စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

တိ တု သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၃ မု သာ နှင့် ကင်း စင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ရှေး ကပ် ကာ လ မ ရောက် မှီ ဂ တိ ထား တော် မူ ၍၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညတ် တော် အ တိုင်း၊ ငါ ၌ အပ် ထား သော တ ရား ဟော ခြင်း အ ခွင့် အား ဖြင့် တော် လျော် သော အ ချိန် ၌၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ထင် ရှား စေ တော် မူ သော အ ရာ နှင့် စပ် ဆိုင် သော ထာ ဝ ရ အ သက် ကို မြော် လင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား ဝတ် ကို မွေ့ လျော် ခြင်း နှင့် ဆိုင် သော သမ္မာ တ ရား ကို ဝန် ခံ ခြင်း အ လို ငှါ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း အ လို ငှါ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျွန် တည်း ဟူ သော၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ဆက် ဆံ သော ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ငါ့ သား စစ် ဖြစ် သော တိ တု ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ သည် သင့် ကို မှာ ထား ခဲ့ နှင့် သည် အ တိုင်း၊ က ရေ တေ ကျွန်း ၌ မ စုံ လင် သ မျှ တို့ ကို ပြင် ဆင် ၍၊ မြို့ ရွာ များ ၌ သင်း အုပ် တို့ ကို ခန့် ထား စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို ကျွန်း ၌ သင့် ကို ငါ ထား ခဲ့ သ တည်း။ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် သော သူ၊ မ ယား တ ယောက် တည်း ရှိ သော သူ ဖြစ် လျှင် ၎င်း၊ သူ ၏ သား သ မီး တို့ သည် ကာ မ ဂုဏ် ၌ လွန် ကျူး သည် ဟု အ ပြစ် တင် ခြင်း၊ နား မ ထောင် ခြင်း နှင့် လွတ် ၍ ယုံ ကြည် လျှင် ၎င်း၊ ထို သို့ သော သူ ကို ခန့် ထား အပ် ၏။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင်း အုပ် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘဏ္ဍာ စိုး ကဲ့ သို့ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် သော သူ ဖြစ် ရ မည်။ ကိုယ် အ လို သို့ လိုက် တတ် သော သူ၊ စိတ် တို သော သူ၊ စ ပျစ် ရည် နှင့် ပျော် မွေ့ သော သူ၊ သူ တ ပါး ကို ရိုက် ပုတ် သော သူ၊ မ စင် ကြယ် သော စီး ပွါး ကို တပ် မက် သော သူ မ ဖြစ် ရ ဘဲ၊ ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု တတ် သော သူ၊ သူ တော် ကောင်း နှင့် အ ဆွေ ဖွဲ့ သော သူ၊ ဣန္ဒြေ စောင့် သော သူ၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ၊ သန့် ရှင်း သော သူ၊ ကာ မ ဂုဏ် ကို ချုပ် တည်း သော သူ ဖြစ် ရ မည်။ စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ အား ဖြင့် တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငြင်း ခုံ သော သူ တို့ ၏ စ ကား ကို ချေ ခြင်း ငှါ တတ် နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ ကိုယ် တိုင် သင် ပြီး သော သစ္စာ စ ကား တော် ကို အ မြဲ စွဲ လမ်း သော သူ ဖြစ် ရ မည်။

၁၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ နား မ ထောင် ဘဲ အ ချည်း နှီး သော စ ကား ကို ပြော ၍၊ လှည့် ဖြား တတ် သော သူ အ များ ရှိ ကြ ၏။ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို ခံ သော သူ တို့ တွင် လည်း အ ထူး သ ဖြင့် ရှိ ကြ ၏။ ၁၁ ထို သူ တို့ ၏ နှုတ် ကို ပိတ် ရ မည်။ သူ တို့ သည် မ စင် ကြယ် သော စီး ပွါး ကို တပ် မက် လျက်၊ မ ပေး အပ် သော ဩ ဝါ ဒ ကို ပေး ၍၊ တ အိမ် ထောင် လုံး ကို မှောက် လှန် တတ် ကြ ၏။ ၁၂ သူ တို့ အ ပါ အ ဝင်၊ အ မျိုး သား ချင်း ပ ရော ဖက် ဆ ရာ တ ယောက် က၊ က ရက် သား မြဲ၊ မု သာ စွဲ လမ်း၊ သား ရဲ ကြမ်း ကြုတ်၊ စား ကြူး တုတ် တုတ်၊ လူ ယုတ် ပေ ဟု စပ် ဆို သ တည်း။

၁၃‑၁၄ ဤ သက် သေ မှန် ၏။ ထို ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် ယု ဒ ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား ကို စွန့် သော လူ တို့ ၏ ပ ညတ် တို့ ကို ၎င်း၊ အ မှု မ ထား ဘဲ ယုံ ကြည် ခြင်း အ မှု ၌ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ တို့ ကို ကျပ် တည်း စွာ ဆုံး မ ပြစ် တင် လော့။

၁၅ စင် ကြယ် သော သူ တို့ အား ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် စင် ကြယ် လျက် ရှိ ကြ ၏။ မ စင် ကြယ်၊ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အား အ ဘယ် အ ရာ မျှ မ စင် ကြယ်။ သူ တို့ နှ လုံး လည်း မ စင် ကြယ်။ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် လည်း မ စင် ကြယ်။ ၁၆ သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို သိ ယောင် ဆောင် သော် လည်း၊ အ ကျင့် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ငြင်း ပယ် ကြ ၏။ စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ဘွယ် သော သူ၊ နား မ ထောင် သော သူ၊ ကောင်း သော အ မှု တ ခု ကို မျှ ပြု တတ် သော ဉာဏ် မ ရှိ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၃ မု သာ နှင့် ကင်း စင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ရှေး ကပ် ကာ လ မ ရောက် မှီ ဂ တိ ထား တော် မူ ၍၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညတ် တော် အ တိုင်း၊ ငါ ၌ အပ် ထား သော တ ရား ဟော ခြင်း အ ခွင့် အား ဖြင့် တော် လျော် သော အ ချိန် ၌၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ထင် ရှား စေ တော် မူ သော အ ရာ နှင့် စပ် ဆိုင် သော ထာ ဝ ရ အ သက် ကို မြော် လင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား ဝတ် ကို မွေ့ လျော် ခြင်း နှင့် ဆိုင် သော သမ္မာ တ ရား ကို ဝန် ခံ ခြင်း အ လို ငှါ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း အ လို ငှါ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျွန် တည်း ဟူ သော၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ဆက် ဆံ သော ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ငါ့ သား စစ် ဖြစ် သော တိ တု ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ သည် သင့် ကို မှာ ထား ခဲ့ နှင့် သည် အ တိုင်း၊ က ရေ တေ ကျွန်း ၌ မ စုံ လင် သ မျှ တို့ ကို ပြင် ဆင် ၍၊ မြို့ ရွာ များ ၌ သင်း အုပ် တို့ ကို ခန့် ထား စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို ကျွန်း ၌ သင့် ကို ငါ ထား ခဲ့ သ တည်း။ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် သော သူ၊ မ ယား တ ယောက် တည်း ရှိ သော သူ ဖြစ် လျှင် ၎င်း၊ သူ ၏ သား သ မီး တို့ သည် ကာ မ ဂုဏ် ၌ လွန် ကျူး သည် ဟု အ ပြစ် တင် ခြင်း၊ နား မ ထောင် ခြင်း နှင့် လွတ် ၍ ယုံ ကြည် လျှင် ၎င်း၊ ထို သို့ သော သူ ကို ခန့် ထား အပ် ၏။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင်း အုပ် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘဏ္ဍာ စိုး ကဲ့ သို့ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် သော သူ ဖြစ် ရ မည်။ ကိုယ် အ လို သို့ လိုက် တတ် သော သူ၊ စိတ် တို သော သူ၊ စ ပျစ် ရည် နှင့် ပျော် မွေ့ သော သူ၊ သူ တ ပါး ကို ရိုက် ပုတ် သော သူ၊ မ စင် ကြယ် သော စီး ပွါး ကို တပ် မက် သော သူ မ ဖြစ် ရ ဘဲ၊ ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု တတ် သော သူ၊ သူ တော် ကောင်း နှင့် အ ဆွေ ဖွဲ့ သော သူ၊ ဣန္ဒြေ စောင့် သော သူ၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ၊ သန့် ရှင်း သော သူ၊ ကာ မ ဂုဏ် ကို ချုပ် တည်း သော သူ ဖြစ် ရ မည်။ စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ အား ဖြင့် တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငြင်း ခုံ သော သူ တို့ ၏ စ ကား ကို ချေ ခြင်း ငှါ တတ် နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ ကိုယ် တိုင် သင် ပြီး သော သစ္စာ စ ကား တော် ကို အ မြဲ စွဲ လမ်း သော သူ ဖြစ် ရ မည်။

၁၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ နား မ ထောင် ဘဲ အ ချည်း နှီး သော စ ကား ကို ပြော ၍၊ လှည့် ဖြား တတ် သော သူ အ များ ရှိ ကြ ၏။ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို ခံ သော သူ တို့ တွင် လည်း အ ထူး သ ဖြင့် ရှိ ကြ ၏။ ၁၁ ထို သူ တို့ ၏ နှုတ် ကို ပိတ် ရ မည်။ သူ တို့ သည် မ စင် ကြယ် သော စီး ပွါး ကို တပ် မက် လျက်၊ မ ပေး အပ် သော ဩ ဝါ ဒ ကို ပေး ၍၊ တ အိမ် ထောင် လုံး ကို မှောက် လှန် တတ် ကြ ၏။ ၁၂ သူ တို့ အ ပါ အ ဝင်၊ အ မျိုး သား ချင်း ပ ရော ဖက် ဆ ရာ တ ယောက် က၊ က ရက် သား မြဲ၊ မု သာ စွဲ လမ်း၊ သား ရဲ ကြမ်း ကြုတ်၊ စား ကြူး တုတ် တုတ်၊ လူ ယုတ် ပေ ဟု စပ် ဆို သ တည်း။

၁၃‑၁၄ ဤ သက် သေ မှန် ၏။ ထို ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် ယု ဒ ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား ကို စွန့် သော လူ တို့ ၏ ပ ညတ် တို့ ကို ၎င်း၊ အ မှု မ ထား ဘဲ ယုံ ကြည် ခြင်း အ မှု ၌ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ တို့ ကို ကျပ် တည်း စွာ ဆုံး မ ပြစ် တင် လော့။

၁၅ စင် ကြယ် သော သူ တို့ အား ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် စင် ကြယ် လျက် ရှိ ကြ ၏။ မ စင် ကြယ်၊ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အား အ ဘယ် အ ရာ မျှ မ စင် ကြယ်။ သူ တို့ နှ လုံး လည်း မ စင် ကြယ်။ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် လည်း မ စင် ကြယ်။ ၁၆ သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို သိ ယောင် ဆောင် သော် လည်း၊ အ ကျင့် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ငြင်း ပယ် ကြ ၏။ စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ဘွယ် သော သူ၊ နား မ ထောင် သော သူ၊ ကောင်း သော အ မှု တ ခု ကို မျှ ပြု တတ် သော ဉာဏ် မ ရှိ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

၁‑၃ မု သာ နှင့် ကင်း စင် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ရှေး ကပ် ကာ လ မ ရောက် မှီ ဂ တိ ထား တော် မူ ၍၊ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော အ ရှင် ဘု ရား သ ခင် ၏ ပ ညတ် တော် အ တိုင်း၊ ငါ ၌ အပ် ထား သော တ ရား ဟော ခြင်း အ ခွင့် အား ဖြင့် တော် လျော် သော အ ချိန် ၌၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ထင် ရှား စေ တော် မူ သော အ ရာ နှင့် စပ် ဆိုင် သော ထာ ဝ ရ အ သက် ကို မြော် လင့် သည် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား ဝတ် ကို မွေ့ လျော် ခြင်း နှင့် ဆိုင် သော သမ္မာ တ ရား ကို ဝန် ခံ ခြင်း အ လို ငှါ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ရွေး ကောက် တော် မူ သော သူ တို့ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း အ လို ငှါ ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကျွန် တည်း ဟူ သော၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု သည်၊ ဆက် ဆံ သော ယုံ ကြည် ခြင်း အား ဖြင့် ငါ့ သား စစ် ဖြစ် သော တိ တု ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။ ငါ တို့ ကို ကယ် တင် တော် မူ သော အ ရှင် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် က ကျေး ဇူး၊ က ရု ဏာ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း ရှိ ပါ စေ သော။

ငါ သည် သင့် ကို မှာ ထား ခဲ့ နှင့် သည် အ တိုင်း၊ က ရေ တေ ကျွန်း ၌ မ စုံ လင် သ မျှ တို့ ကို ပြင် ဆင် ၍၊ မြို့ ရွာ များ ၌ သင်း အုပ် တို့ ကို ခန့် ထား စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို ကျွန်း ၌ သင့် ကို ငါ ထား ခဲ့ သ တည်း။ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် သော သူ၊ မ ယား တ ယောက် တည်း ရှိ သော သူ ဖြစ် လျှင် ၎င်း၊ သူ ၏ သား သ မီး တို့ သည် ကာ မ ဂုဏ် ၌ လွန် ကျူး သည် ဟု အ ပြစ် တင် ခြင်း၊ နား မ ထောင် ခြင်း နှင့် လွတ် ၍ ယုံ ကြည် လျှင် ၎င်း၊ ထို သို့ သော သူ ကို ခန့် ထား အပ် ၏။

အ ကြောင်း မူ ကား၊ သင်း အုပ် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘဏ္ဍာ စိုး ကဲ့ သို့ အ ပြစ် တင် ခွင့် နှင့် ကင်း လွတ် သော သူ ဖြစ် ရ မည်။ ကိုယ် အ လို သို့ လိုက် တတ် သော သူ၊ စိတ် တို သော သူ၊ စ ပျစ် ရည် နှင့် ပျော် မွေ့ သော သူ၊ သူ တ ပါး ကို ရိုက် ပုတ် သော သူ၊ မ စင် ကြယ် သော စီး ပွါး ကို တပ် မက် သော သူ မ ဖြစ် ရ ဘဲ၊ ဧည့် သည် ဝတ် ကို ပြု တတ် သော သူ၊ သူ တော် ကောင်း နှင့် အ ဆွေ ဖွဲ့ သော သူ၊ ဣန္ဒြေ စောင့် သော သူ၊ ဖြောင့် မတ် သော သူ၊ သန့် ရှင်း သော သူ၊ ကာ မ ဂုဏ် ကို ချုပ် တည်း သော သူ ဖြစ် ရ မည်။ စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ အား ဖြင့် တိုက် တွန်း သွေး ဆောင် ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ ငြင်း ခုံ သော သူ တို့ ၏ စ ကား ကို ချေ ခြင်း ငှါ တတ် နိုင် မည် အ ကြောင်း၊ ကိုယ် တိုင် သင် ပြီး သော သစ္စာ စ ကား တော် ကို အ မြဲ စွဲ လမ်း သော သူ ဖြစ် ရ မည်။

၁၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ နား မ ထောင် ဘဲ အ ချည်း နှီး သော စ ကား ကို ပြော ၍၊ လှည့် ဖြား တတ် သော သူ အ များ ရှိ ကြ ၏။ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို ခံ သော သူ တို့ တွင် လည်း အ ထူး သ ဖြင့် ရှိ ကြ ၏။ ၁၁ ထို သူ တို့ ၏ နှုတ် ကို ပိတ် ရ မည်။ သူ တို့ သည် မ စင် ကြယ် သော စီး ပွါး ကို တပ် မက် လျက်၊ မ ပေး အပ် သော ဩ ဝါ ဒ ကို ပေး ၍၊ တ အိမ် ထောင် လုံး ကို မှောက် လှန် တတ် ကြ ၏။ ၁၂ သူ တို့ အ ပါ အ ဝင်၊ အ မျိုး သား ချင်း ပ ရော ဖက် ဆ ရာ တ ယောက် က၊ က ရက် သား မြဲ၊ မု သာ စွဲ လမ်း၊ သား ရဲ ကြမ်း ကြုတ်၊ စား ကြူး တုတ် တုတ်၊ လူ ယုတ် ပေ ဟု စပ် ဆို သ တည်း။

၁၃‑၁၄ ဤ သက် သေ မှန် ၏။ ထို ကြောင့်၊ သူ တို့ သည် ယု ဒ ဒဏ္ဍာ ရီ စ ကား ကို ၎င်း၊ သမ္မာ တ ရား ကို စွန့် သော လူ တို့ ၏ ပ ညတ် တို့ ကို ၎င်း၊ အ မှု မ ထား ဘဲ ယုံ ကြည် ခြင်း အ မှု ၌ စင် ကြယ် စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ တို့ ကို ကျပ် တည်း စွာ ဆုံး မ ပြစ် တင် လော့။

၁၅ စင် ကြယ် သော သူ တို့ အား ခပ် သိမ်း သော အ ရာ တို့ သည် စင် ကြယ် လျက် ရှိ ကြ ၏။ မ စင် ကြယ်၊ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ အား အ ဘယ် အ ရာ မျှ မ စင် ကြယ်။ သူ တို့ နှ လုံး လည်း မ စင် ကြယ်။ ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် လည်း မ စင် ကြယ်။ ၁၆ သူ တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ကို သိ ယောင် ဆောင် သော် လည်း၊ အ ကျင့် အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ငြင်း ပယ် ကြ ၏။ စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ဘွယ် သော သူ၊ နား မ ထောင် သော သူ၊ ကောင်း သော အ မှု တ ခု ကို မျှ ပြု တတ် သော ဉာဏ် မ ရှိ သော သူ ဖြစ် ကြ ၏။

Please view in landscape orientation