စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ပြန် သွား

Published: 09/07/2021 Last Edited: 23/12/2022

နောင် တ ဆို သည် မှာ . . .

ဘာ သာ စ ကား တစ် မျိုး ကို နောက် ဘာ သာ စ ကား တစ် မျိုး အ ဖြစ် ဘာ သာ ပြန် တဲ့ အ ခါ မှာ၊ တစ် ချို့ စ ကား လုံး ဝေါ ဟာ ရ တွေ ကို ဆို လို ရင်း အ နက် အ ဓိပ္ပါယ် ထပ် တူ ညီ အောင် ဘာ သာ ပြန် လို့ ရ ပေ မဲ့၊ တစ် ချို့ ဝေါ ဟာ ရ တွေ ကို တော့ အ တိ အ ကျ အ ဓိပ္ပါယ် ထွက် အောင် ပြန် လို့ မ ရ ဘူး။ ဒါ ဟာ ဘာ သာ စ ကား တိုင်း ရဲ့ ထူး ခြား ချက် ပါ။ ဥ ပ မာ၊ မြန် မာ စ ကား လုံး “မေတ္တာ” ကို အင်္ဂ လိပ် လို “love” လို့ တိုက် ရိုက် ပြန် ဆို နိုင် ပေ မဲ့၊ “အား နာ တယ်” ဆို တဲ့ ဝေါ ဟာ ရ ကို ကျ တော့ သူ နဲ့ ထပ် တူ ညီ တဲ့ စ ကား လုံး အင်္ဂ လိပ် ‌ဝေါ ဟာ ရ မှာ မ ရှိ တဲ့ အ တွက် အ ဘိ ဓာန် တွေ မှာ “be embarrassed by feelings of respect, delicacy; be restrained by fear of offending” လို့ ဖော် ပြ တာ တွေ့ ရ တယ်။

အဲ သ လို ဘဲ၊ သမ္မာ ကျမ်း စာ ရဲ့ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ စ ကား နဲ့  ဂ ရိ (ဟေ လ သ) စ ကား တွေ ကို ဆ ရာ ယု ဒ သန် က မြန် မာ ဘာ သာ ပြန် တဲ့ အ ခါ မှာ တစ် ချို့ စ ကား လုံး တွေ ကို မူ ရင်း အ ဓိပ္ပါယ် ထွက် အောင် ပြန် ဆို နိုင် ပေ မဲ့၊ တစ် ချို့ စ ကား လုံး တွေ ကို တော့ အ ဓိပ္ပါယ် ထပ် တူ ညီ တဲ့ မြန် မာ ဝေါ ဟာ ရ မ ရှိ တဲ့ အ တွက်၊ အ နီး စပ် ဆုံး အ ဓိပ္ပါယ် ဆင် တူ တဲ့ စ ကား လုံး တွေ နဲ့ ဆီ လျော် အောင် ပြန် ထား တာ တွေ့ ရ ပါ တယ်။ အဲ သ လို အ ဓိပ္ပါယ် နီး စပ် ရုံ သာ ဘာ သာ ပြန် ဆို နိုင် တဲ့ အ တွက်၊ မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ဖတ် ရ တဲ့ သူ အ နေ နဲ့ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ နဲ့ ဂ ရိ ဘာ သာ စ ကား နဲ့ ရေး ထား တဲ့ တစ် ချို့ ကျမ်း ပိုဒ် တွေ ရဲ့၊ နက် ရှိုင်း တဲ့ ဆို လို ရင်း အ ဓိပ္ပါယ် ကို ချက် ခြင်း မ သိ ရှိ တာ မျိုး ဖြစ် ကောင်း ဖြစ် နိုင် ပါ တယ်။ ကျယ် ကျယ် ပြန့် ပြန့် လေ့ လာ ပြီး မှ သာ မူ ရင်း ဘာ သာ စ ကား ရဲ့ ဆို လို ရင်း အ မှန် ကို သိ နိုင် တာ မျိုး ရှိ တယ်။ သာ မန် ကျမ်း ပိုဒ် တွေ အ တွက် ဒါ ဟာ အ ရေး မ ကြီး လှ ပါ ဘူး လို့ ဆို နိုင် ပေ မဲ့၊ ဩ ဝါ ဒ နဲ့ ဆိုင် တဲ့ ကျမ်း ပိုဒ် တွေ မှာ တော့ မူ ရင်း အ နက် မ သိ ရှိ ခြင်း ဟာ နား လည် မှု လွဲ မှား နိုင် တဲ့ အ တွက် အင် မ တန် အ ရေး ကြီး တယ် လို့ ကျွန် တော် ထင် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ လို မူ ရင်း အ နက် အ ဓိပ္ပါယ် မ ထွက် တဲ့ စ ကား လုံး တွေ ထဲ မှာ “နောင် တ” လို့ မြန် မာ လို ပြန် ထား တဲ့ စ ကား လုံး အ ကြောင်း ကျွန် တော် ဒီ ဆောင်း ပါး မှာ တင် ပြ လို ပါ တယ်။

ဆ ရာ ယု ဒ သန် ဘာ သာ ပြန် တဲ့ မြန် မာ သမ္မာ ကျမ်း ထဲ မှာ “နောင် တ” ဆို တဲ့ စ ကား လုံး ကို ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှာ ၄၃ ကြိမ် နဲ့ ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ထဲ မှာ ၆၃ ကြိမ်၊ စု စု ပေါင်း ၁၀၆ ကြိမ် တွေ့ ရ ပါ တယ်။ ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် တစ် ယောက် အ နေ နဲ့ ဒီ လို အ သုံး များ တဲ့၊ အ ရေး ကြီး တဲ့  “နောင် တ” ဆို တဲ့ စ ကား လုံး ရဲ့ နက် ရှိုင်း တဲ့ ဆို လို ရင်း အ နက် ကို သိ နား လည် ရင် မ ကောင်း ပေ ဘူး လား။

မြန် မာ စ ကား “နောင် တ”

“နောင် တ” (နာမ်) ကို မြန် မာ အ ဘိ ဓာန် ထဲ မှာ “ပြု သင့် သည် ကို မ ပြု မိ သည့် အ တွက် နောင် အ ခါ ပူ ပန် ခြင်း။ မ ပြု သင့် သည် ကို ပြု မိ သည့် အ တွက် နောင် အ ခါ ပူ ပန် ခြင်း” လို့ အ နက် ဖွင့် ဆို ထား ပါ တယ်။ “နောင် တ ရ” (ကြိ ယာ) ကို ကျ တော့ “ပြီး ခဲ့ သော အ မှု အ တွက် စိတ် နှ လုံး ပူ ပန် ခြင်း ဖြစ် မိ သည်။ သ တိ တ ရား ရ သည်” လို့ အ နက် ဖွင့် ဆို ပါ တယ်။ ဒီ အ ဓိပ္ပါယ် ဖွင့် ဆို ချက် တွေ ကို ကြည့် ရင် “နောင် တ” ဆို တဲ့ မြန် မာ စ ကား လုံး ဟာ လူ တစ် ဦး တစ် ယောက် ရဲ့ စိတ် ခံ စား ချက် နဲ့ သာ သက် ဆိုင် နေ တာ ကို တွေ့ ရ တယ်။ နောင် တ ဆို တာ “ခံ စား ချက်” သာ ဖြစ် ပြီး “ခံ ယူ ချက်” မ ဟုတ် ဘူး။ “ကျင့် သုံး မှု” မ ဟုတ် ဘူး။ ချိန် အ ကန့် အ သတ် နဲ့ ခံ စား နေ တာ ဖြစ် ပြီး၊ အ မြဲ တမ်း စိတ် သ ဘော ထား ပြောင်း လဲ သွား တာ မျိုး မ ဟုတ် ဘူး။ ဒါ ကြောင့်၊ “နောင် တ” မှာ ခံ စား ချက် က လွဲ လို့ တစ် ခြား ဘာ နောက် ဆက် တွဲ အ ကျိုး ဆက် မှ မ ရှိ တာ ထင် ရှား တယ်။ နောက် ပိုင်း မှာ ခံ ယူ ချက် ပြောင်း လဲ တာ တို့၊ နှ လုံး သား ပြောင်း လဲ တာ တို့၊ အ ကျင့် အ ကြံ အ ပြု အ မူ ပြောင်း လဲ တာ တို့ မ ပါ ဝင် ဘူး ဆို တာ တွေ့ ရ တယ်။

သမ္မာ ကျမ်း စာ ထဲ က “နောင် တ” ကျ တော့ အဲ သ လို မျိုး မ ဟုတ် ဘူး။ စိတ် ခံ စား ချက် သက် သက် မ ဟုတ် ဘဲ နဲ့၊ နောက် ဆက် တွဲ နှ လုံး သား နဲ့ လုပ် ဆောင် ချက် ပြောင်း လဲ မှု တွေ တွဲ ပြီး ပါ ဝင် နေ တယ်။

ဓမ္မ ‌ဟောင်း ကျမ်း နဲ့ နောင် တ

အင် တာ နက် နဲ့ အ နက် ဖွင့် ကျမ်း တွေ ထဲ က နေ ကျွန် တော် လေ့ လာ သိ ရှိ ရ သ လောက် ဆို ရင်၊ ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှာ “နောင် တ ရ ၍ ပြောင်း လဲ ခြင်း” လို့ သ ဘော သက် ရောက် တဲ့ ဟေ ဗြဲ စ ကား လုံး နှစ် ခု ရှိ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။ ပ ထ မ တစ် ခု က שוב (အ သံ ထွက် shuv) ဖြစ် ပြီး “နောက် ပြန် လှည့် ခြင်း” လို့ အ ဓိပ္ပါယ် ရ ပါ တယ်။ ဒီ שוב (shuv) စ ကား လုံး ကို အင်္ဂ လိပ် ကျမ်း စာ များ မှာ repent (နောင် တ ၍ ပြောင်း လဲ) လို့ ဘာ သာ ပြန် ကြ ပေ မဲ့၊ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က တော့ שוב (shuv) ကို “ပြန် လာ”၊ “ပြောင်း လဲ” လို့ မြန် မာ ဘာ သာ ပြန် ပါ တယ်။

ဒု တိ ယ စ ကား လုံး က တော့ נחם (အ သံ ထွက် naham) ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီ စ ကား လုံး ကို အင်္ဂ လိပ် ကျမ်း စာ များ က အ များ အား ဖြင့် relent (စိတ် ပြောင်း လဲ၊ အ လျှော့ ပေး) လို့ ဘာ သာ ပြန် ကြ ပြီး အ ကြိမ် အ နည်း ငယ် မှာ သာ repent/regret (နောင် တ) လို့ ဘာ သာ ပြန် ထား ပါ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က တော့ נחם (naham) ကို “နောင် တ” လို့ မြန် မာ လို ဘာ သာ ပြန် ပါ တယ်။

נחם (naham) ရဲ့ အ နက် အ ဓိပ္ပါယ် ဟာ ကျယ် ပြန့် ပါ တယ်။ သူ့ ရဲ့ အ နက် ရင်း ဟာ “သက် ပြင်း ချ ခြင်း” လို့ ဆို ပါ တယ်။ သို့ သော် လည်း ဒုက္ခ တစ် ခု ခု က နေ လွန် မြောက် သွား လို့ စိတ် လက် ပေါ့ ပါး ပြီး “ဝူး၊ တော် သေး တာ ပေါ့။ အ ခု မှ သက် ပြင်း ချ နိုင် တော့ တယ်” လို့ ဆို လို တဲ့ ပုံ စံ မျိုး မ ဟုတ် ဘဲ၊ ကိုယ် မျှော် လင့် မ ထား တဲ့၊ ‌မ ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ ဖြစ် လာ လို့၊ “အော်၊ ဖြစ် မှ ဖြစ် ရ လေ” ဆို ပြီး စိတ် ပျက် လက် ပျက် နဲ့ သက် ပြင်း ချ တဲ့ ပုံ စံ မျိုး ပါ။ အဲ ဒီ မူ ရင်း အ နက် က နေ ပြီး တော့ မှ “ဝမ်း နည်း ခြင်း”၊ “နောင် တ ရ ခြင်း”၊ “သ နား ခြင်း”၊ “နှစ် သိမ့် ခြင်း” စ တဲ့ ဆင့် ပွား အ နက် တွေ ရ လာ ပါ တယ်။

အံ့ ဩ စ ရာ ကောင်း တာ က၊ ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှာ נחם (naham) “နောင် တ” ကို ဘု ရား သ ခင် နဲ့ ဆက် စပ် ပြီး သုံး ထား တာ ကို အ များ ဆုံး တွေ့ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ မြန် မာ ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း ထဲ မှာ “နောင် တ” ဆို တဲ့ စ ကား လုံး ကို စု စု ပေါင်း ၄၃ ကြိမ် တွေ့ ရ တဲ့ အ ထဲ မှာ၊ ၃၄ ကြိမ် ဟာ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ နောင် တ ရ ခြင်း ကို ဖော် ပြ ထား တာ တွေ့ ရ ပါ တယ်။ ဥ ပ မာ –

“မြေ ကြီး ပေါ် မှာ လူ ကို ဖန် ဆင်း တော် မူ သည် ကို နောင် တ ရ ၍၊ နှ လုံး တော် ပူ ပန် လျက် ရှိ တော် မူ ၏” (က၊ ၆:၆)

“ငါ သည် ရှော လု ကို ရှင် ဘု ရင် အ ရာ ၌ ခန့် ထား သည် အ မှု ကြောင့် နောင် တ ရ ၏။ သူ သည် ငါ ၏ ပ ညတ် တို့ ကို မ ကျင့်၊ ငါ့ နောက် သို့ မ လိုက်၊ လမ်း လွှဲ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (၁ ရာ၊ ၁၅:၁၁)

“ကိုယ် တော် သည် သ နား စုံ မက် တတ် သော ဘု ရား ဖြစ် ၍ စိတ် ရှည် သော သ ဘော၊ ကျေး ဇူး ပြု ချင် သော သ ဘော၊ အ ပြစ် ဒဏ် ပေး မည့် အ မှု ကို နောင် တ ရ တတ် သော သ ဘော ရှိ တော် မူ ကြောင်း ကို အ ကျွန်ုပ် သိ ပါ ၏” (ယော န၊ ၄:၂)

အဲ သ လို တွေ့ ရ လို့၊ မြန် မာ စ ကား “နောင် တ” ရဲ့ အ ဓိပ္ပါယ် ကို ယူ ပြီး ဘု ရား သ ခင် ဟာ သူ့ ရဲ့ လုပ် ဆောင် မှု မှား ယွင်း သွား တာ ကြောင့် ဝမ်း နည်း ကြေ ကွဲ ခံ စား နေ ရ တယ် လို့ ယူ ဆ ရင် မှား ပါ လိမ့် မယ်။ ဘု ရား သ ခင် ဟာ သန့် ရှင်း မြင့် မြတ် ပြီး အ ရာ ခပ် သိမ်း ကို သိ မြင် တဲ့ အ နန္တ တန် ခိုး ရှင် ဖြစ် လို့၊ သူ့ ဆီ မှာ မ လုပ် သင့် မ လုပ် ထိုက် တာ ကို လုပ် မိ တဲ့ အ တွက် မှား သွား တယ် ဆို တာ မျိုး မ ရှိ ဘူး။ ဒါ ကြောင့် ဒီ နေ ရာ မှာ၊ “နောင် တ” ဆို တာ ကျွန် တော် တို့ သိ တဲ့ မြန် မာ စ ကား လုံး “နောင် တ” မျိုး မ ဟုတ် ဘဲ၊ ဘု ရား သ ခင် ဟာ သူ ဖန် ဆင်း တဲ့ လူ သား တွေ ဖောက် ပြန် ပျက် ဆီး နေ ကြ တဲ့ အ တွက် စိတ် ပျက် ဝမ်း နည်း ရ တယ် လို့ အ ဓိပ္ပါယ် ယူ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

‌ဟေ ဗြဲ လူ မျိုး တွေ ရဲ့ အ ယူ အ ဆ မှာ “နောင် တ” ဟာ နောက် ဆက် တွဲ လုပ် ရပ် တွေ နဲ့ အ မြဲ တမ်း ဆက် စပ် နေ ပါ တယ်။ ဥ ပ မာ – ဘု ရား သ ခင် ဟာ လူ တွေ ကို ဖန် ဆင်း ထား တာ ကို “နောင် တ” ရ တဲ့ အ တွက်၊ နောက် ဆက် တွဲ အ နေ နဲ့ သူ ဖန် ဆင်း တဲ့ လူ သား တွေ အား လုံး ကို သုတ် သင် ဖို့ အ တွက် ကမ္ဘာ ကြီး ကို ရေ လွှမ်း မိုး စေ ခဲ့ တယ်။ ရှော လု ကို ဘု ရင် အ ဖြစ် ခန့် အပ် တာ ကို “နောင် တ” ရ တဲ့ အ တွက်၊ နောက် ဆက် တွဲ အ နေ နဲ့ ရှော လု နေ ရာ မှာ အ စား ထိုး ဖို့ ဒါ ဝိဒ် ကို ရှင် ဘု ရင် အ ဖြစ် ရွေး ချယ် လိုက် တယ်။ နိ နေ ဝေ မြို့ သူ မြို့ သား တွေ အ ကျင့် ပြောင်း လဲ တဲ့ အ တွက် ဘု ရား သ ခင် ဟာ “နောင် တ” ရ ပြီး၊ နောက် ဆက် တွဲ အ နေ နဲ့ နိ နေ ဝေ မြို့ ကို သူ ဖျက် ဆီး ဖို့ ကြံ ရွယ် ချက် အ တိုင်း မ လုပ် ဆောင် တော့ ဘူး။

လူ တွေ နဲ့ ဆက် စပ် တဲ့ “နောင် တ” မှာ လည်း အဲ ဒီ လို ပါ ဘဲ။ နောက် ဆက် တွဲ လုပ် ဆောင် ချက် အ မြဲ ပါ တယ်။ “နောင် တ” ရ ပြီး ရင် စိတ် ထား “ပြောင်း လဲ” ရ မယ်။ စိတ် ထား ပြောင်း လဲ ရင် အ ကျင့် “ပြောင်း လဲ” ရ မယ်။

ထို ကြောင့်၊ အ ရှင် ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ မိန့် တော် ကို ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အား ဆင့် ဆို ရ မည် မှာ၊ နောင် တ ရ ၍ ရုပ် တု တို့ ကို ကြဉ် ရှောင် ကြ လော့။ သင် တို့ ပြု သ မျှ သော စက် ဆုပ် ရွံ ရှာ ဘွယ် အ မှု တို့ မှ မျက် နှာ လွှဲ ကြ လော့” (ယေ ဇ၊ ၁၄:၆)

“ဣ သ ရေ လ အ မျိုး သား တို့ သည် လည်း၊ ညီ ဗင်္ယာ မိန် အ တွက် နောင် တ ရ လျက်၊ ဣ သ ရေ လ အ မျိုး အ နွှယ် တို့ တွင် ယ နေ့ တ မျိုး ဆုံး ပြီ။ ငါ တို့ သည် ကိုယ် သ မီး ကို သူ တို့ အား မ ပေး စား ရ မည် အ ကြောင်း ထာ ဝ ရ ဘု ရား ကို တိုင် တည် ၍ ကျိန် ဆို သော ကြောင့်၊ ကျန် ကြွင်း သော သူ တို့ အ ဘို့ မိန်း မ တို့ ကို အ ဘယ် သို့ ရ နိုင် သ နည်း ဟူ ၍ ၎င်း၊ . . . စစ် သူ ရဲ တို့ သည် ဂိ လဒ် ပြည် ယာ ဗက် မြို့ သား တို့ တွင်၊ ယောက်ျား နှင့် မ ဆက် ဆံ သေး သော က ညာ မိန်း မ အ ပျို လေး ရာ တို့ ကို တွေ့ ၍ ခါ နာန် ပြည် ၌ တပ် ချ ရာ၊ ရှိ လော မြို့ သို့ ဆောင် ခဲ့ ကြ ၏။ . . . ထို အ ခါ ဗင်္ယာ မိန် လူ တို့ သည် လာ ပြန် ၍၊ ဣ သ ရေ လ လူ တို့ သည် အ ရှင် ချန် ထား သော ဂိ လဒ် ပြည် ယာ ဗက် မြို့ သူ မိန်း မ တို့ နှင့် ပေး စား ကြ ၏” (သူ ကြီး၊ ၂၁:၆-၁၄)

ဓမ္မ သစ် ကျမ်း နဲ့ နောင် တ

ဓမ္မ သစ် ကျမ်း မှာ ဂ ရိ စ ကား လုံး μετάνοια (အ သံ ထွက် metanoia) ကို ဆ ရာ ယု ဒ သန် က မြန် မာ လို “နောင် တ” လို့ ပြန် ပါ တယ်။ အင်္ဂ လိပ် ကျမ်း စာ များ မှာ လည်း အ လား တူ repent (နောင် တ ရ ၍ ပြောင်း လဲ) လို့ ပြန် ဆို ကြ ပါ တယ်။ မူ ရင်း ဂ ရိ စ ကား ရဲ့ အ နက် ရင်း ဟာ “စိတ် ပြောင်း လဲ ခြင်း” (change of mind) လို့ ဆို ပါ တယ်။ (စ ကား ချပ် – ဒီ နေ ရာ မှာ မှတ် သား စ ရာ ကောင်း တာ တစ် ခု က တော့၊ Septuagint ဆို တဲ့ ဂ ရိ ဘာ သာ ပြန် ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှာ “နောင် တ” μετανοώ (metanoeo) လို့ ဂ ရိ ဘာ သာ ပြန် ထား တဲ့ မူ ရင်း ဟေ ဗြဲ စ ကား လုံး ဟာ נחם (naham) ဖြစ် ပါ တယ်။ ဆ ရာ ယု ဒ သန် နဲ့ ဘာ သာ ပြန် ပုံ ခြင်း တူ ပါ တယ်။)

Easton’s Bible Dictionary အ ဆို အ ရ၊ ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ထဲ မှာ “နောင် တ” ကို ဖော် ညွှန်း ဖို့ ဂ ရိ စ ကား လုံး သုံး ခု ကို အ သုံး ပြု တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။ ပ ထ မ စ ကား လုံး က μεταμέλομαι (အ သံ ထွက် metamelomai) (ကြိ ယာ) ဖြစ် ပါ တယ်။ စိတ် ပြောင်း လဲ ခြင်း ကို သာ ဆို လို ပြီး၊ နှ လုံး သား ပြောင်း လဲ မှု မ ပါ ဝင် ဘူး လို့ ပြော ပါ တယ်။ ဒီ စ ကား လုံး ကို ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် ရဲ့ နောင် တ ရ ခြင်း မှာ အ သုံး ပြု ထား တယ် (မ၊ ၂၇:၃)။

ဒု တိ ယ စ ကား လုံး က တော့ μετανοώ (အ သံ ထွက် metanoeo) (ကြိ ယာ) နဲ့၊ တ တိ ယ စ ကား လုံး က တော့ μετάνοια (အ သံ ထွက် metanoia) (နာမ်) ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒီ နောက် စ ကား လုံး နှစ် ခု စ လုံး ဟာ “အ သိ တ ရား ကြောင့် နှ လုံး သား နဲ့ ရည် ရွယ် ချက် ပြောင်း လဲ ခြင်း” ကို ဖော် ညွှန်း ခြင်း ဖြစ် ပြီး၊ စစ် မှန် သော နောင် တ ရ ခြင်း အ တွက် အ သုံး ပြု တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။

“သား က ငါ မ သွား ဘူး ဟု ပြန် ပြော သော် လည်း၊ နောက် မှ နောင် တ ရ ၍ သွား လေ ၏” (မ၊ ၂၁:၂၉)

“နောင် တ ရ ခြင်း နှင့် ထိုက် တန် သော အ ကျင့် ကို ကျင့် ကြ လော့။ . . .” (လု၊ ၃:၈)

“လူ တို့ သည် နောင် တ ရ ရ မည်။ နောင် တ ရ ခြင်း နှင့် ထိုက် တန် သော အ ကျင့် ကို ကျင့် ရ မည်။ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ ရ မည် ဟူ ၍ ဒ မာ သက် မြို့ ၌ ရှေ့ ဦး စွာ ဟော ပြော ပြီး လျှင်၊ . . .” (တ၊ ၂၆:၂၀)

တစ် ချို့ က μετάνοια (metanoia) ဟာ စစ် သုံး ဝေါ ဟာ ရ တစ် ခု ဖြစ် ပြီး၊ “နောက် ပြန် လှည့် ခြင်း” ကို ဆို လို တယ် လို့ ပြော ပါ တယ်။ စစ် တပ် တစ် တပ်၊ တစ် နေ ရာ ကို ဦး တည် ချီ တက် နေ ရာ က နေ နောက် ပြန် လှည့် ပြီး၊ မိ မိ အ ရင် က ဦး တည် ရာ နဲ့ ဆန့် ကျင် ဘက် အ ရပ် ကို ဦး တည် ချက် ပြောင်း ပြီး ချီ တက် ခြင်း မျိုး ဖြစ် ပါ တယ်။

ဒါ ကြောင့် ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ထဲ က နောင် တ ဆို တာ ဟာ၊ စိတ် ထဲ မှာ ခံ စား ရ ရုံ သာ မ ဟုတ် ဘဲ၊ နှ လုံး သား ခံ ယူ ချက် နဲ့ လက် တွေ့ အ ကျင့် ပိုင်း မှာ ပြောင်း ပြန် ပြောင်း လဲ သွား ခြင်း လို့ သိ နား လည် ရ ပါ တယ်။ နောင် တ ရ တဲ့ သူ ဟာ ဘု ရား တ ရား နဲ့ ပတ် သက် ရင် စိတ် သ ဘော ထား ခံ ယူ ချက် ပြောင်း လဲ သွား ရုံ တင် မ က ဘူး၊ လက် တွေ့ အ သက် တာ သွား လာ တဲ့ အ ခါ မှာ လည်း နောင် တ မ ရ ခင် က ယုံ ကြည် လိုက် လျှောက် တာ တွေ နဲ့ ဆန့် ကျင် ပြီး ဘု ရား သ ခင် အ လို တော် အ တိုင်း ဦး တည် ချက် ပြောင်း ပြီး အ သက် တာ အ သစ် နဲ့ အ သက် ရှင် သွား လာ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် ခ ရစ် ယာန် တစ် ယောက် အ‌ နေ နဲ့ “နောင် တ ရ” ခြင်း ဟာ အ ရေး ကြီး ပြီး၊ ကယ် တင် ခြင်း ရောက် ပြီး တဲ့ သူ တစ် ယောက် အ တွက် “နောင် တ ရ” ခြင်း ဟာ မ ရှိ မ ဖြစ် လုပ် ဆောင် ရ မဲ့ အ ချက် တစ် ခု ဆို တာ သိ နား လည် ဖို့ လို ပါ တယ်။

“ပေ တ ရု က လည်း၊ သင် တို့ ၏ အ ပြစ် ကို လွတ် စေ ခြင်း ငှါ နောင် တ ရ ၍ တ ယောက် မျှ မ ကြွင်း၊ ယေ ရှု ခ ရစ် ၏ နာ မ ၌ ဗတ္တိ ဇံ ကို ခံ ကြ လော့။ သို့ ပြု လျှင် သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် တည်း ဟူ သော ဆု ကျေး ဇူး တော် ကို ခံ ရ ကြ လိမ့် မည်” (တ၊ ၂:၃၈)

“အ ဘယ် သို့ နည်း ဟူ မူ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ အ လို တော် နှင့် ညီ သော ဝမ်း နည်း ခြင်း သည် ကယ် တင် ခြင်း နှင့် ယှဉ် သော နောင် တ စိတ် တည်း ဟူ သော မ ပြောင်း လဲ နိုင် သော နောင် တ စိတ် ကို ပြု ပြင် တတ် ၏။ . . .(၂ ကော ၇:၁၀)

တ နည်း အား ဖြင့်၊ ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ရဲ့ အ ယူ အ ဆ မှာ ကယ် တင် ခြင်း နဲ့ ပတ် သက် ရင် “ယုံ ကြည် ခြင်း” နဲ့ “နောင် တ ရ ခြင်း” ဟာ ခွဲ ခြား လို့ မ ရ ပါ ဘူး။ ဒါ ကြောင့် တ၊ ၂:၃၈ မှာ တ မန် တော် ပေ တ ရု က၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ဖို့ လို တဲ့ အ ကြောင်း ရှည် ရှည် ဝေး ဝေး ပြော မ နေ ဘဲ နဲ့၊ နောင် တ ရ ဖို့ တစ် ခါ တည်း တိုက် ရိုက် ပြော လိုက် ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ “ယုံ ကြည် ခြင်း” ပြီး တာ နဲ့ “နောင် တ ရ ခြင်း” ဟာ ဆက် တိုက် လိုက် လာ ပါ တယ်။ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် တဲ့ သူ ဟာ နောင် တ မ ရ ဘဲ မ နေ နိုင် ဘူး။ နောင် တ ရ တဲ့ သူ ဟာ အ ကျင့် မ ပြောင်း လဲ ဘဲ မ နေ နိုင် ဘူး။ ယုံ ကြည် တယ် ဆို ပြီး နောင် တ မ ရ တဲ့ သူ၊ အ ကျင့် မ ပြောင်း လဲ တဲ့ သူ ဟာ အ မှန် တ ကယ် ယုံ ကြည် တာ မ ဟုတ် လို့ ပါ။

ခြုံ ငုံ သုံး သပ် ချက်

  • မြန် မာ ဝေါ ဟာ ရ “နောင် တ” ဟာ သမ္မာ ကျမ်း စာ ထဲ က “နောင် တ” ကို ပြည့် ပြည့် စုံ စုံ မှန် မှန် ကန် ကန် အ ဓိပ္ပါယ် မ ဖော် ဆောင် နိုင် ဘူး။
  • မြန် မာ ဝေါ ဟာ ရ “နောင် တ” ဟာ စိတ် ခံ စား ချက် ကို သာ ကိုယ် စား ပြု ပေ မဲ့၊ သမ္မာ ကျမ်း စာ ထဲ က “နောင် တ” ကျ တော့ စိတ် ခံ စား ချက် သာ မ က၊ နှ လုံး သား ပြောင်း လဲ ခြင်း နဲ့ အ ကျင့် ပြောင်း လဲ ခြင်း ကို လည်း ကိုယ် စား ပြု တယ်။
  • ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှာ “နောင် တ” ဟာ ဘု ရား သ ခင် အ တွက် အ သုံး ပြု သ လို၊ လူ အုပ် စု နဲ့ လူ တစ် ချင်း စီ အ တွက် လည်း သုံး တယ်။
  • ဓမ္မ သစ် မှာ ကျ တော့ “နောင် တ” ကို ဘု ရား သ ခင် အ တွက် မ သုံး ဘဲ၊ လူ အုပ် စု နဲ့ လူ တစ် ဦး ချစ် စီ အ တွက် ဘဲ သုံး တယ်။
  • ဓမ္မ ဟောင်း ကျမ်း မှာ “နောင် တ” נחם (naham) ရဲ့ အ နက် ရင်း ဟာ “သက် ပြင်း ချ ခြင်း” ဖြစ် ပြီး၊ “ဝမ်း နည်း ခြင်း”၊ “နောင် တ ရ ခြင်း”၊ “သ နား ခြင်း”၊ “နှစ် သိမ့် ခြင်း” စ တဲ့ ဆင့် ပွား အ နက် တွေ ရှိ တယ်။
  • ဓမ္မ သစ် ကျမ်း မှာ “နောင် တ” μετάνοια (metanoia) ရဲ့ အ နက် ရင်း ဟာ “စိတ် ပြောင်း လဲ ခြင်း” ဖြစ် တယ်။ “နောက် ပြန် လှည့် ခြင်း” လို့ လည်း အ ဓိပ္ပါယ် ရ တယ်။

အား လုံး ကို ချုပ် ပြီး ပြော ရ မယ် ဆို ရင်၊ ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ရဲ့ ဧ ဝံ ဂေ လိ သ တင်း စ ကား ကို ကြား သိ ရ တဲ့ သူ တစ် ယောက် ဟာ၊ အဲ ဒီ အ သိ ကြောင့် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် ပြီး စိတ် နှ လုံး သား ပြောင်း လဲ သွား ရုံ တင် သာ မ က၊ အ သက် တာ မှာ လည်း အ ရင် က မိ မိ စိတ် ကြိုက် အ သက် ရှင် ရာ က နေ၊ ပြောင်း ပြန် ဆန့် ကျင် ပြီး ဘု ရား အ လို တော် အ တိုင်း အ သက် ရှင် သွား လာ ကျင့် ကြံ ခြင်း ကို “နောင် တ” လို့ ခေါ် ပါ တယ်။

စာ ရှု သူ အား လုံး စစ် မှန် သော နောင် တ နဲ့ သွား လာ ကျင့် ကြံ သူ များ ဖြစ် ဖို့ ဆန္ဒ ပြု ပါ တယ်။
pay by phone bill casino canada