စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ဂ လာ တိ သြ ဝါ ဒ စာ

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

လူ နှင့် မ စပ် ဆိုင်၊ လူ ၏ အ ခွင့် မ ရှိ ဘဲ လျက်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ ခွင့် နှင့် ၎င်း၊ ထို သ ခင် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ခွင့် နှင့် ၎င်း၊ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု မှ စ ၍၊ ငါ့ ထံ မှာ ရှိ သော ညီ အစ် ကို အ ပေါင်း တို့ သည် ဂ လာ တိ ပြည် ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် များ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ ထို သ ခင် သည် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် အ ညီ ဆိုး ညစ် သော ဤ ပစ္စုပ္ပန် ဘ ဝ မှ ငါ တို့ ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ အ ပြစ် ကြောင့် ကိုယ် ကို ကိုယ် အပ် ပေး တော် မူ ၏။ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း ကြီး တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ခ ရစ် တော် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သော သူ နှင့် ဤ မျှ လောက် မြန် မြန် ခွါ ၍ သင် တို့ သည် အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ခံ ယူ ကြ သော ကြောင့် ငါ သည် အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ၏။ ထို ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မ ဟုတ်။ သင် တို့ ကို နှောင့် ရှက် ၍ ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို မှောက် လှန် ချင် သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ ၏။

သို့ သော် လည်း၊ သင် တို့ အား ငါ တို့ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မှ တ ပါး အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ငါ တို့ သည် ဟော ပြော သော် ၎င်း၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ လာ သော ကောင်း ကင် တ မန် ဟော ပြော သော် ၎င်း၊ ဟော ပြော သော သူ သည် ကျိန် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ စေ။ တ ဖန် တုံ၊ သင် တို့ ခံ ယူ ပြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မှ တ ပါး အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို တ စုံ တ ယောက် သော သူ ဟော ပြော လျှင်၊ ထို သူ သည် ကျိန် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ စေ ဟု ငါ တို့ ဆို ခဲ့ ပြီး သည် အ တိုင်း ယ ခု ငါ ထပ် ၍ ဆို သေး ၏။

၁၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ယ ခု တွင် ငါ သည် လူ ၏ အ လို သို့ လိုက် သ လော။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် သ လော။ လူ တို့ စိတ် ကို နူး ညွတ် စေ ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ သ လော။ လူ တို့ စိတ် ကို နူး ညွတ် စေ ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ သေး လျှင်၊ ခ ရစ် တော် ၏ အ စေ ခံ ကျွန် မ ဟုတ် ပြီ။

၁၁ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည် လူ တို့ ၏ တ ရား မ ဟုတ်။ ၁၂ လူ ထံ မှာ ငါ ခံ ရ သည် မ ဟုတ်။ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် မှ တ ပါး အ ခြား သော ဥ ပ ဒေ သ ကို ငါ မ ခံ သည် အ ကြောင်း ကို သင် တို့ အား ငါ ကြား လိုက် ရ ၏။

၁၃ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ အ ထက် က ယု ဒ ဘာ သာ ၌ နေ ၍ ငါ ကျင့် သော အ ကျင့် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် ကို အ တိုင်း ထက် အ လွန် ညှဉ်း ဆဲ ဖျက် ဆီး ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ၁၄ ဘိုး ဘေး တို့ ၏ လက် မှ ငါ ခံ ရ သော နည်း ဥ ပ ဒေ သ ဘက် ၌ အ ထူး သ ဖြင့် စိတ် အား သန် လျက်၊ ငါ ၏ လူ မျိုး ထဲ တွင် ငါ့ ရွယ် တူ ချင်း အ များ တို့ ထက် ယု ဒ ဘာ သာ ကို ကျင် လည် လေ့ ကျက် ကြောင်း ကို ၎င်း သင် တို့ ကြား သိ ရ ကြ ပြီ။

၁၅ သို့ သော် လည်း၊ ငါ့ ကို အ မိ ဝမ်း ထဲ က ပင် ရွေး ချယ် ခွဲ ထား ၍ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ခေါ် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ၁၆ သား တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ၌ ဟော ပြော စေ မည် အ ကြောင်း၊ မိ မိ အ လို တော် နှင့် အ ညီ သား တော် ကို ငါ့ အား ပြ တော် မူ သော အ ခါ၊ ငါ သည် အ သွေး အ သား နှင့် တိုင် ပင် ခြင်း ကို မ ပြု၊ ၁၇ ငါ့ အ ရင် တ မန် တော် ဖြစ် သော သူ တို့ ရှိ ရာ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ လည်း မ သွား၊ အာ ရပ် ပြည် သို့ ချက် ခြင်း သွား ၍ တ ဖန် ဒ မာ သက် မြို့ သို့ ပြန် လေ ၏။ image dark image light close dark close light ဤ အာ ရပ် ပြည် သို့ သွား သည့် ခ ရီး စဉ် ကို တ မန် တော် ဝတ္ထု တွင် ဖော် ပြ မ ထား သ ဖြင့် မည့် သည့် အ ရပ် သို့ သွား သည် ကို တိ ကျ စွာ မ သိ ရ ပါ။ ထို အ ချိန် က အာ ရေ ဗျ ‌ဒေ သ ၏ နယ် န မိတ် မှာ လည်း တိ ကျ စွာ ပိုင်း ခြား သတ် မှတ် ထား ခြင်း မ ရှိ ဘဲ အ ချို့ က ဒ မာ သက် မြို့ ဝန်း ကျင် အ ထိ ရောက် ရှိ နိုင် သည် ဟု ဆို သည်။ ထို အ ချက် မှန် ပါ က ပေါ လု သည် ဒ မာ သက် အ နီး ဝန်း ကျင် ကန္တာ ရ ဒေ သ သို့ သွား သည် ဟု ဆို နိုင် သည်။ အ ချို့ က မူ ပေါ လု သည် မော ရှေ နှင့် ဧ လိ ယ တို့ ကဲ့ သို့ သိ နာ တောင် အ ထိ သွား ခြင်း ဖြစ် နိုင် သည် ဟု ဆို သည်။ (ဂ လ၊ ၄:၂၅ တွင် ပေါ လု က 'အာ ရပ် ပြည် ၌ ရှိ သော သိ နာ တောင်' ဟု ဖော် ပြ ခဲ့ သည်)။

၁၈ ထို နောက် သုံး နှစ် လွန် ပြီး မှ ပေ တ ရု ကို အ ကျွမ်း ဝင် လို သော ငှါ၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍ သူ နှင့် အ တူ တ ဆယ် ငါး ရက် နေ ၏။ image dark image light close dark close light (တ၊ ၉:၂၆-၂၈) ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ တ ပည့် တော် တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် မည် ပြု သော်၊ သူ သည် တ ပည့် တော် ဖြစ် ကြောင်း ကို တ ပည့် တော် အ ပေါင်း တို့ သည် မ ယုံ သ ဖြင့် သူ့ ကို ကြောက် ရွံ့ ကြ ၏။ ထို အ ခါ ဗာ န ဗ သည် သူ့ ကို ခေါ် ၍ တ မန် တော် များ ထံ သို့ ပို့ ဆောင် ပြီး လျှင်၊ အ ထက် က ရှော လု သည် လမ်း ခ ရီး ၌ သ ခင် ဘု ရား ကို မြင် သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ သူ့ အား မိန့် တော် မူ သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ဒ မာ သက် မြို့ ၌ ယေ ရှု ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု လျက်၊ ရဲ ရင့် စွာ ဟော သည် ဟူ ၍ ၎င်း ပြော လေ ၏။ ထို နောက် မှ ရှော လု သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ တ မန် တော် တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် ၍၊ သ ခင် ယေ ရှု ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ရဲ ရင့် စွာ ဟော လျက် နေ ၏။ ၁၉ သူ နှင့် သ ခင် ဘု ရား ၏ ညီ တော် ယာ ကုပ် မှ တ ပါး အ ခြား သော တ မန် တော် တ ယောက် ကို မျှ ငါ မ တွေ့ မ မြင်။ ၂၀ ဤ သို့ သင် တို့ အား ငါ ရေး ၍ ကြား လိုက် သည် တွင် မု သာ စ ကား ကို ငါ မ ပြော မ သုံး ဟု ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ငါ ဆို ၏။

၂၁ ထို နောက် ရှု ရိ ပြည်၊ ကိ လိ ကိ ပြည် သို့ ငါ သွား ၍၊ ၂၂ ယု ဒ ပြည် ၌ ခ ရစ် တော် ၏ ဘာ သာ ကို ခံ ယူ သော သင်း ဝင် သူ တို့ သည် ငါ့ မျက် နှာ ကို မျှ မ သိ မ မှတ် ဘဲ နေ ၍၊ ၂၃ ငါ တို့ ကို ညှဉ်း ဆဲ ဘူး သော သူ သည် အ ထက် က မိ မိ ဖျက် ဆီး သော ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ကို ယ ခု မိ မိ ဟော ပြော သည် ဟု သူ တို့ ကြား ရုံ ရှိ ကာ မျှ နှင့်၊ ၂၄ ငါ့ အ ကြောင်း ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

လူ နှင့် မ စပ် ဆိုင်၊ လူ ၏ အ ခွင့် မ ရှိ ဘဲ လျက်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ ခွင့် နှင့် ၎င်း၊ ထို သ ခင် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ခွင့် နှင့် ၎င်း၊ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု မှ စ ၍၊ ငါ့ ထံ မှာ ရှိ သော ညီ အစ် ကို အ ပေါင်း တို့ သည် ဂ လာ တိ ပြည် ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် များ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ ထို သ ခင် သည် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် အ ညီ ဆိုး ညစ် သော ဤ ပစ္စုပ္ပန် ဘ ဝ မှ ငါ တို့ ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ အ ပြစ် ကြောင့် ကိုယ် ကို ကိုယ် အပ် ပေး တော် မူ ၏။ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း ကြီး တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ခ ရစ် တော် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သော သူ နှင့် ဤ မျှ လောက် မြန် မြန် ခွါ ၍ သင် တို့ သည် အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ခံ ယူ ကြ သော ကြောင့် ငါ သည် အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ၏။ ထို ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မ ဟုတ်။ သင် တို့ ကို နှောင့် ရှက် ၍ ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို မှောက် လှန် ချင် သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ ၏။

သို့ သော် လည်း၊ သင် တို့ အား ငါ တို့ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မှ တ ပါး အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ငါ တို့ သည် ဟော ပြော သော် ၎င်း၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ လာ သော ကောင်း ကင် တ မန် ဟော ပြော သော် ၎င်း၊ ဟော ပြော သော သူ သည် ကျိန် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ စေ။ တ ဖန် တုံ၊ သင် တို့ ခံ ယူ ပြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မှ တ ပါး အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို တ စုံ တ ယောက် သော သူ ဟော ပြော လျှင်၊ ထို သူ သည် ကျိန် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ စေ ဟု ငါ တို့ ဆို ခဲ့ ပြီး သည် အ တိုင်း ယ ခု ငါ ထပ် ၍ ဆို သေး ၏။

၁၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ယ ခု တွင် ငါ သည် လူ ၏ အ လို သို့ လိုက် သ လော။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် သ လော။ လူ တို့ စိတ် ကို နူး ညွတ် စေ ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ သ လော။ လူ တို့ စိတ် ကို နူး ညွတ် စေ ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ သေး လျှင်၊ ခ ရစ် တော် ၏ အ စေ ခံ ကျွန် မ ဟုတ် ပြီ။

၁၁ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည် လူ တို့ ၏ တ ရား မ ဟုတ်။ ၁၂ လူ ထံ မှာ ငါ ခံ ရ သည် မ ဟုတ်။ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် မှ တ ပါး အ ခြား သော ဥ ပ ဒေ သ ကို ငါ မ ခံ သည် အ ကြောင်း ကို သင် တို့ အား ငါ ကြား လိုက် ရ ၏။

၁၃ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ အ ထက် က ယု ဒ ဘာ သာ ၌ နေ ၍ ငါ ကျင့် သော အ ကျင့် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် ကို အ တိုင်း ထက် အ လွန် ညှဉ်း ဆဲ ဖျက် ဆီး ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ၁၄ ဘိုး ဘေး တို့ ၏ လက် မှ ငါ ခံ ရ သော နည်း ဥ ပ ဒေ သ ဘက် ၌ အ ထူး သ ဖြင့် စိတ် အား သန် လျက်၊ ငါ ၏ လူ မျိုး ထဲ တွင် ငါ့ ရွယ် တူ ချင်း အ များ တို့ ထက် ယု ဒ ဘာ သာ ကို ကျင် လည် လေ့ ကျက် ကြောင်း ကို ၎င်း သင် တို့ ကြား သိ ရ ကြ ပြီ။

၁၅ သို့ သော် လည်း၊ ငါ့ ကို အ မိ ဝမ်း ထဲ က ပင် ရွေး ချယ် ခွဲ ထား ၍ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ခေါ် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ၁၆ သား တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ၌ ဟော ပြော စေ မည် အ ကြောင်း၊ မိ မိ အ လို တော် နှင့် အ ညီ သား တော် ကို ငါ့ အား ပြ တော် မူ သော အ ခါ၊ ငါ သည် အ သွေး အ သား နှင့် တိုင် ပင် ခြင်း ကို မ ပြု၊ ၁၇ ငါ့ အ ရင် တ မန် တော် ဖြစ် သော သူ တို့ ရှိ ရာ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ လည်း မ သွား၊ အာ ရပ် ပြည် သို့ ချက် ခြင်း သွား ၍ တ ဖန် ဒ မာ သက် မြို့ သို့ ပြန် လေ ၏။ image dark image light close dark close light ဤ အာ ရပ် ပြည် သို့ သွား သည့် ခ ရီး စဉ် ကို တ မန် တော် ဝတ္ထု တွင် ဖော် ပြ မ ထား သ ဖြင့် မည့် သည့် အ ရပ် သို့ သွား သည် ကို တိ ကျ စွာ မ သိ ရ ပါ။ ထို အ ချိန် က အာ ရေ ဗျ ‌ဒေ သ ၏ နယ် န မိတ် မှာ လည်း တိ ကျ စွာ ပိုင်း ခြား သတ် မှတ် ထား ခြင်း မ ရှိ ဘဲ အ ချို့ က ဒ မာ သက် မြို့ ဝန်း ကျင် အ ထိ ရောက် ရှိ နိုင် သည် ဟု ဆို သည်။ ထို အ ချက် မှန် ပါ က ပေါ လု သည် ဒ မာ သက် အ နီး ဝန်း ကျင် ကန္တာ ရ ဒေ သ သို့ သွား သည် ဟု ဆို နိုင် သည်။ အ ချို့ က မူ ပေါ လု သည် မော ရှေ နှင့် ဧ လိ ယ တို့ ကဲ့ သို့ သိ နာ တောင် အ ထိ သွား ခြင်း ဖြစ် နိုင် သည် ဟု ဆို သည်။ (ဂ လ၊ ၄:၂၅ တွင် ပေါ လု က 'အာ ရပ် ပြည် ၌ ရှိ သော သိ နာ တောင်' ဟု ဖော် ပြ ခဲ့ သည်)။

၁၈ ထို နောက် သုံး နှစ် လွန် ပြီး မှ ပေ တ ရု ကို အ ကျွမ်း ဝင် လို သော ငှါ၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍ သူ နှင့် အ တူ တ ဆယ် ငါး ရက် နေ ၏။ image dark image light close dark close light (တ၊ ၉:၂၆-၂၈) ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ တ ပည့် တော် တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် မည် ပြု သော်၊ သူ သည် တ ပည့် တော် ဖြစ် ကြောင်း ကို တ ပည့် တော် အ ပေါင်း တို့ သည် မ ယုံ သ ဖြင့် သူ့ ကို ကြောက် ရွံ့ ကြ ၏။ ထို အ ခါ ဗာ န ဗ သည် သူ့ ကို ခေါ် ၍ တ မန် တော် များ ထံ သို့ ပို့ ဆောင် ပြီး လျှင်၊ အ ထက် က ရှော လု သည် လမ်း ခ ရီး ၌ သ ခင် ဘု ရား ကို မြင် သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ သူ့ အား မိန့် တော် မူ သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ဒ မာ သက် မြို့ ၌ ယေ ရှု ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု လျက်၊ ရဲ ရင့် စွာ ဟော သည် ဟူ ၍ ၎င်း ပြော လေ ၏။ ထို နောက် မှ ရှော လု သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ တ မန် တော် တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် ၍၊ သ ခင် ယေ ရှု ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ရဲ ရင့် စွာ ဟော လျက် နေ ၏။ ၁၉ သူ နှင့် သ ခင် ဘု ရား ၏ ညီ တော် ယာ ကုပ် မှ တ ပါး အ ခြား သော တ မန် တော် တ ယောက် ကို မျှ ငါ မ တွေ့ မ မြင်။ ၂၀ ဤ သို့ သင် တို့ အား ငါ ရေး ၍ ကြား လိုက် သည် တွင် မု သာ စ ကား ကို ငါ မ ပြော မ သုံး ဟု ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ငါ ဆို ၏။

၂၁ ထို နောက် ရှု ရိ ပြည်၊ ကိ လိ ကိ ပြည် သို့ ငါ သွား ၍၊ ၂၂ ယု ဒ ပြည် ၌ ခ ရစ် တော် ၏ ဘာ သာ ကို ခံ ယူ သော သင်း ဝင် သူ တို့ သည် ငါ့ မျက် နှာ ကို မျှ မ သိ မ မှတ် ဘဲ နေ ၍၊ ၂၃ ငါ တို့ ကို ညှဉ်း ဆဲ ဘူး သော သူ သည် အ ထက် က မိ မိ ဖျက် ဆီး သော ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ကို ယ ခု မိ မိ ဟော ပြော သည် ဟု သူ တို့ ကြား ရုံ ရှိ ကာ မျှ နှင့်၊ ၂၄ ငါ့ အ ကြောင်း ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။

ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • ဆ ရာ ယု ဒ သန်

 • KJV

 • မြန် မာ့ စံ မီ

 • WEB

လူ နှင့် မ စပ် ဆိုင်၊ လူ ၏ အ ခွင့် မ ရှိ ဘဲ လျက်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ အ ခွင့် နှင့် ၎င်း၊ ထို သ ခင် ကို သေ ခြင်း မှ ထ မြောက် စေ တော် မူ သော ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ခွင့် နှင့် ၎င်း၊ တ မန် တော် ဖြစ် သော ငါ ပေါ လု မှ စ ၍၊ ငါ့ ထံ မှာ ရှိ သော ညီ အစ် ကို အ ပေါင်း တို့ သည် ဂ လာ တိ ပြည် ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် များ ကို ကြား လိုက် ပါ ၏။

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် နှင့် ခ မည်း တော် ဘု ရား ထံ တော် က ကျေး ဇူး တော် နှင့် ငြိမ် သက် ခြင်း သည် သင် တို့ ၌ ရှိ ပါ စေ သော။ ထို သ ခင် သည် ငါ တို့ အ ဘ တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် အ ညီ ဆိုး ညစ် သော ဤ ပစ္စုပ္ပန် ဘ ဝ မှ ငါ တို့ ကို ကယ် နှုတ် ခြင်း ငှါ၊ ငါ တို့ အ ပြစ် ကြောင့် ကိုယ် ကို ကိုယ် အပ် ပေး တော် မူ ၏။ ထို ဘု ရား သ ခင် သည် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း ကြီး တော် မူ စေ သ တည်း။ အာ မင်။

ခ ရစ် တော် ၏ ကျေး ဇူး အား ဖြင့် သင် တို့ ကို ခေါ် တော် မူ သော သူ နှင့် ဤ မျှ လောက် မြန် မြန် ခွါ ၍ သင် တို့ သည် အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ခံ ယူ ကြ သော ကြောင့် ငါ သည် အံ့ ဩ ခြင်း ရှိ ၏။ ထို ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မ ဟုတ်။ သင် တို့ ကို နှောင့် ရှက် ၍ ခ ရစ် တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို မှောက် လှန် ချင် သော သူ အ ချို့ ရှိ ကြ ၏။

သို့ သော် လည်း၊ သင် တို့ အား ငါ တို့ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မှ တ ပါး အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ငါ တို့ သည် ဟော ပြော သော် ၎င်း၊ ကောင်း ကင် ဘုံ မှ လာ သော ကောင်း ကင် တ မန် ဟော ပြော သော် ၎င်း၊ ဟော ပြော သော သူ သည် ကျိန် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ စေ။ တ ဖန် တုံ၊ သင် တို့ ခံ ယူ ပြီး သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မှ တ ပါး အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို တ စုံ တ ယောက် သော သူ ဟော ပြော လျှင်၊ ထို သူ သည် ကျိန် တော် မူ ခြင်း ကို ခံ စေ ဟု ငါ တို့ ဆို ခဲ့ ပြီး သည် အ တိုင်း ယ ခု ငါ ထပ် ၍ ဆို သေး ၏။

၁၀ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ယ ခု တွင် ငါ သည် လူ ၏ အ လို သို့ လိုက် သ လော။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် သို့ လိုက် သ လော။ လူ တို့ စိတ် ကို နူး ညွတ် စေ ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ သ လော။ လူ တို့ စိတ် ကို နူး ညွတ် စေ ခြင်း ငှါ ရှာ ကြံ သေး လျှင်၊ ခ ရစ် တော် ၏ အ စေ ခံ ကျွန် မ ဟုတ် ပြီ။

၁၁ ညီ အစ် ကို တို့၊ ငါ ဟော ပြော သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား သည် လူ တို့ ၏ တ ရား မ ဟုတ်။ ၁၂ လူ ထံ မှာ ငါ ခံ ရ သည် မ ဟုတ်။ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ ဗျာ ဒိတ် တော် မှ တ ပါး အ ခြား သော ဥ ပ ဒေ သ ကို ငါ မ ခံ သည် အ ကြောင်း ကို သင် တို့ အား ငါ ကြား လိုက် ရ ၏။

၁၃ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ အ ထက် က ယု ဒ ဘာ သာ ၌ နေ ၍ ငါ ကျင့် သော အ ကျင့် တည်း ဟူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော် ကို အ တိုင်း ထက် အ လွန် ညှဉ်း ဆဲ ဖျက် ဆီး ကြောင်း ကို ၎င်း၊ ၁၄ ဘိုး ဘေး တို့ ၏ လက် မှ ငါ ခံ ရ သော နည်း ဥ ပ ဒေ သ ဘက် ၌ အ ထူး သ ဖြင့် စိတ် အား သန် လျက်၊ ငါ ၏ လူ မျိုး ထဲ တွင် ငါ့ ရွယ် တူ ချင်း အ များ တို့ ထက် ယု ဒ ဘာ သာ ကို ကျင် လည် လေ့ ကျက် ကြောင်း ကို ၎င်း သင် တို့ ကြား သိ ရ ကြ ပြီ။

၁၅ သို့ သော် လည်း၊ ငါ့ ကို အ မိ ဝမ်း ထဲ က ပင် ရွေး ချယ် ခွဲ ထား ၍ ကျေး ဇူး တော် အား ဖြင့် ခေါ် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် သည်၊ ၁၆ သား တော် ၏ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို တ ပါး အ မျိုး သား တို့ ၌ ဟော ပြော စေ မည် အ ကြောင်း၊ မိ မိ အ လို တော် နှင့် အ ညီ သား တော် ကို ငါ့ အား ပြ တော် မူ သော အ ခါ၊ ငါ သည် အ သွေး အ သား နှင့် တိုင် ပင် ခြင်း ကို မ ပြု၊ ၁၇ ငါ့ အ ရင် တ မန် တော် ဖြစ် သော သူ တို့ ရှိ ရာ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ လည်း မ သွား၊ အာ ရပ် ပြည် သို့ ချက် ခြင်း သွား ၍ တ ဖန် ဒ မာ သက် မြို့ သို့ ပြန် လေ ၏။ image dark image light close dark close light ဤ အာ ရပ် ပြည် သို့ သွား သည့် ခ ရီး စဉ် ကို တ မန် တော် ဝတ္ထု တွင် ဖော် ပြ မ ထား သ ဖြင့် မည့် သည့် အ ရပ် သို့ သွား သည် ကို တိ ကျ စွာ မ သိ ရ ပါ။ ထို အ ချိန် က အာ ရေ ဗျ ‌ဒေ သ ၏ နယ် န မိတ် မှာ လည်း တိ ကျ စွာ ပိုင်း ခြား သတ် မှတ် ထား ခြင်း မ ရှိ ဘဲ အ ချို့ က ဒ မာ သက် မြို့ ဝန်း ကျင် အ ထိ ရောက် ရှိ နိုင် သည် ဟု ဆို သည်။ ထို အ ချက် မှန် ပါ က ပေါ လု သည် ဒ မာ သက် အ နီး ဝန်း ကျင် ကန္တာ ရ ဒေ သ သို့ သွား သည် ဟု ဆို နိုင် သည်။ အ ချို့ က မူ ပေါ လု သည် မော ရှေ နှင့် ဧ လိ ယ တို့ ကဲ့ သို့ သိ နာ တောင် အ ထိ သွား ခြင်း ဖြစ် နိုင် သည် ဟု ဆို သည်။ (ဂ လ၊ ၄:၂၅ တွင် ပေါ လု က 'အာ ရပ် ပြည် ၌ ရှိ သော သိ နာ တောင်' ဟု ဖော် ပြ ခဲ့ သည်)။

၁၈ ထို နောက် သုံး နှစ် လွန် ပြီး မှ ပေ တ ရု ကို အ ကျွမ်း ဝင် လို သော ငှါ၊ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ သွား ၍ သူ နှင့် အ တူ တ ဆယ် ငါး ရက် နေ ၏။ image dark image light close dark close light (တ၊ ၉:၂၆-၂၈) ယေ ရု ရှ လင် မြို့ သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ တ ပည့် တော် တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် မည် ပြု သော်၊ သူ သည် တ ပည့် တော် ဖြစ် ကြောင်း ကို တ ပည့် တော် အ ပေါင်း တို့ သည် မ ယုံ သ ဖြင့် သူ့ ကို ကြောက် ရွံ့ ကြ ၏။ ထို အ ခါ ဗာ န ဗ သည် သူ့ ကို ခေါ် ၍ တ မန် တော် များ ထံ သို့ ပို့ ဆောင် ပြီး လျှင်၊ အ ထက် က ရှော လု သည် လမ်း ခ ရီး ၌ သ ခင် ဘု ရား ကို မြင် သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ သူ့ အား မိန့် တော် မူ သည် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ဒ မာ သက် မြို့ ၌ ယေ ရှု ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု လျက်၊ ရဲ ရင့် စွာ ဟော သည် ဟူ ၍ ၎င်း ပြော လေ ၏။ ထို နောက် မှ ရှော လု သည် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ တ မန် တော် တို့ နှင့် ပေါင်း ဘော် ၍၊ သ ခင် ယေ ရှု ၏ နာ မ တော် ကို အ မှီ ပြု ၍ ရဲ ရင့် စွာ ဟော လျက် နေ ၏။ ၁၉ သူ နှင့် သ ခင် ဘု ရား ၏ ညီ တော် ယာ ကုပ် မှ တ ပါး အ ခြား သော တ မန် တော် တ ယောက် ကို မျှ ငါ မ တွေ့ မ မြင်။ ၂၀ ဤ သို့ သင် တို့ အား ငါ ရေး ၍ ကြား လိုက် သည် တွင် မု သာ စ ကား ကို ငါ မ ပြော မ သုံး ဟု ဘု ရား သ ခင့် ရှေ့ တော် ၌ ငါ ဆို ၏။

၂၁ ထို နောက် ရှု ရိ ပြည်၊ ကိ လိ ကိ ပြည် သို့ ငါ သွား ၍၊ ၂၂ ယု ဒ ပြည် ၌ ခ ရစ် တော် ၏ ဘာ သာ ကို ခံ ယူ သော သင်း ဝင် သူ တို့ သည် ငါ့ မျက် နှာ ကို မျှ မ သိ မ မှတ် ဘဲ နေ ၍၊ ၂၃ ငါ တို့ ကို ညှဉ်း ဆဲ ဘူး သော သူ သည် အ ထက် က မိ မိ ဖျက် ဆီး သော ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ကို ယ ခု မိ မိ ဟော ပြော သည် ဟု သူ တို့ ကြား ရုံ ရှိ ကာ မျှ နှင့်၊ ၂၄ ငါ့ အ ကြောင်း ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း ကြ ၏။

Please view in landscape orientation