စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ပြန် သွား

Published: 12/06/2020 Last Edited: 16/06/2020

အ သင်း တော် ၌ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း

ခ ရစ် ယာန် တစ် ယောက် အ သင်း တော် တစ် ခု မှာ အ သင်း သား အ နေ နဲ့ ပါ ဝင် တာ ဟာ၊ လော က သား တစ် ယောက် အ ဖွဲ့ အ စည်း တစ် ခု မှာ အ သင်း သား အ ဖြစ် ပါ ဝင် တာ နဲ့ အင် မ တန် ကွာ ခြား ပါ တယ်။ ကျွန် တော် ဒီ ဆောင်း ပါး ရေး ရ ခြင်း ဟာ၊ ဒီ က နေ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ အ နေ နဲ့ အ သင်း တော် တစ် ခု မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ရ ခြင်း ဟာ ဘယ် လောက် လေး နက် တယ်၊ ဘယ် လောက် ကျယ် ပြန့် တယ်၊ ဘယ် လောက် အ ဓိပ္ပါယ် ရှိ တယ် ဆို တာ ကို သ တိ ပြု မိ စေ ချင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျွန် တော် ပါ ဝင် တက် ရောက် ဘူး တဲ့ အ သင်း တော် တွေ မှာ အား ရ စ ရာ မ ကောင်း တာ က အ သင်း သား အ ချင်း ချင်း အ ကြား ပေါင်း သင်း ဆက် ဆံ ကြ တဲ့ ပုံ စံ ပါ ဘဲ။

“ညီ အစ် ကို ချစ် ခြင်း အ ရာ မှာ၊ ပ က တိ ပေါက် ဘော် ကဲ့ သို့ တ ယောက် ကို တ ယောက် စုံ မက် ကြ လော့” (ရော၊ ၁၂:၁၀)

ညီ အစ် ကို ဆို တဲ့ စ ကား လုံး ကို မူ ရင်း ဟေ လ သ (ဂ ရိ) ဘာ သာ နဲ့ Αδελφος (အ သံ ထွက် adelphos) လို့ ရေး ပြီး တစ် အူ တုံ ဆင်း ညီ ရင်း အစ် ကို လို့ ဆို လို ပါ တယ်။ ကျမ်း စာ က ညီ အစ် ကို လို့ သာ သုံး နှုံး ပေ မဲ့ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ လို့ အ ဓိပ္ပါယ် ပေါက် ပါ တယ်။ ကျား မ မ ရွေး ယုံ ကြည် သူ အား လုံး နဲ့ သက် ဆိုင် ပါ တယ်။ ကျမ်း စာ က၊ ယုံ ကြည် သူ အား လုံး ကို ညီ ရင်း အစ် ကို မောင် ရင်း နှ မ တွေ လို ဘဲ ချစ် ကြ ဖို့ ပြော ထား ပေ မဲ့ လက် တွေ့ မှာ အဲ သ လို စိတ် သ ဘော မျိုး မ ထား နိုင် ကြ ဘူး။ ချစ် ခင် ရင်း နှီး မှု အ တိုင်း အ တာ တစ် ခု အ ထိ ရှိ ပေ မဲ့၊ ဘု ရား သ ခင် လို ချင် တဲ့ အ ဆင့် အ ထိ မ ရောက် ဘူး လို့ ကျွန် တော် ထင် ပါ တယ်။ အ များ အား ဖြင့် တစ် မိ ဘ ထဲ က မွေး လာ တဲ့ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ အ ရင်း တွေ ဟာ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် သံ ယော ဇဉ် ရှိ ကြ တယ်၊ ချစ် ခင် ကြ တယ်၊ မ တွေ့ တာ ကြာ ရင် တွေ့ ချင် တယ်၊ စ ကား ပြော ချင် တယ်၊ အ ကူ အ ညီ တောင်း ဖို့ ဝန် မ လေး သ လို၊ အ ကူ အ ညီ လို ရင် လည်း ပေး ချင် စိတ် ရှိ တယ်။

ယုံ ကြည် သူ အား လုံး ဟာ ခ ရစ် တော် ကြောင့် သာ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တော် စပ် ကြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

“ထို သို့ ပ ရိ သတ် တို့ အား ဟော တော် မူ စဉ် တွင်၊ မယ် တော် နှင့် ညီ တော် တို့ သည် နှုတ် ဆက် လို ၍ ပြင် မှာ ရပ် နေ ကြ ၏။ လူ တ ယောက် က လည်း၊ မယ် တော် နှင့် ညီ တော် တို့ သည် ကိုယ် တော် နှင့် နှုတ် ဆက် လို ၍ ပြင် မှာ ရပ် နေ ကြ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ကိုယ် တော် က၊ ငါ့ အ မိ၊ ငါ့ ညီ ကား အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၏။ လက် တော် ကို လည်း ဆန့် ၍ တ ပည့် တော် တို့ ကို ညွှန် လျက်၊ ဤ သူ တို့ ကား ငါ့ အ မိ၊ ငါ့ ညီ ပေ တည်း။ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော ငါ့ အ ဘ ၏ အ လို တော် ကို ဆောင် သော သူ သည် ငါ့ ညီ၊ ငါ့ နှ မ၊ ငါ့ အ မိ ဖြစ် သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (မ၊ ၁၂:၄၆-၅၀)

“ထို အ ခါ မယ် တော် နှင့် ညီ တော် တို့ သည် လာ ၍ ပြင် မှာ ရပ် နေ လျက်၊ တ စုံ တ ယောက် သော သူ ကို ကိုယ် တော် ထံ သို့ စေ လွှတ် ၍ ခေါ် ကြ ၏။ ခြံ ရံ လျက် ထိုင် သော သူ များ တို့ က၊ မယ် တော် နှင့် ညီ တော် တို့ သည် ကိုယ် တော် ကို ရှာ လျက် ပြင် မှာ ရှိ ကြ ပါ ၏ ဟု လျှောက် လျှင်၊ ကိုယ် တော် က၊ ငါ့ အ မိ၊ ငါ့ ညီ ကား အ ဘယ် သူ နည်း ဟု မေး တော် မူ ၍၊ ခြံ ရံ လျက် ထိုင် သော သူ တို့ ကို ပတ် လည် ကြည့် ရှု ၍၊ ဤ သူ တို့ ကား ငါ့ အ မိ၊ ငါ့ ညီ ပေ တည်း။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် ကို ဆောင် သော သူ သည် ငါ့ ညီ၊ ငါ့ နှ မ၊ ငါ့ အ မိ ဖြစ် သ တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (မာ၊ ၃:၃၁-၃၅)

ခ ရစ် တော် က ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် ကို ဆောင် တဲ့ သူ သာ လျှင် သူ့ ရဲ့ အ မိ၊ ညီ၊ နှ မ ဖြစ် တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ အ လို တော် ဟာ ဘာ လဲ လို့ မေး ရင်၊ သား တော် သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ဖို့ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

“ထို သူ တို့ က လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် ညီ သော အ ကျင့် ကို ကျင့် ခြင်း ငှါ အ ဘယ် သို့ ပြု ရ ပါ မည် နည်း ဟု မေး လျှောက် ကြ ၏။ ယေ ရှု က လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် စေ လွှတ် တော် မူ သော သူ ကို ယုံ ကြည် ခြင်း အ ကျင့် ကား၊ အ လို တော် နှင့် ညီ သော အ ကျင့် တည်း ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (ယော၊ ၆:၂၈-၂၉)

ဒါ ကြောင့် သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် တဲ့ သူ အား လုံး ဟာ ခ ရစ် တော် ရဲ့ ညီ တွေ၊ နှ မ တွေ ဖြစ် ကြ ပြီး၊ ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း ဟာ ခ ရစ် တော် ၌ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။ အဲ ဒီ တော့ ခ ရစ် တော် ၌ ဆွေ မျိုး တော် စပ် တဲ့ ကျွန် တော် တို့ ခ ရစ် ယာန် တွေ လည်း တစ် ကယ့် ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ အ ရင်း တွေ လို ချစ် သင့် ကြ တယ် မ ဟုတ် လား။ က န ဦး အ သင်း တော် လက် ထက် မှာ ဆို ရင် မြေ ယာ အ ပါ အ ဝင် ရှိ သ မျှ ဥစ္စာ ကို တောင် အ တူ တ ကွ မျှ ဝေ သုံး စွဲ ခဲ့ ကြ ပါ တယ် ။

“ယုံ ကြည် သော သူ အ ပေါင်း တို့ သည် တ စု တ ဝေး တည်း နေ ကြ သ ဖြင့်၊ မိ မိ တို့ ၌ ရှိ သ မျှ ကို ဆက် ဆံ ၍ သုံး ဆောင် ကြ ၏။ မိ မိ တို့ ဥစ္စာ ပစ္စည်း များ ကို ရောင်း ပြီး လျှင်၊ လူ များ ဆင်း ရဲ သည် အ တိုင်း အ သီး အ သီး တို့ အား ဝေ ငှ ခြင်း ကို ပြု ကြ ၏။ ထို သူ တို့ သည် လည်း ဗိ မာန် တော် ၌ နေ့ တိုင်း အ စဉ် တ ညီ တ ညွတ် တည်း နေ ၍၊ ကိုယ် အိမ် ၌ မုန့် ကို ဖဲ့ လျက် ကြည် ဖြူ ရွှင် လန်း ဝမ်း မြောက် သော စိတ် နှင့် အ စာ အာ ဟာ ရ ကို သုံး ဆောင် ကြ ၏” (တ၊ ၂:၄၄-၄၆)။

သ ခင် ခ ရစ် တော် က တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း ဖြစ် ဖို့ မှာ ကြား ခဲ့ တယ် ဆို တာ အဲ ဒီ လို မျိုး ကို ဆို လို တယ် လို့ က န ဦး အ သင်း တော် က ယုံ ကြည် ပြီး လက် ခံ ကျင့် သုံး ပါ တယ်။ တစ် ယောက် ကို တစ် ယောက် ချစ် ရ မဲ့ ယုံ ကြည် သူ တွေ အ ကြား ဆက် ဆံ မှု ဟာ အဲ သ လို ဖြစ် သင့် ပါ တယ်။ ဒီ နေ့ ခေတ် မှာ အဲ ဒီ လို သွန် သင် ရင် ခ ရစ် ယာန် တွေ က ဝိုင်း ရိုက် လိမ့် မယ် ထင် တယ်။ လူ တွေ ရဲ့ အား နည်း ချက် ကြောင့် ဒီ ခေတ် မှာ အဲ ဒီ လို တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း မျိုး မ ဖြစ် နိုင် တော့ ဘူး။

ဒီ တော့ ကာ၊ က န ဦး အ သင်း တော် က ယုံ ကြည် သူ တွေ လို တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း စိတ် သ ဘော မျိုး မ ထား နိုင် ရင် လည်း အ နည်း ဆုံး ညီ ရင်း အစ် ကို စိတ် သ ဘော မျိုး မ ထား သင့် ပေ ဘူး လား။ ဒီ နေ့ အ သင်း တော် တွေ အ ကြား မှာ၊ အ သင်း သား ယုံ ကြည် သူ တွေ အ ကြား မှာ အဲ သ လို စိတ် နေ သ ဘော ထား မျိုး ရှိ တာ အင် မ တန် ရှား တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။ အ သင်း တော် အ များ ကြီး မှာ ကိုယ့် ရဲ့ အ သင်း သား အ ချင်း ချင်း အ ကြား ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ အ ရင်း တွေ လို ချစ် ချစ် ခင် ခင် ရင်း ရင်း နှီး နှီး ဆက် ဆံ ကြ တာ မ ရှိ ဘူး။ လော က သား တွေ ရဲ့ မိတ် ဆွေ အ ပေါင်း အ သင်း စိတ် သ ဘော မျိုး လောက် ဘဲ ထား ကြ တယ်။ ဝတ် ပြု စည်း ဝေး ပြီး သွား ရင် အိမ် ပြန် ဖို့ ဘဲ စိတ် ဝင် စား တယ်။ ဝတ် ပြု စည်း ဝေး လာ တဲ့ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ နဲ့ သာ ကြောင်း မာ ကြောင်း စ ကား စ မြည် ပြော ဖို့ စိတ် မ ဝင် စား ဘူး။ အိမ် မိတ် သ ဟာ ယ တွေ မှာ လည်း မ ပါ ဝင် ချင် ဘူး။ အ သင်း တော် တစ် ခု ထဲ မှာ နှစ် နဲ့ ချီ ပြီး အ တူ ပါ ဝင် ကြ ပေ မဲ့ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် စ ကား တစ် ခွန်း မှ မ ပြော ဘူး တဲ့ သူ တွေ ရှိ လိမ့် မယ် ထင် တယ်။ ကိုယ့် အ သင်း တော် က ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို တောင် အဲ သ လို ဆက် ဆံ တဲ့ အ သင်း သား ယုံ ကြည် သူ တစ် ယောက် ဟာ၊ တစ် ခြား အ သင်း တော် က ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ လို ဆက် ဆံ ဖို့ ဆို တာ ဝေ လာ ဝေး ပေါ့။ သူ စိမ်း လို ဘဲ သ ဘော ထား ကြ တယ်။ လူ က နိုင် ငံ ခြား မှာ ရောက် နေ ပြီး နိုင် ငံ ခြား က အ သင်း တော် မှာ တက် ရောက် နေ ရ ပေ မဲ့၊ စိတ် က မြန် မာ ပြည် က အ သင်း တော် ကို ဘဲ စွဲ လမ်း နေ တယ်။ နိုင် ငံ ခြား က ကိုယ် တက် ရောက် တဲ့ အ သင်း တော် မှာ စိတ် ပါ လက် ပါ ဆက် ကပ် မှု မ ပြု ချင် ဘူး။ ဧည့် သည် လို ဘဲ နေ ချင် တယ်။ အ ရင် အ သင်း တော် က ဆ ရာ ကို ဘဲ ကိုယ့် သင်း အုပ် ဆ ရာ လို့ ယူ ဆ ပြီး၊ လက် ရှိ ကိုယ် တက် ရောက် တဲ့ အ သင်း တော် က ဆ ရာ ကို တော့ မ ရှိ သုံး သ ဘော မျိုး သတ် မှတ် တယ်။ အဲ ဒါ မျိုး တွေ ဟာ မ ဖြစ် သင့် ပါ ဘူး။ အဲ ဒါ တွေ ဖြစ် ရ တာ ဟာ ယုံ ကြည် သူ တွေ သူ တို့ ရဲ့ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း ကို ကောင်း ကောင်း သ ဘော မ ပေါက် လို့ ဘဲ ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။

ဘယ် နိုင် ငံ ဘဲ ရောက် ရောက်၊ ဘယ် မြို့ မှာ ဘဲ နေ နေ၊ ဘယ် အ သင်း တော် မှာ ဘဲ ပါ ဝင် ပါ ဝင်၊ ကိုယ် ကိုး ကွယ် တဲ့ ဘု ရား သ ခင် ဟာ အ တူ တူ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ ပါ ဝင် တက် ရောက် တဲ့ အ သင်း တော် ဟာ သာ မ ည ဖြစ် ပြီး ကိုး ကွယ် တဲ့ ဘု ရား သ ခင် သာ လျှင် အ ဓိ က ဖြစ် ပါ တယ်။ သ ခင် ခ ရစ် တော် အ သက် ပေး ခဲ့ တာ၊ အ သွေး တော် နဲ့ ရွေး ဝယ် ခဲ့ တာ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် အ တွက် ပါ။ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် လေး တစ် ခု အ တွက် မ ဟုတ် ပါ ဘူး။

အ သင်း တော်

အ သင်း တော် ကို မူ ရင်း ဟေ လ သ (ဂ ရိ) ဘာ သာ နဲ့ εκκλησία (အ သံ ထွက် ekklesia) လို့ ခေါ် ပြီး “ထံ မှ ခေါ် ယူ ခြင်း” ဆို တဲ့ အ ဓိပ္ပါယ် ရ ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် “အ သင်း တော်” ဆို တာ စာ တန် ရဲ့ အ မှောင် နိုင် ငံ ထဲ က နေ ပြီး၊ သ ခင် ခ ရစ် တော် ရဲ့ အ လင်း နိုင် ငံ ထဲ ကို “ခေါ် ထုတ် ခြင်း ခံ ရ သော လူ စု” လို့ ကျမ်း စာ ပ ညာ ရှင် များ က သတ် မှတ် ကြ ပါ တယ်။ အဲ ဒါ တစ် ကမ္ဘာ လုံး မှာ ရှိ တဲ့၊ သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ အား လုံး ပါ ဝင် တဲ့ လူ အ စု အ ဝေး ကြီး တစ် ခု လုံး ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ကျမ်း စာ ထဲ မှာ အ သင်း တော် လို့ ပြော ရင် တစ် ခါ တစ် လေ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် ကို ဆို လို ပြီး၊ တစ် ခါ တစ် ရံ တစ် ကမ္ဘာ လုံး က ယုံ ကြည် သူ တွေ ပါ ဝင် တဲ့ အ သင်း တော် ကြီး ကို ဆို လို ပါ တယ်။ ဥ ပ မာ၊ “ကော ရိန္သု မြို့ ၌ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ အ သင်း တော်” (၁ ကော၊ ၁:၂)၊ “ဂ လာ တိ ပြည် ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် များ” (ဂ လ၊ ၁:၂)၊ လော ဒိ ကိ မြို့ အ သင်း တော်” (ကော၊ ၄:၁၆) စ သ ဖြင့် ပြော တဲ့ အ ခါ မှာ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် တွေ ကို ဆို လို ပြီး၊ “မိ မိ အ သွေး နှင့် ဝယ် တော် မူ သော အ သင်း တော်” (တ၊ ၂၀:၂၈)၊ “ထို အ သင်း တော် အ ဘို့ အ လို ငှါ ကိုယ် ကို ကိုယ် စွန့် တော် မူ ၏” (ဧ၊ ၅:၂၇) စ သ ဖြင့် ပြော တဲ့ အ ခါ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ပြီး တော့ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ဆို တာ သ ခင် ခ ရစ် တော် ရဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် ဖြစ် တယ် လို့ လည်း ကျမ်း စာ က ပြော ပါ တယ်။

“ထို အ သင်း တော် ကား၊ အ လုံး စုံ တို့ ကို အ လုံး စုံ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ စေ တော် မူ သော သူ ၏ ပြည့် စုံ ခြင်း တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် ဖြစ် သ တည်း” (ဧ၊ ၁:၂၃)

တစ် ချို့ က အ သင်း တော် ဆို တာ ခ ရစ် ယာန် တွေ စု ဝေး ဝတ် ပြု ကြ တဲ့ အ ဆောက် အ အုံ လို့ ထင် မှတ် မှား ကြ တယ်။ အ သင်း တော် ဆို တာ အ ဆောက် အ အုံ မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ အဲ ဒီ အ ဆောက် အ အုံ ထဲ မှာ ဝတ် ပြု ကိုး ကွယ် ကြ တဲ့ ခ ရစ် ယာန် ယုံ ကြည် သူ တွေ သာ ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။ တစ် နည်း အား ဖြင့် အ သင်း တော် ဆို တာ သက် မဲ့ အ ဆောက် အ ဦ မ ဟုတ် ဘဲ၊ သက် ရှိ အ ဖွဲ့ အ စည်း တစ် ခု ဖြစ် ပါ တယ်။

အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း

သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို လက် ခံ ယုံ ကြည် တဲ့ သူ ဟာ “ခေါ် ထုတ် ခြင်း ခံ ရ သော လူ စု” ထဲ မှာ အ လို အ လျှောက် ပါ ဝင် လာ ပါ တယ်။ ခ ရစ် တော် ခန္ဓာ ကိုယ် ရဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း တစ် ခု ဖြစ် လာ တယ်။ တစ် နည်း အား ဖြင့် ပြော ရင် ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ထဲ မှာ အ သင်း သား ဖြစ် လာ ပါ တယ်။

“သင် တို့ သည် ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် ဖြစ် ကြ ၏။ အ သီး အ သီး အင်္ဂါ တော် ဖြစ် ကြ ၏ (၁ ကော၊ ၁၂:၂၇)

“ထို ကြောင့်၊ သင် တို့ သည် တ ကျွန်း တ နိုင် ငံ သား မ ဟုတ်၊ ဧည့် သည် လည်း မ ဟုတ်၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ အ မျိုး သား ချင်း ဖြစ် ကြ ၏။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အိမ် တော် သား လည်း ဖြစ် ကြ ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ တ မန် တော် တို့ မှ စ ၍ ပ ရော ဖက် များ တည်း ဟူ သော တိုက် မြစ် အ ပေါ် ၌ သင် တို့ သည် ထပ် ဆင့် ၍ တည် ဆောက် လျက် ရှိ ကြ ၏။ ထို တိုက် ထောင့် အ မြစ် ကျောက် ကား၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ဖြစ် သ တည်း။ ထို ကျောက် နှင့် တ တိုက် လုံး သည် စေ့ စပ် ၍ ကြီး ပွါး သ ဖြင့်၊ သ ခင် ဘု ရား အ ဘို့ အ လို ငှါ သန့် ရှင်း သော ဗိ မာန် တော် ဖြစ် ၏။ ထို ဗိ မာန် တော် ၌ လည်း၊ ဘု ရား သ ခင် သည် ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ကျိန်း ဝပ် တော် မူ ခြင်း အ လို ငှါ၊ သင် တို့ သည် ငါ တို့ နှင့် အ တူ တည် ဆောက် လျက် ရှိ ကြ ၏” (ဧ၊ ၂:၁၉-၂၂)

ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ဖို့ အ တွက် ဘာ လျှောက် လွှာ၊ ဘာ ပုံ စံ မှ ဖြည့် စ ရာ မ လို ဘူး။ သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို နှ လုံး သား ထဲ က နေ ယုံ ကြည် ဖို့ ဘဲ လို တယ်။ အဲ သ လို ယုံ ကြည် လိုက် တဲ့ အ ချိန် မှာ ဘဲ အ လို အ လျှောက် အ သင်း သား ဖြစ် လာ တယ်။ ခ ရစ် တော် ခန္ဓာ ကိုယ် ရဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း ဖြစ် လာ တယ်။ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ အိမ် တော် သား ဖြစ် လာ တယ်။ ကိုယ့် အ ထဲ မှာ ကျိန်း ဝပ် တဲ့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဟာ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း ကို သက် သေ ထူ တဲ့ တံ ဆိပ် ဖြစ် ပါ တယ်။

အဲ သ လို ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ပြီး တော့ မှ၊ ကိုယ် နေ ထိုင် တဲ့ ရပ် ကွက် ပတ် ဝန်း ကျင် က ကိုယ့် လို ဘဲ ယုံ ကြည် တဲ့ သူ တွေ နဲ့ ဖွဲ့ စည်း ထား တဲ့ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား အ ဖြစ် ပါ ဝင် ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ တော့ (အ သင်း တော် အား လုံး လို လို မှာ မ ဟုတ် ပေ မဲ့) အ သင်း သား အ ဖြစ် လက် ခံ ဖို့ ပုံ စံ ဖြည့် ရ တယ်၊ လျှောက် လွှာ တင် ရ တယ်။ ဒါ မှ မ ဟုတ် အဲ ဒီ အ သင်း တော် မှာ နှစ် ခြင်း ခံ ရ တယ်။ ပြီး တော့ မှ အဲ ဒီ အ သင်း တော် က အ သင်း သား ဖြစ် ကြောင်း အ သိ အ မှတ် ပြု လက် မှတ် ထုတ် ပေး တယ်။ လူ တွေ ပေး တဲ့ စာ ရွက် လက် မှတ် ဟာ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် ရဲ့ အ သင်း သား ဖြစ် ကြောင်း သက် သေ ဖြစ် သ လို၊ ဘု ရား သ ခင် ပေး တဲ့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဟာ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ကြောင်း သက် သေ ဖြစ် ပါ တယ်။

ပြီး တော့၊ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် လာ ခြင်း ဟာ ကယ် တင် ခြင်း အ တွက် အာ မ ခံ မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ ခ ရစ် တော် ကို စိတ် နှ လုံး ထဲ က နေ အ မှန် တစ် ကယ် မ ယုံ ကြည် သော် လည်း နှုတ် က နေ ဝန် ခံ တဲ့ သူ တွေ ဟာ လည်း ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း ဝင် ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် ခ ရစ် တော် ကိုယ် တိုင် က ဒီ လို ပြော ခဲ့ ပါ တယ် . . .

“သ ခင်၊ သ ခင် ဟု ငါ့ ကို လျှောက် သော သူ တိုင်း ကောင်း ကင် နိုင် ငံ တော် သို့ ဝင် ရ လိမ့် မည် မ ဟုတ်။ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ရှိ တော် မူ သော ငါ့ ခ မည်း တော် ၏ အ လို တော် ကို ဆောင် သော သူ သာ လျှင် ဝင် ရ လိမ့် မည်။ ထို နေ့ ၌ ကား၊ သ ခင်၊ သ ခင်၊ အ ကျွန်ုပ် တို့ သည် ကိုယ် တော် အ ခွင့် နှင့် ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး ပါ ပြီ မ ဟုတ် လော။ ကိုယ် တော် အ ခွင့် နှင့် နတ် ဆိုး တို့ ကို နှင် ထုတ် ပါ ပြီ မ ဟုတ် လော။ ကိုယ် တော် အ ခွင့် နှင့် များ စွာ သော တန် ခိုး တို့ ကို ပြ ပါ ပြီ မ ဟုတ် လော ဟု အ များ သော သူ တို့ သည် လျှောက် ကြ လိမ့် မည်။ ထို သို့ လျှောက် ကြ သော အ ခါ သင် တို့ ကို ငါ အ လျှင်း မ သိ။ အ ဓမ္မ အ မှု ကို ပြု သော သူ တို့၊ ငါ့ ထံ မှ ဖယ် ကြ ဟု ထို သူ တို့ အား အ တည့် အ လင်း ငါ ပြော မည်” (မ၊ ၇:၂၁-၂၃)

ခ ရစ် တော် ကို သ ခင်၊ သ ခင် လို့ ခေါ် တာ ခ ရစ် ယာန် တွေ ပါ။ တစ် ခြား ဘာ သာ ဝင် တွေ၊ ဘု ရား မဲ့ တွေ က ခ ရစ် တော် ကို သ ခင် လို့ မ ခေါ် ကြ ပါ ဘူး။ ခ ရစ် တော် က သူ့ ကို သ ခင် လို့ ခေါ် တဲ့ သူ တိုင်း ကောင်း ကင် ဘုံ ဝင် ရ မှာ မ ဟုတ် တဲ့ အ ကြောင်း အ တိ အ လင်း ပြော ခဲ့ ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ ထဲ မှာ အ များ ကြီး င ရဲ ထဲ ကျ လိမ့် မယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် တဲ့ သူ အ တွက် ကယ် တင် ခြင်း ဟာ သေ ချာ ပါ တယ်။ စိတ် ချ ရ ပါ တယ်။ သူ့ ရဲ့ အ ထဲ မှာ ကျိန်း ဝပ် တဲ့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဟာ အဲ ဒီ အ တွက် အာ မ ခံ ဖြစ် ပါ တယ်။

“ရွေး နှုတ် ခြင်း နေ့ ရက် တိုင် အောင် သင် တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို စိတ် မ နာ စေ ကြ နှင့်” (ဧ၊ ၄:၃၀)

အဲ ဒါ တွေ ကြောင့်၊ ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် တစ် ဦး အ နေ နဲ့ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ အ သင်း ဝင် ဖြစ် ခြင်း ဟာ၊ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း ဝင် ဖြစ် ခြင်း ထက် ပို ပြီး အ ရင် ကျ တယ်၊ ပို ပြီး အ ရေး ကြီး တယ်၊ အင် မ တန် ပို ပြီး ကြီး မား မြင့် မြတ် တယ် ဆို တာ ကို နား လည် သ ဘော ပေါက် ဖို့ လို ပါ တယ်။ အဲ ဒီ လို သ ဘော ပေါက် နား လည် မှ လည်း၊ သ ခင် ခ ရစ် တော် မိန့် မှာ ခဲ့ တဲ့ အ တိုင်း ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း တစ် လုံး တစ် ဝ စိတ် သ ဘော ထား မျိုး ထား နိုင် ကြ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဝိ ညာဉ် ရေး ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ များ

နောက် တစ် ချက် ပို ပြီး လေး နက် တဲ့ သမ္မာ တ ရား က တော့၊ သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် တဲ့ ခ ရစ် ယာန် အား လုံး ဟာ ခ ရစ် တော် ၌ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တော် စပ် ကြ တယ် ဆို တဲ့ အ ချက် ပါ ဘဲ။ လော ကီ မိ ဘ နှစ် ပါး က မွေး ဖွား လာ တဲ့ တစ် အူ တုံ ဆင်း ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ ဟာ ဇာ တိ အ သွေး အ သား အ ရ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တော် စပ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ တော် စပ် မှု ဟာ လော က ထဲ မှာ အ သက် ရှင် ကြ စဉ် ကာ လ အ တွင်း ခ ဏ ယာ ယီ သာ တည် တဲ့ တော် စပ် မှု ဖြစ် ပါ တယ်။ သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် လို့ အ သက် တာ ထဲ မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကျိန်း ဝပ် ပြီး ဒု တိ ယ မွေး ခြင်း ခံ ရ တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ ကြ တော့ ဝိ ညာဉ် ရေး ရာ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တော် စပ် ကြ တာ ဖြစ် တယ်။ ခ ရစ် တော် အား ဖြင့် ညီ အစ် ကို တော် စပ် ကြ တာ ဖြစ် လို့ ထာ ဝ ရ ကာ လ တိုင် တော် စပ် တယ် လို့ ဆို နိုင် ပါ တယ်။

“သန့် ရှင်း စေ တတ် သော သူ နှင့် သန့် ရှင်း စေ အပ် သော သူ များ တို့ သည် တ ပါး တည်း သော ပ က တိ ရှိ ကြ ၏။ ထို ကြောင့်၊ သန့် ရှင်း စေ တတ် သော သူ သည် သန့် ရှင်း စေ အပ် သော သူ တို့ ကို ညီ အစ် ကို ဟူ ၍ ခေါ် ခြင်း ငှါ ရှက် ကြောက် တော် မ မူ” (ဟေ ဗြဲ၊ ၂:၁၁)

ဇာ တိ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ ဟာ တစ် ဦး နဲ့ တစ် ဦး လူ့ မေတ္တာ မျိုး နဲ့ ချစ် ကြ ပေ မဲ့၊ ဝိ ညာဉ် ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ ကြ တော့ တစ် ဦး နဲ့ တစ် ဦး ဘု ရား မေတ္တာ နဲ့ ချစ် ရ ပါ တယ်။ အဲ သ လို ချစ် ကြ ဖို့ သ ခင် ခ ရစ် တော် က ထပ် တ လဲ လဲ မှာ ကြား ခဲ့ ပါ တယ်။

“သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း တ ယောက် ကို တ ယောက် ချစ် ကြ လော့။ ငါ သည် သင် တို့ ကို ချစ် သည် နည်း တူ အ ချင်း ချင်း ချစ် ကြ လော့ ဟု ပ ညတ် သစ် ကို ငါ ပေး ၏” (ယော၊ ၁၃:၃၄)

“ငါ့ ပ ညတ် ဟူ မူ ကား၊ ငါ သည် သင် တို့ ကို ချစ် သည် နည်း တူ၊ သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း ချစ် ကြ လော့” (ယော၊ ၁၅:၁၂)

ခ ရစ် တော် က ကျွန် တော် တို့ ကို ချစ် တာ ဘု ရား မေတ္တာ နဲ့ ပါ။ အဲ ဒီ မေတ္တာ မျိုး နဲ့ ဘဲ ကျွန် တော် တို့ ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း ချစ် ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ လက် တွေ့ ဖြစ် နိုင် ပါ့ မ လား။ လူ့ မေတ္တာ နဲ့ တောင် အ နိုင် နိုင် ချစ် နေ ရ တာ ဘု ရား မေတ္တာ နဲ့ ချစ် ဖို့ ဆို ရင် လုံး ဝ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး။ လူ သား တွေ မှာ ဘု ရား မေတ္တာ မ ပိုင် ဆိုင် ကြ ပါ ဘူး။ ဒါ ပေ မဲ့ ကျွန် တော် တို့ ကိုး ကွယ် တဲ့ ဘု ရား သ ခင် ဟာ အင် မ တန် ကောင်း မြတ် တဲ့ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ က တစ် ခု ခု လုပ် ခိုင်း ပြီး ရင်၊ သူ ခိုင်း လိုက် တဲ့ အ လုပ် ကို လုပ် နိုင် ဖို့ လည်း သူ က ဘဲ ကူ ညီ လုပ် ဆောင် ပေး ပါ တယ်။ ဘု ရား မေတ္တာ မ ရှိ တဲ့ လူ တွေ၊ ဘု ရား မေတ္တာ မျိုး နဲ့ ချစ် နိုင် ဖို့၊ ယုံ ကြည် သူ တွေ အ ထဲ မှာ ကျိန်း ဝပ် တဲ့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က လုပ် ဆောင် ပေး ပါ တယ်။

အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ မေတ္တာ တော် ကို ငါ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ သို့ သွန်း လောင်း တော် မူ ၏” (ရော၊ ၅:၅)

ဒီ တော့၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သွန်း လောင်း တဲ့ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ကို ပိုင် ဆိုင် တဲ့ ယုံ ကြည် သူ တွေ ဟာ ဘု ရား မေတ္တာ မျိုး နဲ့ ချစ် လာ နိုင် ပါ တယ်။ ဘု ရား မေတ္တာ ဟာ လူ့ မေတ္တာ ထက် များ စွာ ပို ပြီး မြင့် မြတ် တဲ့ အ တွက်၊ ယုံ ကြည် သူ တွေ ရဲ့ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တော် စပ် ခြင်း ဟာ၊ လော က သား တွေ ရဲ့ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တော် စပ် ခြင်း ထက် အ များ ကြီး ပို မြင့် မြတ် ပါ တယ်။ ပို အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။ ပို အ ဓိပ္ပါယ် ရှိ ပါ တယ်။

ဒါ့ အ ပြင်၊ ကျမ်း စာ က ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း ဖြစ် ကြ ဖို့ မှာ ကြား ထား ပါ တယ်။

“ယ ခု မှ စ ၍ အ ကျွန်ုပ် သည် ဤ လော ၌ မ ရှိ ပါ။ ဤ သူ တို့ မူ ကား၊ ဤ လော က ၌ ရှိ ရစ် ရ ကြ ပါ မည်။ အ ကျွန်ုပ် သည် ကိုယ် တော် ထံ သို့ သွား ရ ပါ မည်။ သန့် ရှင်း တော် မူ သော အ ဘ၊ ကိုယ် တော် နှင့် အ ကျွန်ုပ် သည် တ လုံး တ ဝ တည်း ဖြစ် သ ကဲ့ သို့ အ ကျွန်ုပ် အား ပေး တော် မူ သော ဤ သူ တို့ သည် ဖြစ် ရ ပါ မည် အ ကြောင်း၊ သူ တို့ ကို ကိုယ် တော် ၏ နာ မ ၌ တည် စေ တော် မူ ပါ” (ယော၊ ၁၇:၁၁)

“ယေ ရှု ခ ရစ် ၌ ယု ဒ လူ မ ရှိ၊ ဟေ လ သ လူ မ ရှိ၊ ကျွန် မ ရှိ၊ လူ လွတ် မ ရှိ၊ ယောက်ျား မ ရှိ၊ မိန်း မ မ ရှိ၊ ထို သ ခင် ၌ သင် တို့ အ ပေါင်း သည် တ လုံး တ ဝ တည်း ဖြစ် ကြ ၏” (ဂ လ၊ ၃:၂၈)

“အ သင့် အ တင့် ပေါင်း ဘော် ခြင်း အ ဖွဲ့ အ စည်း အား ဖြင့်၊ သင် တို့ သည် အ ချင်း ချင်း စိတ် သ ဘော မ ခြား မ နား တ လုံး တ ဝ တည်း ဖြစ် အံ့ သော ငှါ ကြိုး စား အား ထုတ် ကြ လော့” (ဧ၊ ၄:၃)

ဒါ ပေ မဲ့ အဲ ဒီ သွန် သင် ချက် တွေ ကို လေး လေး နက် နက် ခံ ယူ ကျင့် သုံး တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ အ တော် လေး ရှား ပါး တယ် လို့ ကျွန် တော် ထင် ပါ တယ်။ ကိုယ့် ရဲ့ မောင် နှ မ အ ရင်း တွေ ကို လည် ပတ် ချင်၊ တွေ့ ချင် မြင် ချင် စ ကား ပြော ချင် ပေ မဲ့၊ အ သင်း သား ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း ကို တော့ အဲ သ လို လည် ပတ် ဖို့၊ တွေ့ မြင် စ ကား ပြော ဖို့ ဆန္ဒ ပြင်း ပြ ခြင်း မ ရှိ ကြ ဘူး။ ညီ အစ် ကို အ ရင်း အ ချာ အ ချင်း ချင်း အ ကူ အ ညီ တောင်း ဖို့၊ အ ကူ အ ညီ ပေး ဖို့ ဝန် မ လေး ကြ ပေ မဲ့၊ ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း ကို အ ကူ အ ညီ တောင်း ခံ ဖို့၊ အ ကူ အ ညီ ပေး ဖို့ ဆန္ဒ သိပ် မ ရှိ ကြ ဘူး။ ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း ထာ ဝ ရ ညီ အစ် ကို တော် စပ် မှု ကို နား မ လည် လို့ လား၊ ဒါ မှ မ ဟုတ် ဒု တိ ယ မွေး ခြင်း ခံ ခ ရစ် ယာန် မ ဖြစ် သေး လို့ လား မ ပြော တတ် ဘူး။

အ သင်း တော် သစ် သို့ ပြောင်း ရွှေ့ ခြင်း

ကျမ်း စာ ထဲ မှာ ရှင် ပေါ လု က အ သင်း တော် ကို ကိုယ် ခန္ဓာ နဲ့ နှိုင်း ယှဉ် ထား ပါ တယ်။ ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ရဲ့ အ ချုပ် အ ခြာ ဖြစ် မှု နဲ့ ယုံ ကြည် သူ တိုင်း မှာ တာ ဝန် ကိုယ် စီ ရှိ တယ် ဆို တဲ့ အ ချက် ကို ရှင်း ပြ ဖို့ တင် စား ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း ကို ပို ပြီး နား လည် သ ဘော ပေါက် နိုင် ဖို့၊ ကျွန် တော် က တော့ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး ကို မိ သား စု တစ် စု နေ ထိုင် တဲ့ အိမ် ဂေ ဟာ ကြီး တစ် ဆောင် နဲ့ တင် စား ချင် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ အိမ် ကြီး ကို ဖ ခင် ဖြစ် သူ က ဦး စီး ပြီး သား သ မီး တွေ အား လုံး အ တူ တ ကွ နေ ထိုင် ကြ တယ်။ အိမ် ထောင် ဦး စီး ဖ ခင် ဖြစ် သူ က သား သ မီး တွေ ကို သင့် တော် သ လို အ ခန်း အ များ ကြီး မှာ အ သီး သီး မှာ နေ ရာ ချ ပေး တယ်။ အ ခြေ အ နေ အ ရ လို အပ် လာ ရင် လည်း၊ လို အပ် သ လို အ ခန်း တစ် ခု က နေ နောက် ပို ပြီး သင့် တော် တဲ့ အ ခန်း တစ် ခု ကို ပြောင်း ပြီး နေ စေ ပါ တယ်။ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ ဖြစ် ကြ တဲ့ အ တွက် ဘယ် အ ခန်း မှာ ဘဲ နေ နေ၊ ဘယ် အ ခန်း ကို ဘဲ ပြောင်း ပြောင်း၊ ဘယ် သူ တွေ နဲ့ ဘဲ နေ ရ နေ ရ ပြဿ နာ မ ဟုတ် ပါ။ အ ခန်း ပြောင်း တဲ့ အ ခါ၊ အ ခန်း ဟောင်း က ညီ အစ် ကို တွေ နဲ့ အ ဆက် ဖြတ် စ ရာ မ လို သ လို အ ခန်း သစ် က ကိုယ့် ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ နဲ့ လည်း ပျော် ပျော် ရွှင် ရွှင် နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် အ ကူ အ ညီ လို အပ် ရင် လို အပ် သ လို၊ အ ကူ အ ညီ ပေး ကြ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ တစ် ခန်း က ညီ အစ် ကို တွေ နဲ့ ကပ် ရက် အ ခန်း က ညီ အစ် ကို တွေ စ ကား မ ပြော၊ မ ဆက် ဆံ တာ မျိုး ဖြစ် နိုင် ပါ့ မ လား။ အ ပေါ် ထပ် က ညီ အစ် မ တွေ နဲ့ အောက် ထပ် က ညီ အစ် မ တွေ အ ဆက် အ သွယ် မ လုပ် ကြ တာ ဖြစ် နိုင် ပါ့ မ လား။ မ ဖြစ် နိုင် ပါ ဘူး။ ဖြစ် လည်း မ ဖြစ် သင့် ပါ ဘူး။ အား လုံး တစ် ယောက် နဲ့ တစ် ယောက် ချစ် ချစ် ခင် ခင် သင့် သင့် မြတ် မြတ် ပေါင်း သင်း ဆက် ဆံ ကြ ဖို့ ဟာ အိမ် ထောင် ဦး စီး ဖ ခင် ဖြစ် သူ ရဲ့ ဆန္ဒ ပါ။

အိမ် ဂေ ဟာ ကြီး ထဲ က အဲ ဒီ အ ခန်း လေး တွေ ဟာ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် လေး တွေ နဲ့ တူ ပါ တယ်။ တစ် ချို့ အ ခန်း လေး တွေ ဟာ ကပ် ရက် ဖြစ် ပေ မဲ့ တစ် ချို့ အ ခန်း တွေ ကြ တော့ အ ပေါ် ထပ် အောက် ထပ် ကွာ နိုင် ပါ တယ်။ ကပ် ရက် အ ခန်း လေး တွေ ကို တစ် မြို့ ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ အ သင်း တော် တွေ လို့ တင် စား နိုင် ပြီး၊ အ ထပ် ခြား တဲ့ အ ခန်း လေး တွေ ကို တော့ မြို့ ခြား ရွာ ခြား နိုင် ငံ ခြား မှာ ရှိ တဲ့ အ သင်း တော် တွေ လို့ တင် စား နိုင် ပါ တယ်။ ယုံ ကြည် သူ တွေ တစ် မြို့ တစ် ရွာ တစ် နိုင် ငံ တစ် ဒေ သ ကို အ လုပ် အ ကိုင် စီး ပွား ရေး အ ခြေ အ နေ လို အပ် ချက် အ ရ ပြောင်း ကြ တာ ဟာ၊ အိမ် တစ် အိမ် ထဲ မှာ အ ခန်း ပြောင်း သ လို ပါ ဘဲ။ အ ခန်း သစ် မှာ အ ခြေ ကျ ပြီး ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ နဲ့ ချစ် ချစ် ခင် ခင် ဆက် ဆံ ရ သ လို ဘဲ၊ ကိုယ် ရောက် တဲ့ ဒေ သ က ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် သစ် မှာ ပုံ မှန် ပါ ဝင် ဖို့ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ အ ခန်း သစ် မှာ ကိုယ် ဟာ ဧည့် သည် မ ဟုတ် သ လို၊ ကိုယ် ရောက် တဲ့ ဒေ သ သစ် က အ သင်း တော် မှာ လည်း ဧည့် သည် လို မ ပါ ဝင် သင့် ပါ ဘူး။ တစ် ခန်း နဲ့ တစ် ခန်း က ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ တွေ နေ့ တိုင်း တွေ့ ဆုံ စ ကား ပြော ကြ သ လို၊ တစ် မြို့ ထဲ က အ သင်း တော် တွေ လည်း တစ် ပါး နဲ့ တစ် ပါး ရင်း နှီး စွာ ဆက် ဆံ သင့် ကြ ပါ တယ်။ ဒါ တွေ ကို လိုက် နာ အ သက် ရှင် ရင်၊ က န ဦး အ သင်း တော် လို တစ် လုံး တစ် ဝ မ ဟုတ် တောင် မှ၊ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ အ ရင်း အ ချာ တွေ လို ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။

ခ ရစ် ယာန် ဖြစ် လာ ရင် တစ် ယောက် ထဲ အ ထီး ကျန် နေ လို့ မ ရ ပါ ဘူး။ တစ် ခြား ခ ရစ် ယာန် တွေ နဲ့ အ တူ ပေါင်း သင်း ဆက် ဆံ သွား လာ ရ ပါ တယ်။ သမ္မာ ကျမ်း စာ က ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို အ ချင်း ချင်း မိတ် သ ဟာ ယ ဖွဲ့ ကြ ဖို့၊ တစ် လုံး တစ် ဝ တည်း ဖြစ် ကြ ဖို့၊ အ တူ တ ကွ စည်း ဝေး ခြင်း အ မှု ကို ပြု ကြ ဖို့ တိုက် တွန်း ထား ပါ တယ်။

“ညီ အစ် ကို တို့ သ ဘော တူ လျက် ပေါင်း ဘော် ကြ သည် အ ရာ မှာ အ လွန် ကောင်း ပေ ၏။ အ လွန် တင့် တယ် လျောက် ပတ် ပေ ၏။ အာ ရုန် ၏ ခေါင်း ပေါ် မှာ လောင်း လျက်၊ သူ ၏ မုတ် ဆိတ် သို့ စီး ၍၊ လည် စွပ် တိုင် အောင် ကျ သော နံ့ သာ ဆီ ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ဟေ ရ မုန် တောင် နှင့် ဇိ အုန် တောင် ရိုး ပေါ် သို့ ကျ သော နှင်း ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၏။ ထို သို့ နေ ကြ သော အ ရပ် ၌၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် အ စဉ် အ မြဲ အ သက် ရှင် ခြင်း အ ခွင့် တည်း ဟူ သော ကောင်း ကြီး မင်္ဂ လာ ကို စီ ရင် တော် မူ ၏” (ဆာ၊ ၁၃၃:၁-၃)

“လူ အ ချို့ တို့ ၏ ထုံး စံ ရှိ သည် အ တိုင်း၊ အ ချင်း ချင်း စည်း ဝေး ခြင်း အ မှု ကို မ ရှောင် မ လွှဲ ကြ နှင့်။ အ ချင်း ချင်း တို့ ကို တိုက် တွန်း နှိုး ဆော် ကြ လော့” (ဟေ ဗြဲ၊ ၁၀:၂၅)

ခြုံ ငုံ သုံး သပ် ချက်

အား လုံး ကို ခြုံ ပြီး သုံး သပ် ကြည့် မယ် ဆို ရင်၊ ဒု တိ ယ မွေး ခြင်း ခံ ပြီး တဲ့ စစ် မှန် သော ခ ရစ် ယာန် တစ် ဦး ဟာ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ ရော၊ သူ ပါ ဝင် တက် ရောက် တဲ့ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ ပါ အ သင်း ဝင် ဖြစ် ပေ မဲ့၊ မိ ရိုး ဖ လာ ခ ရစ် ယာန် တွေ၊ ဟန် ဆောင် ခ ရစ် ယာန် တွေ ကျ တော့ သူ တို့ ပါ ဝင် တက် ရောက် တဲ့ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် တွေ မှာ သာ အ သင်း ဝင် တွေ ဖြစ် ကြ ပြီး၊ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ တော့ အ သင်း ဝင် မ ဖြစ် ကြ ဘူး ဆို တာ ပါ ဘဲ။ ပြီး တော့၊ ခ ရစ် ယာန် တစ် ယောက် ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ထဲ မှာ အ သင်း ဝင် ဟုတ် မ ဟုတ် ဆို တာ ကို၊ သူ့ အ ထဲ မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကျိန်း ဝပ် တယ် မ ကျိန်း ဝပ် တယ် ဆို တဲ့ အ ချက် တစ် ခု တည်း က ဘဲ ဆုံး ဖြတ် ပေး မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ တော့ ကာ၊ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် တဲ့ သူ အ တွက် ကယ် တင် ခြင်း ဟာ စိတ် ချ ရ တယ် လို့ မ ပြော နိုင် ပါ ဘူး။ ဒါ ပေ မဲ့၊ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် တဲ့ သူ အ တွက် ကယ် တင် ခြင်း ဟာ စိတ် ချ ရ တယ် လို့ ပြော နိုင် ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် စစ် မှန် တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ အ တွက် ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း ဟာ သာ မ ည ဖြစ် ပြီး၊ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း ဟာ အ ဓိ က ကျ ပါ တယ်။ ဝမ်း နည်း စ ရာ ကောင်း တာ က၊ ဒီ က နေ့ ခ ရစ် ယာန် အ များ စု ဟာ သူ တို့ ရဲ့ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း အ ပေါ် မှာ ဘဲ ဦး စား ပေး အ သက် ရှင် ကြ ပြီး၊ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် မှာ အ သင်း သား ဖြစ် ခြင်း ကို တော့ သ တိ တောင် မ ရ ကြ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒီ လို ပြော လို့ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် ဟာ အ ရေး မ ကြီး ဘူး လို့ ပြော ချင် တာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ ခံ ယူ ချက် ဩ ဝါ ဒ မှန် ကန် တဲ့ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တွေ ဟာ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး ရဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း တွေ ဖြစ် တဲ့ အ တွက် အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။ ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး ဟာ လက် ညှိုး ထိုး ပြ လို့ ရ တာ မ ဟုတ် တဲ့ အ တွက် ကိုယ် ထိ လက် ရောက် ပါ ဝင် လှုပ် ရှား လို့ မ ရ ပါ ဘူး။ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် တွေ ဟာ မျက် မြင် ကိုယ် တွေ့ ပါ ဝင် လှုပ် ရှား လို့ ရ တဲ့ အ သင်း တော် ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ မှာ ယုံ ကြည် သူ တွေ သစ္စာ ရှိ စွာ ပါ ဝင် ဆက် ကပ် ပြီး အ မှု တော် မြတ် မှု တစ် ဖက် တစ် လမ်း က နေ ပါ ဝင် ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

အ ထဲ မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အ ကျိန်း ဝပ် ခံ ရ တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ ဟာ၊ အဲ ဒီ ဝိ ညာဉ် တော် က သူ တို့ အ ထဲ မှာ သွန်း လောင်း ပေး တဲ့ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ မေတ္တာ တော် နဲ့  သူ တို့ ပါ ဝင် တဲ့ ဒေ သန္တ ရ အ သင်း တော် က ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို ဘဲ ဖြစ် ဖြစ်၊ တစ် ခြား အ သင်း တော် တွေ က ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို ဘဲ ဖြစ် ဖြစ်၊ ချစ် နိုင် မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ တစ် ခြား ယုံ ကြည် သူ တွေ အ ပေါ်၊ သူ တို့ ရဲ့ ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ အ ရင်း တွေ လို သ ဘော ထား ပြီး ရင်း နှီး ဆက် ဆံ အ ကူ အ ညီ ပေး ပါ လိမ့် မယ်။ ဒါ ကြောင့် ကျွန် တော် တို့ ခ ရစ် ယာန် တွေ အား လုံး ဟာ၊ ယုံ ကြည် သူ အ ချင်း ချင်း ကို တစ် ကယ့် ညီ အစ် ကို မောင် နှ မ အ ရင်း တွေ လို ဘဲ ဆက် ဆံ ပြီး တော့၊ ဘု ရား မေတ္တာ နဲ့ အ ပြန် အ လှန် ချစ် ခင် ကြ မယ် ဆို ရင် ကျွန် တော် တို့ အ သက် တာ ထဲ မှာ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ နိုင် ငံ တော် အ မှန် တစ် ကယ် တည် ထောင် ခြင်း ဖြစ် လာ ပါ လိမ့် မယ် လို့ ပြော ချင် ပါ တယ် ခင် ဗျား။

စာ ဖတ် သူ အား လုံး ကမ္ဘာ လုံး ဆိုင် ရာ အ သင်း တော် ကြီး မှာ အ သင်း ဝင် တွေ ဖြစ် ကြ ပါ စေ ကြောင်း ဆု မွန် ကောင်း တောင်း လိုက် ပါ တယ်။ ဘု ရား သ ခင် ကောင်း ကြီး ပေး ပါ စေ။