စာလုံးအ ရွယ်အစား

က က

ပြန် သွား

Published: 31/12/2019 Last Edited: 26/07/2021

စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည်

“သို့ မ ဟုတ် လျှင်၊ စာ တန် သည် ငါ တို့ ကို နိုင် မည် ဟု စိုး ရိမ် စ ရာ ရှိ ၏။ သူ ၏ အ ကြံ အ စည် များ ကို ငါ တို့ သိ ကြ ၏” (၂ ကော၊ ၂:၁၁)

သမ္မာ ကျမ်း စာ က ကျွန် တော် တို့ ခ ရစ် ယာန် တွေ ဟာ စာ တန် မာရ် နတ် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် တွေ ကို သိ တယ် လို့ ဆို ပါ တယ်။ စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် ဟာ ဘာ တွေ များ ပါ လိမ့်။ မိတ် ဆွေ တို့ သိ ထား တာ တွေ ရှိ ပါ လိမ့် မယ်။ ဒီ ဆောင်း ပါး မှာ တော့ ကျွန် တော် သိ ရ သ လောက် စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် တစ် ချို့ ကို တင် ပြ လို ပါ တယ်။ ဓမ္မ သစ် ကျမ်း ထဲ မှာ စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် တစ် ချို့ ကို တိုက် ရိုက် ဖော် ပြ ထား တာ တွေ ရှိ ပါ တယ်။

“သမ္မာ သ တိ ရှိ လျက် မ အိပ် ဘဲ စောင့် နေ ကြ လော့။ သင် တို့ ၏ ရန် သူ တည်း ဟူ သော မာရ် နတ် သည်၊ ဟောက် သော ခြင်္သေ့ ကဲ့ သို့ အ ဘယ် သူ ကို မျို ရ မည် နည်း ဟူ ၍ လှည့် လည် ရှာ ဖွေ လျက် ရှိ ၏” (၁ ပေ၊ ၅:၈)

“မာရ် နတ် ၏ အ လို အ တိုင်း ဘမ်း မိ သော ထို သူ တို့ သည် သ တိ ရ ၍၊ ထို ဘမ်း မိ ရာ မှ လွတ် ခြင်း သို့ ရောက် ကြ လိမ့် မည်” (၂ တိ၊ ၂:၂၆)

“မာရ် နတ် ရိ ယာယ် တို့ ကို ဆီး တား နိုင် မည် ကြောင်း၊ ဘု ရား ခင် ပြင် ဆင် တော် မူ သော လက် နက် စုံ ကို ဝတ် ဆောင် ကြ လော့။ . . . မာရ် နတ် ပစ် ခတ် သော မီး စက် လက် နက် ကို ကာ သတ် နိုင် သော ယုံ ကြည် ခြင်း တည်း ဟူ သော လွှား ကို လည်း ခပ် သိမ်း သော လက် နက် တို့ ပေါ် မှာ ထပ် ဆင့် ယူ ဆောင် ကြ လော့” (ဧ၊ ၆:၁၁, ၁၆)

ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို စာ တန် က ပ ရိ ယာယ် နဲ့ ဖြား ယောင်း သွေး ဆောင် ပြီး လမ်း လွဲ စေ မယ် လို့ ကျမ်း စာ က ရှင်း ရှင်း လေး သ တိ ပေး ထား ပါ တယ်။ ဒါ တွေ ဟာ စာ တန် ရဲ့ အ ခု လက် ရှိ ယုံ ကြည် သူ တစ် ဦး ချင်း စီ ပေါ် နေ့ တစ် ဓူ ဝ ကျင့် သုံး နေ တဲ့ နည်း ဗျူ ဟာ တွေ ပါ။ ကျွန် တော် ဆွေး နွေး ချင် တာ က တော့ ဒီ နည်း ဗျူ ဟာ တွေ အ ပြင်၊ စ ကြာ ဝ ဠာ တစ် ခု လုံး နဲ့ သက် ဆိုင် တဲ့ စာ တန် ရဲ့ မ ဟာ ဗျူ ဟာ အ ကြံ အ စည် အ ကြောင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ့ ရဲ့ မ ဟာ ဗျူ ဟာ အ ကြံ အ စည် အ ကြောင်း သိ နိုင် ဖို့ စာ တန် ရဲ့ ဇစ် မြစ် ကို အ ရင် သိ ထား ဖို့ လို ပါ တယ်။

စာ တန် ရဲ့ အ တိတ် ကာ လ အ ကြံ အ စည်

စာ တန် ဟာ တစ် ချိန် တုံး က ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ လက် ရုံး၊ ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ကို အုပ် ချုပ် ရ တဲ့ အ ကြီး အ ကဲ၊ ခေ ရု ဗိမ် လို့ ခေါ် တဲ့ ကောင်း ကင် တ မန် မင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ကို အုပ် ချုပ် ရ တယ်။ အာ ဏာ တန် ခိုး ကြီး မား တယ်။ ရုပ် ရည် ချော မော ခန့် ငြား တယ်။ ပ ညာ အ မျိုး စုံ တတ် တယ်။ သူ ရ ထား တဲ့ စည်း စိမ် တွေ ကြောင့် သူ ဟာ မာန် မာ န ထောင် လွှား ပြီး ဘု ရား သ ခင် လို ဖြစ် ချင် လာ တယ်။ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ကို စု ဆောင်း ပြီး ကောင်း ကင် ဘုံ မှာ အာ ဏာ သိမ်း ဖို့ အ တွက် ကြံ စည် ပါ တယ်။

အို နံ နက် သား၊ မိုဃ်း သောက် ကြယ်၊ သင် သည် ကောင်း ကင် က ကျ လေ ပြီ တ ကား။ အ ပြည် ပြည် တို့ ကို နှိပ် စက် သော သင် သည်၊ မြေ တိုင် အောင် ခုတ် လှဲ ခြင်း ကို ခံ ရ လေ ပြီ တ ကား။ သင် က လည်း၊ ကောင်း ကင် ပေါ် သို့ ငါ တက် မည်။ ဘု ရား သ ခင် ၏ ကြယ် တို့ အ ပေါ် မှာ ငါ့ ပလ္လင် ကို ငါ ချီး မြှောက် မည်။ မြောက် မျက် နှာ ဘက်၊ ဗျာ ဒိတ် တော် တောင် ပေါ် မှာ ငါ ထိုင် မည်။ မိုဃ်း တိမ် ထိပ် ပေါ် သို့ ငါ တက် မည်။ အ မြင့် ဆုံး သော ဘု ရား ကဲ့ သို့ ငါ နေ မည် ဟု စိတ် အ ကြံ ရှိ လေ ပြီ။ သို့ သော် လည်း၊ သင် သည် မ ရ ဏာ နိုင် ငံ၊ သင်္ချိုင်း တွင်း ထဲ သို့ နှိမ့် ချ ခြင်း ကို ခံ ရ လေ ပြီ” (ဟေ ရှာ၊ ၁၄:၁၂-၁၅)။

ချင်း လူ သား၊ တု ရု ရှင် ဘု ရင် တွက် မြည် တမ်း သော ကား ကို မြွက် ၍၊ ရှင် ထာ ဘု ရား မိန့် တော် ကို ဆင့် ဆို မည် မှာ၊ သင် သည် ထူး ဆန်း သော တံ ဆိပ် ဖြစ် ၏။ ညာ နှင့် ပြည့် စုံ တင့် တယ် ခြင်း ရေ လည်း စုံ လင် လျက် ရှိ ၏။ ဒင် ရပ်၊ ဘု ရား ခင် ယျာဉ် တော် နေ ပြီ။ သင် ခေါင်း ပေါ် မှာ ကျောက် နီ၊ ဥဿ ရား၊ စိန်၊ မျက် ရွဲ၊ ကြောင်၊ ဂါး သွဲ့၊ နီ လာ၊ မြ၊ ပတ္တ မြား ရှိ သော ကျောက် မြတ် မျိုး မျိုး တို့ ကို ဆောင်း လေ ၏။ ရွှေ ဖြင့် လုပ် သော ပတ် သာ၊ ပု လွေ တို့ သည် လည်း၊ သင် ဘွား သော နေ့ ပင် သင့် ဘို့ ပြင် ဆင် လျက် ရှိ ကြ ၏။ သင် သည် ဖြန့် လွှမ်း မိုး သော ခေ ရု ဗိမ် ဖြစ် လျက်၊ ငါ့ ခွင့် နှင့် ဘု ရား ခင် သန့် ရှင်း သော တောင် ပေါ် မှာ နေ ရာ ကျ မီး တောက် သော ကျောက် တို့ တွင် သွား လာ ၏။ ဘွား သော နေ့ မှ သင့် ပြစ် ထင် ရှား သော နေ့ တိုင် အောင်၊ ပြု လေ ရာ ရာ စုံ လင် လျက် ရှိ ၏။ သို့ ရာ တွင်၊ ကုန် သွယ် ခြင်း များ ပြား သော အား ဖြင့် ဓမ္မ မှု တို့ နှင့် ပြည့် စုံ ပြစ် မှား သော ပြစ် ရောက် လေ ပြီ။ ထို ကြောင့်၊ ဆိုး ယုတ် သော သူ ကဲ့ သို့၊ သင့် ကို ဘု ရား ခင် တောင် တော် ပေါ် က ငါ နှင် ထုတ် မည်။ အို လွှမ်း မိုး သော ခေ ရု ဗိမ်၊ မီး တောက် သော ကျောက် တို့ ထဲ က သင့် ကို ငါ ပယ် ရှင်း မည်။ သင် သည် ကိုယ် တင့် တယ် ခြင်း ရေ ကြောင့်၊ ဝါ ကြွား သော စိတ် ရှိ လျက် ဂုဏ် ထွန်း တောက် သော ကြောင့်၊ သင် ညာ သည် ဖောက် ပြန် လျက် ရှိ လေ ပြီ။ ငါ သည် သင့် ကို မြေ တိုင် အောင် နှိမ့် ချ မည်” (ယေ ဇ၊ ၂၈:၁၂-၁၇)

စာ တန် ဟာ ကောင်း ကင် တ မန် မင်း ဘ ဝ က နေ ပြီး ဘု ရား သ ခင် ကို ပုန် ကန် ခဲ့ လို့ ကောင်း ကင် ဘုံ က နေ နှင် ထုတ် ခြင်း ခံ ရ ရာ က နေ စာ တန် မာရ် နတ် ဖြစ် လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ ကောင်း ကင် က နေ နှင် ထုတ် ခြင်း ခံ ရ တဲ့ အ ချိန် မှာ ကောင်း ကင် တ မန် သုံး စု တစ် စု ဟာ သူ့ နောက် ကို လိုက် တယ် လို့ ကျမ်း စာ ပ ညာ ရှင် တွေ က ယူ ဆ ကြ ပါ တယ်။

ကောင်း ကင် ခြား သော နိ မိတ် လက္ခ ဏာ ပေါ် လာ သည် ကား၊ ဆင်း နီ သော ဂါး ကြီး သည် ခေါင်း ခု နစ် လုံး၊ ချို ဆယ် ချောင်း နှင့် ကွ ခေါင်း ပေါ် ဖူ ခု နစ် ဆူ ကို ဆောင်း လျက် ရှိ ၏။ သူ မြီး သည် ကောင်း ကင် ကြယ် သုံး စု စု ကို ဆွဲ ငင် မြေ ကြီး သို့ ချ လိုက် လေ ၏” (ဗျာ၊ ၁၂:၃-၄)

ကောင်း ကင် စစ် ဖြစ် ၏။ မိက္ခေ နှင့် သူ ကောင်း ကင် မန် တို့ သည် ဂါး ကို စစ် တိုက် ကြ ၏။ ဂါး နှင့် သူ မန် တို့ သည် စစ် တိုက် နိုင် ကြ။ ကောင်း ကင် လည်း သူ တို့ နေ ရာ ရှိ။ ထို ခါ၊ လော က နိုင် ငံ လုံး ကို လှည့် ဖြား မာရ် နတ် စာ တန် မည် ရှိ သော ရှေး မြွေ ဟောင်း တည်း ဟူ သော ဂါး ကြီး ကို ၎င်း၊ သူ နှင့် တူ သူ မန် တို့ ကို ၎င်း၊ မြေ ကြီး သို့ ချ လိုက် ကြ ၏” (ဗျာ၊ ၁၂:၇-၉)

သူ့ အ ပြစ် ကြောင့် ကောင်း ကင် က နေ နှင် ထုတ် ခြင်း ခံ ရ ပေ မဲ့ စာ တန် က နောင် တ မ ရ ဘဲ၊ ဘု ရား သ ခင် ကို ရန် သူ အ ဖြစ် သတ် မှတ် ပြီး ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ ဖန် ဆင်း ခြင်း လက် ရာ တွေ ကို က ဖျက် ယ ဖျက် လုပ် ပါ တော့ တယ်။ သူ့ ရဲ့ ပ ထ မ ဦး ဆုံး ပစ် မှတ် ဟာ ဘု ရား သ ခင် က သူ့ သဏ္ဍာန် တော် နဲ့ တူ အောင် ဖန် ဆင်း ထား တဲ့၊ ပ ထ မ ဦး ဆုံး လူ သား တွေ ဖြစ် ကြ တဲ့၊ အာ ဒံ နဲ့ ဧ ဝ တို့ လင် မ ယား ပါ ဘဲ။ ဧ ဒင် ဥ ယျာဉ် ထဲ မှာ အာ ဒံ နဲ့ ဧ ဝ ကို စာ တန် က အောင် မြင် စွာ လှည့် စား နိုင် ခဲ့ ပြီး ဘု ရား သ ခင် ချစ် တဲ့ လူ သား တွေ ကို ဘု ရား သ ခင် နဲ့ ဝေး အောင် လုပ် နိုင် ခဲ့ ပါ တယ်။ ဘု ရား သ ခင် ကို ချစ် ကြောက် ရို သေ တဲ့ ယော ဘ ကို လည်း ဘု ရား သ ခင် နဲ့ ရန် တိုက် ပေး ခဲ့ တယ်။ ဘု ရား ရွေး ကောက် ထား တဲ့ ဣ သ ရေ လ လူ မျိုး တွေ ကို လည်း ကိုး ကွယ် မှု လမ်း လွဲ စေ ခြင်း အား ဖြင့် က တိ တော် မြေ က နေ အ ဝေး ကို လွင့် သွား ပြီး ကမ္ဘာ အ နှံ့ တစ် ကွဲ တစ် ပြား ဖြစ် အောင် လုပ် နိုင် ခဲ့ တယ်။

လူ သား တွေ က ဘု ရား သ ခင် ကို ပစ် ပယ် ကြ ပေ မဲ့၊ ချစ် ခြင်း မေတ္တာ ရှင် ဘု ရား သ ခင် က သူ ချစ် တဲ့ လူ သား တွေ ကို သူ့ ဆီ ပြန် လာ ဖို့ ကယ် တင် ခြင်း စီ မံ ကိန်း ကြီး ကို အ ကောင် အ ထည် ဖော် ပါ တယ်။ အဲ ဒီ စီ မံ ကိန်း အ ရ သူ ဟာ လူ့ ဇာ တိ ကို ခံ ယူ ပြီး ဒီ လော က ထဲ ကို ကြွ လာ ခဲ့ ပါ တယ်။ စာ တန် က ခ ရစ် တော် လော က ကို ကြွ လာ တာ လူ သား ထု တစ် ရပ် လုံး ကို ထာ ဝ ရ င ရဲ က နေ ကယ် တင် ဖို့ အ တွက် ဆို တာ ကို မ သိ ဘူး။ ဣ သ ရေ လ လူ မျိုး တွေ ရဲ့ ဘု ရင် အ ဖြစ် ခံ ယူ ဖို့ ကြွ လာ တယ် လို့ ဘဲ ထင် ခဲ့ တယ်။ ဣ သ ရေ လ လူ မျိုး တွေ ကိုယ် တိုင် က လည်း အဲ ဒီ လို ဘဲ ခ ရစ် တော် ဟာ သူ တို့ ကို ရော မ တွေ လက် အောက် က နေ ကယ် တင် ပြီး ဒါ ဝိဒ် မင်း ကြီး လက် ထက် က လို အင် အား ကြီး မား တဲ့ ဣ သ ရေ လ နိုင် ငံ တော် ပြန် လည် တည် ထောင် ဖို့ လို့ ထင် ခဲ့ ကြ တယ်။

“ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ အ ခွင့် နှင့် ယ ခု တည် လု သော ငါ တို့ အ ဘ ဒါ ဝိဒ် ၏ နိုင် ငံ တော် သည် မင်္ဂ လာ ရှိ စေ သ တည်း။ ကောင်း ကင် ဘ ဝဂ် ဝယ် ဟော ရှဏ္ဏ ဖြစ် စေ သ တည်း ဟု ကြွေး ကြော် ကြ ၏” (မာ၊ ၁၁:၁၀)

စာ တန် ဟာ အင် မ တန် လိမ္မာ ပါး နပ် ပေ မဲ့၊ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ နက် နဲ တဲ့ အ ကြံ အ စည် တော် ကို မ သိ ဘူး။ လူ သား တွေ ရဲ့ အ ပြစ် အ တွက်၊ လူ သား တွေ ကိုယ် စား မိ မိ အ သက် တော် ကို စွန့် ပြီး ကယ် တင် မဲ့ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် တော် ကို မ သိ ပေ မဲ့၊ ဘု ရား သ ခင် လုပ် သ မျှ အ ရာ အား လုံး ကို ဖျက် ဆီး ပစ် ချင် တဲ့ စာ တန် က သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို သတ် ဖို့ ကြိုး စား တယ်။

ပ ထ ဦး ဆုံး ကြိုး ပမ်း မှု အ နေ နဲ့ ခ ရစ် တော် က လေး ဘ ဝ မှာ ဘဲ ဟေ ရုဒ် မင်း ကို အ သုံး ချ ပြီး သတ် ဖို့ ကြိုး စား တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် တွေ ကို သိ တဲ့ ဘု ရား သ ခင် က ယော သပ် တို့ မိ သား စု ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် တိမ်း ရှောင် ခိုင်း တယ်။ အ မှု မ ပြီး ခင် မှာ ခ ရစ် တော် အ သေ ခံ လို့ မ ဖြစ် သေး ဘူး။ ဗက် လင် မြို့ နဲ့ အ နီး အ နား က နှစ် နှစ် အောက် က လေး တွေ အား လုံး ဘဲ စာ တန် ကြောင့် အ ချောင် အ သတ် ခံ လိုက် ရ တယ်။

 “ထို သူ တို့ သွား ကြ သည် နောက်၊ ယော သပ် သည် အိပ် မက် ကို မြင် သည် မှာ၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား ၏ ကောင်း ကင် တ မန် သည် ထင် ရှား ၍၊ သင် ထ လော့။ မယ် တော် နှင့် သူ ငယ် တော် ကို ဆောင် ယူ ပြီး လျှင်၊ အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ပြေး ၍၊ တ ဖန် ငါ ပြော ဆို သည် တိုင် အောင် ထို ပြည် ၌ နေ လော့။ ဟေ ရုဒ် မင်း ကြီး သည် သူ ငယ် တော် ကို သတ် အံ့ သော ငှါ ရှာ လိမ့် မည် ဟု ဆို လေ ၏။ ထို အ ခါ ယော သပ် သည် ထ ၍ မယ် တော် နှင့် သူ ငယ် တော် ကို ညဉ့် အ ချိန် ၌ ဆောင် ယူ ပြီး လျှင် အဲ ဂုတ္တု ပြည် သို့ ထွက် သွား ၍၊ ဟေ ရုဒ် မင်း ကြီး အ နိစ္စ ရောက် သည် တိုင် အောင် ထို ပြည် ၌ နေ လေ ၏။ ဤ အ ကြောင်း အ ရာ ကား၊ ငါ့ သား ကို အဲ ဂုတ္တု ပြည် မှ ငါ ခေါ် ခဲ့ ပြီ ဟု ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ပ ရော ဖက် ဖြင့် ထား တော် မူ သော ဗျာ ဒိတ် တော် ပြည့် စုံ မည် အ ကြောင်း တည်း။ ထို အ ခါ ဟေ ရုဒ် မင်း ကြီး သည် မာ ဂု ပ ညာ ရှိ တို့ လှည့် ဖြား သည် ကို သိ လျှင်၊ ပြင်း စွာ အ မျက် ထွက် ၍ လူ ကို စေ လွှတ် သ ဖြင့်၊ မာ ဂု ပ ညာ ရှိ တို့ ၌ စေ့ စေ့ မေး မြန်း ပြီး သော ကြယ် ၏ အ ချိန် ကာ လ ကို ထောက် ၍၊ ဗက် လင် မြို့ မှ စ သော ကျေး လက် ရှိ သ မျှ တို့ ၌ နှစ် နှစ် အ ရွယ် မှ စ ၍၊ ထို အ ရွယ် အောက် ယုတ် သော သူ ငယ် ယောက်ျား အ ပေါင်း တို့ ကို သတ် စေ ၏” (မ၊ ၂:၁၃-၁၆)

ပ ထ မ ကြိုး ပမ်း မှု မ အောင် မြင် တဲ့ အ ခါ မှာ စာ တန် က စိတ် မ လျော့ ဘဲ၊ မ ယုံ ကြည် တဲ့ ယု ဒ လူ တွေ ကို အ သုံး ပြု ပြီး ခ ရစ် တော် ကို ဖမ်း ဆီး သတ် ဖြတ် ဖို့ ထပ် ကြိုး စား သေး တယ် ။ ဒါ ပေ မဲ့ ခ ရစ် တော် ရဲ့ အ မှု တော် လုပ် ငန်း မ ပြီး ဆုံး သေး တဲ့ အ တွက် စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ ဟာ မ အောင် မြင် နိုင် ဘူး။

“ကိုယ် တော် ကို မြို့ ပြင် သို့ နှင် ထုတ် ပြီး လျှင်၊ ထို မြို့ တည် ရာ တောင် ထိပ် စွန်း အ ငူ မှ စောက် ထိုး တွန်း ချ ခြင်း ငှါ ဆောင် သွား ကြ ၏။ ကိုယ် တော် သည် သူ တို့ အ လယ် ၌ ရှောက် ၍ ကြွ သွား တော် မူ ၏” (လု၊ ၄:၂၉-၃၀)

“ထို အ ခါ ကိုယ် တော် ကို ဘမ်း ဆီး ခြင်း ငှါ တ ဖန် ရှာ ကြံ ပြန် လျှင်၊ ထို သူ တို့ ၏ လက် မှ ထွက် ကြွ တော် မူ ၏” (ယော၊ ၁၀:၃၉)

အဲ ဒါ ကြောင့် နောက် ဆုံး မှာ တ ပည့် တော် ဖြစ် တဲ့ ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် ကို အ သုံး ချ ပြီး ခ ရစ် တော် ကို ဖမ်း ဆီး သတ် ဖြတ် ဖို့ ကြိုး စား ပြန် တယ်။

“ထို အ ခါ စာ တန် သည် တ ပည့် တော် တ ကျိပ် နှစ် ပါး အ ဝင် ဖြစ် သော ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် အ ထဲ သို့ ဝင် သည် ဖြစ် ၍၊” (လု၊ ၂၂:၃)

“ကိုယ် တော် ကို အပ် နှံ မည် အ ကြောင်း မာရ် နတ် သည် ရှိ မုန် ၏ သား ယု ဒ ရှ ကာ ရုတ် စိတ် နှ လုံး ၌ အ ကြံ ပေး သွင်း နှင့် သ တည်း” (ယော၊ ၁၃:၂)။

အဲ ဒီ လို နဲ့ ပ သ ခါ နောက် ဆုံး ည စာ စား ပွဲ အ ပြီး ဂေ သ ရှေ မန် ဥ ယျာဉ် ထဲ မှာ ခ ရစ် တော် ကို ဖမ်း ဆီး ကြ ပါ တယ်။ ဒီ တစ် ခါ တော့ ခ ရစ် တော် ဟာ အေး အေး ဆေး ဆေး အ ဖမ်း ခံ ပါ တယ်။ ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ သူ ကြွ လာ ရ ခြင်း အ ကြောင်း ဖြစ် တဲ့ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ဟော ပြော ခြင်း အ မှု ပြီး စီး သွား လို့ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

“ကိုယ် တော် က လည်း ငါ သည် နီး စပ် သော မြို့ ရွာ တို့ ၌ တ ရား ဟော ခြင်း ငှါ သွား ကြ ကုန် အံ့။ ထို သို့ အ လို ငှါ ငါ ကြွ လာ ပြီ ဟု မိန့် တော် မူ ၍” (မာ၊ ၁:၃၈)

“အ ကျွန်ုပ် သည် မြေ ကြီး ပေါ် မှာ ကိုယ် တော် ၏ ဘုန်း ကို ထင် ရှား စေ ပါ ပြီ။ အ ကျွန်ုပ် ဆောင် ရွက် စ ရာ ဘို့ အ ကျွန်ုပ် ၌ အပ် ပေး တော် မူ သော အ မှု ကို အ ကျွန်ုပ် ဆောင် ရွက် ၍ ပြီး ပါ ပြီ” (ယော၊ ၁၇:၄)

ခ ရစ် တော် ကို ဖမ်း ဆီး ပြီး အာ ဏာ ပိုင် တွေ ဆီ ခေါ် သွား ကြ တယ်။ မ ဟုတ် မ တ ရား စွပ် စွဲ ကြ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ ရော မ အာ ဏာ ပိုင် တွေ ရဲ့ စစ် ဆေး ခြင်း ကို ခ ရစ် တော် က တုန့် ပြန် မှု မ ပြု ဘဲ၊ သေ ဒဏ် ပေး တာ ကို လည်း အ သာ တ ကြည် လက် ခံ ခဲ့ တယ်။ အဲ ဒီ အ ခါ ကျ မှ စာ တန် မာရ် နတ် က သူ ထင် တာ တွေ မှား နေ တယ် ဆို တာ ကို သိ လာ တယ်။ ခ ရစ် တော် ဒီ လော က ကို ကြွ လာ တာ ဟာ ယု ဒ ရှင် ဘု ရင် လုပ် ဖို့ မ ဟုတ် ဘဲ၊ သူ့ ရဲ့ အ သက် တော် ကို စွန့် ပြီး လူ သား တွေ ကို ကယ် တင် ဖို့ ဆို တာ ကို နား လည် သ ဘော ပေါက် သွား တယ်။ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် ကို ဖျက် ဆီး ဖို့ အ တွက် ခ ရစ် တော် ကို တောက် လျှောက် သတ် ဖို့ ကြိုး စား တဲ့ စာ တန် က၊ ဒီ တစ် ခါ ကျ တော့ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် မ အောင် မြင် ရ အောင် ခ ရစ် တော် ရဲ့ အ သက် ကို ကယ် ဖို့ ကြိုး စား ပြန် တယ်။ ပိ လတ် မင်း က တော် ဆီ ကို အိပ် မက် ပေး ပြီး ခ ရစ် တော် ကို သေ ဒဏ် မ ပေး ရ အောင် လုပ် တယ်။

“ထို မှ တ ပါး တ ရား ပလ္လင် ပေါ် မှာ ထိုင် စဉ် တွင်၊ မိ မိ ခင် ပွန်း သည် လု လင် တ ယောက် ကို စေ လွှတ် ၍၊ ထို ဖြောင့် မတ် သော သူ ကို အ ဘယ် သို့ မျှ မ ပြု ပါ နှင့်။ ယ နေ့ ပင် ကျွန် မ သည် ထို သူ ကြောင့် အိပ် မက် ၌ ပြင်း စွာ ခံ ရ ပါ ပြီ ဟု မှာ လိုက် ၏” (မ၊ ၂၇:၁၉)

ဒါ ပေ မဲ့ နောက် ဆုံး ကျ တော့၊ စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် ကို အ စော ကြီး က သိ မြင် ပြီး ဖြစ် တဲ့ ဘု ရား သ ခင် က အ ဖက် ဖက် က နေ ထောင့် စေ့ အောင် လုပ် ထား တဲ့ အ တွက် ကြောင့်၊ စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ မ အောင် မြင် ဘဲ ခ ရစ် တော် ကား တိုင် ပေါ် အ သက် စွန့် နိုင် ခဲ့ တယ်။ သ ခင် ခ ရစ် တော် က သေ ခြင်း တ ရား ကို အောင် နိုင် ပြီး တော့ လူ သား တွေ ထာ ဝ ရ င ရဲ က လွတ် မြောက် ဖို့ လမ်း စ ပွင့် သွား ခဲ့ တယ်။

စာ တန် ရဲ့ ပစ္စုပ္ပန် ကာ လ အ ကြံ အ စည်

လူ သား တွေ ကို ကယ် တင် ဖို့ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ စီ မံ ကိန်း ကြီး ကို ဖျက် ဆီး ဖို့ ကြိုး စား ပေ မဲ့ မ အောင် မြင် တဲ့ စာ တန် ဟာ အ ခု ကျ တော့ သူ့ အ တွက် သူ ကြိုး စား ရ တော့ တယ်။ လူ သား တွေ အ တွက် ကယ် တင် ခြင်း တံ ခါး ပွင့် နေ ပေ မဲ့၊ သူ နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ အ တွက် ကယ် တင် ခြင်း ဆို တာ မ ရှိ ကြောင်း ကို စာ တန် ကောင်း ကောင်း သိ တယ်။

“အ ကြောင်း မူ ကား၊ ပြစ် မှား သော ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို ဘု ရား သ ခင် သည် နှ မြော တော် မ မူ၊ င ရဲ ထဲ သို့ ချ လိုက် ပြီး မှ စစ် ကြော စီ ရင် ခြင်း အ လို ငှါ ချုပ် ထား ၍၊ မှောင် မိုက် သံ ကြိုး နှင့် ချည် နှောင် တော် မူ ၏” (၂ ပေ၊ ၂:၄)

“အ ကြောင်း မူ ကား၊ ခ ရစ် တော် သည် ကောင်း ကင် တ မန် တို့ ကို မ စ တော် မူ သည် မ ဟုတ်၊ အာ ဗြ ဟံ အ မျိုး ကို မ စ တော် မူ ၏” (ဟေ ဗြဲ၊ ၂:၁၆) (စ ကား ချပ် – အာ ဗြ ဟံ အ မျိုး ဆို တာ စစ် မှန် တဲ့ ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် တွေ ကို ဆို လို ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်)

ပြီး တော့ ဘု ရား သ ခင် က ထာ ဝ ရ င ရဲ ကို လူ သား တွေ အ တွက် ဖန် ဆင်း ထား တာ မ ဟုတ် ဘဲ၊ သူ နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ အ တွက် ဖန် ဆင်း ထား တယ် ဆို တာ ကို လည်း စာ တန် က သိ တယ်။

“ထို အ ခါ လက် ဝဲ တော် ဘက် ၌ ရှိ သော သူ တို့ အား မင်း ကြီး က၊ ကျိန် ခြင်း ကို ခံ ရ သော သူ တို့၊ မာရ် နတ် နှင့် သူ ၏ တ မန် တို့ အ ဘို့ ပြင် ဆင် သော ထာ ဝ ရ မီး ထဲ သို့ ငါ့ ထံ မှ ခွါ သွား ကြ လော့” (မ၊ ၂၅:၄၁)

ပြီး တော့၊ နှစ် တစ် ထောင် ကာ လ အ ပြီး၊ ပလ္လင် ဖြူ တ ရား စီ ရင် ခြင်း မ တိုင် မီ လေး မှာ ဘဲ၊ သူ နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ဟာ ထာ ဝ ရ င ရဲ ထဲ အ ချ ခံ ရ မှာ ကို စာ တန် ကောင်း ကောင်း သိ တယ်။

“ထို အ နှစ် တ ထောင် ကုန် ပြီး မှ၊ စာ တန် သည် ထောင် ထဲ က လွတ် သော အ ခွင့် ကို ရ ၍၊ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် သ မုဒ္ဒ ရာ သဲ လုံး နှင့် အ မျှ များ သော ဂေါ ဂ၊ မာ ဂေါ ဂ တည်း ဟူ သော မြေ ကြီး လေး မျက် နှာ ပေါ် မှာ နေ သော လူ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို လှည့် ဖြား အံ့ သော ငှါ ၎င်း၊ စစ် တိုက် ဘို့ စည်း ဝေး စေ ခြင်း ငှါ ၎င်း တက် လိမ့် မည်။ ထို သူ များ တို့ သည် မြေ ကြီး မျက် နှာ ပေါ် သို့ တက် ၍၊ သန့် ရှင်း သူ တို့ ၏ တပ် ကို ၎င်း၊ ချစ် ဘွယ် သော မြို့ တော် ကို ၎င်း၊ ဝိုင်း ကြ ၏။ ထို အ ခါ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော်၊ ကောင်း ကင် မှ မီး ကျ ၍ သူ တို့ ကို မျို လေ ၏။ သူ တို့ ကို လှည့် ဖြား သော မာရ် နတ် ကို လည်း၊ သား ရဲ နှင့် မိစ္ဆာ ပ ရော ဖက် ရှိ ရာ၊ ကန့် နှင့် ရော နှော သော မီး အိုင် ထဲ သို့ ချ ပစ် လျှင်၊ သူ တို့ သည် နေ့ ညဉ့် မ ပြတ် ကမ္ဘာ အ ဆက် ဆက် ပြင်း စွာ သော ဝေ ဒ နာ ကို ခံ ရ ကြ လ တံ့” (ဗျာ၊ ၂၀:၇-၁၀)

စာ တန် ဟာ ကျမ်း စာ ဖတ် တယ်။ သာ မန် ယုံ ကြည် သူ တွေ ထက် တောင် ပို ဖတ် မ လား မ ပြော တတ် ဘူး။ သူ ကျမ်း စာ ဖတ် လို့ လည်း သ ခင် ခ ရစ် တော် ရက် ပေါင်း လေး ဆယ် အ စာ ရှောင် ပြီး နောက်၊ သူ ခ ရစ် တော် ကို သွေး ဆောင် တဲ့ အ ခါ ကျမ်း စာ အ ကိုး အ ကား တွေ ကို သုံး ပြီး သွေး ဆောင် နိုင် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ ဒါ ကြောင့် စာ တန် ဟာ ကျမ်း စာ ထဲ မှာ ပါ တဲ့ ချီ ဆောင် ခြင်း၊ ဘေး ဒဏ် ကြီး ကာ လ၊ ခ ရစ် တော် ဒု တိ ယ အ ကြိမ် ပြန် လည် ကြွ လာ ခြင်း၊ နှစ် တစ် ထောင် ကာ လ၊ ပလ္လင် ဖြူ တ ရား စီ ရင် ခြင်း စ သ ဖြင့် နောက် ဆုံး သော ကာ လ အ ဖြစ် အ ပျက် တွေ အ ကြောင်း ကို သိ တယ်။ အဲ ဒါ တွေ တစ် ခု ပြီး တစ် ခု အ စဉ် လိုက် ဖြစ် ပျက် လာ မယ် ဆို တာ စာ တန် သိ နေ တယ်။

အဲ ဒီ နောက် ဆုံး သော ကာ လ အ ဖြစ် အ ပျက် တွေ ကို အ စ ပြု စေ ဖို့ ရာ မှာ တစ် ခု တည်း သော သော့ ချက် ကို သ ခင် ခ ရစ် တော် ကိုယ် တိုင် ပြော ကြား ခဲ့ ပါ တယ်။ အဲ ဒါ ဘာ လဲ ဆို တော့ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ပျံ့ ပွား ဖို့ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။

“လူ မျိုး အ ပေါင်း တို့ အား သက် သေ ဖြစ် မည် အ ကြောင်း နိုင် ငံ တော် နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို လော ကီ နိုင် ငံ အ ရပ် ရပ် ရှိ သ မျှ တို့ ၌ ဟော ရ လိမ့် မည်။ သို့ ပြီး မှ အ ဆုံး သည် ဖြစ် လ တံ့” (မ၊ ၂၄:၁၄)

ဘု ရား သ ခင် ဟာ လူ တွေ ကို ချစ် တဲ့ အ တွက် ဘယ် သူ့ ကို မှ မ ဆုံး ရှုံး စေ ချင် ဘူး။ ထာ ဝ ရ င ရဲ မှာ မ ကျ စေ ချင် ဘူး။

“လူ အ ချို့ တို့ သည်၊ နှေး ခြင်း ကို မှတ် သည် အ တိုင်း၊ ထာ ဝ ရ ဘု ရား သည် ဂ တိ တော် အ ရာ မှာ နှေး တော် မ မူ။ ငါ တို့ တွင် အ ဘယ် သူ မျှ မ ပျက် စီး ဘဲ၊ ရှိ သ မျှ တို့ သည် နောင် တ ရ စေ ခြင်း ငှါ အ လို တော် ရှိ ၍၊ ငါ တို့ ကို သည်း ခံ တော် မူ ၏” (၂ ပေ၊ ၃:၉)

ဒါ ကြောင့် လူ သား အား လုံး ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကြား ရ ပြီး၊ ခ ရစ် တော် ကို လက် ခံ ဖို့၊ မ ခံ ဖို့ ဆုံး ဖြတ် ချက် ချ ပြီး တော့ မှ အ ဆုံး ဆို တာ ကို ဖြစ် စေ ဖို့ ကြံ ရွယ် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် ဆုံး သော ကာ လ ဖြစ် ရပ် တွေ စ တင် စေ ဖို့ ဒီ လို အပ် ချက် ကို စာ တန် က လည်း ကောင်း ကောင်း သိ နေ တယ်။ ဒါ ကြောင့် အ ခု ပစ္စုပ္ပန် ကာ လ စာ တန် ရဲ့ မ ဟာ ဗျူ ဟာ အ ကြံ အ စည် ဟာ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မ ပျံ့ ပွါး ရေး ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် မ ပျံ့ ပွါး သ ရွေ့ ကာ လ ပတ် လုံး၊ အ ဆုံး သတ် ဖြစ် ရပ် တွေ ဖြစ် လာ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ ချီ ဆောင် ခြင်း ဖြစ် လာ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ ဘေး ဒဏ် ကြီး ကာ လ ဖြစ် လာ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ ခ ရစ် တော် ဒု တိ ယ အ ကြိမ် ပြန် ကြွ လာ ခြင်း ဖြစ် လာ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ နှစ် တစ် ထောင် ကာ လ ဖြစ် လာ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ စာ တန် နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ လည်း ထာ ဝ ရ မီး င ရဲ အိုင် ထဲ အ ချ ခံ ရ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။

ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ ပွါး ရေး ဟာ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် တော် ဖြစ် တာ ကြောင့်၊ ဖြစ် မ လာ အောင် ဘယ် သူ က မှ တား လို့ ရ မှာ မ ဟုတ် ဘူး။ ဘု ရား သ ခင် သတ် မှတ် တဲ့ အ ချိန် ရောက် ရင် ဖြစ် လာ ရ မှာ ဘဲ။ စာ တန် က လည်း အဲ ဒါ ကို သိ ပါ တယ်။ အ ခု သူ လုပ် နေ တာ က ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ ပွါး ရေး ကို နှောင့် နှေး နိုင် သ မျှ နှောင့် နှေး အောင် ပြု လုပ် ဖို့ ဘဲ ဖြစ် တယ်။ သူ နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် တွေ င ရဲ ထဲ အ ချ ခံ ရ မဲ့ အ ချိန် ကို ဆွဲ နိုင် သ မျှ ဆွဲ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ ဒါ ကြောင့် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မ ပျံ့ ပွါး အောင် စာ တန် နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် တွေ က နည်း လမ်း မျိုး စုံ သုံး ပြီး တား ဆီး နှောင့် ရှက် နေ ကြ တယ်။ လူ တွေ ကို လှည့် စား တာ၊ ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို သွေး ဆောင် တာ၊ မှား ယွင်း တဲ့ ဩ ဝါ ဒ တွေ ပျံ့ ပွါး စေ တာ တွေ ဟာ စာ တန် ရဲ့ မ ဟာ ဗျူ ဟာ ကြီး ရဲ့ အ စိတ် အ ပိုင်း နည်း ဗျူ ဟာ လေး တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။ အဲ ဒါ တွေ ကို ကျွန် တော် တို့ ယုံ ကြည် သူ တွေ သိ နား လည် ဖို့ အ ရေး ကြီး ပါ တယ်။ စာ တန် ရဲ့ နည်း ဗျူ ဟာ တွေ ကို သိ နား လည် မှ လည်း ထိုက် တန် တဲ့ တုန့် ပြန် မှု တွေ ကို ကျွန် တော် တို့ လုပ် နိုင် မှာ ပေါ့။ ကျွန် တော် ခန့် မှန်း ရ သ လောက် စာ တန် ရဲ့ နည်း ဗျူ ဟာ တစ် ချို့ ကို တင် ပြ ချင် ပါ တယ်။

စာ တန် ၏ နည်း ဗျူ ဟာ များ

၁) အ သင်း တော် တွင်း ၌ မှား ယွင်း သော ဩ ဝါ ဒ၊ ခံ ယူ ကျင့် သုံး မှု များ ကို ဖြစ် ပေါ် စေ ခြင်း

ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ပျံ့ ပွါး စေ ဖို့ ရာ မှာ အ ဓိ က လုပ် ဆောင် တာ အ သင်း တော် ဖြစ် ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မ ပျံ့ ပွား ရေး အ တွက် စာ တန် ရဲ့ ပ ထ မ ပစ် မှတ် ဟာ အ သင်း တော် ဖြစ် ပါ တယ်။ က န ဦး အ သင်း တော် ဟာ တ မန် တော် တွေ ရဲ့ သွန် သင် မှု နဲ့ စင် ကြယ် သော ဩ ဝါ ဒ ကို ခံ ယူ ကျင့် သုံး ကြ တယ်။ ဒီ ခေတ် မှာ လို ဂိုဏ်း ဂ ဏ ပေါင်း စုံ မှို လို ပေါက် နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး။

အ စ ပ ထ မ မှာ စာ တန် က ရော မ အာ ဏာ ပိုင် တွေ ကို အ သုံး ပြု ပြီး အ သင်း တော် ကို တိုက် ခိုက် တယ်။ ခ ရစ် ယာန် တွေ နည်း လမ်း မျိုး စုံ နဲ့ ညှင်း ပန်း နှိပ် စက် သတ် ဖြတ် ခံ ရ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ ညှင်း ပန်း နှိပ် စက် ခံ ရ လေ လေ၊ ခ ရစ် ယာန် သာ သ နာ တော် တိုး ပွါး လေ လေ ဘဲ။ သူ့ ရဲ့ အ ကြမ်း ဖက် တိုက် ခိုက် တဲ့ နည်း ဗျူ ဟာ မ အောင် မြင် တဲ့ အ ခါ စာ တန် က နည်း ဗျူ ဟာ ပြောင်း ပြီး အ နု နည်း နဲ့ တိုက် ခိုက် တယ်။ ခ ရစ် ယာန် တွေ ကို နှိပ် စက် တဲ့ ရော မ အင် ပါ ယာ ကြီး ရဲ့ ဧ က ရာဇ် မင်း ကိုယ် တိုင် ခ ရစ် ယာန် ဖြစ် လာ တယ်။ ရော မ ဧ က ရာဇ် ခ ရစ် ယာန် ဖြစ် လာ တာ ဘု ရား သ ခင် ခွင့် ပြု လို့ ဖြစ် လာ တာ မှန် ပေ မဲ့၊ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ လုပ် ဆောင် ချက် လား၊ စာ တန် ရဲ့ လုပ် ဆောင် ချက် လား လို့ ကျွန် တော် အ ခု ထက် ထိ ဝေ ခွဲ လို့ မ ရ ဘူး။ ဧ က ရာဇ် ဘု ရင် ကိုယ် တိုင် ခ ရစ် ယာန် ဖြစ် လာ တော့ ရုပ် တု ဆင်း တု ကိုး ကွယ် တဲ့ ရော မ နိုင် ငံ သား တွေ လည်း အ စု လိုက် အ ပြုံ လိုက် အ သင်း တော် ထဲ ကို ဝင် လာ ပြီး ခ ရစ် ယာန် လုပ် လာ ကြ တယ်။ သူ တို့ အ သင်း တော် ထဲ ကို ဝင် လာ တာ သ ခင် ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် လို့ မှ မ ဟုတ် တာ။ ဒီ တော့ သူ တို့ အ ရင် က ရုပ် တု ဆင်း တု ကိုး ကွယ် တဲ့ အ ကျင့် ကို မ စွန့် ဘူး။ ခ ရစ် ယာန် ဘာ သာ ထဲ ကို ယူ လာ တယ်။ သူ တို့ အ ရင် က ကိုး ကွယ် တဲ့ နတ် ဘု ရား ရုပ် တု တွေ နေ ရာ မှာ၊ မယ် တော် မာ ရိ ရုပ် တု၊ ခ ရစ် တော် ရုပ် တု၊ သူ ငယ် တော် ရုပ် တု စ သ ဖြင့် အ စား ထိုး ပြီး ကိုး ကွယ် ကြ တယ်။ ဒီ လို နဲ့ တစ် ဖြည်း ဖြည်း ခ ရစ် ယာန် သာ သ နာ ဟာ စင် ကြယ် သန့် ရှင်း မှု မ ရှိ တော့ ဘူး။

ပို ဆိုး လာ တာ က ရော မ အ သင်း တော် ကို ဦး ဆောင် တဲ့ ရော မ သာ သ နာ ပိုင် ဟာ တစ် ဖြည်း ဖြည်း နဲ့ နိုင် ငံ ရေး မှာ ဩ ဇာ ညောင်း ရာ က နေ နောက် ဆုံး၊ ဘု ရင် တွေ၊ မင်း ညီ မင်း သား တွေ ကို ခန့် နိုင်၊ ဖြုတ် နိုင် တဲ့ အ ထိ ဩ ဇာ အာ ဏာ ကြီး မား လာ တယ်။ ကြီး မား တဲ့ ဩ ဇာ အာ ဏာ ကြောင့် စည်း စိမ် ဥစ္စာ တွေ လည်း များ ပြား လာ ပြီး တော့ စာ တန် လို ဘဲ မာန် မာ န ထောင် လွှား လမ်း လွဲ လာ တယ်။ သမ္မာ ကျမ်း စာ နဲ့ မ ကိုက် ညီ တဲ့ အ ရာ တွေ၊ သမ္မာ ကျမ်း စာ နဲ့ ဆန့် ကျင် တဲ့ ဩ ဝါ ဒ ခံ ယူ ချက် တွေ ကို ပြဋ္ဌာန်း ကျင့် သုံး လာ ကြ တယ်။ နှစ် တစ် ထောင် ကျော် အ တွင်း မှာ စာ တန် ရဲ့ အ နု နည်း နဲ့ တိုက် ခိုက် မှု နည်း ဗျူ ဟာ အ ကြီး အ ကျယ် အောင် မြင် ပြီး တော့ အ သင်း တော် ဟာ သမ္မာ တ ရား က နေ လုံး ဝ လမ်း လွဲ သွား တယ်။ သို့ သော် လည်း ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ ကျေး ဇူး တော် ကြောင့်၊ အ သင်း တော် ရဲ့ ဩ ဝါ ဒ မှား ယွင်း မှု တွေ ကို ပြန် လည် တည့် မတ် စေ ဖို့၊ ရော မ သာ သ နာ ပိုင် ကို တော် လှန် ဆန့် ကျင် မှု တွေ ဖြစ် လာ ခဲ့ တယ်။ ဒီ လို က နေ တစ် ဖြည်း ဖြည်း နဲ့ အ သင်း တော် မှာ လမ်း လွဲ ရော လမ်း မှန် ပါ ဂိုဏ်း ဂ ဏ ပေါင်း စုံ ပေါ် ထွက် လာ ခြင်း ဖြစ် တယ်။

ဒီ နေ့ ခေတ် မှာ စာ တန် က အ ကြမ်း နည်း ရော အ နု နည်း ပါ သုံး ပြီး အ သင်း တော် ကို တိုက် ခိုက် ပါ တယ်။ မူ ဆ လင် နိုင် ငံ တွေ၊ ဟိန္ဒူ နိုင် ငံ တွေ၊ ဗုဒ္ဓ နိုင် ငံ တွေ၊ ကွန် မြူ နစ် နိုင် ငံ တွေ မှာ အ ကြမ်း နည်း နဲ့ အ သင်း တော် ကို တိုက် ခိုက် တယ်။ ဘာ သာ ရေး လုံး ဝ လွတ် လပ် ခွင့် ပေး တဲ့ နိုင် ငံ တွေ မှာ တော့ အ သင်း တော် ကို အ တွင်း က နေ ဝင် ပြီး အ နု နည်း နဲ့ တိုက် ခိုက် တယ်။ စာ တန် ရဲ့ အ နု နည်း လုပ် ဆောင် ချက် တွေ ထဲ မှာ တစ် ခု က အ ယူ လွဲ ခ ရစ် ယာန် အ သင်း တော် တွေ (Mormon, Jehovah Witnesses, စ သ ဖြင့်) ကို ပေါ် ပေါက် စေ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် တစ် ခု က ထာ ဝ ရ ကာ လ ကောင်း စား ရေး ထက်၊ ယ ခု တို တောင်း လှ တဲ့ လူ့ ဘ ဝ ကာ လ မှာ အောင် မြင် ကြီး ပွါး ဖို့ ကို အ ဓိ က ဟော တဲ့ အ သင်း တော် တွေ၊ တ ရား ဟော ဆ ရာ တွေ ကို အ များ အ ပြား ပေါ် ပေါက် စေ ခြင်း ဖြစ် တယ်။ ဒီ တ ရား ဟော ဆ ရာ တွေ ထဲ မှာ တစ် ချို့ က က မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် သွား ပြီး တ ရား တွေ ဟော ကြ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ သူ တို့ ဟော တာ ကျမ်း စာ အ တိုင်း ပြော ရ ရင်၊ “အ ခြား သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား” ဖြစ် ပါ တယ်။ ဘု ရား ကိုး ကွယ် ရင် ချမ်း သာ မယ်၊ ကျန်း မာ မယ် ဆို တဲ့ တ ရား မျိုး ဖြစ် တယ်။ ဘု ရား သ ခင် မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ရောက် စေ ချင် တဲ့၊ ရှင် ပေါ လု တို့ ဟော တဲ့၊ နောင် တ နဲ့ ယှဉ် တဲ့ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မ ဟုတ် ဘူး။ ဒီ လို နည်း နဲ့ စာ တန် က စစ် မှန် တဲ့ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ နှံ့ မှု ကို ထိန်း ချုပ် ပါ တယ်။

၂) မီ ဒီ ယာ လော က ကို ထိန်း ချုပ် ခြင်း

ဒီ က နေ့ မီ ဒီ ယာ လော က ကို ကြည့် ရင် စာ တန် ရဲ့ ထိန်း ချုပ် မှု အောက် မှာ လုံး ဝ ရှိ နေ တယ် ဆို တာ ထင် ရှား ပါ တယ်။ သ တင်း စာ မဂ္ဂ ဇင်း တွေ၊ ဟော လီး ဝုဒ် ရုပ် ရှင် တွေ၊ ရုပ် မြင် သံ ကြား အ စီ အ စဉ် တွေ မှာ ကိုယ် ကျင့် တ ရား ပျက် ပြား တာ တွေ၊ ရက် စက် ကြမ်း ကြုတ် တာ တွေ၊ သမ္မာ တ ရား ကို တိုက် ခိုက် တာ တွေ ဗြောင်း ဆန် နေ အောင် တွေ့ ရ တယ်။ တေး ဂီ တ အ နု ပ ညာ လော က လည်း ထူး မ ခြား နား ပါ။ စာ တန် ရဲ့ နည်း ဗျူ ဟာ အောက် မှာ ရောက် နေ ပါ တယ်။

“လော က ကို ၎င်း၊ လော က ၌ ရှိ သော အ ရာ တို့ ကို ၎င်း၊ မ ချစ် ကြ နှင့်။ လော က ကို ချစ် သော သူ မည် သည် ကား၊ ခ မည်း တော် ကို ချစ် ခြင်း မေတ္တာ မ ရှိ။ လော က ၌ ရှိ သ မျှ သော အ ရာ တည်း ဟူ သော ကိုယ် ကာ ယ တပ် မက် ခြင်း၊ မျက် စိ တပ် မက် ခြင်း၊ လော ကီ စည်း စိမ် ၌ ဝါ ကြွား ခြင်း တို့ သည် ခ မည်း တော် နှင့် မ စပ် ဆိုင်၊ လော က နှင့် သာ စပ် ဆိုင် ကြ ၏” (၁ ယော၊ ၂:၁၅-၁၆)

လူ သား တွေ ဘု ရား သ ခင် ကို မ ချစ် ဘဲ၊ လော က ကို ချစ် အောင် မီ ဒီ ယာ ကို စာ တန် က အ ဓိ က အ သုံး ပြု ပါ တယ်။ ကိုယ် ကာ ယ တပ် မက် တာ၊ မျက် စိ တပ် မက် တာ၊ လော ကီ စည်း စိမ် ဝါ ကြွား မှု တွေ ကို တပ် မက် တာ က နေ လူ တွေ ကို ဘု ရား သ ခင် နဲ့ ဝေး အောင် စာ တန် က လှည့် စား ပါ တယ်။ လော က ရဲ့ သွေး ဆောင် လှည့် စား မှု ကြောင့် ဘ ဝ ပျက် ရ သူ တွေ၊ ကျ ရှုံး ရ သူ တွေ အ များ ကြီး ပါ။ အဲ ဒီ အ ထဲ မှ ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် တွေ လည်း ပါ တယ်။ မီ ဒီ ယာ ကို သုံး ပြီး ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ ပွါး အောင် လုပ် နိုင် ရင် အင် မ တန် ထိ ရောက် ပါ လိမ့် မယ်။ ဒါ ကြောင့် စာ တန် က မီ ဒီ ယာ ကို ထိန်း ချုပ် ပြီး ဧ ဝံ ဂေ လိ လုပ် ငန်း အ တွက် အ သုံး မ ပြု နိုင် အောင် ဟန့် တား ထား တာ ဖြစ် တယ်။

၃) သိပ္ပံ ပ ညာ လော က ကို ထိန်း ချုပ် ခြင်း

သိပ္ပံ ပ ညာ ဟာ ကောင်း ပါ တယ်။ လူ သား တွေ နေ ထိုင် မှု သက် သာ ချောင် ချိ အောင် အ ကျိုး ပြု ပါ တယ်။ ဒါ ပေ မဲ့ ဇာ တိ ပ က တိ ပ ညာ၊ မြေ ကြီး ပ ညာ ဖြစ် တဲ့ အ တွက် ပျောက် ကွယ် သွား မဲ့ ပ ညာ လည်း ဖြစ် တယ်။ စာ တန် က ယာ ယီ သာ တည် မဲ့ မြေ ကြီး ပ ညာ ကို အ သုံး ပြု ပြီး ထာ ဝ ရ တည် မဲ့ သမ္မာ တ ရား ကို တိုက် ခိုက် ပါ တယ်။ သိပ္ပံ တွေ့ ရှိ ချက် တွေ က နေ သမ္မာ ကျမ်း စာ ဟာ မှန် ကန် မှု မ ရှိ တဲ့ အ ကြောင်း၊ ဘု ရား သ ခင် မ ရှိ တဲ့ အ ကြောင်း၊ စ တာ တွေ တွေ့ နေ ရ တယ်။ Gap Theory ဆို တဲ့ လွဲ မှား တဲ့ ဩ ဝါ ဒ ဟာ သိပ္ပံ ပ ညာ နဲ့ ကိုက် ညီ အောင် သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို အ နက် ဖွင့် ရာ က နေ ထွက် ပေါ် လာ တဲ့ ဩ ဝါ ဒ ဖြစ် ပါ တယ်။ Evolution Theory ဆို တဲ့ သိပ္ပံ သွန် သင် ချက် တွေ ကြောင့် လည်း လူ တွေ ဘု ရား သ ခင် နဲ့ သမ္မာ ကျမ်း စာ အ ပေါ် ယုံ ကြည် မှု လျော့ နည်း လာ တယ်။

ပု ဂံ ပြား ပျံ တို့၊ UFO (unidentified flying object) တို့ က နေ ပြီး တော့ လည်း လူ တွေ ဘု ရား သ ခင် ကို မ ယုံ အောင် စာ တန် က လှည့် စား ပါ တယ်။ စာ တန် နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ဟာ တန် ခိုး အ စွမ်း ရှိ သူ တွေ ဆို တာ အ မြဲ သ တိ ရ ပါ။ ပု ဂံ ပြား ပျံ တွေ၊ ဂြိုလ် သား တွေ စ သည် တို့ က နေ တစ် ဆင့် လူ တွေ ကို လှည့် စား နိုင် တယ်။ လူ တွေ သိပ္ပံ ပ ညာ ကို ယုံ လေ လေ၊ သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို မ ယုံ လေ လေ ဖြစ် လာ တယ်။ ကျမ်း စာ ကို မ ယုံ တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တစ် ယောက် ဟာ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ ပွါး ဖို့ ဘယ် လို မှ လုပ် မှာ မ ဟုတ် ဘူး။

Ancient Aliens ဆို တဲ့ မှတ် တမ်း တင် (documentary) ကား ကို ကျွန် တော် ကြည့် ဘူး တယ်။ တစ် ခြား ကမ္ဘာ က ဂြိုဟ် သား တွေ အ ကြောင်း သိပ္ပံ နည်း ကျ သု တေ သ န ပြု ကြ တာ၊ လေ့ လာ သုံး သပ် ဆန်း စစ် ကြ တဲ့ အ ကြောင်း တွေ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဆို လို ရင်း က တော့ ဂြိုဟ် သား တွေ ဆို တာ တစ် ကယ် ရှိ တယ်။ ဟိုး အ ရင် တုန်း က ကမ္ဘာ မြေ ကြီး ပေါ် ကို ရောက် လာ ဘူး တယ်။ လူ တွေ နဲ့ ထိ တွေ့ ဆက် ဆံ ဘူး တယ် ဆို တဲ့ အ ကြောင်း တွေ ကို သူ တို့ အ ခိုင် အ မာ ယုံ ကြည် တဲ့ အ ကြောင်း ကို တင် ပြ ထား ခြင်း ဖြစ် တယ်။ ဂြိုဟ် သား တွေ ကို ဒီ လောက် ယုံ ကြည် တဲ့ သိပ္ပံ အ သိ အ တတ် ပ ညာ ရှင် တွေ ဟာ၊ အံ့ အား သင့် စ ရာ ကောင်း လောက် အောင် ဘဲ သမ္မာ ကျမ်း စာ ကို ကျ တော့ မ ယုံ ကြ ဘူး။ ကျမ်း စာ ထဲ မှာ ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ရှိ တဲ့ အ ကြောင်း၊ အဲ ဒီ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ သား တွေ အ ဆိုး ရော အ ကောင်း ရော ကမ္ဘာ ပေါ် ဆင်း လာ ပြီး လူ သား တွေ နဲ့ ထိ တွေ့ ဆက် ဆံ တဲ့ အ ကြောင်း တွေ ကို ထင် ထင် ရှား ရှား ရေး ထား ပေ မဲ့ သူ တို့ က ကျမ်း စာ ကို မ ယုံ ကြ ဘူး။ တော် တော် စဉ်း စား ရ ခက် တယ်။ ကျွန် တော် ထင် တာ က တော့ လူ တွေ ရဲ့ မာန် မာ န ကြောင့် ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။ ကျမ်း စာ က ပြော တာ ကို အ လွယ် တ ကူ လက် ခံ မဲ့ အ စား၊ သူ တို့ ကိုယ် တိုင် ရဲ့ လူ့ ဉာဏ် နဲ့ ခက် ခက် ခဲ ခဲ စူး စမ်း လေ့ လာ တွေ့ ရှိ ချက် ကို ဘဲ ယုံ ကြည် လက် ခံ ချင် တဲ့ ပ ညာ မာ န ကြောင့် ဖြစ် ပါ လိမ့် မယ်။ ဒါ ဟာ စာ တန် ရဲ့ လုပ် ဆောင် ချက် ဖြစ် ပါ တယ်။

“ထို သို့ မ ယုံ ကြည် သော သူ တို့ ကား၊ ဘု ရား သ ခင် ၏ ပုံ သဏ္ဌာန် တော် တည်း ဟူ သော ခ ရစ် တော် ၏ ဘုန်း အ သ ရေ နှင့် ပြည့် စုံ သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ၏ အ ရောင် သည် အ လင်း ကို မ ပေး စေ ခြင်း ငှါ၊ ဤ လော က ကို အ စိုး ရ သော ဘု ရား သည် သူ တို့ ၏ ဉာဏ် မျက် စိ ကို ကွယ် စေ ၏” (၂ ကော၊ ၄:၄)

၄) နိုင် ငံ ရေး အ ယူ အ ဆ များ ကို ထိန်း ချုပ် ခြင်း

ဒီ က နေ နိုင် ငံ ရေး မှာ ခေတ် စား နေ တာ လူ့ အ ခွင့် အ ရေး နဲ့ ပတ် ဝန်း ကျင် ထိန်း သိမ်း ရေး ဖြစ် ပါ တယ်။ လူ့ အ ခွင့် အ ရေး ကို အ သုံး ချ ပြီး၊ လိင် တူ ဆက် ဆံ ရေး ကို တ ရား ဝင် ဖြစ် အောင် လုပ် နေ ကြ တယ်။ လွတ် လပ် စွာ ပြော ဆို ရေး သား ခွင့် ကို အ ကြောင်း ပြ ပြီး လွတ် လွတ် လပ် လပ် ဆဲ ဆို ကြ တယ်၊ အ မ နာ ပ ရေး ကြ တယ်၊ ကဲ့ ရဲ့ ရှုတ် ချ ကြ တယ်။ ကျမ်း စာ သွန် သင် ချက် ဖြစ် တဲ့ ကိုယ် ကျင့် တ ရား စောင့် ထိန်း ဖို့၊ မိ မိ နှုတ် ကို စောင့် စည်း ဖို့၊ တစ် ဖက် သား ကို ကိုယ့် ထက် သာ ပြီး ကောင်း မြတ် တယ် လို့ ယူ ဆ ဖို့၊ ကိုယ် နဲ့ စပ် ဆိုင် တဲ့ သူ ကို ကိုယ် နဲ့ အ မျှ ချစ် ဖို့ ဆို တာ တွေ မ ရှိ တော့ ဘူး။ လူ တွေ ရဲ့ အာ ရုံ ကို သမ္မာ တ ရား က နေ လမ်း လွဲ အောင် နိုင် ငံ ရေး ခံ ယူ ချက် တွေ နဲ့ သွေး ဆောင် တယ်။ ဒီ ခေတ် မှာ ပတ် ဝန်း ကျင် ထိန်း သိမ်း စောင့် ရှောက် ရေး ကို ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ ပွား ရေး ထက် ပို ပြီး လူ တွေ က အ ရေး ထား ကြ တယ်။

၅) ဗေ ဒင်၊ လက္ခ ဏာ၊ အောက် လမ်း၊ အ ထက် လမ်း၊ အ ကြား အ မြင် ပ ညာ ရပ် များ ကို ထိန်း ချုပ် ခြင်း

ဒီ ပ ညာ တွေ ဟာ စာ တန် ရဲ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ နဲ့ တိုက် ရိုက် သက် ဆိုင် တဲ့ ပ ညာ ဖြစ် ပါ တယ်။ မြန် မာ ပြည် မှာ ရော နိုင် ငံ ရပ် ခြား မှာ ပါ ဘုန်း ကြီး တွေ၊ သူ တော် စင် လို့ သတ် မှတ် ခံ ရ သူ တွေ တန် ခိုး ပြ ကြ တာ ကို ကျွန် တော် ကြား ဘူး တယ်။ တစ် ချို့ ဖြစ် ရပ် တွေ ဆို ရင် မ ယုံ နိုင် စ ရာ ကောင်း လောက် အောင် ထူး ဆန်း တယ်။ အ ကြား အ မြင် ဆ ရာ/မ တွေ မှန် တယ် ဆို တဲ့ အ ကြောင်း တွေ လည်း ကြား ဘူး တယ်။ မိတ် ဆွေ တို့ တော့ မ သိ ဘူး၊ ကျွန် တော် က တော့ ဒါ တွေ ဟာ တစ် ကယ် ရှိ တယ် လို့ ယုံ ပါ တယ်။ ပြီး တော့ ဘယ် သူ လုပ် တာ လဲ ဆို တာ ကို လည်း ကျွန် တော် သိ တယ်။

စာ တန် နဲ့ သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ဟာ အ ရေ အ တွက် အား ဖြင့် အ တိုင်း မ သိ များ ပြား ပြီး၊ အာ ဒံ နဲ့ ဧ ဝ မ တိုင် မီ က တည်း က စ ကြာ ဝ ဠာ တစ် ခွင် လုံး မှာ ပျံ့ နှံ့ နေ ကြ တယ်။ စာ တန် ဟာ တန် ခိုး အ စွမ်း ရှိ သော် လည်း ဘု ရား သ ခင် လို တစ် ချိန် တည်း မှာ နေ ရာ အ နှံ့ မ ရှိ နိုင် ဘူး။ လူ တွေ ရဲ့ အ ကြံ အ စည် နဲ့ စိတ် ကူး ကို မ သိ နိုင် ဘူး။ ဒါ ကြောင့် စာ တန် က အာ ဒံ နဲ့ ဧ ဝ က နေ ဆင်း သက် လာ တဲ့ လူ သား တစ် ယောက် ချင်း စီ ကို စုံ စမ်း ထောက် လှမ်း ဖို့ သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ ကို တာ ဝန် ကိုယ် စီ ပေး ထား လိမ့် မယ်။ လူ တွေ ဘာ လုပ် တယ်၊ ဘာ ပြော တယ်၊ ဘာ စား တယ် က အ စ၊ အ သေး စိတ် ကို သူ့ နောက် လိုက် ကောင်း ကင် တ မန် တွေ က သူ တို့ သ ခင် စာ တန် စီ သ တင်း ပို့ မယ်။ အဲ ဒါ ကို စာ တန် က မှတ် တမ်း တင် ထား လိမ့် မယ်။ ကမ္ဘာ ဦး က တည်း က စ ပြီး လူ တစ် ယောက် ချင်း စီ ရဲ့ လုပ် ဆောင် မှု မှတ် တမ်း စာ အုပ် ထူ ကြီး စာ တန် စီ မှာ ရှိ ပါ လိမ့် မယ်။ အဲ ဒီ မှတ် တမ်း ကို အ သုံး ချ ပြီး အ ကြား အ မြင် ဆ ရာ/မ တွေ ကို စာ တန် က ကူ ညီ သ တင်း ပေး တဲ့ အ ခါ၊ ပျောက် သွား တဲ့ ပစ္စည်း ပြန် တွေ့ တာ တို့၊ သေ ဆုံး ပြီး ဖြစ် တဲ့ ဘိုး ဘေး တွေ က လွဲ လို့ ဘယ် သူ မှ မ သိ နိုင် တဲ့ ကိစ္စ တွေ ပြန် သိ ရ တာ တို့၊ စ တာ တွေ ဖြစ် လာ တာ ပေါ့။ လူ တွေ က အ ကြား အ မြင် ဆ ရာ/မ တွေ ကို အ ရမ်း ယုံ ကြည် သွား ကြ တယ်။ နတ် ဆိုး ပ ညာ ကို ယုံ တဲ့ သူ ဟာ ဘု ရား သ ခင် ကို ယုံ ကြည် ဖို့ ဘယ် လို မှ မ ဖြစ် နိုင် ဘူး။ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ ပွား စေ ဖို့ ဆို တာ ဝေ လာ ဝေး ပေါ့။

ဒါ တွေ ဟာ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် မ ပျံ့ ပွား ရေး ဆို တဲ့ မ ဟာ ဗျူ ဟာ ကို အ ကောင် အ ထည် ဖေါ် ဖို့ စာ တန် အ သုံး ပြု တဲ့ နည်း ဗျူ ဟာ တွေ ပါ။ ကျွန် တော် သိ သ လောက် ရေး ပြ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ စာ တန် ဟာ အင် မ တန် လိမ္မာ ပါး နပ် တော့ တစ် ခြား နည်း မျိုး စုံ လည်း သူ့ မှာ ရှိ ပါ လိမ့် မယ်။ ဒါ ကြောင့် ရှင် ပေ တ ရု က ယုံ ကြည် သူ တွေ ကို အ မြဲ သမ္မာ သ တိ ရှိ ဖို့ တိုက် တွန်း ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ်။

စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် ကို ဘယ် လို တိုက် ဖျက် မ လဲ

စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ စည် ကို တိုက် ခိုက် နိုင် ဖို့ ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် အား လုံး သမ္မာ သ တိ ရှိ ပြီး တော့ ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ပျံ့ ပွား ရေး မှာ အား ကြိုး မာန် တက် ပါ ဝင် ကြ ဖို့ လို ပါ တယ်။ ကိုယ် တိုင် နှုတ် အား ဖြင့် ဖြစ် စေ၊ ဝေ စာ အား ဖြင့် ဖြစ် စေ၊ အ သက် တာ ပုံ သက် သေ ကောင်း ပြ ခြင်း အား ဖြင့် ဖြစ် စေ၊ ငွေ ကြေး အား ဖြင့် ဖြစ် စေ၊ တတ် စွမ်း မှု အား ဖြင့် ဖြစ် စေ ပါ ဝင် နိုင် ပါ တယ်။ စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ အ  စည် ကို တိုက် ဖျက် ဖို့ ကျွန် တော် တို့ ပါ ဝင် နိုင် တဲ့ နည်း လမ်း မျိုး စုံ ထဲ မှာ ဆု တောင်း ခြင်း နဲ့ အ ထူး သ ဖြင့် ပါ ဝင် ဖို့ လို ပါ တယ်။ အဲ သ လို ဆု တောင်း ဖို့ ကို လည်း သ ခင် ခ ရစ် တော် ကိုယ် တိုင် က တိုက် တွန်း ထား ပါ တယ်။

“ယေ ရှု သည် တ ရား စ ရပ် တို့ ၌ ဆုံး မ ဩ ဝါ ဒ ပေး လျက်၊ နိုင် ငံ တော် နှင့် ယှဉ် သော ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ကို ဟော လျက်၊ လူ များ ခံ ရ သော အ နာ ရော ဂါ အ မျိုး မျိုး တို့ ကို ငြိမ်း စေ လျက်၊ မြို့ ရွာ ရှိ သ မျှ ကို ဒေ သ စာ ရီ လှည့် လည် တော် မူ ၏။ လူ အ စု အ ဝေး တို့ ကို မြင် တော် မူ လျှင် သ နား ခြင်း စိတ် ရှိ တော် မူ ၏။ အ ကြောင်း မူ ကား၊ ထို သူ တို့ သည် ပင် ပန်း သည် ဖြစ် ၍ ထိန်း သူ မ ရှိ ဘဲ ပစ် ထား သော သိုး ကဲ့ သို့ ဖြစ် ကြ ၏။ ထို အ ခါ ကိုယ် တော် က၊ စ ပါး ရိတ် စ ရာ များ စွာ ရှိ ၏။ ရိတ် သော သူ တို့ သည် နည်း ကြ ၏။ ထို ကြောင့် လုပ် ဆောင် သော သူ တို့ ကို စ ပါး ရိတ် စေ ခြင်း ငှါ စေ လွှတ် တော် မူ မည် အ ကြောင်း၊ စ ပါး ရှင် ကို ဆု တောင်း ကြ လော့ ဟု တ ပည့် တော် တို့ အား မိန့် တော် မူ ၏” (မ၊ ၉:၃၅-၃၈)

“ထို နောက် မှ သ ခင် ဘု ရား သည် အ ခြား သော တ ပည့် တော် ခု နစ် ကျိပ် တို့ ကို ခန့် ထား တော် မူ ၍၊ ကိုယ် တိုင် ကြွ လေ အံ့ သော မြို့ ရွာ အ ရပ် ရပ် တို့ သို့ ရှေ့ တော် ၌ နှစ် ယောက် စီ နှစ် ယောက် စီ စေ လွှတ် တော် မူ ၏။ သူ တို့ အား မိန့် တော် မူ သည် ကား၊ စ ပါး ရိတ် စ ရာ များ စွာ ရှိ ၏။ ရိတ် သော သူ တို့ သည် နည်း ကြ ၏။ ထို ကြောင့် လုပ် ဆောင် သော သူ တို့ ကို စ ပါး ရိတ် စေ ခြင်း ငှါ စ ပါး ရှင် စေ လွှတ် တော် မူ မည် အ ကြောင်း ဆု တောင်း ကြ လော့။” (လု၊ ၁၀:၁-၂)

ယုံ ကြည် သူ ခ ရစ် ယာန် တွေ အား လုံး လက် တွဲ ညီ ညီ နဲ့ စာ တန် ရဲ့ အ ကြံ ကို တိုက် ဖျက် ပြီး၊ မြေ ကြီး စွန်း တိုင် အောင် ဧ ဝံ ဂေ လိ တ ရား ပျံ့ နှံ့ ဟော ကြား စေ ကာ၊ သ ခင် ခ ရစ် တော် ပြန် လည် ကြွ ရောက် လာ မဲ့ အ ဆုံး ကို အ မြန် ဖြစ် စေ ကြ ရ အောင် လား ခင် ဗျား။