စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ပြန် သွား

Published: 04/07/2020 Last Edited: 30/04/2021

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော်

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သုံး ပါး တစ် ဆူ ဘု ရား သ ခင် ၌ ခ မည်း တော် ဘု ရား၊ သား တော် ဘု ရား တို့ နှင့် တန်း တူ ပုဂ္ဂိလ် တစ် ပါး ဖြစ် ကြောင်း ကို က န ဦး အ သင်း တော် လက် ထက် မှ စ ၍ ခ ရစ် ယာန် များ က ဩ ဝါ ဒ တစ် ရပ် အ ဖြစ် လက် ခံ ယုံ ကြည် ကြ ပါ သည်။ ကျွန် တော် ပြောင်း လဲ ကာ စ သမ္မာ တ ရား အ သိ နု နယ် သေး သည့် အ ချိန် တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဘု ရား ကို များ စွာ စိတ် ဝင် စား ခြင်း မ ရှိ ခဲ့ ပါ။ ယ ခု တွင် မူ၊ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ခ မည်း‌ တော် ဘု ရား ထံ ကျွန် တော် ၏ အ ပြစ် များ အ တွက် သား တော် ဘု ရား က ကာ ကွယ် ပြော ဆို ပေး နေ ချိန် ဝယ်၊ ဤ လော က ၌ ကျွန် တော် ၏ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် ပြီး ကျွန် တော် ဆိုး သွမ်း သ မျှ ကို သည်း ညည်း ခံ လျက် ကျွန် တော့် အား သမ္မာ တ ရား လမ်း မှန် အ တိုင်း လျှောက် လှမ်း ရန် နေ့ စဉ် သွန် သင် ပြု ပြင် နေ သူ မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဘု ရား ဖြစ် ကြောင်း ကို တစ် ဖြည်း ဖြည်း သိ မြင် လာ ပါ သည်။ ယုံ ကြည် သူ များ သေ ဆုံး သည် အ ထိ သူ တို့ အား ကူ ညီ အား ပေး စောင် မ ကြည့် ရှု ရန် သူ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ နေ မည် ဖြစ် သော ထို သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အ ကြောင်း ပြော စ ရာ များ စွာ ရှိ နိုင် သော် လည်း၊ ဤ ဆောင်း ပါး တွင် ကျွန် တော် လေ့ လာ သိ ရှိ ရ လောက် သာ တင် ပြ ထား ပါ သည်။

ဓမ္မ ဟောင်း ကာ လ ဝိ ညာဉ် တော်

ဓမ္မ ဟောင်း မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ ကျမ်း စာ ထဲ တွင် ဝိ ညာဉ် တော် ကို ר֣וּחַ (အ သံ ထွက် Ruah) ဟု ရေး ပါ သည်။ ပင် ရင်း အ ဓိပ္ပါယ် မှာ “လေ” သို့ မ ဟုတ် “ထွက် သက် ဝင် သက်” ဟူ ၍ ဖြစ် သည်။ သို့ သော် သူ့ ချည်း ရေး ခြင်း မ ဟုတ် ဘဲ ဘု ရား ၏ ဂုဏ် တော် နှင့် တွဲ ၍ ဖော် ပြ လေ့ ရှိ ပါ သည်။

–   “ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော်” (က၊ ၁:၂) – ר֣וּחַ אֱלֹהִ֔ים (အ သံ ထွက် Ruah Elohim)

–   “သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော်” (ဆာ၊ ၅၁:၁၁) – ר֣וּחַ קָ֝דְשְׁךָ֗ (အ သံ ထွက် Ruah qadseka)

–   “ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော်” (ဟေ ရှာ၊ ၁၁:၂) – ר֣וּחַ יְהוָ֑ה (အ သံ ထွက် Ruah YHWH)

–   “ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်” (ဟေ ရှာ၊ ၁၁:၂) – ר֧וּחַ חָכְמָ֣ה וּבִינָ֗ה (အ သံ ထွက် Ruah hakmah ubinah)

–   “ကြံ စည် တတ် စွမ်း နိုင် သော သတ္တိ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်” (ဟေ ရှာ၊ ၁၁:၂) – ר֤וּחַ עֵצָה֙ וּגְבוּרָ֔ה (အ သံ ထွက် Ruah esah ugeburah)

–   “ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သိ ၍ ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ် တော်” (ဟေ ရှာ၊ ၁၁:၂) – ר֥וּחַ דַּ֖עַת וְיִרְאַ֥ת יְהוָֽה (အ သံ ထွက် Ruah daat weyirat YHWH)

ဓမ္မ ဟောင်း ကာ လ ဣ သ ရေ လ လူ များ ၌ သုံး ပါး တစ် ဆူ ဘု ရား သ ခင် ဆို သည့် အ ယူ အ ဆ မ ရှိ ပါ။ ဘု ရား သ ခင် က သူ သည် တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် ကြောင်း ကို ဣ သ ရေ လူ များ အား ထင် ရှား စွာ ဖော် ပြ သည်။ သို့ သော် လည်း ထို တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည် အ များ ကိန်း ဖြင့် အ လုပ် လုပ် ကြောင်း ကို ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း ၌ ဖော် ပြ ချက် များ ရှိ ပါ သည်။

–   “တ ဖန် ဘု ရား သ ခင် က၊ ငါ တို့ ပုံ သဏ္ဌာန် နှင့် တ ညီ တ သဏ္ဌာန် တည်း လူ ကို ဖန် ဆင်း ကြ စို့ (က၊ ၁:၂၆)

–   “ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ကြည့် ရှု လော့။ လူ တ မျိုး တည်း၊ စ ကား တ မျိုး တည်း ရှိ သည် ဖြစ် ၍၊ သူ တို့ သည် ဤ အ မှု ကို အ ဦး ပြု ကြ ၏။ ယ ခု ကြံ စည် သ မျှ တို့ ကို အ ဆီး အ တား မ ရှိ၊ သူ တို့ ပြု ကြ လိမ့် မည်။ လာ ကြ။ ဆင်း သက် ကြ ကုန် အံ့။ သူ တို့ သည် အ ချင်း ချင်း နား မ လည် စေ ခြင်း ငှါ၊ သူ တို့ စ ကား ကို ရှုတ် ထွေး ကြ ကုန် အံ့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (က၊ ၁၁:၆-၇)

–   “ကောင်း ကင် ဘုံ သို့ အ ဘယ် သူ တက် သ နည်း။ အ ဘယ် သူ ဆင်း လာ သ နည်း။ အ ဘယ် သူ သည် လေ ကို မိ မိ လက် နှင့် ဆုပ် ယူ သ နည်း။ အ ဘယ် သူ သည် ရေ ကို အ ဝတ် နှင့် ထုပ် ထား သ နည်း။ မြေ ကြီး စွန်း ရှိ သ မျှ တို့ ကို အ ဘယ် သူ တည် စေ သ နည်း။ ထို သို့ ပြု သော သူ ၏ အ မည် နှင့် သူ ၏ သား အ မည် ကား အ ဘယ် သို့ နည်း။ သင် ပြော နိုင် သ လော” (သု၊ ၃၀:၄)

–   “တ ဖန် ထာ ဝ ရ ဘု ရား က၊ ငါ သည် အ ဘယ် သူ ကို စေ လွှတ် ရ မည် နည်း။ ငါ တို့ အ ဘို့ အ ဘယ် သူ သွား မည် နည်း ဟု မေး တော် မူ သံ ကို ငါ ကြား လျှင်၊ ငါ က၊ အ ကျွန်ုပ် ရှိ ပါ ၏။ အ ကျွန်ုပ် ကို စေ လွှတ် တော် မူ ပါ ဟု လျှောက် လေ ၏” (ဟေ ရှာ၊ ၆:၈)

–   “ထို ကြောင့်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ကိုယ် တော် တိုင် နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ကို သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်။ ကြည့် ရှု လော့။ သ တို့ သ မီး က ညာ သည် ပ ဋိ သန္ဓေ စွဲ ယူ ၍၊ သား ယောက်ျား ကို ဘွား မြင် လ တံ့။ ထို သား ကို ဧ မာ နွေ လ အ မည် ဖြင့် မှည့် ရ လ တံ့” (ဟေ ရှာ၊ ၇:၁၄) (ဧ မာ နွေ လ သည် “ငါ တို့ နှင့် အ တူ ရှိ သော ဘု ရား သ ခင်” ဟု ဆို လို သည် – မ၊ ၁:၂၃)

–   “အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ တို့ အ ဘို့ သူ ငယ် ကို ဘွား မြင် ၏။ ငါ တို့ အား သား ကို သ နား တော် မူ ၏။ ထို သူ သည် အုပ် စိုး ခြင်း အာ ဏာ စက် ရှိ လိမ့် မည်။ နာ မ တော် မူ ကား အံ့ ဩ ဘွယ်၊ တိုင် ပင် ဘက်၊ တန် ခိုး ကြီး သော ဘု ရား သ ခင်၊ ထာ ဝ ရ အ ဘ၊ ငြိမ် သက် ခြင်း အ ရှင် ဟု ခေါ် ဝေါ် သ မုတ် ခြင်း ကို ခံ တော် မူ လိမ့် မည်” (ဟေ ရှာ၊ ၉:၆)

–   “ငါ့ ထံ သို့ ချဉ်း ကပ် ၍ ဤ စ ကား ကို နား ထောင် ကြ လော့။ ရှေ့ ဦး စွာ မှ စ ၍ တိတ် ဆိတ် စွာ မ ဟော။ အ မှု ဖြစ် စ ကာ လ ၌ ငါ ရှိ ၏။ ယ ခု တွင် အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား နှင့် ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ ၏” (ဟေ ရှာ၊ ၄၈:၁၆)

ဤ ကဲ့ သို့ ဖော် ပြ ချက် များ ရှိ သော် လည်း၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် သား တော် ဘု ရား တို့ သည် သီး ခြား ပုဂ္ဂိုလ် များ အ ဖြစ် ဣ သ ရေ လ လူ များ အ ကြား တွင် သိ သာ ထင် ရှား စွာ လှုပ် ရှား လုပ် ဆောင် ခြင်း မ ရှိ ကြ ပါ။  ထို ကြောင့် တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် ဟု သာ လက် ခံ သည့် ယု ဒ လူ များ သည်၊ သ ခင် ခ ရစ် တော် က သူ သည် ဘု ရား သား တော် ဖြစ် ကြောင်း ပြော ဆို သော အ ခါ သူ့ အား ဘု ရား သ ခင် ကို စော် ကား သူ အ ဖြစ် သတ် မှတ် ၍ မုန်း တီး သတ် ဖြတ် ကြ ခြင်း ဖြစ် သည်။

ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို သီး ခြား အ ဖြစ် ဖော် ပြ ခြင်း များ ကို လည်း တွေ့ ရ ပါ သည်။

–   “အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဆင်း သဏ္ဌာန် မ ရှိ၊ လွတ် လပ် လ ဟာ ဖြစ် ၏။ နက် နဲ ရာ အ ရပ် ကို မှောင် မိုက် ဖုံး လွှမ်း ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ရေ မျက် နှာ ပြင် ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တော် မူ ၏” (က၊ ၁:၁-၂)

–   ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည်၊ ဇော ရာ မြို့ နှင့် ဧ ရှ တော လ မြို့ စပ် ကြား၊ ဒန် အ မျိုး တပ် ၌ တ ခါ တ လေ နှိုး ဆော် စ ပြု တော် မူ ၏” (သူ ကြီး၊ ၁၃:၂၅)

–   “အို ဘု ရား သ ခင်၊ အ ကျွန်ုပ် အ ထဲ ၌ စင် ကြယ် သော နှ လုံး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ပါ။ မြဲ မြံ တည် ကြည် သော သ ဘော ကို အ သစ် ပြု ပြင် တော် မူ ပါ။ အ ကျွန်ုပ် ကို အ ထံ တော် ထဲ က နှင် ထုတ် တော် မ မူ ပါ နှင့်။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို ရုပ် သိမ်း တော် မ မူ ပါ နှင့်” (ဆာ၊ ၅၁:၁၀-၁၁)

–   “သူ တို့ သည် လည်း ပုန် ကန် ၍၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို နာ စေ ကြ ၏။ ထို ကြောင့်၊ သူ တို့ ကို ရန် ဘက် ပြု ၍ စစ် တိုက် တော် မူ ၏” (ဟေ ရှာ၊ ၆၃:၁၀)

–   ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ့ အ ပေါ် မှာ တည် တော် မူ ၏။ . . .” (ဟေ ရှာ၊ ၆၁:၁)

ဤ ကဲ့ သို့ ဖော် ပြ ချက် များ ရှိ သော် လည်း၊ ဣ သ ရေ လူ များ ၏ အ ယူ အ ဆ တွင် ဘု ရား သ ခင် နှင့် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် တို့ သည် လူ နှင့် သူ ၏ ဝိ ညာဉ် ကဲ့ သို့ ခွဲ ခြား မ ရ သော အ ရာ ဟု ယူ ဆ ပြီး၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား သီး ခြား ပုဂ္ဂိုလ် အ ဖြစ် သိ မှတ် ခြင်း မ ရှိ ကြ ပါ။

ဓမ္မ သစ် ကာ လ ဝိ ညာဉ် တော်

ဓမ္မ သစ် ကာ လ တွင် မူ ခ မည်း တော် ဘု ရား၊ သား တော် ဘု ရား နှင့် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် တို့ လက် တွဲ ညီ လုပ် ဆောင် မှု များ ကို ထင် ထင် ရှား ရှား စ တင် တွေ့ ရ ပါ သည်။ ထို ကြောင့် ခ ရစ် ယာန် များ က တစ် ဆူ တည်း သော ဘု ရား သ ခင် သည် သုံး ပါး တစ် ဆူ ဘု ရား သ ခင် ဟု လက် ခံ ယုံ ကြည် ကြ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ဤ အ ကြောင်း အ ရာ သည် အ များ က သိ ရှိ ပြီး ဖြစ် သ ဖြင့် ကျွန် တော် အ ကျယ် ချဲ့ ၍ ကျမ်း ချက် များ ဖြင့် မ တင် ပြ တော့ ပါ။

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ လှုပ် ရှား မှု များ ကို တ မန် တော် ဝတ္ထု ၌ အ သိ သာ ဆုံး နှင့် အ ထင် ရှား ဆုံး တွေ့ ရ ပါ သည်။ ထို ကြောင့် အ ချို့ ကျမ်း စာ ပ ညာ ရှင် များ က တ မန် တော် ဝတ္ထု သည် “သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ ဝတ္ထု” (The Acts of the Holy Spirit) ဖြစ် သည် ဟု တင် စား ပြော ဆို ကြ ပါ သည်။

ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ရှိ မူ ရင်း ဟေ လ သ (ဂ ရိ) ဘာ သာ စ ကား တွင် ဝိ ညာဉ် တော် ကို အ ခေါ် အ ဝေါ် နှစ် မျိုး အား ဖြင့် ရေး သား ပါ သည်။ တစ် မျိုး မှာ πνεῦμα (အ သံ ထွက် Pneuma) ဖြစ် ပြီး၊ နောက် တစ် မျိုး မှာ παράκλητος (အ သံ ထွက် Parakletos) ဖြစ် သည်။

πνεμα (Pneuma)

πνεῦμα (Pneuma) ဆို သည့် စ ကား လုံး သည် လည်း “လေ” သို့ မ ဟုတ် “ထွက် သက် ဝင် သက်” ဟု ပင် အ ဓိပ္ပါယ် ရ ပြီး၊ ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ထဲ တွင် အ ကြိမ် ပေါင်း ၃၈၀ ခန့် တွေ့ ရ ပါ သည်။ ၎င်း တို့ အ နက်၊ အ ကြိမ် ၁၃၀ ကျော် တွင် သာ မန် ဝိ ညာဉ် ကို ဆို လို ပြီး၊ အ ကြိမ် ၁၅၀ ကျော် တွင် ဝိ ညာဉ် ရေး ရာ ကို ဆို လို ကာ၊ အ ကြိမ် ၉၀ ကျော် တွင် မူ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို ဆို လို ပါ သည်။

ယုံ ကြည် သူ ၏ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် သည့် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော်၊ ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး များ ကို ပေး သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော်၊  ဘု ရား သ ခင် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ကို ယုံ ကြည် သူ များ ၏ စိတ် နှ လုံး အ ထဲ သို့ သွန်း လောင်း သည့် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော်၊ တန် ခိုး နိ မိတ် လက္ခ ဏာ များ ကို ဖြစ် ပေါ် စေ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား πνεῦμα (Pneuma) ဟု ရေး ပါ သည်။

παράκλητος (Parakletos)

παράκλητος (Parakletos) ကို ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ထဲ တွင် စု စု ပေါင်း ၅ ကြိမ် သာ တွေ့ ရ ပြီး အား လုံး မှာ ရှင် ယော ဟန် ရေး သည့် စာ စောင် များ တွင် ဖြစ် ပါ သည်။ ထို ဝေါ ဟာ ရ သည် ရှင် ယော ဟန် ခ ရစ် ဝင် ကျမ်း တွင် လေး ကြိမ် ပါ ရှိ ရာ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို ဆို လို ပြီး၊ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က “ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ” ဟု ပြန် ဆို ထား သည်။ ရှင် ယော ဟန် ဩ ဝါ ဒ စာ ပ ဌ မ စောင် (၁ ယော၊ ၂:၁) တွင် တစ် ကြိမ် သာ ပါ ရှိ ရာ တွင် မူ သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို ဆို လို ပြီး၊ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က “အ မှု ဆောင် သ ခင်” ဟု ပြန် ဆို ထား ပါ သည်။ မူ ရင်း ဟေ လ သ (ဂ ရိ) ဘာ သာ တွင် παράκλητος (Parakletos) ဟူ ၍ ဝေါ ဟာ ရ တစ် ခု တည်း ဖြစ် သော် လည်း ဆ ရာ ယု ဒ သန် က “ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ” နှင့် “အ မှု ဆောင် သ ခင်” ဟု ခွဲ ခြား ဘာ သာ ပြန် ခြင်း သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် တို့ ကို ရော ထွေး သိ မြင် ခြင်း မ ဖြစ် စေ ရန် ရည် ရွယ် ၍ ဖြစ် သည် ဟု ကျွန် တော် ထင် ပါ သည်။

παράκλητος (Parakletos) ၏ အ ဓိပ္ပါယ် မှာ ကျယ် ဝန်း သည်။ ၎င်း ၏ မူ ရင်း အ ဓိပ္ပါယ် မှာ “အ နီး သို့ ခေါ် ထား ခံ ရ သူ” ဟု ဆို လို ပါ သည်။ မိ မိ ကို အား ပေး နှစ် သိမ့် ရန် သို့ မ ဟုတ် ကူ ညီ စောင် မ ရန် အ တွက် ဖြစ် သည်။ ထို့ အ ပြင် အ ခြား သူ များ ရှေ့ တွင် မိ မိ အ တွက် ကာ ကွယ် ပြော ဆို ပေး ရန် လည်း ဖြစ် သည်။ ဥ ပ ဒေ ကြောင်း သ ဘော ပါ ရှိ ပြီး တ ရား ခွင် တွင် မိ မိ အ တွက် လျှောက် လဲ ပေး ရန် ခေါ် ထား ခြင်း မျိုး ဟု ဆို နိုင် သည်။

(စ ကား ချပ် – မြန် မာ အ ဘိ ဓာန် တွင် ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ ကို “ကျောင်း ထိုင် ဆ ရာ တော်”၊ “လက် ဦး ဆ ရာ”၊ “ကောင်း ရာ ကို ညွှန် ပြ သူ”၊ “ဂု ရု” စ သ ဖြင့် အ ဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ဆို ထား သည်။)

တစ် ပါး သော ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ

တစ် ပါး သော ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ ကို မူ ရင်း ဟေ လ သ (ဂ ရိ) စ ကား ဖြင့် ἄλλον Παράκλητον (အ သံ ထွက် allon Paraklēton) ဟု ရေး သည်။ ἄλλον (အ သံ ထွက် allon) သည် “နောက် တစ် ဦး” ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ပေါက် ပါ သည်။

–   “ခ မည်း တော် သည် သမ္မာ တ ရား ကို ပြ သော ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော တ ပါး သော ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ ကို သင် တို့ နှင့် အ တူ အ စဉ် မ ပြတ် တည် နေ စေ ခြင်း ငှါ သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်” (ယော၊ ၁၄:၁၆)

ဤ ကျမ်း ပိုဒ် တွင် သ ခင် ခ ရစ် တော် က သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို ယုံ ကြည် သူ များ ထံ ဘု ရား သ ခင် စေ လွှတ် မည် ဖြစ် ကြောင်း ပြော ဆို ပါ သည်။ ထို သို့ ပြော ဆို ရာ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို “ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ” ဟု ရိုး ရိုး ရှင်း ရှင်း မ သုံး နှုံး ဘဲ “တစ် ပါး သော ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ” ဟု သုံး နှုံး ထား သည်။ ဤ နေ ရာ တွင် ဆို လို ချက် နှစ် ရပ် ပါ ရှိ သည်။

ပ ထ မ ဆို လို ချက် မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဟူ သည့် ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ မ တိုင် မီ၊ အ ခြား မူ လ ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ ရှိ နှင့် ပြီး ဖြစ် ကြောင်း ကို ပြ ညွှန် ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ ထို မူ လ လက် ဦး ဆ ရာ မှာ သ ခင် ခ ရစ် တော် ကိုယ် တော် တိုင် ဖြစ် သည်။ ဤ အ ချက် ကို အောင် ပါ ကျမ်း ပိုဒ် အ ရ သိ ရ ပါ သည်။

–   “တ စုံ တ ယောက် သော သူ သည် ဒု စ ရိုက် ကို ပြု မိ လျှင်၊ ဖြောင့် မတ် တော် မူ သော အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် တည်း ဟူ သော ငါ တို့ အ မှု ဆောင် သ ခင် သည် ခ မည်း တော် ထံ ၌ ရှိ တော် မူ ၏” (၁ ယော၊ ၂:၁)

ဤ ကျမ်း ပိုဒ် တွင် ဆ ရာ ယု ဒ သန် က παράκλητος (Parakletos) ကို “ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ” ဟု မ ပြန် ဘဲ၊ မူ ရင်း အ ဓိပ္ပါယ် နှင့် အ နီး စပ် ဆုံး “အ မှု ဆောင် သ ခင်” ဟု ပြန် ထား သည်။ ရှင် ယော ဟန် က သ ခင် ခ ရစ် တော် သည် παράκλητος (Parakletos) “အ မှု ဆောင် သ ခင်” ဖြစ် ကြောင်း ရည် ညွှန်း သည် မှာ လွန် စွာ လေး နက် အ ဓိပ္ပါယ် ရှိ ပါ သည်။ ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ခ ရစ် တော် ၏ လုပ် ဆောင် မှု အား ရည် ညွှန်း ဖော် ပြ ခြင်း ဖြစ် သည်။ သူ့ အား ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် များ ကျူး လွန် သည့် အ ပြစ် များ နှင့် စာ တန် မာရ် နတ် ၏ အ ပြစ် တင် စွပ် စွဲ ချက် များ (ဗျာ၊ ၁၂:၁၀) အ တွက် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ခ မည်း တော် ဘု ရား သ ခင် ထံ ကိုယ် စား တောင်း လျှောက် ပေး သူ မှာ သ ခင် ခ ရစ် တော် ပင် ဖြစ် သည်။

ဒု တိ ယ ဆို လို ချက် မှာ သ ခင် ခ ရစ် တော် ၏ နေ ရာ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က အ စား ထိုး ဝင် ရောက် နေ ရာ ယူ လုပ် ဆောင် မည် ဟု ဆို လို ခြင်း ဖြစ် သည်။

–   “ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ ငါ သွား လျှင် သင် တို့ အ ကျိုး ရှိ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ မ သွား လျှင် ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ သည် သင် တို့ ဆီ သို့ မ လာ။ ငါ သွား လျှင် ထို သူ ကို သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ စေ လွှတ် မည်” (ယော၊ ၁၆:၇)

သ ခင် ခ ရစ် တော် ဤ လော က ၌ ရှိ စဉ် တွင် တ မန် တော် များ အ ပါ အ ဝင် ယုံ ကြည် သူ တ ပည့် တော် များ အား အ လင်း ပေး သူ၊ သမ္မာ တ ရား သွန် သင် သူ၊ ကြည့် ရှု စောင် မ သူ၊ ဆု တောင်း ပေး သူ မှာ သူ ကိုယ် တိုင် ပင် ဖြစ် သည်။  ယ ခု အ ခါ ကယ် တင် ခြင်း စီ မံ ကိန်း ကြီး အ တွက် မြေ ကြီး ပေါ် တွင် သူ ပါ ဝင် လုပ် ဆောင် ရ မည့် အ ငန်း အ တာ များ အား လုံး ပြီး စီး ပြီ ဖြစ် ၍ ကောင်း ကင် ဘုံ ရှိ ခ မည်း တော် ထံ သို့ ပြန် လည် တက် ကြွ တော့ မည် ဖြစ် သည်။ ခ ရစ် တော် ကောင်း ကင် ဘုံ သို့ ပြန် မ တက် ကြွ မီ သူ့ တ ပည့် တော် များ အား ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ရောက် ရှိ ရန် လုပ် ဆောင် ဖို့ သူ မှာ ကြား ခဲ့ သည်။ ထို လုပ် ငန်း လုပ် ဆောင် မည့် ယုံ ကြည် သူ တ ပည့် တော် များ အား သူ ၏ ကိုယ် စား ကူ ညီ စောင် မ ရန် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို စေ လွှတ် ခြင်း ဖြစ် သည်။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က ယုံ ကြည် သူ တ ပည့် တော် များ အား ဆက် လက် ပြီး သမ္မာ တ ရား အ လင်း ဖွင့် ပြ ခြင်း၊ အ ပြစ် ဖော် ပြ ခြင်း၊ သွန် သင် ပြု ပြင် ခြင်း၊ နှိုး ဆော် ခြင်း၊ ဆု ကျေး ဇူး များ ဝေ ငှ ခြင်း၊ ဆု တောင်း ရာ တွင် ကူ ညီ ခြင်း (ရော၊ ၈:၂၆)၊ စ သည် ဖြင့် ဆက် လက် ကူ ညီ လမ်း ပြ စောင် မ မည် ဖြစ် သည်။

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် အ ဘယ် ကဲ့ သို့ ပုဂ္ဂိုလ် မျိုး နည်း

၁) သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် တန် ခိုး ဖြစ် သည်။

–   “ငါ့ ခ မည်း တော် ၏ ဂ တိ ရှိ သည် အ တိုင်း သင် တို့ ၌ ငါ ပြု ဦး မည်။ သို့ ဖြစ် ၍ သင် တို့ သည် ကောင်း ကင် က တန် ခိုး ကို မ ခံ မှီ တိုင် အောင် ယေ ရု ရှ လင် မြို့ ၌ နေ ကြ ဦး လော့ ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (လု၊ ၂၄:၄၉)

–  “ထို သို့ မ ရှိ သော် လည်း၊ သင် တို့ အ ပေါ် သို့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဆင်း သက် သော အ ခါ၊ သင် တို့ သည် တန် ခိုး ကို ခံ ရ ၍ ယေ ရု ရှ လင် မြို့ မှ စ သော ယု ဒ ပြည်၊ ရှ မာ ရိ ပြည်၊ မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ငါ ၏ သက် သေ ဖြစ် ကြ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (တ၊ ၁:၈)

၂) သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ထံ မှ ဆု ကျေး ဇူး ဖြစ် သည်။

–   “ပေ တ ရု က လည်း၊ သင် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွတ် စေ ခြင်း ငှါ နောင် တ ရ ၍ တ ယောက် မျှ မ ကြွင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်” (တ၊ ၂:၃၈)

၃) သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ယေ ရှု ခ ရစ် ကို ယုံ ကြည် ပြီး ကယ် တင် ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ များ အ ထဲ ၌ သာ ကျိန်း ဝပ် သော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ် သည်။

–   “ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ အ ပေါ် သို့ ထို ဝိ ညာဉ် တော် ကို ကြွယ် ဝ စွာ သွန်း လောင်း တော် မူ ၏” (တိ၊ ၃:၆)

၄) ထို သို့ ကျိန်း ဝပ် ခြင်း အား ဖြင့် ယုံ ကြည် သူ ၏ ကိုယ် ခန္ဓာ ကို ဘု ရား သ ခင် ဗိ မာန် တော် ကဲ့ သို့ ဖြစ် စေ သည်။ ထို့ ကြောင့် ယုံ ကြည် သူ သည် ဘု ရား သ ခင် အား ကိုး ကွယ် ရန် သတ် မှတ် ထား သော မည် သည့် နေ ရာ သို့ မျှ တ ကူး တ က သွား ရန် မ လို အပ် တော့ ဘဲ၊ မည် သည့် နေ ရာ ၌ ရှိ ရှိ၊ မိ မိ ရှိ သည့်‌ နေ ရာ မှ ပင် ဘု ရား သ ခင် အား ကိုး ကွယ် ခွင့် ကို ရ ရှိ စေ သည်။

–   “သင် တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗိ မာန် တော် ဖြစ် ကြ သည် ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် တို့ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ သည် ကို ၎င်း မ သိ ကြ သ လော” (၁ ကော၊ ၃:၁၆)

–   “အ ဘယ် သို့ နည်း။ သင် တို့ ကိုယ် ခန္ဓာ သည် ဘု ရား သ ခင် ပေး သ နား တော် မူ သော ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော၊ သင် တို့ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် ၍ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ ဗိ မာန် ဖြစ် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ မိ မိ တို့ ကို မိ မိ တို့ မ ပိုင် ကြောင်း ကို ၎င်း၊ မ သိ ကြ သ လော” (၁ ကော၊ ၆:၁၉)

၅) ထို့ အ ပြင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ယုံ ကြည် သူ သေ ဆုံး သည် အ ထိ သို့ မ ဟုတ် ချီ ဆောင် ခံ ရ ချိန် အ ထိ ထို သူ အ ထဲ ၌ အ မြဲ ကျိန်း ဝပ် သူ ဖြစ် သည်။

–   “ခ မည်း တော် သည် သမ္မာ တ ရား ကို ပြ သော ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော တ ပါး သော ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ ကို သင် တို့ နှင့် အ တူ အ စဉ် မ ပြတ် တည် နေ စေ ခြင်း ငှါ သင် တို့ အား ပေး တော် မူ မည်” (ယော၊ ၁၄:၁၆)

၆) ထို ကျိန်း ဝပ် သည့် ဝိ ညာဉ် တော် က ယုံ ကြည် သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ပိုင် သော သူ (ဘု ရား သ ခင် ၏ သား သ မီး)  ဖြစ် ကြောင်း ကို တံ ဆိပ် ခတ် သည်။

–   “ရွေး နှုတ် ခြင်း နေ့ ရက် တိုင် အောင် သင် တို့ ကို တံ ဆိပ် ခတ် တော် မူ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို စိတ် မ နာ စေ ကြ နှင့်” (ဧ၊ ၄:၃၀)

ရွေး နှုတ် ခြင်း နေ့ ရက် တိုင် အောင် ဟု ဆို ထား သ ဖြင့်၊ ယုံ ကြည် သူ ၏ အ သက် တာ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဝင် ရောက် ကျိန်း ဝပ် ခြင်း သည် အ သက် ထက် ဆုံး ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ သည်။ ယုံ ကြည် သူ ကျူး လွန် သည့် မည် သည့် ပြစ် မှု ကြောင့် မျှ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က ထို ယုံ ကြည် သူ ကို စွန့် ခွာ ထွက် သွား ခြင်း မ ရှိ ပါ။ ထို ကြောင့် မိ မိ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် နေ သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို ဒု စ ရိုက် များ ကျူး လွန် ခြင်း အား ဖြင့် စိတ် မ နာ မိ စေ ရန် တ မန် တော် ရှင် ပေါ လု က သ တိ ပေး ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သက် ရောက် ခြင်း

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် အ စွမ်း တန် ခိုး ဖြစ် သ ကဲ့ သို့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ် ကြောင်း ကို လည်း ကျွန် တော် တို့ သိ ရ သည်။ ထို အ ကြောင်း ကြောင့်၊ သမ္မာ ကျမ်း စာ တစ် အုပ် လုံး ကို ခြုံ ငုံ ကြည့် ပါ က၊ ယုံ ကြည် သူ များ အ သက် တာ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သက် ရောက် လှုပ် ရှား ခြင်း နှစ် မျိုး နှစ် စား ရှိ ကြောင်း တွေ့ ရ မည် ဖြစ် သည်။ ပ ထ မ တစ် မျိုး မှာ တန် ခိုး စွမ်း အား အ ဖြစ် သက် ရောက် ခြင်း ဖြစ် ပြီး၊ ဒု တိ ယ တစ် မျိုး မှာ ပုဂ္ဂိုလ် အ ဖြစ် ဝင် ရောက် ကျိန်း ဝပ် ခြင်း ဖြစ် သည်။

တန် ခိုး အ ဖြစ် သက် ရောက် ခြင်း

ထို ကဲ့ သို့ သက် ရောက် ခြင်း ကြောင့် ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ တွင် ထူး ခြား သည့် ခွန် အား စွမ်း ပ ကား များ ရ ရှိ သည် (ဥ ပ မာ – ရှံ ဆုန်)၊ သို့ မ ဟုတ် ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ မြင် ရ သည် (ဥ ပ မာ – ယေ ဇ ကျေ လ)၊ သို့ မ ဟုတ် အိပ် မက် အ ဓိပ္ပါယ် ကို အ နက် ပြန် နိုင် သည် (ဥ ပ မာ – ယော သပ်၊ ဒံ ယေ လ)၊ သို့ မ ဟုတ် အ နာ ရော ဂါ ငြိမ်း စေ နိုင် သည် (ဥ ပ မာ – ဧ လိ ရှဲ)။

ဤ သက် ရောက် ခြင်း မျိုး ကို ဓမ္မ ဟောင်း ကာ လ တွင် အ ဓိ က အား ဖြင့် တွေ့ ရှိ ရ သည်။ သို့ ရာ တွင် ဤ သက် ရောက် ခြင်း မျိုး သည် အ မြဲ တမ်း မ ဟုတ်၊ ယာ ယီ သာ ဖြစ် သည် ကို သ တိ ပြု ရန် လို သည်။ အ စွမ်း သတ္တိ လို အပ် သူ ထံ တွင် လို အပ် သည့် အ ချိန် ၌ လို အပ် သည့် အ တိုင်း အ တာ အ လျှောက် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သက် ရောက် လုပ် ဆောင် ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

–   “မိန်း မ က လည်း၊ ရှံ ဆုန်၊ ဖိ လိတ္တိ လူ တို့ သည် သင့် ကို တိုက် လာ ကြ သည် ဟု ဆို သော်၊ ရှံ ဆုန် နိုး ၍ ထာ ဝ ရ ဘု ရား စွန့် တော် မူ ကြောင်း ကို မ ရိပ် မိ သော ကြောင့်၊ အ ရင် ကဲ့ သို့ ငါ ထွက် ၍ အား ထုတ် မည် ဟု အ ကြံ ရှိ သော် လည်း၊ ဖိ လိတ္တိ လူ တို့ သည် ဘမ်း ဆီး ၍ သူ့ မျက် စိ ကို ဖောက် ပြီး မှ ဂါ ဇ မြို့ သို့ ယူ သွား ပြီး လျှင် ကြေး ဝါ ကြိုး နှင့် ချည် နှောင် ၍ ထောင် အိမ် ၌ ကြိတ် ဆုံ နှင့် ကြိတ် စေ ကြ ၏” (သူ ကြီး၊ ၁၆:၂၀-၂၁)

ရှံ ဆုန် ၏ အ ဖြစ် ကို ကြည့် ခြင်း အား ဖြင့် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သက် ရောက် ခြင်း သည် ရာ သက် ပန် မ ဟုတ် ကြောင်း သိ သာ ထင် ရှား ပါ သည်။

ဓမ္မ သစ် ကာ လ တ မန် တော် များ သည် လည်း ထို ကဲ့ သို့ တန် ခိုး အ စွမ်း များ ပြု လုပ် နိုင် သော် လည်း သူ တို့ အ ပေါ် သို့ ဝိ ညာဉ် တော် သက် ရောက် ခြင်း မျိုး အား ဖြင့် မ ဟုတ် ဘဲ၊ သူ တို့ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် လို အပ် သော တန် ခိုး အ စွမ်း ကို ရ ရှိ ခြင်း ဖြစ် သည်။

ပုဂ္ဂိုလ် အ ဖြစ် သက် ရောက် ခြင်း

ဒု တိ ယ တစ် မျိုး မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ပုဂ္ဂိုလ် အ နေ ဖြင့် သက် ရောက် ခြင်း ဖြစ် သည်။ ဤ သက် ရောက် ခြင်း သည် အ မြဲ တမ်း ဖြစ် ပြီး ဓမ္မ သစ် ကာ လ တွင် သာ ဖြစ် ပျက် ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

ပင် တေ ကုတ္တေ ပွဲ နေ့ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဤ ကမ္ဘာ မြေ ကြီး ပေါ် သို့ ဆင်း သက် ခဲ့ သည်။ သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် သူ များ ၏ ခန္ဓာ ကိုယ် အ ထဲ သို့ ဝင် ရောက် သည်။ ယာ ယီ မ ဟုတ်၊ အ မြဲ တမ်း ကျိန်း ဝပ် ခြင်း ဖြစ် သည်။ ကောင်း ကင် ဘုံ သို့ ပြန် မ တက် ကြွ သွား တော့ ပေ။ သ ခင် ခ ရစ် တော် ၏ ကိုယ် စား၊ ယုံ ကြည် သူ များ ကို သွန် သင် ခြင်း၊ လမ်း ပြ ခြင်း၊ ကူ ညီ စောင် မ ခြင်း စ သည် ဖြင့်၊ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ပျံ့ ပွား ရေး ဆို သည့် ဦး တည် ချက် ကို အောင် မြင် သည် အ ထိ ဆောင် ရွက် သွား မည် ဖြစ် သည်။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က မြေ ကြီး ပေါ် ၌ ဤ သို့ လုပ် ဆောင် နေ ချိန် တွင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် သည် ကောင်း ကင် ဘုံ ၌ ယုံ ကြည် သူ များ ကိုယ် စား၊ သူ တို့ ၏ အား နည်း ချက် များ၊ အ ပြစ် များ အ တွက် ဘု ရား သ ခင် ၏ အ မျက် တော် ကို လွှဲ ရှောင် ရန် ခ မည်း တော် ထံ လျှောက် လဲ တောင်း ပန် ပေး မည် ဖြစ် သည်။ အံ့ မ ခန်း သော လက် တွဲ ညီ လုပ် ဆောင် မှု ဖြစ် သည်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ ကြံ အ စည် တော် နှင့် လုပ် ဆောင် ချက် တို့ သည် လူ သား တို့ ဉာဏ် မ မီ နိုင် အောင် မြင့် မား ကောင်း မွန် လှ ပါ သည်။

ကျွန် တော် ၏ အ မြင် တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ ကမ္ဘာ မြေ ကြီး ပေါ် သို့ ပုဂ္ဂိုလ် အ ဖြစ် ဆင်း သက် ခြင်း ကို သမ္မာ ကျမ်း စာ တွင် နှစ် ကြိမ် သာ တွေ့ ရ ပါ သည်။ ပ ထ မ အ ကြိမ် မှာ ကမ္ဘာ ဦး ကာ လ ၏ အ စ ဖန် ဆင်း ခြင်း တွင် ဖြစ် သည်။ ဤ သက် ရောက် ခြင်း သည် ကျွန် တော် ၏ အ ထင် တွင် ဖန် ဆင်း ခြင်း ကာ လ အ တွင်း သာ ဖြစ် ပြီး ခြောက် ရက် သာ ကြာ မြင့် မည် ဖြစ် သည်။

–   “အ စ အ ဦး ၌ ဘု ရား သ ခင် သည် ကောင်း ကင် နှင့် မြေ ကြီး ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ ၏။ မြေ ကြီး သည် အ ဆင်း သဏ္ဌာန် မ ရှိ၊ လွတ် လပ် လ ဟာ ဖြစ် ၏။ နက် နဲ ရာ အ ရပ် ကို မှောင် မိုက် ဖုံး လွှမ်း ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ရေ မျက် နှာ ပြင် ပေါ် မှာ လှုပ် ရှား တော် မူ ၏” (က၊ ၁:၁-၂)

ဒု တိ ယ အ ကြိမ် ဆင်း သက် ခြင်း မှာ ဓမ္မ သစ် ကာ လ ၏ အ စ ပင် တေ ကုတ္တေ ပွဲ နေ့ တွင် ဖြစ် သည်။

–   “ပင် တေ ကုတ္တေ ပွဲ နေ့ ရောက် သော အ ခါ၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် တ ညီ တ ညွတ် တည်း စည်း ဝေး ၍ နေ ကြ ၏။ ထို အ ခါ လေ ပြင်း မုန် တိုင်း ကဲ့ သို့ သော အ သံ သည် တ ခ ဏ ခြင်း တွင် ကောင်း ကင် မှ လာ ၍၊ ထို သူ တို့ နေ ထိုင် သော အိမ် ကို ဖြည့် လေ ၏။ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ကွဲ ပြား သော လျှာ တို့ သည် မီး လျှာ ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၍၊ ထို သူ အ သီး အ သီး တို့ အ ပေါ် ၌ တည် နေ ကြ ၏။ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် လည်း သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ၍၊ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဟော ပြော သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ သည် အ တိုင်း အ မျိုး မျိုး သော ဘာ သာ စ ကား အား ဖြင့် ဟော ပြော ကြ ၏” (တ၊ ၂:၁-၄)

ဤ ဒု တိ ယ အ ကြိမ် သက် ရောက် ခြင်း တွင် မူ ယုံ ကြည် သူ များ ၏ အ ကျိုး အ တွက် အ မြဲ တမ်း သက် ရောက် ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ အ မြဲ တမ်း ဟု ရည် ညွှန်း ပြော ရ သော် လှည်း အ တိ အ ကျ ဆို ရ လျှင်၊ အ သင်း တော် ဤ လော က ရှိ နေ စဉ် ကာ လ တစ် လျှောက် လုံး ဟု ဆို လျှင် ပို မို မှန် ကန် ပေ လိမ့် မည်။ ခ ရစ် တော် က အ သင်း တော် ကို ဤ ကမ္ဘာ လော က ကြီး မှ ပြန် လည် သိမ်း ဆည်း သည့် အ ချိန် တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် လည်း ယုံ ကြည် သူ များ နှင့် အ တူ ကောင်း ကင် ဘုံ သို့ ပြန် လည် တက် ကြွ မည် ဖြစ် ပါ သည်။ ဤ အ ချိန် ကို ချီ ဆောင် ခြင်း ဟု ကျွန်ုပ် တို့ သိ ကြ ရ ပါ သည်။

–   “ထို အ ခါ အ သက် ရှင် ၍ ကျန် ကြွင်း သော ငါ တို့ သည် အာ ကာ သ ကောင်း ကင် ၌ သ ခင် ဘု ရား ထံ တော် သို့ ရောက် စေ ခြင်း ငှါ၊ ထို သူ တို့ နှင့် တ ကွ မိုဃ်း တိမ် ပေါ် သို့ ချီ ဆောင် ခြင်း ကို ခံ ရ သော အား ဖြင့် သ ခင် ဘု ရား နှင့် အ တူ အ စဉ် မ ပြတ် နေ ရ ကြ လိမ့် မည်” (၁ သက်၊ ၄:၁၇)

ထို ကြောင့် ယုံ ကြည် သူ တစ် ဦး ၏ ခန္ဓာ ကိုယ် အ ထဲ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သက် ရောက် ကျိန်း ဝပ် ခြင်း သည် ထို ယုံ ကြည် သူ ၏ မြေ ကြီး အ သက် တာ ကုန် ဆုံး ချိန် အ ထိ သို့ မ ဟုတ် ထို ယုံ ကြည် သူ ချီ ဆောင် ခံ ရ သည် အ ထိ ဖြစ် ပေ သည်။ ယုံ ကြည် သူ များ ၏ အ သက် တာ ထဲ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကျိန်း ဝပ် နေ သည့် ကာ လ ပတ် လုံး၊ စာ တန် ဘာ မှ ထိ ထိ ရောက် ရောက် မ လုပ် နိုင် ပေ။ ဤ ကမ္ဘာ မြေ ကြီး ပေါ် ၌ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် မ ရှိ တော့ သော အ ခါ တွင် မှ သာ စာ တန် စိတ် ကြိုက် လှုပ် ရှား နိုင် သည်။

–   “. . . ထို နေ့ ရက် မ ရောက် မှီ ဖောက် ပြန် သင်း ခွဲ ခြင်း သည် အ ရင် ဖြစ် ၍၊ ဒု စ ရိုက် လူ တည်း ဟူ သော ပျက် စီး ခြင်း ၏ သား သည် ပေါ် လာ ရ လိမ့် မည်။ ထို သူ သည် ဘု ရား သ ခင် ဟူ ၍ ၎င်း၊ ဘု ရား ဟူ ၍ ၎င်း၊ ခေါ် ဝေါ် သ မျှ သော အ ရာ တို့ ကို ရန် ဘက် ပြု ၍၊ ကိုယ် ကို ကိုယ် ချီး မြှောက် သော အား ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗိ မာန် တော် ၌ ဘု ရား သ ခင် ကဲ့ သို့ ထိုင် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ဖြစ် ယောင် ဆောင် လျက် ကိုယ် ကို ပြ သော သူ ဖြစ် သ တည်း။ . . . ထို သူ သည် မိ မိ ကာ လ အ ချိန် ၌ ထင် ရှား စေ ခြင်း ငှါ၊ ယ ခု ဆီး တား သော အ ကြောင်း ကို လည်း သင် တို့ သိ ကြ ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဝှက် ထား လျက် ရှိ သော ထို အ ဓမ္မ အ ရာ သည် ယ ခု ပင် ပြု ပြင် ဆဲ ရှိ ၏။ သို့ သော် လည်း၊ ဆီး တား သော သူ သည် ပယ် ရှင်း ခြင်း သို့ မ ရောက် မှီ တိုင် အောင် ဆီး တား လိမ့် မည်။ ပယ် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ထို အ ဓမ္မ လူ သည် ထင် ရှား လိမ့် မည်။ . . . ထို အ ဓမ္မ လူ ၏ လာ ခြင်း အ ကြောင်း ဟူ မူ ကား၊ စာ တန် ပြု ပြင် သော အား ဖြင့် မု သာ နှင့် စပ် ဆိုင် သော ထူး ဆန်း သော တန် ခိုး၊ နိ မိတ် လက္ခ ဏာ၊ အံ့ ဘွယ် သော အ မှု အ မျိုး မျိုး နှင့် ၎င်း၊ ပျက် စီး ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ တွင်၊ မ တ ရား သော လှည့် ဖြား ခြင်း အ မျိုး မျိုး နှင့် ၎င်း လာ လိမ့် မည်” (၂ သက်၊ ၂:၃-၁၀)

“ထို နေ့ ရက်” ဆို သည် မှာ ခ ရစ် တော် ဒု တိ ယ အ ကြိမ်  ပြန် လည် ဆင်း ကြွ လာ မည့် နေ့ ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ ချီ ဆောင် ခြင်း နေ့ နှင့် မ မှား စေ လို ပါ။ ချီ ဆောင် ခြင်း ဖြစ် ပြီး နောက် ခ ရစ် တော် ဒု တိ ယ အ ကြိမ် မ ကြွ လာ မီ တွင် “ဒု စ ရိုက် လူ တည်း ဟူ သော ပျက် စီး ခြင်း ၏ သား” ပေါ် လာ မည် ဖြစ် သည်။ ယ ခု လော လော ဆယ် ထို သူ ပေါ် ထွက် မ လာ နိုင် အောင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က တား ဆီး နေ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ စာ တန် သည် “ဤ လော က ကို အ စိုး ရ သော မင်း” (ယော၊ ၁၂:၃၁။ ၁၄:၃၀။ ၁၆:၁၁) ဖြစ် သော် လည်း၊ ဤ လော က ၌ သူ စိတ် ကြိုက် မ လုပ် ဆောင် နိုင် သည် မှာ၊ ယုံ ကြည် သူ များ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် သည့် သန့် ရှင်း‌ သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ ဆီး တား မှု ကြောင့် သာ လျှင် ဖြစ် ပါ သည်။ ထို ဘု ရား ရှင် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ဘုန်း ကြီး ၍ မင်္ဂ လာ ရှိ ပါ စေ။

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ခံ ယူ ရ ရှိ ခြင်း ၏ အ ကျိုး ကျေး ဇူး များ

၁)     ဉာဏ် ပ ညာ အ စွမ်း သတ္တိ မျိုး စုံ ကို ရ ရှိ ခြင်း

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ သော ယုံ ကြည် သူ တွင် သာ မန် လူ သား တို့ ကြံ ၍ မ မီ နိုင် သော၊ ထူး ဆန်း သည့် တန် ခိုး တတ် စွမ်း နိုင် မှု များ ကို ရ ရှိ နိုင် ပါ သည်။

–   “ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော ဉာဏ် ပ ညာ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ကြံ စည် တတ် စွမ်း နိုင် သော သတ္တိ ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ်၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို သိ ၍ ကြောက် ရွံ့ သော သ ဘော ကို ပေး သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ထို သူ အ ပေါ် မှာ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ လိမ့် မည်” (ဟေ ရှာ၊ ၁၁:၂)

ဤ ကျမ်း ပိုဒ် မှာ ဗတ္တိ ဇံ ဆ ရာ ယော ဟန် ရဲ့ နှစ် ခြင်း ခံ ပြီး နောက်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ချိုး ငှက် အ သွင် နဲ့ သ ခင် ခ ရစ် တော် အ ပေါ် သို့ ဆင်း သက် သော အ ခါ၊ သ ခင် ခ ရစ် တော် ခံ ယူ ရ ရှိ မည့် ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး များ ကို ဖော် ပြ ခြင်း ဖြစ် သော် လည်း၊ နောင် တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဝင် ရောက် ကျိန်း ဝပ် လာ မည့် ယုံ ကြည် သူ အား လုံး နှင့် လည်း အ ကျုံး ဝင် ပါ သည်။

–   “ထို သို့ ယော သပ် လျှောက် သော စ ကား ကို ဖါ ရော မင်း အ စ ရှိ သော ကျွန် တော် မျိုး အ ပေါင်း တို့ သည် နှစ် သက် ကြ ၍၊ ဖါ ရော မင်း က၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ရ ၍ ဤ ကဲ့ သို့ သော သူ ကို အ ဘယ် မှာ ရှာ ၍ တွေ့ မည် နည်း ဟု ကျွန် တော် မျိုး တို့ အား မိန့် တော် မူ ၏” (က၊ ၄၁:၃၇-၃၈)

–   “ထို အ ခါ မယ် တော် မိ ဖု ရား သည် ရှင် ဘု ရင် ၏ စ ကား၊ မှူး မတ် တို့ ၏ စ ကား ကို ကြား သိ လျှင်၊ ပွဲ တော် သို့ ဝင် ၍၊ . . . သန့် ရှင်း သော ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် စုံ သော သူ တ ယောက် သည် နိုင် ငံ တော် တွင် ရှိ ပါ ၏။ . . . ထို သူ ကို ခ မည်း တော် ဘု ရား နေ ဗု ခဒ် နေ ဇာ မင်း ကြီး သည် မာ ဂု ပ ညာ ရှိ၊ ဗေ ဒင် တတ်၊ ခါ လ ဒဲ ဆ ရာ၊ အ နာ ဂတ္တိ ဆ ရာ တို့ အ ပေါ် တွင် ဆ ရာ အုပ် အ ရာ ၌ ခန့် ထား တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ အိပ် မက် အ နက် ကို ဘတ် ခြင်း၊ နက် နဲ ခက် ခဲ သော အ ရာ ကို ဖွင့် ပြ ခြင်း၊ ပုစ္ဆာ အ မေး ကို ဖြေ ခြင်း ငှါ တတ် စွမ်း နိုင် သော ဉာဏ် ပ ညာ နှင့် တ ကွ၊ ထူး ဆန်း သော စိတ် ဝိ ညာဉ် သည် ဒံ ယေ လ အ မည် ရှိ သော ထို သူ တွင် ထင် ရှား လျက် ရှိ ပါ ၏။ . . . ထို ဒံ ယေ လ ကို ခေါ် တော် မူ လျှင်၊ အ နက် ကို ဟော ပြော ပါ လိမ့် မည် ဟု လျှောက် သော်၊ ဒံ ယေ လ ကို အ ထံ တော် သို့ ခေါ် သွင်း လေ ၏။ ရှင် ဘု ရင် က၊ . . . သင် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် နှင့် ၎င်း၊ ထူး ဆန်း သော ပ ညာ ဉာဏ် သတ္တိ နှင့် ၎င်း ပြည့် စုံ သည် ဟု သင် ၏ သိ တင်း ကို ငါ ကြား ၏။ . . . သင် သည် အ နက် များ ကို ဘော် ပြ ၍ ပုစ္ဆာ အ မေး တို့ ကို ဖြေ နိုင် သည် ဟု ငါ ကြား ပြီး သည် အ တိုင်း၊ ထို စာ ကို ဘတ် ၍ အ နက် ကို ငါ့ အား ဘော် ပြ နိုင် လျှင်၊ အ ဝတ် နီ ကို ဝတ် ဆင် ၍ လည် ပင်း ၌ ရွှေ စ လွယ် ဆွဲ လျက်၊ နိုင် ငံ တော် တွင် တ တိ ယ မင်း ဖြစ် ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (ဒံ၊ ၅:၁၀-၁၆)

အ ထက် ပါ ကျမ်း ပိုဒ် များ အ ရ အိပ် မက် အ နက် အ ဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ဆို နိုင် ခြင်း ဆု ကျေး ဇူး ကို သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် ရ ရှိ နိုင် ကြောင်း သိ ရ ပါ သည်။

၂)     ကြီး မား သည့် ခွန် အား စွမ်း ပ ကား များ ကို ရ ရှိ ခြင်း

–   “ထို အ ခါ ရှံ ဆုန် လက် ၌ တ စုံ တ ခု မျှ မ ပါ သော် လည်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် သူ့ အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် သ ဖြင့်၊ သူ သည် ဆိတ် သ ငယ် ကို ဆွဲ ဖြတ် သ ကဲ့ သို့ ထို ခြင်္သေ့ ကို ဆွဲ ဖြတ် ၏” (သူ ကြီး၊ ၁၄:၆)

–   “ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ရှံ ဆုန် အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် သ ဖြင့်၊ သူ သည် အာ ရှ ကေ လုန် မြို့ သို့ သွား ၍ မြို့ သား သုံး ဆယ် ကို သတ် ပြီး မှ သူ တို့ ဥစ္စာ ကို လု ယူ ၍ စ ကား ဝှက် အ နက် ကို ဘော် ပြ သော သူ တို့ အား အ ဝတ် စုံ တို့ ကို ပေး ပြီး မှ အ မျက် ထွက် ၍ မိ မိ အ ဘ အိမ် သို့ ပြန် သွား လေ ၏” (သူ ကြီး၊ ၁၄:၁၉)

–   “လေ ဟိ အ ရပ် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ဖိ လိတ္တိ လူ တို့ သည် ကြွေး ကြော် ကြ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် သူ့ အ ပေါ် မှာ သက် ရောက် သ ဖြင့်၊ သူ့ လက် ၌ ချည် သော ကြိုး တို့ သည် မီး ထိ သော ပိုက် ဆန် ကဲ့ သို့ ဖြစ် ၍ အ ချည် အ နှောင် ကျွတ် လေ ၏” (သူ ကြီး၊ ၁၅:၁၄)

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ ဆု ကျေး ဇူး များ စွာ အ နက် ကြီး မား သည့် ခွန် အား စွမ်း ပ ကား ဆို သည် ဆု ကျေး ဇူး ကို ရ ရှိ သူ မှာ သမ္မာ ကျမ်း စာ တစ် အုပ် လုံး တွင် ရှံ ဆုန် တစ် ဦး တည်း သာ ဖြစ် သည်။ စိတ် မ ကောင်း စ ရာ ကောင်း သည် မှာ ဝိ ညာဉ် တော် ဆု ကျေး ဇူး ကို အ လွဲ သုံး စား ပြု သူ မှာ လည်း သမ္မာ ကျမ်း စာ တစ် အုပ် လုံး တွင် သူ တစ် ဦး သာ ဖြစ် ခြင်း ပင် တည်း။

၃)     ဘု ရား မေတ္တာ တော် ကို ရ ရှိ ခြင်း

–   “အ ဘယ် ကြောင့် နည်း ဟူ မူ ကား၊ ငါ တို့ အား ပေး တော် မူ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ မေတ္တာ တော် ကို ငါ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ သို့ သွန်း လောင်း တော် မူ ၏” (‌ရော၊ ၅:၅)

လော ကီ သား များ ၌ မ ရှိ နိုင် သည့် ဘု ရား သ ခင် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ တော် အား သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ထံ မှ ရ ရှိ သည်။ ဤ အ ချက် သည် လွန် စွာ အ ရေး ကြီး သည် ဟု ကျွန် တော် ထင် ပါ သည်။ အ ဘယ် ကြောင့် ဆို သော် ခ ရစ် ယာန် အ သက် တာ လျှောက် လှမ်း ခြင်း တွင် အောင် မြင် ရန် မှာ၊ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ သည် အ ဓိ က ကျ ပါ သည်။ မိ မိ အား စော် ကား ပြစ် မှား သူ များ ကို ခွင့် လွှတ် ခြင်း၊ ကိုယ် နှင့် စပ် ဆိုင် သူ ကို ကိုယ် နှင့် အ မျှ ချစ် ခြင်း၊ ရန် သူ ကို ချစ် ခြင်း၊ ရှိ သ မျှ ဥစ္စာ ကို ပေး ကမ်း ဝေ ငှ ခြင်း စ သ ဖြင့် ခ ရစ် ယာန် တို့ ကျင့် သုံး ရ မည့် အ ကျင့် များ ကို သာ မန် လူ့ မေတ္တာ ဖြင့် လုပ် ဆောင် ရန် မ ဖြစ် နိုင် ပေ။ ထို အ ချက် ကို သိ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က ယုံ ကြည် သူ များ အား ဘု ရား ၏ မေတ္တာ တော် ကို ပေး ခြင်း ဖြစ် သည်။

၃)     အ ပြစ် ကို ဖော် ပြ ခြင်း

–   “ငါ အ မှန် အ ကန် ဆို သည် ကား၊ ငါ သွား လျှင် သင် တို့ အ ကျိုး ရှိ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ မ သွား လျှင် ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ သည် သင် တို့ ဆီ သို့ မ လာ။ ငါ သွား လျှင် ထို သူ ကို သင် တို့ ဆီ သို့ ငါ စေ လွှတ် မည်။ ဥ ပဇ္ဈာယ် ဆ ရာ သည် ရောက် လာ လျှင်၊ ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ၎င်း၊ အ ပြစ် ကင်း ခြင်း ကို ၎င်း၊ အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ၎င်း၊ လော ကီ သား တို့ အား ထင် ရှား စွာ ဘော် ပြ မည်။ ငါ့ ကို မ ယုံ ကြည် ကြ သော ကြောင့် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ဘော် ပြ မည်။ ငါ သည် ခ မည်း တော် ထံ သို့ သွား မည် ဖြစ် ၍၊ သင် တို့ သည် နောက် တ ဖန် ငါ့ ကို မ တွေ့ မ မြင် ရ သော ကြောင့် အ ပြစ် ကင်း ခြင်း ကို ဘော် ပြ မည်။ ဤ လော က ကို အ စိုး ရ သော မင်း သည် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ သော ကြောင့် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ဘော် ပြ မည်” (ယော၊ ၁၆:၇-၁၁)

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဒု စ ရိုက် အ ပြစ် ကို ဖော် ပြ သူ ဖြစ် သည်။ အ ထူး သ ဖြင့် သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ကို မ ယုံ ကြည် ခြင်း သည် အ ပြစ် ဖြစ် ကြောင်း ကို ဖော် ပြ ပါ သည်။ ထို အ ချက် ကို ကျွန် တော် အ မည် ခံ ခ ရစ် ယာန် ဘ ဝ က မ သိ ခဲ့ ပါ။ ခ ရစ် ယာန် မ ဟုတ် သူ များ င ရဲ ကျ ခြင်း မှာ အာ ဒံ ထံ မှ ဆက် ခံ သည့် ဇာ တိ အ ပြစ် ကြောင့် ဟု ထင် ခဲ့ ပါ သည်။ အ မှန် မှာ၊ လူ သား အား လုံး အား ထို အ ပြစ် မှ သ ခင် ခ ရစ် တော် က သေ ခံ ခြင်း ဖြင့် ကယ် တင် ခဲ့ ပြီး ဖြစ် ပါ သည်။ ယ ခု အ ခါ မ ယုံ ကြည် သူ များ င ရဲ ကျ သည် မှာ ထို ကယ် တင် သော သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို မ ယုံ ကြည် ခြင်း ကြောင့် သာ ဖြစ် ပါ သည်။

–   “သား တော် ကို ယုံ ကြည် သော သူ သည် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို မ ခံ ရ။ မ ယုံ ကြည် သော သူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၌ တ ပါး တည်း သော သား တော် ကို မ ယုံ ကြည် သော ကြောင့် ယ ခု ပင် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ ၏” (ယော၊ ၃:၁၈)

ထို့ အ ပြင် ကျွန် တော် မ ပြောင်း လဲ မီ က အ ပြစ် တော် တော် များ များ ကို အ ပြစ် မှန်း မ သိ ခဲ့ ပါ။ ထို ကြောင့် အ ချို့ အ ပြစ် များ ကို စိတ် သန့် သန့် ဖြစ် ပြု လုပ် ခဲ့ ဘူး ပါ သည်။ အ ထူး သ ဖြင့် မြန် မာ နိုင် ငံ တွင် အ ဂ တိ လိုက် စား မှု နှစ် ပေါင်း များ စွာ ကြာ ရှည် ဖြစ် ပွား ပြီး၊ ရာ ထူး အ မြင့် မား ဆုံး သော သူ များ က အ ကြီး အ ကျယ် ကိုယ် ကျိုး ရှာ လာ ကြ သော အ ခါ၊ အ သေး အ မွှား လက် ဖက် ရည် ဖိုး တောင်း ခြင်း ကဲ့ သို့ အ ရာ များ ကို လူ အ များ ၏ စိတ် ထဲ တွင် ပုံ မှန် ဖြစ် ရိုး ဖြစ် စဉ် ဟု ယူ ဆ လာ ကြ ပြီး အ ပြစ် ဟူ ၍ မ မြင် ကြ တော့ ပေ။ နေ ရာ ကောင်း က လေး တစ် ခု ရ ပြီး နောက် ထို နေ ရာ ကို အ မှီ ပြု ၍ ကိုယ် ကျိုး မ ရှာ သော သူ ကို လူ ရိုး လူ ကောင်း ဟု မ မြင် ဘဲ၊ လူ နုံ လူ အ ဟု သတ် မှတ် တတ် ကြ သည်။ ကျွန် တော် ပြောင်း လဲ လာ ပြီး နောက် တွင် မှ ဤ အ ရာ များ ကို အ ပြစ် ဟု သိ မြင် ပြီး ရှောင် ရှား လာ နိုင် ခဲ့ ပါ သည်။

၄)     သမ္မာ တ ရား ကို သွန် သင် ခြင်း နှင့် ဘု ရား ဘုန်း ထင် ရှား စေ ခြင်း

–   “သမ္မာ တ ရား နှင့် ပြည့် စုံ သော ထို ဝိ ညာဉ် တော် သည် ရောက် လာ သော အ ခါ၊ သမ္မာ တ ရား ကို သင် တို့ အား အ ကြွင်း မဲ့ သွန် သင် ပြ သ လိမ့် မည်။ ထို ဝိ ညာဉ် တော် သည် ကိုယ် အ လို အ လျောက် ဟော ပြော မည် မ ဟုတ်။ ကြား သ မျှ တို့ ကို ဟော ပြော လိမ့် မည်။ နောင် လာ လ တံ့ သော အ ရာ တို့ ကို လည်း သင် တို့ အား ဘော် ပြ လိမ့် မည်။ ထို သူ သည် ငါ့ ဘုန်း ကို ထင် ရှား စေ လိမ့် မည်။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ငါ နှင့် စပ် ဆိုင် သော အ ရာ ကို ယူ ၍ သင် တို့ အား ဘော် ပြ လိမ့် မည်” (ယော၊ ၁၆:၁၃-၁၄)

ဤ နေ ရာ တွင် သမ္မာ တ ရား ကို အ ကြွင်း မဲ့ သွန် သင် ပြ သ မည် ဟု ဆို ရာ ၌ ယုံ ကြည် သူ တိုင်း အား သူ တို့ အ ထဲ ရှိ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က သမ္မာ တ ရား အား လုံး ကို အ လို လို သိ ရှိ နား လည် စေ မည် ဟု ဆို လို ခြင်း မ ဟုတ် ဟု ကျွန် တော် ထင် ပါ သည်။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က တ မန် တော် များ အား အ လင်း ပေး ဖွင့် ပြ ပြီး နောက် ထို တ မန် တော် များ က ရေး သား သည့် ဓမ္မ သစ် ကျမ်း မှ တစ် ဆင့် ယုံ ကြည် သူ များ အား သမ္မာ တ ရား အ လုံး စုံ ကို သွန် သင် မည် ဟု ဆို လို ခြင်း ဖြစ် မည် ဟု ထင် ပါ သည်။

–   “ထို ကျမ်း စာ ရှိ သ မျှ သည် ဘု ရား သ ခင် မှုတ် သွင်း တော် မူ သော အား ဖြင့် ဖြစ် ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ လူ သည် စုံ လင် သော သူ၊ ကောင်း သော အ မှု အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ပြု စု ခြင်း အ လို ငှါ ပြင် ဆင် သော သူ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း၊ ဩ ဝါ ဒ ပေး ခြင်း၊ အ ပြစ် ကို ဘော် ပြ ခြင်း၊ ဖြောင့် မတ် စွာ ပြု ပြင် ခြင်း၊ တ ရား ကို သွန် သင် ခြင်း ကျေး ဇူး များ ကို ပြု တတ် ၏” (၂ တိ၊ ၃:၁၆-၁၇)

ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း သည် လည်း ဘု ရား သ ခင် မှုတ် တော် မူ သော အား ဖြင့် ရေး သား ခြင်း ဖြစ် သ ဖြင့်၊ ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း စာ ဖတ် သော အ ခါ တွင် လည်း၊ ယုံ ကြည် သူ ၏ အ ထဲ ၌ ရှိ သော သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က အ နက် ဖွင့် နား လည် စေ မည် ဖြစ် ပါ သည်။

ခေတ် ကာ လ အ ဆက် ဆက် တွင် False teacher ဟု ခေါ် သည့် မိစ္ဆာ ဆ ရာ များ ပေါ် ပေါက် ခဲ့ သော် လည်း၊ ယ ခု အ ခါ တွင် YouTube, Facebook စ သည့် သ တင်း ဖြန့် ဝေ ရေး နည်း များ ကြောင့် မိစ္ဆာ ဆ ရာ တို့ ၏ အ ယူ လွဲ သွန် သင် ချက် များ သည် ခ ရစ် ယာန် များ အ ကြား ပို ၍ တွင် တွင် တွင် ကျယ် ကျယ် ဖြင့် ထိုး ဖောက် ဝင် ရောက် လျက် ရှိ သည်။ ထို မိစ္ဆာ ဆ ရာ များ ၏ အ ထဲ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကျိန်း ဝပ် ခြင်း မ ရှိ သ ဖြင့်၊ သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို မိ မိ စိတ် ထင် တိုင်း ကိုယ် ကျိုး စီး ပွား အ တွက်အ လွဲ ယူ အ ဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ကြ ခြင်း ဖြစ် သည်။ ယုံ ကြည် သူ ၏ အ ထဲ ရှိ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က ထို လွဲ မှား သော သွန် သင် ချက် များ ကို ခွဲ ခြမ်း စိတ် ဖြာ သိ ရှိ နိုင် ရန် ယုံ ကြည် သူ အား အ လင်း ပေး မည် ဖြစ် သည်။

ထို သူ သည် ငါ့ ဘုန်း ကို ထင် ရှား စေ လိမ့် မည် – ခ ရစ် တော် က သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သူ ၏ ဘုန်း ကို ထင် ရှား စေ မည် ဆို ခြင်း နှင့် ပတ် သက် ၍ သက် သေ ခံ လို ပါ သည်။ လွန် ခဲ့ သော နှစ် တော် တော် ကြာ က ကျွန် တော် တို့ ဇ နီး မောင် နှံ နှစ် ဦး တို့ တောင် ဒ ဂုံ သို့ လူ ကြုံ စာ ပေး ရန် သွား ရောက် ခဲ့ ပါ သည်။ လိပ် စာ ရှာ ရ ခက် သ ဖြင့် အ ချိန် ကြာ သွား ရာ ည နေ မှောင် ရီ ပျိုး ချိန် တွင် မှ လိပ် စာ အိမ် ရှေ့ သို့ ရောက် ပါ သည်။ အိမ် ရှေ့ တွင် ကား ထိုး ရပ် လိုက် သော အ ခါ၊ အိမ် ထဲ တွင် လူ အုပ် စု လိုက် ဆု တောင်း နေ ကြ သည် ကို မြင် ရ သ ဖြင့် ကျွန် တော် တို့ ဇ နီး မောင် နှံ နှစ် ဦး စ လုံး ခြံ ပြင် လမ်း ဘေး တွင် ဆု တောင်း ပြီး ချိန် ကို စောင့် ပြီး ရပ် နေ ကြ သည်။ အိမ် နှင့် လမ်း မှာ သိပ် မ ကွာ လှ ပေ။ ဆု တောင်း သူ များ မှာ အ ခြား သော ဘာ သာ စ ကား မျိုး စုံ ဖြင့် ပြော ရင်း၊ လက် ခုပ် တီး လိုက်၊ တောက် ခေါက် လိုက် စ သ ဖြင့် ကျယ် လောင် စွာ ဆု တောင်း သည် ကို လမ်း ပေါ် မှ အ တိုင်း သား ကြား မြင် နေ ရ သည်။ ထို အ ချိန် တွင် လူ နှစ် ဦး ကျွန် တော် တို့ အ နား မှ ဖြတ် သွား ကာ အိမ် ထဲ မှ ဆု တောင်း သည် ကို ခ ဏ ရပ် နား ထောင် ပြီး ခေါင်း တစ် ခါ ခါ နှင့် ထွက် သွား ကြ ပါ သည်။ သူ တို့ မည် သည့် စ ကား ကို မျှ မ ပြော သော် လည်း မျက် နှာ ရိပ် မျက် နှာ ကဲ ကို ကြည့် ခြင်း အား ဖြင့် ရှုံ ချ သ ရော် လို စိတ် ရှိ ကြောင်း တွေ့ ရ သည်။

အ ခြား သော ဘာ သာ စ ကား ပြော နိုင် ခြင်း သည် ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး မှန် သော် လည်း မိ မိ မ တတ် ကျွမ်း သည့် လူ့ ဘာ သာ စ ကား ပြော နိုင် သည် ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။ ယ ခု ခေတ် Charismatic အ သင်း‌ တော် များ တွင် သုံး စွဲ နေ ကြ သည့် အ ဓိပ္ပါယ် မဲ့ ရေ ရွတ် ပြော ဆို ကြ ခြင်း မ ဟုတ် ပါ။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ ဆု ကျေး ဇူး ကို နား မ လည် ဘဲ လွဲ မှား စွာ ခံ ယူ ကျင့် သုံး ခြင်း ကြောင့်၊ ခ ရစ် တော် ၏ ဘုန်း မ ထင် ရှား ဘဲ၊ ဘုန်း ရှုံ့ ချ စ ရာ ဖြစ် နေ ပါ သည်။

၅)     ရဲ ရင့် သတ္တိ ရှိ လာ ခြင်း

–   “ထို သူ တို့ သည် ပေ တ ရု နှင့် ယော ဟန် တို့ ၏ ရဲ ရင့် ခြင်း သတ္တိ ကို မြင် ၍၊ လူ တတ် မ ဟုတ်၊ လူ သာ မ ည သာ ဖြစ် သည် ကို သိ မှတ် သ ဖြင့် အံ့ ဩ ၍ နေ ကြ ၏” (တ၊ ၄:၁၃)

–  “ထို သို့ ဆု တောင်း ပ ဌ နာ ပြု ပြီး မှ၊ စု ဝေး သော အ ရပ် သည် တုန် လှုပ် ၍၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် သ ဖြင့်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ရဲ ရင့် စွာ ဟော ပြော ကြ ၏” (တ၊ ၄:၃၁)

ယ ခင် က အ ကြောက် လွန် ၍ သ ခင် ခ ရစ် တော် အား သုံး ကြိမ် တိုင် တိုင် ငြင်း ပယ် ခဲ့ သော တ မန် တော် ပေ တ ရု သည်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သူ ၏ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် ပြီး နောက် မည် သည့် အ ရာ ကို မျှ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ တော့ ပေ။ လူ တိုင်း ကြောက် ရွံ့ ရို သေ ရ သည့် အာ ဏာ ပိုင် များ ကို လည်း ရဲ ဝံ့ စွာ ရင် ဆိုင် ပြီး ပြော လို သည့် စ ကား များ ကို ပြတ် သား စွာ ပြော နိုင် ခဲ့ သည်။ သူ့ ဘ ဝ ၏ နောက် ဆုံး ပိုင်း တွင် သူ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း ကြောင့် ကား တိုင် ပေါ် ဇောက် ထိုး ဆွဲ ၍ အ သတ် ခံ ရ သည် အ ထိ ရဲ ရင့် ပြီး သစ္စာ ရှိ သူ ဖြစ် သွား သည်။

ရှင် ပေ တ ရု ကဲ့ သို့ ပင် အ ခြား တ မန် တော် များ နှင့် က န ဦး ယုံ ကြည် သူ များ၊ အ သင်း တော် ခေါင်း ဆောင် များ သည် လည်း၊ အ လွန် ရက် စက် ကြမ်း ကြုတ် သည့် နည်း လမ်း မျိုး စုံ နှင့် ညှင်း ပန်း  နှိပ် စက် သတ် ဖြတ် ခြင်း ခံ ရ မည် ကို လုံး ဝ ကြောက် ရွံ့ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ၊ ဧ ဝံ ‌ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ ပွား ရေး အ တွက် ရဲ ရင့် စွာ လုပ် ဆောင် ခဲ့ ကြ သည်။ ထို အ ထဲ မှ သာ သ နာ့ အာ ဇာ နည် တစ် ဦး ကို သမ္မာ ကျမ်း စာ ထဲ တွင် ဘု ရား သ ခင် က မှတ် တမ်း တင် ခဲ့ သည်။

–   “စာ တန် နေ ရာ အ ရပ် ၌ သင် တို့ တွင် အ သေ သတ် ခြင်း ကို ခံ ရ သော အန္တိ ပ သည် သစ္စာ ရှိ ၍ ငါ့ ဘက် ၌ သက် သေ ခံ ရ သော နေ့ ရက် ကာ လ တွင် ပင်၊ သင် သည် ငါ ၏ နာ မ ကို စွဲ ကိုင် ၏။ ငါ ၏ ယုံ ကြည် ခြင်း တ ရား ကို မ စွန့် မ ပယ်” (ဗျာ၊ ၁၂:၁၃)

အ သင်း တော် သ မိုင်း အ ရ အန္တိ ပ သည် တ မန် တော် ရှင် ယော ဟန် က ပေ ရ ဂံ မြို့ (ယ ခု ခေတ် တူ ရ ကီ နိုင် ငံ Bergama မြို့) တွင် သင်း အုပ် အ ဖြစ် အ မှု တော် ဆောင် ရန် လက် တင် ခန့် ထား ခြင်း ခံ ရ သူ ဖြစ် သည်။ သူ သည် အေ ဒီ ၉၂ ခု နှစ် တွင် ပေ ဂ ရံ မြို့  ၌ ကြေး နွား ရုပ် အ တွင်း ထည့် ပြီး၊ အ ရှင် လတ် လတ်၊ အ ပြင် မှ မီး အေး အေး ဖြင့် တစ် ဖြည်း ဖြည်း ခြင်း မီး ရှို့ အ သတ် ခံ ရ သည်။

၆)     ဝိ ညာဉ် ဆု ကျေး ဇူး အ မျိုး မျိုး ကို ရ ရှိ ခြင်း

–   “ပင် တေ ကုတ္တေ ပွဲ နေ့ ရောက် သော အ ခါ၊ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် တ ညီ တ ညွတ် တည်း စည်း ဝေး ၍ နေ ကြ ၏။ ထို အ ခါ လေ ပြင်း မုန် တိုင်း ကဲ့ သို့ သော အ သံ သည် တ ခ ဏ ခြင်း တွင် ကောင်း ကင် မှ လာ ၍၊ ထို သူ တို့ နေ ထိုင် သော အိမ် ကို ဖြည့် လေ ၏။ ထို ခ ဏ ခြင်း တွင် ကွဲ ပြား သော လျှာ တို့ သည် မီး လျှာ ကဲ့ သို့ ထင် ရှား ၍၊ ထို သူ အ သီး အ သီး တို့ အ ပေါ် ၌ တည် နေ ကြ ၏။ ထို သူ အ ပေါင်း တို့ သည် လည်း သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ၍၊ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဟော ပြော သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ သည် အ တိုင်း အ မျိုး မျိုး သော ဘာ သာ စ ကား အား ဖြင့် ဟော ပြော ကြ ၏” (တ၊ ၂:၁-၄)

–   “ထို သို့ ပေး တော် မူ သော ကျေး ဇူး တော် အ တိုင်း ငါ တို့ သည် အ သီး သီး အ ပြား ပြား သော ဆု များ ကို ခံ ရ သည် ဖြစ် ၍၊ ပ ရော ဖက် အ ရာ ရှိ လျှင်၊ ယုံ ကြည် ခြင်း ၏ ပ မာ ဏ ကို ရ သည် အ တိုင်း ပ ရော ဖက် ပြု ကြ ကုန် အံ့။ ဓမ္မ ဆ ရာ အ ရာ ရှိ လျှင်၊ ဓမ္မ ဆ ရာ ၏ အ မှု ကို ဆောင် ရွက် ကြ ကုန် အံ့။ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး သော သူ သည် ထို အ မှု ကို ဆောင် ရွက် စေ။ နှိုး ဆော် သွေး ဆောင် သော သူ သည် ထို အ မှု ကို ဆောင် ရွက် စေ။ အ စွန့် အ ကြဲ ဝေ ငှ သော သူ သည် လျစ် လျူ သော စိတ် နှင့် ဝေ ငှ စေ။ အုပ် ချုပ် သော သူ သည် လုံ့ လ ဝိ ရိ ယ နှင့် အုပ် ချုပ် စေ။ မ စ သ နား ခြင်း အ မှု ကို ပြု သော သူ သည် စေ တ နာ စိတ် နှင့် ပြု စေ” (ရော၊ ၁၂:၆-၈)

–   “ကောင်း သော အ ကျိုး အ လို ငှါ သာ ဝိ ညာဉ် တော် ကို လူ အ သီး အ သီး တို့ အား ထင် ရှား စွာ ပေး တော် မူ လျက် ရှိ ၏။ အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် တ ယောက် သော သူ အား ပ ညာ တ ရား ကို ပေး တော် မူ ၏။ ထို ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် တ ယောက် သော သူ အား ထိုး ထွင်း ခြင်း တ ရား ကို ပေး တော် မူ ၏။ ထို ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် တ ယောက် သော သူ အား ယုံ ကြည် ခြင်း ကို ပေး တော် မူ ၏။ ထို ဝိ ညာဉ် တော် အား ဖြင့် တ ယောက် သော သူ အား အ နာ ရော ဂါ ကို ငြိမ်း စေ နိုင် သော အ ခွင့် ကို ပေး တော် မူ ၏။ တ ယောက် သော သူ အား၊ တန် ခိုး ကို ပြ နိုင် သော အ ခွင့် ကို ၎င်း၊ တ ယောက် သော သူ အား ပ ရော ဖက် ပြု နိုင် သော အ ခွင့် ကို ၎င်း၊ တ ယောက် သော သူ အား စိတ် ဝိ ညာဉ် တို့ ကို ပိုင်း ခြား ၍ သိ နိုင် သော အ ခွင့် ကို ၎င်း၊ တ ယောက် သော သူ အား အ မျိုး မျိုး သော ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော နိုင် သော အ ခွင့် ကို ၎င်း၊ တ ယောက် သော သူ အား ထို ဘာ သာ စ ကား ၏ အ နက် ကို ဘော် ပြ နိုင် သော အ ခွင့် ကို ၎င်း ပေး တော် မူ ၏။ ဤ အ ခွင့် ရှိ သ မျှ တို့ ကို တ ပါး တည်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ပြု ပြင် ၍ လူ အ သီး အ သီး တို့ အား အ သီး အ သီး ခံ ရ သော အ ခွင့် ကို အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဝေ ငှ ၍ ပေး တော် မူ ၏” (၁ ကော၊ ၁၂:၇-၁၁)

–   “ထို စ ကား ကို မြွက် ဆို စဉ်၊ နှုတ် က ပတ် တ ရား တော် ကို ကြား နာ ရ သော သူ အ ပေါင်း တို့ အ ပေါ် သို့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် သက် ရောက် တော် မူ ၏။ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ အ ပေါ် သို့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ ကျေး ဇူး ကို သွန်း လောင်း သော ကြောင့်၊ အ ရေ ဖျား လှီး ခြင်း ကို ခံ သော သူ တည်း ဟူ သော ပေ တ ရု နှင့် ပါ သ မျှ သော တ ပည့် တော် တို့ သည် မိန်း မော တွေ ဝေ ခြင်း ရှိ ကြ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် အ မျိုး မျိုး သော ဘာ သာ စ ကား အား ဖြင့် ပြော ၍၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း သည် ကို ကြား ကြ လေ ၏” (တ၊ ၁၀:၄၄-၄၆)

သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ယုံ ကြည် သူ များ ၏ ခန္ဓာ ကိုယ် အ ထဲ သို့ ဝင် ရောက် ကျိန်း ဝပ် သော အ ခါ၊ ထို ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် အ တူ ဘု ရား သ ခင် ထံ မှ ဆု ကျေး ဇူး များ စွာ အ တူ ပါ ဝင် လာ သည်။ သို့ သော် ယုံ ကြည် သူ တိုင်း က ဆု ကျေး ဇူး အား လုံး ကို ပိုင် ဆိုင် ကြ ခြင်း မ ဟုတ် ပါ။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဝေ ငှ ပေး သည် ဟု ကျမ်း စာ က တိ ကျ စွာ ဖော် ပြ ထား ပါ သည်။ ထို့ အ ပြင် အ ချို့ ဆု ကျေး ဇူး များ ကို ယုံ ကြည် သူ အား လုံး က အ မြဲ တမ်း ရ ရှိ ခြင်း ဖြစ် ပြီး (ဥ ပ မာ၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ၊ ယုံ ကြည် ခြင်း)၊ အ ချို့ ဆု ကျေး ဇူး များ ကို မူ လို အပ် သူ များ အား လို အပ် သည့် အ ချိန် တွင် လို အပ် သည့် အ တိုင်း အ တာ အ လျှောက်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က အ လို တော် ရှိ သည် အ တိုင်း ဝေ မျှ ပေး ခြင်း ဖြစ် သည် (ဥ ပ မာ၊ အ နာ ရော ဂါ ငြိမ်း စေ ခြင်း၊ အ မျိုး မျိုး သော ဘာ သာ စ ကား ပြော နိုင် ခြင်း၊ ထို ဘာ သာ စ ကား အ နက် ကို ပြန် နိုင် ခြင်း)။ ထို ကဲ့ သို့ ဆု ကျေး ဇူး များ ခံ စား ရ ရှိ ပုံ ကို ရှင်း လင်း စွာ သ ဘော မ ပေါက် ကြ ခြင်း ကြောင့် လွဲ မှား စွာ ခံ ယူ ကျင့် သုံး မှု များ ယ နေ့ ခ ရစ် ယာန် များ လော က တွင် တွေ့ မြင် နေ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည်။

၇)     အံ့ ဩ ဘွယ် တန် ခိုး နိ မိတ် လက္ခ ဏာ များ ပြု နိုင် ခြင်း

–   “ပေ တ ရု က လည်း၊ ငါ ၌ ရွှေ ငွေ မ ရှိ။ ရှိ သည့် အ ရာ ကို သင့် အား ငါ ပေး မည်။ နာ ဇ ရက် မြို့ သား ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ တော် အား ဖြင့် ထ ၍ လှမ်း သွား လော့ ဟု ဆို လျက်၊ သူ ၏ လက်ျာ လက် ကို ကိုင် ဆွဲ ၍ ချီ ကြွ လေ သော ခ ဏ ခြင်း တွင်၊ ခြေ နှစ် ဘက် ဖ မျက် စိ တို့ သည် စွမ်း အား ကို ရ သ ဖြင့်၊ ရုတ် တ ရက် ထ ၍ မတ် တတ် ရပ် ပြီး လျှင် လှမ်း သွား လေ ၏။ သွား လျက်၊ ခုန် လျက်၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ချီး မွမ်း လျက်၊ တ မန် တော် တို့ နှင့် အ တူ ဗိ မာန် တော် သို့ ဝင် လေ ၏” (တ၊ ၃:၆-၈)

–   “ပေါ လု သည် လည်း၊ သူ တို့ အ ပေါ် ၌ လက် ကို တင် လျှင်၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် သည် ဆင်း သက် တော် မူ သ ဖြင့်၊ ထို သူ တို့ သည် အ မျိုး မျိုး သော ဘာ သာ စ ကား ကို ပြော ၍ ပ ရော ဖက် ပြု ကြ ၏” (တ၊ ၁၉:၆)

–   “ပေါ လု သုံး သော ပ ဝါ၊ ခါး ပန်း တ ခု ခု ကို အ နာ ရော ဂါ ရှိ သော သူ တို့ ဆီ သို့၊ ပေး လိုက် ၍၊ သူ တို့ သည် အ နာ ရော ဂါ နှင့် ကင်း လွတ် ကြ ၏။ နတ် ဆိုး တို့ လည်း ထွက် သွား ကြ ၏” (တ၊ ၁၉:၁၂)

–   “ခု နစ် ရက် တွင် ပ ဌ မ နေ့ ရက် ၌ မုန့် ကို ဖဲ့ ခြင်း ငှါ စည်း ဝေး ကြ သော အ ခါ၊ ပေါ လု သည် နက် ဖြန် နေ့ ၌ ထွက် သွား မည် ဖြစ် ၍၊ သန်း ခေါင် တိုင် အောင် ဟော ပြော လျက် နေ လေ ၏။ . . . ဥ တု ခု အ မည် ရှိ သော လု လင် တ ယောက် သည် ပြ တင်း ပေါက် နား မှာ ထိုင် ၍ အိပ် ပျော် ကျူး လွန် လျက် နေ ၏။ ပေါ လု သည် ကြာ မြင့် စွာ ဟော ပြော သည် တွင်၊ ထို သူ သည် အိပ် ပျော် လျက် အိမ် သုံး ဆင့် အ ထက် မှ အောက် သို့ လျော့ ကျ ၍ သေ သည် ကို သူ တို့ သည် ချီ ကြွ ကြ ၏။ ပေါ လု သည် လည်း အောက် သို့ ဆင်း ၍ သူ ၏ အ ပေါ် သို့ ကိုယ် ကို လှဲ လျက် ဖက် ယမ်း ပြီး မှ၊ အုတ် အုတ် သဲ သဲ မ ပြု ကြ နှင့်။ သူ သည် အ သက် ရှိ ၏ ဟု ဆို ၍ တက် ပြန် လေ ၏။ . . . အ သက် ရှင် လျက် ရှိ သော ထို လု လင် ကို ဆောင် ယူ ခဲ့ ၍၊ အ လွန် သက် သာ ခြင်း ရှိ ကြ ၏” (တ၊ ၂၀:၇-၁၂)

–   “ကုန်း ပေါ် သို့ ရောက် သော အ ခါ၊ ထို ကျွန်း ကား မေ လိ တေ ကျွန်း ဖြစ် သည် ကို သိ ကြ ၏။ မိုဃ်း ရွာ ၍ ချမ်း သော ကြောင့် လူ ရိုင်း တို့ သည် မီး မွေး ပြီး လျှင်၊ ငါ တို့ အ ပေါင်း ကို လက် ခံ ၍ အ ထူး သ ဖြင့် ကျေး ဇူး ပြု ကြ ၏။ ပေါ လု သည် ထင်း ကို စု သိမ်း ၍ မီး ပေါ် မှာ ထည့် စဉ် တွင်၊ မြွေ ဆိုး သည် မီး ငွေ့ ထဲ က ထွက် ၍ ပေါ လု ၏ လက် ကို တွယ် လျက် နေ ၏။ . . . ပေါ လု သည် မြွေ ကို မီး ထဲ သို့ ခါ ချ ၍ အ ဘယ် ဘေး မျှ မ သင့်။ သူ သည် တ ကိုယ် လုံး ရောင် မည်၊ တ ခ ဏ ခြင်း တွင် လဲ ၍ သေ မည် ဟု ထို သူ တို့ သည် ကြာ မြင့် စွာ ငံ့ လင့် သော် လည်း၊ သူ ၌ မ ကောင်း သော အ ပြစ် တ စုံ တ ခု ကို မျှ မ မြင် လျှင် သ ဘော ပြောင်း လဲ ၍ ဤ သူ ကား နတ် ဘု ရား ဖြစ် သည် ဟု ဆို ကြ ၏” (တ‌၊ ၂၈:၁-၆)

–   “ထို အ ရပ် နှင့် မ နီး မ ဝေး ပု ဗ လိ အ မည် ရှိ သော ကျွန်း သူ ကြီး ၏ နေ ရာ ရှိ ၏။ . . . ပု ဗ လိ မင်း ၏ အ ဘ သည် ဖျား နာ နှင့် ဝမ်း ကျ သွေး သွန် နာ စွဲ ၍၊ တုံး လုံး နေ သည် ကို ပေါ လု ဝင် ၍ ဆု တောင်း ပြီး မှ၊ သူ့ အ ပေါ် ၌ လက် တင် ၍ အ နာ ကို ငြိမ်း စေ ၏။ ဤ သို့ ပြု သော ကြောင့်၊ ထို ကျွန်း ၌ အ နာ ရော ဂါ စွဲ သော အ ခြား သူ ရှိ သ မျှ တို့ သည် လာ ၍ ချမ်း သာ ခြင်း ကို ရ ကြ ၏” (တ၊ ၂၈:၇-၉)

တ မန် တော် ဝတ္ထု ၌ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ သည့် တ မန် တော် များ အံ့ ဩ ဘွယ် တန် ခိုး ပြ ခြင်း များ ကို များ စွာ ဖတ် ရ ပါ သည်။ သို့ သော် ဤ ကဲ့ သို့ အ နာ ရော ဂါ ငြိမ်း စေ နိုင် ခြင်း ဆု ကျေး ဇူး သည် အ မြဲ မ ဟုတ်၊ ယာ ယီ ဆု ကျေး ဇူး ဖြစ် ပါ သည်။ တ မန် တော် ရှင် ပေါ လု စ တင် ပြောင်း လဲ အ မှု တော် ဆောင် စဉ် တွင် တန် ခိုး နိ မိတ် လက္ခ ဏာ များ စွာ ပြ ခဲ့ သည်။ အ ခြား သူ များ အား အ နာ ငြိမ်း စေ နိုင် သည် သာ မ က၊ အ သက် ကို ပင် ပြန် ရှင် သန် စေ နိုင် ခဲ့ သည်။ သို့ သော် နောက် ပိုင်း တွင် ထို အ နာ ရော ဂါ ငြိမ်း စေ နိုင် ခြင်း ဆု ကျေး ဇူး မ ရ တော့ သ ဖြင့် သူ ကိုယ် တိုင် ခံ စား ရ သည့် အ နာ အ တွက် ဘု ရား သ ခင် ထံ ဆု တောင်း ရ သည်။

–   “ငါ ခံ ရ သော ဗျာ ဒိတ် တော် အ လွန် ထူး မြတ် ၍ ငါ သည် ထောင် လွှား သော စိတ် မ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ့ ကို ဒဏ် ခတ် သော စာ တန် ၏ တ မန် တည်း ဟူ သော ငါ့ ကိုယ် ၌ စူး သော ဆူး ကို ပေး တော် မူ ၏။ ထို ဆင်း ရဲ ခြင်း နှင့် ကင်း လွတ် မည် အ ကြောင်း သုံး ကြိမ် မြောက် အောင် သ ခင် ဘု ရား ကို ငါ ဆု တောင်း ၍ အ သ နား တော် ခံ ပြီး လျှင်၊ ငါ့ ကျေး ဇူး သည် သင့် အ ဘို့ လောက် ပေ ၏။ ငါ့ တန် ခိုး သည် အား နည်း ခြင်း အ ဖြစ် ၌ စုံ လင် တတ် သည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (၂ ကော၊ ၁၂:၇-၉)

တိ မော သေ ကို လည်း ရော ဂါ ပျောက် စေ ရန် မ တတ် နိုင် ဘဲ၊ စ ပျစ် ရည် အ နည်း ငယ် သောက် သုံး ရန် တိုက် တွန်း ခဲ့ ရ သည်။

–   “သင် ၏ ရင် ထဲ ၌ အ ကျိုး ဖြစ် စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း၊ မ ကြာ မ ကြာ ခံ ရ သော ရော ဂါ ကြောင့် ၎င်း၊ ယ ခု မှ စ ၍ ရေ ကို သာ မ သောက် ဘဲ၊ စ ပျစ် ရည် အ နည်း ငယ် ကို သုံး လော့” (၁ တိ၊ ၅:၂၃)

ဧ ပ ဖြော ဒိတ် အ သည်း အ သန် ဖျား နာ သည် ကို လည်း အ နာ မ ငြိမ်း စေ နိုင် ခဲ့။ အောက် ပါ ကျမ်း ပိုဒ် အ ရ ဧ ပ ဖြော ဒိတ် သည် ဆု တောင်း ခြင်း အား ဖြင့် တ ဖြည်း ဖြည်း သက် သာ လာ ကြောင်း သိ နိုင် သည်။

–   “သို့ သော် လည်း ဆောင် ရွက် ခြင်း၊ စစ် တိုက် ခြင်း အ မှု ၌ ငါ ၏ အ ပေါင်း အ ဘော်၊ ငါ့ ကို ပြု စု သော သူ တည်း ဟူ သော သင် တို့ တ မန်၊ ငါ့ ညီ ဧ ပ ဖြော ဒိတ် ကို သင် တို့ ရှိ ရာ သို့ ယ ခု စေ လွှတ် သင့် သည် ဟု ငါ ထင် မှတ် ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ သူ သည် နာ ကြောင်း ကို သင် တို့ ကြား သိ သော ကြောင့်၊ သူ သည် သင် တို့ အ ပေါင်း ကို လွမ်း ဆွတ် ၍ စိတ် မ သာ လျက် နေ ၏။ သူ သည် သေ လု အောင် နာ သည် မှန် ၏။ ထို အ ခါ ဘု ရား သ ခင် သည် သူ့ ကို သ နား တော် မူ ၏။ သူ့ ကို သာ သ နား တော် မူ သည် မ ဟုတ်။ ငါ ၌ ဝမ်း နည်း ခြင်း အ ဆင့် ဆင့် အ ထပ် ထပ် မ ရှိ စေ ခြင်း ငှါ၊ ငါ့ ကို လည်း သ နား တော် မူ ၏” (ဖိ၊ ၂:၂၅-၂၇)

ထို ကြောင့် အ နာ ရော ဂါ ငြိမ်း စေ နိုင် သော ဆု ကျေး ဇူး သည် လည်း၊ အ မြဲ တမ်း တည် နေ သည့် ဆု ကျေး ဇူး မျိုး မ ဟုတ် ဘဲ၊ သန့် ရှင်း‌ သော ဝိ ညာဉ် တော် က လို အပ် သော သူ ကို လို အပ် သော အ ချိန် တွင် လို အပ် သော အ တိုင်း အ တာ ဖြင့် ဝေ မျှ သော ဆု ကျေး ဇူး မျိုး ဖြစ် ကြောင်း သိ ရ သည်။

၈)     ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ မြင် နိုင် ခြင်း

–   “ထို အ ခါ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ့ ကို ချီ ၍၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကျိန်း ဝပ် တော် မူ ရာ အ ရပ် မှ ဘုန်း တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သ တည်း ဟု၊ ငါ့ နောက် ၌ ကြီး စွာ သော လှုပ် ရှား ခြင်း အ သံ ကို ငါ ကြား ၏။ တ ခု နှင့် တ ခု စပ် လျက် ရှိ သော သတ္တ ဝါ တို့ ၏ အ တောင် များ မြည် သံ ကို ၎င်း၊ သူ တို့ အ နား မှာ ဘီး များ မြည် သံ ကို ၎င်း၊ ကြီး စွာ သော လှုပ် ရှား ခြင်း အ သံ ကို ၎င်း ငါ ကြား ရ ၏။ ဝိ ညာဉ် တော် သည် ငါ့ ကို ချီ သွား တော် မူ ၍၊ ငါ သည် ခါး သော စိတ်၊ ပူ ပန် သော စိတ် နှင့် လိုက် ရ ၏။ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ လက် တော် သည် ငါ့ အ ပေါ် မှာ လေး လံ စွာ တင် လျက် ရှိ ၏။ သိမ်း သွား ခြင်း ကို ခံ ရ ၍၊ ခေ ဗာ မြစ် နား၊ တေ လ ဗိ ဗ ရွာ မှာ နေ ရာ ကျ သော သူ တို့ ရှိ ရာ သို့ ငါ ရောက် ၍၊ သူ တို့ နေ ရာ အ ရပ် ၌ ခု နစ် ရက် ပတ် လုံး မိန်း မော တွေ ဝေ လျက် နေ ၏” (ယေ ဇ၊ ၃:၁၂-၁၅)

–   “ထို စ ကား ကို ကြား လျှင် နှ လုံး ကွဲ ပြတ် မ တတ် ဖြစ် ၍၊ သ တေ ဖန် ၌ အံ သွား ခဲ ကြိတ် ခြင်း ကို ပြု ကြ လေ ၏။ သူ သည် လည်း သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် သ ဖြင့်၊ ကောင်း ကင် သို့ စေ့ စေ့ ကြည့် မျှော် ၍ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဘုန်း တော် ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ လက်ျာ တော် ဘက် ၌ ယေ ရှု ရပ် နေ သည် ကို ၎င်း မြင် လျှင်၊ ကြည့် ပါ။ ကောင်း ကင် ဖွင့် လှစ် သည် ကို ၎င်း၊ လူ သား သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ လက်ျာ တော် ဘက် ၌ ရပ် နေ သည် ကို ၎င်း ငါ မြင် သည် ဟု ဆို ၏” (တ၊ ၇:၅၄-၅၆)

–   “. . . သင် တို့ အစ် ကို ငါ ယော ဟန် သည်၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ နှုတ် က ပတ် နှင့် ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ သက် သေ ခံ တော် မူ ချက် ကြောင့်၊ ပတ် မု ကျွန်း မှာ နေ ရ စဉ် တွင်၊ သ ခင် ဘု ရား နေ့ ၌ ဝိ ညာဉ် တော် ကို ခံ ရ ၍၊ တံ ပိုး ခ ရာ အ သံ ကဲ့ သို့ ငါ့ နောက် ၌ မြည် သော အ သံ ကြီး ကို ကြား ၏။ မြည် သော အ ချက် ဟူ မူ ကား၊ သင် သည် မြင် သော အ ရာ ကို စာ စောင် ၌ ရေး ထား ၍၊ ဧ ဖက် မြို့၊ စ မု ရ န မြို့၊ ပေ ရ ဂံ မြို့၊ သွာ တိ ရ မြို့၊ သာ ဒိ မြို့၊ ဖိ လ ဒေ လ ဖိ မြို့၊ လော ဒိ ကိ မြို့ ၌ ရှိ သော အ သင်း တော် ခု နစ် ပါး ထံ သို့ ပေး လိုက် လော့ ဟု ဆို သ တည်း” (ဗျာ၊ ၁:၉-၁၁)

ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ မြင် ခြင်း ကို ဓမ္မ ဟောင်း မှာ ရော ဓမ္မ သစ် မှာ ပါ အ များ အ ပြား တွေ့ ရ ပါ သည်။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က ‌ဗျာ ဒိတ် ရူ ပါ ရုံ မြင် စေ ခြင်း မှာ အ ကြောင်း မဲ့ မ ဟုတ် ပါ။ ယုံ ကြည် သူ များ ၏ အ ကျိုး အ တွက် ဖြစ် ပါ သည်။ ပေ ရ သိ ရှင် ဘု ရင် ကု ရု မင်း လက် ထက် တွင် ယု ဒ လူ များ သည် မျက် နှာ သာ ပေး ခြင်း ခံ ရ သည်။ အ ကြောင်း မှာ လွန် ခဲ့ သော နှစ် ၂၀၀ ခန့် က ပ ရော ဖက် ဟေ ရှာ ယ ၏ ကျမ်း စာ (ဟေ ရှာ၊ ၄၄:၂၈) တွင် ကု ရု မင်း အ ကြောင်း ကြို တင် ဟော ပြော ရေး ထား သည် ကို ကု ရု မင်း ဖတ် ရ သော အ ခါ ယု ဒ လူ များ ဗိ မာန် တော် ပြန် လည် တည် ဆောက် ရန် ကု ရု မင်း က အ ခွင့် ပေး ကူ ညီ ခြင်း ဖြစ် သည်။

ဓမ္မ သစ် ကာ လ တွင် လည်း ရှင် ယော ဟန် ၏ ဗျာ ဒိတ် ကျမ်း သည် အ နာ ဂတ် ကို ကြို တင် ပြော ကြား သည် ဟော ကိန်း များ နှင့် ပြည့် နှက် နေ သည်။ ယုံ ကြည် သူ များ ၏ အ ကျိုး အ တွက် ပင် ဖြစ် သည်။ အ နာ ဂတ် တွင် ပေါ် လာ မည့် အန္တိ ခ ရစ် သည် ကြီး စွာ သော နိ မိတ် လက္ခ ဏာ များ ကို ပြ ပြီး ကောင်း ကင် မှ မီး ကျ စေ မည် (ဗျာ၊ ၁၃:၁၃)၊ သား ရဲ ရုပ် တု ကို စ ကား ပြော စေ နိုင် မည်၊ အ သက် သွင်း နိုင် မည် (ဗျာ၊ ၁၃:၁၅)၊ ကမ္ဘာ့ စီး ပွား ရေး ကို ထိန်း ချုပ် မည် (ဗျာ၊ ၁၃:၁၆-၁၇) စ သ ဖြင့် ကြို တင် သိ ထား သော အ ခါ ထို ကဲ့ သို့ အ ဖြစ် မျိုး ဆိုက် ‌ရောက် လာ ချိန် ၌ ယုံ ကြည် သူ များ သည် ယိုင် လဲ ခြင်း မ ရှိ ဘဲ တည် ကြည် စွာ အ သက် ရှင် နိုင် မည် ဖြစ် သည်။

၉)     ဝိ ညာဉ် အ ကျိုး (အ သီး) များ ကို ရ ရှိ ခြင်း

–   “ဝိ ညာဉ် ပ က တိ ၏ အ ကျိုး မူ ကား၊ ချစ် ခြင်း၊ ဝမ်း မြောက် ခြင်း၊ ငြိမ် သက် ခြင်း၊ စိတ် ရှည် ခြင်း၊ ကျေး ဇူး ပြု ခြင်း၊ ကောင်း မြတ် ခြင်း၊ သစ္စာ စောင့် ခြင်း၊ နူး ညံ့ သိမ် မွေ့ ခြင်း၊ ကာ မ ဂုဏ် ချုပ် တည်း ခြင်း ပေ တည်း” (ဂ လ၊ ၅:၂၂)

“ဝိ ညာဉ် ပ က တိ အ ကျိုး” ဟု ဆို ရာ တွင် “အ ကျိုး” ကို မူ ရင်း ဟေ လ သ ဂ ရိ ဘာ သာ ဖြင့် καρπὸς (အ သံ ထွက် karpos) ဟု ရေး ပြီး “အ သီး” ဟု အ ဓိပ္ပါယ် ရ သည်။ အ ဘယ် ကြောင့် ဆ ရာ ယု ဒ သန် က “အ သီး” ဟု မ ပြန် ဘဲ “အ ကျိုး” ဟု ပြန် သည် ကို ကျွန် တော် မ သိ ပါ။ သို့ သော် ကျွန် တော် ထင် သည် မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ဆက် စပ် ခြင်း ကို မ မေ့ လျှော့ ရန် ဖြစ် နိုင် ပါ သည်။ အ ကြောင်း မှာ “အ သီး” ဟု ပြော လျှင် လူ များ က “အ ပင်” ကို ဂ ရု မ စိုက် ကြ ပါ။ သ ရက် သီး၊ သင်္ဘော သီး၊ သ ခွား သီး စ သ ဖြင့် ပြော ဆို သော အ ခါ မည် သူ က မျှ ထို အ သီး တို့ ၏ အ ပင် များ ကို ဆက် စပ် တွေး မိ ကြ ခြင်း မ ရှိ ပါ။ သို့ သော် “သူ စာ ကြိုး စား တဲ့ အ ကျိုး ကြောင့် ပ ထ မ ရ တယ်” ဟု ပြော သော အ ခါ “ပ ထ မ” ဆို သည် ထက် “စာ ကြိုး စား ခြင်း” ဆို သည် ကို လူ များ ပို ပြီး အာ ရုံ စိုက် မိ ကြ ပေ မည်။ ဤ ကျမ်း ပိုဒ် တွင် လည်း အ ကျိုး ဟု သုံး ခြင်း အား ဖြင့် “အ ကျိုး” ကို ဖြစ် စေ သော ဝိ ညာဉ် တော် ကို လူ များ သ တိ ပြု မိ မည် ဖြစ် သည်။

ခြုံ ငုံ သုံး သပ် ချက်

ယုံ ကြည် သူ များ ၏ အ သက် တာ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ၏ အ ခန်း ကဏ္ဍ မှာ မ ရှိ မ ဖြစ် အ ရေး ကြီး လှ ပြီး၊ လွန် စွာ နက် ရှိုင်း ကျယ် ပြန့် လှ ပါ သည်။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ သည့် ယုံ ကြည် သူ တစ် ဦး ၏ စွမ်း ဆောင် နိုင် မှု မှာ လည်း အံ့ မ ခန်း ပင် ဖြစ် သည်။

သို့ သော် ယုံ ကြည် သူ များ သ တိ ပြု ရန် မှာ၊ မိ မိ အ ထဲ တွင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ကျိန်း ဝပ် တိုင်း မိ မိ သည် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် အ လို အ လျှောက် ပြည့် ဝ လာ မည် မ ဟုတ် ပါ။ ကျိန်း ဝပ် သည့် ဝိ ညာဉ် တော် က မိ မိ အ သက် တာ ကို လွှမ်း မိုး အုပ် ချုပ် ခြင်း ရှိ မှ သာ ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ ခြင်း ဖြစ် ပေ မည်။ ကျိန်း ဝပ် သည့် ဝိ ညာဉ် တော် က မ လွှမ်း မိုး ဘဲ၊ ဇာ တိ သ ဘော က လွှမ်း မိုး နေ လျှင် မည် သို့ မျှ ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ မည် မ ဟုတ် ပါ။ ကျိန်း ဝပ် သည့် ဝိ ညာဉ် တော် ကို စိတ် နာ စေ ခြင်း သာ ဖြစ် ပေ မည်။ ဤ အ ကြောင်း ကို ကျွန် တော် “သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နှင့် ပြည့် ဝ ခြင်း” ဆို သည့် ခေါင်း စဉ် ဖြင့် သီး သန့် ဆောင်း ပါး ရေး သား ထား ပါ သည်။

ဤ သာ သ နာ ခေတ် ကာ လ တွင် ကမ္ဘာ မြေ ကြီး ပေါ် ၌ လှုပ် ရှား လုပ် ဆောင် နေ သူ မှာ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဖြစ် ပါ သည်။ ထို ကြောင့် ယုံ ကြည် သူ များ အ နေ ဖြင့်၊ မိ မိ ကိုယ် ခန္ဓာ အ ထဲ တွင် ကျိန်း ဝပ် နေ သော ဘု ရား သ ခင် ၏ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အ ကြောင်း ကို ကောင်း စွာ သိ နား လည် ပြီး၊ ထို ဝိ ညာဉ် တော် အား မိ မိ ကိုယ် ခန္ဓာ နှင့် စိတ် ဝိ ညာဉ် ကို လုံး ဝ ထိန်း ချုပ် ခွင့် ပေး ခြင်း အား ဖြင့် ဘု ရား ဘုန်း ထင် ရှား စေ သူ များ ဖြစ် ရန် ဆု မွန် ကောင်း တောင်း လိုက် ရ ပါ သည် ခင် ဗျား။