စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ပြန် သွား

Published: 13/11/2020 Last Edited: 14/12/2020

စိတ် နှ လုံး ဘဏ္ဍာ တိုက်

“ကောင်း သော သူ သည် ကောင်း သော စိတ် နှ လုံး ဘဏ္ဍာ တိုက် ထဲ က ကောင်း သော အ ရာ တို့ ကို ထုတ် ဘော် တတ် ၏။ မ ကောင်း သော သူ သည် မ ကောင်း သော ဘဏ္ဍာ တိုက် ထဲ က မ ကောင်း သော အ ရာ တို့ ကို ထုတ် ဘော် တတ် ၏” (မ၊ ၁၂:၃၅)

ဒီ ကျမ်း ပိုဒ် က လေး မှာ၊ သ ခင် ခ ရစ် တော် က ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ဘဏ္ဍာ တိုက် နှစ် မျိုး ရှိ တဲ့ ကြောင်း ပြော ထား တယ်။ တစ် ခု က ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ ကို သိမ်း ထား တဲ့ ဘဏ္ဍာ တိုက် ဖြစ် ပြီး တော့၊ နောက် တစ် ခု က မ ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ ကို သိမ်း ထား တဲ့ ဘဏ္ဍာ တိုက် ဖြစ် ပါ တယ်။ “ထုတ် ဘော် တတ် ၏” လို့ ဆို တဲ့ အ ခါ မှာ၊ အ ရှေ့ ပိုင်း က စ ကား ဆက် (context) တွေ ကို ကြည့် ရင်၊ နှုတ် က နေ စ ကား အ ဖြစ် ပြော ဆို ခြင်း ဖြစ် ပြီး၊ ကိုယ် ထိ လက် ‌ရောက် လုပ် ဆောင် မှု တစ် ရပ် ရပ် မ ဟုတ် ဘူး လို့ သိ နိုင် ပါ တယ်။ ခ ရစ် တော် ရဲ့ ဒီ သွန် သင် ချက် ကြောင့် လူ တွေ ရဲ့ ပါး စပ် ဟာ စိတ် နှ လုံး နဲ့ တိုက် ရိုက် ဆက် သွယ် နေ ကြောင်း သိ ရ ပြီး၊ လူ တွေ ပြော နေ တဲ့ အ ကြောင်း အ ရာ တွေ ဟာ လည်း သူ တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ဘာ တွေ ရှိ တယ် ဆို တာ ကို ဖော် ပြ နေ တယ် ဆို တဲ့ အ ကြောင်း ရှင်း ရှင်း လင်း လင်း သိ ရ တယ်။

(စ ကား ချပ် – ဆ ရာ ယု ဒ သန် က “ဘဏ္ဍာ တိုက်” လို့ ဘာ သာ ပြန် ထား တဲ့ စ ကား လုံး ကို မူ ရင်း ဂ ရိ ဘာ သာ နဲ့ θησαυροῦ (အ သံ ထွက် thesaurau) လို့ ရေး ပြီး ရ တ နာ သိုက် လို့ အ ဓိပ္ပါယ် ရ ပါ တယ်။ ဘဏ္ဍာ ငွေ တွေ ထား တဲ့ အ ဆောက် အ ဦ မ ဟုတ် ဘဲ၊ အဲ ဒီ အ ဆောက် အ ဦ ထဲ မှာ စု ဆောင်း ထား တဲ့ ဘဏ္ဍာ ငွေ ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် တယ်)

ကျွန် တော် တို့ ပါး စပ် က ဘာ တွေ ပြော ဆို နေ သ လဲ ဆို တာ အင် မ တန် အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ အဲ ဒီ ကျွန် တော် တို့ နှုတ် က နေ ထွက် တဲ့ စ ကား လုံး တွေ အ တိုင်း ဘု ရား သ ခင် က ကျွန် တော် တို့ ကို စီ ရင် မှာ ဖြစ် လို့ ပါ။

“ငါ ဆို သည် ကား၊ လူ တို့ သည် အ ကျိုး မဲ့ သော စ ကား ကို ပြော သ မျှ အ တွက်၊ တ ရား ဆုံး ဖြတ် သော နေ့ ၌ စစ် ကြော ခြင်း ကို ခံ ရ ကြ လ တံ့။ သင့် စ ကား များ အား ဖြင့် သင် သည် အ ပြစ် လွတ် လိမ့် မည်။ သို့ မ ဟုတ် သင့် စ ကား များ အား ဖြင့် အ ပြစ် စီ ရင် ခြင်း ကို ခံ ရ လိမ့် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏” (မ၊ ၁၂:၃၆-၃၇)

ကျွန် တော် တို့ ပါး စပ် က ထွက် တဲ့ အ ရာ တွေ ဟာ စိတ် နှ လုံး ဘဏ္ဍာ တိုက် ထဲ က လာ တာ ဖြစ် လို့ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ္ဍာ တိုက် ထဲ မှာ ဘာ တွေ စု ဆောင်း ထား သ လဲ ဆို တာ အင် မ တန် အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။ ဒီ ဆောင်း ပါး မှာ အဲ ဒီ စိတ် နှ လုံး ဘဏ္ဍာ တိုက် တွေ ကို လေ့ လာ ဆန်း စစ် ကြ မှာ ဖြစ် တယ်။

လော ကီ ဘဏ် တိုက် များ

ဒီ ကမ္ဘာ ပေါ် က မြို့ ကြီး တိုင်း လို လို မှာ ဘဏ် တိုက် တွေ ရှိ ကြ တယ်။ အဲ ဒီ မှာ ကျွန် တော် တို့ တစ် တွေ ငွေ စု ကြ တယ်။ ဘဏ် တွေ မှာ ငွေ စု ဖို့ စာ ရင်း ဖွင့် တဲ့ အ ခါ Saving Account, Current Account, Foreign Currency Account, Investment Account စ သ ဖြင့် စာ ရင်း မျိုး စုံ နဲ့ ဖွင့် လို့ ရ တယ်။ ကျွန် တော် တို့ ဖွင့် တဲ့ ငွေ စာ ရင်း တွေ မှာ ငွေ တွေ စု ဆောင်း ထား ပြီး၊ ကျွန် တော် တို့ အ သုံး လို တဲ့ အ ခါ မှာ လို အပ် သ လို သက် ဆိုင် ရာ ငွေ စာ ရင်း ထဲ က နေ ပြန် ထုတ် သုံး လို့ ရ တယ်။ ဘယ် စာ ရင်း မှာ ငွေ ဘယ် လောက် စု ဆောင်း မယ် ဆို တာ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ ဆုံး ဖြတ် ချက် ပါ။ ငွေ ထုတ် တဲ့ အ ခါ မှာ လဲ ဘယ် စာ ရင်း က နေ ဘယ် လောက် ထုတ် သုံး မ လဲ ဆို တာ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ သ ဘော ပါ ဘဲ။ ဘယ် သူ က မှ ထိန်း ချုပ် ထား တာ မ ရှိ ဘူး။ ကျွန် တော် တို့ က ကိုယ့် အ သိ ဉာဏ် နဲ့ တွက် ချက် စဉ်း စား ပြီး ငွေ သွင်း ငွေ ထုတ် လုပ် ကြ ရ ပါ တယ်။

စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် များ

ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ “ကောင်း သော ဘဏ် တိုက်” နဲ့ “မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက်” ဆို ပြီး ဘဏ် တိုက် နှစ် မျိုး ရှိ တဲ့ အ ကြောင်း ကျွန် တော် တို့ သိ ပြီး ဖြစ် တယ်။ ဘဏ် တိုက် ဆို တဲ့ အ တိုင်း ဘဲ ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ နဲ့ မ ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ ကို အဲ ဒီ ဘဏ် တိုက် နှစ် ခု ထဲ မှာ ကျွန် တော် တို့ စု ဆောင်း ထား ကြ တယ်။ ပြီး တော့ မှ နှုတ် က ထွက် တဲ့ စ ကား အ ဖြစ် ပြန် ထုတ် သုံး ကြ တယ်။ လော ကီ ဘဏ် တိုက် တွေ မှာ ငွေ စာ ရင်း မျိုး စုံ ရှိ သ လို၊ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ လည်း စာ ရင်း မျိုး စုံ ရှိ ပါ တယ်။ “ကောင်း သော ဘဏ် တိုက်” ထဲ မှာ ချစ် ခြင်း၊ နှိမ့် ချ ခြင်း၊ နာ ခံ ခြင်း၊ စိတ် ရှည် ခြင်း၊ ခွင့် လွှတ် ခြင်း စ သ ဖြင့် စာ ရင်း တွေ ရှိ သ လို၊ “မ‌ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက်” ထဲ မှာ ရန် လို မုန်း တီး ခြင်း၊ ဘ ဝင် မြင့် ခြင်း၊ မ နာ ခံ ခြင်း၊ တပ် မက် ခြင်း စ သ ဖြင့် စာ ရင်း တွေ ရှိ ကြ တယ်။

‌လော ကီ ဘဏ် တိုက် နဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် တို့ ရဲ့ ကွာ ခြား ချက် က တော့၊ လော ကီ ဘဏ် တိုက် မှာ ရှိ တဲ့ စု ဆောင်း ငွေ ဟာ သုံး စွဲ ရင် ကုန် သွား နိုင် ပေ မဲ့၊ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ စု ဆောင်း ထား တဲ့ အ ရာ တွေ ဟာ၊ ကောင်း တာ ဖြစ် ဖြစ် မ ကောင်း တာ ဖြစ် ဖြစ်၊ မ ကုန် ခမ်း နိုင် ခြင်း ဘဲ ဖြစ် တယ်။

စု ဆောင်း သော အ ရာ ကို ထုတ် သုံး ခြင်း

ဘဏ် တိုက် က ကျွန် တော် တို့ ငွေ စာ ရင်း ထဲ မှာ ငွေ နည်း နေ ရင် တော် ရုံ တန် ရုံ နဲ့ ကျွန် တော် တို့ ထုတ် မ သုံး တတ် ဘူး။ ငွေ များ များ ရှိ ပြီ ဆို ရင်၊ မ ကြာ ခ ဏ သို့ မ ဟုတ် လို တဲ့ အ ခါ တိုင်း မှာ ထုတ် သုံး လေ့ ရှိ ကြ တယ်။ စု ဆောင်း တာ များ ရင် များ များ သုံး မိ မှာ ဖြစ် ပြီး၊ စု ဆောင်း တာ နည်း ရင် နည်း နည်း ဘဲ သုံး မိ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ငွေ လုံး ဝ မ ရှိ ရင် တော့ ထုတ် သုံး လို့ မ ရ တော့ ဘူး ပေါ့။ ဒီ ဥ ပ မာ လို ပါ ဘဲ၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် တွေ ထဲ က စာ ရင်း တွေ မှာ ကျွန် တော် တို့ ဘာ တွေ ကို ဘယ် လောက် စု ဆောင်း ထား သ လဲ ဆို တဲ့ အ ပေါ် မူ တည် ပြီး ကျွန် တော် တို့ စ ကား ထဲ က ဘာ တွေ ထွက် လာ တတ် သ လဲ ဆို တာ ကို ဆုံး ဖြတ် ပါ တယ်။ ကောင်း သော ဘဏ် စာ ရင်း ထဲ မှာ များ များ စု ထား ရင် ကောင်း တဲ့ စ ကား တွေ များ များ ပြော ဖြစ် ပြီး၊ မ ကောင်း တဲ့ ဘဏ် စာ ရင်း ထဲ မှာ များ များ စု ထား ရင်း မ ကောင်း တဲ့ စ ကား တွေ များ များ ပြော ဖြစ် မှာ ဖြစ် တယ်။ ဒါ ကြောင့် ခ ရစ် ယာန် ဖြစ် တဲ့ ကျွန် တော် တို့ တစ် တွေ အ နေ နဲ့ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ က စာ ရင်း တွေ မှာ များ များ စု ဆောင်း သင့် ပြီး မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် က စာ ရင်း တွေ မှာ တော့ ဘာ စု ဆောင်း မှု မှ မ ရှိ အောင် ကြိုး စား ရ မှာ ဖြစ် တယ်။ ဒီ တော့ ကာ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ ဘယ် လို စု ဆောင်း ရ မ လဲ။ ကောင်း တဲ့ စာ ရင်း တွေ မှာ စု ဆောင်း မှု များ အောင် ဘယ် လို လုပ် ရ မ လဲ။ လော ကီ ဘဏ် တိုက် မှာ ငွေ စု ဆောင်း တာ ကို တော့ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ အ သိ ဉာဏ် နဲ့ ချင့် ချိန် တွက် ချက် စဉ်း စား ပြီး တော့ ဆုံး ဖြတ် လုပ် ဆောင် တာ ဖြစ် တယ်။ စိတ် နှ လုံး ဘဏ္ဍာ တိုက် ထဲ မှာ စု ဆောင်း တာ ကို ကျ တော့ ဘယ် သူ က ဦး ‌ဆောင် ပြီး သွန် သင် လမ်း ညွှန် သ လဲ။

စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ကို ဦး ဆောင် သူ များ

ကျွန် တော် တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ကောင်း တဲ့ ဘဏ် တိုက် နဲ့ မ ကောင်း တဲ့ ဘဏ် တိုက် ဆို ပြီး ရှိ တဲ့ အ တွက်၊ ယေ ဘု ယျ အား ဖြင့် ဘု ရား သ ခင် က ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ကို ဦး ‌ဆောင် မှာ ဖြစ် ပြီး၊ စာ တန် မာရ် နတ် က မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ကို ဦး ‌ဆောင် မယ် လို့ ကျွန် တော် တို့ ပြော နိုင် ပါ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့၊ မွေး က တည်း က ကျွန် တော် တို့ အ ထဲ မှာ ဘု ရား သ ခင် ရော စာ တန် မာရ် နတ် ပါ ရှိ မ နေ တဲ့ အ တွက်၊ သူ တို့ က ကျွန် တော် တို့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် တွေ ကို တိုက် ရိုက် ဦး ဆောင် တာ မ ဟုတ် ဘဲ နဲ့၊ သူ တို့ ရဲ့ ကိုယ် စား လှယ် တွေ က နေ တစ် ဆင့် ဦး ဆောင် တာ လို့ ကျွန် တော် ပြော ချင် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ ကိုယ် စား လှယ် တွေ ဟာ ဘယ် သူ တွေ များ ပါ လိမ့်။

ကျွန် တော် တို့ မ ပြောင်း လဲ ခင် က၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ကို ဦး ဆောင် တဲ့ သူ တွေ အ ထဲ မှာ ဘု ရား သ ခင် ဘက် က ကိုယ် စား လှယ် ဟာ ဩ တပ္ပ စိတ် ဖြစ် ပြီး တော့၊ စာ တန် မာရ် နတ် ဘက် က ကိုယ် စား လှယ် ဟာ မာန် မာ န ဖြစ် တယ် လို့ ကျွန် တော် ပြော ချင် ပါ တယ်။

လူ ကို ဘု ရား သ ခင် က သူ့ ရဲ့ ပုံ သဏ္ဍာန် တော် နဲ့ အ ညီ ဖန် ဆင်း ထား တဲ့ အ တွက် လူ တိုင်း မှာ မွေး က တည်း က အ မှန် နဲ့ အ မှား ကို ခံ စား သိ တတ် တဲ့ ဩတ္တပ္ပ စိတ် ပါ လာ ပါ တယ်။ ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ထဲ မှာ မူ ရင်း ဂ ရိ ဘာ သာ နဲ့ συνείδησιν (အ သံ ထွက် syneidesin) လို့ ရေး ပြီး၊ ဆ ရာ ယု ဒ သန် က တစ် ချို့ နေ ရာ တွေ မှာ “ဩတ္တပ္ပ စိတ်” နဲ့ တစ် ချို့ နေ ရာ တွေ မှာ တော့ “ကိုယ် ကို ကိုယ် သိ သော စိတ် ကြည် လင် ခြင်း” လို့ ဘာ သာ ပြန် ပါ တယ်။ ဩ တပ္ပ စိတ် က ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ က ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ ကို ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ စု ဆောင်း ဖို့ လမ်း ပြ သွန် သင် မှာ ဖြစ် တယ်။

ပြီး တော့၊ လူ အာ ဒံ ဟာ စာ တန် မာရ် နတ် ရဲ့ စ ကား ကို နား ထောင် ပြီး ကောင်း မ ကောင်း သိ ကျွမ်း ရာ အ ပင် က အ သီး ကို စား မိ တဲ့ အ တွက်၊ အာ ဒံ က နေ ဆင်း သက် တဲ့ လူ သား တိုင်း မှာ၊ စာ တန် မာရ် နတ် ဆီ က လာ တဲ့ မာန် မာ န ဟာ မွေး က တည်း က ပါ လာ ပါ တယ်။ ကောင်း မ ကောင်း ကို သိ ကျွမ်း တဲ့ ဇာ တိ ပ ညာ နဲ့ ကျွန် တော် တို့ ဟာ “ငါ ကောင်း တယ်၊ ကျန် လူ အား လုံး မ ကောင်း ဘူး” ဆို တဲ့ မာ န နဲ့ ကြီး ပြင်း လာ ကြ တယ်။ မာ န က ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ က မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ ကို မ ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ စု ဆောင်း ဖို့ အား ပေး တိုက် တွန်း မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။

ယုံ ကြည် သူ ၏ အ သက် တာ

သ ခင် ယေ ရှု ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် လက် ခံ ပြီး ကျွန် တော် တို့ ပြောင်း လဲ တဲ့ အ ခါ မှာ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် ဟာ ကျွန် ‌တော် တို့ အ ထဲ မှာ ဝင် ရောက် ကျိန်း ဝပ် တယ် လို့ ကျမ်း စာ က ပြော ပါ တယ်။

“ငါ တို့ ကို ကယ် တင် သော အ ရှင် ယေ ရှု ခ ရစ် အား ဖြင့် ငါ တို့ အ ပေါ် သို့ ထို ဝိ ညာဉ် တော် ကို ကြွယ် ဝ စွာ သွန်း လောင်း တော် မူ ၏” (တိ၊ ၃:၆)

“သင် တို့ သည် ဘု ရား သ ခင် ၏ ဗိ မာန် တော် ဖြစ် ကြ သည် ကို ၎င်း၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ဝိ ညာဉ် တော် သည် သင် တို့ အ ထဲ ၌ ကျိန်း ဝပ် တော် မူ သည် ကို ၎င်း မ သိ ကြ သ လော” (၁ ကော၊ ၃:၁၆)

အဲ ဒီ အ ခါ မှာ၊ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် က ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ က ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ ကို ကောင်း သော အ ရာ တွေ စု ဆောင်း ဖို့ ဩ တပ္ပ စိတ် နဲ့ အ တူ ဦး ဆောင် လမ်း ပြ ပါ တယ်။ အဲ ဒါ ကြောင့် ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ ဘု ရား သ ခင် ဆီ က လာ တဲ့ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် နဲ့ စာ တန် မာရ် နတ် ဆီ က လာ တဲ့ မာန် မာ န ဟာ အား ပြိုင် ကြ ပါ တယ်။ သန့် ရှင်း သော ဝိ ညာဉ် တော် အား ကြီး ရင် ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ စု ဆောင်း ထား တာ တွေ များ လာ မှာ ဖြစ် ပြီး၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ မာန် မာ န အား ကြီး ခဲ့ ရင် မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ စု ဆောင်း ထား တာ များ လာ မှာ ဖြစ် တယ်။ မာ န ဟာ ဇာ တိ သ ဘော ဖြစ် တဲ့ အ တွက် ကျွန် တော် တို့ အ ထဲ မှာ ဇာ တိ နဲ့ ဝိ ညာဉ် အား ပြိုင် ကြ ခြင်း လည်း ဖြစ် တယ်။

ကျွန် တော် တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ မှာ စု ဆောင်း ဖို့ နေ ရာ အ ကန့် အ သတ် ရှိ ပါ တယ်။ အဲ ဒီ အ ကန့် အ သတ် ထဲ မှာ ဘဏ် တိုက် နှစ် ခု စ လုံး ပြိုင် တူ ကြီး ပွား ဖို့ နေ ရာ မ ရှိ ဘူး။ ဘဏ် တိုက် နှစ် ခု စ လုံး ပြိုင် တူ မ ကြီး ပွား နိုင် ဘူး။ ဘဏ် တိုက် တစ် ခု ကြီး ပွား ရင် ကျန် တစ် ခု အ လို လို သေး သိမ် သွား ရ မယ်။ တစ် ခု က သေး သိမ် ရင် ကျန် တစ် ခု က အ လို လို ကြီး ပွား လာ လိမ့် မယ်။ ခ ရစ် ယာန် တွေ အ နေ နဲ့ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ က ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် မှာ ငွေ စု ဆောင်း တာ တွေ နဲ့ ပြည့် လျှံ နေ သင့် ပြီး၊ မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ တော့ ငွေ မ ရှိ ရင် အ ကောင်း ဆုံး ပေါ့။ ကျွန် တော် တို့ ပါး စပ် ထဲ က နေ ပြီး ဘု ရား အ လို တော် နဲ့ ညီ တဲ့ စ ကား၊ တည် ဆောက် စ ရာ စ ကား၊ ကောင်း တဲ့ စ ကား တွေ ကို သာ ပြော ထွက် ဖို့ အ တွက်၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ စု ‌ဆောင်း ထား တာ တွေ များ ပြား ပြီး၊ မ ကောင်း တဲ့ ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ တော့ စု ဆောင်း ထား တဲ နည်း နည်း ဘဲ ရှိ ရ မယ်။

“ညစ် ညူး သော စ ကား တ ခွန်း ကို မျှ သင် တို့ နှုတ် ထဲ က မ ထွက် စေ နှင့်။ ကြား နာ သော သူ တို့ ၏ အ ကျိုး ကို ပြု စု စေ ခြင်း ငှါ၊ တည် ဆောက် စ ရာ ဘို့ ကောင်း သော စ ကား ကို သာ သုံး ဆောင် ကြ လော့” (ဧ၊ ၄:၂၉)

ကျမ်း စာ က ကျွန် တော် တို့ ကို ညစ် ညူး တဲ့ စ ကား၊ မ ကောင်း တဲ့ စ ကား တစ် ခွန်း ကို မှ မ ပြော ဆို ဖို့ ပ ညတ် ထား တယ်။ အဲ သ လို မ ကောင်း တဲ့ စ ကား တစ် ခွန်း မှ မ ပြော မိ ဖို ဆို တာ ဖြစ် နိုင် ပါ့ မ လား။ ကျမ်း စာ က ကျွန် တော် တို့ မ လိုက် နာ နိုင် တဲ့ အ ရာ တွေ ကို ဘာ ဖြစ် လို့ လိုက် နာ ခိုင်း နေ သ လဲ။ ကျွန် တော် တို့ လိုက် မ လုပ် နိုင် တဲ့ အ ရာ ကို ကျမ်း စာ က လိုက် လုပ် ခိုင်း မှာ မ ဟုတ် ဘူး လို့ ကျွန် တော် ထင် ပါ တယ်။ လိုက် လုပ် နိုင် တယ် ဖြစ် နိုင် တယ် ဆို ရင် ဘယ် လို နည်း နဲ့ ဖြစ် နိုင် မ လဲ။ ကျွန် တော် တို့ နှုတ် ထဲ က မ ကောင်း တဲ့ အ ရာ လုံး ဝ မ ထွက် ဖို့ ဆို ရင်၊ ကျွန် တော် တို့ စိတ် နှ လုံး ထဲ က မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် မှာ ဘာ မှ စု ဆောင်း ထား တာ လုံး ဝ မ ရှိ ဖို့ လို တယ်။ ဒါ က တော့ လက် တွေ့ မှာ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး လို့ ကျွန် တော် ထင် တယ်။ ကျွန် တော် တို့ မွေး က တည်း က ပါ လာ တဲ့ မာန် မာ န က အဲ ဒီ မ ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ တစ် ချိန် လုံး စု ဆောင်း ထား တဲ့ အ ရာ တွေ ဟာ ဒု နဲ့ ဒေး နဲ့ ရှိ နေ ပါ တယ်။ ဒီ တော့ ကာ တစ် ခု တည်း သော ဖြစ် နိုင် ချေ က တော့၊ အဲ ဒီ စု‌ ဆောင်း ထား တဲ့ မ ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ ကို ထုတ် မ သုံး မိ ဖို့ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ လို ထုတ် မ သုံး မိ ဖို့ ဘယ် လို လုပ် ရ မ လဲ။ စိတ် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ မ ကောင်း တဲ့ အ ရာ တွေ ကို လုံး ဝ ထုတ် မ ပြော နိုင် ဖို့ ဘယ် လို လုပ် ရ မ လဲ။  ကျွန် တော် က တော့ နည်း လမ်း တစ် ခု ရှိ တယ် လို့ ထင် ပါ တယ်။

ဘဏ် စာ ရင်း သေ ခြင်း

လွန် ခဲ့ သော နှစ် ပေါင်း တော် တော် ကြာ က၊ ကျွန် တော် တို့ မိ သား စု အင်း စိန် အ ရှေ့ ကြို့ ကုန်း ကို ပြောင်း နေ တဲ့ အ ခါ မှာ အင်း စိန် ဘဏ် တိုက် မှာ ကျွန် တော် ငွေ စာ ရင်း ဖွင့် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ ကာ လ တုန်း က အ စိုး ရ ဘဏ် တွေ ဘဲ ရှိ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ ဘဏ် တိုက် နဲ့ ကျွန် တော် တို့ အ ဆက် အ ဆံ နည်း တော့ နှစ် တော် တော် ကြာ ဘဏ် ကို မ သွား ဖြစ် ဘူး။ နောက် ပိုင်း အ ရှေ့ ကြို့ ကုန်း က နေ ရန် ကုန် မြို့ ထဲ ပြန် ပြောင်း ခါ နီး မှာ၊ ကျွန် တော် အဲ ဒီ အင်း စိန် ဘဏ် ကို သွား ပြီး ငွေ ပြန် ထုတ် မယ် လုပ် တော့ ထုတ် လို့ မ ရ ဘူး လို့ ပြော ပါ တယ်။ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဆို တော့ ဘဏ် စာ ရင်း သေ သွား လို့ ပါ တဲ့။ ဘာ ကြောင့် စာ ရင်း သေ သွား သ လဲ လို့ မေး တဲ့ အ ခါ မှာ ငွေ အ ထုတ် အ သွင်း မ လုပ် တာ ကြာ သွား လို့ လို့ ပြော ပါ တယ်။ ဒါ ဟာ ဘဏ် ‌တွေ ရဲ့ ထုံး စံ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ အ ခု ကျွန် တော် တို့ နေ တဲ့ စင်္ကာ ပူ နိုင် ငံ မှာ လည်း ထို နည်း တူ ပါ ဘဲ။ နှစ် နဲ့ ချီ ပြီး ငွေ အ ထုတ် အ သွင်း မ ရှိ တော့ ဘူး ဆို ရင် အဲ ဒီ ငွေ စာ ရင်း ကို inactive / dormant စ သ ဖြင့် သတ် မှတ် ပါ တယ်။ ငွေ သုံး စွဲ တဲ့ အ ခါ မှာ လည်း ကန့် သတ် မှု တွေ ရှိ လာ တယ်။ လွတ် လွတ် လပ် လပ် စိတ် ကြိုက် သုံး စွဲ ခွင့် မ ရှိ တော့ ဘူး။ သေ သွား တဲ့ စာ ရင်း ကို ပြန် အ သက် သွင်း ပြီး မှ သာ ပုံ မှန် အ တိုင်း ပြန် ပြီး ငွေ သွင်း ငွေ ထုတ် လုပ် လို့ ရ တယ်။

ကျွန် တော် တို့ ပါး စပ် ထဲ က နေ ပြီး မ ကောင်း တဲ့ စ ကား တွေ လုံး ဝ မ ပြော မိ ဖို့ ဟာ လည်း၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ မ ကောင်း တဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ထဲ က စာ ရင်း တွေ ကို သေ သွား အောင် လုပ် ရ ပါ လိမ့် မယ်။ ဘယ် လို လုပ် ပြီး စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ထဲ က စာ ရင်း တွေ ကို သေ အောင် လုပ် နိုင် မ လဲ။ ကျွန် တော် တို့ ပါး စပ် က နေ စ ကား ပြော တဲ့ အ ခါ တိုင်း မှာ၊ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် တွေ ထဲ မှာ ကောင်း တာ တွေ မ ကောင်း တာ တွေ ကို စု ဆောင်း ခြင်း ထုတ် သုံး ခြင်း ပြု လုပ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သမ္မာ တ ရား နဲ့ ညီ တဲ့ စ ကား တွေ၊ ဘု ရား ဘုန်း ထင် ရှား စေ တဲ့ စ ကား တွေ ပြော ဆို တဲ့ အ ခါ မှာ၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ က ကောင်း သော ဘဏ် တိုက် ထဲ မှာ စု ဆောင်း ခြင်း သို့ မ ဟုတ် အဲ ဒီ ဘဏ် တိုက် ထဲ က နေ သုံး စွဲ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ကောင်း တဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ဟာ လဲ ကြီး ပွား များ ပြား လာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ သ လို ပါ ဘဲ၊ အ တင်း ပြော တဲ့ စ ကား၊ ရုန့် ရင်း ကြမ်း တမ်း တဲ့ စ ကား၊ အ ပြစ် တင် တဲ့ စ ကား၊ ရန် တွေ့ တဲ့ စ ကား တွေ ကို ပြော ဆို မိ ရင်၊ ကျွန် တော် တို့ ရဲ့ စိတ် နှ လုံး ထဲ က မ ကောင်း တဲ့ ဘဏ် တိုက် ထဲ ကို စု ဆောင်း ခြင်း သို့ မ ဟုတ် အဲ ဒီ ဘဏ် တိုက် ထဲ က နေ သုံး စွဲ ခြင်း ဖြစ် တယ်။ မ ကောင်း တဲ့ ဘဏ် တိုက် ဟာ လဲ ကြီး ပွား လာ လိမ့် မယ်။

ဒီ တော့ ကာ၊ ကောင်း တဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ကို ကြီး ပွား စေ ပြီး မ ကောင်း တဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ကို စာ ရင်း သေ သွား စေ ဖို့၊ ကျွန် တော် တို့ နှုတ် က နေ မ ကောင်း တဲ့ စ ကား တွေ ကို သ တိ ထား ပြီး လုံး ဝ မ ပြော ဘဲ၊ ကောင်း တဲ့ စ ကား၊ တည် ဆောက် စ ရာ စ ကား တွေ ကို သာ ပြော ဖို့ လို ပါ တယ်။ အဲ သ လို သ တိ ထား ပြီး လုပ် ရင် တစ် ဖြည်း ဖြည်း နဲ့  မ ကောင်း တဲ့ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ဟာ အ ဝင် အ ထွက် မ ရှိ လို့ စာ ရင်း သေ သွား ပါ လိမ့် မယ်။ လော ကီ ငွေ စာ ရင်း ထဲ ကို ငွေ အ သွင်း အ ထုတ် မ လုပ် တာ ကြာ ရင် စာ ရင်း သေ သွား သ လို ပေါ့။ နောင် ဆို ရင် မ ကောင်း တဲ့ စ ကား ပြော ချင် တောင် မှ ပြော ထွက် တော့ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ ပြော ရ မဲ့ စ ကား လုံး ရှာ တွေ့ တော့ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ စာ ရင်း သေ သွား လို့ ထုတ် သုံး လို့ မ ရ တော့ ဘူး လေ။

ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် အား လုံး တည် ဆောက် စ ရာ ကောင်း သော စ ကား တွေ ကို သာ ပြော ဆို နိုင် ဖို့၊ စိတ် နှ လုံး ဘဏ် တိုက် ထဲ က မ ကောင်း တဲ့ စာ ရင်း တွေ ကို သေ သွား အောင် လုပ် နိုင် ကြ ဖို့ ဆု မွန် ကောင်း တောင်း လိုက် ပါ တယ်။