စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

က န ဦး လက် ရေး မူ

ဤ မြန် မာ ဘာ သာ ဖြင့် သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို လက် ကိုင် ဖုံး များ သုံး ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တော် အား အ ချိန် မ ရွေး နေ ရာ မ ရွေး ဖတ် ချင် သူ များ အ တွက် ရည် ရွယ် ပြု လုပ် ထား ပါ သည်။ ကျမ်း စာ ကို နေ့ စဉ် မှန် မှန် ဖတ် ရှု လို သူ များ အ တွက် နေ့ စဉ် ကျမ်း စာ ဖတ် ဇ ယား နှစ် မျိုး လည်း ပါ ရှိ ပါ သည်။

This app is intended for those who want to read the Word of God in Myanmar on their mobile devices anytime anywhere. This version is translated into the Burmese language from the original tongues by Rev. Adoniram Judson and, is the most loved and widely used by Myanmar Christians. The source data is linked and derived from www.myanmarbibleforall.com website. Spelling errors and inconsistencies have been carefully checked and corrected so that believers can read the Word of God in complete confidence that they are reading the same Myanmar Bible as in the printed version. Errors and mistakes in the source data are corrected as and when they are discovered and as such users are recommended to update this app regularly to get the most accurate version of Myanmar Bible.

Features of this app:

 • It is a free app and it will always be.
 • It is not for profit and you will not see any ads.
 • We do not collect any data from your mobile devices.
 • Offline reading. No internet connection required after initial installation.
 • Intuitive, fast and easy navigation.
 • Truthful rendering of the Word of God from the original printed version.
 • Two versions of daily reading plan available.
 • Search function.
 • Note function.
 • Highlight function.
 • Share function.
 • Written in Unicode compliant font.

Developer: Myanmar Bible For All

Developer website: www.myanmarbibleforall.com

Developer email: admin@myanmarbibleforall.com