စက် တော် အောက် ၌ မြေ မှုန့် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ၏။ ပင် လယ် ကို ဆုံး မ ၍ ခန်း ခြောက် စေ တော် မူ ၏။ ခပ် သိမ်း သော မြစ် ရေ ကို လည်း ကုန် စေ တော် မူ ၏။ ဗာ ရှန် တောင် နှင့် က ရ မေ လ တောင် တို့ သည် ညှိုး နွမ်း ကြ ၏။ လေ ဗ နုန် အ ပွင့် လည်း ညှိုး နွမ်း ၏။ ကိုယ် တော် ကြောင့် တောင် တို့ သည် တုန် လှုပ် လျက်၊ ကုန်း တို့ သည် အ ရည် ကျို လျက်၊ ရှေ့ တော် ၌ မြေ ကြီး နှင့် လော က ဓာတ် မှ စ ၍ လော က သား အ ပေါင်း တို့ သည် ရွေ့ လျက် ရှိ ကြ ၏။

အ မျက် တော် ရှေ့ မှာ အ ဘယ် သူ ရပ် နိုင် သ နည်း။ အ မျက် တော် အ ရှိန် ကို အ ဘယ် သူ ဆီး တား နိုင် သ နည်း။ မီး လောင် သ ကဲ့ သို့ အ မျက် ထွက် ၍၊ ကျောက် တို့ ကို ဖြို ချ တော် မူ ၏။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကောင်း တော် မူ ၏။ အ မှု ရောက် သော အ ခါ ရဲ တိုက် ဖြစ် တော် မူ ၏။ ခို လှုံ သော သူ တို့ ကို သိ မှတ် တော် မူ ၏။ ရန် သူ နေ ရာ ကို လွှမ်း မိုး သော မြစ် ရေ နှင့် ဆုံး ရှုံး စေ တော် မူ သ ဖြင့်၊ ရန် သူ တို့ ကို မှောင် မိုက် လိုက် လိမ့် မည်။

ထာ ဝ ရ ဘု ရား တ ဘက် ၌ အ ဘယ် သို့ ကြံ စည် ကြ သ နည်း။ အ ပြီး ဆုံး ရှုံး စေ တော် မူ မည်။ တ ဖန် နှိပ် နင်း စ ရာ အ ကြောင်း မ ရှိ ရ။ ၁၀ သူ တို့ သည် ဆူး ပင် ကဲ့ သို့ အ ချင်း ချင်း ညိ တွယ် လျက်၊ စ ပျစ် ရည် နှင့် ယစ် မူး သ ကဲ့ သို့ ဖြစ် လျက်၊ သွေ့ ခြောက် သော အ မှိုက် ကဲ့ သို့ မီး လောင် ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်။ ၁၁ ထာ ဝ ရ ဘု ရား တ ဘက် ၌ မ ကောင်း သော အ ကြံ ကို ကြံ စည် သော အ ဓမ္မ တိုင် ပင် အ မတ် သည် သင့် အ ထဲ က ပေါ် လာ ပြီ။

၁၂ ထာ ဝ ရ ဘု ရား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ သူ တို့ သည် စုံ လင် ၍ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် များ ပြား သော် လည်း၊ ဆုံး ရှုံး ၍ ကွယ် ပျောက် ရ ကြ လိမ့် မည်။ သင့် ကို ငါ ညှဉ်း ဆဲ ဘူး သော် လည်း နောက် တ ဖန် မ ညှဉ်း ဆဲ။ ၁၃ ယ ခု မှာ သင် ၌ သူ တင် သော ထမ်း ဘိုး ကို ငါ ချိုး ပယ် ၍၊ ချည် နှောင် သော ကြိုး တို့ ကို လည်း ဖြတ် မည်။

၁၄ သင် ၏ အ မှု ၌ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စီ ရင် တော် မူ သည် ကား၊ သင် ၏ အ မျိုး မ ဆက် မ နွှယ် ရ။ ထု သော ရုပ် တု နှင့် သွန်း သော ရုပ် တု တို့ ကို သင် ၏ ဘု ရား ကျောင်း မှ ငါ ပယ် ရှင်း မည်။ သင် သည် ယုတ် မာ သော ကြောင့် သင် ၏ သင်္ချိုင်း ကို ငါ လုပ် မည်။

၁၅ ငြိမ် သက် ခြင်း ၏ ဝမ်း မြောက် စ ရာ သိ တင်း စ ကား ကို ကြား ပြော သော သူ ၏ ခြေ တို့ ကို တောင် ပေါ် မှာ ကြည့် ကြ လော့။ အို ယု ဒ အ မျိုး၊ သင် ၏ ဓမ္မ ပွဲ ကို ခံ လော့။ သစ္စာ ဂ တိ ထား သည် အ တိုင်း သစ္စာ ဝတ် ကို ဖြေ လော့။ အ ဓမ္မ လူ သည် ရှင်း ရှင်း ပယ် ဖြတ် ခြင်း ကို ခံ ရ သော ကြောင့်၊ နောက် တ ဖန် သင့် ကို မ ကျော် မ နင်း ရ။

Please view in landscape orientation